Naše novinky

KNIŽNÍ NOVINKY ÚNOR 2018

NOVÉ TITULY KNIH únor 2018

 

Beletrie:

1. Husitská epopej .VI, – za časů Jiřího z Poděbrad                    329,25 Kč

Vlastimil Vondruška

Série Husitská epopej: 1. Husitská epopej I.: 1400 - 1415. Za časů krále Václava IV., 2. Husitská epopej II.: 1416 - 1425. Za časů hejtmana Jana Žižky, 3. Husitská epopej III.: 1426 - 1437. Za časů císaře Zikmunda, 4. Husitská epopej IV.: 1438 - 1449. Za časů bezvládí, 5. Husitská epopej V.: 1450 - 1460. Za časů Ladislava Pohrobka, 6. Husitská epopej VI.: 1461-1471- Za časů Jiřího z Poděbrad

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní, jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci. Právě v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české. Jenže posilování moci panovníka, který si v očích zbytku Evropy nesl cejch kacíře, znamenalo zesílení tlaku proti němu. A jako už několikrát v minulosti se papežově politice podařilo poštvat proti českým zemím uherského krále. Jenže Jiří z Poděbrad byl nejen obratný válečník, ale také mimořádně šikovný diplomat. Navíc musel stále zápasit s domácí opozicí katolicky smýšlejícího panstva a s nároky církve. Šestý díl epopeje končí smrtí Jiřího z Poděbrad. V prostředí boje a intrik postupně umírají příslušníci i druhé generace rodu Prokopů a na jejich místo nastupují děti a vnuci. Jejich svět však už není naplněn původními ideály kališnického hnutí, ale pragmatickým zápasem o majetek a postavení. V mnoha případech však také úsilím o prosté lidské štěstí. Vyprávění nás opět zavede do Prahy, Písku, Plzně a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství, do Horních Uher, Říma a spolu s poselstvem českého krále i do dalších zemí.

 

2. Frišta

Petra Procházková

První román naší přední novinářky je příběhem ženy napůl Rusky napůl Tádžičky provdané do Afghánistánu, která je typickým příkladem člověka, který se pokouší ve svém soukromí spojit to, čemu říkáme západní civilizace, s východní kulturou. Není kladnou hrdinkou v tom pravém smyslu, ani její muž není zloduch, despota a padouch, ani cizinci, kteří zasáhli v dobré víře, ale s přesvědčením, že jen oni jsou nositeli pokroku, do jejich soukromí, nezpůsobili nic úmyslně. Všichni nakonec chtěli pro ty druhé to nejlepší... jen vůbec nechápali, po čem „ti druzí“ opravdu touží.

 

 

3. Knížka s červeným obalem

Alexandra Berková

Kniha povídek, která při svém prvním vydání v roce 1986 dosáhla obrovského nákladu díky hladu čtenářů po nekomerčním, totiž nepartajním, autentickém psaní.

 

4. Odvážná zpověď

Benoite Groult

Benoîte Groult se ve svém netradičním životopise svěřuje s obtížemi, problémy a neúspěchy svého dětství, dospívání, profesionálního i soukromého života, přičemž se snaží najít a pochopit motivy svých názorů a činů. Čtenář tak dostává do ruky nezvykle upřímnou, břitce ironickou a nesmírně vtipnou zpověď "ženy svého věku", jež dokázala - byť ne vždycky tak rychle a úspěšně, jak by si představovala - překonat spoustu ustálených zvyků, nedostatek sebedůvěry i vlastní pasivitu a najít cestu, na jejímž konci teď stojí svobodná, moudrá a vyrovnaná žena s pocitem, že přes všechny mladistvé omyly, neopětované lásky, manželské nevěry, neúspěchy v práci a nekonečný shon v obtížné roli matky, milenky, hospodyně a intelektuálky byla vlastně šťastná.

 

5. Nedokončené rozhovory

František Nepil

Spisovatel v této knize odpovídá na otázky o dětství, rodině a manželství, o svých knížkách a čtenářích, o reklamě a rozhlase. Druhou část knihy tvoří vyprávění spisovatelovy manželky, paní Zdeny Nepilové.

 

6. Strmá cesta

Jevgenija Ginzburg

Asi nejblíže pamětem jako výchozímu žánru je kniha Jevgenie Ginzburgové Strmá cesta, která chronologicky zaznamenává události od autorčina zatčení až po její propuštění z lágru. Líčí vše, co zatčení předcházelo, stejně tak i část toho, co následovalo po propuštění a samozřejmě i vše, co stálo mezi tím. Je členěna do tří částí: vězení, pracovní tábor (Gulag) a propuštění na svobodu – tři základní etapy na cestě ruským lágrem (i když té poslední mnohdy nebylo dosaženo).

 

7. Tak to vidím já podruhé

Jan Kraus

Pokračování veleúspěšné knihy Jana Krause, která shrnuje fejetony publikované v časopise Týden, tentokrát z let 2003 a 2004. Navazuje na první díl, jenž vyšel v NAKLADATELSTVÍ XYZ v únoru 2005 a byl téměř okamžitě rozebrán. Herec, moderátor, publicista, dramatik a režisér Jan Kraus je znám svými nekompromisními postoji a drsným smyslem pro humor, díky němuž si získal jak zapálené odpůrce, tak skalní příznivce. Titul opět doprovodil ilustracemi David Kraus.

 

 

8. Gorazdův limit

Vojtěch Mornstein

Co je to D1? Většina lidí by nejspíš odpověděla, že jde o nejstarší a nejdelší dálnici u nás. Zajímavější by bylo, kdyby někdo uvedl, jakou asociaci v něm myšlenka na dálnici vyvolá: neprůjezdná, zablokovaná, nebezpečná, přetížená? Kamiony, nehody, kolony, kolaps, komplikace? Rizikové úseky, obtížná sjízdnost, hromadná havárie? Cokoli z toho.
Román Gorazdův limit je svého druhu apokalyptickou vizí "co by se stalo, kdyby…" Nutno však říci, že má daleko k fikcím, kdy se k Zemi blíží meteorit pětkrát větší než Britské ostrovy. Je typem příběhu, který se může stát realitou zítra, za měsíc nebo za rok. Anebo se to možná už stalo, jen jsme to v lavině menších a větších katastrof ani nezaregistrovali. Něco se změnilo, ale našlo by se jen pár lidí chápajících, oč jde.
Profesor Jeroným Gorazda pronesl na jisté konferenci referát s názvem Stanovení limitní dopravní kapacity příměstských dálničních komunikací. Jednoho dne dojde vlivem mnoha faktorů k překročení "Gorazdova limitu" a dálnice se zastaví. Zůstanou na ní stát rozjaření účastníci fotbalového zápasu Německo-Dánsko ve Vídni, návštěvníci brněnských veletrhů, podroušení fanoušci skupiny Turbotron, zahraniční dělníci putující domů, autobusy s dětmi, rodiny jedoucí na víkend, živnostníci vracející se z druhého konce republiky. Po několik hodin vládne absolutní zmatek provázený bouračkami, převrženými kamiony, požáry, výbuchy, zraněnými i mrtvými… Román, který svou kompozicí připomene prózy Arthura Haileyho nebo slavné dílo Skleněné peklo, má vedle katastrofické také svou světlejší stránku - s dávkou originálního, mnohdy černého humoru popisuje jednou paradoxní, jednou nepřehledné nebo bezvýchodné situace. Autor dokáže skvěle dávkovat napětí a přiblížit čtenáři kritické chvíle, jako by byl sám jejich aktérem.

 

9. Julie se nevzdává

Sveva Casati Modignani

Román JULIE SE NEVZDÁVÁ autorky, jež se těší přívlastku "první dáma italského bestselleru" (třebaže se za jejím jménem skrývá dvojice úspěšných novinářů), se stal nejčtenější italskou knihou od roku 1987. Dočkal se také televizního zpracování v podobě seriálu. Ona je úspěšná spisovatelka, on věhlasný chirurg. Každý má za sebou kus života a jejich osudy se spojí, teprve když už oba mají skoro dospělé děti. Zdá se, že nic jim ke štěstí nechybí, jenže jednoho dne jsou podrobení dalším zkouškám: na jedné straně přízrak zhoubné nemoci, na straně druhé odporná pomluva hrozí zničit sen, k němuž se Julie a Hermes upínají.

 

10. Rozpravy o mravech hříšných kurtizán

Pietro Aretino

Proslulé dílo renesančního básníka, satirika a prozaika zpracovává věčné téma lidské erotiky v nejrůznějších společenských prostředích.
Námětem rozmarných dialogů je především poučení o tom, jak obalamutit muže, získat si jej a udržet, včetně návodu mladým dívkám ze strany starých chův, matron a bývalých nevěstek. Tyto ženy, vybavené bohatými zkušenostmi svého povolání, probírají v průběhu tří dnů řadu prostých i rafinovaných způsobů, jak si pomocí svého řemesla zajistit příjemnou existenci od klášterů až po domy bohatých patricijů.

11. Srpen s bejbinkou

František Nepil

Humorné vyprávění o prázdninové cestě do Jugoslávie.

 

12. Dělat věci s rozmyslem je ztráta času

Jerome Klapka Jerome

Sbírka humorných zamyšlení navazuje na úspěšné Lenochovy myšlenky. Postřeh a vtipný komentář věcí každodenního života patří k tomu nejlepšímu, čím Jerome Klapka Jerome obohatil světovou literaturu.

 

13. Palác modrých delfínů

Brigitte Riebe

Slavný mýtus o krétském labyrintu, o Theseovi a Minotaurovi
Asterios, syn královny Pasifay a mořského býka, se stane prvním knězem, který má podle věštby zachránit Krétu před zánikem.
Po zasvěcení odjíždí Asterios za matkou, která veřejně před celým dvorem prohlásí, že se vrátil její syn, zplozený z posvátného semene. Měsíční znamení na boku potvrzuje, že je tím, o němž hovořila věštba. U královny je Asteriovi představena i nevlastní sestra Ariadna, do níž se mladík bezhlavě zamiluje.
Asterios s Ikarem míří do Knossu, kde se má chlapec naučit tanec jeřábů, s jehož pomocí najde cestu do labyrintu i z něho. Tady poprvé spatří Palác modrých delfínů i obraz liliového prince, který - jak tvrdí dávné proroctví - se objeví, až se Kréta ocitne v největším nebezpečí.
Asterios vstupuje se zavázanýma očima do labyrintu, který je klíčem k nesmrtelnosti. Má se stát strážcem ohně, tím, kdo brání posvátné místo vlastním životem, ale i pověstným býkem, posledním mysteriem, které v srdci labyrintu čeká na zasvěcené.
Athéňané každoročně posílají na Krétu děti z nejvznešenějších rodin, aby odčinili úkladnou vraždu královského syna Androgea. Tentokrát je vybrán i Theseus, následník trůnu, jenž je přesvědčen, že se vrátí s bílými plachtami vítězství.
Asterios ví, že se musí Theseovi postavit kvůli Krétě i kvůli Ariadně, která mladého Athéňana svádí. Když Theseus pronikne do krétské svatyně, zjeví se mu Minotauros s býčí maskou na tváři a nenávistí v srdci.

 

Detektivky:

14. Ještě že nejsem kat : historický detektivní román                            89,70 Kč

Vlastimil Vondruška

Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl na podkladu autorovy stejnojmenné divadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů – staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie. Součástí knihy je jako bonus i CD s písněmi v renesančním duchu Petra Traxlera z divadelních her V. Vondrušky Ještě že nejsem kat a Gaudeamus konšelé.

15. V jiném čase, v jiném životě – 2. díl                                        113,70 Kč

Leif G. W. Persson

Série Severské mysterium: 1. Mezi touhou léta a chladem zimy, 2. V jiném čase, v jiném životě, 3. Volně padat, jako ve snu

Šest mladých lidí vezme veškerý personál německého velvyslanectví jako rukojmí. Požadují, aby byli ihned propuštěni členové studentské teroristické skupiny Baader-Meinhofová (jinak také Frakce Rudé armády), věznění ve Spolkové republice Německo. Dlouhé obklíčení únosců končí smrtí dvou zajatců a zraněním několika dalších rukojmí, ale i zločinců. Bleskový přesun do roku 1989: Brzy po zavraždění švédského státního funkcionáře zjistí Anna Holtová a Bo Jarnebring, dva detektivové pracující na případu, že celé vyšetřování bylo narychlo odloženo nekompetentním a zkorumpovaným vyšetřovatelem. Po deseti letech: Lars Johansson, nový příslušník švédské tajné policie, se rozhodne obnovit některé případy, které zůstaly po jeho předchůdci nedokončené.

 

16. Volně padat jako ve snu – 3. díl                                                       119,70 Kč

Leif G. W. Persson

Série Severské mysterium: 1. Mezi touhou léta a chladem zimy, 2. V jiném čase, v jiném životě, 3. Volně padat, jako ve snu

Je 15. srpna 2007 a šéf Národní kriminální policie ve Švédsku, Lars Martin Johansson, dělá rozhodnutí, které bude mít obrovské důsledky:
Johansson se rozhodne znovu otevřít případ vraždy ministerského předsedy O. Palma, protože se blíží dva rozhodující milníky: jeho vlastní odchod do důchodu a soudní přepis této vraždy. Původní vyšetřovací tým z případu odstoupil, a tak se Johansson rozhodne sestavit novou skupinu, v níž nechybí chytrý a empatický Jan Lewin, dále vzdělaná Lisa Mattei a akceschopná Anna Holt.

 

17. Mrtví nikdy nespí : oxfordské zločiny – 10. díl                     77,70 Kč

Veronica Stallwood

Série Oxfordské zločiny – Kate Ivoryová: 1. Prokletá sbírka, 2. Záhada Bodleyho knihovny, 3. Tajemství rukopisu, 4. Zvědavost zabité kočky, 5. S vrahem za zády, 6. Smrt zahradnice, 7. Tichá noc, 8. Stíny nad univerzitou, 9. Zlá hra, 10. Mrtví nikdy nespí

Spisovatelka Kate Ivoryová nemůže ani uvěřit svému štěstí, když je oslovena úspěšným oxfordským nakladatelstvím. Konečně se zdá, že dny, které prožila jako nevýznamná a nepříliš úspěšná autorka milostných románů, jsou sečteny. Její štěstí má však jen krátké trvání. Ve chvíli, kdy je její nový nakladatel obviněn z podvodu, a krátce nato dokonce i z vraždy, nemá Kate na vybranou: za každou cenu musí najít skutečného vraha. Svůj sen si přece zničit nenechá!

 

 

 

 

 

18. 7 dní : krimithriller - 3. díl                                                      107,70 Kč

Deon Meyer

Série Benny Griessel: 1. Ďáblova hora, 2. 13 hodin, 3. 7 dní, 4. Kobra, 5. Ikarus

Jihoafrický policejní sbor čelí největší možné hrozbě – neznámý odstřelovač si vybral za cíl policisty a vyhrožuje, že se budou útoky opakovat každý den, dokud nebude zatčen vrah mladé ambiciózní právničky Hanneke Sloetové. Benny Griessel je proto povolán k vyšetřování čtyřicet dní starého případu, který uvázl na mrtvém bodě. Kvůli chybějícímu motivu a výraznějšímu vodítku je odkázán na spekulace. Měla její smrt něco společného s velkou obchodní transakcí, jíž se účastnila? Nebo je třeba hledat viníka v jejím soukromém životě?

 

19. 13 hodin : krimithriller  – 2. díl                                                       104,70 Kč

Deon Meyer

Série Benny Griessel: 1. Ďáblova hora, 2. 13 hodin, 3. 7 dní, 4. Kobra, 5. Ikarus

Někdo by detektiva Bennyho Griessela nazval legendou. Jiní by řekli, že je to starý opilec. Ať tak či onak, na to, aby mohl být povýšen, šlápl Benny v průběhu let na kuří oko příliš mnoha lidem. Nyní se pokouší zůstat střízlivý a snaží se vyškolit novou generaci bojovníků se zločinem. Když ale v Kapském Městě zmizí americká turistka, panikařící politici si hned vzpomenou, koho je třeba k případu povolat. Benny má jen třináct hodin na to, aby zachránil vystrašenou Rachel i svou kariéru. A aby toho nebylo málo, musí vyřešit ještě jeden případ – vraždu jihoafrického hudebního manažera. Benny vydržel střízlivý už 156 dní, avšak další dny bez pití budou pro něj obzvlášť náročné.

 

Naučná:

20. Breviář pozitivní anarchie                                                       89,70 Kč

Vlastimil Vondruška

I když by asi přesnější název pro tuhle knihu byl Ideologie v době uprchlické krize, nechci být konjunkturální a podbízet se bulvárně laděným titulem. Snažil jsem se, aby kniha byla v maximální míře objektivní. Jde totiž o hodně, i když si to možná neuvědomujeme. Snesl jsem – jak doufám – věrohodná fakta o tom, že cesta, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakuje fatální chyby našich předků. Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té doby se nikomu nepodařilo tam vrátit. A rozhodně se to nepovede ani smrští nesmyslných kroků, impotentních nařízení a amatérských rozhodnutí současných vládců. Naše momentální směřování nevede do ráje, ale do pekla. Přesto tahle kniha nešíří poplašné zprávy, ale je pouhou historickou analýzou.

 

21. Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

Kniha napsaná Radovanem Krejčířem, ve které se snaží před očima veřejnosti obhájit a líčit v jiných než skutečných barvách.

 

 

22. Encyklopedie šití : praktický průvodce technikami šití

Kolektiv autorů

Návody a informace o pomůckách ke každé z technik, které potřebujete, od výběru správné látky, přes skládání záhybů a podšívkování až k vypracování detailů.

 

23. Kurz pletení

Sigrid Bode

Od základního oka až po pulovr: 100 jednobarevných i vícebarevných vzorů s popisem.
Příručka určená začínajícím pletařkám, vhodná i pro výuku ručních prací v základní škole. Od přehledu základních potřeb a pomůcek přes různé techniky pletení až po jednoduché i složitější vzory a modely. Závěrečná kapitola podrobně popisuje postupy při pletení ponožek a rukavic. Veškeré popisy jsou doprovázeny nákresy a fotografiemi.

 

24. Pleteme čepice, šály, rukavice

Lena Fuchs

Jakmile uhodí mrazy, přijdou čepice, šály a rukavice určitě vhod. Rádi byste elegantní baret nebo spíše veselou čepici se střapcem? Potřebujete teplou šálu na hory nebo dírkované rukavičky k večerním šatům? Bambulky, proužky, copánky, vázačky, třásně - každý má svůj styl. V této knize najdete zimní doplňky pro celou rodinu.

 

25. Nové pletení : pulovry, kabátky, vesty

Horst Schulz

Ruční pletení, oděvy, příručky, obrazové publikace.

 

26. Marie Terezie : Mezi trůnem a láskou

Gabriele Marie Cristen

Když Marie Terezie v listopadu 1780 zemřela, našel se v její pozůstalosti zajímavý záznam, v němž je uvedeno, že její šťastné manželství s císařem trvalo 29 let - "tedy 335 měsíců, 1540 týdnů, 10 781 dní, 258 774 hodin".
To spočítala vášnivě milující žena a doufala ve shledání. Několik dnů před svou smrtí se Marie Terezie ohlíží zpátky -- a vypráví, jak všechno začalo.
Malé Rézince bylo teprve šest let a ještě zdaleka nebyla žádoucí dědičkou, když do jejího života v roce 1723 poprvé vstoupí patnáctiletý princ lotrinský. Ještě nikdo netuší, že z tohoto dětského horování pro Františka Štěpána jednou vznikne velká vášnivá láska jejího života. O třináct let později, po letech politických intrik a mocenských her, může habsburská dědička trůnu konečně říci lotrinskému princi své ano.
Následuje mnoho dobrých let. Z chudého Lotriňana bez země se stane římskoněmecký císař František I. A když v roce 1740 zemře Karel VI, otec Marie Terezie, stane ve 23 letech jeho nástupkyní. Vede války, vyjednává, vládne a reformuje. Není jen manželkou císaře, ale taky arcivévodkyní Rakouskou, královnou Uher a Čech -- a matkou šestnácti dětí!
František I. ale zůstane mužem ve stínu své ženy. Jak se s tím vyrovnával? Marie Terezie vzpomíná.

27. Háčkování pro začátečníky : přes 100 vzorů

Sigrid Bode

Příručka názorně seznamuje zájemce se základními i náročnějšími technikami háčkování.

 

28. Pletení

Debbie Bliss

Kompletní kurz pletení, techniky, vzorníky, nápady pro dům a rodinu

 

29. Lidi, to je ale bašta!

Jiřina Bohdalová

Oblíbená herečka (ale také vynikající kuchařka) přináší ve spolupráci s Lídou Pěničkovou výpravnou Sympatickou kuchařku jejich nejlepších receptů.

 

30. Dopisy Heleně

Marie Formáčková

Dopisy, které adresovali Heleně Růžičkové Eva Pilarová, Zdeněk Troška, Yvonne Přenosilová, Hana Zagorová, Slávek Jandák, Ota Jirák a mnozí další. Zpracovala Marie Formáčková.

 

31. Moderní snář Heleny Růžičkové

Helena Růžičková

 

32. Nebudu mlčet

Jana Bobošíková

O televizní krizi, životě, politicích a lidech kolem nás. Knihu Nebudu mlčet napsala Jana Bobošíková proto, že chce, aby lidé některé zásadní věci věděli. Aby znali jejich kořeny, průběh a následky, nejen lži a manipulace, roztroušené v médiích. A také chce dát najevo, že se nebude hrbit a nebude lhát. Servilita a lež nejsou totiž cestou ke svobodě, k prosperitě a ke klidnému spánku.

 

33. Deník mezi životem a smrtí. 3, žiju!

Helena Růžičková

Třetí pokračování deníkové výpovědi herečky o svém boji se zákeřnou nemocí, s rakovinou, zahrnuje období od 21. března do 26. července 2003.

 

34. Deník mezi životem a smrtí. 2, pokus o návrat

Helena Růžičková

Deníková výpověď herečky o svém boji se zákeřnou nemocí, s rakovinou. Svědectví o zápase je určeno všem, které jednou takový zápas může potkat.

 

 

35. Když už člověk jednou je

Jan Werich

Součástí knížky, která vychází k nedožitým devadesátinám Jana Wericha (6. 2. 1905 - 31. 10. 1980) jsou některé dosud nepublikované texty a rozhlasové monology. A dále vzpomínky Werichovy dlouholeté sekretářky a přítelkyně Jarmily Týlové. Tuto knižní gratulaci doplňují fotografie z rodinného alba i z divadelního archivu.

 

36. Jiřina Jirásková o sobě

Alex Koenigsmark

Divadlo a film - osobnosti
Vzpomínky herečky Jiřiny Jiráskové, jak je zaznamenal dramatik Alex Koenigsmark. Z rozhovorů, které vedl dramatik Alex Koenigsmark s herečkou Jiřinou Jiráskovou, vznikla jedna z nejlepších vzpomínkových knih, které se v současné nadprodukci hereckých pamětí zrodily. Tato "herečka jednoho divadla", Divadla na Vinohradech, má vskutku o čem vyprávět. Činí tak s moudrým a lehce ironickým nadhledem. Vzpomínky jsou doplněny soupisem rolí.

 

37. Aluminiová královna : rusko-čečenská válka očima žen

Petra Procházková

Rozhovory s čečenskými a ruskými ženami, které po dvou rusko-čečenských válkách žijí v rozbombardované Čečně ze dne na den, bez jakékoli vyhlídky na lepší zítřky. Velmi upřímné, místy velmi drsné a syrové.

 

38. Když začal vonět benzín

Jan Králík

Z DĚJIN MOTORISMU V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1918

 

39. Šukran znamená děkuji

Stanislava Brůhová

Cestofotopis s mnoha barevnými fotografiemi pojednává o končinách turisty dosud hromadně nenavštěvovaných, o Libanonu a Sýrii. Úsměvnou formou líčí osobní zážitky a zkušenosti autorů Stanislavy a Jiřího Brůhových. Čtenář se seznámí s historickými souvislostmi, kulturními zvláštnostmi a architektonickými skvosty obou zemí a najde odpovědi i na mnoho dalších otázek.

 

40. Makrobiotika : Preventivní energetická medicína budoucnosti

Michio Kushi

Dlouholeté zkušenosti japonského odborníka na makrobiotiku a energetickou medicínu se promítly do vydání řady publikací, které měly seznámit veřejnost s možností, jak předcházet výskytu rakoviny či zmírnění jejich účinků pomocí úpravy stravovacího režimu.

 

41. Dieta při vleklém onemocnění slinivky břišní

Olga Marečková

Mezi nejčastější onemocnění zevně sekretorické části pankreatu patří akutní a vleklá pankreatitida. Účelem této publikace je seznámit pacienty, kteří se dozvěděli, že trpí vleklou pankreatitidou, s dietními zásadami při tomto onemocnění. Autorky odpovídají v úvodních kapitolách na otázky, proč je třeba omezovat právě tuky, jaká je úloha pankreatu při trávicích pochodech a které funkce budou při onemocnění pankreatu nejdříve postiženy. Hlavním těžištěm knihy je však bohatý rejstřík receptů, neboť dieta je při chronické pankreatitidě podstatnou součástí léčby.

 

42. Lída Baarová § Joseph Goebbels : prokletá láska české herečky a ďáblova náměstka

Stanislav Motl

Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, říšský ministr lidové osvěty a propagandy Joseph Goebbels, jedna z nejslavnějších evropských hereček té doby Lída Baarová a jejich vztah, který se proplétal do dějin nacistického Německa, jsou hlavním tématem této ojedinělé knihy z volné řady Stíny Třetí říše. Z její krásy téměř zešílel; byl dokonce ochotný opustit vysokou funkci a jít za ní třeba až na kraj světa. Nová svědectví, pocházející z odkazu této české herečky, která se už ve svých dvaceti letech stala skutečnou hvězdou, ovšem napovídají, že neuhranula pouze „ďáblova náměstka“, ale i samotného démona v lidské podobě - Adolfa Hitlera. Autor této knihy měl jedinečnou možnost poznat tuto obdivovanou ženu důvěrně v letech 1990 až 1997 v jejím domě v Salcburku ještě předtím, než těžce onemocněla. V této knize se s pomocí její dosud zcela neznámé pozůstalosti, kterou mu odkázala, pokusil zaplnit některá dosud bílá místa jejího dramatického života a osudového vztahu. Vedle málo známých i zcela neznámých svědectví několika mužů, kteří kdysi stáli za Hitlerem - ať už to byl architekt Albert Speer nebo Hitlerův osobní strážce Rochus Misch, přináší i výsledky jeho bádání v německých archivech. Podobně jako dobové kritiky nebo odborná hodnocení svědčí o tom, že Lída Baarová oplývala nejenom nevšední krásou, ale také mimořádným hereckým talentem. Ten se tehdy projevoval nejen v německých filmech, ale také na německých divadelních scénách. Některé dokumenty vyvracejí mnohé fámy, které Lídu Baarovou hlavně v Čechách dodnes obklopují, například že se ráda chlubila svými „německými sny“. Měla tím dát najevo svoje proněmecké smýšlení. Jak na konci života sebekriticky přiznávala, byla v čase své hvězdné kariéry doslova opilá slávou. V době, kdy se nechávala obdivovat nejmocnějšími muži tehdejší doby, včetně nacistických pohlavárů, odcházely do neznáma nebo končily v táborech smrti tisíce nešťastných lidí. Po válce musela kdysi zářivá a hýčkaná hvězda tvrdě zaplatit. Skončila ve vězení, přišla o své nejbližší. Přestože byla nakonec osvobozena, pomyslného cejchu, který jí na čelo vypálili její spoluobčané, se už nikdy nezbavila. Prožila novou úspěšnou hereckou kariéru v Itálii, Španělsku a hlavně v Německu, ale psychické následky tehdejších dnů nesla po celý svůj další život.
Výpravné provedení knihy je umocněno třemi unikátními barevnými přílohami.

 

43. Makrobiotická kuchařka

Iva Chourová

Podtitul : vaříme bez vajec, mléka, cukru a masa : 465 receptů
Makrobiotická kuchařka je určena všem, kteří chtějí změnit způsob života včetně stravy. Úvodní část přiblíží makrobiotiku a její léčebné účinky. Chutná jídla, která jsou v kuchařce uvedena, jsou připravována ze surovin dosažitelných v prodejnách se zdravou výživou.

 

44. Nebe v hubě, aneb, Chrocht, chrocht--

Zdeněk Troška

Vyprávění, fotografie a neuvěřitelných 300 receptů, u nichž se Zdeněk troška dušuje, že ani jeden není jeho. O to raději jídla připravuje. Dobře si uvařit a dobře se najíst je neochvějnou jistotou v každé době. Proto jezte, pochutnávejte si a poznávejte nové recepty - humorně podané panem Troškou.

 

45. Vysoká škola hubnutí : hubneme v pohodě, bez tabletek, diet a namáhavých cviků – 1. díl

Edita Sipeky

Hubneme v pohodě, bez tabletek, diet a namáhavých cviků Autorka nového originálního programu pro boj s nadbytečnými kilogramy a tukovými polštářky je žena jako každá jiná - s rodinou, povinnostmi, radostmi i starostmi. Po dlouholetém marném boji s obezitou, po experimentech s pilulkami, čaji a zázračnými elixíry si řekla: Dost! a začala přemýšlet, v čem to vězí, že některé ženy jsou jako proutek, ačkoliv si neodepřou žádný pamlsek, a jiné se trápí dietami, a přece nezhubnou. Studijní pobyt v zahraničí i vlastní zkušenosti jí pomohly sestavit zeštíhlovací program. Žádné léky na hubnutí, diety či nadměrná zátěž, a přesto lze za necelý rok shodit i více než 30 kg! Stejně důležitý jako odbouraný tuk je i návrat ztraceného sebevědomí a upevnění zdraví.

 

46. Pes

Michal Císařovský

Nejobsáhlejší původní česká kniha o psech od roku 1903. Poznejte historii psa od pravěku po 3. tisíciletí. Kniha obsahuje původ, vývoj a popis všech skupin a plemen FCI i stovek dalších neregistrovaných, přírodních či vyhynulých plemen psů. V knize jsou použity unikátní dokumenty a ilustrace z knihoven, muzeí a galerií celého světa, včetně archivu anglického Kennel Clubu, 2 500 ilustrací, 3 240 hesel rejstříku.

 

47. Stella o sobě (…život je jiné jeviště)

Stella Zázvorková

Vzpomínková kniha populární divadelní a filmové herečky Stelly Zázvorkové, v nichž se vrací k mládí, které zasvětila avantgardním scénám Větrník a Divadlo satiry i době následující, spojené především s Divadlem ABC a jménem Jana Wericha.
Přičiněním spoluautorky Aleny Šloufové má kniha svůj řád, rytmizovaný významnými událostmi života Stelly Zázvorkové, i část věnovanou vzpomínkám na celou řadu kolegů.

 

Romány pro ženy:

48. Hester, aneb, O čem ženy sní

Iva Hercíková

Román je příběhem ženy, která se nespokojí pouze s rolí vzorné manželky a matky. Ženy, která se navzdory všem překážkám, předsudkům a zaběhlé konvenčnosti rozhodne prosadit svou, opustí stabilitu manželství, aby se opět našla.

 

49. Věčná Ambra

Kathleen Winsor

Slavný příběh půvabné venkovské dívky, která z nejnižší sociální vrstvy závratně vystoupí na společenském žebříčku až mezi anglickou dvorní smetánku a stane se favoritkou samotného krále Karla II. V široce komponované románové fresce ze sedmnáctého století rozvinula autorka podivuhodně barvitý, strhující děj. Do velké politiky, závažných společenských konfliktů a osudových událostí, jakými jsou válka s Holandskem, požár Londýna a morová epidemie, vstupují nesčetná dramata osobní, lidská. Autorčin pohled je přitom víc než na otevřenou scénu upřen do zákulisí, kam běžný smrtelník nevidí.

 

50. Vinice

Barbara Delinsky

Román pro ženy o naplnění jedné dávné lásky se odehrává v prostředí americké přímořské vinice.
Vdova Natalie, majitelka prosperující vinice na pobřeží Nové Anglie, se ve svých šestasedmdesáti letech rozhodla ke sňatku se svým dlouholetým zaměstnancem, správcem vinohradu Carlem. Nataliiny dospělé děti jsou pobouřeny, matka však trvá na svém. Navíc začne s osamělou restaurátorkou Olivií sepisovat paměti, kde objasní svůj dávný vztah s Carlem i se svým manželem, s nímž uzavřela svazek z donucení. Její děti vše pochopí a sympatická Olivie si navíc najde pro sebe a svoji dceru nového přítele a partnera. Román ničím nevyniká a ničím neuráží; nenáročné čtenářky mohou nad jeho stránkami prožít a prosnít nejednu dojemnou chvilku.

 

KNIŽNÍ NOVINKY LEDEN 2018

Naučná:

1. Bible Nový zákon

Jindřich Mánek

 

2. Co máme vědět o sektách

Barbara Buchnerová

Varovné memento německé autorky, které přibližuje mechanismy, jimiž se řídí v novodobé společnosti stále se množící náboženské sekty, a praktiky jejich neomylných vůdců, kteří se snaží potlačit svobodnou vůli jednotlivce, je shrnujícím pohledem na jeden z palčivých problémů moderní společnosti. Kniha je doplněna o očitá svědectví členů těchto společenství a o český doslov, který v krátkosti mapuje situaci u nás a podává informace o institucích, kam je možné se obrátit o pomoc.

 

3. Biblické dějiny pro nejmenší

Kryštof Pulec

 

4. Malý táborník : veselý průvodce přírodou pro děti

Jana Mališová

Chystáš se odjet na několikadenní výpravu do přírody a netušíš, co si máš vzít s sebou ani co tě tam čeká? Nezoufej! Tento nepostradatelný průvodce přírodou ti přináší spoustu skvělých rad a originálních nápadů, jak se na takové dobrodružství dobře připravit, a v jeho třech částech nalezneš odpovědi na otázky nejen z oblasti táboření, ale pronikneš díky němu i do tajů pozorování přírody a dosáhneš tak porozumění přírodním jevům a zákonitostem.

 

5. Slivice-1945 : Poslední události 2. Světové války na Příbramsku

 

6. Příbramské lidové písně, popěvky a říkanky : Soubor deseti ilustrací : doslov a poznámky

Jan Čáka

 

7. Podbrdsko – kraj stříbra a slávy

Soňa Kotková

 

8. O příbramských havířích : výbor z krásné literatury

Jan Čáka

 

9. Dětské maškarní kostýmy

Carola Baumgartenová

 

10. Fantazie gelových svíček

Marcianne Miller

Gelové svíčky jsou nádherné, dají se snadno vyrobit, lákají cenovou dostupností, navíc se na jejich výrobě může podílet celá rodina. V knize najdete neocenitelné rady vynikajících návrhářů, které vám pomohou vytvářet gelové svíčky opravdu originální. Jednotlivé návrhy obsahují podrobný popis postupu.

 

11. Velký skok

Suzy Greaves

Tato kniha je návodem, jak se prostřednictvím sedmi kroků zbavit skličujících stereotypů, zlozvyků, neschopnosti a smutku, jak se stát vyrovnaným a zdravě sebevědomým člověkem. Pomůže každému udělat konečně vlastní Velký skok. Vykročte správnou nohou, ujděte sedm kroků, které se stanou vašim Velkým skokem!

 

12. Ztracený svět dinosaurů

Zdeněk Volný

Pojednání o prehistorických zvířatech vymezuje období jejich existence, člení je do kategorií a uvádí důvody jejich vymizení.

 

13. Pomoc! Můj společenský život nejstojí za nic!

Kathryn Lamb

Jste spokojeni s tím, jak trávíte svůj volný čas, nebo máte pocit, že váš společenský život nestojí za nic? Dokonce, že vůbec žádný nemáte? Že vám jej ničí škola, rodiče, sourozenci a jiní "škůdci"? Jen si probůh nemyslete, že takhle špatně jste na tom jedině vy. S podobnými trably se dnes a denně potýkají Robert Chudý, Soumik Sen, Patricie Výborná, Anna Prostřední i David Bohatý - někteří tuhle pětici už možná znáte z jejich předchozího Volání o pomoc (tehdy jim připadalo, že se zblázní z konfliktních situací doma v rodině). Tentokrát se podívejte, co dělají pro to, aby si užili zábavy a nenechali se ubít nudou zákazů, příkazů a různých omezení

 

14. Na co se ptají děvčata

Sylvia Schneider

Kniha o dospívání.

 

15. Malované nádobí

Tamara Franke

Velký výběr ozdob hrníčků, misek, talířů a dalšího nádobí. Veselé figurky se malují nejprve konturou a pak pestře vybarví barvami na porcelán.

 

16. Náramky přátelství

Sabine Koch

Postup krok za krokem jak vykouzlit ty nejkrásnější náramky a jiné šperky

 

17. Somatologie

Ivan Dylevský

Současná podoba učebnice je výsledkem kritického zhodnocení různých verzí původního textu, vycházejících v posledních deseti letech a určených především pro potřeby zdravotnického školství. Vzhledem k současnému a předpokládanému vývoji načeho školství, odpovídá učebnice nejen požadavkům výuky somatologie na zdravotnických a vyšších zdravotnických školách, ale i potřebám studentů, kteří se na různých typech středních škol připravují ke studiu na lékařských fakultách a na dalších typech škol s biomedicínským zaměřením. Širokému spektru těchto uživatelů je přizpůsoben rozsah, forma a obsah učebnice i typ ilustrací. Učebnice somatologie člověka se tak blíží běžnému evropskému standardu příruček obdobného zaměření.

 

18. Dokumenty ke studiu ústavního práva

Tomáš Pezl

Publikace je souborem vybraných právních předpisů určených studentům kurzu ústavního práva. Dokumenty byly vybrány s ohledem na potřeby obecných kurzu ústavního práva vyučovaných na právnických fakultách. Publikace je určena zejména jako doplněk při seminární výuce ústavního práva jako podklad pro praktickou práci s právními předpisy. Dokumenty ke studiu ústavního práva jsou tedy určeny především studentům právnických fakult, jakož i studentům jiných vysokých škol zaměřených na právo a veřejnou správu. Publikace však muže taktéž dobře posloužit vyučujícím pro jednodušší přípravu jejich výuky i širší odborné veřejnosti.

 

Beletrie:

19. Gigant aneb Tajemství ostrova věčné lásky

Ladislav Mňačko

Utopický příběh agenta tajné služby je zábavnou parodií na americké produkty oddechové literatury.
Kniha vyšla nejdřív, v době emigrace autora, v Mnichově pod názvem Der Gigant.

 

20. Druhá láska – 3. Díl

Iva Hercíková

Série Nataša: 1. Pět holek na krku, 2. Trest, 3. Druhá láska, 4. Pět holek na krku po třiceti letech

Osmačka Nataša a její čtyři kamarádky prožívají především milostná „trápení“. Kdo vlastně psal ty dopisy, které se Nataše tolik líbily? Jestli to nebyl podepsaný „nejhezčí kluk na světě“, do koho se tedy Nataša zamilovala? Může být druhá láska stejně krásná, jako ta první? Proč nic není takové, jak si to děvčata vysní?

 

Detektivky:

21. Tah králem – 2. díl

Michael Dobbs

Série Francis Urquhart: 1. Domeček z karet, 2. Tah králem

Do hry mezi vládou a opozicí, do zápasu o křeslo ministerského předsedy Velké Británie je proti své vůli zatažen i sám král.
Zdá se, že v politickém zákulisí je dovoleno skutečně vše. Tisk, nešetřící ani nejintimnější soukromí politiků a královské rodiny se předhání v odhalování skandálů.
Provokace, lstivé léčky a pasti, vydírání, korupce - to vše se zdá běžnou a povolenou zbraní při ničení politického odpůrce. Služba lidu a vlasti je zástěrkou v dravém zápase o moc.
V politickém systému Velké Británie má král zvláštní postavení. Je symbolem, štítem své země. Jak se vyrovná panovník se svou rolí v této krvavé aréně?

 

22. Největší šance

Lyndon Staceyová

Čtvrtý román (Pomsta, Sám na stopě, Smrtelný pád) autorky, která je považována za nejlepší následovnici Dicka Francise. Ben Copperfield je nezávislý novinář, který se specializuje na všechno okolo koní, takže když se dozví, že žhavý kandidát na vítěze v Cheltenhamském Zlatém poháru byl unesen jen pár týdnů před závodem, neztrácí čas a pouští se do pátrání. Tohle by mohl být novinářský úlovek jeho života. Ale i když se den závodu kvapem přibližuje, stále není jasné, jestli ztracený kůň ještě žije. Kde by mohl být cenný závodní kůň schováván po tak dlouhou dobu? A jaké je tajemství majitelovi minulosti, které skrývá před policií? Tvrdošíjně se pídící po pravdě, prochází Ben zkouškou své psychiky i fyzické kondice a postupně odkrývá příběh plný předsudků, ambicí a zlomených srdcí.

 

Pro děti:

23. Mistr v skateboardingu – 7. díl

Edward Packard

Série Vyber si vlastní dobrodružství: 1. Tajemství Ninjů, 2. Jsi příšera, 3. Mistr kung fu, 4. Votrelci znútra země, 5. Mistr v tae kwon du, 6. Vykradači hrobů, 7. Mistr v skateboardingu, 8. Ostrov času, 9. Vesmírný upír, 10. Mimozemšťane, vrať se domů!, 11. Teror v Austrálii, 12. Vyhnancem na zeměkouli

 

24. Nejlepší kamarádky

Jacqueline Wilson

Gemma s Alicí jsou od narození nejlepší kamarádky. Vídají se každý den. A vůbec jim nevadí, že Gemma miluje fotbal, kdežto Alice ráda kreslí, nebo že Gemma nezavře pusu a Alice zase většinou jen poslouchá. Všechno o sobě vědí a všechno si říkají. Jenomže jednoho dne Gemma zjistí, že je tu něco, co jí Alice neřekla. Tajemství. A když se Gemmě konečně podaří zjistit, co to je, začíná pochybovat o tom, že mohou s Alicí zůstat nejlepší kamarádky.

 

25. Trosečníci z Vlaštovky

Arthur Ransome

Série Vlaštovky a Amazonky: 1. Boj o ostrov, 2. Trosečníci z Vlaštovky, 3. Petr Kachna, 4. Zamrzlá loď kapitána Flinta, 5. Klub Lysek, 6. Holubí pošta, 7. Nechtěli jsme na moře, 8. Záhadné vody, 9. Velká šestka, 10. Slečna Lee, 11. Piktové a mučedníci, 12. Velká Severní?, 13. Lysky na severu

John, Zuzana, Titty a Roger mají své prázdniny dávno promyšlené. Budou stanovat na ostrově Divokých koček, projíždět se svou plachetnicí Vlaštovka a setkají se se svými kamarádkami Nancy a Peggy.
Ilustroval Jan Černý.

 

26. Léto s opicemi

Wilson Rawls

Americký autor WILSON RAWLS (1913-1984) napsal příběh humorný i dojemný, který byl také úspěšně zfilmován. Hlavní hrdina, čtrnáctiletý Jay Berry, prožívá dětství se svými rodiči a sestrou-dvojčetem na malé farmě v Oklahomě, uprostřed čerokézských indiánů a krásné přírody. Dny plné práce i radosti, ale také napětí a zvratů. Zvláště když se právě tady objeví opice! Kde se tu vzaly? Jay Berry se rozhodne je chytit. Vydatně mu při tom pomáhá jeho dědeček, ale souboj s opicemi není vůbec snadný. Není divu, že se v něm střídá smích i vztek... A proč se říká, že je někdo chytrý jako opice? Právě na tuto otázku odpovídá velmi přesně a vtipně celá tato knížka.

 

27. Eliška Liška a Hip Hop Band

Christian Bieniek

Série Klub amazonek: 1. Eliška Liška a Klub amazonek, 2. Eliška Liška a Hip Hop Band

Eliška Liška má nejen nového sourozence - bratříčka Valdíka, ale i novou zálibu. Okouzlil ji tanec, a ne ledajaký. Eliška si zamilovala break dance. Teď jej pilně trénuje a pro své nadšení získala i své nerozlučné kamarádky z Klubu amazonek.

 

28. On je fakt boží! – 1. díl

Louise Rennison

Série Zápisky Georgie Nicolsonové: 1. On je fakt boží!, 2. To se mi snad zdá!, 3. Je to na draka, 4. Zmlkni mozku!, 5. … a pak se mi to vymklo z rukou, 6. On mi to sežral, 7. Vydesili ma jeho kožušinové šortky, 8. Láska sa skladá z mnohých nohavíc

Georgia je žákyní dívčí školy, která ji sice nebaví, ale když se vymyslí správná "akce", dá se ta nuda přežít. Má malou sestřičku Libby a má ji ráda, kocoura Anguse, kterého miluje, a "nemožné" rodiče, se kterými jsou věčně jen problémy. Dost často si připadá ošklivá, ale rozhodně to tak nemíní nechat - vše se dá přece napravit. K tomu jí slouží paráda, líčení, vždycky dobrá nálada. A kamarádky - ty když pomohou (slovem i činem), to by v tom byl čert, aby neulovila toho božího kluka, co se jí tolik líbí!

 

29. Ferdův slabikář

Ondřej Sekora

Průvodcem po slabikáři je postavička Ferdy Mravence, který představuje jednotlivá písmena říkankou a didaktickým vyprávěním ozřejmuje správné návyky při psaní. Velká písmena a množství ilustrací předurčují knížku k prvnímu čtení pro nejmenší.

 

30. Ségry a hromada malérů – 20. díl

Thomas Brezina

Série Klukům vstup zakázán! Jen pro čarodějnice: 1. Ségry na zabití, 2. Bráchové a jiné katastrofy, 3. Zabouchnutá ségra: to je průšvih, 4. Matika a další pohromy, 5. Máma, mistr trapasů, 6. Naše totálně ujetá rodinka, 7. Ségra, tobě přeskočilo?, 8. Ségry v akci - To je hukot, 9. Totálně ulítlé prázdniny, 10. Ségry na mizině, 11. Ségry v průšvihu, 12. Ségra, prober se!, 13. Ségra, ty jsi hvězda!, 14. Ségra, co šílíš!, 15. Senza super párty, 16. Ségry a čáry na rodiče, 17. Jak vyčarovat super kluka, 18. Ty kluci jsou fakt šílený, 19. Ségry a potrhlá sestřenka, 20. Ségry a hromada malérů

Lissi se v poslední době chová nějak divně. Je věčně ospalá a má před Tinkou tajnosti. Tinka je na svou nejlepší kamarádku a nevlastní sestru pořádně naštvaná, dokud nezjistí, že se Lissi snaží na brigádách vydělat peníze, aby mohla mámě koupit náhradu za ztraceného stříbrného slona, její nejoblíbenější talisman. Tinka ji samozřejmě podpoří, jenže obě dívky se řítí z jednoho průšvihu do druhého. A to přesto, nebo právě proto, že od Klubu čarodějnic dostaly mimořádné povolení čarovat po dobu jednoho týdne vždy a všude.

 

31. Ségra, tobě přeskočilo? – 7. díl

Thomas Brezina

Série Klukům vstup zakázán! Jen pro čarodějnice: 1. Ségry na zabití, 2. Bráchové a jiné katastrofy, 3. Zabouchnutá ségra: to je průšvih, 4. Matika a další pohromy, 5. Máma, mistr trapasů, 6. Naše totálně ujetá rodinka, 7. Ségra, tobě přeskočilo?, 8. Ségry v akci - To je hukot, 9. Totálně ulítlé prázdniny, 10. Ségry na mizině, 11. Ségry v průšvihu, 12. Ségra, prober se!, 13. Ségra, ty jsi hvězda!, 14. Ségra, co šílíš!, 15. Senza super párty, 16. Ségry a čáry na rodiče, 17. Jak vyčarovat super kluka, 18. Ty kluci jsou fakt šílený, 19. Ségry a potrhlá sestřenka, 20. Ségry a hromada malérů

Ve třídě, do které chodí Tinka a Lissi, se bude volit nový mluvčí a Tinka po této funkci z celého srdce touží. Jenže když jí chce Lissi pomoct trochou čar a kouzel, začnou se věci pořádně komplikovat: obě sestry musí okamžitě nastoupit do čarodějné školy, kde na ně čekají neobyčejně těžké zkoušky. Pokud by v nich neobstály, hrozí, že přijdou o své čarodějné schopnosti. Pro čtenářky od 9 let.

 

32. Vůně prázdnin

Prázdninové příběhy hrdinů sedmi povídek této knihy zavedou čtenáře nejen do různých koutů světa, ale hlavně k mladým lidem, kteří hledají přátelství a lásky svých snů i své místo v životě. Vůně jejich prázdnin je přepestrá, a proto může být podnětem k inspiraci, porovnání i zamyšlení, k obohacení palety vůní právě těch vašich prázdnin.

 

KNIŽNÍ NOVINKY PROSINEC 2017

Naučná:

1. Sborníku PODBRDSKO XXIV/2017

Kolektiv autorů

V tomto čísle najdete mimo jiné články a studie:

Věra Smolová: Historie příbramské Flusárny

Tomáš Zouzal: Sedlčanský vikariát, jeho duchovenstvo a správa v letech 1860 - 1870

Miroslav Král: Jan Evangelista Vodruška

Hana Pátková: Rekordy sedlčanského rodáka

Václav Větrovský: Počátky Mixovy ulice

Josef Velfl: Oběti heydrichiády z Příbramska

František Bártík: Petr Lattenberg – tragická sebevražda

… a mnoho dalšího zajímavého čtení.

 

2. Cestovní kniha : autem po Čechách, Moravě a Slezsku

Petr David, Vladimír Soukup

Poznejte Česko všemi smysly s novou Cestovní knihou! Průvodce po 150+1 zajímavých motoristických trasách. Mapky a popisy výletů. Užitečné informace, tipy na výlety, doporučené restaurace, nové aktivity pro volný čas.

 

3. O Emě Destinnové

Marie Bajerová

Autorčiny vzpomínky a na "božskou Emu", rozšířené o vzpomínky a zážitky dalších, kteří se se slavnou zpěvačkou v životě potkali. Kalendárium kariéry Emy Destinn, ukázky její básnické tvorby.

 

4. 100 + 1 světových žen

Tomáš Novotný

Slýcháme často, že běh lidského světa je od věků pod mužským vlivem. Ale ruku na srdce - co by byli muži bez žen? Bez žen matek a manželek a milenek, bez žen krutých i něžných, bez žen okázale bojovných i láskyplně pečujících, bez žen bezmezně oddaných i neskonale falešných, silných i slabých. O těch všech je tahle knížka a ještě o mnohém jiném. Stačí se začíst.

 

5. Moučníky z hrníčku : 40 rychlých moučníků z mikrovlnky

Mima Sinclairová

Představte si, že si v mikrovlnce připravíte moučník za necelých 5 minut a použijete k tomu přísady, které nemusíte odvažovat. Bez plýtvání, beze zbytků, špinavé nádobí veškeré žádné. Nebojte, není v tom žádný háček. Hrnečkové moučníky jsou rychlé, velmi chutné a jejich příprava je tak snadná, že si za pár dní začnete vytvářet vlastní recepty.

 

6. One Direction : cesta ke slávě

Danny White

Harry, Niall, Louis, Zayn a Liam je pětice úplně obyčejných kluků, kteří šli za svým snem a které neodradilo pár prvních neúspěchů. Našli v sobě odvahu a přihlásili se do konkurzu světoznámé soutěže X Factor a hudební guru Velké Británie Simon Cowell v nich rozpoznal ohromný potenciál a sestavil z nich skupinu, kterou dnes zná snad každý. Říká se jim novodobí Take That a hysterie fanoušků a zejména fanynek dosahuje téměř stejných výšin, jaké zažívali slavní Beatles. V této knize najdete cestu všech pěti kluků ke slávě včetně 80 barevných fotografií, kde jim to ohromně sluší. Dozvíte se, jak se který učil na střední škole, jak vnímali holky a jaký typ se jim líbí, co si myslí o svém prvním albu Up All Night i o sobě navzájem. Zjistíte, jestli je Harry pořádný, nebo proč se Liamovi říká „taťka“. A ať už se vám líbí víc irský rošťák Niall nebo exotický Zayn, tahle biografie nemůže žádnému fanouškovi One Direction chybět.

 

7. Zdravá a krásná pleť

Kathryn Marsden

 

8. Ilustrované dějiny světa : Středověk – 3. díl

Jane Bingham

Série Ilustrované dějiny světa: 1. Pravěk, 2. Starověk, 3. Středověk, 4. Novověk

 

9. Naučte se čarovat, aneb, Kouzla a čáry pro každého

Pavel Kožíšek

 

10. Ilustrovaná historie světa od doby ledové až po kosmický věk

Philip Brooks

Tato fascinující encyklopedie pokrývá dějiny lidské civilizace od prvního využití ohně
prehistorickým člověkem a příchodu doby ledové až po první obeplutí zeměkoule a dobytí
jižního pólu. Kniha, která je napsána živým, čtivým stylem a obsahuje více než 800
barevných ilustrací, map a fotografií. Autoři přistupují k minulosti tematicky a rozdělili ji do
čtyř částí: První kroky, Říše zlata, Řincení mečů a Pouť bez konce. Tato encyklopedie se
může stát neocenitelným zdrojem informací pro celou rodinu i doplňkem školní výuky

 

11. Už vím, co udělám, když…

Zuzana Pospíšilová

Autorka knihy se vcítila do dětského vidění světa a hlavně problémů, které mohou potkat jakékoliv dítě. Vzala na sebe nelehký úkol, srozumitelnou formou se snaží poradit dětem v různých nepříjemných situacích, v knize je jich přes padesát! Děti zde hlavně naleznou praktické rady na jejich řešení.

 

12. Chytání velkých kaprů

Andy Little

Názorná příručka pro rybáře, kteří se zabývají lovem trofejních kaprů.

 

13. Velká encyklopedie rybaření: Ryby, vybavení a techniky sladkovodního a mořského sportovního rybolovu

Kolektiv autorů

Nejobsáhlejší světový průvodce sladkovodním i mořským rybolovem obsahuje praktické informace o rybách, výzbroji a výstroji i o technikách lovu. Poskytuje systematický přehled všech druhů sladkovodních i mořských ryb pro sportovní rybolov i srozumitelné rady odborníků začátečníkům i zkušeným rybářům.

 

14. 11. Letecká základna a její předchůdci

Stanislav Vystavěl

Jak naznačuje JEDENÁCTKA v názvu knížky, jde o leteckou základnu, která zabezpečovala od května 1991 žatecký 11. stíhací letecký pluk INVAZNÍ. Spolu sloužily a spolu s 11. slp INVAZNÍM, byla také 11. letecká základna k 31.12.1993 zrušena. Ortel byl vyhlášen v polovině září 1993. To však byl až závěr působení jednotek letištního a radiotechnického zabezpečení. Jejich předchůdci byly 23. letištní prapor a 5. prapor RTZ ( od r. 1953 5. rota LZP, od r. 1958 prapor PZN a od r. 1963 prapor RTZ) a jim je knížka věnována. 23. letištní prapor byl pokračovatelem tradic Letecké základny 10 Havlíčkův Brod (* 1945) a od 21.8.1951 působil v Žatci. 5. prapor RTZ (VÚ 2705) patřil mezi tři nejstarší útvary radiotechnického zabezpečení v našem letectvu. Byl zřízen již k 1.1.1953 jako 3. 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků a od r. 1963 působil pod názvem 5. prapor radiotechnického zabezpečení. Autor se po knihách „Říkali mu KOREA“ a „11. stíhací INVAZNÍ“ opět “vrátil“ na žatecké letiště, aby do třetice v knížce „11. letecká základna a její předchůdci“ přinesl svědectví o lidech a technice z tamních útvarů letištního a radiotechnického zabezpečení. Stručně je popsána chronologie výstavby obou zabezpečovacích útvarů, významné organizační změny jsou doplněny v řadě případů celým sestavem funkcionářů a nechybí tabulky mírových počtů osob i techniky. Významná data výstavby dokladují kopie archivních dokumentů, čímž chtěl autor vyvrátit mnohé léta tradované nepřesnosti z historie útvarů. Vedle dokumentačního obsahu je zařazeno množství autentických příběhů a vzpomínek pamětníků z nejrůznějších postů – od vojáků, kteří u útvarů na letišti „KOREA“ sloužili základní vojenskou službu, přes velitele a náčelníky u rot až po velitele praporů, ale i příspěvky velitelů leteckého pluku, který zabezpečovali. Vzpomínky jsou doplněny množstvím dobových fotografií. V závěru je souhrnný přehled funkcionářů útvarů až po velitele rot a foto galerie všech velitelů útvarů.

 

15. Nad hřebeny Fanxipang

Jack Broughton

Kniha seznamuje čtenáře s osudy a úlohou letounů Thunderchief F-105 v letecké válce ve Vietnamu. Velmi obrazně a výmluvně je v knize zaznamenána děsivá realita letecké války. 276 stran textu, doplňují mapky a černobílé fotografie.

 

16. Kam utek Stolkolet

Václav Daněk

Básník, překladatel ruské a ukrajinské poezie a dlouholetý rozhlasový redaktor v Československém a později Českém rozhlase se ohlíží za svými pestrými životními osudy, s vřelou fascinací hovoří o „hvězdném“ pražském studiu a kolezích mimo jiné o Josefu Bezdíčkovi, Přemyslu Pražském, Miloslavu Jarešovi a Jiřím Horčičkovi. O spisovatelích Miroslavu Florianovi, Josefu Hiršalovi, Bohumile Grögerové, Jiřině Haukové, Emanuelu Fryntovi a dalších, kteří se stali kmenovými autory cyklických rozhlasových relací Současné zahraniční poezie, Klasické poezie a Schůzek s literaturou. Do českého prostředí uvedl v překladech například díla Alexandra Bloka, Osipa Mandelštama a Josifa Brodského. Je autorem básnických sbírek Jak jsme lili zvon, Svět jsou dva, Dům sonetů a Balady a svízelky. Publikace vznikla na základě autorova vyprávění v rozhlasovém cyklu Osudy na stanici Český rozhlas 3 – Vltava

 

17. Jdi po skryté stopě : lidské kroky politickou krajinou exilu

Zdeněk Slouka

Kniha pamětí politologa a publicisty Zdenka Slouky (* 1923) v mnoha ohledech překračuje žánr, který na první pohled reprezentuje. Je to dáno především bohatstvím životních osudů autora – brněnský rodák pracoval po válce jako novinář v Peroutkově Svobodných (Lidových) novinách, na konci roku 1948 utekl spolu se svou ženou do Rakouska, přihlásil se jako námezdní dělník na práci v Austrálii, roku 1952 se vrátil do Evropy a pracoval pro americkou armádu jako politický analytik v Západním Německu, byl přeložen do USA a pokračoval v Pentagonu, nastoupil jako redaktor Rádia Svobodná Evropa v New Yorku, studoval politologii na New York University, složil doktorát na Columbia University, kde poté vyučoval jako profesor mezinárodní politologie a zažil mimo jiné i revoluční rok 1968, následně vystřídal řadu prestižních profesorských míst po Spojených státech, nicméně hned po roce 1989 se začal vracet do České republiky a podílel se na obnově akademického a univerzitního života ve svobodných poměrech. Sloukovy paměti ovšem nejsou jen chronologickým záznamem života, jsou v první řadě neustávajícím kroužením nad klíčovou otázkou formování politického vědomí člověka v širokém slova smyslu, tedy reflektovaného postoje jedince uvnitř společnosti, v autorově případě navíc i ve společnosti cizí, exilové.
Líčení Zdenka Slouky je mimořádným svědectvím nejen o nikdy nekončící cestě člověka za pochopením vlastního života, ale též o exilu jako bolestné konstantě lidského osudu, a v neposlední řadě je svědectvím o celém dramatickém dvacátém století.

