Ceník služeb

Základní služby
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Čtenářský poplatek 6 měsíců 12 měsíců
Dospělí 100 Kč 200 Kč
Důchodci, děti 75 Kč 150 Kč
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

50,- Kč
(poštovné a balné)

Poplatky z prodlení - upomínky             děti            dospělí
1. upomínka  5,- Kč/titul    6,- Kč/titul
2. upomínka  8,- Kč/titul   15,- Kč/titul
3. upomínka 15,- Kč/titul   20,- Kč/titul
Předžalobní výzva 300,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.