Dotace z Projektu Česká knihovna 2017

Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011 – 2016, připojuje k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny. Z tohoto projektu jsme objednali dne 4. května 2017 29 titulů knih v celkově částce 6.499,- Kč + 20 titulů knih v rezervě za dalších 4.456 Kč, které získá knihovna zcela zdarma. Budou nám dodávány, tak jak se objeví na knižním trhu.