 

18. Kdopak by se šmejdů bál?

Světlana Glaserová

Tato kniha pojednává o anabázi obyčejného člověka za spravedlností. Respektive pojednává o tom, jak se jedna strašně naštvaná ženská bez právního vzdělání a původně i bez právního povědomí, postavila jedné šmejdské firmě, která založila své podnikání na lži a podvodu. A začala bránit nejen sebe, ale i stovky jiných stejně poškozených spoluobčanů. Pojednává o tom, že když se hodně, ale opravdu hodně chce, tak to jde, nebesa se otevřou, neuvěřitelné se stane skutečností a Goliáš zaštítěný mnoha renomovanými právníky padne na zadek.

 

19. Čechoslovakista Rudolf Medek

Katya Kocourek

Kniha mladé britské historičky s českými kořeny představuje první životopisné pojednání o Rudolfu Medkovi (1890–1940), jedné z nejpozoruhodnějších osobností meziválečného Československa. Na základě dosud málo známých archivních pramenů autorka Medka ukazuje jako reprezentanta konkrétní generace, muže vlivu v kultuře i v politice. Kniha stopuje trajektorii hlavních fází Medkova života: hodnotí převratné období první světové války a vzniku Československa, které formovalo jeho charakter a názory, a podrobně sleduje Medkovu vojenskou kariéru v kontextu politických kontroverzí, jež poznamenávaly éru první republiky. Téma Medkačechoslovakisty je pak opěrným bodem argumentu, že legitimnost Československa se týkala jak vojska, tak osobností v politickém prostředí. Publikaci uvozuje stať Petra Pitharta „Básník a voják od Zborova“.

 

20. Zóny zdraví a života

Olga Krumlovská

Jsou místa, která léčí a která naopak zdraví neprospívají?
Ano i ne.
Více v knize, která se právě touhle problematikou zabývá.

 

21. Jak být dlouho živ a zdráv

Olga Krumlovská

Známá astroložka se ve své nové knize zaměřuje na zdravý životní styl a na metody používané k posílení odolnosti lidského organismus vůči nemocem všeho druhu. Využívá znalosti jógy, léčebných praktik našich předků, přináší rady, jak neduhy léčit, ale také jak nemocem předcházet a zvyšovat celkovou odolnost těla i duše. Uvádí, jaké základní zdravotní problémy nejčastěji trápí jednotlivá astrologická znamení, uplatňuje znalosti astromedicíny a radí, jak mohou pomoci také aromaterapie, arteterapie, léčba pomocí kamenů, barev a poznatky feng shuej. Čtenáři se také dozvědí, jak čerpat energii v přírodě a z energeticky silných míst.
Kniha Olgy Krumlovské nás zkrátka nabije energií, aktivitou a napomůže k řešení či úplnému vyléčení zdravotních problémů.

 

22. Temné kouty XX. století

Roman Cílek

Dějiny jsou strhující drama, pokud o nich píše autor literatury faktu, který už mnohokrát prokázal své vypravěčské mistrovství. Je tomu tak i v této jeho nové knize, kde s mnoha pozoruhodnými detaily zobrazuje několik klíčových okamžiků minulého století: nástup hitlerovců k moci, zápolení o naše pohraničí, březnové události v roce 1939, poúnorový úder komunistického režimu proti špičkovým představitelům naší armády. A jak je tohoto autora obvyklé, i tentokrát se tu ve velmi čtivé podobě promítá jeho tvůrčí přístup, kdy „velké dějiny“ prolíná s mikrokosmem dramatických, někdy až skoro neuvěřitelných lidských osudů a střetů do konečné, plasticky vyznívající podoby, jíž dal název „historická mozaika“.

 

23. Lunární horoskopy

Dagmar Kludská

Už celá tisíciletí lidé věří, že Měsíc má tajemnou sílu, která ovlivňuje náš život. Působí na naše emoce, na náš vztah k erotice, partnerství i k práci, má vliv na naše zdraví i na choroby, ovlivňuje naši psychiku a dalo by se říci, že náš úspěch či neúspěch záleží na fázi Měsíce,“ konstatuje v úvodu své nové knížky významná astroložka, ale také úspěšná autorka už tří desítek vydaných publikací. Dagmar Kludská píše prózy zaměřené autobiograficky (deníky, vzpomínky), vydala i román a drobnější povídkové příběhy, inspirované zážitky svých klientů, hlavně se ale věnuje literatuře faktu s tematikou své profese: výkladu karet, výkladu snů a astrologii. Právě do této řady patří její knižní novinka, objasňující vliv Luny na všechna znamení Zvěrokruhu.
Podle tzv. lunárního kalendáře se zjišťují jednotlivé měsíční fáze (dorůstání a ubývání, úplněk nebo nov), které prokazatelně působí nejen na přírodu, ale i na člověka. Co je tedy v těchto obdobích vhodné dělat, jak se chovat a stravovat, jak si udržovat pevné zdraví, posilovat harmonii v partnerských vztazích, erotiku v milostném životě a jak předcházet potížím? Zkušená autorka zajímavě odpovídá na tyto i na mnohé další otázky.

 

24. Tajemství svobodných zednářů

Pat Morgan

Po Tajemství královské rodiny a Tajemství Vatikánu vychází třetí publikace z této řady. Tentokrát se slovem i obrazem zabývá tajemstvími Řádu svobodných zednářů. Odkrývá jednotlivé vrstvy staletých dějin významného společenství a nabízí informovaný i zábavný pohled na počátky, postoje, praktiky a rituály této organizace. Kniha přináší také přehled mnoha slavných osobností, které jsou nebo byly svobodnými zednáři, ať už jejich profesí byla hudba, malířství, literatura či politika; jmenujme například W. A. Mozarta, Jonathana Swifta či Winstona Churchilla. Během své osmisetleté historie bylo svobodné zednářství často spojováno se skandálními podvody, úplatkářstvím, dokonce i s vraždami, a tato kniha mnohé z oněch smyšlených historek uvádí na pravou míru.

 

25. Kanóny a houfnice pozemního dělostřelectva

Jiří Balla

 

Romány pro ženy:

26. Eva a Evička

Vlasta Pittnerová

Tento román zachycuje prostý život na Českomoravské vysočině v minulém století. Osudy lidí z vesnice na malém městě i život panského úřednictva na venkovských zámcích.

 

27. Nabíječ – 1. díl

Alice Clytonová

Série Coctail: 1. Nabíječ, 2. Roštěnka, 3. Hřebec, 4. Samoc, 5. Poslední výkřik

Caroline má fantastický byt v San Francisku a dokonalého kuchyňského robota, ale nemá Óčko! Caroline má skvěle našlápnutou kariéru, kancelář s výhledem na záliv a recept na výtečnou cuketovou buchtu, ale nemá Óčko!! Caroline má nejlepšího kocoura na světě, super kámošky a plný dekolt, ale nemá Óčko!!! A navíc, světe div se, stěnou její ložnice otřásá noc co noc její sexy soused, co si v posteli servítky rozhodně nebere. No, není to zákon schválnosti? Každé zasténání, naplácání a – bože, zamňoukání? – Caroline připomíná, že přichází nejen o spánek, ale že jí, na rozdíl od Nabíječových partnerek, chybí taky… Jo, uhádli jste, Óčko! Když bušení do zdi málem vyklepe Caroline z postele, rupnou jí nervy a oděná do sexuální frustrace a růžové noční košilky se svému sousedovi postaví tváří v tvář. Jenže jejich noční potyčka je, řekněme, jen začátek, protože s tenkými stěnami napětí mezi nimi roste.

 

28. Zastávka na znamení

Helena Němcová

Čtvrtý román spisovatelky Heleny Němcové je opět příběhem o hledání obyčejného lidského štěstí a sounáležitosti. Hlavní hrdinka Jitka, pečlivá a zakřiknutá studentka, se v důsledku jediného poblouznění při večírku na kolejích stane svobodnou matkou. Vrací se z Prahy do malého městečka k ovdovělé matce a společně pečují o malého Tomáška, s jehož otcem se Jitka už nikdy neviděla. Uplyne pár let, bolest po zklamání se zvolna vytrácí a Jitka si začíná uvědomovat, jak moc jí chybí partner a Tomáškovi otec. O nápadníky nemá nouzi, ale nedovede si představit, že by spojila život s někým, kdo je sice milý a sympatický, ale nevyvolává v ní opravdový cit. Tomáškova hospitalizace v nemocnici spustí nečekanou lavinu událostí a ukáže, že osud si s námi někdy opravdu hodně zahrává.

 

29. Hotel v Paříži. Pokoj č. 1 – 1. díl

Emma Marsová

Série Hotel: 1. Pokoj č. 1, 2. Pokoj č. 2, 3. Pokoj č. 3

První díl erotické trilogie, která je označována jako francouzská odpověď na Fifty Shades. Paříž, hotelový pokoj uprostřed odpoledne… Tak začíná dekadentní příběh Annabelle, mladé společnice z Paříže, která přijme poslední práci před tím, než se stane ženou mocného a velkorysého muže. Tím je mediální magnát David Barlet, před kterým Annabelle, jinak studentka žurnalistiky, své noční povolání tají. Jejím posledním klientem je však Davidův charismatický bratr Louis. Ten se začne s Annabelle scházet v hotelu des Charmes. Každý z pokojů v hotelu je věnován nějaké historicky známé francouzské svůdkyni a v každém z nich musí Annabelle splnit některou z Louisových představ. Louisem vydíraná Annabelle se postupně dostane do bezvýchodné situace, jež ohrožuje její vysněnou, pohádkovou svatbu. Louis si Annabelle absolutně podmaní a ona si uvědomuje, že pravá svoboda přichází, jen když se plně odevzdá touze.

 

30. Tři v posteli

Carmen Reid

Zábavný, citlivý a jemně hořký příběh ze současnosti o jednom fungujícím mateřství.
Když se úspěšná a atraktivní žena rozhodne mít dítě, její život se obrátí vzhůru nohama.
Atraktivní, úspěšná a ambiciózní Bella Browningová pracuje naplno, užívá si naplno a zbožňuje svého manžela, žurnalistu Dona (i když její chování tomu vždycky neodpovídá). Ale kdesi hluboko uvnitř cítí, že jí něco chybí. Dítě.
Dona ta vyhlídka děsí, ale nakonec. Bella pracuje jako poradce pro vrcholový management firem, jejichž obrat se pohybuje v řádech mnoha milionů liber. Ona to přece zvládne! Nebo snad ne? Mezi záchvaty ranních nevolností, bouřících se hormonů a občasnými neuváženostmi s úžasným Chrisem z kanceláře si velmi rychle uvědomuje, jak je těžké být dokonalou, pracující moderní matkou, oplývající sex-appealem řecké bohyně. Belle se nakonec podaří s nástrahami spojenými s mateřstvím nějak vypořádat a stává se z ní silnější, šťastnější žena.

 

31. Ochránce z Vysočiny – 2. díl

Hannah Howell

Série Murray Family: 1. Osud z Vysočiny, 2. Ochránce z Vysočiny, 4. Slib z Vysočiny, 5. Rytíř z Vysočiny, 6. Nevěsta z Vysočiny, 7. Anděl z Vysočiny, 8. Ženich z Vysočiny, 9. Válečník z Vysočiny, 10. Dobyvatel z Vysočiny, 11. Vítěz z Vysočiny, 12. Milenec z Vysočiny, 13. Barbar z Vysočiny, 14. Divoch z Vysočiny, 15. Vlk z Vysočiny, 16. Hříšník z Vysočiny, 17. Hrdina z Vysočiny, 18. Mstitel z Vysočiny, 19. Pán z Vysočiny

Romantický příběh z Francie z poloviny 15. století. Nigel Murray se setká s mladým pážetem a záhy prohlédne jeho hru: páže není hoch, ale mladá žena. Maskování dívce vychází až do chvíle, kdy je odhalena při bitvě s Angličany. Nigel dívku zachrání a její tajemství je teď ohrožuje oba. Přesvědčuje ji, aby s ním odešla do Skotska. Gisela však poznala temnou stránku mužské povahy, protože jen tak tak unikla svému brutálnímu manželovi, lordu DeVeauxovi. Ten byl zavražděn a na její hlavu byla vypsána odměna, protože je považována za vražedkyni. Gisela se stává lovnou zvěří - kdekdo by ji chtěl předat spravedlnosti, aby mohla být potrestána za zločin, který nespáchala. Nigel, hezký cizinec, je její jediný ochránce, jehož plamennou smyslnost silně vnímá. Ale aby mu mohla zcela důvěřovat, musí Gisela nechat za sebou minulost a dovolit srdci, aby přijalo prostou pravdu - že ji Nigel navždy miluje.

 

Beletrie:

32. Rozina sebranec

Zikmund Winter

Rozina byla šestnáctiletá dívka, která vyrůstala v rodině svých pěstounů, kováře Jana Turka a jeho ženy Markéty, rukavičnice. Kovář byl často opilý a tloukl ji, nevlastní matka neměla pro ni vlídné slovo. Jediný, kdo se k ní choval laskavě, byl převor Antonín, který ji kdysi jako nemluvně nalezl na prahu kostela sv. Františka. O svém původu nevěděla nic, proto jí říkali "sebranec". Přes všechny útrapy z ní vyrostlo krásné a smělé děvče.

 

33. Vstupte bez klepání : odpovědi na otázky, kteréjste si nikdy nepoložili

Zuzana Hubeňáková

Blogerce Zuzaně Hubeňákové stačilo jen něco málo přes rok, aby si omotala čtenáře kolem prstu a stala se nejprve Objevem a pak i Blogerkou roku webu iDnes. Nyní vycházejí její humorné fejetony knižně a výbor obsahuje to nejlepší z jejích blogů a k tomu nášup nových a zatím nepublikovaných textů. Ve čtyřech semestrech životně důležitých věd se autorka s vtipem a nadsázkou sobě vlastní vyrovnává s tématy jako rodinná výchova, mezilidské vztahy, ale také nástrahy automobilismu nebo sex po dvou dětech. Připravte se na to, že vás bude od smíchu bolet břicho!

 

34. Frantina

Karolína Světlá

Jeden z nejznámějších románů autorky. Vesnický román o hrdince, která ve jménu cti a spravedlnosti obětuje život svého milého ve chvíli, kdy zjistí, že se stal vůdcem loupeživé bandy.

 

35. Krásné zlo

Rebecca James

Katherine je sedmnáct let, chodí na střední školu v Sydney a usilovně se snaží nevyčnívat. Nikoho nesmí ani napadnout, že si kdysi říkala Katie, měla spousty kamarádek, skvělého kluka a mladší sestru Rachel, nadanou klavíristku. Jenže ta je mrtvá – znásilnili ji a zavraždili. Katherine se zdá, že zapomenout na tuhle noční můru se jí snad nikdy nepodaří. Jenže pak se objeví Alice – krásná, bohatá, sebevědomá, sršící životem. A Katherine si vybere za kamarádku. Půjčují si šaty, svěřují nejtajnější myšlenky, stanou se nerozlučnými. Dokud se pod slupkou báječné přítelkyně nezačne objevovat jiná Alice, zlá, krutá a nevypočitatelná. Za jejím zájmem o Katherine je něco víc, a souvisí to se zavražděnou Rachel. Některá přátelství mohou být smrtelná.

 

36. Legionář a sněžná žena

Dana Emingerová

Zábavné povídky o svérázném stoletém dědečkovi, sepsané jeho vnučkou, známou publicistkou a spisovatelkou Danou Emingerovou. Dědeček, bývalý legionář, byl neřízená střela, samorost, pro něhož nebylo nic nemožného, uznávaný vynálezce s mnoha patenty i spisovatel, jemuž nikdy nevydali ani řádku. Muž zatracený komunisty a později jako vědec-amatér omilostněný Lomonosovovou univerzitou, který se dožil sta let a soutěží s posledními třemi spolužáky aspoň o to, kdo koho přežije.. Příběhy plné lásky a humoru doprovázejí originální, úsměvné koláže herce a architekta Davida Vávry, duchovního otce Divadla Sklep.

 

37. Cukrový klaun

Martin Sichinger

Vojenský újezd Boletice, jižní Čechy, polovina devadesátých let. Po rozchodu rodičů zůstává dvacetiletý Aleš s matkou a ve volném čase fotí pozůstatky zaniklých vesnic u bývalých grafitových šachet. Ale nejvíc ho přitahuje kolický zámeček, místo spojené s tajnými dětskými výpravami a otázkami, na které nikdo z těch, co přišli po válce, neumí odpovědět: Co je pravdy na legendách o mužích, kteří si kopali díry v zemi a čekali v nich na konec světa? Proč se na zámku nechal za války zaměstnat nejbohatší kolický sedlák? K čemu sloužily tajemné bedny, které se sem vozily až z Rakouska? A najde se někdo, kdo dokáže zámeček i jeho rozlehlou zahradu ještě zachránit? Když se nečekaně objeví nový majitel, život v okolních vesnicích se změní. Místní dostávají práci, do Kolic přijde prapodivný dopis z Německa a Aleš se po tragické smrti své kamarádky rozhodne postavit zlu, které se rozlézá v opuštěných grafitových šachtách Fascinující příběh inspirovaný skutečnou událostí o lidech, kterým vzali domovy, ale nevykořenili jejich lásku k místu, kde se narodili.

 

38. Dalskabáty, hříšná ves, aneb, Zapomenutý čert

Jan Drda

Pohádková komedie o počlověčeném čertu, který začal pracovat a naučil se mít rád prosté a dobré obyvatele chudé vesničky. S jeho pomocí odhalí lidé arciďábla vydávajícího se za faráře a snažícího se svádět je k hříchu pomocí vědecké psychologie.

 

39. Božská královna prokletých adamitů

Luboš Y. Koláček

Román z dob husitských válek vypráví příběh mladičké šlechtičny Marie, jejíž rodinu vyvraždili husité. Marie se rozhodne pomstít, a proto vstoupí do táborské komunity. Než však stačí probodnout hejtmana Žižku, jehož tvář jí utkvěla v paměti, zadrží ji kovář Rohan. Dívka se mu líbí, jeho city jsou opětovány a mladí lidé se do sebe zamilují. Mezitím tu vzniká sekta adamitů, jejímž vůdcem se stává Rohan. Láska těch dvou náhle prochází podivnou katarzí za erotických excesů adamitské volné lásky. Adamité jsou posléze vyhnáni z Tábora a zvolí si Marii za svoji královnu. Jejich ideály jsou však brzy konfrontovány s tvrdou realitou, neboť proti nim vyrazí trestná výprava?

 

40. Červený stan

Anita Diamantová

Biblický příběh ze Starého zákona zpracovaný do románové podoby vypráví o životě Díny, dcery Jákobovy.
Červený stan byl pro starozákonní ženy životně důležitým místem. V něm se rodily děti, ženy se do něj uchylovaly v době nemoci i pocitu nebezpečí. Hlavní hrdinkou příběhu je Dína, dcera Jákobova. O dívku se kromě matky Ley starají také tři tety a každá z nich dá Díně do života jinou cennou radu a zkušenost. Na svět biblických žen i mužů se díváme především jejíma očima, ona nám vypráví i svůj vlastní pohnutý osud.

 

41. Smrt včel

Lisa O´Donnellová

Dramaticky laděný příběh dvou mladistvých osamělých sester a jejich podivínského souseda skrývá temné tajemství. Jen Marnie a Nelly vědí, co se stalo s jejich matkou a otcem. Rodiče jsou ztroskotanci na podpoře: drogový dealer Gene a podivínská Izzy, v mládí zneužívaná a zanedbávaná, která stejně vychovává i své dcery. Oba téměř současně za nejasných okolností umírají, ale dívky se snaží jejich smrt všemožně utajit. Život na glasgowském chudinském sídlišti sice není nic záviděníhodného, avšak dívky jsou spolu a musí překonat jen jeden rok, aby Marnie byla uznána dospělou a mohla se o sestru legálně starat. Marnie říká: „Dnes je Štědrý večer. Dnes je mi patnáct. Dnes jsme na zahradě pohřbily rodiče. Žádného z nich jsme neměly rády.“ Lennie, starý pán ze sousedství, si brzy všimne, že dívky jsou samy a že potřebují jeho pomoc. Nebo snad on potřebuje pomoc jejich? Lennie si dívky bere k sobě, živí je, šatí a ochraňuje, ale jejich kamarádky, učitelé a úřady časem začínají klást nepříjemné otázky. Jak se jedna lež vrší na druhou, vynořují se temná tajemství z minulosti rodiny dívek, situace se komplikuje a hrozí, že pravda vyjde najevo a dívky budou od sebe odtrženy.

 

42. Devět let natvrdo

Jitka Ludvíková

Jsme klasická rodina. Já, manžílek a dvě děti. Starší dcera Laura začala chodit do první třídy a můj život je rázem vzhůru nohama!
Až dosud jsem si myslela, že školní docházka je děs pro dítě, ale v roli matky je to nesrovnatelně horší. Něco jako procházka po žhavém uhlí, s tím rozdílem, že já nejsem zfetovaná osoba v transu, která s nadpozemskou lehkostí pluje nad rozžhaveným uhlím, ale jsem ten malý žhavý uhlík rozpálený doběla, po kterém nějaký idiot dupe.
Je to maraton bez konce. Bez odměny. Bez ovací. Bez vítěze. Horší než prokletý Job, zpackané manželství nebo nevypověditelná smlouva na sadu hrnců. Ponorka, z níž není úniku.

 

43. Doktore, to se teda povedlo! – 11. díl

Patrick Taylor

Série Irish County: 1. Doktore, fofrej, jde o život!, 2. Doktore, teď to chce klid!, 3. Doktore, šťastný a veselý, 4. Doktore, to byste se divil!, 5. Doktore, bacha na ženský!, 6. Doktore, ne tak zhurta!, 7. Doktore, to je ale kotrmelec!, 8. Doktore, tak na zdraví!, 9. Doktore, hlavu vzhůru!, 10. Doktore, poplach, jde o všecko!, 11. Doktore, to se teda povedlo! 

Dlouho předtím, než se doktor Fingal Flahertie O’Reilly představil v úspěšném románu Patricka Taylora Doktore, fofrem, jde o život! (česky nakladatelství Leda, 2009), rozveseloval čtenáře v humoristických sloupcích kanadského časopisu pro lékaře. S těmito prapůvodními příhodami obávaného doktora oplývajícího drsně laskavým humorem uprostřed poněkud výstředních obyvatel severoirské vesničky Ballybucklebo se nyní mohou seznámit i čeští čtenáři. Poznáme nelehké začátky mladého nezkušeného lékaře na tradičním venkově v době po válce, kdy doktor O’Reilly opouští britské válečné námořnictvo a zakládá vlastní praxi. Tento bývalý přeborník v boxu a klasický vzdělanec, občasný pytlák, prchlivý hromotluk, který si nenechá nic líbit, ale i skrytý lidumil a hrdý milovník všeho irského, hlavně piva.
 

Pro děti:

44. Drakova přísaha – 1. díl

P. C. Cast

Série Škola noci – novely: 1. Drakova přísaha, 2. Lenobiin slib, 3. Neferitinovo prokletí, 4. Kalonův pád

Drakova přísaha je samostatná povídka přidružená k cyklu Škola noci, věnovaná osudům jedné z jejích postav, bojovníka a učitele šermu Draka Lankforda. Odehrává se v devatenáctém století a vypráví o zapuzeném synovi anglického šlechtice, jenž se stal upírem, odešel do Ameriky a poznal svou budoucí manželku Anastasii. To z lásky k ní kdysi odpřisáhl, že bude svou nezřízenou sílu krotit milosrdenstvím. To pod vlivem této přísahy daroval život podivnému havranovi s lidskýma očima. Avšak nyní – tváří v tvář událostem odehrávajícím se v současnosti – svůj slib odvolává a nahrazuje novým: že už nikdy nikoho neušetří.

 

45. Lenobiin slib – 2. díl

P. C. Cast

Série Škola noci – novely: 1. Drakova přísaha, 2. Lenobiin slib, 3. Neferitinovo prokletí, 4. Kalonův pád

Evreux, France, 1788: Předtím, než se stala Zoeyninou oblíbenou profesorkou a než nastoupila do Školy noci… Lenobia je jen normální šestnáctiletá dívka - s dost problémy na celý život. Jako nemanželská dcera mocného barona sem nikdy úplně nepatřila a místo toho musí sledovat rozmazlenou nevlastní sestru Cecile, která dostane to, co chce. Jako by to nestačilo, její nevšední krása přitahuje nechtěnou pozornost kdekoli to jde. Pro jednou by chtěla jen tak zapadnout. Ale když osud zasáhne, Lenobia se náhle ocitá obklopena ostatními dívky, na lodi plující do New Orleansu, kde budou provdány do města nejbohatších Francouzů. A nejsou sami… Zlý biskup, který má zkušenosti s temnou magií, jede stejnou cestou. Jeho touha po půvabných mladých ženách z něho dělá nebezpečného - hlavně pro Lenobii, která upoutala jeho pozornost ve Francii. Takže zůstává skrytá, tajně navštěvuje lodní stáje, kde je krásný mladý muž a jeho krásný kůň Percheron hned získá její pozornost.

 

46. Piráti z Pompejí – 3. díl

Caroline Lawrencová

Série Flavia Gemina: 1. Lupiči z Ostie, 2. Tajemný Vesuv, 3. Piráti z Pompejí, 4. Úkladní vrzai v Neronově paláci, 5. Delfíni z Laurenta, 6. Dvanáct úkolů Flavie Geminy

Třetí z detektivně laděných příběhů ze starověkého Říma. Flavia a její kamarádi se sotva zachránili po výbuchu sopky Vesuv a už je čeká další pátrání. Pro děti kolem 10 let.
Po výbuchu sopky Vesuv Pompeje zalila žhavá láva a celé město pohřbila. Všichni, kteří přežili, hledají své blízké, snaží se žít namačkáni jeden na druhého v uprchlickém táboře a vzájemně si pomáhat. Nastalého neštěstí ale využívá i někdo pro své obohacení a z tábora se začínají ztrácet děti. Malá hrdinka Flavia a její přátelé Nubia, Lupus a Jonatán se snaží dostat na stopu únoscům.

 

47. Gól! 1. Červená karta pro Chrise – 1. díl

Harold Parigger

Série Gól: 1. Červená karta pro Chrise, 2. Kouzelník s míčem, 3. Dennis jde na věc

Pro chlapce je nejdůležitější na světě fotbal, ale jejich trenérem se stane nový učitel - kluci vymyslí plán, jak se ho zbavit. Ale co ty následky?

 

48. Deltora II. Země stínů – 3. díl

Emilly Roddaová

Série Deltora II.: 1. Jeskyně strachu, 2. Ostrov přeludů, 3. Země stínů

Hrdinové mají už dvě části Pirranské píšťaly. Teď musejí na elbaitovém ostrově Keras získat i poslední. jen díky ní zachrání tisíce zotročených Deltoranů v Zemi stínů. Píšťala je jediné, čeho se Pán stínů bojí na svém území.
Nejenže musejí získat třetí část, ale musí se mu i postavit - je tu ale další zádrhel-pán stínů je odolnější (proti píšťale) více, než očekávali.

 

49. Strašidla, přízraky a skřítci našich hradů a zámků : nejkrásnější pověsti

David Růžička

Alchymisté, čarodějové, rytíři a krutí vládcové obývali za dávných časů české hrady a zámky a podle starých pověstí tam jejich zakleté duše setrvávají dodnes. Duch templářského rytíře stráží dobříšský poklad, dvanáct panen v Týřově stále čeká na vysvobození a zlý velhartický pán pyká za strašné skutky, kterých se dopustil za života.

 

50. Zuzanka a kostkovaný pejsek

Irena Landau

POUTAVÉ PŘÍBĚHY + ZAJÍMAVÉ ILUSTRACE + VELKÉ PÍSMO = SNADNÉ ČTENÍ
Chcete, aby vaše dítě rádo četlo?
Pokud dítě zná všechna písmenka, umí z nich skládat slova, dokonce celé věty, ale plynulé čtení mu zatím moc nejde, je knížka ze série MOJE PRVNÍ ČÍTANKA pro ně ideální. Povzbudí dítě ke čtení, rozvíjí čtenářské dovednosti, podpoří tvořivost a vkus nejmenších.
Příběh Zuzanky a jejího pejska Špunta bude vaše dítko bavit, povzbudí jeho zájem o čtení a seznámí ho s novými situacemi.

 

51. Pohádky o sněžných vílách

Corinne Machon

Víly oblečené v šatech posetých ledovými krystalky, s vlásky stříbřitými jako padlý sníh, vás zvou, milé děti, do pohádky. Prožijte s nimi krásné zimní příběhy.
V této knížce se dočtete nejen o sněžných vílách, ale i o přírodě a zvířátkách v zimě, o přátelství, které zahřeje srdce, a také o veselých oslavách v královstvích víl.
A tak se, milé děti, zachumlejte do teplíčka a sledujte příběhy sněžných víl v kouzelných zimních krajích. Pohádky jsou pro děti od pěti let.

 

52. Pohádky z lesa

Kolektiv autorů

 

Detektivky:

53. Šokující diagnóza

Stephen Klaidman

Napínavý příběh z lékařského a soudního prostředí, líčí osudy dvou vysoce uznávaných lékařů – specialistů, kteří porušili nejposvátnější zásadu své profese – především nikomu neublížit. Oba nemilosrdnými slovy oznamovali svým pacientům nutnost chirurgického zákroku a získali neúnavným psychickým nátlakem přes tisícovku pacientů k zbytečným zákrokům, z nichž některé skončily fatálně. Pak se jeden z pacientů pětapadesátiletý katolický kněz s pestrou minulostí začal oprávněně domnívat, že léčebné postupy obou lékařů mají v sobě něco nekalého. Zdráhal se však uvěřit, že doktoři rozřezávají hrudníky lidem, kteří žádnou nemocí netrpí. Obrátil se tedy na FBI. Záhy se ukázalo, že zdaleka není jediný, kdo na oba lékaře, vysoce vážené členy úzce svázané severokalifornské společnosti, pojal podezření. "Pro ně ti lidé nebyli pacienti, to nebyli lidé; byli to tvůrci tržeb. ...Od jistého okamžiku nastala proměna lidských bytostí v čísla."
Podle skutečných událostí.

 

KNIŽNÍ NOVINKY LISTOPAD 2017

Naučná:

Detektivky:

1. Krutost – 2. díl

Thomas Erikson

Série Alex King: 1. Mentalista, 2. Krutost

V noci po oslavách oblíbeného svátku svaté Lucie je Sára Leijonová brutálně znásilněna čtyřmi mladíky. Poraněná a v šoku dorazí na policejní stanici, aby podala trestní oznámení. Případ se zdá být naprosto jasný, všechny potřebné důkazy jsou na dosah ruky – na Sářině těle a v její podrobné výpovědi. Jenomže v soudních procesech s podezřelými ze znásilnění není nikdy nic jednoduché. Kriminální inspektorka Nina Manderová dobře ví, co Sáru po udání násilníků čeká, ví, čemu bude vystavena, a proto požádá o pomoc Alexe Kinga, specialistu na lidské chování. Snad dokáže mladou ženu podpořit a provést ji náročným obdobím soudního procesu. Alex se rozhodne v případu angažovat a ve prospěch Sáry využít všech svých metod. Netuší ovšem, jak silně situace ovlivní jeho samotného, když se při procesu vynoří nad hladinu jeho dávné životní šrámy.

 

2. Poslední případ – 10. díl

Akle Edwardson

Série Komisař Winter: 1. Tanec s andělem, 2. Černá paní, 3. Vyměněná tvář, 4. Až na věky věků, 5. Nebe na zemi, 6. Kamenná plachta, 7. Pokoj č. 10, 8. Krvavé moře, 9. Léčka, 10. Poslední případ

Erik Winter je s rodinou na výletě u moře. Když jeho dcerka spatří ve vlnách mrtvolu, z výletu se rázem stává noční můra. Přibližně ve stejnou dobu jsou v Göteborgu nalezeny dvě mladé ženy, které někdo udusil. Mladá policistka Gerda Hoffnerová tvrdí, že spolu oba případy souvisejí. Až na Erika Wintera jí nikdo nevěří. Společně tedy sledují stopu. A když Winter obdrží DVD, na kterém pachatel oznamuje další vraždu, jejich podezření se potvrdí. Než však Winterovi dojde, kdo je mrtvola z moře, ocitne se vrahovi nebezpečně blízko.

 

3. Případ zrazeného krále – 5. díl

Stanislav Češka

Série Zločiny na Velké Moravě: 1. Případ úzké dýky, 2. Případ podivného gombíku, 3. Případ hrozničkové náušnice, 4. Případ nitranské minice, 5. Případ zrazeného krále, 6. Případ kněze z Bojné, 7. Případ forchheinského rádce, 8. Případ holasické lásky, Případ podezřelého arcibiskupa

Příběh se odehrává roku 870 a zachycuje skutečný příběh zrady velkomoravského vládce Rastislava jeho synovcem Svatoplukem. Na jaře roku 870 pořádá král Rastislav hostinu, kterou si mají Moravané připomenout úspěšné odražení franských útoků z předchozího roku a kde se mají upevnit Svatoplukovou vinou narušené vztahy mezi oběma Mojmírovci. Při hostině ovšem dojde k otravě opilého vladyky, který se omylem napil ze Svatoplukova poháru. Většina přítomných si myslí, že to Rastislav chtěl otrávit svého synovce.

 

4. Mrtvý posel – 9. díl

Vlastimil Vondruška

Série Letopisy Královské komory: 1. Letopisy Královské komory I., 2. Letopisy Královské komory II., 3. Letopisy Královské komory III., 4. Letopisy Královské komory IV., 5. Letopisy Královské komory V., 6. Letopisy Královské komory VI., 7. Osmanský tábor, 8. Ulička hanby, 9. Mrtvý posel, 10. Jáchymovští démoni, 11. Dobronínské morytáty

Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umírající stihne ještě povědět, že se chystá jakési spiknutí, jenže umře dřív, než stačí povědět víc. Jiří Adam z Dobronína pochopí, že pro úspěch svého pátrání musí smrt onoho muže zatajit. Nejdříve však musí zjistit, kdo to je a proč se v posledních dnech objevoval u všeho důležitého, co se na Starém Městě pražském stalo. Pomalu začíná skládat střípky skoro neuvěřitelného zločinu. Jenže proti němu stojí mocní nepřátelé.

 

5. Ulička hanby - 8. díl

Vlastimil Vondruška

Série Letopisy Královské komory: 1. Letopisy Královské komory I., 2. Letopisy Královské komory II., 3. Letopisy Královské komory III., 4. Letopisy Královské komory IV., 5. Letopisy Královské komory V., 6. Letopisy Královské komory VI., 7. Osmanský tábor, 8. Ulička hanby, 9. Mrtvý posel, 10. Jáchymovští démoni, 11. Dobronínské morytáty

Královský písař Jiří Adam z Dobronína se v době mládí znal s ženou, která se později vypracovala na majitelku jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Městě pražském. Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama. Přímo v jejím domě kdosi zavraždil zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora. Jiří Adam z Dobronína spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou začnou pátrat. On mezi urozenými, jeho pomocníci v pražském podsvětí. Pomalu se začnou na světlo vynořovat nehezké skutky, které spojují pražskou spodinu a skupinu královských úředníků. O to ožehavější vyšetřování je a záhy půjde všem zúčastněným o život, protože proti nim stojí bezohledný zločinec.

 

6. Jihlavský zlý duch – 12. díl

Jan Bauer

Série Rychtář Jakub Protiva a mnich Blasius: 1. Pražský rozparovač, 2. Vampýr z Koňského trhu, 3. Číše jedu pro krále, 4. Císařova poslední vůle, 5. Výkupné za krále, 6. Krvavý cejch, 7. Dárek pro mistra kata, 8. Klášter kostlivců, 9. Zachraňte krále, 10. Král nezná bratra, 11. Rožmberské dědictví, 12. Jihlavský zlý duch, 13. Vražedná mše, 14. Smrt na Karlštejně

Detektivní román z doby vlády Václava IV. V královském městě Jihlava se děje cosi tajemného. Zdejší opuštěné doly prý v noci obcházejí přízraky. Purkmistr Ekhart to považuje za babské tlachy, ovšem pouze do chvíle, než je u opuštěného dolu zavražděn královský písař Přibík. Na místo je povolán pomocník královského sudího Jakub Protiva z Protivce, kterému se do toho města, jehož šatlavu dobře zná, příliš nechce.

 

7. Smrt žárlivého muže

Skutečné případy KRIMI

 

8. Strážce boleslavského mystéria – 8. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté školy, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského mysteria, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajeství abatyše z Assisi, 13. Apage Satanas!, 14.  Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatnba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu, 21. Nitranská brána smrti, 22. Vzpoura goliardů

V pořadí již osmý detektivní román oblíbeného autora se opět odehrává v době českého krále Přemysla II. Otakara. Správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva.

 

9. Podivná svatba na Lichnici - 15. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté školy, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského mysteria, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajeství abatyše z Assisi, 13. Apage Satanas!, 14.  Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatnba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu, 21. Nitranská brána smrti, 22. Vzpoura goliardů

Při ústupu českého vojska z Bavorska se dostane v Mühldorfu zádní voj do obležení. V něm bojuje i Oldřich z Chlumu. Rytířům se podaří probojovat na svobodu, ale i když by měli slavit, jejich velitelé Smil z Lichtemburka a Vok z Rožmberka jsou nervózní.

 

10. Riskovat se musí - 36. díl

J. D. Robb

Série Eva Dallasová: 1. Smrtící nahota, 2. Smrtící sláva, 3. Smrtící nesmrtelnost, 4. Smrtící extáze, 5. Smrtící rituál, 6. Smrtící pomsta, 7. Smrtící svátky, 8. Smrtící spiknutí, 9. Smrtící věrnost, 10. Smrtící svědectví, 11. Smrtící soud, 12. Smrtící zrada, 13. Smrtící svůdnost, 14. Smrtící setkání, 15. Smrtící pravidla, 16. Smrtící portrét, 17. Smrtící imitace, 18. Smrtící rozdělení, 19. Smrtící vize, 20. Smrtící posedlost, 21. Smrtící klon, 22. Smrtící vzpomínky, 23. Smrtící zrození, 24. Smrtící nevinnost, 25. Smrtící stvoření, 26. Smrtící hrátky, 27. Smrtící kalich, 28. Smrtící sliby, 29. To se ti jen zdá, 30. Fantazii se meze nekladou, 31. Neprůstřelné alibi, 32. Téměř bez šance, 33. Neomylný instinkt, 34. Každý má motiv, 35. Měj se na pozoru, 36. Riskovat se musí, 37. Odplata tě nemine, 38. Očistím tě od hříchu, 39. Na mě si nepřijdeš, 40. Jen ty a já, 41. Totožnost neznámá, 42. Ruka ruku myje

Na ulici se najde mrtvola ženy. Na první pohled vše nasvědčuje tomu, že šlo o loupež, ale později vyjde najevo, že mrtvá tam byla jen pohozena. Následují další vraždy a krádeže složek z počítačů obětí. Když Evu a její kolegyni přímo na ulici někdo surově přepadne, potvrdí se, že i ony dvě jsou určeny k likvidaci. Jenže Eva se nedá a sama nastraží past.

 

11. Pandořina skříňka

Robert Ludlum

9. prosince 1939 vyjíždí za hluboké noci ze starobylého kláštera v horách nedaleko Soluně pět nákladních automobilů a míří k nádraží. Přísný mnišský řád se podle pečlivě připraveného plánu zoufale pokouší dopravit kovovou schránku s dokumenty, které zůstaly stovky let utajeny před zraky světa, do bezpečného úkrytu v italských Alpách, kde ji svěří do ochrany bohaté a vlivné rodiny. Kdyby vyšlo najevo, co schránka obsahuje, křesťanská civilizace by se otřásla v základech a shořela v ohni svaté války víry proti víře. Jediný muž, který zná její tajemství, však zahyne pod kulkami nacistických katanů. Začíná štvanice za dokumenty, které mohou změnit osud lidstva. Boj mezi silami dobra a zla s koncem války ustane – aby se o téměř třicet let později znovu rozhořel děsivou silou a postavil proti sobě dva bratry, dvojčata, dědice strašlivého odkazu. Pokud je vůbec potřeba snášet důkazy, že Robert Ludlum je velmistrem napínavé zápletky, robustního, akcí naplněného děje plného zvratů a překvapivých rozuzlení, Pandořina skřínka jich nabízí vrchovatě. Ještě jednu kapitolu, řeknete si, a pak zjistíte, že jsou čtyři hodiny ráno.

 

12. Prometheova les

Robert Ludlum

Ostřílený agent Nicholas Bryson se po patnácti letech terénní špionáže dozvídá krutou pravdu: supertajná agentura Direktoriát, pro kterou celou dobu pracoval, ve skutečnosti nehájila americké zájmy, ale působila proti nim. Bryson je nyní pověřen náměstkem ředitele CIA, aby se pokusil vypátrat své bývalé zaměstnavatele, kteří mezitím záhadně zmizeli. Téměř proti své vůli se Bryson ocitá ve víru strhujících a dramatických událostí: střídá stát za státem a město za městem a všude je pronásledován najatými zabijáky, aniž by tušil proč. Po sérii šokujících odhalení a masových teroristických činů po celém světě se Brysonovi postupně začíná rýsovat hrůzná skutečnost: světu hrozí spiknutí mocných, kteří chtějí zlikvidovat autoritu národních vlád a nastolit nový pořádek pod záminkou zajištění „bezpečnosti občanů“. Bryson zůstává jediným, kdo může tomuto plánu zabránit, ale úkol, jenž před ním stojí, se zdá být nesplnitelný… Tato kniha je doslova prošpikována dramatickými zvraty děje, zasvěcenými popisy nejmodernějších technických zařízení a dokonalým zachycením atmosféry různých zemí světa. Navíc jistě není náhodou, že ačkoli se jedná o literární fikci, některé postavy a okolnosti románu jsou čtenáři až příliš povědomé.

 

13. V podezření – 1. díl

Michael Robotham

Série Joseph O´Loughlin: 1. V podezření, 2. Amnézeie, 3. Střepy, 4. Řekni lituji

Zdá se, že se Josephu O’Loughlinovi, špičkovému klinickému psychologovi, v životě daří – má nádhernou ženu, milující dceru a úspěchy v zaměstnání. Stačí však málo a jeho dokonalý život se stane noční můrou. Vše začne ve chvíli, kdy je přizván k vyšetřování smrti neznámé mladé ženy a zároveň musí řešit složitou situaci se svým problémovým pacientem. Pronásledován obrazy rozbodaného dívčího těla se vydává na cestu, jež vede do nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Aby dokázal zastavit vraha a zachránit svou rodinu, je nucen riskovat vše.

 

14. Krvavá lázeň – 4. díl

Hakan Ostlundh

Série Fredrik Broman: 1. Zápach odlivu, 2. Potápěč, 3. Teror, 4. Krvavá lázeň

Kriminální inspektor Fredrik Broman leží v bezvědomí v záchranářském vrtulníku vysoko nad Baltským mořem. Utrpěl těžká poranění hlavy a nikdo neví, jak to s ním dopadne. Tři týdny před tím byli na statku v Levide nalezeni dva mrtví. Žena, zavražděná jediným bodnutím, a muž, zmasakrovaný k nepoznání. V okamžiku objevení leželi na zkrvavených luxusních parketách v přepychovém obývacím pokoji už dva dny. Arvid Traneus, majitel domu, se před nedávnem vrátil domů po několika letech v Japonsku, kde pracoval jako konzultant velké, úspěšné firmy. Zpočátku se předpokládalo, že právě on je oním zavražděným mužem. Žena po jeho boku byla identifikována jako Kristina Traneusová, jeho manželka. Záhy se ale ukáže, že v tratolišti krve neleží Arvid Traneus, nýbrž jeho bratranec, a tak vyšetřování nabírá nový směr. Podezřelí však mizejí beze stop. Vypjaté rodinné drama s rozuzlením až na samém konci napínavého, nervy drásajícího příběhu. Krvavá lázeň je čtvrtým dílem v sérii kriminálních příběhů Håkana Östlundha o inspektoru Bromanovi, jedná se však o naprosto samostatný příběh.

 

15. Na útěku před tyranem

Příběhy skutečných zločinů

 

16. Amnézie  - 2. díl

Michael Robotham

Série Joseph O´Loughlin: 1. V podezření, 2. Amnézeie, 3. Střepy, 4. Řekni lituji

Jedné studené londýnské noci je z Temže vytažen detektiv oddělení vražd Vincent Ruiz. V noze má kulku a v paměti mu zeje obří propast. Nevzpomíná si ani na střelbu, ani na to, jak se ocitl v řece. Jediným vodítkem je fotografie nalezená v jeho kapse. Je na ní Mickey Carlyleová, sedmiletá dívka, pohřešovaná už celé tři roky… Co když to ale policie celé špatně pochopila? Ruizovou jedinou nadějí, jak celou záhadu vyřešit, je vydat se po svých vlastních stopách a rozpomenout
se, co se tu noc vlastně stalo. Pomoci mu může jediný muž – psycholog Joe O’Loughlin. U románu Amnézie nestačíte otáčet stránky. A zvraty v ději jsou smrtonosné.

 

17. Až bude smrt mou paní - 8. díl

Jan Bauer

Série V tajných službách Otce vlasti: 1. Král zvedá meč, 2. Arcibiskupův noční host, 3. Smrt na jazyku, 4. K výšinám císařského trůnu, 5. Pád císařova zetě, 6. Svatý grál, 7. Císař táhne do války, 8. Až bude smrt mou paní

V lednu 1378 se císař Karel IV. setkává se svým synovcem, francouzským králem Karlem V., při tajném jednání v malém hradu uprostřed lesů. Toho se rozhodnou využít spiklenci, kteří chtějí oba panovníky zavraždit. Naštěstí jejich záměry překazí císařův bývalý agent dominikán Pavel. Karel IV. tuší, že jeho dny jsou sečteny. S Pavlem po boku se vrhají do svého posledního velkého úkolu.

 

18. Letopisy královské komory IV: Velhartické pastorále. Vražda v lázních

Vlastimil Vondruška

Série Letopisy Královské komory: 1. Letopisy Královské komory I., 2. Letopisy Královské komory II., 3. Letopisy Královské komory III., 4. Letopisy Královské komory IV., 5. Letopisy Královské komory V., 6. Letopisy Královské komory VI., 7. Osmanský tábor, 8. Ulička hanby, 9. Mrtvý posel, 10. Jáchymovští démoni, 11. Dobronínské morytáty

První příběh (Velhartické pastorále) zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly v dobách krále Jiřího z Poděbrad na čas uloženy české korunovační klenoty. Tehdy se však stalo něco, co ještě po desetiletích vede zasvěcené k tomu, aby vraždili. V druhém příběhu (Vražda v lázních) odjíždí královský písař z Prahy odpočinout si do lázní Teplice. Záhy je v luxusním lázeňském domě nalezeno tělo bavorské princezny, které vrah vyloupl oči. Jiří Adam z Dobronína musí nejen hledat kruté vrahy, ale také bojovat proti složitým politickým intrikám.

 

19. Skrýš

Johan Theorin

Jan Hauger, devětadvacetiletý učitel, přichází pracovat do mateřské školky v jednom větším městě na západním pobřeží Švédska.
Mýtina ale není běžná školka – sousedí totiž s psychiatrickou Klinikou svaté Patricie, jíž se mezi lidmi říká Svatá Psycho, zvláštním zařízení s ostrahou, kde jsou internováni psychicky narušení pachatelé násilných trestných činů. Mezi nimi jsou i rodiče dětí z Mýtiny. Smyslem pobytu dětí ve školce je, aby jim byl s rodiči umožněn kontakt. Jedním z Janových pracovních povinností je eskortovat děti podzemním tunelem, který školku a kliniku spojuje.
Jan je schopný pedagog, který ovšem leccos tají – například to, proč tolik stojí o místo právě v Mýtině, nebo to, k čemu došlo o několik let dříve, kdy šel se skupinou dětí ze školky, v níž tehdy působil, na procházku do lesa a při návratu mu jedno z nich chybělo.

 

20. Znamení rožmberské růže – 5. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté školy, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského mysteria, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajeství abatyše z Assisi, 13. Apage Satanas!, 14.  Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatnba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu, 21. Nitranská brána smrti, 22. Vzpoura goliardů

Oldřich z Chlumu narazí nedaleko hradu Bezdězu na umírajícího mnicha. Od něho se dozví, že se připravuje zavraždění Přemysla II. Otakara. Okamžitě odjíždí krále varovat. Na Pražském hradě dojde k vraždě muže, který mohl o spiknutí podat svědectví. Navíc zločinci unesou Oldřichovu manželku Ludmilu. Pak se objeví stopy, které vedou k mocnému Vokovi z Rožmberka. O pomoc v jisté choulostivé věci požádá Oldřicha z Chlumu i královna Kunhuta.

 

21. Ďáblův sluha - 19. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté školy, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského mysteria, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajeství abatyše z Assisi, 13. Apage Satanas!, 14.  Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatnba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu, 21. Nitranská brána smrti, 22. Vzpoura goliardů

Mocný jihočeský velmož Oldřich z Hradce se soukromě obrátí na královského prokurátora a správce severních Čech Oldřicha z Chlumu s prosbou o pomoc. Na jeho panství se totiž začaly dít věci, které jsou nejen proti lidskému rozumu, ale i proti křesťanské víře. Došlo také k nevysvětlitelné vraždě, jejíž obětí se stal jeho otec Vítek. Zdá se, že nitky zla sahají až za hranice Českého království.

 

22. Zločin na Bezdězu - 20. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté školy, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského mysteria, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajeství abatyše z Assisi, 13. Apage Satanas!, 14.  Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatnba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu, 21. Nitranská brána smrti, 22. Vzpoura goliardů

Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si k řešení případu řekne i Ludmila z Vartemberka. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se komplikuje a sám Oldřich z Chlumu je překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše.

 

23. Letopisy královské komory I: Plzeňské mordy, Nepotřebný rytíř, Případ s alchymistou

Vlastimil Vondruška

Série Letopisy Královské komory: 1. Letopisy Královské komory I., 2. Letopisy Královské komory II., 3. Letopisy Královské komory III., 4. Letopisy Královské komory IV., 5. Letopisy Královské komory V., 6. Letopisy Královské komory VI., 7. Osmanský tábor, 8. Ulička hanby, 9. Mrtvý posel, 10. Jáchymovští démoni, 11. Dobronínské morytáty

První svazek této řady nabízí tři příběhy. V prvním nazvaném Plzeňské mordy rozřeší Jiří Adam z Dobronína neobvyklý zločin, do něhož jsou zapletení nejvyšší představitelé královského města Plzně. V případu Nepohřbený rytíř musí objasnit podivnou smrt zemana, který opověděl nepřátelství svému mocnému sousedovi. Třetí Případ s alchymistou zavádí královského písaře do severních Čech, kde žije tajemný muž, který údajně objevil tajemství výroby zlata.

 

24. Tajemství abatyše z Assisi - 12. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté školy, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského mysteria, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajeství abatyše z Assisi, 13. Apage Satanas!, 14.  Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatnba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu, 21. Nitranská brána smrti, 22. Vzpoura goliardů

Pouť ke svatému Jakubovi do Compostely patří k vrcholným projevům křesťanské zbožnosti. Oldřich z Chlumu má však svých starostí tolik, že na něco takového nikdy nepomyslel. Jenže král Přemysl II. Otakar je jiného názoru. Nařídí, aby jeho prokurátor byl členem družiny, která na zbožné pouti doprovodí královu tetu abatyši Anežku. A ještě rozmrzelejší je Oldřich ve chvíli, kdy se dozví, že společnici má Anežce dělat během cesty Světlana, dcera purkrabího Viléma z Landštejna. Ještě než překročí hranice království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků se začínají pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři i zvědové francouzského krále. A tehdy se Anežka Oldřichovi přizná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly. Před svou smrtí jí slovutná abatyše Klára z Assisi napsala o znepokojivém podezření. Návrat odmítá, a tak malá družina pokračuje v cestě za tajemstvím, jehož odhalení musí mnozí vykoupit svou krví.

 

25. Jáchymovští démony - 10. díl 

Vlastimil Vondruška

Série Letopisy Královské komory: 1. Letopisy Královské komory I., 2. Letopisy Královské komory II., 3. Letopisy Královské komory III., 4. Letopisy Královské komory IV., 5. Letopisy Královské komory V., 6. Letopisy Královské komory VI., 7. Osmanský tábor, 8. Ulička hanby, 9. Mrtvý posel, 10. Jáchymovští démoni, 11. Dobronínské morytáty

Mladý rytíř Jiří Adam z Dobronína se stane písařem Královské komory a jeho úkolem je dohlížet na pořádek v Údolí svatého Jáchyma, kde se podařilo nalézt stříbro. Do nové osady se stahují horníci z druhé strany hor a s nimi přicházejí lidé, kteří tu hledají obživu, někteří ovšem ne vždy čestnou. Krátce po příjezdu mladého Jiřího Adama dojde k vraždě šenkýře Margolda. Zdá se, že jde o banální zločin, jenže svědci hovoří o dvou démonech. Vyjde najevo, že obdobná vražda se stala před dvěma dny, kdy zemřel řeznický mistr. A aby toho nebylo málo, později dojde k další vraždě.

 

Naučná:

26. Strach z jídla

Lorraine C. Ladishová

Jak odhalit anorexii a bulimii? Jak jim předcházet a jak ji léčit?

 

27. Záhady Orientu

Arnošt Vašíček

Známý autor ve své nové knize zavádí čtenáře především do Indie, Japonska, Číny a dalších orientálních zemí. Předkládá řadu zajímavých důkazů o mimozemských návštěvách nejen na úsvitu lidských dějin, ale i v současnosti. Představuje tajné rukopisy, ukryté v himálajských klášterech, i nové nevysvětlené archeologické nálezy. Pátrá po ztracených židovských kmenech a pokouší se rozluštit další velké otazníky naší historie. Z pobytu mezi indickými svatými muži přináší překvapivé svědectví o jejich "nadpřirozených" schopnostech, které mnohdy připomínají zázraky.

 

28. Turecké záhady

Arnošt Vašíček

Autor urazil tisíce kilometrů v oblasti mezi horními toky Eufratu a Tygridu, procestoval východní Anatólii a další části Turecka a přivezl unikátní materiál o nevysvětlených archeologických nálezech a překvapivých objevech v těchto doposud málo navštěvovaných oblastech. Z obsahu: Tajemná hrobka pod umělou horou, Nová výprava na Starat, Ztracené město Lúz.

 

29. Italské záhady

Arnošt Vašíček

Da Vinci v roli proroka – Vládci blesku – Mimozemšťané z Hory duchů – Zánik kamenných obrů – Tajemné hrobky – UFO nad Říší římskou – Prokletí ledového muže – Sibyla z podsvětí – Pobřeží strachu – Tajemství jednorukých – Pravý Excalibur – Mezi nebem a peklem.... Nová knížka Arnošta Vašíčka o tajemných událostech a udivujících archeologických nálezech na Apeninském poloostrově, Sardínii a Sicílii.

 

30. Makrobiotika a přírodní léčení

Michio Kushi

Jak si poradit s jednotlivými chorobami zažívacího, dýchacího, rozmnožovacího systému, chorobami krve či rakovinou a dalšími, se kterými si uznávaná medicína neví rady? Jak uzdravovat přírodními cestami, jak souvisí výživa a rakovina, jaký je standardní makrobiotický režim? To všechno lze nalézt v této knize, ve které známý japonský autor vychází ze všeobecných zkušeností našich předků před tisíci lety.

 

31. Cizinecká legie

Peter Macdonald

Kniha je výsledkem mnoha návštěv Petera Macdonalda v cizinecké legii, ve štábu vrchního velení v Aubagne, u výcvikového pluku v Castelnaudary a na bojovém cvičení v Německu. Během celého svého pobytu měl autor naprostou volnost pohybu, neomezenou možnost fotografovat, i množství příležitostí k rozhovorům. O životě v cizinecké legii vypovídá tedy zcela autenticky - někdy snad drsně a nevybíravě, ale vždy otevřeně a poctivě.

 

32. – 33. Dějiny českého výtvarného umění – 1. díl + 2. díl

Kolektiv autorů

Od počátků do konce středověku.

 

34. Věštění : naučte se ovládat svou intuici

Rosalinde Haller

Kniha je praktickým návodem k věštění.

 

35. Abeceda věštění

Liliana Fibigerová

Po Slabikáři magie je tu nová příručka zaměřená na tajemné vědění. Zajímáš se o lidi kolem sebe a ráda bys o nich věděla víc? Jsi zamilovaná a chceš zjistit, jaký vlastně je, co k tobě cítí a jak si ho získat? Řešíš obtížnou situaci, hledáš správnou cestu, potřebuješ se na problémy podívat z jiného úhlu? Nebo chceš lépe poznat samu sebe? Pak ti tato knížka má co nabídnout.

 

36. Astrologické domy: horoskopy, planety a znamení

Deborah Houldingová

Nejslavnější kniha známé britské astroložky vás uvede do problematiky domů horoskopu, nezbytné to součásti každého výkladu. Pokud se o svůj horoskop zajímáte jen malinko hlouběji a nestačí vám pouhá charakteristika vašeho slunečního znamení, stane se pro vás tato příručka nezbytností. Žádná jiná kniha takto jasně a přehledně význam astrologických domů nepopisuje. Moderní astrolog potřebuje pojednání o východiscích interpretace domů společně s přehledem vývoje jejich významů. Takové pojednání však nebylo dosud dostupné. Tuto mezeru vyplňuje tato kniha. Máme zde vynikající kritiku současných sklonů improvizovat s tradicí a měnit ji bez dostatečného ohledu k tomu, co tradice skutečně říká. A většina knihy se zabývá dějinami významů každé dvojice domů a předkládá jejich varianty. Nakonec může být pravda, že moderní astrologie potřebuje jít v řešení otázky domů vlastní cestou. Ale pokud už to musíme udělat, je třeba vědět, že jsme vyčerpali všechny možnosti starých tradic. Tato kniha nám nedovolí vymlouvat se na neznalost dějin tradice. Doufáme, že i ti astrologové, kteří nemají o tradiční astrologii zvláštní zájem a kteří možná chtějí otázku domů napadnout, tak neučiní dříve, než si pročtou tuto knihu nebo než podniknou vlastní rovnocenný výzkum.

 

37. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe

Diane Mowat

Stage 2

 

38. Dr Jekyll § Mr Hyde

Pauline Francis

Upper Intermediate

 

39. Základy podnikání

Jitka Srpová, Václav Řehoř a kolektiv

Publikace uznávaných autorů je určena všem, kteří se chtějí pustit do podnikání nebo již podnikají, ale chtějí se dozvědět další nové informace. Zjistíte, co byste měli zvážit, než začnete podnikat, a co musíte udělat pro zahájení podnikatelské činnosti, seznámíte se s tím nejdůležitějším, co podnikatel musí vědět z oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančního řízení. V závěru se s vámi úspěšní čeští podnikatelé podělí o svůj podnikatelský příběh, dozvíte se, v čem tkví tajemství jejich úspěchu. Kniha nemá svým praktickým zaměření a nábojem na českém trhu obdoby a žádný student a podnikatel, který chce dosáhnout ve svém podnikání úspěchu, by ji neměl minout.

 

40. Příbram v průběhu staletí

Josef Velfl

 

41. Život ve staletích 15. století -  4. díl

Vlastimil Vondruška

Série Život ve staletích: 1. Život ve staletích – 12. století, 2. Život ve staletích – 13. století, 3. Život ve staletích – 14. století, 4. Život ve staletích – 15. století, 5. Život ve staletích – 16. století, 6. Život ve staletích – 17. století,

Lexikon historie. Již čtvrtý díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu.

 

42. Utajené hrady a zámky I. Prahou po stopách panských sídel

Otomar Dvořák

Zkušení spisovatelé a cestovatelé Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý vás už podruhé společně zvou na cestu. Tentokrát (až na výjimky) „jen“ na území hlavního města Prahy, jež je zdánlivě dopodrobna prozkoumané a popsané. Oba Prahu milují, pobývají v ní a dlouhodobě se její historií a památkami zabývají – a přesto i je překvapilo, kolik toho v tomto ohledu ještě nabízí… a skrývá. Zmapovali pro vás téměř osm desítek tvrzí, hradů, komend, zámků a zámečků. Několik málo jich bohužel mohli pouze nastínit, a zbytek už je na vaší fantazii, neboť se jedná o sídla, po nichž nezůstal žádný hmatatelný pozůstatek. Většinu však (mnohdy opakovaně) navštívili, propátrali a vyfotografovali, hledali v literatuře i archivech, ptali se místních… a občas nalezli netušené souvislosti, odkryli nepatrné zbytky nebo zůstali v údivu stát před nenápadným půvabem místa, které – stejně jako většina lidí – léta míjeli bez povšimnutí… Autoři záměrně opominuli jen Pražský hrad a Vyšehrad coby místa dostatečně popsaná v jiných publikacích. A budou velmi rádi, pokud s touto knihou (či jen s informacemi z ní vyčtenými ve vaší paměti) vyrazíte do ulic naší metropole. Odměnou vám budou nečekané nálezy a nezapomenutelné momenty. Kniha Utajené hrady a zámky I. je druhým svazkem nové Edice Skrytá krása naší země.

 

43. Waldemar Matuška a zlatá šedesátá v divadlo Rokoko

Michal Herzán, Marie Formáčková

Kniha vzpomínek vypráví nejen o Waldemaru Matuškovi, ale o všech členech souboru, kteří se podíleli na činnosti Divadla Rokoko v 60. letech 20. stol.

 

44. Kam bez bariér : Plzeňsko

Miroslav Valina

Jedinečný cestovní průvodce je určen nejen zdravotně hendikepovaným, ale také seniorům či rodičům cestujícím s malými dětmi. Kniha vás provede turistickými cíli a volnočasovými aktivitami v okolí západočeské metropole Plzně, přičemž u každé z uváděných lokalit nechybí informace o architektonických a přírodních bariérách, dopravní dostupnosti, možnostech občerstvení a ubytování včetně dostupného zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

45. Magická místa Čech a Moravy IV, symboly ukryté ve stavbách i v krajině

Pavel Toufar

Série Magická místa Čech a Moravy: 1. Magická místa Čech a Moravy I. - Putování po stopách dávných legend a tajemství, 2. Magická místa Čech a Moravy II., 3. Magická místa Čech a Moravy III., 4. Magická místa Čech a Moravy IV. – symboly ukryté ve stavbách i v krajině

Mnohé stavby především ve středověku nebývaly stavěny nahodile a bez rozmyslu. Naopak poměrně často podléhaly magickým pravidlům a praktikám. Samy či spolu s dalšími stavbami podléhají pozoruhodným geometrickým pravidlům, skrývají číselné symboly a vznikaly v souladu s astrologickými výklady a pokyny. Zastavíme se nejen na známé Zelené Hoře na Žďársku, ale také zdánlivě nenápadné výklenkové kaple nedaleko Prahy, nahlédneme do symbolů staveb, u jejichž zrodu stál císař a král Karel IV. a pokusíme se nahlédnout do tajemství symetrie rozmístění megalitů na území naší vlasti. Putování za magickými symboly ve stavbách je výzvou k zajímavému putování naší vlastí i ke čtení příběhů těch, kteří tyto symboly do staveb zakomponovali.

 

46. Kruté příběhy z české historie II.

Pavel Toufar

Série Kruté příběhy z české historie: 1. Kruté příběhy z české historie I., 2. Kruté příběhy z české historie II., 3. Kruté příběhy z české historie III.

 Protože se uchovaly dobové záznamy, můžeme se podrobněji seznámit nejen s brutální vraždou venkovského šlechtice, ale také s poměrně přesným popisem přísného vyšetřování až po velice tvrdou odplatu, která čekala viníky na popravišti. Zatímco příběh čachtické paní Alžběty Báthoryové je všeobecně známý, málokdo už ví, že v první polovině 16. století řešil komorní soud v Praze podobné činy kruté české šlechtičny. V 17. století postihly hlavně Slezsko nesmírně kruté čarodějnické procesy, které se však nevyhnuly ani dalším místům Čech a Moravy. Nahlédneme do způsobů vyšetřování zpravidla nevinných obětí, seznámíme se s některými konkrétními případy a poznáme pravé motivy jednání nejkrutějších soudců.

 

47. Kruté příběhy z české historie III.

Pavel Toufar

Série Kruté příběhy z české historie: 1. Kruté příběhy z české historie I., 2. Kruté příběhy z české historie II., 3. Kruté příběhy z české historie III.

Dramatický příběh závěru života hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika nás přivádí na popraviště na Staroměstském náměstí, kde 21. června roku 1621 proběhla nejznámější hromadná poprava českých dějin. Původně uložené tresty byly příliš kruté a vyvolaly pozdvižení i v době, která na krutost na popravištích byla zvyklá. Co všechno provázelo krvavé divadlo a jaké byly jeho dozvuky? Smrt číhala v jiných souvislostech ovšem i na další vysoce postavené šlechtice. Vydáme se proto po stopách proslulého Keplerova horoskopu a budeme sledovat spletité intriky vedoucí k tragickému konci frýdlantského vévody a generalissima císařské armády Albrechta z Valdštejna. Spravedlnost bývá vrtkavá, takže co některým prošlo bez větších problémů, za to bývali jiní krutě a nemilosrdně trestáni. Znovu tak z archivů ožijí mnozí dávno již zapomenutí lidé a jejich trpké osudy.

 

48. Životy slavných českých vojevůdců

Jan Bauer

Německý kancléř Bismarck prý řekl, že kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Není proto divu, že se našimi končinami přečasto přehnala válečná vřava. Češi v ní nebývali jen trpnými oběťmi, ale často vzdorovali nepříteli se zbraní v ruce. I u nás se rodili slavní vojevůdci, kteří si dobyli slávu ať už v boji za svoji zem, nebo v cizích službách. V této knize si budeme vyprávět vzrušující životní příběhy devíti slavných válečníků - přemyslovských knížat Břetislava I. a Soběslava I., krále Přemysla Otakara II., husitských hejtmanů Jana Žižky z Trocnova a Prokopa Holého, velitele stavovské armády Jindřicha Matyáše z Thurnu, generalissima Albrechta z Valdštejna a rakouských polních maršálů českého původu Karla Filipa Schwarzenberga a Jana Josefa Václava Radeckého.

 

49. Smrt si jde pro slavné

Jan Bauer

Zkušený autor literatury faktu přináší jednadvacet příběhů životních konců slavných historických postav. Začíná řeckým filozofem Sokratem, egyptskou královnou Kleopatrou, římským císařem Nerem, pokračuje přes švédského krále Gustava II. Adolfa či sibiřského divotvorce Rasputina a končí čínským vůdcem Mao Ce-tungem a papežem Janem Pavlem I. Smrt všech uváděných osobností je spojena s velmi dramatickými a leckdy i tajemnými okolnostmi. Některé odcházely z tohoto světa dobrovolně, byť v některých případech to byla dobrovolnost jen předstíraná. Mnohé se naopak staly obětí úkladných vrahů nebo zemřely násilnou smrtí náhodou a zcela zbytečně. Kniha Jana Bauera se čte jako napínavý román a slibuje nejedno, pro většinu čtenářů zcela šokující historické odhalení.

 

50. Český lidový a církevní rok

Alena Vondrušková

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď liturgickým kalendářem (např. Velikonoce a Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (např. cechovní slavnosti, poutě a posvícení, masopust). Dozvíme se mnoho zajímavých informací o tom, jak jednotlivé svátky historicky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny kalendáře nebo pohanské tradice. Součástí publikace je také přehled významných světic a světků.

 

51. Záhady českých dějin II.

Jan Bauer

Série Záhady českých dějin: 1. Záhady českých dějin, 2. Záhady českých dějin II., 3. Záhady českých dějin III., 4. Záhady českých dějin IV., 5. Záhady českých dějin V.

Pokračování Záhad českých dějin zpracované zkušeným autorem beletrie a populárně naučných děl. V této knize je čtenáři předloženo třináct témat z české historie a mytologie.

 

Romány pro ženy:

52. Krásky z dálné Asie

Karolína Becková

Horké dusno tropických nocí nebo táhlé vyvolávání muezínů. A kráska s tajemnýma očima… Sen všech kluků od čtrnácti do sto čtrnácti let… Jenže exotické krásky Laila a Sirikit nechtějí být pouze splněným mužským snem. I ony mají své sny! Sny úplně jiné, než jaké si představuje jejich okolí, že by měly mít. A jim nezbývá, než se za naplnění těch svých snů bít… Naštěstí na to nemusejí být samy. A naštěstí se ukáže, že leckdy je možné naráz splnit sen hned dvou lidí - jeho i její… 1 kniha - 2 příběhy Strach ve stínu minaretů Lukáš po návratu z Thajska, kde pomohl Sirikit uprchnout před mafií, vyrazil jako průvodce tentokrát do Turecka. I zde se projevil jako statečný rytíř a ochránce žen. Jednoho večera na pláži zachránil mladičkou tmavovlasou Lailu před znásilněním. A protože každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, převrátí tato událost jeho život naruby. Dívčina rodina je totiž bohatá a mocná. A má vůbec cenu se tomu všemu bránit, když stačí jediný pohled nevinné a sladké Laily, a Lukášovo srdce se rozbuší rychleji? Jako Bludný Holanďan Se Sirikit se život nemazlil. Z rodného Thajska za dramatických okolností uprchla do Nizozemska a myslela si, že ji tam čeká ráj na zemi. Skončila ale v amsterodamské čtvrti červených luceren a zdálo se, že jí život už nic lepšího nechystá.

 

53. Cizí tvář

Linda Howard

Lizette se jednoho rána probudí a u zrcadla s hrůzou zjistí, že hledí do cizí tváře. Vůbec na nic si nevzpomíná. Brzy zjistí, že je sledována. Tajemný a obávaný Xavier, který dohlíží na Lizettiny sledovatele, nedovolí, aby se jí něco stalo. Ale možnost, že si Lizette vzpomene, co se před lety stalo, je hrozbou i pro něho samotného.

 

54. Láska mluví francouzsky

Karolína Becková

Je t’aime… Ne snad, že by Lenka s Patricií tato slova nikdy předtím neslyšely. Pár známostí i lásek už obě sestry za sebou měly. I když pravda, že je uslyší francouzsky, s tím vůbec nepočítaly! Koneckonců do Francie se vypravovaly kvůli něčemu jinému. A dokonce, po pravdě řečeno, taková láska… ta umí už pořádně komplikovaný život zkomplikovat ještě víc, takže pryč s ní! Jenže takové lásce je úplně jedno, co si myslíte a chcete! 1 kniha - 2 příběhy Milenci avignonští Láska k divadlu dokáže ovlivnit celý život. Lenka by ten svůj s radostí zasvětila divadlu, kdyby o ni stálo. S vervou se pustila do práce v amatérském představení a spolu se souborem se vydala na festival do Avignonu. Tak ráda by se stala Julií a před ztichlým obecenstvem odehrála svou balkonovou scénu! Všechno ale bylo jinak, vysněnou roli dostala jiná a na Lenku zbylo jen zoufalství a smutek. Dokud nepotkala toho svého Romea a nezjistila, že balkonová scéna může být bez obecenstva ještě hezčí… S Gastonem za Gastonem Patricie je energická a inteligentní žena a má spoustu plánů do budoucnosti. Rozhodně netouží po tom, být poslušnou ženuškou v domácnosti! Proto ani nelituje, když se jí po třech letech rozpadne vztah. Paříž je přece krásná nejen ve dvou… Když se navíc objeví svůdný Francouz, jako stvořený pro prázdninový románek, nechybí jí ke štěstí už vůbec nic. Hra na lásku může ale někdy skončit přímým zásahem do srdce. Přiměje Patricii okouzlující Gaston, aby přehodnotila své představy o životě?

 

55. Děti nikoho

Hana Hindráková

Když David, John a malá Susanne osiří, skončí v rukou krutého strýce. Chlapci se rozhodnou, že utečou. Sestřičce slíbí, že se pro ni vrátí. Tehdy netuší, co dívenku u strýce čeká. V Nairobi lepší život nenajdou, skončí v dětském gangu, kde platí tvrdé zákony, drogy a násilí. John se z gangu vymaní díky dívce Kioni, zatímco Davida spaluje pocit viny za smrt malé sestry.

 

56. Dům na útesu

Nora Roberts

Eliho a Ambru svedl osud dohromady, oba mají za sebou složitou minulost a teď našli útočiště v domě jeho babičky. Pomalu si jeden druhému otvírají bolavá srdce. Eli se díky Ambře přestane cítit jako oběť a mění se v odhodlaného muže, který chce vyřešit vraždu své ženy. Jenže život v podivném domě, obestřeném legendou o pokladu, začne být nebezpečný.

 

57. Kolotoč přání – 3. díl

Nora Roberts

Série Inn BoonsBoro: 1. Závrať všedních dnů, 2. Modré z nebe, 3. Kolotoč přání

Hope sice dříve žila v hlavním městě, ale dokáže ocenit kouzlo půvabného zapadákova, malého hotýlku i jeho sexy majitele. Zatímco hotel díky jejím zkušenostem šlape jako hodinky, soukromý život by potřeboval značně seřídit. A to Hope netuší, že ji dostihne – i ztrapní – její vlastní minulost.

 

58. Cizinec z Cornwallu – 3. díl

Liz Fenwick

Série Cornwall: 1. Dům v Cornwallu, 2. Aféra v Cornwallu, 3. Cizinec z Cornwallu, 4. Pod nebem Cornwallu

Román plný romantiky a intrik, odehrávající se na nádherném pobřeží Cornwallu. Když je její samotářská babička již neschopná se o sebe starat sama, Gabriella se odstěhuje do daleké chaty ve Frenchmanově zátoce, která byla babiččiným domovem po celá léta. Babička Jaunty je sice uznávaná umělkyně, ale stále jí tíží vzpomínky na minulost – na válku a zejména na potopení lodi Lancasterie. Vše se zdá být v pořádku, dokud se neobjeví uprostřed bouře cizinec, který hledá pomoc. Fin je okouzlen prostředím a postupem času je vtažen do života Gabe a Jaunty a objevuje s nimi jejich příběh plný zrady a otázek týkajících se identity.

 

59. Dům v Cornwallu – 1. díl

Liz Fenwick

Série Cornwall: 1. Dům v Cornwallu, 2. Aféra v Cornwallu, 3. Cizinec z Cornwallu, 4. Pod nebem Cornwallu

Romantický román ve stylu Nory Roberts. Čerstvě ovdovělá malířka Maddie využívá příležitosti opustit Londýn a přestěhovat se do domu v Cornwallu, který jí za záhadných okolností odkázala zcela neznámá osoba. Maddie doufá, že společně s nevlastní dcerou Hannah začne na klidném anglickém venkově nový život. Realita je však na hony vzdálená idylické selance, jakou si Maddie vysnila, a začínají se vynořovat problémy s penězi i s pubertální nevlastní dcerou, která není z přestěhování na venkov nijak nadšená a snaží se matce překazit rodící se milostný vztah. Mezitím Maddie začíná odkrývat tajemnou historii domu a nachází zde překvapivou spojitost se svými biologickými rodiči, které nikdy nepoznala. Starý dům zřejmě skrývá rodinná tajemství, která zde byla skrytá po celé generace.

 

60. Trny a růže

Kolektiv autorů

Kniha Trny a růže nás zavede svými příběhy do doby první poloviny minulého století, do doby odlišné od té dnešní pouze prostředím, zvyky a společenskými vztahy. Stejné zůstávají niterné pocity lásky, často provázené bolestí a zklamáním, i odhodlání si svoje štěstí navzdory nepřízni okolí vybojovat. Povídky oblíbených autorů nás přesvědčí, že to vše se netýká pouze dívčích srdcí.

 

61. Milostné románky

Kolektiv autorů

Knížka Milostné románky přináší pohodové čtení o lásce ve všech jejích proměnách, o lásce, která přináší štěstí i zklamání, která dokáže zásadně změnit lidské osudy. Povídky oblíbených autorů první poloviny minulého století nám o tom mohou poutavě vyprávět.

 

62. Tvůj svůdný dotek – 2. díl

Teresa Medeiros

Série Bratři Burkeovi: 1. Tvůj sladký polibek, 2. Tvůj svůdný dotek

Londýnský gentleman hledal na venkově klid. A našel tam krásnou Annu... Maximilian Burke se dlouhá léta považoval za muže, jehož by chtěla vidět po boku své dcery každá dáma z vysoké společnosti. Vzor všech ctností, gentleman každým coulem. Jenomže pak mu zhýralý bratr odloudí milovanou ženu a Max zásadním způsobem změní náhled na život: raději se znelíbit společnosti, než dál plnit roli, o niž stejně nestál. Odstěhuje se z Londýna na panství Cadgwyck. Pranic mu nevadí, že starobylý dům spolu s ním obývá duch, zato rázné služebné má plnou hlavu... Anna Spencerová by se bez nového domácího pána ráda obešla. Obzvlášť když je tak přitažlivý a temperamentní jako hrabě Dravenwood. Anna se mu snaží vyhýbat ze všech sil, ale všechno marně: jakási síla ji žene do Maxova svalnatého objetí. Všechno se ještě víc zamotá, když se Max rozhodne vyřešit záhadu Bílé paní z Cadgwycku.

 

63. Kde jsi , lásko?

Lisa Kleypas

Některých špatných rozhodnutí můžeme už jen litovat. Anebo ne? Lucy přetéká štěstím. Je mladá, krásná a šťastně zasnoubená. Jejím chotěm se stane Daniel, bohatý a rozvážný muž, o němž sní nejedna slečna z vysoké společnosti. Lucy trápí jediné: proč Daniel otálí se sňatkem? Proč z ní neučiní svou ženu se vším všudy? Rozhodnuta dostat na svou otázku jednoznačnou odpověď se Lucy potají vydá za snoubencem, ale cestou ji potká nehoda. Heath Rayne ji sice zachránil před jistou smrtí, ale pošramocenou pověst mu to stejně nevylepšilo. I nadále je terčem všeobecného opovržení: pochází z Jihu, je podivného původu a nikdo neví, čím se živí. Zprvu jím pohrdá i Lucy, ale polibek, kterým Heathovi platí za svou záchranu, v ní probudí nečekanou touhu. A protože touha přetrvává, skončí Lucy v Heathově náručí znovu. Bohužel se tentokrát její poklesek neobejde bez svědků, a tak jí nezbývá nic jiného, než se za Heatha poníženě provdat. Pro takovou roli se ale přece nenarodila! Své rozčarování dává Heathovi najevo a ten jí oplácí stejnou mincí. Prvotní okouzlení je pryč, zbyl jen smutek. A touha po lásce. Mají vůbec šanci ji někdy nalézt?

 

64. Nikomu nevěř

Amanda Quick

Není žádná náhoda, když Grace Ellandová najde vedle těla svého mrtvého šéfa Spraguea Witherspoona, motivačního řečníka, lahev vodky. Ta lahev je děsivá – a záměrná – připomínka hrůz její minulosti. Grace se vrátí do rodného města a snaží se uvést do praxe všechno, co se naučila o síle pozitivního myšlení – což jí značně naruší to nejhorší rande naslepo v jejím životě. Slovo „trapas” ani zdaleka nevystihuje večer strávený s dobrodruhem Juliem Arkwrightem. Nemá s mužem, který žije jen pro vydělávání peněz, vůbec nic společného, ale bývalý mariňák má jisté dovednosti, které by se Grace mohly hodit – a může jí hodně pomoci, když se ukáže, že ji někdo pronásleduje. Zatímco se kolem nich rozpadá Witherspoonovo finanční impérium, Grace se musí s Juliovou pomocí vrátit do své minulosti, aby odhalila ďábelský plán, který má zničit nejen ji, ale všechny její blízké.

 

65. Dlouhá noc

Amanda Quick

Po sedmnácti letech přijíždí Irene Stensonová domů, aby prošetřila smrt svých rodičů – a setká se s něčím mnohem děsivějším, než si uměla představit… Investigativní reportérka Irene Stensonová nebyla ve svém rodišti Dunsley v Kalifornii od té příšerné noci, kdy našla oba své rodiče mrtvé na kuchyňské podlaze. Nyní po sedmnácti letech obdržela překvapující zprávu, která se možná týká jejich smrti – a je odhodlaná odhalit pravdu o tom, co se tu dávnou noc stalo. Ubytována v místním rekreačním areálu se svěří pohlednému Lukeu Dannerovi – bývalému mariňákovi zvyklému udílet příkazy, které Irene odhodlaně ignoruje. Luke však vycítí pod jejím sebevědomým zevnějškem strach – a neubrání se nutkání ji chránit. Kromě toho ho pohání vlastní vášeň, a zatímco se společně řítí do nebezpečí, podstupují větší riziko, než kterýkoli z nich očekával.

 

66. Zklamané naděje

Kolektiv autorů

Dojemné příběhy oblíbených autorů první poloviny minulého století jsou sice plné smutku a zklamání, ale jsou také plné lásky, optimismu a životní moudrosti. Nenápadně nutí i k zamyšlení, jak hluboké kořeny může mít absence lásky, která nebyla dopřána už v dětství.

 

Beletrie:

67. Písečná bouře – 1. díl

James Rollins

Série Sigma Force: 1. Písečná bouře, 2. Mapa z kostí, 3. Černý řád, 4. Jidášův kmen, 5. Poslední orákulum, 6. Klíč soudného dne, 7. Ďáblova kolonie, 8. Rodokmen smrti, 9. Boží oko, 10. Šestý zánik, 11. Labyrint z kostí, 12. Sedmá pohroma

 Sbírkami londýnského muzea otřese nevysvětlitelný výbuch – ničivá exploze, která zalarmuje tajné organizace na celém světě a odstartuje závod o to, kdo první odhalí, jak se to stalo, proč k tomu došlo a co to všechno znamená.

 

68. Dva roky bez prázdnin

Jan Jícha

Ne všechno je vždycky takové, jak se jeví. A ne na každou smrtelnou nemoc se umírá. Příběh o Šárce a Bohoušovi, založený na skutečných událostech, vypráví o jednom takovém zmrtvýchvstání. Není to příběh o léčitelích, kouzlech a zázracích. Je o síle a statečnosti ukryté v člověku, o důvěře v sebe a o naději, že všechno je tak, jak má být. O lidech v mezní situaci, kterým nezbývá, než použít zdravý rozum a začít zase dělat všechno tak, jak to bylo vymyšlené při stvoření. A mají úspěch, protože uvěřili v přirozenost, zbavili se strachu a naučili vďečnosti. Kdo pracuje, bývá odměněn, kdo se neničí, bývá uzdraven. Věřili byste, že je možné se při slézání z hrobníkovy lopaty usmívat? Zkuste to!

 

69. Prodavači ostatků – 1. díl

Série Martin ze Stvolna: 1. Prodavači ostatků, 2. Sběratelé ostatků, 3. Vládcové ostatků, 4. Zloději ostatků

Román se odehrává v polovině 14. století. Druhorozený syn chudého zemana Martin ze Stvolna odchází do Paříže na univerzitu, ale brzy se dostane do konfliktu s inkvizicí. Domů se vrátit nemůže, a tak se potlouká po francouzském venkově ve společnosti obchodníka s falešnými ostatky svatých. Prožije nejen vášnivé milostné vztahy, ale i hrůzu morové rány, okolnosti ho zavedou do krvavých bitev a nejednou musí vzdorovat šílenému fanatismu náboženských sekt.

 

70. Hříšná světice

Jan Bauer

O počátcích českého státu toho víme pramálo, naše vědomosti se opírají jen o drobné zmínky ve starých kronikách a útržkovité archeologické nálezy, které připouštějí různý výklad. Známý český autor se v této knize pokusil představit dávnou minulost jako strhující román, v němž se zvolna dostává do popředí postava kněžny Ludmily, manželky prvního pokřtěného českého knížete Bořivoje. Není zde vylíčena tak, jak ji známe z legend, ztrácí aureolu světice, zato se projevuje jako pragmatická vládkyně, která podle příkladu svého někdejšího patrona, moravského krále Svatopluka, podřizuje vše, včetně svého rodinného života, zájmům knížectví.

 

71. Vládcové ostatků – 3. díl

Vlastimil Vondruška

Série Martin ze Stvolna: 1. Prodavači ostatků, 2. Sběratelé ostatků, 3. Vládcové ostatků, 4. Zloději ostatků

Další příběhy českého rytíře Martina ze Stvolna, odehrávající se v polovině 14. století. Císař Karel IV. potvrdí jeho sňatek s bývalou manželkou třeboňského kata Johankou. Martin ze Stvolna pro ni vzápětí odjíždí do Německa, kde ji nemocnou zanechal v klášteře. S hrůzou se však dozví, že se jí zmocnila inkvizice a drží ji jako rukojmí. Martin stojí před těžkou volbou – buď se vydat do rukou bývalého přítele Konráda z Wormsu, nebo navždy ztratit svou lásku. Rozhodne se hrát o všechno, a proto se vrací do Francie. Znovu ožívají staré vzpomínky, setkává se s dávnými přáteli a také nepřáteli. Tak začíná další dobrodružné putování středověkou Evropou, které Martina ze Stvolna zavede nejen do papežského Avignonu a na dóžecí dvůr do Benátek, ale spolu s císařem Karlem IV. nakonec i do Říma.

 

72. Krvavé léto – 1. díl

Jan Bauer

Série Případy královského soudce Melichara: 1. Krvavé léto, 2. Mrtvola v brnění, 3. Klášterem obchází ďábel.

Autor mnoha úspěšných románů nově v Nakladatelství BRÁNA. Děj historické detektivky se odehrává bezprostředně po olomoucké vraždě posledního přemyslovského krále Václava III., v období plném zvůle, násilí a nejrůznějších kriminálních činů. Hlavním hrdinou je královský soudce vladyka Melichar z Roupova, stárnoucí šlechtic, který už dávno ztratil někdejší ctižádost a rozhodnost. Nevyjasněné okolnosti královy smrti, kterou nedokáže vyšetřit, ho staví do nepříznivého světla před novým panovníkem, Václavovým švagrem Jindřichem Korutanským. Vladyka Melichar raději odchází z Prahy na svou tvrz Roupov, kde se jeho životní situace ještě více zkomplikuje. Jeho manželka trpí podivnou chorobou a tamní kaplan Zachariáš rozšiřuje, že je posedlá ďáblem. Kromě toho jedné noci kdosi vypálí sousední tvrz a pobije celou rodinu jejího majitele Viléma z Jelení. Zachrání se jen jeho malý syn Ješek a královský sudí Melichar se mu po delším váhání rozhodne pomoci a objasnit pozadí celého případu.

 

73. Mrtvola v brnění - 2. díl

Jan Bauer

Série Případy královského soudce Melichara: 1. Krvavé léto, 2. Mrtvola v brnění, 3. Klášterem obchází ďábel.

Je říjen roku 1306. Na oslavu zvolení nového českého krále Rudolfa Habsburského se na rynku Většího Města pražského koná rytířský turnaj. Jako první se mají utkat přítel a oblíbenec nového krále, pěvec rytířských písní Hartmann z Kuenringu s českým šlechticem Čeňkem z Lipé. K všeobecnému překvapení stačí Čeňkovi lehký úder dřevcem, aby Hartmann spadl ze sedla do prachu kolbiště. K údivu všech přivolaný ranhojič zjišťuje, že je dočista mrtvý. Co horšího, někdo ho předem zabil a do klání mezi šraňky poslal na koni mrtvolu v brnění. Hartmannovi sluhové jsou jako podezřelí okamžitě uvězněni, ale královský soudce Melichar z Roupova se jich zastane. Případ je totiž podstatně složitější.

 

74. Klub radostí dnešního dne

Petra Braunová

Nový psychothriller Petry Braunové se zaobírá žhavým tématem sociálních sítí, které dramaticky ovlivňují mezilidské vztahy. Jako červená nit se příběhem táhne neuróza a psychóza v rodině Moniky, hlavní hrdinky knihy. Ta vyrůstala u prababičky a pradědy, jejichž psychiku krutě poznamenala válka, a vyrostla z ní narušená osobnost, která to, čím trpěla v dětství, nepřímo vrací svému okolí. Neuvěřitelně si vymýšlí, intrikuje, vytváří kolem sebe atmosféru strachu. Vše pak vyvrcholí, když si Monika na Facebooku založí „Klub radostí dnešního dne“. Brzy zjistí, jak snadno lze ve virtuálním světě lidi ovládat, a zcela popustí uzdu svým manipulativním sklonům. Jednoho dne se jí však věci vymknou z rukou.

 

75. Jindřich VIII.: Král a dvůr

Alison Weirová

Tento skvělý životopis Jindřicha VIII. je zasazen do prostředí králova dvora – nejoslnivějšího, jaký kdy Anglie zažila – se všemi jeho kulturními, společenskými a politickými souvislostmi a do nádhery jeho četných přepychových paláců. Čtenářsky přitažlivé vyprávění je doslova nabito barvitým líčením a množstvím drobných příběhů ze života, zároveň však jde o všeobecnou vyčerpávající studii proměn života i dvora v období, jež na několik staletí rozhodlo o dalším směřování anglických dějin. Autorka polemizuje s některými předcházejícími teoriemi a sama předkládá často třeba i sporné nové závěry, založené na dobových dokumentech, jež dosud zůstávaly nepovšimnuty. Knihu lze beze sporu nazvat skvělým triumfem dějepisné literatury. Alison Weirová, přední autorita zabývající se dějinami anglických panovníků 16. století a všemi stránkami jejich povah i dobového prostředí, z něhož vyrůstali a které zásadním způsobem ovlivnili, se k postavě Jindřicha VIII. vrátila celkem třikrát: Na začátku své vědecké dráhy napsala knihu Šest žen Jindřicha VIII. a dvacet let nato se k látce vrátila svazkem nazvaným Pád Anne Boleynové. Nyní přichází s třetí prací, která časově stojí někde uprostřed mezi oběma jmenovanými. V knize Jindřich VIII.: Král a dvůr autorka poopravila některá tvrzení obsažená v její jindřichovské prvotině, ale hlavně se soustředila na bezprostřední okolí, v kterém žil a panoval anglický král, proslulý nejen počtem manželek, jichž se v zájmu zplození mužského potomka zbavoval s bezohledností, která neměla hned tak obdoby, ale i renesanční osobností rytíře, básníka, hudebníka, tanečníka, mecenáše umění, stavebníka nádherných paláců a zámků, původce stavby neobyčejných válečných lodí, lovce, jedlíka, pijáka, zkrátka gargantuovsky obžerného vychutnavače života, ale zároveň i náboženského hloubavce, který, ačkoli se až do smrti považoval za katolíka, v Anglii nakonec proklestil cestu k reformaci. O tom všem čtenář v knize – na rozdíl od hloupých televizních seriálů – nalezne podrobné poznatky, doložené dochovaným historickým materiálem.

 

76. Mezi tiárou a orlicí : příběh prvního českého krále Vratislava

Vlastimil Vondruška

První český král Vratislav je osobností v české litratuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví na základě dochovaných historických pramenů o jeho dlouhém a pohnutém životě. Boj o moc, krvavé bitvy a plenění nepřátelského území se prolínají s každodenním životem přemyslovského dvora. V pestré mozaice se rozvíjejí příběhy lásky a nevěry, popisují se rytířské turnaje, korunovační oslavy a hostiny. Osudy Přemyslovců vstupují do boje císaře proti papežovi, do zápasů polského a uherského krále o moc, ale i do života předních českých velmožů. Jevištěm příběhu je celá tehdejší Evropa. Autor stejně jako ve svých předchozích knihách vykouzlil dokonalou iluzi středověkého života, zpracovanou moderním a čtivým stylem. Rozsahem a historickou věrohodností patří mezi nejzajímavější romány posledních let.

 

77. Restaurátor

Julián Sánchez

Předchází Starožitník.

Po úspěšném románu Starožitník nechává Julián Sánchez ožít své alter ego v dalším napínavém příběhu. Spisovatel Alonso přijíždí z New Yorku zpět do milovaného města San Sebastiánu za bývalou ženou Bety, s níž v předchozím románu prožil dobrodružství v Barceloně. Bety mu představuje nového kolegu a dobrého přítele, restaurátora obrazů Brucknera. Stárnoucí, ale elegantní Američan ve Španělsku shromažďuje materiál pro celoživotní dílo – monografii o malíři Sertovi. Krátce po Alonsově příjezdu je však Bruckner nalezen utonulý a začíná se rozvíjet příběh ještě záhadnější a rozvětvenější než ten předchozí. Alonso díky úspěchu svých předchozích titulů dostává v Americe výhodnou smlouvu od nového nakladatele a zaváže se napsat historický thriller. A za námět si bere skutečnou událost Brucknerovy smrti. Potřebuje jej však rozpracovat do románového děje se zápletkou, a tak se spolu s Bety nechává vtáhnout do pátrání po okolnostech Brucknerova úmrtí. Sám se začíná zajímat o život a dílo Josého Serta, před válkou nejlépe placeného malíře na světě, a zjišťuje dalekosáhlé souvislosti. Pátrání jej zavede třeba až do Paříže za nacistické okupace, kde se dozvídá o tajuplném – a pro příběh možná zásadním – pokladu židovské rodiny Wendelů… Ovšem i postava restaurátora Brucknera je obestřena složitými záhadami: byl veteránem války ve Vietnamu, členem plavecké reprezentace Spojených států na dvou olympiádách (takže se jistě neutopil jen tak) a jeho družka zahynula při tragické nehodě. Věděl snad o Sertovi či pokladu, s nímž měl umělec co do činění, příliš mnoho? Je možné, aby sedmdesát let staré události takto doznívaly v současnosti? Sejde se v jednom bodě linie pátrání, které provádí spisovatel Alonso na vlastní pěst, s historickou skutečností, o níž věděl restaurátor možná tolik, že ho to stálo život?

 

78. Oldřich z Chlumu : román a skutečnost

Vlastimil Vondruška

Kniha je malým dárkem těm čtenářům, kteří si zamilovali příběhy královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu. Autor v ní vypráví, jak pracuje s historickými prameny a spolu se svou ženou Alenou poodhalují zákulisí jejich autorského života. Čtenář zde rovněž nalezne literární zajímavosti (včetně životopisu Oldřicha z Chlumu), stejně jako historická fakta (topografie Českého království, základní data příběhů). Součástí publikace je několik povídek, které vyprávějí o méně známých etapách života Oldřicha z Chlumu

 

Pro děti:

79. Moje malá knížka o kamionech, vlacích a traktorech

V tomto malém leporelu s pestrými ilustracemi poznáte různé kamiony, vlaky a traktory.

 

80. Jak to chodí v přístavu

Josef Švarc

Leporelo seznamující děti jak to chodí v přístavu.

 

81. Jak to chodí na statku

Josef Švarc

Co pěstují babička a děda na poli za statkem? Jaké stroje jim pomáhají? Která zvířata mají ve chlévě? Která z nich nesnášejí vajíčka? Všechno dětem názorně ukáže obrázkové leporelo, které je plné jednoduchých i náročnějších úkolů.

 

82. Dortouni útočí: potrhlá dobrodružství – 2. díl

Phillip Reeve

Série Potrhlá dobrodružství: 1. Zajatci parukových ostrovů, 2. Potrhlá dobrodružství – Dortouni útočí 2, 3. Mopslíci z ledového severu

Astra a její rodina letí k novému domovu na planetu Nova Mundi. Když se kosmickou lodí rozezní poplach a varování před nebezpečným útokem, Astra a její robotický kamarád Pilbím se nestačí divit. Napadli je zákeřní dortouni: zabijácké zákusky, pažravé dortíčky a dravé dorty! Jak je možné, že sladkosti, na kterých si měli cestou pochutnat, ožily a chtějí celou loď zničit? Astře a Pilbímovi nezbývá nic jiného, než je zastavit.

 

83. Šípková Růženka

Walt Disney

Královským rodičům se narodí překrásná dceruška Růženka. Tři dobré víly jí nadělí do kolébky krásu a dobrotu, ale je tu ještě jedna zlá víla, kterou urazilo, že ji král nepozval a proto uvrhne na Růženku hroznou kletbu. Kreslená pohádka z dílny Walta Disneye.

 

84. Elyonova země. Trnité údolí  – 2. díl

Patrick Carman

Série Elyonova země: 1. Temné hory, 2. Trnité údolí, 3. Desáté město, 4. Osamělé moře, 5. Hvězdný poutník

Dvanáctiletá Alexa tráví s otcem léto v městečku Bridewell. Těší se, že ho důkladněji prozkoumá, hlavně jeho pozoruhodnou knihovnu a labyrint chodeb a místností v domě, kde jsou ubytovaní. Také touží zjistit, co se skrývá za hradbami, které byly vystavěny kolem města i přístupových cest na obranu před neznámým zlem z okolních Temných pahorků, zlem, kterého se obávají všichni obyvatelé města. Podaří se jí poodhalit tajemství a zjistí, že se jedná o události vztahující se hluboko do minulosti. Získá nečekané nové schopnosti a s jejich pomocí se snaží odvrátit nebezpečí, které by mohlo zničit všechno, co je jí drahé, a navždy změnit Elyonovu zemi.

 

85. Kdo hledá, najde! Dopravní prostředky

Maxine, Davenport

S barevnou knížkou plnou aut a vláčků jde učení nových slovíček samo! Knížka pomáhá rozvíjet postřeh a obohacuje slovní zásobu. Je plná všelijakých dopravních prostředků a strojů, které najdeme na souši, ve vodě i ve vzduchu. A na každé stránce se schovává maličký lvíček, kterého je potřeba objevit. Krásně ilustrované leporelo pro nejmenší čtenáře.

 

86. Elyonova země. Trnité údolí  – 2. díl

Patrick Carman

Série Elyonova země: 1. Temné hory, 2. Trnité údolí, 3. Desáté město, 4. Osamělé moře, 5. Hvězdný poutník

Všude tam, kde se oceán setkává se zemí, kde útesy jsou tajemné a skály rozeklané, tam leží Elyonova země plná magických tajemství. Vydejte se s Alexou daleko za Temné hory. Bojujte společně s ní proti nestvůrným obrům, krvežíznivým netopýrům a mimořádně ďábelskému zloduchovi. Dokáže Alexa splnit poslání, pro něž byla vyvolena? Poslání, které rozhodne o osudu Elyonovy země a všech, kdo v ní žijí. Poznejte prokletí, které sahá hluboko do minulosti.

 

87. Elyonova země. Desáté město  – 3. díl

Patrick Carman

Série Elyonova země: 1. Temné hory, 2. Trnité údolí, 3. Desáté město, 4. Osamělé moře, 5. Hvězdný poutník

Všude tam, kde se oceán setkává se zemí, kde útesy jsou tajemné a skály rozeklané, leží Elyonova země plná magických tajemství. Alexa má její osud ve svých rukou. Má-li zvítězit dobro, musí najít Desáté město a odhalit velké tajemství. Dokáže Alexa splnit poslání, pro něž byla vyvolena? Poslání, které rozhodne o osudu Elyonovy země a všech, kdo v ní žijí? Poznejte prokletí, které sahá hluboko do minulosti.

 

88. Elyonova země. Osamělé moře  – 4. díl

Patrick Carman

Série Elyonova země: 1. Temné hory, 2. Trnité údolí, 3. Desáté město, 4. Osamělé moře, 5. Hvězdný poutník

Ještě dříve, než se postavily hradby…, než došlo k souboji mezi Abaddonem a Elyonem…, než se narodila Alexa Daleyová…, žili dva bratři Thomas a Roland Warvoldovi, jejichž minulost byla stejně záhadná jako budoucnost. Vyrostli ve strašných podmínkách sirotčince, odkud uprchli do neznámého, tajuplného světa. Na každém kroku je čekalo vzrušení, dobrodružství a nebezpečí. Jejich příběh vypráví o tajemnu, hledání, přátelství a o záhadách Elyonovy země.

 

89. Elyonova země. Hvězdný poutník – 5. díl

Patrick Carman

Série Elyonova země: 1. Temné hory, 2. Trnité údolí, 3. Desáté město, 4. Osamělé moře, 5. Hvězdný poutník

Všude tam, kde se oceán setkává se zemí, kde útesy jsou tajemné a skály rozeklané, leží Elyonova země plná magických tajemství. Dlouhá plavba zavedla Alexu a její přátele k pěti kamenným sloupům, kde odhalují další tajemství a čelí mnohým magickým silám. Zlo se nehodlá vzdát a ničí domovy nových přátel. Alexa riskuje vše, aby našla cestu domů a smysl života.

 

90. Fiorella a Bratrstvo křišťálu – 1. díl

Vlastimil Vondruška

Série Fiorella: 1. Fiorella a Bratrstvo křišťálu, 2. Fiorella a záhada mrtvého upíra, 3. Fiorella a hřbitov upírů, 4. Fiorella a dům ztracených duší

Do Prahy přijíždí z Itálie dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Giovanni da Ponte. Jeho dcera Fiorella mu pomáhá v laboratoři, kam však dívky nesmějí. Převléká se proto za učedníka Rafaela. Jejich nový domov je nedaleko Staroměstského rynku, kde Fiorella pozná dva nerozlučné kamarády – Lukáše a Martina. I před nimi se musí vydávat za chlapce, jinak by ji mezi sebe nepřijali… Záhy se ujímá s novými přáteli pátrání po ukradeném stříbře z městské radnice a po nelítostném vrahovi. V příběhu plném dobrodružství i nebezpečí sestupují do pražských katakomb, ohrožuje je střelec s kuší a nepřátelská parta kluků. K odhalení zločince je nakonec přivede nejen odvaha a chytrost, ale také Fiorelliny znalosti alchymie.

 

KNIŽNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2017

Naučná:

1. Naše a cizí koření

Jan Kybal

Tato publikace je určena širokému okruhu zájemců, kteří našli zálibu v pěstování a užívání kořeninových rostlin a chtějí o nich vědět více, než lze vyčíst z botanických učebnic a kuchařských knih. Úvodní kapitoly informují obecně o jejich botanickém zařazení, obsahových látkách, užití a historii. Každá rostlina je pak umělecky citlivě a morfologicky dokonale vyportrétována barevnými akvarely a představena odborně zasvěceným textem, zdůrazňujícím její osobité a často intimní zvláštnosti. Dobré rady, jak se starat o kořeninovou zahrádku a ukázky národních kořeněných pokrmů z různých zemí doplňují knížku pro ty, jimž se koření stalo koníčkem.

 

2. Hrátky s korálky a drátky

Radka Fleková

Pokud rádi pracujete s korálky a chtěli byste si vyzkoušet také drátování, držíte v rukou správnou knihu. Drátků se není třeba bát a v kombinaci s korálky si vyrobíte šperky, které budete s hrdostí nosit. V první kapitole se seznámíte s používanými materiály a pomůckami, dále se krok za krokem naučíte jednotlivým drátovacím technikám a postupům jako je např. výroba spirály, korálkový výplet či drhání. Poté se již můžete bez obav pustit do výroby 24 originálních šperků – náramků, náhrdelníků, prstýnků, náušnic a broží.

 

3. Lékárna na dosah ruky

Sergej Zacharovič Andrejev

Kniha obsahuje: základní účinné látky léčivých rostlin a jejich vlastnosti; sběr a sušení léčivých rostlin; skladování, balení a dávkování drog; vykupované léčivé rostliny; jedovaté léčivé rostliny; léčivé rostliny pro vůni a krásu.

 

4. Bylinky do kuchyně – 2. díl

Burkhard Bohne

Série Babiččin receptář: 1. Bylinková lékárna, 2. Bylinky do kuchyně, 3. Bylinky pro ženy, 4. Naše nejlepší bylinky, 5. Vaříme s bylinkami

Kniha Bylinky do kuchyně patří do edice Babiččin receptář. Tato edice představuje život našich předků spojený s bylinkami, znovuobjevené i novější recepty a návody na jejich využití v současnosti. Patří vaření k vašim zálibám? Potom by vám v kuchyni neměly chybět bylinky. Obohaťte svůj jídelníček o nové pokrmy ochucené bylinkami a nevšedními směsmi koření, které jim dodají lákavé aroma a lahodnou příchuť.
130 vyobrazených bylinek a koření, které se dají pěstovat v našich podmínkách a využít v kuchyni. Popis, vhodná stanoviště a praktické rady na pěstování bylinek.
Více jak 100 receptů a návodů, jak využít bylinky v teplé a studené kuchyni

 

5. Na východ od slunce, na západ od měsíce

Chris Powling

Dvojjazyčná kniha pro děti. Anglicko-český text (mírně pokročilí 7-12 let).

V norském příběhu je hezký princ proměněn ve zvíře, láska však překoná i ty největší svízele. Jako v každé správné pohádce i v naší vítězí dobro nad zlem. Napínavý příběh mohou číst děti samy, s rodiči anebo poslouchat ve formě mp3 namluvené rodilými herci, uložené na webu Albatros Media. Vydavatelství Edika připravilo ve spolupráci s Oxford University Press dvojjazyčné verze patnácti klasických pohádek.

 

6. Mulan

Michaela Morgan

Dvojjazyčná kniha pro děti. Anglicko-český text (mírně pokročilí 7-12 let).

 

7. Kouzelná opičí píšťala

Pat Thomson

Dvojjazyčná kniha pro děti. Anglicko-český text (mírně pokročilí 7-12 let).

 

8. Rampelník

Joanna Nadin

Dvojjazyčná kniha pro děti. Anglicko-český text (mírně pokročilí 7-12 let).

 

9. Baba Jaga

Tony Bradman

Dvojjazyčná kniha pro děti. Anglicko-český text (mírně pokročilí 7-12 let).

 

10. 3D Dinosauři

Chris Madsen

Výprava do pravěku - nejvěrnější pohled na dinosaury se speciálními 3D brýlemi! Vydejte se s námi na výpravu do pravěku a pojďte objevovat podivuhodný svět dinosaurů prostřednictvím speciálních 3D obrázků. Díky 3D brýlím, které najdete v knize, vám budou ještěři připadat jako živí a budete si moct prohlédnout každý jejich detail. Přinášíme vám ten nejvěrnější pohled na dinosaury, který vám kniha může nabídnout. 3D obrázky dinosaurů v knize: PAREIOSAURUS RHAMPHORRHYNCHUS TYRANOSAURUS REX STEGOSAURUS DIPLODOCUS CORYTHOSAURUS CENTROSAURUS IGUANODON STYRACOSAURUS CERATOSAURUS HYPSILOPHODON A spousta dalších na barevných ilustracích.

 

11. Františkovy Lázně

Kolektiv autorů

 

12. Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Zdeněk Šimanovský

Často se hovoří o rostoucí agresivitě dětí a její důsledcích: o napětí ve skupinách dětí a mládeže, o stresu jednotlivců, o nekontrolovaných výbuších emocí. Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. Potlačované emoce často vyvolávají napětí, nepřátelství a násilí. Naopak ovládaná agresivita pomáhá vítězit ve sportovním nebo jiném klání v rámci pravidel. A právě k ovládnutí agresivity přispívají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí.. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol, v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti.

 

13. Hry pomáhají s problémy

Zdeněk Šimanovský

Kniha je určena pro rodiče dětí s nejrůznějšími výchovnými problémy a typy chování.

 

14. Neklidné dítě

Jiřina Prekopová

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný vztah. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně. Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ. Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu. V Portálu vyšly její knihy Když dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

 

15. Kytara : rychle a bez problémů

Nick Freeth

Kniha vás vpraví do základních znalostí hry na akustické nebo elektrické nástroje. Její instrukce, schémata a ilustrace vás provedou vším od koupě kytary, jejího ladění přes brnkání a učení prstokladu pro jednotlivé struny a akordy až k hraní jednoduchých melodií. Předpokládá se vaše předchozí neznalost těchto věcí. Pozitivní a optimistická metoda této knihy vás povzbudí a zkoncentruje a pomůže vám získat technické a hudební dovednosti, které jste si přáli. Jsou zde také informace o pedálech pro efekty, výbavě pro nahrávání a dalších příslušenstvích, které byste si - buď nyní, nebo trochu později - chtěli koupit, abyste mohli začít hrát se svými přáteli nebo jít rovnou na scénu.

 

16. Rebelka

Yvetta Hlaváčová

První autobiografická kniha české plavkyně, mimo jiné držitelky světového rekordu v přeplavání Kanálu La Manche.Kniha obsahuje soukromé a nikdy nezveřejněné fotografie ze života Yvetty.

 

17. Tomík objevuje přírodu

Alain Greé

Tomík a Verunka jsou velmi zvídaví. V knize objevují přírodní děje kolem nich.

 

18. Američtí koně snů

Kolektiv autorů

Tato kniha vás zavede do drsných amerických hor a hlubokých údolí, na široké pláně a břehy klikatících se řek, a ke koním, jejichž povahu tato příroda utváří.

 

19. Piráti

Lodě – bitvy – poklady – život na moři

 

20. Vltavská cyklistická cesta

Dovolená na kole v Povltaví

 

21. Vegetariánská biokuchařka country life

Roman Uhrin

Jedná se o knížku vegetariánských receptů z biopotravin běžně dostupných na našem trhu. Publikace je zaměřena na podporu využití BIO produktů. Recepty jsou sestaveny tak,aby nás vedly k sovojení si základních úprav produktů jakož i k přípravě chutných, třeba i vlastních receptů.A také tak,aby obsahovaly každý ze tří základních denních pokrmů.

 

22. Černínské archeologické střípky 2001

Daniel Stolz

Svědectví podzemního archívu o životě našich předků

 

23. Internet pro děti

Oldřich Růžička

Poučná kniha pro děti ohledně internetu.

 

24. Dětská encyklopedie

Bohumil Říha, Jiří Kalousek

Ilustrovaný naučný slovník.

 

25. Život s Alzheimerem

Richard Taylor

Co prožívá člověk postižený alzheimerem? Co se mu honí hlavou, když sleduje, jak za něj ostatní mluví, rozhodují, a dokonce i myslí? Autor, který touto chorobu sám trpí, se po počátečním šoku z diagnózy rozhodl vydat svědectví ze života „těch druhých“ a začal si zapisovat své postřehy a úvahy. Věnuje se složitým problémům, jako jsou ztráta nezávislosti, změna vlastní osobnosti, neschopnost komunikace, vztahy s bližními, narůstající pocit nemohoucnosti a nekonečná nejistota z budoucnosti. S mrazivou upřímností přibližuje vlastní pozvolnou transformaci a mentální deterioraci a zachycuje prohlubující se propast mezi svým vnímáním reality a realitou ostatních.

 

26. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Radka Bužgová

Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu. Doporučuje individualizovanou péči o pacienty v závěru života, která respektuje jejich preference, hodnoty a potřeby, včetně péče o rodinné příslušníky. Kniha je určena pro odbornou veřejnost, zejména sestrám, lékařům, psychologům, nemocničním kaplanům a sociálním pracovníkům.

 

27. Zabavte malé neposedy

Kateřina Zouharová

Podtitul: Hry pro děti od 3 let Na co si dnes budeme hrát? Nejčastější otázka neposedných dětí. Skřítek Jablůněk má spoustu zajímavých nápadů, které uspořádal do této úžasné knížky. Chcete si s dětmi hrát a zároveň rozvíjet jejich dovednosti? Tento bohatý zásobník her nabízí nenáročné herní aktivity, výtvarné inspirace a pohádkové vyprávění. Vaše inspirace na zábavu s dětmi je již vyčerpaná? Rádi byste čas s dětmi trávili kreativněji? Originální herní zásobník vás jistě nadchne k úžasným společným činnostem. Knížka plná her pro děti předškolního a mladšího školního věku je určena jak rodičům a prarodičům, tak učitelům mateřských a základních škol. Nabízí aktivity na doma i na ven, které jsou řazeny od podzimu do léta, kopírují tak školní rok. Knížkou provází skřítek Jablůněk, který vypráví své příhody holčičce Anetce a motivuje tak děti ke společné hře a tvorbě. V knize najdete: hry na doma, na ven a do auta stolní hry náměty na výtvarné činnosti včetně šablon nenáročné kuchařské recepty motivující příběhy přehledný rejstřík her podle jejich zaměření

 

28. Drama Bílé hory : Česká bálka 1618 – 1620

Dušan Uhlíř

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých dějinách. České země po roce 1620 už nebyly tím, co předtím. Kniha od předního českého historika předkládá přehledná fakta i zajímavosti o jedné z nejvýznamnějších bitev v naší historii. Zjistíte, jaké byly její příčiny i důsledky, jací aktéři stáli v jejím pozadí i co rozhodlo o jejím výsledku na bitevním poli.

 

29. Léčivá moc ovoce a zeleniny 

Eva Richtárová

Léčivá moc ovoce a zeleniny - Téměř každý člověk v dnešní moderní době trpí zdravotními obtížemi. Tato kniha může posloužit jako návod, jak se zbavit mnoha těchto obtíží ne pomocí léků, které nabízí farmaceutický průmysl, ale pomocí darů přírody jako je ovoce, zelenina, ořechy, luštěniny, semena a houby. A díky těmto darům můžeme získat látky prospěšné pro naše tělo, které dokáží zmírnit potíže, které člověka trápí, anebo pomoci při některých chorobách.

 

30. Jak se navrátit ke zdraví

Eva Richtárová

Zdraví... Jediné slovo, které vyjadřuje cestu, po které by se měl náš život ubírat. Všichni bychom chtěli prožít život plný síly a energie a ne život s bolestmi, zdravotními problémy se spoustou léků a neužitečně stráveným časem v čekárnách a ordinacích. V této knize najdete rady a odpovědi na otázky, jak zmírnit nebo odstranit spoustu svých zdravotních problémů. Nečekejte na pomoc ostatních a začněte sami.

 

31. Jóga prstů : Jak můžeme léčit sami sebe

Karen Reeve

 

Pro děti:
32. Páni kluci

Sergej Baruzdin

Dva bráškové brožívají různá dobrodružství.

 

33. Kočičí král

Pavel Šrut

Nové vydání sbírky pohádek ze všech končin ostrovního království – anglických, irských, skotských i velšských přináší klasické pohádky o zvířátkách i všelijakých kouzlech, strašidelné příběhy i veselé historky z Gothamu, který jako by z oka vypadl našemu Kocourkovu.

 

34. The Hound of the Baskervilles = Pes baskervillský

Sir Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle, autor legendárních postav Sherlocka Holmese a doktora Watsona a detektivních příběhů s promyšlenou zápletkou z viktoriánské Anglie. Poprvé se Sherlock Holmes objevuje v roce 1887 v příběhu Studie v šarlatové a umírá v roce 1893 společně s profesorem Moriartym. Na nátlak veřejného mínění Doyle vrací detektiva do života v Návratu Sherlocka Holmese s tvrzením, že Sherlock Holmes umí převézt i smrt. Jedinečné líčení atmosféry tajemství a děsu z událostí, které se zprvu vzpírají logickému chápání, činí z Psa baskervillského nejslavnější Doylův detektivní román. románu". Dvojjazyčné vydání.

 

35. O mašinkách: pohádky na kolejích

Jiří Kahoun

Mašinky a vlaky, semafory taky, výpravčí i závory, taky myšky na poli. Nevěříte? Tak se rychle přesvědčte! Naše knížka je plná vláčků - od nejstarších po Pendolino, ale v příbězích nechybí ani děti, trpaslíčci a zvířátka. A všechno se vesele točí kolem kolejí.

 

36. Veverek Koudelka a jiná slohová cvičení

Miloslav Jágr

Malíř a ilustrátor Miloslav Jágr byl výjimečný tvůrce, který vynikl nejen ve svém oboru, ale rovněž jako vtipný, originální vypravěč. V knize, vycházející k autorovým nedožitým osmdesátým narozeninám, je soustředěno několik příběhů pro malé čtenáře, které jsou dokladem jeho všestrannosti. Prózy Kluk s křídly a Trpaslík pana Háby už dříve vyšly samostatně, Veverek Koudelka aneb spolužák k pohledání se k dětem dostává poprvé. Humorný příběh o neposedném žáku Koudelkovi, který se díky své všetečné povaze promění ve veverčáka a potom velmi dlouho čeká na vysvobození, osloví děti raného školního věku i jejich starší sourozence a rodiče. Výbor doplňují krátká Slohová cvičení a spousta barevných obrázků.

 

37. Halí belí

Říkadla s puzzle

 

38. Zapomenutá korunka

Jana Štroblová

Pohádky a verše, které přibližují krásu, názvy a léčivé vlastnosti květin Českého ráje, jako např. čekanky, divizny, hořce, laskavce, pomněnky, vstavače, leknínu aj.

 

39. Sněhová královna

Hans Christian Andersen

Babička vyprávěla dětem pohádku o zlém zrcadlu a o střípkách zla. Než šli děti - Gerda a Káj - spát, uviděl Káj za oknem nějakou paní. Gerda ji však neviděla. V noci Káj volal, ať se mu ukáže ten, kdo má v oku střípek ze zlého zrcadla. Později šli Káj a Gerda na sjezdovku, kde Kájovi vletěl do oka střípek ze zlého zrcadla. Hned na to si pro Káje přišla paní, kterou viděl za oknem. Káj s ní odjel. Gerda z toho byla nešťastná a šla Káje hledat. Gerda cestou potkala ženu, která na ní byla velmi milá. Měla však od Sněhové královny za úkol Gerdu zastavit. Pokusila se Gerdu přimět hřebenem zapomnění, aby na Káje zapomněla a zůstala u ní. Gerda ale nezapomněla a pokračovala v cestě. Podruhé se ji pokusil zastavit muž s jablky. Chtěl po Gerdě, aby mu pomohla očesat jablka. Gerda je očesala, ale pokračovala dál. Dále Sněhová královna poslala medvěda a šaška, aby Gerdu zastavili. Šašek s medvědem řekli Gerdě, že je Káj ve zlatém zámku. Gerda se tam tedy vydala. Když tam přišla, tak se tam prý konala svatba Káje a princezny. Gerda poznala, že svatba je falešná a vydala se na místo, kde byl doopravdy Káj. Naštěstí ho stačila najít do konce sedmého dne, a tak ho vysvobodila.

 

40. Příběhy z medové stráně

Václav Deyl

Zajíček Stříbrný nosík se vydá na cestu, honí ho dva psi Rámus a Hurda, potká hlemýždě Pižlu a želvu Verunu a ti ho schovají a začnou spolu kamarádit. Zajíček Stříbrný nosík se tam s nimi zabydlí. Jednoho dne potká krásnou holčičku králíčka Mikulku a zamiluje se do ní.

 

41. Školní strašidlo

Peter Abraham

Hlavní hrdinka Anka uvádí čtenáře do třídy, kde se dětem při psaní a počítání příliš nedaří. Mají pocit, že jim někdo strká do ruky, a pak jednoho dne přijdou na to, že mají ve třídě škodolibé strašidlo, které jim všechny tyto potíže způsobuje. Co se školním strašidlem děti ve třídě i doma zažijí, to všechno mohou sledovat malí čtenáři v této knížce prvního čtení. Autorka záměrně stylizovala celé vyprávění do kratších vět a prvnímu čtení přizpůsobila i výběr slov.

 

42. Dumbo a cirkus na sněhu

Walt Disney

 

43. Kosí bratři

Ludvík Středa

Pět krátkých humorných příběhů o kosích bratrech, které děti jistě znají z televizních večerníčků. Pro začínající čtenáře. Josef a Václav - to jsou kosí bratři, s kterými nikdy není nouze o neobvyklé zážitky a legrační příhody, neboť oba umí vyvádět různé lumpárny. Den co den tak prožívají veselá dobrodružství: v Zoo, kde jen na poslední chvíli uniknou mlsné lišce; na pouti zas nafukují balónky. A co teprve černočerný les či strašidelný čert! Ale nebojte se, vždycky všechno dobře dopadne.

 

44. Chovej se laskavě

P. K. Hallinan

V knížce určené těm nejmenším se děti pomocí půvabných obrázků a doprovodných veršů seznamují s tím, co znamená laskavost a jak může být člověk laskavý, ať už doma, nebo při hře s ostatními. Kniha může být pro rodiče pomůckou k hovorům o laskavosti k lidem i zvířatům a o tom, jak je důležitá pro život.

 

45. Pomáhej ostatním

P. K. Hallinan

V knížce určené těm nejmenším se děti pomocí půvabných obrázků a doprovodných veršů seznamují s tím, jak může člověk pomáhat doma, jiným lidem, kamarádům i zvířatům. Kniha může být pro rodiče pomůckou k hovorům o tom, jak je důležité pomáhat si navzájem a jaký má tato schopnost význam pro život.

 

46. Dávej pozor

P. K. Hallinan

V knížce určené těm nejmenším se děti pomocí půvabných obrázků a doprovodných veršů seznamují s tím, jak se chovat bezpečně na ulici, v přírodě nebo při hře s ostatními dětmi. Kniha může být pro rodiče pomůckou k hovorům o tom, jak je důležité být si vědom nebezpečí a dávat na sebe pozor v nejrůznějších situacích.

 

47. Chovej se zdvořile

P. K. Hallinan

V knížce určené těm nejmenším se děti pomocí půvabných obrázků a doprovodných veršů seznamují s tím, co znamená zdvořilost a jaké chování je zdvořilé, ať už doma, nebo při hře s ostatními. Kniha může být pro rodiče pomůckou k hovorům o zdvořilosti k lidem i zvířatům a o tom, jak je důležitá pro život.

 

48. Soví kouzlo. Magie v Glitzerwaldském lese – 4. díl

Ina Brandtová

Série Soví kouzlo: 1. Zlaté tajemství, 2. Záchrana stříbrné tlapky, 3. Báječné přátelství, 4. Magie v Glitzerwaldském lese

Pozdvižení v Tannebachu! Známý pár sov pálených beze stopy zmizel z hradu Federstein a nikdo neví, kde je. Flóra a kouzelná sova Goldwing horečnatě prohledávají hluboký les i hrad. Musí si pospíšit, soví sameček Kalliper je totiž těžce nemocný. Stačí mu pomoct, než bude příliš pozdě?

 

49. Příběhy o malém medvídkovi

Ute Haderlein

Pohádkové příběhy medvídka Toma a jeho zvířecích kamarádů. Text psaný velkými písmeny provází celostránkové ilustrace. Pro předškoláky a začínající čtenáře Medvídek Tom učí svého oblíbeného plyšového zajíčka dobrým mravům, cestuje na dovolenou a slaví narozeniny

 

Beletrie:

50. Obsluhoval jsem anglického krále

Bohumil Hrabal

Od dvacátých do padesátých let prožívá svůj příběh od mládí snaživý a podnikavý muž, který touží po bohatství, po lásce a uznání ve své profesi a poznává život od vybrané společnosti a velkého světa po věznění a osamocení v opuštěném pohraničí, kde končí jako cestář. Existenciální téma autor nepojímá tragicky. Hlavnímu hrdinovi samota umožňuje zbavit se touhy po majetku a uznání, zbavit se lpění na nich a dojít ke svérázné, prosté filozofii života, kde se hořkostí a samotou platí za požitek krásy a svobody.

 

51. Pekařova dcera

Sarah McCoyová

Ojedinělá kniha, v níž se prolíná přesvědčivý příběh z války se současností. Kniha, která ukazuje, že lidské city a problémy zůstávají stejné, a přitom nezáleží ani na místě, ani na době, v níž žijeme… Rok 1944. Elsie Schmidtová, dcera pekaře v Garmischi, dospívá v nacistickém Německu, jehož porážka se nezadržitelně blíží. Denně je konfrontována se stále tíživější realitou, z níž ji vytrhuje pozvání nacistického důstojníka na vánoční večírek. S mírnými rozpaky přijímá, neboť odmítnout by mohlo být nebezpečné jí i celé rodině. Její bezradnost se jen prohloubí, když je během večírku požádána o ruku. Samozvaný snoubenec patří mezi ostatními důstojníky k nejvlídnějším a nejčestnějším, ale i on je zcela lhostejný k osudu židovského chlapce, který byl pro svůj krásný hlas vybrán, aby zpíval nacistickému publiku koledy. Elsie se s chlapcovou tragickou budoucností nemůže smířit a vůbec netuší, že brzy bude o chlapcově osudu rozhodovat právě ona… O šedesát let později. Reba Adamsová je novinářka. Celý život na ni doléhá stín vzpomínek z dětství. Otec, veterán z Vietnamu, se nikdy nevyrovnal se zločiny, jichž se během války dopouštěl i on sám, a svými patologickými náladami trápil celou rodinu. Reba se snaží útěkem z domova minulost vymazat. Nyní žije v El Pasu, pracuje v lokálním časopise a je zasnoubena s Riki Chavezem. Riki je zaměstnán u pohraniční stráže, jejímž hlavním úkolem je vracet nelegální běžence zpět do Mexika. Práci vykonává svědomitě, ale spokojený není, příliš s uprchlíky soucítí. Ani vztah s Rebou není tak vřelý, jak by si přál a jak by se na zamilované snoubence slušelo.

 

52. Zaříkávání Fridy K.

Kate Bravermanová

Syrový a drsný životní příběh Fridy Kahlo začíná a končí ve chvíli, kdy šestačtyřicetiletá malířka leží na smrtelné posteli a omámená sedativy a alkoholem si přehrává svůj život. Frida se na své snové pouti vrací k divokým cestám po Americe, které s manželem, slavným sochařem Diegem Riverou, zažila, k bohémskému pobytu v Paříži roku 1939 i k dětství a životu v rodném Mexiko City. Žena, která vedla život na ostří nože, nešetřila sebe ani okolí a přes svou mimořádně silnou osobnost musela žít ve stínu despotického manžela, kterého milovala a současně nenáviděla až za hrob. Americká autorka zaujme čtenáře i svým mimořádně bohatým jazykem, vytváří novou syntax, která je ovlivněna poezií, hudbou a divadlem a samotný text se pohybuje na pomezí románu, memoáru a biografie.

 

53. Nevinná zrádkyně

Alison Weirová

Drama z tudorovské Anglie Skrze jímavý příběh jedné z nejtragičtějších postav tudorovské Anglie, mladičké „devítidenní královny“ lady Jane Greyové, nahlížíme do doby krátce po smrti Jindřicha VIII. Lady Jane Greyová, jíž koluje v žilách královská krev, odmalička ví, že se jednou má stát královnou, ale osud si někdy s životy lidí krutě zahrává. V prostředí plném intrik a vášnivých náboženských sporů, se stává šachovou figurkou v mocenské hře svých urozených rodičů, kteří ji vženou do nešťastného manželství a donutí ji přijmout královskou korunu.

 

54. Ďáblovo plémě – Kniha druhá: manželství Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské končí: král zemel, ať žije královna!

Sharon Kay Penmanová

V posledním dílu volné historické ságy o Jindřichu II. a Eleonoře Akvitánské (A všichni svatí spali, Král a vévodkyně) se uzavírá příběh bouřlivého manželství nejmocnějšího muže středověké Evropy a nejproslulejší krásky rytířské éry. Ďáblovo plémě je nadčasovým příběhem boje o moc, ctižádosti, lásky a zrady. Jindřich Plantagenet slaví jeden vojenský a politický úspěch za druhým, ale v soukromí jedna prohra střídá druhou. Svou královnu uvrhl do vězení, synové se proti němu bouří a umírají. Jindřichova zdánlivá bezcitnost jako by dávala za pravdu jeho nepřátelům, kteří tvrdili, že Anjouovci jsou ďáblovo plémě, potomci Luciferovy dcery Meluzíny. Na stránkách románu Ďáblovo plémě ožívá barvitě vylíčený svět středověku: řinčí zbraně, šustí brokát, spřádají se intriky. Richard Lví srdce, druhý syn Eleonory a Jindřicha, proslul jako hrdinný rytíř a skvělý válečník, ale byl také nevděčný syn a lehkomyslný vládce. Jan Bezzemek, nejmladší a nechtěné dítě, se ukazuje jako zodpovědný panovník, i když ho z příběhů o Robinu Hoodovi většinou známe úplně jinak.

 

55. Řekni vlkům, že jsem doma

Carol Rifka Bruntová

Mimořádný literární debut, působivý příběh o smutku a dvou osamělých lidech, kteří znovu objeví lásku i radost ze života. Pouhou shodou náhod se stanou blízkými přáteli, aby posléze zjistili, že člověk někdy neví, koho ztratil, dokud ho „nenajde“. Píše se rok 1987 a June Elbusová má čtrnáct let. Je uzavřená a nedůvěřivá, těžko se jen tak s někým spřátelí, nedokáže vyjít ani se svou starší sestrou. Na celém světě existuje pouze jediný člověk, který jí opravdu rozumí - strýc Finn, uznávaný malíř, její důvěrník a nejlepší kamarád. Jenomže Finn zemře na záhadnou nemoc, jejíž jméno Juneina matka dokáže vyslovit jen šeptem, a dívčin svět se převrátí vzhůru nohama. Román je především příběhem o tom, jak dospět, najít vlastní identitu a vyrovnat se nejen s nejrůznějšími nečekanými situacemi, ale i bolestí a ztrátami, které přináší život. Přečtěte si, co se stane, když se zamilujete do někoho, do koho byste se zamilovat neměli. Pochopíte, že žárlivost a pocity viny dokáží zničit i to nejpevnější přátelství a někdy mají ty nejtragičtější následky.

 

56. Střelec ze slonoviny

Nerea Riescová

Úspěšný historický román, jehož děj je zasazen do Španělska 18. století, líčí, jak tři vítězné šachové partie mají definitivně naplnit dohodu o kapitulaci Sevilly, znovu dobyté na muslimech. Když se podnikavá Julia de Haro, dědička největší místní tiskárny, provdá za Leóna de Montenegro, netuší, že v jejím domě je ukryt dodatek k dohodě a její manžel, nalezenec vychovaný maltézskými rytíři a nějaký čas zajatý muslimy, je právě oním šachovým mistrem, jehož hra rozhodne dávnou sázku mezi Alfonsem Moudrým a tehdejším muslimským vládcem Sevilly.

 

57. Ďáblovo plémě – Kniha první : poslední dny bouřlivého manželství Jindřicha II- a Eleonory Akvitánské

Sharon Kay Penmanová

Nesmiřitelná a nelítostná doba Poslední díl volné historické trilogie o Jindřichu II. a Eleonoře Akvitánské (A všichni svatí spali, Král a vévodkyně), je nadčasovým příběhem boje o moc, ctižádosti, lásky a zrady. Plantagenetové vybudovali říši, jaké nebylo ve středověké Evropě rovno. Úskočná a nemilosrdná politika jako by dávala za pravdu jejich nepřátelům, kteří tvrdili, že Anjouovci jsou ďáblovo plémě, potomci Luciferovy dcery Meluzíny. Na stránkách románu ožívá barvitě vylíčený raný středověk: řinčí zbraně, šustí brokát, spřádají se intriky.

 

58. Gormenghast. Svazek 3., Už jen Titus

Mervyn Laurence Peake

Série Gormenghast: 1. Titus Žal, 2.Gormenghast, 3. Už jen Titus

Nešťastný hrdina Titus zde opouští Gormenghast, dobrovolně dezertuje od svého světa, svých libůstek i povinností. Ale to, čemu neuteče, jsou vzpomínky a touha po domově. Když přežije strašlivou písečnou bouři, dostane se do podivného města, které si bizarností staveb a obyvatel nezadá s Perlou Alfreda Kubina z románu Země snivců. Surreálné postavičky, které Titus potkává, žijí své vlastní podivuhodné životy, nenávidí se a milují podobně jako obyvatelé Gormenghastu, a přece jsou v něčem jiné: málokdo z nich je ochoten uvěřit, že nějaký Gormenghast vůbec existuje. Titus tak začíná pochybovat o všem, co mělo v jeho životě smysl a řád. I o Gormenghastu. Nebyl to jenom dlouhý, barevný, psychedelický sen? Ale co když je to celé naopak? Co jestli právě Gormenghast byl oním pravým světem, kde se děly skutečné věci, a tohle záhadné město je jen horečnatou fatou morganou nemocí ztýrané mysli? Už jen Titus je sice jiný než předchozí dva díly Gormenghastu, ale fascinuje snad ještě víc, neboť jako žádná jiná fikce z žánru fantasy neodráží tak věrně – a s tak vypjatou obrazností – duševní stav svého tvůrce.

 

59. Gormenghast. Svazek 2., Gormenghast

Mervyn Peake

Série Gormenghast: 1. Titus Žal, 2.Gormenghast, 3. Už jen Titus

Druhý díl fantazijní trilogie, nazvaný krátce Gormenghast, rozvíjí sled událostí poté, co se nenápadné vlády nad hraběcím hradem pomalu ale jistě ujímá plebejský samozvanec Koncíř. Ještě mu zbývá odstranit několik nepohodlných dvořanů. Jenomže tak dlouho se chodí s dýkou pro moc, až se čepel ulomí, a prohnanému Koncířovi nakonec vrtkavá štěstěna přestává přát. Po tragickém skonu mladé Fuchsie vzbouří její matka veškeré poddanstvo a vytáhne do války proti uzurpátorovi. Ale nástupce trůnu Titus, s hamletovskými pochybnostmi v hlavě a nešťastnou láskou v srdci, si umíní, že proradného zabijáka Koncíře musí dostat sám, ať ho to třeba stojí krk.

 

60. Gormenghast. Svazek 1., Titus Žal

Mervyn Peake

Série Gormenghast: 1. Titus Žal, 2.Gormenghast, 3. Už jen Titus

Svoji nejznámější prózu, trilogii Gormenghast, začal psát Mervyn Peake v době druhé světové války, kdy sloužil v armádě, a rukopisy posílal domů své ženě Maeve. Peake umně mísí prvky gotického románu, fantasy, komedie i hororu a výsledkem je surreálně carrollovský, kafkovsky groteskní, do absurdních detailů líčený „vnitřní“ svět, v jehož dusivé, pomalé, zahnilé atmosféře začíná klíčit strašlivá revoluční změna. První díl trilogie nazvaný Titul Žal vyšel v roce 1946. Druhý díl, nazvaný krátce podle místa děje Gormenghast, vyšel o čtyři roky později a sleduje další osudy postav obývající ponurý hrad. Třetí díl trilogie Už jen Titus, který Peake psal v době, kdy trpěl Parkinsonovou chorobou, příběh uzavírá a odehrává se ve vnějším světě. Samotný Gormenghast už tu chybí, ale co do podivínů a bizarních existencí si vnější svět s hradem nijak nezadá.

 

61. Šántárám

Gregory David Roberts

Obsáhlý dobrodružný román australského autora v mozaice dramatických epizod líčí příběh bývalého vězně, který se složitou cestou z australského vězení dostal do Indie a naučil se přijímat tamní rozporuplnou realitu jako svůj vlastní životní styl. Hrdina po útěku z australského vězení, kde seděl za loupežné přepadení, přilétá do Bombaje s falešnými doklady a bez plánů do budoucnosti. Setkání s bohatou záhadnou Švýcarkou a chudým pouličním průvodcem změní jeho život a zavede ho po krátkém pobytu na venkově do jednoho z městských slumů, kde začne, samozřejmě bez oprávnění, poskytovat zdravotnické služby. Místní lidé v něm vidí spasitele a získává řadu nových přátel. Díky intrikám je však náhle zatčen a bez soudu se ocitá ve vězení. Po propuštění začíná spolupracovat s vůdcem místní mafie a spolu s ním odjíždí na riskantní výpravu do Afghánistánu obsazeného sovětskými vojsky, kam pašuje zbraně. Po strastiplné cestě dojde k zničujícímu souboji, ale také ke konfrontaci hrdiny s mužem, jehož považuje od prvního setkání za svého přítele a druhého otce. Zklamaný, vyčerpaný a zrazený se vrací přes Pákistán zpět do Bombaje, kde uprostřed mafiánského gangu nachází své staré přátele a s jejich pomocí se dokáže vyrovnat se zklamáním a prázdnotou i s heroinovou závislostí, do níž se na čas propadá.

 

62. Město hříšníků

Vladimír Přibský

Basilej na počátku roku 1433 v době konání církevního koncilu se změnila v město biskupů a kardinálů, ale i kejklířů, kuplířů, kněžek lásky a kacířů. Tak bylo nazýváno české husitské poselstvo, které do Basileje přijelo na učená hádání s katolickými preláty o správný výklad Písma svatého. Autor nahlíží toto významné období našich dějin očima hlavních protagonistů, z nichž každý vidí svět a jeho strázně po svém. Důvěrně přibližuje dnešnímu čtenáři osudy a myšlení lidí na počátku 15. století, dobu, kdy žili naši stateční předkové. Byla to doba, kdy otázka, máme-li se bránit nepříteli, ještě nepřipadala v úvahu.

 

63. Vzpomínky, co neuletí

Hana Andronikova

Vzpomínky, co neuletí představují první souborné vydání autorčiných povídek a drobných próz. Už v těchto textech Andronikova předznamenala témata, jimiž se zabývala v posledním románu Nebe nemá dno: zhoubná nemoc, těžký úraz a problematický návrat do běžného života, odchod blízkého člověka, překonávání složitých životních okamžiků. Ač mnohé texty nekončí happy endem, vůle žít působí jako magnet, k němuž hrdinové směřují.

 

64. 32 špičáků – 5. díl

David Wellington

Série Laura Caxtonová: 1. Pensylvánský upír, 2. 99 rakví, 3. Upír nula, 4. 23 hodin, 5. 32 špičáků – Konečné zúčtování

Laura Caxtonová se ukrývá v nejhlubších lesích Pensylvánie před policisty, kteří bývali kdysi jejími kolegy. Přichází s plánem – takovým, který zlikviduje nejstarší upírku světa Malvernovou jednou provždy. Jenomže pomstychtivá Malvernová se chystá na útok, který má připravit strašlivý osud těm několika přátelům, kteří Lauře ještě zbyli. Když se tyto dvě sokyně naposledy utkají v té nejdivočejší bitvě, nutí upírka Lauru, aby zaplatila cenu mnohem vyšší než tu, kterou obětovala ještě předtím.

 

65. Spánek

Haruki Murakami

 „Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát,“ tak začíná povídka Harukiho Murakamiho, jejíž protagonistkou je zdánlivě obyčejná žena v domácnosti. Vlivem různých nečekaných okolností připomíná její noční život výlet do mimosmyslového prostoru. Ve světě, který je naprosto odlišný od našeho, prozkoumává svou rodinu, sama sebe, i význam života a smrti. Ilustrační doprovod ke knize vytvořila známá německá grafička Kat Menschik.

 

66. Půlnoční palác

Carlos Ruiz Zafón

Hned po svém narození dvojčata Ben a Sheere málem padla za oběť nájemnému vrahovi. Pro své vlastní bezpečí proto vyrůstají každý zvlášť. Ovšem v roce 1932, kdy je jim oběma šestnáct let, vše začne nanovo a hrozí jim neskutečné nebezpečí. Při pátrání po pravdě se dvojčata dostávají čím dál hlouběji do temného kalkatského podsvětí a mají proti sobě soupeře, jenž se zdá být pouhou iluzí, který přesahuje možnosti veškerého chápání.

 

67. Zářijová světla

Carlos Ruiz Zafón

„Svým způsobem jsme všichni vlastně rozbité hračky, nemyslíte?“ říká tajuplný výrobce hraček žijící jako poustevník ve svém starém sídle. Obklopen mechanickými bytostmi, které sám stvořil… Po ponurých dnech se Irene nemůže dočkat léta a slunce. S mladým Ismaelem v Modré zátoce se zdá být všechno perfektní. Ale záhadný hračkář, který zaměstnal Ireninu matku ve svém sídle v Cravenmoore, střeží hrozivé tajemství. Všechny místnosti jeho obrovského domu jsou plné mechanických tvorů a rafinovaných hraček, jež stvořil, aby unikl osamění. Do některých pokojů se nesmí vstupovat a brzy se domem začnou prohánět temné stíny a z mlhy kolem opuštěného majáku hrozí obávaná zářijová světla. Z idylky se stane místo hrůzy a Irene s Ismaelem prožijí největší a nejnebezpečnější dobrodružství svého života.

 

68. Poklad pana Isakowitze

Danny Wattin

PŘÍBĚH O HLEDÁNÍ RODINNÝCH KOŘENŮ, VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ A JEDNOHO POKLADU V Dannyho rodině žijící ve Švédsku kolovalo vyprávění o předcích, pocházejících z Polska, a také o rodinném pokladu, který údajně před odvlečením do koncentračního tábora zakopal na svém pozemku Dannyho pradědeček. V devítiletém Dannyho synovi vzbudí vyprávění o zakopaném pokladu zvědavost, a tak se tatínek rozhodne chlapci jeho přání splnit a spolu s dědou se vydávají na pětidenní cestu do Polska hledat nejen poklad, ale i rodinné kořeny. Během spanilé jízdy odhalí nejedno tajemství své výstřední židovské rodiny, před jejich očima se odehrají dramatické životní osudy předků a vystoupí excentrické a někdy i bláznivé charaktery jejích příslušníků. Pánská jízda je přes závažné téma holocaustu plná humoru a poznání, že to hlavní, co jako rodina mají, není žádný poklad, ale vzájemná pouta.

 

Detektivky:

69. Živý nebo mrtvý – 13. díl

Tom Clancy

Série Jack Ryan: 1. Bez výčitek, 2. Vysoká hra patriotů, 3. Rudý králík, 4. Hon na ponorku, 5. Kardinál z Kremlu, 6. Jasné nebezpečí, 7. Nejhorší obavy, 8. Čestný dluh 1, 9. Z rozkazu prezidenta, 10. Duhová šestka, 11. Medvěd a drak, 12. Tygří zuby, 13. Živý nebo mrtvý, 14. Živý terč, 15. Cílená hrozba, 16. Skrytá moc

Jack Ryan Jr. v boji proti teroru. Po sedmi letech Tom Clancy opět přivádí na scénu Jacka Ryana Jr. Říká si Univerzita. Byla založena tajně za vlády prezidenta Jacka Ryana s jediným úkolem: pronásledovat, vypátrat a zneškodnit teroristy a jejich ochránce. Podle vlastního uvážení, bez omezení a bez kontroly. Je soběstačná a nemá žádný oficiální vztah k americké vládě. Zkušený vyzvědač Jack Ryan Jr. a jeho společníci z Univerzity vedou tichou válku v každém koutě světa. Univerzita čelí svému největšímu nepříteli: sadistickému zabijákovi s přezdívkou Emír.

 

70. Trauma

Ken McClure

Thriller z lékařského prostředí se odehrává převážně na jednotce intezivní péče, kam se sbíhají nitky podivných událostí.

 

71. Komplikace

Isaac Adamson

Sériový vrah, který svým obětem amputuje pravou ruku, je buďto vyšinutý, nebo musí mít pro své morbidní konání velmi dobrý důvod. V Praze, obtěžkané historií, legendami, násilím i přeryvy totalit, se takový důvod najde. Zapomeňte na fráze o matičce stověžaté, na pohlednice z Karlova mostu, na davy turistů. Lee Holloway, hrdina thrilleru Komplikace, je Američan, který se při pátrání po osudech zmizelého bratra v metropoli na Vltavě zaplete do sítí intrik stejně temných jako černá magie. Komunistická tajná policie, nacistická okupační moc i dvorní mágové císaře Rudolfa – ukazuje se, že to vše nějak souvisí s jedinečnými a nebezpečnými hodinami vybavenými horologickou komplikací, díky níž lze měřit čas dopředu i dozadu současně. Isaac Adamson (1971) je autorem čtyřdílné řady s postavou novináře a amatérského detektiva Billyho Chaky odehrávající se v Japonsku (2002–2004) a za román Komplikace byl nominován na Cenu Edgar (2013).

 

72. Původ

J. T. Brannan

Tajemství původu člověka zůstávalo po tisíciletí skryto. Teď hrozí, že jeho prozrazení povede k záhubě celého lidstva… Vědkyně NASA Lynn Edwardsová a její tým objeví v Antarktidě zmrzlé tělo – je staré patrně čtyřicet tisíc let, avšak oděné v moderním oblečení, a podle všeho je lidské. Nebo ne? Než o něm stihnou zjistit víc, někdo spáchá na výpravu atentát, jen Lynn vyvázne jako zázrakem živá.

 

73. Sir Petr

Edgar Wallace

Detektivní seržant sir Petr Dunn, jemuž dědeček odkázal nejen velké jmění, ale i titul baroneta, byl opravdovou specialitou londýnského Scotland Yardu. Jeho široký přehled a informovanost v oblasti zločinu spolu s vynikající pamětí přispěly k vyřešení mnohých případů. Sedm skvělých příběhů z jeho bohaté praxe přináší tato kniha.

 

74. Bestiář – 2. díl

Robert Masello

Série Carter Cox: 1. Virgilie, 2. Bestiář

Chystá se k vydání - plánováno na září 2009. 2. kniha dilogie Carter Cox. Rukopis, jehož iluminace zobrazují bájná stvoření, která se podle legend kdysi procházela zahradami ráje; kniha, jež byla po staletí předávána z generace na generaci v jedné z nejmocnějších rodin arabského světa, je teď svěřena mladé a krásné kurátorce Beth Coxové. Je to však její manžel, paleontolog Carter Cox, kterého výzkum dovede k objevení sbírky žijících zázraků přírody.

 

75. Dlouhé čekání

Mickey Spillane

V tomto románu, který je řazen k jeho nejlepším, se záhadný Johny McBride vrací do města Lyncastle, aby pomstil svého kamaráda. Toho zde údajně podvedli a pak vyštvali pryč. Během napínavého děje však zjišťujeme, že sám Johnny neví nic o své minulosti, protože ztratil paměť, a jedinou jeho utkvělou myšlenkou je touha po pomstě. Ale je jeho pomsta oprávněná? Neuvěřitelně napínavý děj končí zcela nečekaným rozuzlením, které se čtenář dozvídá až bezmála v poslední větě

 

76. Horečnatý sen – 10. díl

Douglas Preston

Série Pendergast: 1. Relikvie, 2. Relikviář, 3. Kabinet kuriozit, 4. Zátiší s vránami, 5. Pekelná síra, 6. Tanec smrti, 7. Kniha mrtvých, 8. Kolo temnoty, 9. Hrbitovní tanec, 10. Horečnatý sen, 11. Chladnokrevná msta, 12. Dva hroby, 13. Bílý oheň, 14. Modrý labyrint, 15. Karmínový břeh, 16. Černá komnata

Pomsta není sladká. Je nevyhnutelná! Před dvanácti lety, dva roky po uzavření sňatku, odjel Pendergast se svou manželkou Helen na loveckou výpravu do Zambie. Oblastní komisař se na Pendergasta obrátil se žádostí o pomoc. V jiném loveckém táboře lev s velmi zvláštní barvou hřívy napadl a zabil německého turistu. Zbývalo jediné řešení – lva zabít. Pendergastovi se tedy vydali na místo. Při akci Helen Pendergastová zahynula. Po dvanácti letech však vychází najevo, že Helen někdo zavraždil. Kdo to byl? A proč to udělal?

 

77. Loutkářova hra – 2. díl

Wolf Serno

Série Loutkář: 1. Loutkář, 2. Loutkářova hra, 3. Píseň plačky

LOUTKÁŘ SE VRACÍ! Berlín, anno 1783 Břichomluvec Julius Klingenthal je v šoku. Se svými šesti loutkami se chystá vjet do města, ale náhle je mu protiprávně zabavena celá jeho peněžní hotovost. V nouzi se osobně obrací na Fridricha Velikého, jenž projeví milost a pomůže mu. Avšak při odchodu ze zámku na Julia čeká další problém: Do náručí mu padne umírající muž – a loutkář se znovu zaplétá do objasňování mysteriózních vražd.

 

78. Píseň plačky  – 3. díl

Wolf Serno

Série Loutkář: 1. Loutkář, 2. Loutkářova hra, 3. Píseň plačky

Göttingen, anno 1786. Do města přicházejí krásná plačka Alena s manželem Juliem. Julius chce po desetiletích dokončit studium medicíny, aby s konečnou platností překonal staré bezpráví, kdy byl nespravedlivě a potupně vyhozen z univerzity. Avšak i jeho současné studium stojí pod neblahou hvězdou a Alena musí za Julia bojovat jako lvice. Za pravdu a spravedlnost.

 

79. Ohrožení – 1. díl

Felix Francis

Série Jeff Hinkley: 1. Ohrožení, 2. Vyděrač, 3. Trojkoruna

Jeff Hinkley pracuje jako tajný vyšetřovatel bezpečnostní služby dostihového vedení British Horseracing Authority (BHA) a už zažil lepší časy. Přímo před ním na dostihovém závodišti zabije distancovaný trenér, kterého Hinkley sledoval, bookmakera a nikdo neví proč. Brzy nato začne kdosi sabotovat ty nejdůležitější dostihy sezony a zdá se, že s tím jen tak nepřestane, pokud mu BHA nezaplatí. Napětí narůstá a veřejnost i média brzy začínají volat po návratu Jockey Clubu do vedení dostihového sportu. Jeff dobře ví, že pokud se mu vyděrače nepovede brzy vypátrat, nejenže bude důvěryhodnost dostihů v troskách, ale že se zcela jistě on sám stane obětním beránkem. Jenomže soustředit se teď pouze na práci lze jen těžko, když jeho sestra právě podstupuje drastickou léčbu smrtelné nemoci. Do toho všeho navíc Jeffa švagr požádá, aby vysekal z problémů jeho syna, který byl zatčen za držení drog, a zachránil jim tak oběma právnickou kariéru.

 

80. Říjnový seznam

Jeffery Deaver

Domníváte se, že už vás Deaver nemůže ničím překvapit? Může. Touto knihou. Začátek tohoto neobyčejného krimirománu najdeme vlastně na jeho konci. Alespoň podle tradičních pravidel žánru. Která ovšem Jeffery Deaver převrací na hlavu. Gabriela McKenzieová zoufale čeká na zprávy o své unesené šestileté dcerce. Konečně se otevřou dveře. Do místnosti ale nevstoupí policie ani vyjednavač. Je to únosce a v ruce drží zbraň. Ještě před dvěma dny vedla Gabriela normální život. Jak je možné, že se všechno najednou takhle zvrtlo? Nejenže má zaplatit půl miliónu dolarů jako výkupné, ale musí také odevzdat záhadný dokument nazvaný Říjnový seznam. Nikdy dříve o té listině neslyšela. Ví jen tolik, že patřila bývalému šéfovi, který uprchl před policejním vyšetřováním neznámo kam... Od nedělního večera k pátečnímu ránu se odvíjí chytře vybudovaný děj, v němž nás autor nutí neustále přehodnocovat dříve předložená fakta. A když v samotném závěru konečně vyvstane úplný obraz děje, nezbude nám než užasnout nad tím, k jakému mistrovství Deaver dovedl umění literární manipulace.

 

81. Profesionálové – 1. díl

Owen Laukkanen

Série Stevens § Windermere: 1. Profesionálové, 2. Zločinecký podnik

Původně to byl vtip, pak se z toho vyklubala docela slušná živnost – i ten sebepropracovanější plán však může selhat, když narazíte na soupeře jiné váhové kategorie… Čtveřice vzdělaných, inteligentních a momentálně nezaměstnaných přátel se rozhodne čelit ekonomické krizi po svém – pečlivě a profesionálně organizují únosy boháčů a požadují „rozumné“ výkupné, jaké rodina ráda zaplatí. Už dva roky jsou nepolapitelní a tak by to i zůstalo, kdyby omylem nevytipovali oběť, která má kontakty v mafii. Z profesionálů, co měli vše pod kontrolou, se rázem stává lovná zvěř… Chytrý debut se spoustou nečekaných zvratů je úvodním dílem napínavé krimisérie.

 

82. Analytik

John Katzenbach

Newyorský psychoanalytik Frederick Starks dostal záhadný, výhrůžný dopis. Po přečtení jeho řádků se ocitl ve víru nebezpečné hry, kterou režíruje neznámý šílenec. Základní pravidlo zní: během dvou týdnů musí Starks odhalit pisatelovu identitu. Jestliže se mu to podaří, vyvázne živý. Neuspěje-li, pisatel postupně zavraždí padesát dva lidí, kteří jsou Starksovi blízcí - pokud je ovšem doktor nezachrání tím, že zabije sám sebe.

 

Romány pro ženy:

83. Jih proti Severu – 2. díl

Margaret Mitchellová

 

84. Jih proti Severu – 1. díl

Margaret Mitchellová

Dramatický milostný příběh Scarlett O Harové a Rhetta Butlera dojímal i provokoval celé generace čtenářů a dodnes si udržuje přízeň širokého publika. V českém jazyce vždy vycházel ve dvou svazcích. Nové vydání tuto tradici dodržuje. Scarlett, krásnou, rozmarnou a tvrdohlavou dceru majitele plantáží, vychovávají jako pravou jižanskou dámu, která se musí podřizovat přísným společenským pravidlům a tradicím. Její výbušná povaha se ale proti konvencím vzbouří, když se zamiluje do romantického Ashleyho Wilkese a rozhodne se ho získat za každou cenu, bez ohledu na to, že je zasnoubený s jinou ženou. Když se Ashley ožení s Melanií, Scarlett se provdá za jejího bratra. Krátce nato však do jejich života zasáhne válka a Ashley, stejně jako Scarlettin manžel, odchází s armádou. Nyní už ovdovělá Scarlett žije se svým synkem a Melanií v Atlantě, kam zatím válečná vřava příliš nedolehla. Po čase se ve městě ke Scarlettině nelibosti objeví arogantní kapitán Rhett Butler. Scarlett přijímá jeho dvoření, přesto není schopná se vzdát lásky k Ashleymu. Až když Georgii zasáhne válečná vřava, se Scarlett změní. Z vrtošivé dívky se stane samostatná ctižádostivá žena, která udělá cokoli proto, aby zachránila nejen milovanou plantáž, ale také životy svých nejbližších.

 

85. Madam X : můj nechvalně známý život

Kate Manningová

Milostný román, rodinná sága i obraz bouřlivého politického klimatu ve viktoriánské době. Předestírá čtenáři skandální příběh Axie Muldoonové, dcery chudých irských vystěhovalců, která se stala neobyčejně úspěšnou porodní bábou. Živnost sice vzkvétá, ale mladá žena záhy zjistí, že správná cesta nemusí být vždy v souladu se zákony a že nelze spoléhat na muže, který říká: „Jen mi věř!“ A když se dostane do střetu s fanatickým zakladatelem Společnosti pro potírání hříchu, je nucena nasadit všechny síly i bohatství, aby zachránila sebe i svou rodinu.

 

86. Kdokoli může dělat cokoli

Betty MacDonaldová

Třetí román americké spisovatelky z r. 1950 opět vychází přímo z jejího života. Tentokrát líčí svízelná léta ekonomické krize 30. let, dobu, kdy se po rozvodu se svým prvním mužem s oběma dcerami nastěhovala zpět ke své rodině do Seattlu. Opět s neúnavným a tolik povzbuzujícím humorem popisuje řadu všeklijakých zaměstnání, kterými musela projít, aby se protloukla, což vystihuje název knihy. Vzpomíná na to, že nejlepší na celé krizi bylo to, že se jejich rodina zase dala dohromady. Humorně líčený přístup autorky k neradostným překážkám v životě našel v poválečném světě velkou odezvu, mluvil z duše mnoha jiným.

 

87. Padesát odstínů svobody - 3. díl

E. L. James

Série Padesát odstínů: 1. Padesát odstínů šedi, 2. Padesát odstínů temnoty, 3. Padesát odstínů svobody

Ana od počátku věděla, že milovat Greye nebude snadné a společný život přinese problémy, které ani jeden z nich nepředvídal. Any se musí naučit sdílet Greyův opulentní životní styl, aniž by přitom obětovala svoji bezúhonnost a nezávislost. Grey naopak musí překonat svoji posedlost Anu ovládat a zaplašit noční můry, které ho stále sužují. Když jsou konečně spolu, spojuje je láska, vášeň, důvěrnost a leží před nimi svět nekonečných možností.

 

88. Vítězové

Steel Danielle

Sedmnáctiletá vynikající lyžařka Lily Thomasová usilovně trénuje s olympijským sjezdařským týmem na blížící se zimní hry. Tragická nehoda lanovky však v jediném okamžiku všechny její sny zhatí. Lilyin otec se odmítá smířit s tím, že jeho talentovaná dcera, která míří na prestižní univerzitu a aspiruje na olympijské zlato, už nebude chodit, natož lyžovat, a je ochoten pro ni udělat cokoli. Lily se v rehabilitačním sanatoriu učí žít znovu a objevuje, že i s postižením může opět sportovat. Velkou oporou je jí kamarád Teddy, který chce i přes poranění páteře a míchy vystudovat a stát se malířem. Nelítostný běh života je svedl dohromady, oba však nalézají odvahu znovu objevovat život se všemi jeho výzvami, nenechat se zlomit a přes zdánlivě nepřekonatelné překážky zvítězit.

 

89. Líbáš jako ďábel

Marie Poledňáková

Série Líbáš jako Bůh: 1. Líbáš jako Bůh, 2. Líbáš jako ďábel

Ve volném pokračování románu Líbáš jako Bůh sledujeme další osudy zamilovaného páru - středoškolské učitelky Heleny a lékaře Františka. František se rozhodne odstěhovat se od své bývalé ženy Bohuny, ale ani soužití s Helenou se nevyhne komplikacím. A zrodí se nečekaný plán: Ze dne na den se s Helenou tajně vydávají na dovolenou do vzdáleného Maroka. Román přináší osvědčený autorský koktejl plný humoru, lehké ironie a tentokrát i příjemného napětí.

 

90. Pegas

Steel Danielle

Nicholas von Bingen a Alex von Hemmerle jsou nerozluční přátelé, jejichž původ i osudy se vzájemně podobají. Svůj poklidný život tráví v blahobytu na bavorském venkově, kde jejich aristokratické rody už celé generace spravují rozsáhlá panství. Oba muži před lety ovdověli a snaží se být svým dětem těmi nejlepšími otci – Nick má dva neposedné chlapce a Alex půvabnou dospívající dceru. Zatímco Nick se dosud do správy svého majetku příliš nehrne a raději se věnuje aristokratickým radovánkám, rozumnější Alex zasvětil svůj život chovu lipických koní, ušlechtilých a majestátných tvorů, kteří dokážou každého okouzlit svým půvabem a inteligencí. V té době se však k moci dostává Adolf Hitler a nikdo by se nenadál, jak strašný dopad bude mít zjištění, že Nick je židovského původu. Chce-li přežít a zachránit své děti, musí opustit svoji vlast a zanechat v Německu veškerý majetek i vše, co je pro něj drahé. Rozhodne se utéct do Ameriky a nerozlučné přátelství i odvěké vazby obou rodin jsou náhle přervány. V daleké zemi za Atlantikem se ocitá Nicholas sám, bez přátel, bez peněz, jen se dvěma dětmi. Jediné, co nedokázal zanechat v rodném Bavorsku, je šestice ušlechtilých koní, velkorysý dar přítele Alexe. Pegas je příběhem o odvaze, přátelství a lásce... a o nádherném hřebci, jenž oba rody navždy spojí.

 

91. Múza

Raine Miller

Série Rothvale Legacy Historical Prequel: 1. Múza

Co když nám o tom známém obrazu neřekli pravdu? Co když to není originál? Co když autora inspiroval jiný obraz? Jak vznikl obraz Žhavý červen – magnum opus romantického malíře Frederika Leightona – žena, která spí v křesle? Neskutečně krásný, ale s inspirací ukrytou hluboko v propasti času. ...rok 1811 Zatížený rodinnými kostlivci ve skříni a s pocitem trýznivé viny se Graham Everley, lord Rothvale vrací z dlouhodobého pohybu v Irsku, aby se v Anglii zhostil svých povinností. Netuší, že tam potká svůj osud. Imogene Byronová-Coleová je nádherná dívka s tragickou minulostí. Graham od ní nedokáže odejít. Ožení se s ní, i když tím riskuje, že se zaplete do již tak zamotané sítě problémů, které mohou zničit samotnou podstatu jeho existence. Graham a Imogene si na společné cestě vyjadřují lásku skrz sérii portrétů. Umění je zcela pohltí a nakonec se stane jejich spásou. Pomůže jim překonat bolest z nejhlubší ztráty a navíc se stává inspirací k vytvoření mistrovského díla. Co když je tu ještě další obraz?

 

92. Zrada

Steel Danielle

Tallie Jonesová patří mezi nejlepší hollywoodské režiséry své doby a nikdo nepochybuje o tom, že jednou bude považována za legendu stříbrného plátna. Je vzorem cílevědomosti a profesionality. A přitom pro ni práce stále zůstala především vášní. Tallie žije svůj sen a její nejbližší ho žijí s ní. Když však při natáčení svého nového – a doposud nejvíce ambiciózního filmu – náhodou odhalí šokující zradu, její život se ze dne na den obrátí doslova naruby. Zjišťuje, že jí zradili ti, od nichž by to čekala nejméně - ti, které nejvíce milovala.

 

KNIŽNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2017

Beletrie:

1. Přežít alive

Pier Paul Read

Autentické vyprávění o katastrofě uruguajského civilního letadla, které ztroskotalo v chilských Andách. Na palubě bylo mužstvo ragbystů z Montevidea a jejich příbuzní, cestující do Santiaga de Chile. Náraz do skály ve výšce 3500 přežilo ze 45 cestujících pouze 16. Skupina mladíků prožila 10 týdnů v neuvěřitelně krutých podmínkách s minimální zásobou potravin jedině díky tomu, že v nejvyšší nouzi překonali veškeré etické zábrany a odhodlali se ke kanibalismu. Autor líčí nejen utrpení a morální problémy hluboce věřících ztroskotanců, ale i akce, které na jejich záchranu podnikali jejich rodiče a oficiální úřady

 

2. Černá sága

Ludmila Vaňková

Dobrodružný a romantický historický román Černá sága se odehrává v Africe 16. století, kde dospěly ke svému vrcholu mocné říše s bohatou domorodou kulturou, které měly pevné vazby na tehdejší křesťanský i muslimský svět a udržovaly s ním rovnoprávné diplomatické styky. Nesnášenlivost a nesvornost mezi jednotlivými panovníky uvnitř černého kontinentu a také nedokonalé zbraně jejich bojovníků však způsobily, že pod tlakem otrokářů se hroutí jedna africká říše za druhou. Na pozadí apokalyptického obrazu zkázy se rozvíjí napínavý příběh bílého námořníka původem z Čech a jeho černého přítele, který je potomkem slavných songhajských císařů. Oba procházejí Afrikou křížem krážem, na všech stranách se bojuje, ale nakonec jejich kroky směřují za hlasem srdce. A právě příběhy odvahy a lásky hlavních hrdinů osvětlují čtenářům tyto temné a zapomenuté kapitoly afrických dějin, kdy zbytečně zanikla jedna z významných lidských civilizací.

 

3. Zelená touha

Anton Myrer

Životní osudy Tiptona a Chapina, bratrů vyrůstajících bez otce v chudém podhůří v Nové Anglii. Jejich společná touha - dosáhnout ¨něčeho velkého - se začne ubírat různými cestami poté, kdy bohatá teta Serena umožní Chipovi studovat a proniknout tak do vyšších vrstev.

 

4. Osobní strážce

Robert Tine

Frank Farmer je jeden z nejlepších osobních strážců, dokonalý profesionál - do doby než se setká s herečkou Ráchel, pro kterou jej její manažer najme jako bodyguarda. Pak mu nastane zápas o zachování profesionálního přístupu proti emocím a rozvine se příběh s napínavou zápletkou, příběh odvety a zrady. Kniha je stejně úspěšná, jako byla úspěšná její filmová předloha, na jejíž motivy byla napsána.

 

5. Co je zase tohle?

Dušan Pálka

humor

 

6. Mafie po listopadu, aneb, ryba páchne od hlavy – 2. díl

Zdena Frýbová

Série Mafie: 1. Mafie po česku, aneb, jeden den Bohuslava Panenky, 2. Mafie po listopadu, aneb, ryba páchne od hlavy

Mafie po listopadu se stala největším českým bestsellerem roku 1992 a patří k nejznámějším knihám Frýbové. Dramatická vražda call-girl a její napínavé vyšetřování ukazují na nebezpečné důsledky exploze zločinnosti, praní špinavých peněz a hospodářské kriminality po listopadu 89.

 

7. Věčné návraty

Dagmar Štětinová

Kniha z členské knižnice nakladatelství Svoboda. Stovky barevných i černobílých fotografií, maleb, náčrtů a kreseb. Kniha, upravená formou "koláže" beletristických děl, o naší domovině v próze, ale částečně i v poezii.

 

8. Už hořela, když jsem si do ní lehal

Robert Fulghum

Laskavá zamyšlení, drobné příběhy a filozofické postřehy amerického autora. Vyprávění je zcela prodchnuto radostí ze života, průzračným způsobem oslovuje v člověku jeho lepší já a dává smysl i těm nejobyčejnějším věcem na světě.

 

9. Větrný mlynář a jeho dcera

Jaroslav Hašek a druzí

Jaroslav Hašek a druzí Své role jsme si psali každý sám, vlastně jsme je diktovali Drobílkovi, který je zapisoval. Všichni jsme ovšem mluvili do úloh svých spoluherců a svou úlohu jsme chtěli mít všichni co nejvydatnější. Hlavně Hašek. Jenom do Machovy úlohy se nikdo nemíchal, nestačili jsme na jeho verše. S jediným napsaným exemplářem naší hry v ruce dělal Drobílek režiséra i nápovědu při zkoušce i představeních. Spisovat se začalo odpoledne, asi v šest byla generálka a když většina hostů byla po večeři, provedla se premiéra. Scénu jsme měli v koutě u kamen, které jakožto skála byly důležitou rekvizitou. Byl to kout mezi dveřmi vedoucími do výčepu a mezi dveřmi na chodbu k toaletám. Přitom nám hercům nic nevadilo, že podle nás byla v obou směrech neustálá frekvence hostí, která čím byla větší, tím víc jistě těšila Drobílka i pana Zvěřinu.

 

10. Sto roků samoty

Gabriel García márquez

Sto roků samoty popisuje historii šesti generací rodu Buendíů z fiktivního města Macondo, jehož předlohou se stalo spisovatelovo rodné kolumbijské město Aracataca. Celý příběh je plný autobiografických prvků, mísí se v něm řada historických událostí s autorovou fantazií a celek pak působí tak kompaktně, že je často problém je od sebe odlišit, také důležité postavy mají své předobrazy ve spisovatelově rodině.

 

11. Čmikání na brách aneb Cancórke ze života

Pavel Kyselák

 

12. …no comment

Milan Knížák

 

13. 23 hodin – 4. díl

David Wellington                          

Série Laura Caxtonová: 1. Pensylvánský upír, 2. 99 rakví, 3. Upír nula, 4. 23 hodin, 5. 32 špičáků – konečné zúčtování

Lovkyně upírů Laura Caxtonová je uvězněna v nejpřísněji střeženém vězení – mezi vrahy a individui bez zábran. Mnohem větší nebezpečí však vychází zpoza mříží, kde se vyskytuje Justinia Malvernová, nejstarší žijící upírka na světě. Její síla narůstá od okamžiku, kdy začala využívat vězně jako bar – má tolik krve, kolik se jí zachce. Lauře zbývá jen 23 hodin, aby se probojovala smečkou upírů, zločinců a zabijáků… 23 hodin k tomu, aby se pokusila ochránit svět před upírskou zlobou.

 

14. Posedlost – 5. díl

J. R. Ward

Série Padlí andělé: 1. Chamtivost, 2. Chtíč, 3. Závist, 4. Hněv, 5. Posedlost, 6. Nesmrtelnost

Po nevydařeném manželství a roce přešlapování na místě se Cait Douglassová konečně rozhodne odhodit zábrany a začne žít naplno. Rozhodně však není připravená na to, že během jediného večera jí do cesty vstoupí dva přitažliví muži: zpěvák, kytarista a rozený džentlmen Gordon Benjamin, a drsný, živočišný barový vyhazovač Duke. Cait neví, koho si má vybrat – ani jak dramatické důsledky bude její volba mít.V souboji dobra a zla zřetelně vítězí tým padlých andělů, avšak Jim Heron, nedobrovolný spasitel lidstva, nečekaně zariskuje a vítězství z minulého kola věnuje své ďábelské protivnici Devině, která na oplátku propustí z pekelné studny duši nevinné Sissy Bartenové. Jim nemyslí na nic jiného než na Sissy a její bezpečí, zanedbává své povinnosti i soupeření o další duši. Jeho pochybení má nepředvídatelnou, katastrofální odezvu.

 

15. Tajemství katakomb

Tom Egeland

V temných katakombách hluboko pod povrchem římských ulic bloudí čtrnáctiletý Robert a hledá cestu ven. Avšak všechny chodby jsou si podobné, pokryté malbami lebek a záhadnými symboly. Vtom Robert narazí na čerstvé lidské stopy. A nejsou to jeho vlastní… Prastaré mýty a jejich záhadné souvislosti, římské legendy propojené s vikinskými dějinami, archeologické objevy s osudovými následky – Robert se často ocitá ve smrtelném nebezpečí, a to nejen v Itálii, ale i po návratu do Norska, pronásledován skupinou fanatických kněží… Napínavý mysteriózní thriller od norského autora bestsellerů Konec kruhu, Strážce úmluvy, Luciferovo evangelium a Nostradamova závěť.

 

16. Břicho Paříže - 3. díl

Émile Zola

Série Rougon-Macquartové: 1. Štěstí Rougonů, 2. Štvanice, 3. Břicho Paříže, 4. Dobytí Plassansu, 5. Hřích abbého Moureta, 6. Jeho excellence Eugen Rougon, 7. Zabiják, 8. Lístek lásky, 9. Nana, 10. U rodinného krbu/Pod pokličkou, 11. U štěstí dam, 12. Radosť ýiť, 13. Germinal, 14. Mistrovské dílo, 15. Země, 16. Sen, 17. Člověk bestie, 18. Peníze, 19. Rozvrat, 20. Doktor Pascal

Děj románu se odehrává ve velké pařížské tržnici Halles. Do tohoto prostředí je zasazen příběh uprchlíka z galejí, žijícího tajně v Paříži, který se nakonec stává inspektorem městské tržnice.

 

17. Lístek lásky - 8. díl

Émile Zola

Série Rougon-Macquartové: 1. Štěstí Rougonů, 2. Štvanice, 3. Břicho Paříže, 4. Dobytí Plassansu, 5. Hřích abbého Moureta, 6. Jeho excellence Eugen Rougon, 7. Zabiják, 8. Lístek lásky, 9. Nana, 10. U rodinného krbu/Pod pokličkou, 11. U štěstí dam, 12. Radosť ýiť, 13. Germinal, 14. Mistrovské dílo, 15. Země, 16. Sen, 17. Člověk bestie, 18. Peníze, 19. Rozvrat, 20. Doktor Pascal

Typicky ženský román napsaný v r. 1878. Příběh mladé vdovy, která se zamiluje do osobního lékaře své rodiny.

 

18. Soudce a jeho kat/Malér

Friedrich Durrenmatt

V prvé novele staví Durrenmatt proti sobě dva zločince, z nichž méně nebezpečný se stává katem a dochází tak k exekuci na člověku, který za normálních společenských podmínek je nepostižitelný a nepotrestatelný. Hlavní postavou druhé novely je bezvýznamný zlodějíček - spekulant, který v honbě za kariérou spáchá nepřímý zločin - zaviní smrt člověka. Je tedy svým způsobem zákonem rovněž nepostižitelný. Jednoho dne se však ocitá v situaci, kdy jeho svědomí je vybičováno do krajnosti a on sám se odsuzuje k trestu smrti.

 

19. Lidi aneb Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném autobuse - 1. díl

Milena Holcová

Série Lidi: 1. Lidi aneb Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném autobuse, 2. Lidi aneb Většina národů má za to, že je úplně jiný než většina, 3. Lidi aneb Cestování je série omylů, ale jeden je zajímavější než druhý

V krátkých kapitolkách autorka popisuje vlastní zážitky a postřehy ze svých cest z celého světa. Vtipně a zajímavě staví vedle sebe postřehy na podobné téma z různých zemí, kultůr.
Již názvy kapitol napovídají:
Chcete lidi opravdu poznat? Cestujte s nimi!
Ženy paničky, lvice, slepice....
Dva póly pohostinnosti: otevřené náruče? .... hůl do ruky?
Místa, která nelžou aneb o hygieně ..... atd.
Lehké čtění před spaním, do metra či autobusu. Ilustrované Adolfem Bornem

 

20. Lidi aneb Většina národů má za to, že je úplně jiná než většina

národů - 2. díl

Milena Holcová

Série Lidi: 1. Lidi aneb Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném autobuse, 2. Lidi aneb Většina národů má za to, že je úplně jiný než většina, 3. Lidi aneb Cestování je série omylů, ale jeden je zajímavější než druhý

Pokračování postřehů z autorčiných cest do všech možných i nemožných koutů světa. Vtipné, svěží vyprávění formou krátkých kapitol. I tato kniha (či spíše knížečka), stejně jako první díl, motivuje čtenáře sbalit si krosnu, sednout na tramvaj (či šalinu), dojet na nejbližší výpadovku a se vztyčeným palcem vyrazit do světa.

 

21. Orinokem k přechodu

Milena Holcová

Jsou čtyři a do Venezuely je přivedly profesní zájmy.
Každá s sebou vleče své životní postoje, svůj humor, skepsi, ideály. Konfrontují. Občas příliš emotivně, občas trošku nefér, za všech okolností však žensky. Situace, střídané tempem jihoafrických rytmů a tropické kulisy, jim k tomu poskytují dost příležitostí.
Kniha přináší chápavě ironickou výpověď o stavu ženské duše ve věku, kterému se říká „trapný”.
Má šanci se zabydlet na každém nočním stolku: mužům nabízí nové světy a ženám, - ženám balzám.
 

22. Trable

Fay Weldonová

Příběh líčí náhlé zhroucení intimního a společenského zázemí dobře situované rodiny, které způsobila cynická psychoanalytička.

 

23. Povídky anebo Nechci slevu zadarmo!

Miloslav Šimek, Jiří Grossmann

Dnes již klasická kniha povídek dvou literárních klaunů Šimka a Grossmanna. Obsahuje povídky z Besídky zvláštní školy, z knihy Návštěva cirkusu, soubor třiceti čtyř povídek Jak jsme přechovávali bělogvardějce, které nemohly být v době svého vzniku publikovány, a filmovou povídku Až přijde Komenská, parodující feminizované školství. Povídky Š+G srší originálními žertíky a legráckami, jejich jiskřivý humor a ironie podbarvují všechny neopakovatelné grotesky ze života rodiny, školy a společnosti.

 

24. Povídky z verandy

Phillip Gulley

Autorem laskavých povídek je kvakerský duchovní a americký spisovatel Phillip Gulley. Povídky vznikly na základě esejů, jež psal pro bulletin svého církevního shromáždění. Zavádí čtenáře do amerického městečka Danville, kde se odehrávají drobné lidské příběhy, stejné jako kdekoli na světě. Podává je s neobyčejně vlídným humorem a pochopením pro lidské slabosti. V dnešní uspěchané době, kdy spousta z nás vede život v anonymitě velkoměst, nás jistě osloví historky psané srdcem.

 

25. Návrat krále Šumavy

David Jan Žák

Životopisný román o nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem Krále Šumavy, vychází z jeho vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší literární rekonstrukci příběhu muže, který po válce nejprve pomáhal chránit hranici v policejní uniformě tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, ale po únoru 1948 se stal jeho nejobávanějším soupeřem. Kniha zachycuje nejen výjimečný lidský osud, ale rovněž dramatické události spojené se vznikem nechvalně známé železné opony. Josef Hasil, který dnes žije na předměstí amerického Chicaga, v roce 2001 obdržel z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za hrdinství.

 

26. Královna Zenobie

Jiří Tomek

Slavná královna Zenobie vládla ve 3. století v Palmýře v Syrské poušti a dobyla po smrti manžela mnohá území – Sýrii, Palestinu, Arábii, Malou Asii či Egypt. Porazila i perské vojsko a vzdorovala samotnému Římu. Osudy této mimořádné ženy inspirovaly představivost řady umělců. V novém historickém románu je vypravěčkou sama královna; líčí celý svůj život hostům při oslavě svých narozenin, uspořádané ve vile nedaleko Říma. Autor přibližuje i další postavy starověkého Orientu (egyptská královna Hatšepsut, královna ze Sáby, král Šalamoun), také egyptské nebo palmýrské bohy, báje a legendy.

 

27. Sebranka

Torey L. Hayden

Sedmiletý klučina, který není schopen mluvit, pokud do toho nepočítáme nekonečné opakování předpovědi počasí a echolalické odpovědi… Roztomilá holčička, kterou její biologičtí rodiče týrali, a proto má poškozený mozek a nedokáže číst… Desetiletý „drsňák“, který na vlastní oči viděl, jak jeho nevlastní matka zabila jeho otce, a který putuje od jedněch pěstounů k druhým… A nakonec plachá dvanáctiletá dívka, která do speciální třídy přišla z katolické školy. Co je její problém? Je těhotná. Čtyři děti, z nichž každé si už stihlo prožít svoje, se sejdou v jedné třídě, aby se společně učily nejen číst a počítat, ale také překonat své problémy, nebo se s nimi „jenom“ vyrovnat. Dílčí úspěchy i neúspěchy, drobné radosti, ale také neshody a dohadování jsou v téhle třídě na denním pořádku. Co se mohou v takové třídě naučit? Třeba to, že si mohou vzájemně pomáhat a brát ohledy na druhé. Čtivý příběh nesourodé čtveřice dětí a jejich učitelky, která občas překročí hranice své profese a do jejich osudů se vžívá více, než by se od ní čekalo, osloví čtenáře předchozích knih Torey L. Hayden. Kniha je určena zájemcům o skutečné příběhy s psychologickou tematikou a lidem, kteří se věnují práci s dětmi s handicapem a poruchami chování. Torey L. Hayden je autorkou řady velmi úspěšných románů, které představují skutečné příběhy z prostředí škol pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Žije v USA. V Portálu vyšly její knihy Spratek, Dračice a mazánek, Zvíře a Tygřice.

 

Detektivky:

28. Ostermanův víkend

Robert Ludlum

Washington DC. V místnosti, kam mají přístup jen vyvolení, je John Tanner požádán, aby dal v sázku vlastní život – a také život své ženy a dětí. Nikdo mu však bohužel nevysvětlí, oč v této akci vlastně jde a jaká nese rizika. Vzápětí po schůzce odjíždí do poklidného městečka, kde se má sejít se skupinou přátel. Jsou to vesměs velmi milí lidé – až na to, že kdokoli z nich může být součástí ďábelské mezinárodní konspirace. Mašinérie se dala do pohybu. A pokud její strůjci uspějí, je ohrožena nejen existence Ameriky, ale také budoucnost celého svobodného světa.

 

29. Vražedná hra – 2. díl

Colleen McCulloughová

Série Carmine Delmonico: 1. Bez důkazů, 2. Vražedná hra, 3. Nahá krutost

Connecticutské městečko Holloman, sídlo Chubbovy univerzity a obří společnosti Cornucopia, je dějištěm druhého románu z volné řady detektivních příběhů z pera proslulé australské autorky Colleen McCulloughové. Kapitán Carmine Delmonico tentokrát řeší hned dvanáct vražd, k nimž došlo v jejich městě za jediný den. Každá byla provedena jiným kuriózním způsobem a zdálo by se, že spolu nijak nesouvisejí. Jenže v Cornucopii působí záhadný špion Odysseus, který předává do Moskvy přísně tajné informace týkající se zbrojního průmyslu.

 

30. Altmanův zákon – 4. díl

Robert Ludlum

Série Jonathan Smith: 1. Hádův faktor, 2. Projekt Kassandra, 3. Pařížská hrozba, 4. Altmanův zákon, 5. Lazarova vendeta, 6. Moskevský vektor, 7. Arktická mise                        

Uprostřed noci je v šanghajském přístavu brutálně zavražděn člověk, který tam pokoutně fotografoval. Krátce poté ředitel tajné špionážní organizace Alfa informuje amerického prezidenta o čínské lodi s nebezpečným nákladem. Tuny chemikálií vydávaných za hnojiva mají údajně sloužit k výrobě zbraní hromadného ničení – a za jejich cíl je určen Irák, kde tehdy ještě vládl Saddám Husajn. Prezident nemůže nechat loď přistát, zároveň však nechce ohrozit přijetí pracně vyjednané americko-čínské smlouvy o lidských právech. Žádá proto nezpochybnitelný důkaz o tom, co loď převáží. Náročným úkolem je pověřen podplukovník Jon Smith. Již po první schůzce na Tchaj-wanu může být rád, že vůbec zůstal naživu, ale vojenská čest mu velí splnit rozkaz. Zatímco se tajemné plavidlo s každou hodinou blíží k cílovému přístavu, Smith zjišťuje, že za vším stojí mezinárodní spolčení, které sahá až na vysoká místa v Číně i Spojených státech.

 

31. Lazarova vendeta – 5. díl

Robert Ludlum

Série Jonathan Smith: 1. Hádův faktor, 2. Projekt Kassandra, 3. Pařížská hrozba, 4. Altmanův zákon, 5. Lazarova vendeta, 6. Moskevský vektor, 7. Arktická mise

Lazarovo hnutí, ekologická organizace bojující především proti nástrahám moderních technologií, je už dlouho předmětem zájmu zpravodajských služeb na celém světě. Rostoucí zástupy přívrženců slepě naslouchají tajemnému, nikdy nespatřenému muži, který si nechává říkat Lazarus. Pod jeho vedením získává hnutí stále větší vliv a existují dokonce dohady, že se Lazarovo hnutí chystá k mocnému úderu, díky kterému se stane vůdčí světovou silou.
Když dojde k teroristickému útoku na špičkové vědecké pracoviště, kde jsou realizovány nejmodernější projekty v oboru nanotechnologií, uniknou z laboratoří miliardy miniaturních nanobotů, které zavraždí tisíce lidí - vědců i protestantů z řad Lazarových příznivců. Na místo tragédie je povolán podplukovník Jonathan Smith, aby se pokusil uspět tam, kde prozatím všichni selhali: zjistit pravdu o Lazarově hnutí.Ve snaze odhalit pozadí vražedného útoku i dalších incidentů, jichž po celém světě začíná nápadně přibývat, dochází Smith k děsivému zjištění: Lazarovo hnutí je pouhou zástěrkou pro smrtnosné spiknutí, které nejen ohrožuje životy miliard lidí, ale mohlo by fatálním způsobem změnit i celý svět v jeho dnešní podobě

 

32. Rekviem

Ken McClure

Při mimořádné operaci deformace obličeje neumírá pacientka, ale věhlasný lékař. Novinář James Kincaid, který se zajímá o osud operované pacientky, však naráží na podivné okolnosti a překážky.

 

33. Matlockovo pověření

Robert Ludlum

James Matlock, univerzitní profesor anglické literatury, se proti své vůli ocitá ve víru děsivých událostí. Na žádost ministerstva spravedlnosti má proniknout do zločinecké organizace, která si za svou operační základnu zvolila prostředí prestižních vysokých škol. Matlock se díky tajemné pozvánce zúčastní setkání nejvyšších zločineckých bossů a tam zjišťuje, že chapadla podsvětí dosáhla až do nejvyšších společenských kruhů.
S nasazením života postupně odkrývá jednotlivé vrstvy zlověstného spiknutí a zároveň získává další mocné nepřátele. Několikrát jen s obrovskou dávkou štěstí unikne smrti, aby se nakonec dobral šokujícího zjištění, kdo za sérií zločinů stojí a jaké motivy jej skutečně vedly.

 

34. Trevayne

Robert Ludlum

Může být, čím chce. Musí se jen rozhodnout, na které straně bude stát.
Trevayne je nedotknutelný. Ve třiceti se stal vlastním přičiněním milionářem. Pak udělal skvělou kariéru jako vysoce postavený vládní úředník. A nyní vede jednu z největších nadací ve Spojených státech. Trevayne je vysoce inteligentní a nezkorumpovatelný. Nikdo si na něj nepřijde a nikdo na něj nic nemá – nebo si to alespoň myslí.
Když se ale pustí po stopách „tajné vlády“, ocitá se v temném polosvětě, kde namísto oficiálních míst vládne skupina mafiánských hlavounů a miliardářů. V takovémto světě lze koupit naprosto vše: křeslo v Kongresu, nebo dokonce prezidentský úřad. A muž jako Trevayne se tam může stát nepřítelem, obětí – anebo králem.

 

35. Černá skříňka – 18. díl

Michael Connelly

Série Harry Bosch: 1. Černá ozvěna, 2. Černý led, 3. Dvanáctá oběť, 4. Poslední kojot, 5. Falešní hráči, 6. Andělský let, 7. Temnější než noc, 8. Město kostí, 9. Ztracené světlo, 10. Temné proudy, 11. Poslední šance, 12. Park ozvěn, 13. Vyhlídka, 14. Rozsudek ráže 9, 15. 9 draků, 16. Zrušený rozsudek, 17. Pád, 18. Černá skříňka, 19. Hořící pokoj, 20. Přeběhlík, 21. Odvrácená strana konce (vyjde)

Kdyby ještě žil Chandler, psal by jako Connelly. A Phil Marlowe dnešní doby by se jmenoval Harry Bosch. Je rok 1992 a Harry Bosch se ocitá ve víru pouličních výtržností, které paralyzovaly celé Los Angeles. Město je vydáno napospas lidem, kteří si myslí, že teď už je dovoleno všechno: ničit, rabovat... a třeba i vraždit. Jednou z obětí je i mladá dánská reportérka Anneke Jespersonová, přezdívaná Sněhurka. Bosch se pokusí její vraždu vyšetřit, ale případ je mu záhy odebrán a zůstává nevyřešený. O dvacet let později Harry už jako elitní detektiv Oddělení nevyřešených případů získává nové důkazy, které by mohly smrt krásné Dánky objasnit. S buldočí urputností začne tedy prohledávat trosky případu a doufá, že se mu v nich podaří najít imaginární černou skříňku – klíč k vyřešení dvacet let staré záhady. Bude tímto klíčem tajuplný, deset let starý telefonát?

 

36. Bohové viny – 5. díl

Michael Connelly

Série Mickey Haller: 1. Advokát, 2. Rozsudek ráže 9, 3. Zrušený rozsudek, 4. Pátý svědek, 5. Bohové viny                                                                                                                                 Mickey Haller se po krátkém přeběhnutí na stranu obžaloby vrací ke svému původnímu řemeslu: provozuje advokátní praxi ze zadního sedadla lincolnu a čeká na lukrativní případ.
Dočká se brzy. Textová zpráva s kódovým označením pro vraždu je pro něj znamením, že se vrací zpátky na výsluní, kde se hraje o obrovskou mediální pozornost a tučné šeky. Tato kauza má však jeden háček: obětí zločinu je jeho bývalá klientka, prostitutka Gloria Daytonová.
Mickey se domníval, že se mu ji podařilo přivést na správnou cestu. Zjevně se mýlil: Gloria se vrátila do Los Angeles i k dřívějšímu způsobu života. Nezachránil ji, naopak možná má na její smrti částečný podíl.
Plný pochybností se ujímá obhajoby člověka, který byl z vraždy obviněn – o jeho nevině je ale Mickey stále silněji přesvědčen. Od samého začátku ví, že tento případ pro něj nebude lehký. Bude muset oživit temné duchy své minulosti, aby dokázal přesvědčit o své pravdě bohy viny – porotce, kteří mají rozhodnout nejen o osudu jeho klienta, ale zároveň i o něm samém.

 

37. Bourneův odkaz – 4. díl

Robert Ludlum

Série Jason Bourne: 1. Bourneova totožnost, 2. Bourneův mýtus, 3. Bourneovo ultimátum, 4. Bourneův odkaz, 5. Bourneova zrada, 6. Bourneův princip, 7. Bourneův klam, 8. Bourneův záměr, 9. Bourneova moc, 10. Bourneův imperativ, 11. Bourneova pomsta, 12. Bourneovo dilema, 13. Bourneův rébus

Kniha má vlastně dva autory - Ludlum a Lustbader
Ve světě nájemných zabijáků neexistuje povolanější muž než Jason Bourne. Nikdo neskýtá zadavateli špinavé práce takovou jistotu jako on. A nikdo nenahání protivníkům takovou hrůzu. Celá věc má jen jeden háček: Jason Bourne neexistuje. Vznikl v centrále CIA jako krycí identita pro agenta Davida Webba.
Od doby, kdy domnělý Jason Bourne pátral po své ztracené totožnosti, však už uplynula řada let. Dnes je Webb univerzitním profesorem a vychutnává si život v klidu, kterého měl v minulé profesi jen velmi málo.
Minulost ale na sebe nechce nechat zapomenout, a tak Webb náhle čelí obvinění z dvojnásobné vraždy a navíc se stává terčem nájemného vraha. Znovu musí bojovat s nikdy nespatřenými nepřáteli, jejichž motivy mu zůstávají utajeny. Protivníky má i v samotné CIA, která se obává, že kdysi loajální Bourne je nyní spíše neřízenou střelou.
Jak se zdá, Webb se Bourneova odkazu jen tak nezbaví. Otázkou ovšem zůstává, jestli se zbaví svých pronásledovatelů.

 

38. Jansonův rozkaz – 2. díl

Robert Ludlum

Série: Paul Janson: 1. Jansonův rozsudek, 2. Jansonův rozkaz                                                         Ani dobro a zlo někdy nejsou tím, čím se zdají být. Bývalý tajný agent Paul Janson doufal, že se už nikdy nebude muset vrátit ke špinavé a krvavé práci, kterou vykonával ve své dřívější profesi. Společně s půvabnou kolegyní Kincaidovou se věnují pouze případům, v nichž jednoznačně stojí na straně dobra. A právě proto vyslyšel prosbu o pomoc svého dávného přítele, který pracuje na vysokém postu v obří olejářské společnosti. Má zachránit firemního lékaře, který byl unesen z lodi plující u pobřeží západní Afriky. Nelze pochybovat o tom, že lékařův život je v přímém ohrožení, neboť zbytek posádky piráti povraždili přímo na místě. Janson se odhodlaně pustí do boje o lékařovu záchranu, ale brzy zjistí, že svým úsilím možná naopak nad zajatcem vynáší rozsudek smrti. Možná je všechno jinak, než se domníval. A možná od samého začátku stojí na špatné straně.

 

39. Bourneův záměr – 8. díl

Robert Ludlum

Série Jason Bourne: 1. Bourneova totožnost, 2. Bourneův mýtus, 3. Bourneovo ultimátum, 4. Bourneův odkaz, 5. Bourneova zrada, 6. Bourneův princip, 7. Bourneův klam, 8. Bourneův záměr, 9. Bourneova moc, 10. Bourneův imperativ, 11. Bourneova pomsta, 12. Bourneovo dilema, 13. Bourneův rébus                                                                                                   

Při pronásledování nájemných zabijáků v Africe se Jason Bourne stane svědkem smrti obchodnice s uměním – a v jeho narušené paměti to vyvolá vzpomínku na vraždu mladé ženy na Bali. Ta mu věnovala prsten, zdánlivě obyčejný kroužek, ale tajemné znaky vyryté do jeho vnitřní strany skrývají tajemství natolik významné, že jsou lidé kvůli němu ochotni vraždit. Bourne se rozhodne zjistit, v čem spočívá podstata a výjimečnost onoho tajemného nápisu. Stopy ho neomylně dovedou k ruskému nájemnému vrahovi Leonidu Arkadinovi, a to je velmi těžký soupeř. Oba absolvovali speciální výcvikový program americké CIA, a proto disponují stejnými schopnostmi, důvtipem a silou. Vše nasvědčuje tomu, že střet dvou elitních zabijáků je neodvratný… Bourne ovšem nemusí bojovat jen se svým úhlavním ruským nepřítelem, ale také s americkými agenty a tajemnou organizací Severus Domna, která usiluje o nadvládu nad světem – a k jejímu dosažení potřebuje právě Bourneův prsten.

 

40. Matareseův kruh – 1. díl

Robert Ludlum

Série Dynastie Matareseů: 1. Matareseův kruh, 2. Soumrak Matareseů

Dlouhou řadu let stáli na opačných stranách železné opony: první pracoval pro CIA a druhý pro KGB. Oba jsou geniálními špiony, oba se rozhodli pro život plný násilí a vzájemně pro sebe představovali ztělesnění absolutního zla. A přece se z nich musejí stát spojenci, i když jim kvůli tomu jdou po krku jejich vlastní zpravodajské služby. Odhalili totiž více než sto let staré spiknutí, jehož cílem je svržení světového řádu. Temné seskupení s názvem Matareseův kruh stojí za bezpočtem atentátů a masových vražd, k nimž docházelo v průběhu celého dvacátého století.

 

41. Tristanova zrada

Robert Ludlum

Je podzim roku 1940 a nacisté se nacházejí na vrcholu moci. Francie je obsazená, Británie čelí hrozbě invaze, Spojené státy zatím zachovávají neutralitu a Rusko uzavřelo podivné spojenectví s Německem.
V této ponuré době žije v Paříži syn významného amerického podnikatele Stephen Metcalfe. Je všeobecně znám jako lev salonů, ale pravý důvod jeho pobytu je trochu jiný: působí jako americký špion v Evropě. Náhodný zvrat osudu z něj učiní jediného člověka, který může uskutečnit tajný plán, jehož cílem je záchrana zbytku svobodného světa.
Metcalfe musí okamžitě odjet do válečné Moskvy, aby tam vyhledal – a možná i zradil – svou bývalou lásku, primabalerínu Velkého divadla, která se mezitím stala milenkou německého diplomata. Povinnost Metcalfovi velí splnit zadaný úkol i za tu cenu, že ztratí vše, na čem mu ještě záleží. Jeho nesnadná mise totiž ovlivní směr, kterým se budou ubírat dějiny, a selhání je proto nemyslitelné.

 

42. Zádrhel – 2. díl

Carol Higgins Clark

Série Regan Reillyová: 1. Na palubě, 2. Zádrhel, 3. Vánoce v Aspenu, 4. Na pódiu, 5. Červené oči, 8. Mrtvá na pláži, 9. Případ pro dva, 10. Krajka, 11. Horká noc, 12. Prokletá, 13. Bouře, 14. Příliš mnoho náhod, 15. Podvod

Punčochy z toho materiálu jsou nezničitelné, neobnositelné, zkrátka věčné. Kdyby s tímhle šíleným nápadem přišel kdokoli jiný než Richie Blossom, vezli by jej vzápětí do domu bez klik. Jenže jeho předchozí výmysly prokázaly, že Richie je prototyp vynálezce balancujícího na pomezí bláznovství a geniality. Proto se průmyslová konkurence děsí toho, s čím příjde na blížící se celonárodní konvenci punčochářů. Proto je jeho nejúhlavnější protivnice Ruth Craddocková rozhodnuta nepřipustit za žádnou cenu, aby se Blossomův výrobek dostal na trh.

 

43. Smrt kriminalisty – 6. díl

P.D. Jamesová

Série Adam Dalgliesh: 1. Zahajte jí tvář, 2. Případ pro psychiatra, 3. Z příčin nikoli přirozených, 4. Rubáš pro slavíka, 5. Černá věž, 6. Smrt kriminalisty, 7. Pachuť smrti, 8. Plány a touhy, 9. Vraždy v nakladatelství, 10. Vím, že jsi vrah, 11. Smrt v sutaně, 12. Vraždy podle návody, 13. Maják, 14. Soukromá pacientka

V poli nedaleko anglického Muddingtonu je nalezena uškrcená mladá dívka a vzápětí je zavražděn doktor Lorrimer, jeden z laborantů proslulé Hoggatovy laboratoře, která zkoumá stopy z místa činu. Souvisí Lorrimerova smrt s jeho prací, nebo je třeba motiv hledat spíše v jeho osobním životě? Než inspektor Dalgliesh případ vyřeší, dostane na tucet podob Lorrimerovy osobnosti, na tucet motivů i podezřelých.

 

44. Svědek na zabití

Kolektiv autorů

 

45. Brokovnice – 23. díl

Ed McBain

Série 98. revír: 1. Zabiják. 2. Útočník, 3. Překupník, 4. Profesionál, 5. Která stála za vraždu?, 6. Vrahův Žold, 7. Zub za zub, 8. Vražda předem ohlášená, 9. Až do nejdelší smrti, 10. Těžký prachy, 11. Dej mládencům ruku jako lopatu, 12. Provokatér, 13. Dívej se, jak umírají, 14. Udělal jsem to já!, 15. Příliš tiché hodiny, 16. Jako z lásky, 17. Deset plus jeden, 18. Sekera, 19. Nerozhodnost, 20. Panenka, 21 80 miliónů očí., 22. Poldové, 23. Brokovnice, 24. Skládačka, 25. Všichni do jednoho, 26. Není hluchý jako hluchý, 27. Zemřela jako Sadie, 28. Jeho slovo je zákon, 29. Prachy, 30. Příbuzenská krev, 31. Dokud vás smrt nerozdělí, 32. Dlouho jsme se neviděli, 33. Kalypso, 34. Přízraky, 35. Horko, 36. Sníh, 37. Postrach, 38. Osm černých koní, 39. Jed, 40. Noc kouzel zbavená, 41. Ukolébavka, 42. Nešpory, 43. Vdovy, 44. Polibek, 45. Zlovolnost, 46. Štědrý večer v 87. Revíru, 47. Romance, 48. Nokturno, 49. To veliké zlé město, 50. Poslední tanec, 51. Prachy, prachy, prachy, 52. Kniha špekouna Ollieho, 53. Uloupená hvězda, 54. Slyšte!, 55. Hudlaři

Žena středních let s nožem zapíchnutým v hrudi vypadá ve smrti o něco lépe než dvojice manželů střelená z blízkosti do tváře brokovnicí. To je však jen malá útěcha pro detektivy 87. revíru, kterým za jeden den přibyly hned dva případy, stejně jako to, že ten druhý se nejdřív jeví jako kombinace vraždy a sebevraždy. Vrah s brokovnicí zanechávající po sobě krvavá jatka je i ve zločineckých kruzích vzácností a nemělo by být tak složité přijít mu na stopu. Aspoň to si myslí Steve Carella s Bertem Klingem, kteří dostanou vyšetřování na starost, a brzy zúží okruh podezřelých na minimum. Jenže pachatel udeří znovu a útok přichází z nečekaného směru. Náhle se ukazuje, že za k nepoznání znetvořenými tvářemi obětí střelby z brokovnice se skrývá pravda mnohem komplikovanější a citlivější, než se zpočátku zdálo. A nepomůže ani, že se policisté záhy dopátrají jména, adresy a kompletní totožnosti pachatele. Nevěří, že by se po něm slehla zem, stejně jako zprvu nevěří opilci, který se v baru chlubí, že zabil jakousi ženu.

 

46. Dvojí tvář – 7. díl

Helene Tursten

Série Irena Hussová: 1. Porcelánový koník z Dynastie Tchang, 2. Noční vizita, 3. Dračí tetování, 4. Skleněný ďábel, 5. První podezření, 6. Ohnivý tanec, 7. Dvojí tvář, 8. Záludná síť, 9. Vrah v temnotě, 10. Pod ochranou stínů

Po honičce policejní hlídky a ukradeného vozu BMW, který srazí bývalého policistu a usmrtí ho, se na oddělení vražd pod vedením komisaře Anderssona rozběhne běžné vyšetřování. Při pátrání po odcizeném voze je však nalezeno tělo uškrcené mladé dívky, dlouhodobě sexuálně zneužívané. Drogy, obchod s mladými dívkami a mafiánské podsvětí... Jde o mnohem víc, než se zpočátku zdálo, dokonce i o život inspektorky Ireny Hussové

 

47. Cizí rukou – 7. díl

Deborah Crombie

Série Kincaid-Jamesová: 1. Podíl na smrti, 2. Všechno bude dobré, 3. Zelení hrob, 4. A odpočívej v pokoji, 5. Hlas pomsty, 6. Polibek na rozloučenou, 7. Cizí rukou, 8. Případ nevěrné manželky, 9. Až za hrob, 10. Případ nezvěstných žen, 11. Voda jako kámen, 12. Probuzená minulost, 13. Nutné jako krev, 14. Zmizela beze stopy, 15. Zvuk rozbitého skla

Jack Montfort, architekt z Glastonbury, naváže po smrti své ženy a dítěte vztah s místní farářkou Winnie. Jednoho večera Winnie porazí auto a těžce ji zraní. Vše ukazuje na to, že nešlo o nehodu, ale o pokus o vraždu... A tak se Jack rozhodne požádat o pomoc svého bratrance Duncana Kincaida. Ten příležitost strávit víkend se svojí kolegyní a přítelkyní Gemmou Jamesovou mimo rušný Londýn uvítá. Netuší přitom, že vyšetřování, které je čeká, bude i pro ně velkou zkouškou...


48. Neboj se - 7. díl

Lisa Gardnerová

Série D. D. Warrenová: 1. Smrtící samota, 2. Úkryt, 5. Milujem ťa via, 6. Chyť mě, 7. Neboj se

Detektivka D. D. Warenová přišla po setmění na místo činu. Zaslechla jen zavrzání podlahy, odněkud se ozývala tichá ukolébavka... a na víc už si nevzpomíná. Je vážně zraněná, trpí obrovskými bolestmi, není schopná pohnout levou rukou a nemůže se vrátit do práce, kterou tolik miluje. A taky se dozví, že ještě stihla vystřelit ze služební zbraně.
O šest týdnů později je nalezena další zavražděná dívka. Na místě jsou stejné rekvizity jako u předešlé vraždy: láhev šampaňského a červená růže. A jediná osoba, která se možná ocitla v blízkosti vraha, je D. D. Warenová, jež si však není schopná vzpomenout na jediný detail z oné noci, kvůli které by mohla nyní tolik ztratit. To jediné, co může ale nyní udělat, je „ničeho se nebát“.

 

Romány pro ženy:

49. Broskve pro otce Francise – 3. díl

Joanne Harrisová

Série Čokoláda: 1. Čokoláda, 2. Krysařovy střevíce, 3. Broskve pro otce Francise                    Vianne Rocherová se vrací! Hrdinka románů Čokoláda a Krysařovy střevíce žije spokojeně v Paříži spolu s Rouxem a dcerami Anouk a Rosette, přesvědčená, že konečně nalezla způsob, jak překonat svůj neklid a neustálou touhu po změně – jak se usadit. Vše ale vezme za své ve chvíli, kdy Vianne dostane dopis od kamarádky Armande, v němž píše, že vesnička Lansquenet bude Vianne brzy zase potřebovat a zve ji k návštěvě – i kdyby jen měla položit květiny na její hrob. Armanda už je totiž osm let po smrti.

 

50. Lásku, ne válku

Danielle Steel

Autorka v dobrodružném příběhu mladičké novinářky zpracovává ožehavé téma války ve Vietnamu.

 

51. Lístky ve větru – 2. díl

Virginia Cleo Andrewsová

Série Květy z půdy: 1. Květy z půdy, 2. Lístky ve větru, 3. Vykoupení ohněm, 4. Setba minulosti, 5. Zahrada stínů
Druhý díl rodinné ságy dále sleduje spletité osudy dětí, ke kterým se vlastní rodina zachovala neuvěřitelně krutě a nelítostně. Po čtyřech letech nelidského věznění se Chrisovi, Cathy a Carii podaří utéct. Definitivně za sebou zanechávají své dětství, ale také mrtvého bratra a nejpřirozenější lidský cit- lásku k matce, kterou kdysi tak velice milovali, ale která je svou neodpustitelnou zradou hruboce zranila. Zejména Cathy zachvátí hořká nenávist a touha po pomstě. Co čeká sourozence ve světě, před kterým byli tak dlouho skryti? Dokážou uskutečnit svá předsevzetí a dosáhnou cílů, o nichž snili v prachu, tmě a špíně půdy?

 

52. Setba minulosti – 4. díl

Virginia Cleo Andrewsová

Série Květy z půdy: 1. Květy z půdy, 2. Lístky ve větru, 3. Vykoupení ohněm, 4. Setba minulosti, 5. Zahrada stínů
Ve čtvrtém díle rodinné ságy se vracíme do vzkříšeného Foxworth Hallu. Po zničujícím požáru, který tak dramaticky ukončil jednu životní etapu hlavních hrdinů, ho dal znovu postavit mladý Bart, univerzální dědic obrovského foxworthovského majetku, který, jak se zdá, zdědil i povahové vlastnosti praděda Malcolma, kdysi nelítostného a krutého vládce nad osudy všech příslušníků rodiny.

 

53. Padesát odstínů šedi - 1. díl

E. L. James

Série Padesát odstínů: 1. Padesát odstínů šedi, 2. Padesát odstínů temnoty, 3. Padesát odstínů svobody

Padesát odstínů šedé je první díl erotické trilogie, kterou napsala E. L. Jamesová a zaujala tak čtenáře po celém světě. Studentka literatury Anastasia Steel má za úkol zpracovat rozhovor s úspěšným a bohatým podnikatelem Christianem Greyem (Grey = angl. šedý, odtud název knihy 50 odstínů šedé) Na domluvenou schůzku přijde muž, který Anastasii neuvěřitelně přitahuje. Je okouzlující, krásný, neuvěřitelně chytrý, svůdný a hrozivý. Nezkušená a nevinná dívka poprvé zažívá pocit, že nějakého muže chce. Z jedné strany ji odrazuje jeho záhadná rezervovaná osobnost a z druhé strany se mu strašně touží přiblížit. Starší a zkušený Christian není schopen odolat klidné kráse, důvtipu a nezávislému duchu mladé dívky. Ať chce nebo ne, musí si přiznat – touží po ní, chce ji... ale za svých vlastních podmínek. Anastasia je šokovaná i vzrušená Christianovými nezvyklými erotickými chutěmi. Váhá, ale není schopná mu odolat. Vášnivý živočišný vztah odkrývá jejich tajemství i temné sexuální touhy

 

54. U konce s vtipem

Erma Bombecková

Svazek obsahuje dvě autorčiny knihy, ve kterých se opět s humorem a nadhledem zaměřila na život současné ženy.

 

55. Padesát odstínů temnoty - 2. díl

E. L. James

Série Padesát odstínů: 1. Padesát odstínů šedi, 2. Padesát odstínů temnoty, 3. Padesát odstínů svobody

Ana již není nezkušenou mladou dívenkou, jak jsme ji poznali v prvním díle Padesát odstínů šedi. Poté, co se rozhodne Christiana opustit, začíná svoji kariéru jako asistentka v místním nakladatelství. Vzpomínky na něj ji však pronásledují na každém kroku, a nedokáže proto odolat jeho opětovnému volání. To však ještě netuší, že kromě Christianových vnitřních démonů se bude muset vypořádat také se závistí a hněvem ženy, která se v jeho životě objevila dříve než ona. Dochází však ještě k jedné podstatné změně. Zatímco první díl se nesl zcela ve znamení Christianových sadistických sklonů, nyní dochází v jejich milostném životě k výraznému zjemnění. Oba dva jsou připraveni udělat spoustu kompromisů, díky kterým by mohl jejich vztah znovu fungovat. Christian objevuje dosud nepoznanou stránku své osobnosti. Nemůže se sice zcela zbavit potěšení, které mu přináší fyzické ubližování ženám, na druhé straně se však nedokáže smířit s představou, že by měla Ana trpět. Ana začíná pro změnu zjišťovat, že některé věci, které od ní Christian vyžaduje, jí nejsou zase tak úplně proti mysli… Objevuje, že v ní dřímá „vnitřní bohyně“, která se projevuje často velmi nepředvídatelným způsobem.

 

56. Grey

E. L. James

Život Christiana Greye je čistý, disciplinovaný, plně pod kontrolou, plný bohatství a… naprosto prázdný. Až do dne, kdy do jeho života vstoupí Anastasia Steele. Snaží se na ni zapomenout, vytěsnit ji, ale místo toho ho strhne bouře emocí, kterou nedokáže pochopit a které nedokáže odolat. Dá mu Ana zapomenout na hrůzy dětství, které Christiana pronásledují každou noc? Nebo ho jeho temné sexuální touhy a snaha kontrolovat vše včetně téhle dívky donutí zničit křehkou naději, kterou mu Ana nabízí?

 

57. To prší moře

Radka Třeštíková

Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné rodiny, ve kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout nejen do křehké duše dvacetileté Hanky, ale také do osudů dalších, vzájemně propojených postav. S lehkostí sobě vlastní vypráví nelehký příběh o pocitech. O bolesti, o nedorozumění, o strachu, o bezpodmínečné lásce, o otázkách a odpovědích, které se všichni snažíme v životě najít. O naději.

 

Naučná:

58. Denní naučení

Rhonda Byrne

Tajemství obsahuje jasné zásady, jak vést život v souladu s přirozenými zákony vesmíru, ale hlavně jimi musíte skutečně ŽÍT. S Denním naučením vás Rhonda Byrne provede rokem učení a podělí se s vámi o moudrost i vhled, jak dosáhnout harmonie se zákony, které ovládají všechny lidské bytosti. Stanete se pány svého osudu. Mocné pravdy Tajemství tvoří pevné základy, na nichž vybudujete rozšířenou znalost zákona přitažlivosti.

 

59. Feng-šuej pro dům. Exteriér

Joey Yap

Joey Yap, vynikající mistr feng-šuej shrnul své zkušenosti a znalosti; díky jeho osvědčeným radám si snadno dokážete vybrat či upravit vhodnou nemovitost a prakticky posoudit podstatné prvky v domě, na pozemku i v širším okolí. Sami poznáte, zda jste obklopeni příznivou energií. Stačí poznat správný postup a dobře se dívat.

 

60. Hrdina

Rhonda Byrne

Nová kniha z pera úspěšné autorky celosvětového bestselleru Tajemství, jehož se po celém světě prodalo přes 25 milionů výtisků. Autorka se nyní obrací k čtenářům s poselstvím, že každý je jedinečný, každý se narodil s něčím, co nemůže nabídnout žádný jiný ze sedmi miliard žijících na naší planetě. Tucet z nejúspěšnějších lidí světa vám ukáže, jaká konkrétní životní cesta leží před vámi.

 

61. Černý a bílý New York

Jiří Mucha

Autor v knížce konfrontuje vzpomínky s nejživější skutečností Ameriky, v níž kdysi prožil řadu let a kterou nyní znovu navštívil.

 

62. Psychologie inteligence

Jean Piaget

 

63. Gulag

Anne Applebaum

Gulag – obrovské množství sovětských koncentračních táborů – byl systém represí a trestů, jehož racionalizované zlo a institucionalizovaná nelidskost soutěžily s holocaustem.
Do světového povědomí vstoupil Gulag v roce 1972, poté, co vyšla rozsáhlá práce, kterou z vyprávění o sovětských táborech sestavil Alexandr Solženicyn – Souostroví Gulag. Od zhroucení Sovětského svazu byly v Rusku i na Západě uveřejněny desítky memoárů a nových studií, zabývajících se různými aspekty tohoto systému. Anne Applebaum nyní předkládá s použitím těchto nových pramenů i svých původních historických výzkumů první plně zdokumentované dějiny systému sovětských táborů – od jeho počátků za ruské revoluce po rozpad v době glasnosti. Její kniha je velikým badatelským výkonem a morálním zúčtováním, které umisťuje Gulag tam, kam patří: do centra našeho porozumění komplikovaným dějinám 20. století. Autorka za tuto knihu obdržela Pullitzerovu cenu 2004.

 

64. Přísně tajné! č. 4/2013 Bitva u Chlumce a Přestanova

 

65. Přísně tajné! č. 6/2012 Verezna 1812

 

66. Přísně tajné! č. 5/2013 Lipsko, Napoleonova posudová prohra

 

67. Cesta čaje, mysl čaje

Sóšicu Sen

Autor knihy Sóšicu Sen, mistr čajové školy Urasenke, odkrývá cestu čaje tak, jak se vyvíjela po staletí a jak je praktikována dnes. Čtenář je uveden do světa čajových souprav, doplňků a propriet a autor ho doprovází na cestě čajovým obřadem, jenž začíná již samotným rozesíláním pozvánek a pokračuje podáváním a pitím čaje až ke konečným zdvořilostním úklonám

 

68. Brána smrti

Jean Ritchie

Pravdivé příběhy blízkých setkání se smrtí.

 

69. Lexikon vědomostí aneb co musíte znát při přijímacích zkouškách na vysokou školu

kolektiv autorů

Smyslem publikace je poskytnutí základní orientace v hlavních oborech společenských věd, především studentům, kteří se připravují k přijímacím pohovorům na vysoké školy

 

70. Jižní Čechy obrazový vlastivědný průvodce

Jaroslav Kocourek

 

71. Budování státu II.

Ferdinand Peroutka

Druhý díl monumentálního kompedia o politice a společnosti ČSR z pera předního publicisty Masarykovy republiky.

 

72. Budování státu IV.

Ferdinand Peroutka

Závěrečný díl čtyřdílné série.

 

73. Budování státu III.

Ferdinand Peroutka

1920 Budování státu je nepostradatelné pro každého, kdo chce blíže poznat historii vzniku a počátků československého státu.

 

74. Eseje čili rady občanské a mravní

Francis Bacon

Eseje autora, který byl předním představitelem kulturního dění na královském dvoře za panování královny Alžběty a jejího následovníka Jakuba I. Obsáhle navazuje a doplňuje antické i další filosofy, rozebírá lidskou existenci i život formou, která se týká všech. V textu používá řadu citátů antických autorů i filosofů své doby

 

75. Pluhy, nemoci a ropa

Wiliam F. Ruddiman

Autor v hutné zkratce popisuje vliv člověka na krajinu a životní prostředí. Ovšem nikoliv od průmyslové revoluce, ale od zemědělské revoluce v neolitu. Dozvíte se, jak zemědělci zabránili vzniku menšího zalednění v Kanadě, nebo třeba jak pěstování rýže vydatně vyrábí do atmosféry metan. Je to o tom, jak už na prahu železné doby došlo k odlesnění Evropy, Číny či jak epidemie moru či vymření 90% původních obyvatel po objevení Ameriky ovlivnilo klima.
Autor na závěr knihy popisuje prognózu dalšího vývoje. Není to zrovna veselé čtení. Ale vyvolává otázky. Není už ksakru načase začít měnit naše zvyklosti, začít nutit pány politiky, bankéře a další z vrcholu společnosti, aby udali směr vývoje společnosti trochu jinam, než k plýtvání? A hlavně sami začali jít příkladem, neboť už celá staletí je známo, že ti prosťáčci dole pány napodobují?

 

76. Průvodce dějinami evropského myšlení

kolektiv autorů

Od antiky po socialismus. Kdo jak uvažoval? Jak šel vývoj ve filozofii, myšlení, až do časů socialismu? Hlavní osobnosti jsou v knize!

 

77. Vzestup a pád Jurije Gagarina

Pavel Toufar

Spisovatel poutavým způsobem popisuje okolnosti Gagarinova osudu a odhaluje mnohá donedávna přísně střežená tajemství, jak se skutečně odehrály, a nikoli tak, jak byly zkrášleny a upravovány kremelskou cenzurou.

 

78. Šifra mistra Leonarda: fakta

Simon Cox

Snad nikdo neumí tak mistrně namíchat fantazii s realitou jako Dan Brown, autor románového bestselleru "Šifra mistra Leonarda". Obojí totiž dávkuje tak dokonale, že se jen stěží dá rozeznat, kde končí jedno a začíná druhé. A právě proto je tady Simon Cox. Tento mladý muž se rozhodl, že skutečnosti uvedené v románu si zaslouží samostatnou publikaci, protože jsou samy o sobě přinejmenším tak zajímavé jako Brownův příběh. Vždyť kolik z nás přesně ví, co je to vlastně Převorství sionské a zda opravdu existuje? Víme, o co jde věčným hledačům svatého grálu? Známe symboliku renesančních obrazů? Víme, kdo skutečně byla biblická Máří Magdalena? Pokud si odpověďmi nejsme nijak zvlášť jistí, nezoufejme. Od toho je tu náš podrobný, fundovaný průvodce, který nás bezpečně doprovodí všemi úskalími a na mnohá místa našeho oblíbeného románu vrhne úplně nové světlo.

 

79. Hodně smíchu a pár slz - Vzpomínky na Betty MacDonaldovou a její rodinu

Blanche Caffiereová

 

80. Tajné dějiny CIA

Joseph J. Trento

CIA byla založena s těmi nejlepšími záměry - pro boj se sovětským impériem ve studené válce. Stovky mužů a žen se v nejdůležitější americké zpravodajské agentuře padesát let velkoryse zabývaly špionáží, tedy čímsi riskantním a tajuplným, a dělali to ve jménu americké národní bezpečnosti. Ale skutečná CIA, jak odhaluje tato překvapivá kniha, byla organizace, kterou od samého začátku sužovaly promeškané příležitosti, vnitřní soupeření, špatné řízení a sovětští „krtci“, kteří do ní pronikali.
V Tajných dějinách CIA sestoupíte do temného podsvětí dvojitých a trojitých agentů, různící se rozdělené loajality a zmučených duší, a operací, v nichž se skutečně na každém kontinentu hrálo o vysoké sázky. Investigativní novinář Joseph J. Trento, kterého uznává celá Amerika, strhl roušku tajemství chránící CIA a odhalil, jak její příslušníci a agenti trpěli hlubokými lidskými nedostatky lidí vybraných, aby je vedli. Autor za víc než deset let uskutečnil bezpočet rozhovorů s legendárními mistry špionáže a prokousal se mnoha přísně tajnými spisy, aby sestavil poutavé dějiny, oplývající barvitými lidskými povahami a deprimujícími intrikami. Setkáte se tváří v tvář s chladnokrevným sovětským dvojitým agentem Igorem Orlovem, který pronikl do vyšších složek amerického zpravodajství; se slavným lovcem „krtků“ Jamesem Angletonem, jenž za vraždou Johna Firzgeralda Kennedyho tušil Sověty; s maďarským emigrantem Georgem Weiszem, který pracoval pro Sověty.

 

81. Naděje umírá poslední: Vlatní životopis Alexandra Dubčeka

Alexandr Dubček

V listopadu 1992 se slovenský a český národ i světoví politici rozloučili s Alexandrem Dubčekem. Jeho tragická smrt předznamenala konec společného státu Čechů a Slováků, s nímž až dokonce spojoval svůj osud. Dubčekův životní příběh je neobyčejný a prostý zároveň.Prostý proto, že v něm nejsou žádná tajemství. Žil podle svého přesvědčení a dělal to, čemu věřil. Neobyčejný proto, že se objevuje v popřední zájmu veřejností tehdy, když se něco dělo. Stal se nejen symbolem, ale i skutečným spolutvůrcem zázraku zvaného Pražské jaro 1968. A byl také při proměně naší společnosti v letech 1989-1992. Není to dost na jeden život? Dubček se narodil v roce 1921 v Uhrovci, v témž domku, kde se narodil velikán slovenské historie Ludovít Štúr. Svá dětská léta prožil s rodiči v Kirgizii. Když pak koncem války viděl, že je třeba každé ruky k osvobození od fašistů, nezaváhal a odešel pomoci Slovenskému národnímu povstání. Věřil snům svých rodičů o bohaté a sociálně spravedlivé společnosti. Věřil své vizi, pro ni pracoval, když stoupal po žebříčku politické kariéry. Ani on se nevyvaroval některých omylů, ale vždy se je snažil napravit další neúnavnou činností. Úspěchy i porážky dál formovaly jeho politické postoje a krystalizovaly jeho charakter. Dubček nepodlehl svodům a mámení moci. Nepřestal věřit v tvořivé schopnosti lidí a národů. A tak pro něj atraktivní politikou byla jen ta, která je schopna otevřít pro tyto tvořivé síly dostatečný prostor. Pro Dubčeka byla politika službou lidu a národu. Kniha jeho vzpomínek je toho svědectvím. Pojem Pražské jaro 1968 je ve světě dobře znám. Snad Dubčekova autobiografie pomůže k tomu, aby i u nás pozvolna minulo ovzduší malicherných snah hledat a ukazovat jen stíny doby, s níž je Dubčekovo jméno spojováno především. Před očima schopnýma postihnout nejen stíny, ale i dílo pak vyvstane skutečná velikost Pražského jara.

 

82. Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova anglického krále

Pierre-Laurent Cosset a Lenka Grafnetterová

Na základě sociologického výzkumu provedeného mezi čtenáři české, francouzské a německé národnosti otevírají autoři v této knize diskuzi nad otázkou existence čistě kulturního, přesněji národního přístupu k románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Práce, opírající se o výzkum v oblasti sociologie, antropologie, historie, analytické filozofie, recepční estetiky a teorie překladu, je v širším smyslu zamyšlením nad aktem čtení.
Jak čteme? Co je to akt čtení? Můžeme mluvit o "národní" (v daném případě české, francouzské a německé) četbě románu Obsluhoval jsem anglického krále, a pokud ano, za jakých podmínek a do jaké míry?

 

83. Chruščov člověk a jeho doba

Wiliam Taubman

Tato obsáhlá kniha, která je prvním a komplexním životopisem Chruščova, vychází z celé řady zdrojů, jež se zpřístupnily po pádu Sovětského svazu. Protkává Chruščovovy osobní triumfy i tragédie vítězstvími i porážkami jeho vlasti. Čerpá z nově otevřených archivů v Rusku a na Ukrajině, z autorových návštěv v místech, kde Chruščov žil a pracoval, i z rozsáhlých pohovorů s příslušníky Chruščovovy rodiny, jeho přáteli, kolegy, podřízenými a diplomaty, kteří se s ním utkávali. William Taubman vede kroniku Chruščovova života od skromných začátků v chudé rolnické osadě až po nepravděpodobný vzestup do nejbližšího okolí Stalina, ohromující nečekané vítězství ve smrtícím souboji o následnictví po diktátorovi a zarážející zvraty štěstěny, které vedly k jeho náhlému a neslavnému sesazení v roce 1964. Strhující historický příběh se tu snoubí s pronikavou psychologickou i politickou analýzou a to vše je vroubeno napínavým životem člověka, jehož dráha je zosobněním jeho dějinné doby. Jako nejlepší knihu roku 2003 vybraly: New York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Washington Poste, The Economist a Toronto Globe and Mail.

 

84. Vynalézání politiky

Ulrich Beck

Knihou Vynalézání politiky uzavřel německý sociolog Ulrich Beck (1944) trojici spisů, které náležejí k základům teorie reflexivní modernizace. Po Rizikové společnosti (1986, česky 2004) a Politik in der Risikogesellschaft (1991) to byla právě tato práce, vydaná roku 1993, která konkretizovala hlavní prvky koncepce druhé moderny a aplikovala je na sféru politiky. Beckovi se nejedná o kritiku politiky a jejího fungování v systému parlamentní demokracie, ale o rozvinutí projektu politizace ne-politické (tzn. politicky nefunkční) politiky jednoduché moderny podle kritérií reflexivní modernizace.
Pro český překlad napsal Ulrich Beck předmluvu, která – stejně jako rozhovor s ním, připojený na konci knihy – srozumitelně uvádí do této dnes zřejmě nejdiskutovanější sociologické teorie

 

85. Světové omyly

Nigel Blundell

V knize jsou zaznamenány omyly, které se staly. Některé jsou humorné, jiné změnily směr historického vývoje.

 

86. Zázraky lidových léčitelů

Blanka Rokosová

Setkání s lidmi, kteří mají nejen "nadpřirozené" schopnosti, ale i obrovskou lidskost a pochopení.

 

87. Cesty k duši

Petr Úlehla a Isis

Praktické využití hypnózy, léčení magnetismem, přírodní léčitelství

 

88. Čas senzibilů a léčitelů

Pavel Chobotský

* Návrat paní Svatavy a Spalující síla Ferdinanda Kosíka
* Můj první pacient
* Mistr léčivé energie
* Objev nám unikl k protinožcům
* Léčivá síla kreseb Karla Kožíška
* Záhadná světla na Měsíci
* Intuice velkého šlechtitele
* Signály drahých kamenů
* Muž, který přemohl čas
* Ze zkušeností léčitele Prouzy
* Jakou moc mají barvy
* Sténání z tichého domu
* Královna senzibilů
* Ve znamení Vodnáře
* Jak Rudolf Hrušínský zase mašíroval
* Největší štěstí - zdravé dítě
* Záhadné je to, co neexistuje
* O jasnovidnosti
* Případ Tomášek
* Procesí k Mikoláškovi
* Rady z čistých pramenů
* První setkání s léčitelem
* Návrat z klinické smrti
* Jeden z nejsilnějších
* Květina věčného mládí
 

89. Když sloni pláčou

Jeffrey Moussaieff Masson a Susan McCarthyová

Emocionální svět a citový život zvířat
Autoři uvádějí příklady různého chování zvířat s emocionálním podtextem.
Emoce se těžko dokazují, či prokazují u lidí, natož u zvířat. Je proto, z vědeckého pohledu, lepší zabývat se chováním zvířat, které určité emoce doprovází než emocemi samotnými. To však ještě neznamená, že u zvířat emoce neexistují. Tato kniha je spíš obhajováním názoru, že zvířata jsou schopna emocí oproti názoru, že příčinou chování zvířat je vrozený nebo podmíněný reflex a také o tom, co na téma emocí u zvířat kdo řekl nebo napsal, než o zvířatech a jejich projevech.

 

90. V zemi Jacka Londona

Dušan Rovenský

Autoři se vydali nejen po stopách slavného spisovatele, novinářská profese je vedla ke sbírání faktů o pozoruhodné zemi, jedinečná příležitost jim umožnila vyhledávat lidi, kteří jsou pamětníky, i místa, která mohou vydat svědectví.

 

91. Diety při onemocnění žlučníku

Lubomír Kužela

V úvodním slově lékař - specialista vysvětluje podstatu onemocnění, okolnosti, za kterých může choroba vzniknout a jaké jsou její první varující signály. Správný životní styl jako prevence vzniku žlučníkových potíží. Následuje tabulka doporučených a zakázaných potravin a asi 50 receptů na teplá i studená dietní jídla. Recepty jsou vhodné i pro nemocné cukrovkou, kromě označených NE DIA.

 

92. Fit po česku

Lenka Tomsová

Rady odborníků, zkušenosti známých osobností, to vše z ryze domácích zdrojů na téma Žijeme opravdu zdravě? Je určena lidem, kteří chtějí žít zdravě, v pohodě, radosti a spokojenosti – ale přitom bez napětí z oddělování potravin, počítání gramů a kalorií, bez zoufání si nad vlastní nedokonalostí a nedůsledností. Všímá si tří vlivů, které nás nejvíce ohrožují: stravy, stresů a nedostatku pohybu.

 

93. Automatické pračky a sušičky

Graham Dixon

Průvodce instalací, údržbou a opravami

 

94. 100 a 1 makrobiotických jídel

Josef Jonáš

 

95. Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách

 

96. Bulharština pro samouky

Zlata Kufnerová

 

97. Lidé, kteří změnili svět

V každé společenské oblasti najdete osobnosti, které podávaly velkolepé výkony. Poznejte velké myslitele a vědce, bohaté a mocné, slavné a vlivné lidi této planety. Kniha LIDÉ, KTEŘÍ ZMĚNILI SVĚT vám dokáže, že navzdory rozdílům mají tyto osobnosti mnoho společného.

 

98. Zlaté hvězdy

Pavel Bláha

Nagano 1998 - Kronika českého olympijského vítězství v ledním hokeji.

 

99. Člověk a renesance

Andrew Martindale

 

100. Přírodní světy

Tony Hare

Úvodní část vysvětluje základní ekologické mechanismy, princip přírodního výběru i způsob rozšiřování druhů. Hlavní část knihy tvoří 14 čtyřstránkových panoramatických počítačových fotomontáží, které zachycují rostlinné a živočišné druhy a jejich vzájemné vztahy ve čtrnácti hlavních biotopech celého světa. Krásná, velmi zajímavá, názorná publikace se solidními informacemi.

 

101. Kulturní dědictví Karlovarského kraje

Dvojjazyčná fotopublikace (česky, německy)

 

102. Česko: Ottův historický atlas

Eva Semotánová a kolektiv

Atlas pro školu a rodinu přináší nejnovější poznatky historických výzkumů a srozumitelně je předává širokému okruhu čtenářů. Předkládá geograficko-historické informace od vzniku Země až po současnost, shrnuje politické i kulturní dějiny České republiky, vývoj životního prostředí i klimatických podmínek. Atlas splňuje poznávací a informační nároky současné historiografie i geografie, poskytuje úplné přehledné a jasné informace o dějinách naší země, odkrývá některé méně známé skutečnosti a souvislosti. Bohatě ilustrovaná publikace obsahuje rovněž desítky historických, dobových i současných map.

 

103. Osobnosti českých dějin

Jan Randák a kolektiv

Jedinečná publikace prostřednictvím biografií významných osobností politického, kulturního a hospodářského života vypráví o našich dějinách od prvních Přemyslovců po konec 20. století. Texty fundovaných odborníků a bohatý obrazový doprovod seznamují čtenáře se státníky, církevními hodnostáři, spisovateli, kronikáři, malíři, stavebníky, hudebními skladateli, světci, cestovateli, buřiči a jinými mimořádnými lidmi našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem líčí jejich osudy a záslužné činy. Osobnosti českých dějin jsou neocenitelnou příručkou pro celou rodinu, od studentů přes zájemce o historii všeho věku po každého, kdo chce o osobnostech své země a národa vědět víc.

 

104. Litvínov v proměnách času

Libuše Pokorná

Jedinečná publikace prostřednictvím biografií významných osobností politického, kulturního

 

105. Dějiny světa: velká dětská encyklopedie

 

106. Země má

Milada Einhornová

 

107. Dějiny Evropy

Fréderic Delouche

Dějiny Evropy představují v historické literatuře zcela ojedinělý projekt. Byly napsány dvanácti evropskými historiky dvanácti různých národností, z nichž každý je nositelem jiné kulturní a historické tradice.
Společným úsilím autorů, nakladatelů a překladatelů byla tato kniha vydána ve všech zemích a jazycích Evropského společenství.
Dějiny Evropy nejsou klasickou učebnicí dějepisu, která by mapovala politické, hospodářské a kulturní dějiny našeho kontinentu od doby kamenné až po vinu demokratických převratů v roce 1989. Autorům této výjimečné knihy šlo vedle sledování všech těchto aspektů především o zobrazení historických jevů a procesů, které byly pro evropskou civilizaci v jednotlivých etapách jejího vývoje typické.
Přemýšlením dvanácti historiků nevznikl umělý obraz jednotné Evropy, ale naopak plastické a inspirativní zachycení proměn mentality evropské společnosti, která se v jednotlivých teritoriích po století utvářela svým svébytným a specifickým způsobem.

 

108. Louny

Miroslav Kukla

Fotografie

 

109. Louny

Bohumír Roedl mladší

Publikace o dějinách Loun má ambici zaplnit jedno z bílých míst v historiografii českých královských měst. Autorský kolektiv historiků, archivářů a historiků umění vychází jak z dosud publikovaných dílčích monografií, tak především ze studia archivního materiálu. Zájemce bude mít možnost sledovat dějiny Loun od nejstarších pravěkých nálezů na katastru města a v jeho okolí až po události listopadu 1989. Zcela nový, „demýtizující“ pohled přinášejí pasáže o úloze Loun v husitském hnutí, plasticky jsou vylíčeny osudy obyvatel města v pohnutých dobách třicetileté války. Pozoruhodným způsobem jsou zpracovány kapitoly o každodenním životě ve městě v době baroka, neotřele a čtivě vyznívá oddíl věnovaný přeměně Loun v moderní aglomeraci ve druhé polovině 19. století.

 

110. Výrobky dovedných rukou

Jana Skarlantová, Marie Malánová

 

111. Byl jsem agentem securitate

Alexandru, Konstantin

Příběh Čecha, potomka rumunského otce, který byl během své dovolené u Černého moře vyzván ke spolupráci rumunskou tajnou službou. Tuto nabídku posléze přijal a zúčastnil se řady akcí připravených rumunskou Securitate. Kniha je označena jako překlad z rumunštiny , ale je téměř jisté, že se jedná o dílo Josefa Fraise vydané pod pseudonymem Konstantin Alexandru.

 

112. Kdy, kde, proč a jak se to stalo

Kolektiv autorů

Víte, kdo první sám přeletěl Atlantik? Existoval skutečně trojský kůň? Co je pražská defenestrace? Co bylo příčinou krachu na newyorské burze v roce 1929? Jaké jsou historické kořeny konfliktů v bývalé Jugoslávii? Co prolétlo oknem Alexandra Fleminga a vedlo k objevu penicilinu? Jak získal vojenský tank svůj název? Odpovědi hledejte v této knize. Stovky fotografií, kreseb a map, 24 přehledných časových tabulek, které zaznamenávají na 3000 významných událostí, vám poskytnou ucelený pohled na světovou historii. Pomůžou vám také odhalit skryté historické souvislosti, které měly vliv na utváření dnešní podoby světa. Množství nádherných obrazových ilustrací vytvořených speciálně pro tuto publikaci povyšují tuto knihu na jedno z vizuálně nejpoutavějších encyklopedických děl, která se na našem knižním trhu objevila.

 

113. Katedrála sv. Víta

Jiří Burián

Fotografie

 

114. Encyklopedie špionáže

Milan Churaň

- ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti. Kniha přináší kromě mnoha obecných pojmů z oblasti špionáže a tajných služeb vůbec také portréty světově proslulých agentů, podstatná část však zůstává na domácí půdě a týká se především zákulisí nechvalně proslulé StB včetně jejích metod a praktik, které často slouží pro ilustraci a dokreslení výkladu obecných pojmů. Ve jmenném rejstříku jsou zařazena i krycí jména agentů. 2. vydání vychází sedm let po svém prvním vydání, které bylo okamžitě rozebráno a dočkalo se i dotisku. Nové vydání doznalo podstatných změn, hesla byla aktualizována a dopracována. Již při prvním vydání napsal jeden z recenzentů, že kniha se čte jedním dechem, jako detektivka. Platí to plně i pro toto vydání, některé historky s kdysi všemocnou StB mají dokonce zdánlivě komický nádech (viz heslo Zabezpečení operace - v příloze), další končí téměř happyendem (klamná verbovka). Většinou to však příliš veselá četba není.

 

115. Co nám chybí kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle

Jiří Janča

Kniha nám vysvětluje, které prvky a kovy nám chybí v těle při té které chorobě.

 

116. Intimity rudých bossů

Rudolf Strobinger

Osudy kremelských žen. Od Lenina a Stalina, přes Chruščova a Brežněva, až po Gorbačova.

 

117. Nemoci psů určení a léčba

Rolf Spangenberg

 

118. Památné stromy 2006

Jan Němec

Popis památných stromů v České republice, sestaveno RNDr Janem Němcem, pro společnost SKANSKA vytiskla Olympia ilustracemi doprovodil Jan Zoul, Fotografie - autor a kolektiv

 

119. Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století

John Ramsden

Monumentální dílo, na němž se pod vedením sedmi věhlasných britských historiků a politologů a hlavního editora Johna Ramsdena podílelo přes sto autorů (historiků, politologů, sociologů, ekonomů, žurnalistů i někdejších aktivních politiků), mapuje osobnosti i události minulého století spojené s Velkou Británií. Obsahuje portréty významných i méně známých politiků pohybujících se na poli mezinárodním i ve sféře komunální, neopomíjí vládní ani veřejnou administrativu, politické strany, legislativu, významné mezníky jako volby, mezinárodní i domácí politické krize a také veškeré zásadní dokumenty a manifesty včetně novin a časopisů. Publikace provede čtenáře stoletím, na jehož počátku ještě stály imperiální výboje, královna Viktorie, lord Salisbury a búrská válka a jehož konec je spjat se snahami o evropskou integraci a se jménem Tonyho Blaira. Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století, určený odborníkům i široké veřejnosti, informuje ve více než třech tisícovkách hesel o všem podstatném, co se od sklonku viktoriánské éry po vstup do nového tisíciletí ve Velké Británii či v souvislosti s ní událo.

 

120. Encyklopedie historie světa

Monumentální dílo

 

121. Ekonomický styl myšlení

Paul Heyne

Překlad nejpoužívanější učebnice seznamuje se základy moderní ekonomie.

 

122. Lázeňství v Karlovarském kraji

 

123. Tomáš lví srdce

Petr Čermák

TOMÁŠ DVOŘÁK, pan sportovec i pan člověk. „Pokaždé, když ho vidím na vlastní oči a hovořím s ním, chci se klanět,“ říká autor knihy o jednom z nejlepších sportovců novodobé historie a v autentické a otevřené biografii psané literaturou faktu a v její druhé části živým rozhovorem se ptá? Jak jsou veliké duše a srdce geniálního sportovce, jaký je Tomáš Dvořák člověk? Odpověď by asi zněla: jeden z nejbohatších lidí na světě, ovšem ne penězi, ale svým obřím lvím srdcem, které nechal nejen na atletických oválech, ale také své rodině, milované ženě Gabriele a dcerkám Barunce, Kačence a Terezce (!) a všem dobrým lidem, s nimiž se setkal. Opravdový sympaťák a pohodář s nezaměnitelnou image – vždy ve slunečních brýlích, pokaždé jiných – ho položil na dlaň i autorovi knihy, proto dílo vypovídá přesvědčivě a pravdivě a říká: Tomáš není atletický robot, superman ani manekýn, ale člověk z masa a kostí, který miluje atletiku a život, ale také chybuje. Ano! Jsou tu výpovědi manželky, trenéra Váni, manažera Varhaníka i Romana Šebrleho a dalších osobností. Slovo mají rodiče a Tomášova sestra, protože nejvíce znají toho obyčejného kluka Tomíka ze Zlína, který v šestnácti přišel na pražskou Julisku, aby se třikrát zamiloval (vedle Gábinky také do atletiky a samotného stadiónu) a později zcela ohromil sportovní svět. Tomáš je polidštěný „Discobolos“ sochaře Myróna i svými koníčky: moc rád vaří a peče a kutí kolem zahrádky a domu, který z části sám postavil! A také skvěle tančí – pamatujete přece jeho třetí místo s Kamilou Tománkovou ve Star Dance! „Nejsem slavný, jsem jenom známý,“ řekne příliš skromně člověk, který dosáhl téměř nemožného: trojnásobný mistr světa v desetiboji (1997,1999, 2001), bronzový z olympiády v Atlantě (1996), halový mistr Evropy v sedmiboji (2000), vítěz Her dobré vůle v New Yorku (2001). Dost, to by snad stačilo... Nikoliv – populární a lidský „Dvořka“ byl také vyhlášen nejvšestrannějším atletem konce 20. století a nejlepším sportovcem Evropy za rok 1999 (světový rekord v desetiboji – 8994 bodů) v anketě evropských novinářů a také českým sportovcem za rok 1999. Tomáš své veliké srdce věnoval nejen atletické královně, ale pomáhá radou také samotným atletům i svým soupeřům, vždyť přivedl společně se svým životním trenérem, Zdeňkem Váňou (Tomáš je jeho zeťem), do velké atletiky Romana Šebrleho, svého nástupce, dnes již olympijského vítěze z Atén (2004) a světového rekordmana. Jaký byl mezi nimi konflikt a jaký vztah je mezi nimi dnes? Jsou to konkurenti anebo kamarádi. Jaký je „Šebi“, v čem se liší od „Dvořky“? Na tohle má autor rovněž odpověď, protože s oběma byl osobně na nedávném 11. atletickém mistrovství světa v Ósace (Tomášovo osmé MS v řadě!). Tomáš, vždy čistý sportovec, otevřeně hovoří o české a světové atletice, tématem knihy je rovněž doping. Tomáši – a co bude dál? Ptá se rovněž autor.

 

124. Slovník myšlenek

Hana Ševčíková

Slovník myšlenek předkládá všem příznivcům citátů, aforismů a dalších zajímavých textů, nejen souborné vydání dvanácti miniaturních knížeček s názvem Myšlenky (do kapsy), které vyšly v minulém století, ale i výběr z této řady dosud nevydaných. Jsou zde rovněž soustředěny texty autorů, které byly publikovány v citátovém kalendáriu diářů "365 myšlenek pro 365 dnů roku", v letech 1998-2003 a některé dosud nepublikované.

 

125. Mezinárodní vztahy 20. století v datech

Zdeněk Veselý

Chronologický přehled nejvýznamnějších událostí z oblasti mezinárodních vztahů a světové politiky 20. stol. Datová příručka. Jednotlivé události mezinárodní politiky v chronologickém sledu. Události vnitropolitického charakteru uvádí pouze, pokud přesahují svým významem rámec národních dějin. Hesla jsou stručná a obsahují pouze základní fakta.

 

126. Lexikon osobností 20. století

Feryal Kanbay

 

127. Budování státu – 1. díl

Ferdinand Peroutka

Jedinečný a zasvěcený výklad historie budování Československa z péra předního žurnalisty první republiky.

 

128. Prameny řek 2008

Zdeněk Novák

Popis památných stromů v České republice, sestaveno RNDr Janem Němcem, pro společnost

 

129. Rok první

Václav Klaus

Václav Klaus (nar. 19. 6. 1941), ekonom, politik, státník. Když byl před rokem zvolen prezidentem České republiky, ptala se celá země, jakou pečeť vtiskne nejvyššímu úřadu, jak uchopí svou novou odpovědnost v čele českého státu. Tato kniha se pokouší alespoň v hrubých rysech dát na tyto otázky ucelenou odpověď. V dokumentech, projevech, článcích, ale třeba i ve zcela nové, dosud nepublikované ekonomické studii představuje první pracovní rok prezidenta republiky. Věříme, že veřejnosti umožní představit si, jak náročný rok to pro Václava Klause byl. Současně je ojedinělou kronikou důležitých okamžiků naší země v posledním roce.

 

130. Velká kniha pro malé výtvarníky

Manuela Martín

 

131. Loutky: tvoříme loutky a hrajeme divadlo

Linda Topinková

Nechte se okouzlit pohádkovým světem loutkového divadla a ze snadno dostupných materiálů si vyrobte vlastní loutku. Praktické výrobní postupy a názorné barevné fotografie vám umožní zvládnout tvorbu od nejjednoduššího maňáska přes stínovou loutku až po složitou marionetu. Udělejte radost svým dětem či kamarádům veselou originální loutkou, která se může stát milou dekorací dětského pokoje či interaktivní dětskou hračkou. (tvoříme loutky a hrajeme divadlo).

 

132. Zpěvník

Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák

Zpěvník nejznámějších a největších hitů Zdenka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Určen všem, kteří mají jejich písničky rádi.Obsahuje hity jako například Holubí dům,Není nutno,Kdyby se v komnatách.

 

133. Ezopovy bajky/Aesop´s fables

Dvojjazyčné vydání v češtině a angličtině

 

134. Když se zamiluje kůň

Zdeněk Svěrák

Písnička je krátké setkání hudby a textu. Trvá asi tři minuty. Někdy si nevěsta a ženich padnou do noty, a jindy se to nepovede. V prvním případě vznikají písně, které vám vlezou do ucha, a ve druhém ty, které nikdo nezpívá. Jaroslav Uhlíř a já skládáme oba druhy. Spočítali jsme, že ať se snažíme, jak se snažíme, jenom každá šestá písnička má to štěstí, že se ujme. A protože jsme jich zatím nadělali ke třem stům, dali jsme do této knížky tu šťastnou šestinu. Máte je tu nejen s notami, ale i s obrázky. Ať se vám hezky listuje, zpívá, hraje a kouká.

 

135. Příručka pro rybáře

Vojtěch Sláma

Kniha pro rybáře vychází ze zkušenosti starých praktiků a poskytne vám množství informací o rybách, technikách rybolovu i nástrahách. - popis všech ryb - zákonné míry - doba hájení - zvyky a chování ryb - rybářské revíry - udice - vnadění a druhy nástrah - způsoby a metody rybolovu - zákony o rybaření - ryba v kuchyni.

 

136. Draci: děsivé příšery z bájí a mýtů

Gerrie McCall

Po celém světě byla zaznamenána celá řada setkání s draky. Odborníci většinou existenci draků naprosto vylučují a považují je jen za pohádková monstra. Tvrdí, že víra v draky souvisí s nesprávně pochopenou totožností těchto tvorů. Prohlašují například, že víru v existenci draků posílily objevy zkamenělých koster dinosaurů. Lidé, kteří poprvé spatřili kosti dinosaura, si podle nich vytvořili představu úžasných tvorů, které ztotožnili s bájnými draky. Mnoho důvěryhodných očitých svědků však svá setkání s draky popsalo. Marco Polo se s nimi setkal na svých cestách a Leonardo da Vinci je zobrazil ve svých kresbách. Podle legendy byl Alexandr Veliký synem draka a dokonce i dávní čínští a japonští císaři prohlašovali, že jsou potomky draků.
Objevte s touto knihou pravdu o nejúžasnějších záhadných tvorech na světě, kteří byli po celá staletí popisováni v legendách a pohádkách. U popisu každého draka je uveden jeho neuvěřitelný příběh, dále mapka jeho výskytu a mnohé další informace. V publikaci jsou uvedeny prastaré legendy a jsou v ní popsáni mytičtí draci i slavní literární draci, to vše doplněné výmluvnými vyobrazeními.

 

137. Kniha pro správné kluky – Jak přežít cokoliv a kdekoliv – 5. díl

Guy Campbell

Edice Jak být ve všem nejlepší: 1. Kniha pro správné holky. Jak být ve vše jednička, 2. Kniha pro správné holky. Jak skvěle zvládnout každou situaci, 3. Knizha pro správné kluky. Jak být ve všem jednička, 4. Kniha pro správné holky. Jak oslnit kdykoliv a kdekoliv, 5. Kniha pro správné kluky. Jak přežít cokoliv a kdekoliv, 6. Kniha pro správné holky. Jak skvěle zvládnout každou situaci Pokračování oblíbené knihy pro všechny správné kluky! Tentokrát se dozvíš, jak přežít cokoliv a kdekoliv, co dělat, když všichni kolem propadli panice a nastal čas chopit se situace a stát se hrdinou. Poznej řadu jednoduchých a užitečných rad, jak se dostat i z té nejzapeklitejší bryndy a stát se jedničkou!

 

138. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk

Eva Machková

Publikace obsahuje výběr z dramatickovýchovných projektů určených dětem od 6 do 11 let, vhodných pro práci v ZŠ i v literárně dramatických oborech ZUŠ a střediscích volného času.
Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky, která nabízejí projekty školám, nebo se stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty vycházejí z praxe posluchačů, v některých případech absolventů katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Vznikly jako samostatné absolventské projekty nebo jako skupinové projekty v rámci výuky didaktiky oboru i v praxi. Všechny navrhované projekty s výjimkou jednoho byly v praxi realizovány. Projekty obsahují metodické poznámky a další komentáře didaktického a dramaturgického charakteru. Jsou doplněny fotografiemi z realizace i obrazovým materiálem, který byl použit v průběhu práce, literárními texty a dalšími přílohami. Eva Machková vystudovala divadelní vědu a pedagogiku, založila katedru výchovné dramatiky na DAMU; učí didaktiku, teorii a historii divadelní vědy. Vydala několik publikací: Dětské divadlo 1 a 2, Základy dramatické výchovy, Metodika dramatické výchovy, Úvod od studia dramatické výchovy, Volba literární látky pro dramatickou výchovu, Jak se učí dramatická výchova.

 

139. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky

Eva Machková

Kniha obsahuje výběr z dramaticko-výchovných projektů pro mládež od 11 let vhodných pro práci na čtyřletých i víceletých gymnáziích, na středních odborných školách i v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol. Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky či se mohou stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty vycházejí z praxe posluchačů katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Byly realizovány jako součást nebo doplněk literární výchovy a dějepisu, v rámci školního výletu či adaptačního kurzu pro primány před nástupem do gymnázia, jako součást výuky dramatické výchovy na střední pedagogické škole, jako dílna k divadelní inscenaci. Obsahují metodické poznámky a komentáře didaktického a dramaturgického charakteru. Doc. Eva Machková založila katedru výchovné dramatiky na DAMU; vyučuje didaktiku, teorii a historii dramatické výchovy. O dramatické výchově publikuje přes 30 let (Úvod do studia dramatické výchovy, Jak se učí dramatická výchova, Tvořivá dramatika).

 

140. Praktikum školní psychologie

Richard Braun

První ucelená publikace-manuál pro každodenní praxi školních psychologů na základní či střední škole. Autoři shrnují zkušenosti a ověřené postupy, jak může psycholog v prostředí školy pracovat s jednotlivými žáky, malými růstovými skupinami nebo celými třídami, poskytují praktický pohled na problémového žáka, problémovou třídu. Součástí knihy jsou také diagnostické nástroje, náměty pro vedení třídnických a intervenčních hodin formou komunitních sezení. Zvláště začínající školní psychologové ocení informace o legislativě, která se týká jejich činnosti, a uvedení do základů supervizního zajištění. Publikace je určena i pro další odborníky, kupříkladu z pedagogicko-psychologických poraden, neziskových (např. preventivních) organizací.

 

141. Co děti nejvíc potřebují

Zdeněk Matějček

Co malé děti nejvíce potřebují? To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i jednoduchá zárověň - mnoho věcí, ale snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů, vychovatelů a psychologů.

 

142. Jižní Čechy

Jiřina Langhammerová

Kraj – lidé - tradice

Pojem jižní Čechy vyvolává snad v každém z obyvatel českých zemí představu jedinečnosti, originality a mimořádné přitažlivosti. Kniha se zaměřuje právě na ty jevy, které tuto část naší země odlišují a dávají jí její zvláštní kouzlo. Území svým způsobem uzavřené, historicky formované přítomností významných klášterů i působením šlechtických rodů, zejména Rožmberků a Schwarzenberků, vytvořilo specifické podmínky pro vývoj života obyvatel. Kopce Šumavy pokryté lesy, lesknoucí se hladiny rybníků, úrodné pánve, přívětivé pahorkatiny se ve zdejší společnosti odrazily ve zdrojích obživy, dovednostech, umění, zábavě i tradicích se zřetelnými vklady minulosti, ale i mnohde dodnes živých a udržovaných.

 

143. Jak být volný

Tom Hodgkinson

Napadlo vás někdy, proč každé ráno vstáváte za kuropění, zařadíte se autem do kolony a jedete do zaměstnání? A má vaše práce vůbec nějaký smysl? A proč na vás ze všech stran útočí spotřební kultura nevalné kvality? Prolétla vám hlavou myšlenka, zda snad přece jen neexistuje lepší, svobodnější a šťastnější způsob života? Jestliže ano, pak tato kniha je určena právě vám.

 

144. Válka před válkou –

Krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě

Stanislav Motl

Rok 1938. Krvavým podzimem znělo rekviem za poslední ostrůvek demokracie ve střední Evropě. V českém a moravském pohraničí vzplál oheň války. Války o to ničivější, že proti sobě stáli Čechoslováci. Na jedné straně statisíce německých, zpravidla fanatických stoupenců Adolfa Hitlera a Konrada Henleina, podporovaných nacistickým Německem. Na straně druhé Češi a s nimi například i – což se ne vždy uvádí – tisíce německých odpůrců nacismu. Byli odhodlaní. Byli stateční. Bojovali. Odmítali kapitulaci. Navzdory tomu měli být záhy obětováni. Politiky, kterým mnozí z nich tolik věřili. Zapomenuté osudy. Zapomenutí lidé. Dramatických událostí na počátku Velkého stmívání využilo pak ještě beckovské Polsko. Jeho vojáci vpadli, hned za vojáky německého wehrmachtu, do Československa. Aby si ještě z padlé a ponížené země včas stihli ukrojit co největší kus Slezska. Válka, která se rozhořela už rok předtím, než začala druhá světová válka, měla své padlé, své oběti. V čase, kdy nás dosud věrní spojenci předhodili, s jistou nadsázkou řečeno, jako kost Adolfu Hitlerovi, se naplňovaly osudy hrdinů této knihy: Český policista, který přežil jen proto, že ho útočníci považovali za mrtvého. Jeho žena – ponížená, téměř ubitá německými spoluobčany. Učitelka, která si ještě před smrtí v německém vězení musela projít martyriem hrůzy. Německá úřednice, matka malé dcery, jež organizovala záchranu německých odpůrců nacismu. Na sebe přitom ale zapomněla. Horolezkyně. Dívka z německé rodiny, která společně s českými a německými přáteli vyhlásila osobní válku Hitlerovi. Jak statečně žila, tak i statečně zemřela. A byli další. Štvanci – lidé, kteří v hodině dvanácté, často jen v tom, co měli na sobě, stihli uprchnout do vnitrozemí. Češi, Židé, němečtí antinacisté. Reportéři – vzdělaní, vnímaví a zpravidla velmi odvážní. Události odmítli vnímat optikou tehdejších představitelů Velké Británie či Francie a navzdory požadavkům svých vydavatelů nebojácně šířili pravdu o tom, co v Československu opravdu viděli a co tu prožívali. V době, kdy ještě spousta Evropanů nebrala německý nacionální socialismus dostatečně vážně, oni už viděli. A věděli. A pochopili. Patřili mezi první. První v boji proti Hitlerovi. Kniha reportéra a spisovatele Stanislava Motla vznikala – možná by bylo výstižnější napsat zrála – několik desetiletí. Během této doby objevil totiž celou řadu příběhů, a zejména lidí, kteří se stali přímými svědky událostí, jež vyústily ve válku před válkou. Při zobrazení dramatického období konce třicátých let minulého století v československém pohraničí využívá autor osvědčené metody, jež jsou patrné i v jeho dalších knihách. Tedy schopnost velké vnímavosti a empatie – patrné zejména při setkáních a rozhovorech s pamětníky. Dále dobrou orientaci v archivech. A v neposlední řadě to je jeho příznačná trpělivost při pátrání po konkrétních informacích, archivních dokumentech či po důležitých svědcích. Taková práce trvá leckdy řadu let. Není divu, že podstatnou část knihy spoluvytvářejí právě lidé, s nimiž se autor dlouhodobě stýkal a kteří dnes už nejsou mezi námi. Přestože jde o dávnou historii, jednotlivé příběhy či popis tehdejších událostí má spád, dynamiku, napětí. A co víc – uvědomíme si, že dávné dění má právě dnes, za současné uprchlické krize, nečekaně aktuální, nadčasový rozměr. Kniha, která se čte jedním dechem, je doplněna více než dvěma stovkami dokumentárních fotografií.

 

145. Staré dobré časy

Tom Hodgkinson

Ve Starých dobrých časech Hodgkinson přibližuje vlastní zkušenosti ze života na farmě v hrabství Devon, kde se snaží svým typicky „lenošivým“ způsobem – v jeho podání jde o návrat k hlubokému, bezprostřednímu životnímu prožitku – začlenit do tradičního přírodního rytmu pravidelně se střídajících ročních období. Ve dvanácti kapitolách věnovaných jednotlivým měsícům podrobně popisuje svůj život na venkově; především ale ukazuje, jak se z městského člověka zhýčkaného vymoženostmi současné civilizace snadno může stát samostatný a zodpovědný hospodář. Pomocí početných citací starověkých, středověkých i moderních myslitelů a také říkanek a průpovídek z dříve oblíbených kalendářů nabízí recept, jak se vymanit z nekonečného kolotoče konzumu. Svým charakteristicky čtivým stylem čtenáře zasvěcuje do tajů zahradničení, chovu domácího zvířectva, včelaření či lovu; radí, jak si upéct vlastní chléb, jak správně pokosit louku, jak si uvařit pivo. Především ale nepřetržitě hledá svou vlastní cestu do „starých dobrých časů“, doby, kdy lidé žili v přímém sepětí s přírodou, uměli se veselit, smát se a užívat si drobných radostí.

 

146. 300 her pro děti s autismem

Simone Griffin

Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou posloužit nejen k tomu, aby se dítě zabavilo, ale také nám pomohou navázat s dítětem kontakt a komunikaci. Kniha osloví rodiče a vychovatele dětí s poruchou autistického spektra. Inspiraci v ní najdou i speciální pedagogové, kteří pracují s dětmi s mentálním postižením.

 

147. Národní parky a chráněné krajinné oblasti

Josef Rubín

Kniha popisuje naše národní parky (4) a všech 24 chráněných krajinných oblastí; v jejich rámci i maloplošná chráněná území, přírodní rezervace a přírodní památky.
Kniha je určena široké veřejnosti. Autoři proto podrobněji popisují ty přírodní lokality, které jsou pro laika turisticky atraktivní. Úvodní kapitoly stručně charakterizují kategorie chráněných přírodních území a pak již následuje vlastní abecední soupis s výkladem pro návštěvníky. V popisech míst se uvádějí i příslušné turistické trasy a značky. Na závěr celého textu je ještě připojena krátká poznámka o biosférických rezervacích, a dále seznam doporučené literatury. Doplněno mnoha barevnými fotografiemi.

 

148. Vůdce, který nepotřeboval žádný titul

Robin S. Sharma

Ve své nejnovější knížce autor mezinárodního bestselleru Mnich, který prodal své ferrari, vypráví příběh Blaka Davise, nepříliš úspěšného prodavače, jemuž se v osobním ani pracovním životě nijak zvlášť nedaří a který žije ze dne na den bez cíle a smyslu, dokud jednoho dne nepotká podivuhodného muže jménem Tommy Flinn, který obrátí jeho život naruby.
Tommy Blaka seznámí se čtyřmi výjimečnými učiteli, kteří jej zasvětí do tajů filozofie, jež mu pomůže stát se nadmíru úspěšným nejen v práci či podnikání, ale i v osobním životě. Blake se tak postupně učí umění vůdcovství, bez něhož se žádný jedinec, žádná firma, organizace či jakékoli lidské společenství v dnešním nejistém a rychle se měnícím světě neobejde. Jeho základem je poznání, že každý člověk – nezávisle na tom, kolik je mu let, na jakém místě a v jakém postavení se právě nachází – může tady a teď probudit v sobě vůdce. Všichni máme přirozenou schopnost a moc vést – moc, která nijak nesouvisí s naším postavením, našimi tituly či funkcemi, které zastáváme. Každý člověk se může stát lídrem a proměnit své nejsmělejší vize a cíle ve skutečnost, pokud na sobě začne cílevědomě pracovat, postaví se svým největším obavám a vnějším i vnitřním překážkám čelem, přestane sama sebe vnímat jako oběť a převezme plnou zodpovědnost za svůj život.
Každý vůdce časem dospěje k poznání, že základním předpokladem vůdcovství je vedení sebe sama – nedokáže-li vést sama sebe, nikdy nebude schopen vést, motivovat a pozitivně inspirovat druhé. Osvojí-li si vůdcovské dovednosti, nejenže se stane úspěšným, ale také pocítí, že je důležitý. Pocítí, že na jeho životě záleží. Že svět bude přece jen o trochu lepší, protože je v něm on. Stal se totiž skutečným vůdcem.

 

149. Prorokův návrat

Hadžar Džibrán

Od roku 1923, kdy Chalíl Džibrán vydal své všeobecně uznávané mistrovské dílo Prorok, má lidstvo v jeho výjimečné knize proslulý pramen odpovědí na nejhlubší otázky života. Džibránův příběh, jenž vstoupil do mnoha srdcí, dal však čtenářům nevyplněný slib Prorokova návratu: „Ale kdyby se můj hlas měl z vašich uší vytratit a má láska ve vaší paměti pominout, pak přijdu znova.“ Dnes, o několik pokolení později, nachází tento slib dlouho očekávané naplnění v osobě Chalílova synovce Hadžara. Prorokův návrat je vystavěn na autorově autentickém příběhu. Poeticky a s hlubokou moudrostí zde Hadžar Džibrán líčí svůj pohnutý a v konečném důsledku vítězný život. Stejně jako Prorok a věčně lidské otázky v něm obsažené, nabízí i Prorokův návrat opravdový vhled do nejhlubších významů lidského života a moderní pojetí duchovna a víry, které lze vztahovat na jakékoli náboženské přesvědčení. Původní kresby uhlem, které prostupují knihou, evokují tvorbu Chalíla Džibrána, s níž se čtenáři mohli setkat v Prorokovi, a umožňují ponořit se ještě hlouběji do vidění, jež na Hadžara sestoupila v jeho pohnuté minulosti. HADŽAR DŽIBRÁN prošel po traumatu způsobeném tragickou smrtí svého bratra bolestným obdobím, které vyvrcholilo sledem vizionářských zážitků a rozhovorů s Prorokovým duchem. Hadžar Džibrán založil střediska duchovní obnovy v Coloradu a na Havaji a mnoho let se věnoval soukromé praxi zaměřené na hlubinnou regresní psychoterapii, hledání ztracené duše a osvobozování buněčné paměti.

 

150. Poutní místa v Čechách

Irena Kellerová Dibelková

Další svazek edice Navštivte... je věnován poutním místům.

 

151. Kdo bude plakat, až tady nebudeš?

Robin S. Sharma

Žijete plným a smysluplým životem? Využíváte zcela svých možností, svého vnitřního potenciálu? Máte jasno v tom, co byste chtěli v životě dokázat? Umíte odpouštět? Žijete tak, abyste mohli umřít štastní? Co po sobě zanecháte, až se odeberete na věčnost? A komu budete chybět – kdo bude plakat, až tady nebudete? Robin Sharma, autor světového bestselleru Mnich, který prodal své ferrari, shrnul svou životní moudrost a filozofii, jakož i praktické postřehy a poznatky do stovky životních lekcí, v nichž ve zhuštěné podobě formuluje principy, které by si měl osvojit každý, kdo se rozhodl vzít život do vlastních rukou a učinit jej smysluplným. Záběr otázek a rad, které autor ve svém malém životním rádci předestírá, je široký – od zdánlivě prostých doporučení (Naučte se žádat o to, co chcete; Soustřed’te se na to podstatné; Prožijte den bez hodinek; Respektujte své instinkty; Vytvořte si osobní kodex chování; Naučte se mlčet) přes hluboké výzvy k zamyšlení (Objevte své poslání; Neodkládejte život na neurčito; Důležitá je cesta, nejen cíl; Žijte tak, abyste mohli umřít š astní) až po lekce zcela nevšední a originální (Splácejte svůj nájem laskavostí; Přehrejte si svůj vlastní pohřeb; Zkro te svoji opičí mysl; Založte si účet lásky; Bud’te stromem sklánějícím se k zemi.)

 

152. Agresivita dětí

Edwige Antier

Co si počít s agresivitou svého dítěte. Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila.

 

153. Výchova dětí s autismem

Shira Richman

Téměř všechny publikace o autismu v České republice nabízely jako nejvhodnější výchovnou strategii pro děti s poruchami autistického spektra strukturované učení. Žádná metoda však není použitelná pro všechny děti, a proto je důležité, aby odborníci a rodiče měli možnost vybrat si z více přístupů ten, který bude dítěti nejvíce vyhovovat. Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodou - aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislosti dítěte. Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a vychovatele, ale také pro rodiče.

 

Pro děti:

154. Schovávačky: první slova

 

155. Loupež v Safariparku - 6. díl

Julia Boehme

Série Týna a Poly: 1. Nerozluční přátelé, 2. Rozpustilá opička, 3. Nejchytřejší poník na světě, 4. Čtyřnohý zachránce, 5. Poník k zulíbání, 6. Loupež v Safariparku

Šesté pokračování příběhů Týny a poníka Ponyho, tentokrát o tom, jak se oba stali detektivy. Pro mladší děti. V Safariparku, kde pracuje Týnina maminka, řádí zloděj zvířat. Nejdříve zmizí krajta, potom papoušci, a pak dokonce miláček všech - gorilí samec Fridolín! Policie se o případ moc nestará, a tak Týna s kamarádkou Jitkou začnou pátrat na vlastní pěst. Jejich milovaní poníci Pony a Draumur u toho samozřejmě nemohou chybět...

 

156. Krtek a autíčko

Zdeněk Miller/Eduard Petiška

Ilustrace: Zdeněk Miler Krtek touží po autíčku, a tak se rozhodne, že si ho sestaví z hromádky šrotu... Ale přes veškerou snahu auto pořád nejede. Smutný Krteček pak objeví odhozené, polámané autíčko. Kamarádka myška pomůže jako vždy. Poradí mu, kde si má dát autíčko na klíček opravit – a pak už se krásně povozí.

 

157. Krtek a orel/Hana Doskočilová

Zdeněk Miller

Při povodni zachrání Krtek hnízdo s orlím mládětem. Mládě je hladové a bez rodičů, a tak se o něj Krteček začne starat. Snáší mu do hnízda všechno, nač si jen vzpomene, krmí ho a vychovává. Orlík roste jako z vody, a Krtek ho dokonce naučí i létat. Ilustrace: Zdeněk Miler

 

158. Zeměpisná nej

6x 24 dílků puzzle

 

159. Nejkrásnější české písničky a říkadla

Ladislava Pechová

Nádherně ilustrovaná knížka s výběrem nejkrásnějších českých písniček a říkadel přiblíží vašim dětem také nejznámější české pranostiky, se kterými se děti běžně setkávají.

 

160. Špity, špity, bábo

Karel Jaromír Erben/František Bartoš

Veselá říkadla z lidové poezie, ze sbírek K. J. Erbena a F. Bartoše vybral a upravil Karel Černý.

 

161.Tomáš a jeho přátelé: knížka na rok 2009

Tomáš a ostatní užitečné mašinky z ostrova Sodor už jsou zase tady se spoustou pohádek, hádanek a doplňovaček, které si můžete číst třeba celý příští rok.

 

162. Tomáš a jeho přátelé: knížka na rok 2007

 

163. Klasické pohádky v češtině a v angličtině

Jana Pácalová

Naučte se s dětmi anglicky hravou a veselou formou. Pomůže vám tato kniha, která nabízí dvoujazyčné verze nejkrásnějších pohádek. Spolu s fonetickým přepisem výslovnosti a zvukovou nahrávkou, pomocí které si můžete zkontrolovat správnou výslovnost, se studium angličtiny stane příjemnou zábavou pro celou rodinu.

 

164. 24 her pro celou rodinu

Dana Winklerová

24 jazykových her a her s kostkou - se zajímavým vyprávěním o jejich původu - pro dvě nebo více osob. Tři stupně obtížnosti.

 

165. Když se štěně narodí

Marie Tetourová

leporelo

 

166. Zábavné procvičování 1. třída

Kateřina Petrošová

Procvičování je určeno všem žákům prvních tříd, kteří by si rádi zopakovali učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Knížku je možné využít jako každodenního společníka při psaní domácích úkolů a procvičování znalostí, jež děti právě získaly ve škole, ale také třeba jako soubor cvičení na prázdniny. Najdete zde 31 úloh z matematiky, 29 z českého jazyka a 8 z prvouky. Písankové úlohy jsou koncipovány tak, aby byly vhodné i pro leváky.

 

167. Kozí pohádka

Věra Provazníková

Ilustrované leporelo se známým veršovaným příběhem o kůzlátkách a mlsném vlkovi. To jsem já, bradička bílá! Otevřete, kůzlátka milá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko! - Těmito líbeznými slůvky vlk přemlouvá kůzlátka, aby mu otevřela, vyparáděný tak, že se musí děti smát, jak mu klobouk s pentlemi padne.Jedna z nejoblíbenějších dětských pohádek, kterou děti znají nazpaměť od nejútlejšího dětství. Verši doprovází Věra Provazníková. Ilustrovala Helena Zmatlíková.

 

168. Od A do Zet

Magdalena Wagnerová

Krátké básničky, na každé písmeno abecedy, určené pro žáky prvních tříd.

 

169. Dráček Kokosáček a velký čaroděj

Ingo Siegner

Malý dráček Kokosáček nevěří svým očím: před ním stojí koza a tvrdí, že je začarovaný čaroděj! Co s tím? Kokosáček se nedá dlouho prosit. Společně s kamarádkou Matyldou a kozou se vydá na cestu do tajemného začarovaného hradu, ve kterém zlý čaroděj Kozí Brada provozuje svoje nekalé čáry. Jestlipak se Kokosáčkovi podaří prolomit zakletí?

 

170. Dobrý den, dobrou noc

Jiří Žáček

 

171. Hurvínek mezi osly

Miloš Kirschner

Škola? Tak to je pro Hurvínka jen velká ztráta času! Copak to k něčemu je? Taťulda se beztak jen pravidelně rozčiluje nad jeho žákovskou knížkou. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit!…
Když se objeví prapodivná osoba jménem Hýkálek, Hurvínkovi se přání splní. Oba se vydají do města Oslova, kde se do školy totiž vůbec nechodí. Co je to ale za místo, o kterém nikdo nikdy neslyšel? Prý učiněný ráj na zemi! Pojďte se společně s Hurvínkem přesvědčit i vy!

 

172. Expedice Kolumbus - Faraonův amulet - 1. díl

Thomas Brezina

Série Expedice Kolumubus: 1. Faraonův amulet, 3. Tajemství hradu, 4. Dinosauři

Miki a její bratr Tino jedou s tetou na návštěvu do Egyptského muzea, aby pomohli nešťastnému profesorovi a přišli na kloub záhadám, které se tam dějí. Podaří se jim odhalit tajemství pochodující mumie a tajemného amuletu? Opět přichází na řadu Kolumbus, létající badatelská autoloď, která je přenese do doby starých Egypťanů před 4000 lety. Během krátkého pobytu musí navíc vyřešit záhadné zmizení jejich tety, která je považována za falešnou královnu a hrozí jí smrt. Při cestě se můžeš dozvědět i spoustu zajímavých věcí: Chodily egyptské děti do školy? A jak si hrály? Používali už Egypťané toalety? Co je Údolí králů? Jak se mumifikovali lidé a zvířata? Připrav se i ty na vzrušující cestu do starověkého Egypta! Expedice za faraóny právě začíná!

 

173. Trolové slaví narozeniny

Sissel Boe

Příběh o trolí rodince, která žije v podzemním příbytku pod kořeny starého dubu. Otec Wrisil a matka Ena spolu se svými jedenácti trolími ratolestmi chystají oslavu otcových narozenin. Nikdo už sice ani neví, kolik mu je vlastně let, ale oslava to bude pořádná! Co všechno umí kouzelný kořen, kterým otce obdarují ztřeštění sourozenci Paja a Pajko?

 

174. Drakologie - stopování a krocení draků

Dugald Steer

příručka pro začátečníky

 

175. Rio: dobrodružství papouška, který neuměl létat

Lexa Hillyer

Papoušek Blu má velké přání- chtěl by umět létat jako jiní ptáci. Ale ať dělá, co dělá, stále mu to nejde. A jako by neměl dost starostí, ještě ke všemu se dozví, že patří k ohroženému druhu Cyanositta Spixii, ara škraboškový. Jediná samička tohoto druhu žije v brazilském městě Rio de Janeiro. A tak Blu musí opustit knihovnu v severoamerickém městečku Moose Lake a vydat se i se svou člověčí kamarádkou Lindou za nevěstou do Ria.

 

176. Bestiář Harryho Pottera

Jody Revensonová

Mozkomorové a domácí skřítci, jezerní lidé a draci čínští ohniváči - to je jen pár příkladů kouzelných tvorů a strašidelných monster, jimiž spisovatelka J. K. Rowlingová zabydlela kouzelný svět Harryho Pottera. Tvorové a zvířata, jimiž se hemží knihy a filmy o Harrym, jsou zábavní, velkolepí, děsiví i láskyplní. Jsou stejně různorodí, jako povahy studentů Školy čar a kouzel v Bradavicích. Kniha Bestiář Harryho Pottera nabízí zasvěcený a komplexní vhled do fascinujícího procesu, během něhož se podařilo přivést tento zvěřinec v rámci veleúspěšné série filmů o Harrym Potterovi k životu. Detailní profily všech tvorů obsahují vzácné výtvarné koncepty, zákulisní fotografie a tajné recepty filmařů z archivu společnosti Warner Bros. Knihu doplňuje samostatný plakát s portréty všech tvorů a interaktivní katalog Velkoprodejny Mžourov. Koupě této nádherné sbírky se prostě stává povinností fanoušků Harryho Pottera bez ohledu na věk.

 

177. Zase ten Jirka

Richmal Cromptonová

Obsahuje povídky: Jirka a staří Římané - Jirka a kočka laureátka - Jirka na stopě - Jirka a čínský bůžek - Jirka jde na pomoc - Rytíři hranatého stolu - Zázračná opice. Další příběhy malého raubíře, jeho přátel i těžce zkoušeného okolí.

 

178. Příběh o Zoufálkovi

Kate DiCamillo

Příběh o myšákovi s náramně velkýma ušima, který miloval hudbu a princeznu, a také o krysákovi Rosvitovi, co žil v temnotě, ale horoucně toužil po světle, povídání o Drobince Sviňce, hloupoučké služebné s jednou utkvělou představou. Přečtete si, jak se jejich osudy budou proplétat v bludišti sklepení v podhradí i v nádheře hradních komnat. Důležitou roli má v příběhu i hradní kuchařka a polévka, kterou tajně uvařila, také dobré slovo, které nakonec krysáka odzbrojí. (dárková obrázková kniha podle animovaného filmu)

 

179. Paní Láryfáry

Betty MacDonaldová

Humoristický román, kde hlavní hrdinka paní Láryfáry řeší v šestadvaceti příbězích zákeřné dětské "choroby" tak, že ji všichni milují a stále se k ní vracejí.

 

180. Ilustrovaná kniha mýtů báje a pověsti z celého světa

Neil Philip

Kniha mýtů a bájí z celého světa s nádhernými ilustracemi.
Kratší a zároveň poutavé příběhy ze všech koutů světa vypráví, jak si jednotlivé kultury představovaly a vysvětlovaly přírodní úkazy, stvoření světa, své bohy, nadpřirozené bytosti v podobě smrtících příšer a hrdiny, kteří je dokázali přemoci, až po zánik světa. Stránky plné věčného mýtického boje dobra se zlem bohatě zdobí překrásné obrázky a poučné kulturní vysvětlivky včetně přehledných zobrazení panteonů s popisem úlohy, postavení a vlastností mnoha z postav.

 

181. Prasátko má narozeniny – Medvídek Pú

Walt Disney

leporelo

 

182. Filip ví, jak na to – 5. díl

Eva Vančurová

Série Filip: 1. Bystrozraký Filip, 2. Filip rozum bere, 3. Filip jí vtipnou kaši, 4. Rozumbrada Filip, 5. Filip ví, jak na to, 6. Hra na Bystré oko

Filip ví, jak na to, pohybuje se v běžných denních situacích, kde si musí vybavovat své dosavadní životní zkušenosti a poznatky, tvořivě je zpracovávat a uplatňovat. Rámec vytvářejí základní časové pojmy, které napomáhají orientaci v čase.

 

183. Bystrozraký Filip - 1. díl

Eva Vančurová

Série Filip: 1. Bystrozraký Filip, 2. Filip rozum bere, 3. Filip jí vtipnou kaši, 4. Rozumbrada Filip, 5. Filip ví, jak na to, 6. Hra na Bystré oko

Knížka pro předškoláky. Knížka pro děti i rodiče. Bystrozraký Filip se zaměřuje hlavně na stále přesnější pozorování a určování viditelných vlastností věcí, hledání podobností, shod a rozdílů, srovnávání, třídění a objevování souvislostí.

 

184. Co krákala vrána vráně

Věra Provazníková

Pět veselých pohádek napsaných podle obrázků Josefa Lady. Dvě rozpustilé tetky vrány provedou nejmenší děti pohádkovou knížkou o zvířátkách a seznámí je s parádivou opičkou Pepičkou, kozou Terezou a jejím nápadníkem Vlkem, okovanou luční kobylkou, stydlivým pejskem Žolíkem i mlsnou liškou Maryškou.

 

185. Upíří ségry. Já ho prostě miluju! – 5. díl

Franziska Gehmová

Série Upíří ségry: 1. Kámoška k zakousnutí, 2. Přepadení v muzeu, 3. Záchrana upírů, 4. Osudová proměna, 5. Já ho prostě miluju!

Konečně prázdniny! Upíří ségry Daka a Silvania se už nemohou dočkat, až odletí do svého rodného města, do Bystřice, a navštíví všechny příbuzné a kamarády. A úplně to nejúžasnější na tom je, že jejich kamarádka Helena smí jet s nimi. Vůbec nikdo ale nepočítal s tím, že se Helena až po uši zamiluje. A sice ne do normálního kluka, ale do upíra! A ještě ke všemu do obzvláště nebezpečného druhu. Může tu vůbec pomoct extra porce česneku?

 

186. Příběhy včelích medvídků

Jiří Kahoun

 

187. Pohádky pro dobrodruhy

Zdeněk Šmíd

Literární úspěšnost knih Zdeňka Šmída (připomeňme především humornou vodácko - horáckou trilogii Proč bychom se netopili,… nepotili…, netěšili…) tkví zejména v autorově umění vtáhnout čtenáře do děje, ve schopnosti dokonale vykreslit charaktery postav a především v jeho laskavém humoru, kterým si získal srdce již několika generací. Ve své poslední knize se zaměřil na nejmladší čtenáře. Originálním průvodcem pohádkových výprav za dobrodružstvím je kniha, kterou najdou děti v lese na pařezu a vstoupí do jejích listů, jako se vstupuje do nejhlubšího lesa. A protože správná knížka má být všude, aby měla o čem vyprávět, roztáhla listy a byla z nich křídla a proletěla s dětmi celý svět.

 

188. Třináctery hodiny

James Thurber

Pohádky známého amerického prozaika Jamese Thurbera si pro jejich originální příběhy, jazykovou vynalézavost a hravost i autorův svérázný humor oblíbilo již několik generací dětských i dospělých čtenářů a právem jsou dnes řazeny do zlatého fondu moderního pohádkového žánru. Titulní příběh souboru Thurberových próz Třináctery hodiny, O bílé lani a Báječné O začíná na osamělém hradě, který obývá zpupný vévoda ve společnosti své neteře princezny Saralindy a třináctera hodin, jež před lety zastavila vévodova ledová ruka. Když se o princezninu ruku přijde ucházet pod maskou potulného pěvce princ z daleké země, úskočný vévoda se mu chystá podobně jako jeho předchůdcům jeho úmysl překazit nesplnitelným úkolem. Léčka se však záhy začne obracet proti němu.

 

189. Mio, můj Mio

Astrid Lindgrenová

Neobyčejný, tajemný a napínavý příběh chlapce Mia představuje druhou linii autorčiny tvorby. Vypráví o věrném přátelství, odvaze a smyslu pro spravedlnost, o odvěké touze lidí po svobodě a štěstí.
Devítiletý Bosse, který doposud žil u svých pěstounů ve Stockholmu, se teprve po příchodu do divukrásné země svého otce dozví, že se vlastně jmenuje Mio, je královským synem a je předurčen k nebezpečné cestě do ponuré Země na konci světa, v níž vládne hrozivý muž, kterého se všichni bojí.

 

190. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska

Jan Vodňanský

Veselá knížka, v které se dá nejen číst a prohlížet si obrázky, ale s níž si lze také zazpívat - je to vlastně zpěvníček. Každý, kdo zná dobře noty, si může sám zahrát oblíbené písničky Když jde malý bobr spát, Jak mi dupou králíci, Guinessova kniha rekordů, Máme doma gorilu a spoustu dalších. Zpěvník celkem obsahuje 32 nejznámějších autorových písniček pro děti. Hudbu složili P. Skoumal, H. Navarová a D. Dobiáš.

 

191. Příběhy ze školy a jiná dobrodružství

První čtení s velkými písmeny

 

192. Dvakrát sedm pohádek

František Hrubín

Známé pohádky přebásnil nádherným jazykem František Hrubín a vznikla půvabná knížka pro nejmenší děti. V hravých a dobře zapamatovatelných verších se děti skamarádí s Červenou karkulkou, Budulínkem, Otesánkem, Palečkem i Smolíčkem, ochutnají Perníkovou chaloupku, Dědečkův koblížek i Velikou řepu, proběhnou se s kuřátkem v obilí a se zvířátky v začarovaném lese. Půvabná a nestárnoucí knížka, po níž je stále sháňka, je vhodná k předčítání i pro první samostatné čtení.

 

193. O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu

Werner Holzwarth

Knížka pro děti od 2 do 100 let nabízí netradiční pohled na to, jak zvířátka „dělají“. Bestseller nakladatelství Peter Hammer Verlag, přeložený do více než 20 jazyků, nadchl i české čtenáře. Příběh o krtkovi s hovínkem na hlavě s úsměvem a nadsázkou zpracovává téma, které tak neomylně přitahuje všechny děti, zvláště ty předškolního věku. Téma tím přitažlivější, čím víc se jej dospělí snaží tabuizovat.

 

194. Kouzelná bašta

Norman Lindsay

Příběh tří přátel medvídka koaly Bořivoje Blahovičníka, námořníka Billa Bouřňáka a chrabrého tučňáka Karla Kraťase a Kouzelné bašty.

 

195. Cesta do Chandary – 1. díl

James Gurney

Série Dinotopie: 1. Cesta do Chandary, 2. Země mimo prostor a čas

 

196. Pohádky tisíce a jedné noci

Pohádky tisíce a jedné noci je kniha s nádhernými ilustracemi a orientálním koloritem. Šeherezáda, která silou svého vyprávění dokázala obměkčit srdce krutého vladaře, jím nepochybně okouzlí i další z desítek generací.

 

197. Pohádky před spaním

Zuzana Pospíšilová

Barevně ilustrovaná kniha přináší soubor krátkých pohádek, které rodiče nebo učitelky mateřských škol mohou dětem číst před spaním.

 

198. Máš nadání na hádání

Zuzana Pospíšilová

Soubor hádanek pro děti mladšího školního věku i šikovné předškoláky, které jsou zaměřeny na rozvoj jazykového citu a jazykového myšlení dětí. Cílem autorky je poutavým způsobem seznámit děti s homonymy, příslovími, učit je ve slovech hledat jiná – kratší slova, řešit přesmyčky, doplňovat rýmy a hrát si se slovy. Kniha poskytne zábavu i poučení dětem ve volných chvílích, ale také může posloužit učitelům na prvním stupni ZŠ ke zpestření výuky a vychovatelkám ve školních družinách. Využít ji mohou i učitelky pro předškoláky v MŠ i vedoucí dětských kroužků. Zuzana Pospíšilová, dětská psycholožka, matka dvou dětí, pracuje ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením v Ostravě. Píše pohádky a básničky pro děti, které publikuje knižně (Portál, Fragment, Grada, Junior, Axióma) a v časopise Sluníčko. Účastnila se projektu Pohádky od Světlušky a napsala úvodní pohádku, překládá verše pro nakladatelství Príroda. Ukázky z některých jejích knížek se objevují v Čítankách.

 

199. 55 českých legend z hradů, zámků a měst

Alena Ježková

Tajemné příběhy hradů a měst. Jsou zde zastoupena všechna významnější místa v Čechách: Karlštejn, Český Krumlov, Kutná Hora, Litomyšl, Karlovy Vary, Kokořín, Bezděz, Konopiště a mnoho dalších.

 

200. Burák Veliký

Walt Disney

Burák vypráví Bleskovi další neuvěřitelný příběh, tentokrát o tom, jak předváděl kaskadérské kousky na vyprodaném stadionu.

 

KNIŽNÍ NOVINKY SRPEN 2017

Naučná:

1. Zrádná slova ve francouzštině

Otomar Radina

Práce shromažďuje a srovnává nejčastější české a francouzské lexikální jednotky, jejichž formální stránka působí studujícím specifické obtíže, přičemž jevy ukazuje dynamicky, tj. nejen jejich současný stav, nýbrž i případnou tendenci vývoje.

 

2. Kuchařka starého mládence

Alexej Gsollhofer

 

3. Oživené krásy vlasti

Jan Šmíd

Ve vyprávění o lidech z různých dob provází autor čtenáře některými méně známými míst naší vlasti, která inspirovala řadu umělců nebo byla spjata s jejich osudem.

 

4. Postavy a problémy českých dějin

Josef Pekař

 

5. Moonwalk – vlastní životopis

Michael Jackson

Jediná autobiografie Michaela Jacksona.
Autor vzpomíná na vcelku radostné dětství a začátek své kariéry, kdy vystupoval se svými bratry v amatérských soutěžích pod dohledem přísného otce. Popisuje tvrdou a namáhavou cestu ke slávě a rychlý vzestup na špičku světových žebříčků. Zpochybňuje pověsti o svém výstředním životě a odvážně bourá přísně střežené bariéry mlčení. Své vzpomínky bohatě dokreslil fotografiemi. České vydání knihy v roce 1990 spadalo do doby Jacksonovy největší slávy, doby, která předcházela mnohým skandálům kolem jeho osoby - sňatkům, chorobám, operacím a soudním procesům.
Otevřená a odvážná kniha s důvěrným vylíčením veřejného i soukromého života je vlastním životopisem současného krále popu vydaným v USA v roce 1988.

 

6. Kovem a ohněm

Václav Kajdoš

Knížka o starých léčebných metodách, zejména o čínské akupunktuře, je první v české literatuře. Autor probírá tisíciletou minulost čínského lékařství, seznamuje s teoretickými základy a se způsoby vyšetřování tradiční čínské medicíny. Vysvětluje zásady staré a moderní akupunktury a konfrontuje určité pojmy a představy čínské akupunktury s poznatky moderní lékařské vědy. V poslední kapitole se zmiňuje o některých tradičních metodách doplňujících akupunkturu (požehování, čínská dechová a léčebná gymnastika, masáže).

 

7. Chraňte svůj zrak

Šárka Pitrová a kolektiv

Kniha seznamuje se strukturou oka a jeho funkcí, s nejběžnějšími očními onemocněními a nejvhodnějšími poznatky o jejich léčbě.

 

8. Divoké labutě

Jung Changová

Autorka světově proslulého bestselleru Divoké labutě Jung Chang vytvořila se svým manželem, historikem Jonem Hallidayem, vskutku monumentální dílo zasvěcené té nejzápornější postavě dějin 20. století ― Mao Ce-tungovi. Tato obsáhlá biografie si vyžádala deset let příprav, studia a cestování. Je plná překvapivých odhalení, úryvků z rozhovorů s významnými osobnostmi i faktů z Maova soukromého života. Výsledkem je nesmírně čtivý portrét člověka, který na cestě za svým snem ― dobýt svět ― neváhal obětovat 100 milionů příslušníků vlastního národa.

 

9. Tajemný svět hormonů

Rajko Doleček

V této knize autor seznamuje čtenáře s činností endokrinních žláz, hormonů a s jejich specifickou problematikou.

 

10. Slovo k rodičům, vychovatelům a učitelům

A. M. Dostál

 

11. Organizace a bojiště Rudé armády ve 2. světové válce

David Porter

Kniha obsahuje schémata formací, počty a typy výzbroje pěchoty sovětské armády za 2. světové války.

 

12. Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti)

 

13. Tajemná místa Prahy

Pavel Kozák

Toulání energetickými místy Prahy a jejího nejbližšího okolí knihou Pavla Kozáka, která Vám nabídne nové pohledy na toto magické město i celou pražskou kotlinu.

 

14. Lidé a země – obrazový atlas

Philip Steele

Publikace provádí mladší čtenáře všemi světadíly a seznamuje je se základními fakty z oblasti hospodářského a politického zeměpisu.

 

15. Vojáci &válečníci

Zbyněk Válka

Podnázev: Od třicetileté války po současnost. Zbraně, vojáci, války, armády provázejí lidstvo celou jeho historií. Tato kniha přináší přehled válečných dějin lidstva.

 

16. Skalky a skalničky

Mojmír Martan

Abeceda české zahrady

 

17. Popínavé rostliny

Karl H. C. Ludwig

Podnázev: nejkrásnější druhy; špalíry, pergoly a jiné konstrukce. Návody na stavbu konstrukcí pro popínavé rostliny, přehled popínavých rostlin, tipy pro pěstování a využití.

 

18. Planeta zvířat – zachraňte ohrožená zvířata

Vydejme se na cestu kolem světa s Planetou zvířat a podívejme se na nejohroženější živočichy. Dozvíte se spoustu zajímavostí o jejich životě, o nebezpečích, která jim hrozí, i o tom, jak jim lidé pomáhají, aby nevyhynuli. Uvnitř najdete spoustu překvapení, speciální brožurky a kartičky s nejrůznějšími zajímavostmi. Zkuste strávit den s rodinkou horských goril nebo se podívat do očí krokodýlům. K tomu navíc získáte barevný plakát tygra a možná se i dozvíte, co byste pro záchranu ohrožených druhů mohli udělat vy sami.

 

19. Tiger Shark – hyena moří

Richard Jaroněk

TIGER SHARK - hyena moří je doposud jedinou knihou na světě zabývající se podrobně chováním tygřího žraloka. Je první knihou přinášející jak odborný popis tak i příběh filmařského týmu, který po dobu jednoho roku pracoval s druhým nejnebezpečnějším žralokem světa - tygřím. S hyenou moří, jak je tento predátor nazýván, vznikaly filmy, fotografie a i tato kniha. Ponory mezi padesáti žraloky přinášejí neočekávané situace a potápěči mají plné ruce práce, aby se dokázali rozdrážděné smečce bránit. Tygr má jednu velmi nebezpečnou vlastnost - je zvědavý a příliš často přichází ochutnat něco nebo někoho.

 

20. Bojovníci středověku

Bob Stewart, John Matthews

Legendami opředené životy čtyř velkých válečníků, Karla Velikého, El Cida, Fridricha Abrbarossy a Richarda Lví srdce.
Podrobně zmapované životy a činy těchto čtyř velkých postav historie nám dají jinou představu nejen o nich samotných, ale také o době, v níž žili, o tehdejší politické situaci, zbraních a bojových technikách, stejně jako o jejich odkazu v literárních dílech vzniklých po jejich smrti.

 

21. Jehličnaté stromy a keře

Mirko Mojžíšek

Abeceda české zahrady

 

22. Marie Terezie a Evropa

Victor Lucien Tapié

Mladá fronta nabízí našemu českému čtenáři dílo, které je rozsáhlé nejen po stránce celkové délky (400 stran), ale i svým věcným obsahem. Autor se zabývá celou řadou problémů vlády Marie Terezie (1740 – 1780) – od tzv. pragmatické sankce a vnějších vztahů – které byly spjaty s několika válkami, během nichž došlo k prověření spojeneckých svazků a následné utváření nových - až dále po vnitřní změny v uspořádání ve školství, vojenství, hospodářství, atd. publikace přináší také velké množství informací o osobnosti Marie Terezie, jejich aktivitách i životním způsobu, schopnosti řešit problémy, vztahu k rodině, k armádě, k poddaným. Dílo lze rozdělit do dvou velkých tematických celků a to za prvé - zajištění celistvosti monarchie a za druhé - politika vnitřních reforem.
Autor nám představuje Marii Terezii – energickou, autoritativní panovnici, která se obklopovala kvalifikovanými rádci, aby její reformy nabývaly systematický charakter. Právě reformnímu úsilí věnuje autor velkou pozornost. I když situace monarchie to vyžadovala, patří velká zásluha samotné císařovně. Nedostatek financí „vyžadoval“ nejen reformy v daňové politice, ale i změny v celkovém řízení a uspořádání ve státě. Autor se celkem podrobně věnuje procesu centralizace, hospodářské a školské reformy. Zastává stanovisko, že v procesu centralizace nešlo potlačování tradičních svobod „z vůle despoty“, nýbrž o to aby společná politika zajistila zemi ochranu před napadením cizí mocností. Pokud jde o proces germanizace, shoduje se Tapié s řadou dalších autorů, že reformy v této oblasti nebyly vedeny myšlenkou německo-nacionální.
Náročnost zpracování tématu Marie Terezie a Evropa vyplývá nejen z rozsahu, šíře problémů, charakterizovat poměry rakouské monarchii včetně určité specifiky v některých jejích součástech jako Čechy, Uhry, ale také spíše z toho, že uvedený časový úsek v sobě zahrnuje určitý přerod, přeměnu společnosti – který je též naznačen v podtitulu knihy – od baroka k osvícenství.
Pro českého čtenáře má vydání knihy specifický význam. V závislosti na znalostech příslušné literatury o tomto období může srovnávat hodnocení našich autorů (byť ne jednotné) a autora francouzského. Zejména pokud jde o vztahy rakousko-francouzské a jejich vývoj.
Marie Terezie nastoupila na trůn ve svých 23 letech. Zajištění celistvosti rakouského státu pro ni představovalo vážný problém. Při výkladu této problematiky autor seznamuje s charakterem tehdejších vztahů mezi státy i jejich hlavními představiteli. Je pochopitelné, že podstatnou část práce zaujímá problematika vztahů, zejména bojů, válek s Pruskem (králem Fridrichem II.), které bez vypovězení války Rakousko a získali pro sebe hospodářsky velmi důležitou část monarchie – Slezsko, na jehož znovuzískání věnovala Marie Terezie mnoho úsilí, ale bez úspěchu.
 

23. Dějiny loupežnictva

Jindřich Francek

Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách
Loupežníci, zloději, pytláci, žháři a další lapkové v Českých zemích od ranného novověku do začátku 19. století.
Další z ediční řady o dějinách tuzemského zločinu. Autor vychází ze studia zejména soudních knih a mapuje životní osudy kriminálních živlů počínaje známými osobnostmi typu Babinský a konče třeba zloději včel. Líčí dobovou soudní praxi a představuje ji jako velmi přímočarou a nekompromisní, považující za nejspolehlivější formu výslechu mučení. Různé mučící nástroje a postupy jsou zde rovněž zevrubně vylíčeny. Zajímavé počtení, ovšem oproti očekávání spíše obtížné než atraktivní, neboť převážná část textu je tvořena citáty z dochovaných písemností, takže občas kniha připomíná spíše studii dobové češtiny, což je sice poučné, ale celkově vzato spíše na úkor samotného tématu. Kniha je poměrně bohatě ilustrována a obsahuje solidní pramenný a odkazový materiál.

 

24. Cesty za oponu času 2. Ozvěny lidické noci

Stanislav Motl

Série Cesty za oponu času: 1. Cesty za oponu času, 2. Ozvěny lidické noci, 3. Bomba pro T. G. Masaryka, 4. Šifra Karla IV.

Lidice, Ležáky, Javoříčko, Leskovice a další místa, kde kdysi hořely ohně Smrti. A s nimi spojené dávno zapomenuté příběhy a lidské osudy: muž, který zabil svého syna, zapovězená láska, která vedla k vyhlazení Lidic, tajná mše nad hrobem zavražděných lidických mužů, chlapec z Ležáků, který na poslední chvíli unikl svým katům. Nechtěl jsem psát nebo natáčet televizní a rozhlasové reportáže pouze o obětech a vrazích. Toužil jsem najít strůjce těchto zločinů. Vrahy vykonavatele, velitele či iniciátory krvavých událostí. A také třeba obyčejné vojáky, kteří se těchto akcí – ať už dobrovolně či nedobrovolně – zúčastnili. Chtěl jsem slyšet jejich názory, jejich vzpomínky, jejich vysvětlení. Nešlo jen o Lidice nebo o jiné obce s podobným osudem, ale o další případy masových vražd lidí, když třeba v okolí Jihlavy zmasakrovali ustupující němečtí nacisté pár desítek hodin před koncem války více než stovku civilistů. Velké Meziříčí, Třešť a další místa – kdo dnes o nich ví? Moje pátrání byla dlouhá, například putování po stopách někdejšího velitele Pelhřimova, hauptsturmführera SS Waltera Haucka, který nese zodpovědnost za vyhlazení obce Leskovice, trvalo bezmála dvacet let a zavedlo mě nejen do Německa, ale také do Francie. V této knize najdete kapitoly: Lidický vrah • Prokletá láska • Noc delší než den • Pokání popravčího Bartha • Jak se dítě stane katem? • Hrobař zpíval Rekviem aneb Tajná mše za mučedníky • Z oblak přišla pomsta • Čas germanizátorů • Poslední z Ležáků • Krvavý Walter z Leskovic.
Kniha obsahuje originální DVD s filmem Ozvěny lidické noci.

 

25. Ilustrovaná encyklopedie pro děti

Ivona Březinová

 

26. 100 největších zajímavosti o lodní dopravě – 2. díl

Jan Tůma

Série 100 největších: 1. 100 největších katastrof, 2. 100 největších zajímavostí o lodní dopravě, 3. 100 největších zajímavostí o letecké dopravě, 4. 100 největších zajímavostí o železnici, 5. 100 největších objevů archeologie, 6. 100 největších objevitelů, 7. 100 největších divů přírody, 8. 100 nejzajímavějších kuchyní, 9. 100 největších divů civilizace, 10. 100 největších vynálezů, 11. 100 největších tyranů, 12. 100 největších lékařských objevů, 13. 100 největších Čechů a Slováků v NHL, 14. 300 nej… 100 největších divů civilizace, 100 největších divů přírody, 100 nejznámějších živočiců, 15. 300 nej 100 největších objevů archeologie, 100 největších lékařských objevů, 100 největších katastrof

To nejzajímavější z historie i současnosti lodní dopravy… Titanik, Lusitanii nebo slavnou Santa Mariu Kryštofa Kolumba asi každý zná. Ale víte například, za co se dává Modrá stuha? Co je to Azipod? Kdo postavil Korintský průplav? A jak budou vypadat lodě budoucnosti, plovoucí města a velké přístavy? Na toto všechno a ještě mnoho a mnoho dalšího vám dá odpověď tato úžasná kniha. Jednotlivé kapitoly, jako např. Rozvoj páry na oceánech, Průplavy a majáky, Lodní technika, Námořní katastrofy, jsou rozděleny do částí a každá z nich je bohatě vybavena fotografiemi a ilustracemi. Kniha je velmi přehledná, výpravná a zajímavá nejen pro fandy lodí a námořní dopravy. Zaujme všechny čtenáře od 6 do 100 let, kteří jsou zvídaví a chtěli by se dozvědět něco o tématu, které nám není tak vzdálené, jak byste si možná mysleli. Proč? Pořiďte si tuto skvělou publikaci a zjistíte.

 

27. Válečná technika: od oštěpu po stíhačku

Bill Gunston

Proč se všichni tolik báli válečných lodí Vikingů? Kdo vynalezl střelný prach? Kdy došlo k prvnímu úspěšnému letu letadla? Proč se Velká Británie pokoušela na konci první světové války zakázat ponorky? Fascinující skutečnosti o válečných strojích od středověkých bitev po nadzvukovou a "neviditelnou" techniku. Sledu... Proč se všichni tolik báli válečných lodí Vikingů? Kdo vynalezl střelný prach? Kdy došlo k prvnímu úspěšnému letu letadla? Proč se Velká Británie pokoušela na konci první světové války zakázat ponorky? Fascinující skutečnosti o válečných strojích od středověkých bitev po nadzvukovou a "neviditelnou" techniku. Sleduj, jak se vyvíjely schopnosti čelit měnícím se požadavkům válečnictví. Válečné stroje vyrážejí do boje!

 

28. Novověk: posledních 500 let – 4. díl

Jane Bingham

Série Dějiny světa: 1. Pravěk, 2. Starověk, 3. Středověk, 4. Novověk

Bohatě ilustrovaný výklad přibližuje starším dětem historické události novověku a 20. století.

 

29. Otázky a odpovědi pro zvídavé děti. Proč?

 

30. Velká kniha malého školáka. Co to je…? Vše, co děti chtějí vědět

 

31. Otázky a odpovědi pro zvídavé děti. Víš o tom? Od kamenné sekery k mikroprocesoru

 

32. Karel IV. V kouzelném kukátku

Kateřina Schwabiková

Šašek Vašek je veselá kopa. Cestuje světem sem a zase tam. Tentokrát zavítal na stránky bohatě ilustrované knížky, v níž malé čtenáře seznámí se svým dobrým známým - římským císařem a českým králem Karlem IV. Lucemburským. Jak to dokáže? Ve svém cestovním pytli šašek ukrývá lecjaké poklady. Třeba kouzelné kukátko, kterým se umí dívat do minulosti! Jeho prostřednictvím čtenář nahlédne až do 14. století. Na dvaceti dvoustranách pozná Karlův život od narození po smrt. Uvidí, jaké měl dětství, jak byl vychováván, jak se stal panovníkem, jak vlastně vypadal, jakou měl rodinu, jací byli jeho přátelé a nepřátelé, jak prožíval všední den i slavnostní okamžiky, jaké měl radosti a jaké strasti… Šašek čtenáři celou dobu dělá věrného společníka a průvodce. Komentuje obrázky v kukátku, vypráví o Karlově životě a má v zásobě řadu zábavných a interaktivních úkolů - když Karel utrží zranění v bitvě, ocení, že mu ho někdo pofouká; na bohatě prostřeném stole je třeba najít potraviny, které král ve své době jíst nemohl. Knížka Karel IV. v kouzelném kukátku hravým způsobem přibližuje významnou osobnost českých i evropských dějin. Je určena pro děti předškolního věku a pro malé čtenáře prvního stupně základní školy.

 

33. Můj první atlas České republiky aneb putování Vítka a Štěpánky

Vít Štěpán

Překvapit ve škole skvělými vědomostmi ze zeměpisu, být rodinným poradcem při plánování výletů, to vše se dětem povede s atlasem plným barevných ilustrací, jednoduchých map i srozumitelných a poutavých textů. Při seznamování se s hlavními charakteristikami naší vlasti, jejími krásami, památkami a zajímavostmi čtenáře v každé kapitole provází Vítek a Štěpánka. Při putování děti stále něco řeší, ne vždy je hned jasné, kdo z nich má pravdu… a čtenář se spolu s nimi zamýšlí nad různými otázkami (odpovědi si ověřuje na konci knihy). Hravým způsobem se tak dozví třeba to, která zřícenina je v Česku největší, jestli v místech skalních soutěsek v severních Čechách bylo kdysi moře, kde se nachází zoo s obrovskými výběhy, kterými lze projíždět autem či autobusem a pozorovat zvířata, kde se setkávají hranice Česka, Polska a Slovenska

 

34. Guinness Word records 2013

V letošním vydání přináší i odpovědi na otázky: Kdo je menší - nejmenší člověk, nebo nejtěžší novorozeně? Co více váží - největší osel, či nejtěžší hot dog? Co je větší zabiják - největší žralok, nebo nejnebezpečnější silnice? Kdo by zvítězil v běhu - nejrychlejší muž světa, či nejrychlejší ovce? Guinnessova kniha rekordů pro rok 2013 obsahuje zcela nové a nikdy nepublikované rekordy, které tvoří asi 2/3 celého obsahu. Zbývající část se věnuje nepřekonatelným rekordům, tedy rekordům, které vznikly již velmi dávno, ale nikdy nebyly a velmi pravděpodobně ani nebudou překonány. Zdarma si navíc můžete stáhnout aplikaci pro rozšířenou realitu, ve které před vámi rekordy ožijí v úchvatném 3D formátu.

 

35. Velká kniha malého školáka. Otázky? Odpovědi! Vše, co děti chtějí vědět

 

36. Črty z Příbramska aneb i pisatel ušel dlouhou cestu

Bohumil Hrabák

 

37. Běda ženám, kterým muži vládnou

Felix Krumlovský

Podtitul: bouřlivé osudy českých panovnic a šlechtičen Přehled českých dějin zaměřený na manželky panovníků - kněžny, královny a světice od doby vlády knížete Bořivoje I. a jeho manželky Ludmily do období vlády F. Falckého a Alžběty Stuartovny.

 

Beletrie:

38. Králův generál

Daphne du Maurier

Román se odehrává v 17. století v Anglii, v době, kdy se parlament vzbouřil proti králi Karlu I. Vzpoura posléze vyvrcholila popravou legitimního krále a nastolením Cromwellovy diktatury. Hrdinkou je zmrzačená manželka generála sira Richard Grenvila, který bojuje hrdinně na straně krále proti povstalcům. Také ona vede svůj boj, se svým handicapem a za svou lásku.

 

39. Tajemný diamant

Noah Gordon

Román líčí hledání cenného, velmi starého diamantu, s jehož historií je spjata nejen minulost hlavního hrdiny, ale i minulost židovského národa. Kámen se postupně stal kořistí tří nejmocnějších církví, které o něj sváděly krvavý boj. Autor dokázal s obdivuhodnou lehkostí zpracovat rozsáhlý záběr historických událostí. Děj umístil do Izraele, Evropy, Afriky i na 47. ulici v New Yorku a prodloužil jej od času Šalamounova chrámu až po současnost. Příběh Harryho Hopemana, znalce diamantů z rodiny, jejíž tradice v tomto oboru sahá až k nesmrtelnému filozofovi Maimonidesovi, jenž se obchodem s diamanty živil, se prolíná s osudem velkého žlutého diamantu z pokladu Šalomounova chrámu, který spolu s nejvzácnějšími posvátnými předměty zmizel v době, kdy byl chrám odsouzen k záhubě. Diamant hraje rozhodující roli i v Harryho vlastní rodině. Byl to právě jeho holandský předek, který jako první zdokonalil techniku moderního broušení drahých kamenů a další předek, který vybrousil první diamant ve Španělsku za časů inkvizice. Jako stříbrná nitka se románem vine citlivé vyprávění o touze Harryho Hopemana po dvou ženách; ukazuje vnitřní konflikt člověka zmítaného mezi silnou láskou k Izraeli a vědomím, že, bez ohledu na své city, je Američan. (zadní záložka) Noah Gordon Autor bestselerů Šaman, Ranhojič, Lékařka, Poslední žid, Rabín a Tribunál smrti, které postupně vydává v českém jazyce Knižní klub. Společně se svou ženou Lorraine vydává časopisy Psychiatrický názor a Žurnál lidského stresu. Mají spolu tři děti -- Lisu, Jamii a Michaela -- a právě dokončený dům na farmě v berkshirském předhoří v západním Massachusettsu.

 

40. Aucassin a Nicoletta

Hanuš Jelínek

Ve městě Beaucaire žije mladý princ Auscassin a také Nicoletta, která jako malá bylo koupena od Saracénů a nyní žila u jednoho hraběte, který ji přijal za svou. Ti se do sebe zamilují, ale otec Aucassina mu zakazuje se s ní stýkat. Povolá si hraběte, u kterého Nicoletta žije a nařídí mu, aby ji odvezl pryč z města. Kdyby ji jen jedenkrát zahlédl, dal by jí upálit a s hrabětem by to taky nedopadlo dobře. Hrabě ale neuposlechne a zavře ji v nejvyšším pokoji svého sídla. Jednoho večera se jí podaří uniknout a nalezne Aucassina v žaláři, kam ho nechal zavřít jeho otec, aby na Nicolettu zapomněl.

 

41. Události

Vladimír Jiránek

Humor

 

42. Něžná je noc

Francis Scott Fitzgerald

Milionářská dcera Nicole, ne zcela vyléčená z těžké duševní nemoci a hluboce závislá na svém muži-psychiatrovi. Dick, úspěšný lékař, spolumajitel sanatoria pro duševně choré, vděčící však za financování závratné kariéry tučnému kontu své ženy. A do vzájemného vztahu těchto amerických manželů, žijících uprostřed hojnosti na francouzské Riviéře, vstoupí jednoho dne mladičká nadějná herečka Rosemary. Půdorys psychologického románu, který vyšel poprvé roku 1934, skrývá fascinující pohled na život boháčů, kteří si mohou dovolit vše, nač jen pomyslí. Konzumní způsob života autora vždycky fascinoval a uchvacoval, ale dokázal ho podrobit bystré, nemilosrdné kritice, jež je pro jeho psaní charakteristická. Dvojí tvář hlavních hrdinů, působících jako párek spokojených manželů, otvírá další témata, především přetvářku a snobismus. Předností románu je dynamický děj a výborná charakteristika postav.

 

43. Co láká poškoláka

Rudolf Křesťan

Humor

 

44. Operace mé dcery

Stanislav Rudolf

Psychologická novela se soustřeďuje na otázky vzájemné lidské odpovědnosti a mezilidských vztahů. Inženýr Roček se po těžké autohavárii dozvídá, že není vhodným dárcem části své míchy pro svoji šestnáctiletou zraněnou dceru, neboť není jejím pokrevním otcem.

 

45. Pravidlo dvou minut, Drozd z ostrova Ulieta, Pod sněhem, Stín v hlubinách

Robert Crais, Martin Davies, Caroline Carverová, Robert Kurson

Edice Nejlepší světové čtení

Svazek obsahuje zkrácené verze čtyř úspěšných románů různých žánrů od světových autorů. 1) Robert Crais: Pravidlo dvou minut - Dvě minuty jsou maximální doba, kterou může lupič strávit v bance, aniž by riskoval dopadení. Maxe Holmana stálo porušení tohoto pravidla deset let vězení. Předsevzetí, která si na zbytek života stanovil, mu ale naruší hned v den propuštění tragická zpráva. Jeho syn Richard, příslušník losangeleské policie, byl spolu se třemi kolegy zavražděn. Proč je ale vyšetřovatelům tolik nepohodlná Holmanova snaha dopátrat se okolností synovy smrti?

2) Martin Davies: Drozd z ostrova Ulieta - V sedmdesátých letech 18. století podnikl kapitán James Cook objevnou plavbu po jižních mořích. Účastnil se jí i přírodovědec Joseph Banks a přivezl do Anglie rozsáhlou sbírku přírodnin včetně jediného známého exempláře drozda ulietského. Když se o více než dvě stě let později zvedne nebývalý zájem o vycpaného drozda, odborník na vyhynulé druhy John Fitzgerald zpočátku nevěří, že se pták mohl dochovat až do dnešních časů.

3) Caroline Carverová: Pod sněhem - Abby McCallová byla odmalička ze dvou sester "ta hodná". Na rozdíl od nezkrotné Lisy netouží po dobrodružství v extrémních podmínkách, ale když se Lisa ztratí ve sněhové bouři na Aljašce, vydá se ji hledat. Až na místě zjišťuje, že Lisa se svým kolegou Thomasem právě dokončili vývoj převratné technologie, jejích cena pro mnohé převyšuje cenu lidského života.

4) Robert Kurson: Stíny v hlubinách - Potápění k vrakům je jedním z nejnebezpečnějších sportů, ale pro ty, kdo mu propadnou, se může stát posedlostí. Když potápěči John Chatterton a Richie Kohler našli roku 1991 trosky ponorky z druhé světové války, pochopili, že jde o velice významný objev. Nemohli ale tušit, že o "jejich" ponorce neexistují žádné oficiální záznamy a že bude trvat dlouhých šest let, než se jim podaří plavidlo jednoznačně identifikovat.
 

46. Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda

R. L. Stevenson

Stevensovy originální, spekulativně fantastické příběhy s tajemstvím byly po Poeových novelách první, jež daly základ dalšímu rozvoji detektivního románu a jemu příbuzných žánrů. Páteří našeho výboru, který vychází již podruhé, je napínavá, strhující novela "Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda", v níž autor pomocí hmotného znázornění rozdvojenosti lidské povahy řeší rozporný vztah mezi dobrem a zlem a jeho morální důsledky. Je to příběh lékaře, který ve snaze zachovat si pověst spořádaného občana a vědce chce ve svém organismu chemickou cestou odloučit od sebe dobré a špatné vlastnosti.
 

47. Klamný dojem, Kouzelná hodinka, Advokát, Největší šance

Jeffrey Archer, Kristin Hannahová, Michael Connelly, Lyndon Staceyová

Edice Nejlepší světové čtení

1) Jeffrey Archer: Klamný dojem - Mladá kunsthistorička, která pracuje pro newyorkského bankéře, má podezření, že klienti banky, kteří vlastní drahá umělecká díla, nezvykle často umírají

2) Kristin Hannahová: Kouzelná hodinka - Dětská psycholožka se snaží vrátit do života záhadné děvčátko, které se zanedbané a vyděšené znenadání vynořilo z lesů.

3) Michael Connelly: Advokát - Mickey Haller je advokát bez kanceláře. Úřaduje na zadním sedadle vozu Lincoln, aby mohl být co nejblíže svým klientům: opilým řidičům, drobným podvodníčkům, překupníkům drog a podobným existencím. Právo pro něj není otázkou viny či neviny, nýbrž záležitost týkající se manipulace a vyjednávání. Když si ho jako obhájce najme playboy z Beverly Hills, kterého zatkli za napadení ženy, získá Haller po letech prvního dobře platícího klienta. Kromě toho je přesvědčen, že se mu konečně naskytla šance obhajovat skutečně nevinného člověka. S vršícími se důkazy je přesvědčen, že řeší nejsnazší případ ve své kariéře. Pak je ale zavražděn policejní vyšetřovatel, protože se dostal příliš blízko k pravdě, a Haller pochopí, že při hledání neviny přehlédl přítomnost nejryzejšího zla.

4) Lyndon Staceyová: Největší šance - Krátce před největším dostihem sezony je unesen jeho největší favorit, plnokrevník Cajun King. Novinář Ben Copperfield se o únosu dozvídá jako jeden z prvních, ale musí majiteli koně slíbit, že tuto exkluzivní informaci nevyužije. Profesionální zvídavost mu nicméně nedá, aby se o okolnosti případu nezačal zajímat do hloubky, která může být někomu nepohodlná
 

48. Renčín pro pokročilé

Vladimír Renčín

Humor

 

49. Hodina děsu

Stephen King

Žena hledající za volantem auta nejkratší a nejrychlejší místní spojení začne jezdit trasami, jež křižují jakýsi tajemný jiný svět; kolem prámu, na který připlavou dva studentské páry, krouží jezerní obluda; textový procesor se promění v kouzelnou mašinku na sny; lidé se v hororech mění nejen na vlky, ale i v krysy; kdo miluje své zesnulé předky, věří, že mrtví zpívají.
Stephen King, americký šampión moderního hororu, jehož knihy jsou světovými bestsellery, v interview pro časopis Stern řekl: "Když postavíte na jedné straně realitu a na druhé fantazii, pak je mým úkolem tyto hranice smazat. Chci vám to maximálně ztížit, smazat rozdíl, když už nevíte, jestli jste zde, nebo jinde." To, že King tento úkol beze zbytku plní, potvrzuje i pětice povídek našeho výboru.
 

50. Setkání s Rámou – 1. díl

Arthur C. Clarke

Série Ráma: 1. Setkání s Rámou, 2. Návrat Rámy, 3. Zahrada Rámova, 4. Ráma tajemství zbavený, 5. Poslové Rámových světů, 6. Noc dvojího úplňku

Poté, co bylo v roce 2077 v Itálii zničeno meteoritem území o několika stech kilometrech čtverečních, rozhodli se nejvyšší představitelé lidstva vytvořit systém radarů a teleskopů, které by monitorovaly všechna tělesa prolétávající naší soustavou.
A v roce 2130 zachytily radary těleso o mimořádných rozměrech. Navíc se pohybovalo po přímce, nikoliv po elipse jako ostatní asteroidy. Dostalo jméno Ráma a na čas se na něj pozapomnělo. Teprve když se přiblížilo k Marsu, byla k němu vyslána sonda. Kamerové snímky vyrazily lidstvu dech. Ráma byl válec o délce 50 kilometrů a průměru 20 km. Jeho povrch byl úplně hladký a podle slabého gravitačního pole se dalo tušit, že je také dutý. Lidstvo se chystalo uvítat první návštěvu z hvězd.

 

51. Zkáza řádu – 3. díl

Jack Whyte

Templářská trilogie: 1. Chrámová hora, 2. Korouhev cti, 3. Zkáza řádu

Sir William Sinclair je oddaným služebníkem templářského řádu, avšak to, čemu zasvětil celý život, má vbrzku skončit v krvi a plamenech. Francouzskému králi Filipovi Sličnému je trnem v oku nezměrné bohatství, které se templářům podařilo nashromáždit, a tak proti nim osnuje zdrcující úder, jehož rozsah a sílu si sotva kdo dokáže představit.
Sir William ovšem ví, že největší bohatství Řádu nepředstavuje zlato, nýbrž tajemný poklad, který už po staletí stráží členové prastarého bratrstva. Kdyby se ocitl v nesprávných rukou, mohla by se otřást v základech i samotná křesťanská církev.

 

52. Slepá důvěra – 13. díl

Kay Hooper

Série Noah Bishop, agent FBI: 1. Zlodějka stínů, 2. V zajetí stínů, 3. Útěk ze stínů, 4. Maggie, 5. Nell, 6. Mezi nebem a zemí… Isabel, 7. Lovec strachu, 8. Hnízdo strachu, 9. Dotek strachu, 10. Mrazivé sny, 11. Mrazivé hříchy, 12. Mrazivá pouta, 13. Slepá důvěra

Emma se narodila a vyrůstala v poklidném městečku Baron Hollow. Jenže pak se stala nehoda a po ní následovaly noční můry, prostoupené nevýslovnou temnotou, ochromující hrůzou a zoufalstvím žen neúprosně štvaných do náruče smrti. Nikdo se však nepohřešuje ani se nenašla žádná mrtvola, a tak Emma přičítá děsivé sny své představivosti. Dokud nepřijede její sestra Jessie.

 

53. Rodina

Martina Cole

Phillip Murphy žije pro rodinu. Zbožňuje svou starou maminku; nezištně se stará o své sourozence, kteří mu pomáhají vést rodinné obchodní impérium; ve všech ohledech podporuje své dva syny, kteří po něm jednou rodinné podnikání převezmou. A především je zde Christina: jeho žena a spása, kterou miluje celým srdcem. Pro Phillipa Murphyho je zkrátka rodina vším.
Christina to všechno velmi dobře ví. Netuší ovšem, že manžel před ní jednu stránku své osobnosti skrývá. Velmi temnou stránku… Ale i kdyby se jí se svým tajemstvím svěřil, měla by jinou možnost, než stát nadále při něm? Phillip má svá pravidla, a to základní zní: od svých nejbližších očekávám naprostou oddanost. Tuto rodinu nikdo opustit nemůže – alespoň ne živý.

 

54. Procitnutí

Martina Cole

Patrick Brodie je muž, který ví, co chce. A také toho umí dosáhnout. Za každou cenu. Netrvá dlouho, a stane se živoucí legendou londýnského podsvětí. Muži se ho bojí, ženy mu nadbíhají. Neexistuje člověk, který by si troufl nesplnit Patrickovo přání.
Krásky, kterými se Patrick tak rád obklopuje, nemají žádné iluze o životě ani nespřádají naivní sny o manželství, dětech nebo dokonce lásce. Avšak Lily Diamondová je jiná. Celý její svět se smrskl na cestu do továrny a domů k nesnesitelné matce, ale přesto z ní vyzařuje něco, čemu Patrick nedokáže odolat - a co víc, vyvolává to v něm touhu změnit její život k lepšímu. A protože Patrick své sny zásadně uskutečňuje, svatba na sebe nenechá dlouho čekat
Manželé Brodieovi jsou rozhodnuti poskytnout svým dětem vše, čeho se jim samotným nedostalo. Pak ovšem dojde k tragédii a Lily zůstane na všechno sama. Musí se postarat o svou početnou rodinu a vypořádat se s nástrahami nebezpečného světa, kde se nedá nikomu věřit.

 

55. Pomsta

Martina Cole

Série Cole: 1. Gang, 2. Pomsta, 3. Dobrý život

Nemusíme vždy pykat za své dávné viny. Tento úděl může být přenesen na naše bližní.
Michael Flynn je nedotknutelný. Ve světě, kde vládne síla, peníze a násilí, dosáhl všeho, co kdy chtěl. Svému impériu vládne železnou rukou a nikdo nepochybuje, že se stane novým vládcem londýnského podsvětí. Michael je zkrátka muž, ze kterého si nikdo nechce udělat nepřítele.
Neměla by se o to pokoušet ani jeho dcera Jessie. Zhýčkaná dívka bývala otcovou pýchou, ale teď dělá vše pro to, aby se za ni musel stydět. Neuváženě hřeší na vlastní krásu i otcovo postavení, čímž dává v sázku roky budovanou pověst celé rodiny.
Než však stačí Michael zakročit, kdosi Jessii unese. Zatímco dívka tráví nekonečné dny v temné kobce, její otec marně čeká na telefonát, kterým ho pachatel požádá o výkupné. Žádná taková žádost však nepřichází a Michael pochopí, že únos dcery se týká jeho osobně – a že únosce nestojí o výkupné, ale o pomstu.

 

56. Bestie

Martina Cole

Chtěla mít všechno. A aby toho dosáhla, byla ochotna udělat… úplně všechno.
Pro lidi, kteří ji neznají, je Cynthia Tailorová zosobněním úspěšného života: má oddaného manžela, honosný dům a dvě krásné děti. Avšak pro lidi, kteří Cynthii znají, je tato žena prokletím: nikdy jí nestačí to, co už má, a chce stále víc. Obvykle něco, co mají druzí, a ona se domnívá, že na to má větší právo než oni.
Cynthia si s neuvěřitelnou lehkostí přivlastňuje peníze, úspěch i lásku druhých. Není proto divu, že postupně zničí všechny lidi ve svém okolí, včetně manžela, obou dětí a vnoučat. Její největší touha – vlastnit a ovládat – ji nakonec přivede do situace, v níž se nechtěla nikdy ocitnout. Uvědomí si alespoň na pokraji sebezničení, čeho se dopustila, nebo půjde dál a nezastaví se, dokud nebude muset za své činy krutě zaplatit?

 

57. K výšinám císařského trůnu -  4. díl

Jan Bauer

Série V tajných službách Otce vlasti: 1. Král zvedá meč, 2. Arcibiskupův noční host, 3. Smrt na jazyku, 4. K výšinám císařského trůnu, 5. Pád císařova zetě, 6. Svatý grál, 7. Císař táhne do války, 8. Až bude smrt mou paní

Píše se rok 1354 a před římským a českým králem Karlem stojí poslední úkol jeho politické kariéry – korunovace císařem. Ale než se tak stane, musí rozhodnout v choulostivé záležitosti míru mezi Anglií a Francií, získat souhlas papeže Inocence a překonat odpor svého úhlavního nepřítele vládce Milána kardinála Viscontiho. Proto se ještě před Karlovou korunovační jízdou do Říma vydává do Itálie jeho tajný agent dominikánský mnich Pavel. Domnívá se, že cesta do země jeho studentských let bude tentokrát pouhým výletem, ale brzy se přesvědčí, že ve skutečnosti na něj doslova na každém kroku číhá nebezpečné dobrodružství…

 

58. Hrobka - 2. díl

Kate Mosse

Série Languedoc: 1. Labyrint, 2. Hrobka, 3. Citadela

Kate Mosse, autorka v celé Evropě mimořádně úspěšného románu Labyrint posílá tentokrát – po sobě v rozmezí jednoho století – dvě mladé Pařížanky opět do své milované jižní Francie. Obě osudová síla přitáhne k polorozpadlé hrobce a jejím ničivým tajemstvím; první se ze své výpravy nikdy nevrátila, druhá si, stejně jako ona, dává za úkol tajemství hrobky odhalit, ale zároveň přemoci jeho ničivou sílu, aniž by se stala sama poslední obětí. Na cestě proti času v ní sílí pocit, že všechny postavy a události spjaté s hrobkou jako by ovládala jediná taroková karta XV – Ďábel. Jedna Pařížanka se vydala na jih do krajiny se starou hrobkou koncem 19. století, druhá v současnosti, ta druhá chce najít první dívku, která zmizela beze stopy. Kate Mosse, autorka Labyrintu, se od dnes módních autorů historicko-dobrodružných žánrů odlišila tím, že prostudovala stohy odborné literatury, takže sama válka proti katarům je pro čtenáře nejen napínavým dobrodružstvím, ale i studnou informací. Britská kritika román zahrnula nevídanou chválou, jako např.: „inteligentní román, štědrý v historickém rámci i v intimních ožehavých detailech“.

 

59. Ďáblův elixír – 3. díl

Raymond Khoury

Série Poslední templář: 1. Poslední templář, 2. Spása templářů, 3. Ďáblův elixír, 4. Rasputinův stín, 5. Koncová hra

Zázračné účinky té byliny objevili původní obyvatelé Ameriky. Proč o ní teď projevují nebývalí zájem skupiny lidí stojící na obou stranách zákona? Odpověď na tuto otázku hledají agenti Sean Railly a Tess Chaykinová.

 

60. Husitská epopej V. 1450 – 1460 – za časů Ladislava Pohrobka   

Vlastimil Vondruška

Série Husitská epopej: 1. Husitská epopej I.: 1400 - 1415. Za časů krále Václava IV., 2. Husitská epopej II.: 1416 - 1425. Za časů hejtmana Jana Žižky, 3. Husitská epopej III.: 1426 - 1437. Za časů císaře Zikmunda, 4. Husitská epopej IV.: 1438 - 1449. Za časů bezvládí, 5. Husitská epopej V.: 1450 - 1460. Za časů Ladislava Pohrobka, 6. Husitská epopej VI.: 1461-1471- Za časů Jiřího z Poděbrad

Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří z Poděbrad. Proti Čechám se formuje nová nepřátelská koalice. V tomto prostředí postupně odcházejí ze světa pozemského příslušníci prvních generací rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich děti. Vyprávění nás opět zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž do Horních Uher.

 

61. Bradla v šuplíku

Ivan Kandl

Kniha, kterou právě otevíráte, je zcela určitě nevšední svým zpracováním i obsahem. Byla napsána, aby čtenáře na jedné straně pobavila, ale na straně druhé donutila k zamyšlení nad naší historií i současností. Autor v ní vypráví formou černého humoru o své dvanáctileté profesní kariéře učitele na jedné pražské střední škole. Bourá zaběhnutá klišé o učitelích jako nudných krvelačných bestiích, které se vyžívají v psaní poznámek a v rozdávání pětek. Jak společnost postupně hrubne, tak i v této knize se plně autentickou formou čtenář seznámí s verbálními vulgarismy studentské obce. Objevují se zde i autorovy vzpomínky na dobu normalizační, ve které se stal předlohou neoblíbeného matikáře Hamáška v autobiografickém románu Ireny Douskové „Oněgin byl Rusák“. Toto jeho povídkové vyprávění je také o celebritách, se kterými se v životě setkal – například s Karlem Krylem. V neposlední řadě je nutné také zmínit, že mnohému z nás může tato autorova literární prvotina mluvit z duše, neboť si bere na paškál i některé naše současné či bývalé politiky v čele s Václavem Klausem.

 

Pro děti:

62. Kámen v zrcadle

Květa Sokolovská

Přátelství a první milostná okouzlení mezi dívkami a chlapci.

 

63. Šmoulové. Povolání světa 1 – Šmoula kuchař

 

64. Šmoulové. Povolání světa 2 – Šmoula hasič

 

65. Únos dračího rytíře. Dračí srdce – 9. díl

Thomas Brezina

Série Dračí srdce: 1. Zrození dračího rytíře, 2. Kletba slepého mága, 3.Útok kamenného rytíře, 4. Vzkříšení ohnivého démona, 5. Hrozba ledového bojovníka, 6. Boj s válečníky pekel, 7. Pomsta železných havranů, 9. Únos dračího rytíře, 10. Rozhodující bitva

Pomozte Leonovi v boji proti zlu. Vstupte do děje s kouzelným mečem, který je součástí knihy, a vyzkoušejte své schopnosti a šance uspět. Zapojte se do boje po boku dračích rytířů. Vzdorujte síle obrovského gryfa, tvora s ptačí hlavou a lvím tělem.

 

66. Hraj si a uč se s Mickey Mousem. Kulatý!

Walt Disney

Tvary – 1. Část

 

67. Říše Agord

Daniel Hevier

Abyste nevěděli, co je to nespokojenost! Hledáte něco a nevíte co. Něco jste ztratili, a netušíte, kde to může být. Vzdycháte, nevíte po čem. Chtěli byste něco vidět, něco prožít. Hryzají vás uvnitř malé ostré zoubky. Někdo tomu říká nespokojenost, jiný zase nuda. Také malá Lucie cítila něco podobného. Všechno kolem se jí zdálo nezajímavé, šedivé a nudné. Doma i ve škole, každý den to bylo stejné. A tak se Lucie nechala zlákat k cestě do Říše AGORD, plné vzrušujících dobrodružství a krásných tajemství. Na své pouti však potkávala i řadu podivných, někdy bezmocných, někdy zlých bytostí. Brzy cítila, že Říše AGORD není tím krásným světem, po jakém toužila. Chtěla zpátky domů. Jenže návrat z říše AGORD je obtížný a málokomu se podaří. Dokáže to malá Lucie?

 

68. Splétač snů

Šárka Pospíšilová

Kniha dětských uspávacích říkanek.  Interaktivní říkanka Uspávanka pro tělíčko pomůže zábavným a snadným způsobem uvolnit Vaše dítě před usnutím a následující říkanky (Tma, Hvězdička, Světlušky...) jsou tématicky zaměřeny na spaní a usínání a obohatí Váš uspávací rituál.
Každá říkanka je doplněna originální ilustrací mladé umělkyně Kateřiny Jelenové.

 

Romány pro ženy:

69. Zámožná žena – 1. díl

Barbara Taylor Bradfordová

Série Emma Harte: 1. Zámožná žena, 2. Uchovej si svůj sen, 3. Být nejlepší, 4. Nevítaný host, 5. Nečekané požehnání, 6. Nástrahy osudu, 7. Rodinný přítel

První část rozsáhlé rodinné ságy líčí životní cestu ženy, která se z nuzných poměrů vypracovala na jednu z nejbohatších žen poválečné Anglie. Hrdinka jako dítě pracuje jako služka na venkovském sídle šlechtické rodiny v Yorkshiru a je vystavena nejrůznějšímu pokořování. Po matčině smrti odchází ze vsi s úmyslem osamostatnit se a získat majetek, aby pomohla rodině. Díky pracovitosti, bystrosti a obchodnímu talentu se jí podaří během padesáti let bouřlivého života stát se jednou z nejbohatších žen v Anglii. Jako sedmdesátiletá v plné svěžesti čelí intrikám svých 4 dětí, které se nemohou dočkat dědictví a svěřuje svůj majetek do rukou nejmladší milované vnučky.

 

70. Temný rubín – 1. díl

Lisa Jackson

Série Dark jewels: 1. Temný rubín, 2. Temný smaragd, 3. Temný safír

Dohodnutý sňatek vydal lady Gwyn na milost a nemilost baronu Roderickovi z Rhyddu, jenž je pro celý kraj ztělesněním zla. Své dvě předchozí manželky zavraždil jen proto, že mu neporodily syna, a Gwyn se obává, že pokud ani ona nedá baronovi dědice, stihne ji stejně krutý osud jako její předchůdkyně. A pak se jedné noci v její ložnici objeví zloděj. Ukradený prsten s temným rubínem svírá v dlani, když ho Gwyn objeví skrytého za závěsem. A protože zoufalství nás ponouká k nečekaným činům, nabídne paní domu nezvanému návštěvníkovi obchod: svobodu a štědrou odměnu za tři noci lásky. A když se devět měsíců po Trevinově odjezdu narodí chlapec, nic netušící baron jej přijme za vlastního.

 

71. Svatba z donucení – 1. díl

Amanda Scott

Série Border trilogy: 1. Svatba z donucení

Milostný historický příběh z konce 14. století ze skotského pomezí.
Když se sir Walter Scott tajně pokusí získat zpět dobytek, který mu ukradl sir Murray, je přistižen při činu. Dostane na vybranou: buď se ožení s nejstarší dcerou muže, který ho zajal, nebo skončí na šibenici. Raději by zvolil smrt než svatbu, avšak s návrhem souhlasí, aby zachránil své muže před oprátkou. Uzavře tedy sňatek s lady Margaret Murrayovou, pro kterou manželství představuje příslib života, o němž si mohla nechat jenom zdát. Margaret se bez námitek stane ženou hrdého Waltera a svojí nevinností v něm probudí spalující touhu. Kvůli nekonečnému napětí panujícímu mezi Anglií a Skotskem se Meg ocitne v situaci, kdy se musí rozhodnout, zda se postaví proti svým bezohledným bratrům, nebo zradí svého muže, kterého obdivuje a do něhož se vášnivě zamilovala.

 

72. Nech minulost spát

Elizabeth Lowell

Lina tráví život zkoumáním starověkých mayských vykopávek v Yucatánu. Krátce poté, co zmizely velmi cenné mayské artefakty, vtrhne do jejího života svérázný Hunter Johnston, který ukradené předměty hledá. Vzájemná přitažlivost oba dva zaskočí, ale když už přece odloží ochrannou masku, je na řadě další zkouška, mnohem nebezpečnější.

 

73. Dcera Afriky

Ilona Maria Hilliges

Lékařka Amélie se konečně může ujmout vedení nemocnice, kterou její bratr vybudoval v africké divočině. Odvážnou a houževnatou ženu však nečeká jen nekonečné zápolení s exotickými chorobami chudých domorodců, ale také tvrdý boj s koloniálními předsudky. Nejtěžší bitvu bude muset svést s vlastním otcem, který nesnese pomyšlení, že se jeho děti sblíží s někým pod jejich úroveň.

 

Detektivky:

74. Konec krásné barmanky

Kolektiv autorů

Skutečné krimi případy

 

KNIŽNÍ NOVINKY ČERVENEC 2017

Naučná:

1. Jak tábořit - Podtitul: 174 tipů: aktivity, hry, dovednosti

Lynn Brunelle

Praktická příručka o táboření je určená čtenářům od 7 let. Poradí jak se připravit na cestu, úsporně zabalit a jak zřídit tábor. Trampové začátečníci tu najdou recepty na tábornická jídla, tipy na různé aktivity a pokusy, naučí se základním tábornickým dovednostem jako například vázat uzly, orientovat se podle kompasu, určovat trasu pochodu, ale i předpovídat počasí a vyznat se ve hvězdách nad hlavou u táborového ohně. Dozvíme se také mnoho zajímavého o životě v přírodě i to, jak její zvířecí obyvatele pozorovat, nebo si z přírodnin vyrobit malá umělecká díla.

 

2. 10 vůdců, kteří změnili svět

Clive Gifford

Fascinující příběhy vůdců využívají postupů „grafického románu“, mají rychlý spád a poutavou úpravu. Portréty politiků nadaných železnou vůlí, kteří vedli své národy v dobách válek, revolucí i hospodářských krizí, čtenáře zcela pohltí. Činy těchto osob vyústily někdy v triumf, jindy v katastrofu. Představeno nám je detailně 10 vůdců: Winston Churchill, Mahátma Gándhí, Josif Stalin, Fidel Castro, Adolf Hitler, Michail Gorbačov, Mao Ce-tung, Franklin Delano Roosevelt, Charles de Gaulle, Nelson Mandela. Závěrečná kapitola navíc stručněji vypráví ještě o dalších vůdcích.

 

3. 10 vynálezců, kteří změnili svět

Clive Gifford

Portréty slavných vědců, kteří experimentovali s různými přístroji, chemickými látkami či elektřinou a nakonec se jim podařilo významně posunout hranice lidského poznání - nezřídka za cenu nasazení vlastního života. Jsou tu zastoupeni Archimédés, Galileo Galilei, Benjamin Franklin, James Watt, Isambard Kingdom Brunel, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Marie Curie-Sklodowská, Glenn Curtiss, Sergej Koroljov a další. Text má rychlý spád a doprovází jej poutavá grafika, zaujme zájemce o historii i příznivce napínavých příběhů.

 

4. Lidské tělo: Velká rodinná encyklopedie

Richard Walker, David Burnie

Nová encyklopedie obsahující jasné, detailní informace usnadňující porozumění fungování lidského těla. Napsáno týmem odborníků. Dynamické, nejmodernější fotografie odhalují lidské tělo v detailních záběrech. Příběh fascinující historie medicíny od antického Řecka po současnost.

 

5. Koně

Gabrielle Boiselleová

Temperament, elegance ve fotografiích

 

6. Mazlíčci z vlny

Reneé Méry

Jsou něžní, legrační, neodolatelní, podmaniví… Můžete je udělat jak pro děti na hraní a do postýlky na sladké usínání, tak pro kamaráda či kamarádku jako vtipný dárek nebo pro dospělou dceru či vnučku jako měkoučký krásný talisman. Stačí klubíčka vlny, jehlice a háček a vybrat si toho správného mazlíčka. Nebude to lehké, když jsou všichni tak heboučcí a roztomilí. Zaujme vás medvídek Dodo, skřítek Uzlík, kočky Mína či Týna, pudl Albi, paní Tučňáková a malí tučňáčci, medvěd Hip Hop, opice Skořice, marťan Felicián, myš Růža a myšák Žluťák, nebo spíš některá z panenek? Návodů je v knize přesně 60, jsou podrobně popsané, některé i s nákresem, který vás při pletení nebo háčkování povede krok za krokem.

 

7. Ruční práce pro malé šikuly

Jane Bull

Průvodce ručními pracemi patří do knihovničky každé šikovné holky! Chceš si vyzkoušet vyšívání, háčkování, patchwork neboli sešívání z malých různě barevných a vzorovaných kousků látek, aplikace, pletení nebo třeba gobelínovou výšivku? Pak držíš tu správnou knížku! Naučíš se základní techniky i užitečné triky. Ukážeme ti, jak můžeš nové dovednosti využít k vytváření krásných doplňků či ozdob.
Zapoj maminku nebo babičku a společně zažijete spoustu zábavy! A navíc si uděláš, ať už sama, nebo s jejich pomocí, mnoho hezkých a užitečných věcí: velké knoflíky potažené výšivkou (nosit je můžeš jako originální placky), květy z plsti, patchworkové polštářky, nášivky na oblečení v podobě aplikací, pletenou soupravu (čepici, šálu a kabelku), pleteného panáčka nebo panenku samá ruka samá noha, bambule z vlny na čepici nebo na konec šály, háčkované hračky, třeba měkké sovičky… A dál můžeš navrhovat a tvořit sama.

 

8. Dvojjazyčný ilustrovaný slovník anglicko-český

Zuzana Bedřichová

 

9. Můj první slovník česko-anglický

Angela Wilkes

Jedinečný obrázkový slovník pro nejmenší, ilustrovaný barevnými fotografiemi, pomůže dětem výrazně obohatit slovní zásobu. Knížka obsahuje téměř 1000 slov, jež děti nejčastěji používají.

 

10. Velká kniha předškoláka a malého školáka

Tato kniha seznámí dítě s abecedou a číslicemi, pomůže mu rozšířit slovní zásobu a naučí je tvořit krátké věty. Obsahuje zajímavé úkoly, které je možné psát přímo do knihy - pomáhají rozvíjet řeč a myšlení, postřeh i paměť. Dítě se naučí mnoho nového a zajímavého, objeví i neznámé pohádky, říkanky a hádanky, které ho budou určitě bavit.

 

11. Náš svět – otázky a odpovědi

John Farndon

Bohatě ilustrovaná dětská encyklopedie přináší odpovědi na nejrůznější otázky týkající se světa kolem nás. Pro mladší i starší školáky.
Kniha je rozdělena do devíti velkých celků: Naše planeta, Naše tělo, Pohled zpátky (kapitola věnovaná zejména starověkým civilizacím, ale také průmyslové revoluci), Země a národy, Divy techniky, Svět rostlin, Svět zvířat, Jak všechno funguje a Vesmír. Encyklopedie je psána formou otázek a odpovědí. Informace nejsou příliš obsáhlé, jsou však srozumitelné a doprovázejí je názorné ilustrace. Děti se tak mj. dozvědí, jak funguje sval, co je to molekula, proč nosili Egypťané skarabea jako amulet, jak velký je největší kaktus, co dokáží rentgenové paprsky, co je to světelný rok, a mnoho dalšího. Získané vědomosti si mohou prověřit v závěrečných kvízech.

 

12. Sopky a zemětřesení

Ken Rubin

Edice Na vlastní oči

Obrazová publikace z edice Na vlastní oči přináší informace o přírodních katastrofách způsobených sopečnou činností a zemětřesením. Pro starší děti.
Úvodní část knihy se zabývá popisem tajuplného dění pod zemským povrchem. Popisuje vnitřní stavbu sopky, pomocí obrázků rozlišuje jednotlivé druhy sopečných výbuchů, sleduje vznik sopečné krajiny a přibližuje práci vulkanologů. Vysvětluje, jak dochází k zemětřesení, jak bychom se při zemětřesení měli chovat a jaké mohou být jeho následky. Neopomíjí ani přiblížení práce seizmologů. V druhé části publikace najdeme přehled nejznámějších míst, kde došlo k výbuchu sopky nebo k zemětřesení. Text doplňuje velké množství 3D ilustrací a fotografií.

 

13. Cesty dětí do staletí, aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši historii – 1. díl

Kateřina Schwabiková, Barbora Botková

Velké množství dějově plných kreseb a čtivý, zábavný a srozumitelný text jsou hlavní přednosti knihy, která dětské čtenáře poutavým způsobem seznámí s naší historií. Hlavní hrdinové, sourozenci Běla a Kuba, se pomocí starobylého stroje času v muzeu dostanou do deseti historických období a zažijí tam nevšední dobrodružství. Čtenáři sledují jejich osudy například v době kamenné, v přemyslovském hradišti, za vlády Karla IV., na renesančním zámku, za Rakouska-Uherska či za socialismu. Každá z kapitol obsahuje kreslený příběh s dialogy, doplněný krátkými popisky, a vysvětlující texty, tip na výlet i různé hříčky a úkoly. Autorka se nevyhýbá nastínění základního historického rámce epoch, ale víc se soustřeďuje na každodenní život - jak se lidé oblékali, co jedli, jak bydleli apod. Knížka je určena dětem různých věkových kategorií. Předškoláci mohou zkoumat obrázky nebo si nad kresleným příběhem povídat s rodiči o životě v minulosti. Menší školáci si už přečtou kreslený příběh sami. Když trochu povyrostou, zvládnou si knížku prostudovat celou, včetně doprovodných textů nabitých spoustou informací.

 

14. Cesty dětí do staletí, aneb Jak Běla a Kuba putovali za našimi panovníky – 2. díl

Kateřina Schwabiková, Barbora Botková

První díl Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši historii se dostal do výběru Nejlepší knihy dětem za rok 2012/2013. A je tu pokračování putování Běly a Kuby pomocí stroje času do minulosti naší země! Zatímco v předchozí knížce děti poznávaly všední život („jak se u nás tehdy žilo"), nyní se seznamují s panovníky a prezidenty. Kdo a jak u nás v jednotlivých stoletích vládl? Jak se proměňovaly formy vlády v Čechách a na Moravě od raného středověku po 20. století? Běla a Kuba se například setkají s knížetem Svatoplukem, pečou oplatky s knížetem Václavem, zažijí pohřeb Karla IV., jsou svědky volby Jiřího z Poděbrad králem, octnou se na dvoře Rudolfa II., účastní se korunovace Karla VI. a Alžběty Kristýny či svatby Františka Josefa I. nebo navštíví na Hradě T. G. Masaryka. Kniha dodržuje osvědčenou koncepci prvního dílu - kromě bohatě ilustrovaného kresleného příběhu, v němž Běla a Kuba prožívají nevšední dobrodružství, tvoří každou kapitolu čtivé a srozumitelné doprovodné texty, doplňkové rámečky, tipy na výlet i nejrůznější zábavné úkoly a hříčky. Kniha je určena především žákům druhého stupně základních škol, ale díky velkému podílu nádherných a dějově plných ilustrací si na své přijdou i děti mnohem mladší.

 

15. Egypt

Joyce Tyldesley

Edice Na vlastní oči

 

16. Lidské tělo

Linda Calabresi

Edice Na vlastní oči

Kniha o lidském těle z edice Na vlastní oči přináší nejaktuálnější informace a nejmodernější 3D obrázky, které doslova vystupují z každé stránky. Díky tomu budeš o lidském těle přemýšlet úplně jinak než dosud.

 

17. Musíme trpět alergiemi?

M. O. Bruker

Příčiny a léčení neurodermitidy, vyrážek, ekzémů, senné rýmy a astma.

 

18. Nový brevíř o víně

Jindřich Hauft

Kniha zajímavostí o víně z pohledu pěstitelského, historického, kuchařského i lékařského.

 

19. Vzpomínky na budoucnost

Erich von Daniken

Nevyřešené záhady minulosti.
Odkud se vzaly technicky dokonalé monumenty, které bychom ani dnes, vyzbrojení poznatky moderní vědy, nepostavili? Co znamenají staré kresby podobné kosmonautům? Byli to "bohové", či mimozemšťané, kteří oplývali neuvěřitelnými vědomostmi potřebnými k zvládnutí náročných staveb, jež lidstvo ohromují po staletí? Záhady minulosti nelze zdůvodňovat jen podle dnešních měřítek. Autor nám nabízí i jiná vysvětlení.

 

20. Čtení o Praze 10

Karel Výrut

Podnázev: kapitoly o stavebních památkách Vršovic, Strašnic, Vinohrad, Malešic a Záběhlic.

 

21. Etika

Benedictus Spinoza

Stěžejní dílo Barucha Spinozy, v němž je prostřednictvím geometrické formy podána jeho vlastní filosofická pozice. Z ní Spinoza znovu promýšlí ústřední motivy karteziánské filosofie (substance, atribut, modus, res cogitans, res extensa,...) a fixuje jejich silový charakter. Samotná spinozovská etika záleží na vůdčím pojmu afektu. Ontologický a etický rozvrh se tak vzájemně podmiňují v jednotné kompozici Spinozova metafyzického stanoviska a představují jednu ze základních epochálních ražeb západního myšlení.

 

22. Válka a mír po roce 1945

John F. N. Bradley

 

23. Byla jsem šťastná

Jarmila Novotná

Jarmila Novotná světoznámá česká pěvkyně, je pro většinu české veřejnosti osobností téměř neznámou. Od roku 1948 žije ve Spojených státech a teprve v době nedávné se o ní začalo mluvit také u nás. Tím spíše jsou zajímavé její paměti, v nichž rekapituluje svůj mimořádně bohatý a úspěšný život a působení na světových operních scénách, ve filmových ateliérech i televizních studiích, líčí svá setkání a četná přátelství s vynikajícími osobnostmi naší i světové kultury a veřejného života. Umělkyně, jejíž jméno bylo na čtyřicet let vymazáno z české kultury, se vyznává z lásky k zemi, ve které se narodila, z lásky k umění a k životu, který jí bylo dáno prožít bohatý a nevšední.

 

24. Chaos. Vznik nové vědy

James Gleick

Čtivě a srozumitelně napsaná monografie sleduje historii teorie chaosu, vědní disciplíny o běžných věcech (umění, ekonomice, biorytmech, dopravních zácpách a počasí), která se odvrací od příčinně následkového chápání světa a klasické newtonovské fyziky.

 

25. Varovná prognostika

Miloš Zeman

V roce 1998 požádalo Nakladatelství Horizont, a. s., Miloše Zemana, zda by souhlasil s vydáním knihy Varovná prognostika. A jeho souhlasem se prognostika dostala z roviny teoretické do roviny praktické. Není to „ideální stav" pro prognostika? Autor v rukopise seznámí čtenáře nejprve obecně s varovnou prognostikou, uvede ho do problematiky, aby potom v poslední kapitole popsal jakýsi společenský proces, který bude v nejbližší budoucnosti probíhat. Rukopis je pak uložen „k ledu", nepublikován (bohužel na úkor tvůrce), a když je popisovaný proces ukončen (oficiálně), rukopis je „vytažen na světlo"
a zveřejněn. A čtenář může číst a sám porovnávat. Mimochodem,
jak by asi reagoval, kdyby kniha v roce 1991 opravdu vyšla?
Můžeme mít cokoliv proti autorovi, můžeme s ním
nesouhlasit ve všem, ale nemůžeme mu vyčítat změnu
názorů, onu populární schopnost mít v každém čase tu správnou pravdu.

 

26. Česko-rumunská konverzace

 

27. Kickbox aneb Krásná postava a skvělá forma

Anne-Marie Millardová

Tato příručka vám nabízí: tvarování těla, efektivní spalování tuků, uvolnění od stresu, duševní rovnováhu
Kickbox spojuje kázeň a starobylá bojová umění s nejúspěšnějším světovým cvičením na posílení těla.
Kickbox vám umožní v krátké době získat nejen štíhlou postavu. Dopomůže Vám i k vnitřní harmonii a sebedůvěře.
Kickbox není cvičení, kickbox je potěšení. I vy se můžete prokopat ke zdraví a kráse!

 

28. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika

Otto Čačka

Publikace přináší nová koncepční hlediska k docenění významu imaginace (jako protipólu racionality) v duševním dění osobnosti, doplněná o inspirující příklady uplatňování imaginativních aktivit k optimalizaci stále obtížnější pedagogické práce. Dobré porozumění funkcím a mechanismům imaginace je nezbytné pro každého, kdo chce hlouběji "poznat sebe sama", účinněji řídit vlastní život a pomáhat v tom i jiným.

 

29. Kdo je Miloš Zeman

Miloš Zeman

Edice autority

Exkluzivní rozhovor, zaznamenaný v dubnu roku 1998 v Poslanecké sněmovně a ve vládní vile Miloše Zemana. Nejdelší a nejobsažnější interview, jaké pan Zeman kdy poskytl. První ucelený portrét postihující takřka všechny stránky života a osobnosti Miloše Zemana.

 

30. Zpověď bývalého prognostika

Miloš Zeman

Portrét politika sestává z tradičního novinářského rozhovoru a z ukázek Zemanovy vědecko-publicistické činnosti.

 

31. Pivovarský kalendář 2001

 

32. Rumunskočeský – českorumunský kapesní slovník

Antonín Křečan

 

33. Dějiny klavírního umění

Václav Jan Sýkora

Dr. Václav Jan Sýkora CSc., musikolog, cembalista a klavirista, byl svou dosavadní vědeckou i uměleckou činností přímo predestinován k tomu, aby podal velký přehled dnešních vědomostí z oblasti klavírní hry a literatury. Jeho kniha „Dějiny klavírního umění“ splňuje očekávání a poskytuje českému čtenáři hluboce fundované a přitom přehledné pohledy na všechny obory předmětu. Kniha má tři části: Dějiny nástroje, Dějiny hry a pedagogiky, Dějiny klavírní literatury. První část pojednává o vzniku a rozvoji základních typů, clavichordu, cembala a kladívkového klavíru. Jsou probrány i všechny důležité přechodné a dobové typy, jako byla orfika, tangentové klavíry, gambové klavíry, cimbal d´amour, sklenná harmonika atd. Pojednává se o reformních klaviaturách, o ladění a jeho vývoji, jsou podány základní informace o dnešním klavíru a jeho údržbě.
Druhá část informuje o počátcích pedagogické práce v 15. století, o rozvoji názorů na prstoklady a frázováni během staletí, o vývoji základních pedagogických směrů, pojednává o důležitých učebnicích v minulosti a dospívá ke kritice metodických soustav dnešních. Čtenář se dozví o velkých výkonných umělcích a školách, ke kterým se hlásili, o uměleckých ideálech virtuosů minulosti. Pojednání o interpretačním a pedagogickém zaměření velkých skladatelů, jako byli Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Smetana a jiní, je jistě lákavou četbou a přináší řadu nových poznatků i překvapení. Mluví se o vzniku etudové literatury a o jejím rozmachu ve škole anglické a vídeňské, o mohutném rozvoji romantické virtuozity, o Lisztovi, jeho škole a jejím vlivu na metodiku a pedagogiku, o obnově cembalového umění v moderní době.
Nejobsáhlejší část, Dějiny klavírní literatury, probírá systematicky, ale přitom přehledně notové písmo tabulatur, nejstarší památky, epochu virginalistů, a pokračuje výkladem rozmachu umění nizozemského, španělského, portugalského, italského, francouzského, německého až do baroku a do epochy klasické. Bach a jeho synové jsou jakýmsi přirozeným centrem celého staršího vývoje. Je podán přehled nových poznatků o české hudbě předsmetanovské. Kapitoly o romantismu a o národních školách celé Evropy pak vedou čtenáře až do současnosti a k problémům dnešní avantgardy.
Kniha, rozdělená přehledně do 87 kapitol, je doplněna 104 notovými příklady a řadou ilustrací. Bohatý výběr z české i světové literatury, týkající se všech probraných oborů, knihu zakončuje.
 

34. Průvodce historickou expozicí národního muzea

Jiří Burian, Vlastimil Vondruška

 

35. A co Paříž? Jaká byla?

Jan Ságl

Kniha obrazů dnešní Paříže a jejího života, jak je viděl a fot. Jan Ságl v letech 1982/1986

Fotopublikace

 

36. Slova odjinud

Kveta Dašková

Vyprávění o cizích slovech s ilustracemi Zdeňka Mézla.

 

37. Nový Zéland sakra na těžko

Monika aJirka Vackovi

Dvě kola, vozík, stan, dvě malé děti, 327 litrů výbavy v brašnách, nočník a spousta plen. Touhu poznávat svět ze sedla kola mají Monika a Jirka Vackovi v krvi, a tak překážkou k další velké cestě nebyly ani jejich dvě malé děti. I když Péťa přišel na svět teprve koncem ledna 2015 a poněkud komplikovaněji, na konci prosince téhož roku už seděl se svou tříletou ségrou Bárou v letadle, aby se spolu s rodiči podívali vůbec nejdál, kam to z České republiky jde – na Nový Zéland. Ve vozíku zapojeným za tatínkem najeli za tři měsíce 4010 kilometrů a noci trávili převážně ve stanu. Pro rodiče to však tentokrát byla úplně jiná dimenze cestování. Odpočinek téměř neexistoval, počasí často umělo ukázat svou horší tvář, infrastruktura byla mnohde velmi chudá, krajina kopcovitá, silnice rušné, ploty kam až oči dohlédly a země navíc v létě doslova přeplněná turisty. Ale i tak to byla opět nezapomenutelná cesta, o kterou se s vámi rádi podělí.

 

38. Japonsko & Korea – do Tokia pod stan

Monika aJirka Vackovi

V pořadí druhý cestopis Moniky a Jirky Vackových pojednává o jejich netradiční svatební cestě na kolech po Japonsku a Koreji. Jejich putování začalo na nejsevernějším japonském ostrově Hokkaidó a pokračovalo přes ostrovy Honshú, Shikoku a Kyúshú až na Korejský poloostrov. Za 73 dní, při vysokých letních teplotách, nesnesitelné vlhkosti a s tajfunem v zádech, našlapali z japonského Sappora do jihokorejského Soulu 5044km. Ze sedel kol poznali jak obyčejný venkov, kam normální turisté zřídka kdy zavítají, tak rušné, hustě osídlené a tepající světové metropole, nevynechali návštěvy nádherných starých chrámů, památek zapsaných v Unesco, vyhlášených přírodních krás, projeli nejkrásnější japonskou cyklostezku, poznali z blízka i běžný život japonských rodin a japonskou i korejskou pohostinnost. V celobarevné publikaci s mnoha obrázky, která může posloužit i jako malý průvodce, najdete rovněž zmínky o technických vymoženostech těchto elektronických velmocí, mnoho úsměvných příhod, postřehy, statistiky, jednoduché mapky, rady a rovněž ceny jídla, pití, ubytování či dopravy.

 

39. Genetika v psychiatrii

Petr Zvolský

 

40. Zpíváme ve sboru

Milan Uherek

 

41. Pohádková kuchařka muzea strašidel a pohádkového statku

Zdeněk Zajíček

 

42. Zdenka Procházková

Zdenka Procházková

Herečka Zdenka Procházková zářila na pražských divadelních scénách v 50. a 60. letech 20. století. Počátky její umělecké kariéry výrazně ovlivnil Karel Höger, který byl sedmnáct let jejím manželem. Hráli společně v mnoha filmech a na jevišti měli velké úspěchy s konverzační hrou Drahý lhář. Po roce 1968 už pro Zdenku Procházkovou role na českém jevišti nebyly, ale nezájem Prahy jí vynahradila Vídeň, kde byla velmi populární.
V knížce vzpomíná na svůj bohatý život, na svého manžela a herecké kolegy, na role, které ztvárnila doma i v cizině.
V současnosti sklízí Zdenka Procházková úspěch ve filmu Lída Baarová jako představitelka Lídy Baarové, která na sklonku života vypráví mladé studentce svůj životní příběh.
Kniha vychází k životnímu jubileu herečky.

 

43. Špion: 30 let ve službách vojenské rozvědky

Olin Jurman

Vzpomínky spolupracovníka Zpravodajské správy Československé republiky, doplněné o poznámky a dodatky členů jeho agenturní skupiny. Zahrnují období let 1964 až 1992 a částečně zasahují i do dalších let. Důležitou součástí publikace je množství poprvé zveřejněných dokumentů, dále fotografie i jednoduché mapky. Autor pracoval i s utajenými informacemi.

 

44. Posedlosti francouzských králů

Henri de Roméges

Jindřich IV.: mobilizoval třistatisícovou armádu pro krásné oči blondýny o 42 let mladší než on. Ludvík XIV.: jeho milostné eskapády zruinovaly monarchii. Regent Filip Orleánský: tento prostopášník se vyspal s každou, vlastní dceru nevyjímaje. Ludvík XV.: po letech spořádaného života propadl pedofilii. Napoleon I.: 60 oficiálních milenek plus ženy bez ohledu na společenské postavení, které si nechal přivádět do každého tábora. Napoleon III.: nejlepší zákazník pařížských nevěstinců, jemuž nadto vrchní správce divadel dodával herečky. Kniha se hemží neodolatelnými popisy scén, v nichž se láska snoubí s cynismem, rafinovanost se špinavostí, směšnost s tragikou. Ve srovnání s líčením těchto sexuálních nevázaností nám budou naši současní vládnoucí činitelé se všemi svými výstřelky připadat jako nevinná školní dítka!

 

45. Dotek léčí tělo, úsměv duši!

Jarmila Mandžuková

Kniha o úžasných možnostech léčivé energie, která nás naučí, jak aktivovat léčivé energetické proudy vlastního těla, provádět vizualizace pro zdraví, tedy co vše dělat a jak posilovat svůj organismus, pomáhat mu v léčbě, ve zmírnění fyzické bolesti atd. Léčba duše je zase skryta v pozitivním myšlení, humoru, smíchu…, to vše v duchu přísloví „dobrá mysl je půl zdraví“.

 

46. Příběhy domů slavných: na známé adrese

Blanka Kovaříková

O historii pražských domů vyšla již řada knih. Všichni autoři se ale jimi doposud zabývali jen z hlediska architektury. Tato kniha je však zcela opačná. Autorku zajímají lidské příběhy, osudy osobností, které v domech žily, neboť genius loci tvoří teprve ti, kteří místo obývají. Ve Šrobárově ulici na Vinohradech žil dlouhá léta Svatopluk Beneš, v Nerudovce v domě U Bílé řípy Josef Kemr, na Masarykově nábřeží č. 10 Lída Baarová, na Kampě Jan Werich a Josef Vinklář, v domečku u Lužického semináře Slávka Budínová, ve Faustově domě Helena Růžičková a mnoho dalších slavných osobností o nich se dočteme v nové knize známé autorky Blanky Kovaříkové.

 

Beletrie:

47. Lidé z rodu Nire

Morio Kita

Děj rodinné ságy je umístěn převážně do prostředí soukromé psychiatrické léčebny. Na osudech svérázných postaviček je zachycen vývoj japonské společnosti od začátku minulého století do konce 2. světové války.

 

48. Kabaret s nahou slečnou

J. R. Pick

Výbor z nejúspěšnějších povídek známého českého humoristy a satirika.

 

49. Ze života nižších kruhů

Vladimír Renčín

humor

 

50. Kapky štěstí a naděje

Marián Vanek

Byl pátek, prvního září třicet devět, patnáct minut po čtvrté hodině ranní a vypukla druhá světová válka. Šokující příběhy čtyř židovských dívek a jejich nejbližších z doby německé okupace v Polsku vznikly na základě faktů a skutečných vzpomínek jedné z nich. Autentické svědectví se vryje pod kůži, je tu s námi tady a teď a je tak bezprostřední a sugestivní, že si podmaní i toho, kdo o této době už mnohé zná. Skrývání před gestapem, život zoufalých a ztracených v ghettu a pokusy o útěk na svobodu provázené strachem i nadějemi. Někdy stačila alespoň kapka, kapička štěstí.

 

51. Nářek vlků

Wilbur Smith

Zima roku 1935. Dravá italská vojska smrtelně ohrožují bezbranný lid Habeše, dnešní Etiopie. Hrdinové tohoto napínavého románu, drsný Jake Barton a elegantní Gareth Swales, uzavřou výnosný obchod s habešským císařem. Jejich úkolem je zprovoznit obrněná monstra z první světové války a dodat je habešskému lidu k obraně jejich vlasti. Na riskantní výpravě se k nim připojí mladá a krásná Vicky, která je odhodlaná za svobodu Habeše obětovat i svůj život.

 

52. Brána věčnosti

Richard Dűbell

Rok 1250. Císař Friedrich II. je mrtvý, Svatá říše římská plná zmatku. Jen jeden člověk zná poslední císařovo tajemství. Je to katar Rogers de Bezers, který se pouští po stopě tajemství, které navždy změní jeho život.
Ve stejnou dobu se vydává na cestu jedna cisterciačka, aby v odloučenosti založila novou celu. Její řád se musí stát slavným duchovním centrem, aby ochránil jednu spolusestru, a prostředkem k tomu má být stavba nádherného kláštera. Když lidé v městečku plány sestry Elsbeth odmítají, sáhne po pomoci tří cizinců. Jedním z nich je Rogers de Bezers. Elsbeth však netuší, co ho do města přivedlo doopravdy.

 

53. Aféra Eduarda VII. – 1. díl

Krystyna Kaplan

Série Aféra Eduarda VII.: 1. Anglický král a modistka

V době, kdy byly Mariánské Lázně na vrcholu slávy, jezdil do nich výkvět světové elity a inkognito také anglický král Eduard VII. Nejen aby bral kúru na zhubnutí, ale také aby omládl, neb jak známo, tento světácký monarcha měl notorickou zálibu v ženách. A že to byla doba anarchistických atentátů, hrozilo každým dnem nebezpečí, že noviny přinesou palcový titulek o smrti další korunované hlavy.
Lehce eroticky laděný román je fascinující pohlednicí ze života v těchto lázních počátkem 20. století.
Krystyna Kaplan je dokumentaristka a spisovatelka polského původu žijící v Anglii. Napsala dvě knihy, které se staly bestsellery - Prague the Turbulent Century a Londyn po polsku.
Její tři nejoblíbenější města jsou Mariánské Lázně, Praha a Londýn, kde žije.

 

54. Kořeny růže Tudorovců

Mari Griffith

Příběh vášnivé lásky, která vyústila do tajně uzavřeného manželství, z něhož vzešlo jméno nejznámější královské dynastie v dějinách Velké Británie – Tudorovců. Když byli anglický král Jindřich V. a jeho žena Kateřina z Valois požehnáni narozením syna, jejich štěstí netrvalo dlouho. Král umírá a Kateřina se v jedenadvaceti letech stává vdovou. Brzy poté zemřel i její otec, francouzský král, a Kateřinin desetiměsíční syn dědí obě koruny jako Jindřich VI. Malý král i jeho matka potřebují na nepřátelském anglickém dvoře veškerou ochranu a lásku a Kateřina ji nalézá u mladého velšského služebníka Owena Tudora.

 

55. Sexpo

Marián Vanek

humor

 

Pro děti:

56. World of WarCraft. Rytíř smrti

Dan Jolley

Během třetí války se voják z Lordaeronu Thassarian vydá hledat své dva ztracené druhy. Oba šťastně nalezne, ale oni ho nečekaně zradí: setnou mu hlavu, aby se společně všichni tři stali neživými rytíři smrti. Po návratu do vlasti jejich král vyhlásí útok, chce vzkřísit své vojsko pohřbené v troskách. Všichni tři rytíři se však pod Thassarianovým vedením vládě svého pána vzepřou.

 

Romány pro ženy:

57. Z lásky k dítěti

Betty Mahmoodyová

Volné pokračování knihy Bez dcerky neodejdu, má spíše dokumentární charakter a je zasvěceno popularizaci organizací, bojujících za práva dětí na celém světě. Autorka upozorňuje na úskalí smíšených manželství a na reálné nebezpečí únosů dětí do země jednoho z rodičů. V knize uvádí mimo vlastní zkušenosti i několik dalších otřesných případů takových únosů a zdůrazňuje obtížnost, ne-li nemožnost, získat podle dosavadních právních předpisů dítě zpět. Autorčina aktivita směřuje na základě ustanovení Haagské konference k revizi zákonů v mezinárodním měřítku ve prospěch takto ohrožených a postižených dětí.

 

58. Sabatina: chtěla mě zabít vlastní rodina

Sabatina

Sabatina prožívá radostná léta dospívání a studií v Linci. I když se považuje za Rakušanku, její rodiče, ortodoxní muslimové, chtějí, aby žila jako správná pákistánská žena vzala si manžela, jehož jí vybere otec, rodila děti, chodila zahalená v burce, potlačila vlastní názory a zapomněla na vyšší vzdělání.

 

59. Já a pan Darcy

Alexandra Potter

Po sérii katastrofálních vztahů se Emily rozhodla odpočinout si od všech „dnešních“ mužů. Věnovat se chvíli sama sobě, dát si skleničku vína a strávit zas nějaký čas četbou milovaného románu Pýcha a předsudek. Vrátit se do časů pana Darcyho, kdy muži byli oddaní, čestní a elegantní. Když ji nejlepší kamarádka pozve na týdenní dovolenou do Mexika, přetékající margaritou a exotickými milenci, Emily dá přednost výletu do míst, kde žila Jane Austenová. V autobuse plném penzistů je jasné, že tady muže svých snů nepotká. Slibně nevypadá ani mizerně naladěný novinář, nedobrovolně vyslaný napsat článek, proč byl pan Darcy zvolen „NEJ“ mužem všech dob. Když Emily vstoupí do pokoje tváří v tvář samotnému panu Darcymu, všechny holčičí sny se náhle začnou plnit.

 

60. Aféra v Cornwallu – 2. díl

Liz Fenwick

Série Cornwall: 1. Dům v Cornwallu, 2.Aféra v Cornwallu, 3. Cizinec z Cornwallu

Útěk z vlastní svatby nikdy nepřináší nic dobrého
Román plný intrik, lásky, okouzlení a nabízí čtenáři odpočinek od problémů běžného života.
Když začíná Jude pociťovat přílišný tlak z nadcházejícího manželství, uteče z kostela, kde nechává u oltáře skvělého muže, rozzuřenou matku a spoustu hostů, kteří budou mít léta o čem mluvit. S pocitem viny a studu odlétá Jude na Pengarrock, rozpadající se honosné sídlo na útesu v Cornwallu, kde získá práci v rozsáhlé knihovně rodiny Trevillionů. Dům je pro Jude vítaným únikem z minulosti, a navíc je plný tajemství a historie, ale když přijíždí jeho majitel, je více než jasné, že Pengarrock není každým tak milován. Jak Jude propadá kouzlu domu, dovídá se o rodinné záhadě pramenící z tragédie, která se tu udála před staletími. Když je Pengarrock na prodej, vypadá to, že Jude bude muset dům opustit.
 

61. Běsnící světlo

Laure Estelle

DO KRAJNOSTI VYČERPANÁ.
Lucille dovedou potrápit hluboké duševní zmatky, až neví kudy kam. Její rodiče selhali a ona se ze dne na den ocitla bez pomoci sama s malou sestrou. Musí čelit zraňujícím aspektům lidské existence, zvlášť když si dala slovo, že malou Wren udrží ve své péči. Není to nejlepší doba pro osudovou lásku a ještě k tomu má Digby svoji dívku, Lucille ale ví s naprostou jistotou, že jestli nic nepodnikne, ztratí kus svojí duše a bude navždycky litovat.
NACHÁZÍ SVOJE SILNÉ STRÁNKY
V bitvě o znovunabytí vnitřní vyrovnanosti selhává znovu a znovu. Je absolutně vyčerpaná a víc už nemůže unést, pak si ale uvědomí, že kupodivu právě komplikovaná láska plná rozporů jí pomáhá, aby ve svém nitru odkryla nové dimenze a objevila svoje silné stránky

 

Detektivky:

62. Zpověď agenta StB: pidoidně realistický román

David Jan Novotný

Detektivní román, v němž nás autor zavede do prostředí Státní bezpečnosti posledních deseti let totalitního režimu. Prolínáním dvou dějových linií, současnosti a minulosti, které spolu zprvu zdánlivě nesouvisí, vzniká napětí, korunované nečekaným vyústěním.

 

63. Hlavolam – 3. díl

Hakan Nesser

Série Inspektor Van Veeteren: 1. Síť, 2. Čtvrtá oběť, 3. Hlavolam, 4. Žena s mateřským znaménkem, 5. Dívka, která nikomu nechyběla, 6. Műnsterův případ, 7. Karambol

Za slunečného srpnového dne je z vězení propuštěn dlouho vězněný muž. V jednom z deštivých dubnových dnů najdou hrající si děti jeho mrtvolu. Byl zabit, protože si někdo myslel, že nebyl potrestán dostatečně?

 

KNIŽNÍ NOVINKY ČERVEN 2017

Pro děti:

1. Milníky na mé cestě

Miley Cyrusová

Před třemi lety byla Miley Cyrusová prakticky neznámá dívka. Její život na venkově v Tennessee zaplňovala rodina, přátelé, škola, vystoupení roztleskávaček a každodenní povinnosti na farmě. A pak přišel seriál jménem Hannah Montana.Téměř přes noc vyletěla Miley vzhůru jako superstar, stala se televizním i zpěváckým divem. Klidné dny vystřídaly vyprodané koncerty, televizní vystoupení a články v časopisech. Ale při tom všem zůstala Miley blízká své rodině a přátelům a spojená s jižanskými kořeny, které jí dodávají takovou sílu. Toto je opravdu jedinečný pohled do světa jedné z dnešních největších a nejzářivějších hvězd, jež se ohlíží zpět a přitom postupuje vpřed. Vlastní životopis hlavní hrdinky seriálu Hannah Montana, který sepsala s Hilary Liftin

 

2. Jak maminka vylezla na strom

Míša Vetešková

Jak nahradit dětem čas, který nemůžeme trávit s nimi? Na to Vám odpoví nová kniha osmi rozhlasových pohádek: Jak maminka vylezla na strom reportérky Českého rozhlasu Radiožurnál Michaely Veteškové. Ilustrace k této knize namalovala ak. mal. Lucie Seifertová držitelka cen: Magnesia Litera, Zlatá Stuha, Zlatá Pečať, tv cen Elsa, Trilobit a jejíž kniha Dějiny udatného českého národa byla nominována na dětskou knihu desetiletí.
 

3. Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou a Martínkem

Andrea Popprová

Kniha plná receptů, návodů a hříček na vánoční čas. Ilustrátorka, kterou děti dobře znají z časopisu Sluníčko, vytvořila pro děti a jejich rodiče barevnou, nádherně ilustrovanou knížku, s kterou mohou strávit celé vánoční, ale i předvánoční období. V rámci příběhu malé holčičky Lucky, jejích brášků a tajemné kočky Tečky přibližuje autorka legendy a obyčeje, které se vážou k adventu, a nabízí recepty na tradiční pečivo, návody na výrobu různých ozdůbek a spoustu úkolů k řešení. Pro děti od 4 let.
 

4. Draka je lepší pozdravit, aneb, O etiketě

Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl

S podtitulem: Základy slušného chování pro malé děti v krátkých pohádkách a verších.
Slušnému chování je potřeba se učit již od útlého věku. Aby ale děti neodradily suché poučky či odtažité kárání, rozhodli se autoři učit je etiketu prostřednictvím příběhů. Je v nich ukryto poselství o tom, že má člověk vždy slušně zdravit, prosit i děkovat, že si musí po sobě uklízet, neničit věci, dělit ses ostatními, že nemá být lhostejný ke svému okolí. Ke každému příběhu je připojen rádce pro rodiče, jak mají ratolesti dobrému chování učit, i tipy na to, jak vlastně takové dobré chování vypadá (například u stolu). A nakonec, aby se to všechno dobře pamatovalo, nechybí pěkná básnička.

 

5. Sněhurka a sedm trpaslíků

Disney

Kouzelné pohádky

 

6. Harry Potter – filmová kouzla

Brian Sibley

Reprezentativní obrazová publikace rozzáří úžasem všechny milovníky Harryho Pottera. Představuje nejzajímavější postupy tvorby ze všech filmových dílů o slavném čarodějnickém učni. Ukázky filmařských postupů, přiblížení až odhalení úžasných tajů, kouzel a triků, které ohromují diváky v kinech. Rozsáhlé fotografické dokumenty z příprav a natáčení jednotlivých filmů, zajímavé obrazové srovnání vývoje představitelů hlavních rolí od dětství až po aktuální současnost, osobní vyznání představitelů hlavních postav a tvůrců. Předvedení nejzajímavějších nápadů tvůrců od náčrtků po realizaci. Strhující proniknutí do tajů kouzel filmařského řemesla slavných režisérů, kteří byli také očarováni dílem J. K. Rowlingové.

 

7. Řecké mýty pro děti

Grzegorz Kasdepke

Řecké mýty znají a milují lidé po celém světě. Nevíme, kdo je vytvořil, ale ze své kolébky se záhy rozšířily a staly se klasikou. V této knize jsou barvitým a svěžím způsobem převyprávěny pro dětské uši. Malí čtenáři tak poznají přepychové sídlo bohů na Olympu, kde se od rána do večera konají přepychové hostiny, starověké Řecko obývané obyčejnými lidmi i mytologickými tvory a další bájná a skutečná místa. Na čtenáře čeká 20 nejznámějších mýtů a spousta překrásných ilustrací, které z knihy dělají umělecké dílo.

 

8. Ezopovy bajky

Jiří Žáček

Kniha obsahuje několik poučných příběhů o zvířátkách. Jsou vyprávěny jednoduchým a srozumitelným stylem, takže jim porozumí i ty nejmenší děti.

 

9. Vodníček Buližníček

Josef Koutecký

Pohádkové příběhy vodníčka, narozeného v tůni na horním toku Vltavy, který se stal hlavním vodníkem v Praze. Příběh začíná vyprávěním o dětství vodníčkova otce, jeho svatbou, narozením Buližníčka, popisuje Buližníčkova dětská léta. Dále popisuje jeho panování na Kampě i jeho soužití s obyvateli Malé Strany

 

10. Černý hřebec

Anna Sewellová

Podtitul: nejslavnější příběh ze života zvířat

 

11. Bibi a Bubi: Bravo, Bibi! – 4. díl

Tina Caspariová

Série Bibi a Bubi: 1. Láska na první pohled, 2. Nerozluční přátelé, 3. Kamarádi v dobrém i zlém, 4. Bravo, Bibi, 5. Prázdniny v sedle, 6. Černé nebezpečí, 7. Domov pro kovboje

Přišlo jaro a Bibi a Bubiho čeká mnoho nových úkolů: Jak rozveselit nemocného učitele jízdy? Jak pomoci osiřelému poníkovi? Jak dát za vyučenou nafoukanému vejtahovi? Jako vždy, i tentokrát se nám Bibi s Bubim postarají o celou řadu veselých překvapení.

 

12. Letní štvanice – 11. díl

R. L. Stine

Stopy hrůzy 26, ze série Ulice strachu: 1. Nůž, 2. Tajná ložnice, 3. Haló, tady fantom!, 4. Královna plesu, 5. Letní msta, 6. Pronásledovaná, 7. Polibky smrti, 8. Večírek s překvapením, 9. Mlčení noci, 10. Hra s ohněm, 11. Letní štvanice, 12. Nová dívka, 13. Náměsíčná, 14. Víkend na lyžích, 15. Záludné zlo, 16. Mejdan pro odsouzence, 17. Smrt ze záhrobí, 18. Krvavá finta, 19. Nevlastní sestra, 20. Nekonečná noc, 21. Nejlepší přítelkyně, 22. Za oponou, 23. Smrt nadrbou, 24. Nový chlapec, 25. Mlčení noci 2, 26. Sázka, 27. Zlé sny, 28. Na konci číhá smrt, 29. V cizím těle, 30. Smrt záchranářů, 31. Klub děsu, 32. Cesta do pasti, 33. Vražda před maturitou, 34. Čtenář myšlenek, 35. Jsi frajer, Bobby, 36. Zlý měsíc, 37. Hrůzostrašné léto, 38. Hra o tělo, 39. Pokažené rande, 40. Kdo spí v mém hrobě?, 41. Prokletí rodiny Fearů, 42. Dům smrti, 43. Perfektní buchta, 44. Co Holly slyšela
Cari Tylorová a její tři přátelé se těší na „letní párty“, na práci ve starém hotelu U vyjícího vlka na ostrůvku u Mysu Dobré naděje. Ale s hrůzou zjistí, že hotel je úplně opuštěný a kdosi je varuje, aby okamžitě odjeli. Záhadný majitel Simon Fear III. dovolí Cari s přáteli zůstat a přenechává jim vedení hotelu. Čtyři přátelé jsou nadšeni… dokud si neuvědomí, že se zapletli do „lovecké štvanice“… dokud se neobjeví Simonův divný a hrůzu nahánějící bratr… dokud nezaslechnou ženské výkřiky: „Žádnou párty – prosím, žádnou párty!“… dokud ze stěn a z kohoutků nekape krev! Když je Simon Fear zavražděn, vystrašená Cari s přáteli chtějí pryč. Ale nemohou uniknout! Jsou na ostrově v pasti! A teprve nyní „párty“ začíná…

 

13. Doba ledová. Ledová dobrodružství 

Braden Lamb

Série Doba Ledová: Ledová dobrodružství: 1. Doba Ledová: Ledová dobrodružství, 2. Doba Ledová: Ledová dobrodružství 2

Nenechte si ujít nová komiksová dobrodružství vašich přátel z Doby ledové, která ve filmu nikdy neuvidíte. Jsou stejně milí, stejně vtipní a stejně upovídaní. Sid, Broskvička, Louis, vačičáci a šavlozubá veverka vás přicházejí znovu pobavit ve dvou zcela nových příbězích.

 

14. Doba ledová. Ledová dobrodružství

Braden Lamb

Komiksová dobrodružství přátel z Doby ledové. Potěší malé i starší čtenáře. Známí hrdinové z filmového zpracování přicházejí znovu pobavit. Avšak v příbězích, které ve filmu nikdy neuvidíte.

 

Beletrie:

15. Dva proti Říši

Jiří Šulc

Román založený na podrobném zkoumání pramenů a literatury popisuje scénu domácího odboje i exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii, přípravu atentátu na Heydricha, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se líčení soukromého života hrdinů. Poskytuje realistický obraz o strukturách německé moci, zabývá se vyšetřovacími postupy gestapa. Román zaujme strhujícím dějem i výbornou psychologií postav.

 

16. Městečko, kde se zastavil čas

Bohumil Hrabal

Městečko, kde se zastavil čas je jedna z nejpůvabnějších a nejhodnotnějších Hrabalových próz, žánrově zařaditelná nejspíš jako novela. Poprvé vyšla v roce 1978 pod názvem Městečko, ve kterém se zastavil čas v exilovém nakladatelství Comenius v Innsbrucku. Jde v podstatě o zbeletrizovanou historii dvacátého století, jak se promítala do událostí v nymburském pivovaře, kde byl Hrabalův otec správcem a kde spisovatel prožil podstatnou část dětství. Protagonisty textu jsou opět bratři Francin a Pepin, čtenářům tak dobře známí například z Postřižin, jež ostatně mají v tomto textu původ. Celá knížka je tak trochu autorovým nostalgickým povzdechem nad \"koncem starých časů\". Popis života v idylických dvacátých a třicátých letech dvacátého století je vystřídán popisem časů poúnorových, kdy se komunistický režim pochopitelně negativně podepíše i na životě.

 

17. Prorok humoru

Vladimír Renčín

Soubor takřka 400 kreslených vtipů z autorova osobního archivu, periodického tisku, pohlednic, plakátů, kalendářů a litografií. Vydáno ve spolupráci s n.p. Kniha. Uspořádal Stanislav Fremunt.

 

18. Mafiánka

Sveva Casati Modignaniová

Nancyiny oči svítící nenávistí se naplnily něhou, prudký dech se zklidnil a na krásné tváři se objevil úsměv. Žhavý polibek zpečetil smíření, ale v její ruce se zableskl malý revolver, který jí daroval, aby se mohla bránit. Sean ji sevřel do náruče plný blaženého vzrušení a Nancyin prst se natáhl ke spoušti. Rána roztrhla Irčanovo srdce. Zemřel jí v náruči. José Vicente a Sal odnesli Seanovo tělo a Sandra s Frankem pečovali o Nancy. "Musela jsem to udělat, Franku.

 

19. Doktor za školou – 6. díl

Richard Gordon

Série Doktor: 1. Doktor v domě, 2. Doktor na moři, 3. Doktor k mání, 4. Doktor na ocet, 5. Doktor bez hlavy, 6. Doktor za školou, 7. Doktor v úzkých, 8. Doktor v žitě, 9. Doktor ve stávce, 10. Doktor na větvi, 11. Doktor a syn, 12. Doktor v ráži, 13. Doktor v trní, 14. Doktor a dcery, 15. Doktor a duchové

Humorné příběhy mladého anglického lékaře, v jehož soukromí se odráží jeho profesionální deformace. Další pokračování úspěšného seriálu o životě mladého lékaře se tentokrát více obrací do jeho civilního života. Sledujeme jeho účast na americké lékařské konferenci a jeho dojmy z amerického prostředí, jeho lásky a trable se ženami, prázdninová dobrodružství i rodinné problémy. Kniha je založena na situačním humoru.

 

20. Hliněné dny

Stanislav Beran

Nová kniha mladého autora, jehož povídková prvotina (Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa) vzbudila zaslouženou pozornost kritiky i čtenářů. Hliněné dny jsou novelou, o níž sám autor říká: „Kniha druhé poloviny století, ve kterém rozkvetlo salónní levičáctví a civilizační choroby, a také dvou lidských osudů, v určitých okamžicích se protínajících a poté na dlouhou dobu vzájemně ztracených, osudů, které už při letmém dotyku jako kulečníkové koule mění směr a po dalších odrazech k sobě opět nacházejí cestu. Kniha do omrzení opakující, že štěstí je nesouměřitelné a relativní a láska může mít podobu skrytou i nehezkou. Kniha o tom, že každému z nás sedí mezi ušima nebo ve vnitřnostech ďábel, který dává životu směr v danou chvíli nevhodný, a přesto se mladí úspěšní setkají s mladými neúspěšnými nad stejnou rozlitou stařeckou polévkou.“

 

21. Rasputinův stín – 4. díl

Raymond Khoury

Série Sean Reilly: 1. Poslední templář, 2. Spása templářů, 3. Ďáblův elixír, 4. Rasputinův stín

Píše se rok 1916. Horníky v dole na Urale náhle zachvátí podivné šílenství a navzájem se povraždí. Nikdy se bohužel nepodaří zjistit, co bylo příčinou děsivého krveprolití: než totiž stačí mrtvá těla vychladnout, neblaze proslulý důvěrník carské rodiny Grigorij Rasputin vyhodí důl do povětří. Proč vlastně prodléval v tomto nehostinném kraji? A proč mu tolik záleželo na tom, aby zlikvidoval všechny důkazy? Současnost. Agentu FBI Seanu Reillymu byl svěřen choulostivý případ: skokem z okna newyorského mrakodrapu se zabil ruský diplomat. Šlo opravdu o sebevraždu? Kam zmizel majitel bytu, bývalý učitel fyziky Leo Sokolov? A nebyl ve skutečnosti Sokolov někým docela jiným, než za koho se vydával? Zatímco Reilly hledá odpovědi na tyto otázky, New Yorkem se přelije vlna vražd a nepochopitelného, nepříčetného násilí. Také Reillymu začíná jít o život. Čelí nejen profesionálnímu zabijákovi ve službách cizí rozvědky a místním mafiím, ale i mnohem děsivější hrozbě: záhadnému přístroji, který dokáže lidi přetvořit na loutky bez vůle. Historie tohoto zařízení sahá až do carského Ruska, ovšem díky moderním technologiím se z něj stal potenciální nástroj všeobecné zkázy.

 

22. Poslední kamikadze

M. E. Morris

 

Naučná:

23. Marie Terezie - zakladatelka moderního státu

Miley Cyrusová

Marie Terezie, rakouská císařovna, česká a uherská královna, byla ve své době považována za „matku Rakouska". Nejen proto, že z jejích sedmi dětí se dva synové stali císaři (Josef II. a Leopold II.), ale především proto, že tato osvícená absolutistická panovnice objevila způsob vlády, který smiřoval tradici s modernitou, řídila se pragmatismem a svou intuicí. Odvolávala se na svou pevnou katolickou víru stejně jako na ideály osvícenství. Uvolnila přísné mravy panující u habsburského dvora a položila základy moderního státu. Četnými reformami, jež uvedla v život, stvrdila jeho autoritu nad místními partikularismy: sjednotila legislativu a zavedla některé instituce pro státní zaměstnance a vojsko. Současně však musela upírat pozornost za hranice říše. Stála proti ní mocná koalice v čele s Francií, která po smrti jejího otce ohrožovala její dědictví (války o dědictví rakouské). Nakonec musela postoupit Prusku Slezsko, avšak získáním jiných území promyšlenou sňatkovou politikou Rakousko zabezpečila.

 

24. Karty, vy a já

Hanka Zýková

Knížka, kterou držíte v ruce, není spisem o neomylnosti výkladu karet či autorky samotné. Je spíše sbírkou pravdivých lidských příběhů, které se, v jistém bodě prolnuly s jejím životem.
Náhoda, chtěla, že tato setkání byla mnohdy dobře načasovaná a splnila svůj účel pomoci lidem v nesnázích.

 

25. Nahoru a dolů Toboganem

Tomáš Sláma

 

26. Ženám pro štěstí, úspěch, zdraví, pohodu, krásu

Jarmila Mandžuková

Na ženy jsou od dětství kladeny větší nároky než na muže, a také se od nich více očekává. Ženy mají všeobecně více problémů než muži - nebezpečí násilí, větší zodpovědnost k rodině, menší možnosti seberealizace v zaměstnání, komplexy vůči svému vzhledu atd. Také jsou vystaveny větším zdravotním rizikům a zátěžím (těhotenství, klimakterium, osteoporóza...). Proto je tato publikace věnována výhradně ženám a obsahuje praktické rady a návody na to, jak být šťastnější, úspěšnější, zdravější a krásnější. Měla by jim pomoci dosáhnout větší rovnováhy a harmonie mezi láskou, prací a jejich osobním životem.

 

27. Lékařství Staré Indie

Vladimír Miltner

Důkladné, odborné, mnohými poznámkami vybavené pojednání o starodávném lékařském učení, které vzniklo a tradovalo se v Indii. Je neodmyslitelně spojené s indickým náboženským a duchovním životem. Není však založené na pověrách, ale na neobyčejném přesném a citlivém pozorovaní pochodů v lidském organismu.

 

28. Výtvarné dílny pro děti

Susan Schwakeová

Pro nadějné umělce každého věku

 

29. Vlasta Burian – komik století

Ondřej Suchý

Monografie o životě a díle českého komika čerpá mimo jiné ze vzpomínek Burianovy rodiny a dalších osobností.

 

30. Malá Strana/Menší Město pražské

Václav Hlavsa, Jiří Vančura

Předložené dílo Malá Strana / Menší Město pražské je pojato ze dvou různých, přesto však doplňujících se hledisek.
První část knihy rozprostírá před čtenářem široký obraz, který vypovídá o historickém vývoji Malé Strany,jedné z nejsvéráznějších části hlavního města české republiky Prahy.
Druhá část knihy je zaměřena na místopis této zcela ojedinělé historické rezervace Prahy. Jsou zde popsány jednotlivé ulice,výstavné paláce, kostely,významné občanské domy,i se všemi zvláštnostmi a dále krásné zahrady,jenž svou zelení pokrývají svahy pod Hradem i pod Petřínem. V architektonickém ztvárnění všech těchto prvků tvořících Malou Stranu je možno spatřit různá historická období, v nichž se město přetvářelo, až nalezlo trvalý výraz ve stavu, v jakém ho nalézáme nyní. Současný pohled na tuto pražskou čtvrt je již dnes chráněn jako památka a bude zachován í do budoucnosti pro příští generace.

 

31. Příjemný život s květinami

John Brookes

Pěstování a využití jejich barvy a tvaru při úpravě bytového interiéru

 

32. U nás doma

Maryna Svobodová - Alšová

Vzpomínky na malíře Mikoláše Alše.

 

33. Co se nevešlo do dějepisu 

Jan Bauer

Jan Bauer, jeden z nejplodnějších – a také nejčtenějších – autorů, věnujících se českým dějinám, sestavil tuto knihu ze sedmadvaceti zajímavých příběhů naší historie. A (snad oprávněně) v úvodu k ní tvrdí, že málokterý národ má tak zajímavé dějiny jako my – Češi, Moravané a Slezané. Třeba je to tím, že naše území bylo odedávna místem střetávání vlivů a kultur, možná i naší vynalézavostí, která však občas sklouzává k nesvornosti a lehkovážnému zapomínání na sliby…
Buď jak buď, v autorově atraktivním podání před námi defilují postavy historie dávné, ba mytické – Krok, svatý Prokop či osobnosti zobrazené na zdech znojemské rotundy svaté Kateřiny, středověké – a tady hraje velkou roli právě ona zmiňovaná nesvornost… ale i zcela nedávné (ovšem tato „nedávnost“ je pojem relativní, vždyť ruku na srdce, komu dnes něco bližšího říká třeba kdysi proslulý zločinec Lecián či „semínkový generál“ Šejna?).
Jan Bauer pátrá po jejich stopách a odkazu – a činí tak formou přístupnou, a přitom zasvěcenou, a se smyslem pro humor i mezinárodní souvislosti českých dějin. V jeho příbězích ožívají vzestup a pád prominentního vězně Karla IV. Coly di Rienzo, manželství „Good Queen Anne“, kterou její bratr Václav IV. do Anglie zřejmě opravdu prodal, osudná návštěva Polska, již vykonal svatý mučedník Jan Sarkander, stejně jako intimní i násilné poklesky vládců a šlechticů…
A to je jen malá ukázka toho, nač se můžete těšit, když jste do ruky vzali tento XVII. svazek Edice Český ČAS.

 

34. Zajímavá zastavení v dějinách

Jan Bauer

Existovala Atlantida, o níž psal starořecký filozof Platón? Pamatuje Egyptská sfinga poslední dobu ledovou? Pochází středoamerický národ Olméků z Afriky? Byl Mojžíš egyptským faraonem? Kam se ztratil poklad řádu templářů? Tyto a další otázky se pokouší zodpovědět kniha známého autora literatury faktu a historických románů Jana Bauera Zajímavá zastavení v dějinách.
Setkáte se v ní nejen s různými historickými záhadami, ale také s životními příběhy pozoruhodných postav světových dějin, jako byli například kartaginský vojevůdce Hannibal, císařovna Theodora, hunský náčelník Attila, francouzská a později také anglická královna Eleonora Akvitánská, dramatik William Shakespeare či zakladatelka Brazílie Leopoldina Habsburská.

 

35. Okolí Prahy – východ

Barbora Jungerová

Edice Kam na víkend

 

36. Tvořivé nápady a hry s knoflíky

Mirian Messerle

Edice dovedné ruce

 

37. Paličkování hrou

Lenka Malátová

Edice tradiční řemesla

 

Romány pro ženy:

38. Město života – 3. díl

Patricia Scanlan

Série Město dívek: 1. Město dívek, 2. Město žen, 3. Město života

Devlin, Caroline a Maggie. Ženy v rozkvětu, které dosáhly téměř všeho, co si jako dívky přály — kariéry, úspěchu, manželství. Mnoho známých jim závidí. Ale jak vysokou cenu je to stálo?

 

39. Město žen – 2. díl

Patricia Scanlan

Série Město dívek: 1. Město dívek, 2. Město žen, 3. Město života

Ze tří dívek, Devlin, Caroline a Maggie, hrdinek autorčina předchozího románu Město dívek, se staly ženy. Jenže jako bylo dozrávání nad jejich síly, zdá se, že dospělost není o nic snazší. Jedné se rozpadá citový život, druhé profesionální, třetí oba dva.

 

40. Slunné dny

Kate Thompson

Pokračování románu Tajemný cizinec vypráví o dalších životních peripetiích jeho hlavní hrdinky - herečky Deidre.
Vycházející divadelní a televizní hvězdička Deirdre O'Darová se dozvídá o nevěře svého přítele Roryho a utíká z Dublinu do panenské přírody irského západu, aby zapomněla. Narazí přitom na aristokrata Gabriela, majitele domu svých dětských snů. Kdo by odolal?

 

41. Konečně ten pravý?

Kelly James-Enger

Zažily jste někdy při setkání s někým, že mezi vámi přeskočila jiskra nebo že jste ucítily chvění? Jestliže ano, pak budete rozumět osmadvacetileté hrdince tohoto románu jménem Kate, která chození s muži založila právě na takovémto principu. Jestliže zaznamenáte chvění, stojí za to o potenciálního partnera usilovat. V opačném případě na něho raději zapomeňte. Problém ale nastane, když dokonalý Andrew pustí Kate k vodě a ona se nemůže vejít do svých milovaných džínsů. Nadto nesnáší svou práci, i když jí všichni říkají, že být právničkou je skvělé.  Naštěstí má svou nejlepší kamarádku Tracy, se kterou společně studovaly práva. Tracy je nádherná, chytrá, má skvělou práci, byt a stálého partnera Toma. Trpí ale také stravovacími potížemi, které skrývá dokonce i před svou nejbližší kamarádkou. Tracy nevěří na teorii o chvění, dokud ji poprvé nezažije na vlastní kůži. A tato zkušenost obrátí její život vzhůru nohama.  Dokáže Kate najít trvalou lásku, smysluplnou práci a podaří se jí zhubnout? Vzdá se Tracy muže, který ji miluje, aby mohla zažít sexuální naplnění, a dokáže se postavit tomu, jak zachází se svým tělem a duší

 

42. PS: Miluju Tě

Cecelia Ahern

Holly a Gerry patří k těm šťastným manželským párům, jimž by každý mohl závidět. Náhle, v jeho třiceti letech, odhalí lékaři u Gerryho rakovinu v konečném stadiu. Holly si vůbec nedokáže život bez Gerryho představit a vlastně si ani nic takového představovat nechce. Jenže Gerry s ní má jiné plány. Pár měsíců po jeho smrti dostane Holly balíček dopisů, které pro ni její manžel sepsal a v nichž ji žádá o splnění nečekaných úkolů. S pomocí těchto dopisů, svých potrhlých kamarádek a milující rodiny, která ji někdy dohání k šílenství, Holly postupně objevuje nový život; život dokonce rozmanitější než ten, který ji osud donutil nechat za sebou.

 

43. Džungle rtěnek

Candace Bushnell

Nico ONeillyová je šéfredaktorka časopisu Bonfire a chystá se převzít celé mediální oddělení. Má hvězdnou budoucnost, úspěšného manžela a dospívající dceru, pro kterou by udělala cokoli, ale z manželství se už dávno vytratila romantika, a proto se snaží najít ji v náručí mladšího muže. Wendy Healyová je ředitelka filmové společnosti Parador Pictures a matka tří dětí. Manžela prakticky živí, nicméně jí vyhovuje, že se on dokáže postarat o děti a jí zbývá dostatek času na práci. Celý svět se jí hroutí ve chvíli, kdy ji manžel z ničeho nic požádá o rozvod. Victory Fordová, jedna z nejúspěšnějších módních návrhářek v New York City, je i ve svých třiačtyřiceti letech nenapravitelný snílek, ale sotva dokáže držet krok se svými ideály. Poté, co naváže vztah s výstředním padesátiletým milionářem, začne zpochybňovat nejen existenci pravé lásky, ale i postavení úspěšné ženy ve světě byznysu. Hrdinkami románu jsou opět úspěšné ženy, s jakými jsme se již setkali už v autorčiných předešlých románech.

 

44. Jednou provždy

Cathy Kelly

Román pro ženy od populární irské autorky je věnován obtížnému období tří povahově odlišných mladých žen, které žijí v půvabném podhorském městečku s pocitem, že mají svůj život pevně v rukou. Pro všechny tři ženy ale nastává období, kdy se jejich plány začínají hroutit a nic není tak, jak by mělo být. Ctižádostivá Mel si uvědomuje, že pro kariéru nemá čas na své dvě dcery a je nucena situaci rázně vyřešit, Daisy, toužící po dítěti, prochází partnerskou krizí, a vznětlivá Cleo musí přihlížet, jak se pozvolna rozpadá rodinný podnik a hroutí vztahy se sourozenci. Pro všechny tři ženy je vzpruhou příchod neznámé ženy s bolestnou životní zkušeností, která se rozhodla zapomenout na minulost, otevřít v městečku nové lázně a vnést trochu vzrušení do jeho poklidných uliček. Její příchod pomáhá i třem hrdinkám nalézt elán a odvahu uskutečnit své sny.

 

45. A zrodila se hvězda

Louise Bagshawe

Anna Brownová tráví své dny v kanceláři velké produkční kanceláře čtením neúspěšných scénářů a sní o tom, že se jí jednoho dne podaří stát u zrodu skutečného trháku. Zatímco kolem ní se to hemží samými elegantními a nervově labilními krasavicemi, o Anně se při nejlepší vůli nedá říct, že by byla „hezká“. Neperspektivní zaměstnání a strašlivý přítel jí na sebevědomí taky nepřidávají. Anna začíná mít pocit, že talent sám o sobě nestačí.
Vtom se na scéně objevuje Mark Swan, jeden z nejuznávanějších filmových režisérů, samotář a podivín s takřka neomezenou mocí. Každý by se na jeho talentu a slávě chtěl přiživit – od ředitelů filmových ateliérů až po exkluzivní topmodelky. Pro Annu by mohl být lístkem nahoru, jenže jak by mohla jen doufat, že by si filmový bůh vybral právě ji?
Anna má však najednou až po krk všech ústrků od nadřízených a opovržlivých úšklebků od příslušníků mužské populace. Rozhodne se jít tvrdě za svým snem a se špetkou pomoci od přátel a pořádnou dávkou šílenství se jí to nakonec může podařit.

 

46. Svět ti leží u nohou

Louise Bagshawe

Rose Fiorellová, úžasná newyorská kráska je odhodlaná pomstít svého otce, kterého bezohledná stavební společnost připravila o obchod s lahůdkami i smysl života. Poppy Allenová, blonďatá princeznička z LA je odhodlaná vrhnout se do víru rocknrollu a stát se stvořitelkou rockových hvězd, zatímco Daisy Markhamová na otřesné anglické internátní škole dojde jednoho dne k rozhodnutí, že svou milovanou brakovou literaturu nebude už jenom číst, ale přímo sama tvořit.

 

47. Dokonalý život

Kate Thompson

Ženský román o trojici atraktivních emancipovaných žen, o jejich odvaze a síle lásky.
Tři přítelkyně sní o dokonalém životě: bývalá herečka, nyní vedoucí castingové agentury; majitelka luxusního obchodu Ráj květin; svobodná matka, pokoušející se spojit práci v televizní reklamě s péčí o dceru. Musí překonat mnohá úskalí a leccos v životě přehodnotit, než se jim podaří získat rodinnou pohodu, vytouženou lásku či víru ve vlastní schopnosti. Krásné ženy elegantně bojují o své štěstí. Oddechové dámské čtivo.

 

48. Jidáš líbal skvěle

Maira Papathanasopoulou

Kniha "Jidáš líbal skvěle" je současný příběh moderní athénské ženy, jejíž manželství prochází vleklou krizí. Děj se začíná odvíjet přibližně ve chvíli, kdy tato krize kulminuje odchodem manžela z domova. Kromě několika retrospektiv, které v podstatě pouze objasňují a doplňují stávající situaci, se děj románu odehrává v rozmezí několika měsíců. Ovšem díky skvělé fabulační schopnosti autorky a její mírně humorné, až ironické nadsázce se stává toto krátké časové období vícerozměrným a bohatým na události.

 

49. Dotek hvězd – 1. díl

Marian Keyes

Série Walshovi: 1. Dotek hvězd, 2. Návraty, 3. Tajemný dům

Román o mladé ženě, která se pokouší řešit manželskou krizi radikální změnou způsobu svého života. Maggie žije v irském Dublinu, její manželství se zdá být v troskách a v právnické firmě dostala výpověď; nastal správný čas na to, aby od základu proměnila svůj dosavadní život. Odjíždí do Los Angeles za přítelkyní, která se snaží proniknout jako scénáristka do filmového světa. Maggie je nejdřív nadšena "městem andělů", v pozlátkovém showbyznysu se cítí jako ryba ve vodě a dokonce se i zamiluje. Postupně však poznává, že není všechno zlato, co se třpytí, a jelikož manželská láska přece jen zcela nevychladla, vrací se ze snů zpět do reality. Typický román pro ženy nabízí kromě milostných problémů i dávku humoru, mířícího do vlastních dámských řad.

 

50. Zítra změním svět

Louise Bagshawe

Lucy Evansová je se svým životem naprosto spokojena. Užívá si ho plnými doušky, bydlí v nádherném bytě u svého nejlepšího kamaráda Ollieho a živí se kritikou počítačových her. Vydělá si tak akorát na pár piv s kamarády a jídlo z bufetu. Ale všechno se obrátí vzhůru nohama. Je přestupní rok a Ollieho přítelkyně, Příšerná Viktorie, ho požádá o ruku. A chce, aby se Lucy odstěhovala. A aby toho nebylo málo, Lucy je vyhozena z práce. Takřka přes noc je bez peněz a bez střechy nad hlavou. A jestli chce získat místo recepční v realitní kanceláři, je třeba, aby se z ní navíc přes noc stala pravá anglická dáma. Lucy se musí změnit ve svůj vlastní protiklad. Zapomenout na ragby, martensky a heavy metal; zvyknout si na oblečení od Laury Ashley, vysoké podpatky a Chardonnay. Dokáže to Lucy?

 

51. Pravidla lásky

Freya North

Thea Luckmoreová věří v lásku – v magickou jiskru skutečné, staromódní romantické lásky. Je rozhodnutá se buď šíleně zamilovat – nebo nic.
Alice Heggartyová, její nejlepší přítelkyně, se vždy zamilovává v zajetí smyslné touhy – do okouzlujících darebáků, kteří jí pravidelně lámou srdce. Když skončí její další nešťastný vztah, Alice dospěje k rozhodnutí. Je nejvyšší čas se vdát a přesně ví, koho si vezme.
Tu neidentifikovatelnou jiskru, ve kterou Thea věří, v ní zažehne náhodné setkání na Primrose Hill… Saul Mundy se zdá být dokonalý a Thea zjistí, že je zamilovaná a připadá si v sedmém nebi. Čerstvě provdaná Alice však brzy pochopí, že není ochotná hrát podle pravidel tak, jak si myslela. Začne je porušovat napravo, nalevo, všude… Současně se v základech otřese Thein svět, v němž láska hraje roli číslo jedna.

 

52. Jako my všechny

Cathy Kelly

Hana, Leona a Emma jsou přítelkyně a žijí v Irsku, v Dublinu. Seznámily se na poznávací cestě do Egypta. Hana prožívá úspěšné období: po dramatickém rozchodu s přítelem si doplnila vzdělání, zhubla a našla si kvalifikovanou práci, která ji baví. Leona je matkou tří dorůstajících dětí. Je rozvedená, pracuje jako sestra ve veterinární ordinaci a miluje zvířata. Zoufale touží po lásce muže, je romantická a pevně věří, že někde ve vesmíru na ni čeká její rytíř na bílém koni. Nejmladší Emma je šťastně vdaná, ale marně touží po dítěti. Bojuje s tyranským otcem a stará se o vážně nemocnou matku.

 

53. Vsaď se!

Jennifer Crusie

Hrdinkou milostného románu je milá a zvláštní dívka Minerva, která podlehne kouzlu mužného Calvina. I když jí hlas rozumu radí, aby milostnou pletku s Calvinem pustila z hlavy, Minerva si prostě nemůže pomoct a stejně tak je na tom i Calvin.
Oba hrdinové tuší, že věta: a žili spolu šťastně až do smrti je otřepané klišé, přesto nedokáží odolat jeden druhému. Svede je dohromady osudová přitažlivost nebo neuváženě uzavřená sázka, která možná naopak zhatí slibně se rozvíjející milostný cit?

 

54. Krása na prodej

Candace Bushnell

Hrdiny románu jsou příslušníci newyorských horních deseti tisíc, obyvatelé světa, v němž nikdo není dostatečně bohatý, vybraně oblečený ani náležitě společensky postavený, aby si vydobyl pevné místo mezi mocnými v království médií a zábavy. Janey Wilcoxová touží být na vrcholu. Poté, co se stává přední modelkou jisté významné agentury a získá si přízeň všemi obdivované lvice salonů, se konečně jí otevřou dveře do velkého světa. Ve snaze upoutat, okouzlit a stoupat výš po žebříčku slávy se účastní všech významných společenských akcí ve zdánlivě bezstarostné říši luxusních automobilů, filmových hvězd, mediálních magnátů a vztahů, jejichž smysl chápe pouze zasvěcený jedinec.

 

55. Dva karavany, aneb, Dobrodružné putování z jahodového pole v Kentu domyta měst Sheffieldu

Marina Lewycká

Co může mít společného Irina, mladá, krásná a vzdělaná Ukrajinka plná ideálů, Andrij, bývalý horník, sotva dospělý Malawijec Emanuel, polská ortodoxní katolička Jola, její praktická teta Marta, dvě čínské dívky a pes jménem Pes? Zdánlivě nic, snad jen místo, kde se potkávají. Na kraji jahodového pole uprostřed britského Kentu stojí dva karavany, jeden určený pro ženské sběračky jahod, druhý pro muže. Pojí je několik věcí: touha vydělat si a zajistit si tak lepší život, než jaký jim nabízí jejich rodné země a sny, naděje, touha.

 

56. Řízením Božím

Vlasta Pittnerová

Povídky s osudy prostých lidí, hledajících lásku, popisující prohry i vítězství, soužení i radosti.

 

57. Stíny minulosti

Amanda Quick

Katy Wadeová se po desetiletí práce pro impérium vysoce postavené rodiny Gilchristových rozhodne založit si vlastní podnik. Před odchodem však musí vyřešit poslední problém. Gilchristovi potřebují zachránit svůj záhadně se snižující majetek, a pro tu práci se hodí jen jediný muž - Luke Gilchrist. Příbuzní ho celý život nutili platit za skandál jeho otce a Luke přísahal, že se domů už nikdy nevrátí. Katy teď musí Lukea přesvědčit, aby využil svých obchodních zkušeností a rodině pomohl. Stačí však, aby pohlédla do jeho podmanivých zelených očí, a pochopí, proč ho ostatní označují za mizeru.

 

58. Hříšník Vysočiny - 16. díl

Hannah Howell

Série Murray Family: 1. Osud z Vysočiny, 2. Ochránce z Vysočiny, 4. Slib z Vysočiny, 5. Rytíř z Vysočiny, 6. Nevěsta z Vysočiny, 7. Anděl z Vysočiny, 8. Ženich z Vysočiny, 9. Válečník z Vysočiny, 10. Dobyvatel z Vysočiny, 11. Vítěz z Vysočiny, 12. Milenec z Vysočiny, 14. Divoch z Vysočiny, 15. Vlk z Vysočiny, 16. Hříšník z Vysočiny, 17. Hrdina z Vysočiny, 18. Mstitel z Vysočiny, 19. Pán z Vysočiny

Romantický příběh ze skotské Vysočiny. Známý sukničkář Tormand Murray se jednoho rána probudí vedle mrtvé milenky, kterou někdo před smrtí krutě mučil. Tormandovi je jasné, že někdo chtěl, aby byl považován za vraha. Když je za několik dnů zavražděna další z řady jeho bývalých milenek, vyhledá Tormand na radu přítele pomoc krásné „čarodějnice“ Morainn. Je známá tím, že mívá vidění a sny, v nichž se jí zjevuje pravda a někdy i budoucnost. Při prvním setkání oba mladí lidé pocítí vzájemnou přitažlivost. Morainn začne Tormandovi pomáhat i přesto, že jí hrozí veliké nebezpečí. Cítí, že rytíř je jejím osudem, třebaže ona není urozeného původu. Tormand se do Morainn také zamiluje, jen si cit zatím nechce přiznat. O život mezitím přijde další žena a situace je čím dál nebezpečnější.

 

59. Manželství s cizincem

Jane Ashford

Obvyklý konvenční svazek, Mary Flemingová a John Bexley se vzali, aby vyhověli přáním svých rodin. A krátce po svatbě odjíždí John, jako člen diplomatické mise lorda Amhersta, do Číny. Vrací se po téměř dvou letech.
A všechno, o čem si mysleli, že jeden o druhém ví, je jinak. Jsou zmateni, znervózňuje je to, ale jistým způsobem je to nádherně vzrušující.

 

Detektivky:

60. Záhada čínského pomeranče – 8. díl

Ellery Queen

Série Ellery Queen: 1. Zločin v divadle, 4. Ztracená závěť, 5. Egyptský kříž, 11. Přestupní stanice, 16. Město malérů, 19. Drama desatera dní, 30. Čtvrtá strana trojúhelníku, 33. Tajemství kovového domu

Případ řeší dvojice detektivů, otec Richard a syn Ellery Queenové. Richard, inspektor newyorské policie, ztělesňuje pečlivé pátrání, shromažďování a vyhodnocování faktů. Ellery, mladík se zálibou v knihách a amatérský detektiv, do řešení vnáší brilantní dedukci a intuici.

 

61. Neprůstřelné alibi – 31. díl

J. D. Robb

Série Eva Dallasová: 1. Smrtící nahota, 2. Smrtící sláva, 3. Smrtící nesmrtelnost, 4. Smrtící extáze, 5. Smrtící rituál, 6. Smrtící pomsta, 7. Smrtící svátky, 8. Smrtící spiknutí, 9. Smrtící věrnost, 10. Smrtící svědectví, 11. Smrtící soud, 12. Smrtící zrada, 13. Smrtící svůdnost, 14. Smrtící setkání, 15. Smrtící pravidla, 16. Smrtící portrét, 17. Smrtící imitace, 18. Smrtící rozdělení, 19. Smrtící vize, 20. Smrtící posedlost, 21. Smrtící klon, 22. Smrtící vzpomínky, 23. Smrtící zrození, 24. Smrtící nevinnost, 25. Smrtící stvoření, 26. Smrtící hrátky, 27. Smrtící kalich, 28. Smrtící sliby, 29. To se ti jen zdá, 30. Fantazii se meze nekladou, 31. Neprůstřelné alibi, 32. Téměř bez šance, 33. Neomylný instinkt, 34. Každý má motiv, 35. Měj se na pozoru, 36. Riskovat se musí, 37. Odplata tě nemine, 38. Očistím tě od hříchu, 39. Na mě si nepřijdeš, 40. Jen ty a já, 41. Totožnost neznámá, 42. Ruka ruku myje

Po návratu z dovolené čeká na policistku Evu Dallasovou v New Yorku tvrdý oříšek – série zdánlivě nesouvisejících vražd bez motivu, provedených zvláštním způsobem. Eva zjistí, že stopy vedou ke dvojici mladíků z bohatých rodin, kteří zabíjejí čistě pro zábavu a navzájem si poskytují alibi. Hledá důkazy, které by o jejich vině přesvědčily soudce, neví však, že se sama má stát další obětí.

 

KNIŽNÍ NOVINKY KVĚTEN 2017

Beletrie:

1.Létající jaguár

Josef Formánek

Nové vydání nejrychleji napsané knihy na světě. Novela o cestách, o marnosti a největší životní lásce, napsaná za výlohou knihkupectví na náhodně vylosovaná, autorovi předem neznámá témata. Příběh o lásce a andělovi, kterého, když je vám nejhůř, pošle sám LÉTAJÍCÍ JAGUÁR.

 

2. Mluviti pravdu

Josef Formánek

Brutální román o lásce k životu Román psaný podle skutečného příběhu, který hlavní hrdina na sklonku svého života vypráví autorovi, jenž na jeho základě přehodnocuje svůj život. Skutečný, osudový, brutální román o lásce k životu a o nutnosti mluvit pravdu.

 

3. Síla srdce

Mariane Pearlová

Příběh na základě skutečné události. 23. ledna 2002 zmizel v Karáčí americký novinář Daniel Pearl. Tragický příběh je vyprávěn z pohledu tehdy těhotné Pearlovy manželky Mariane.

 

4. Kniha apokryfů

Karel Čapek

Příběhy filozoficky traktované, v nichž autor dává biblické, historické či klasické literární látce soudobé vyznění.

 

5. Průvodce muže těhotenstvím

Ivan Langer

Tento deník je drobným příspěvkem pro všechny informací chtivé muže, příspěvkem k tomu, jak prožít, respektive přežít těhotenství. A jak se dožít porodu. Pro ženy může být naopak zajímavou sondou do duše prvorodícího muže, pohledem na to, jak toto období vidíme my muži. Vy, kteří jste si to již prožili, víte, o čem mluvím. Vám, které to teprve čeká, přeji, ať si to užijete přinejmenším tak, jak jsem si to užil já. Opravdu to stojí za to!

 

6. Ostrovy uprostřed proudu

Ernest Hemingway

Románový triptych, jehož pojítkem je postava úspěšného malíře Thomase Hudsona. Stejně jako se děj knihy odehrává na jednotlivých ostrovech v Atlantickém oceánu a na Antilách v oblasti Golfského proudu, představují tři části románu jakési ostrovy uprostřed života hlavního.

 

7. Káhirský lev – 1. díl

Scott Oden

Trilogie Pán meče: 1. Káhirský lev

V době křižáckých válek sedí na egyptském trůnu mladý kalif Rašid. Ve skutečnosti však vládne vezír Jalal, který kalifa udržuje ve stálém opiovém opojení. Pomalu se rozpadající egyptská říše přitahuje nepřátele jako krvácející kořist žraloky. Nečekaně se najde spojenec - vládce Alamutu, který vyšle kalifovi na pomoc jediného muže - Assada s kouzelným afghánským mečem salawarem.

 

8. Desátý dar – 1. díl

Jane Johnson

Série Moroccan: 1. Desátý dar, 2. Tajemství berberského amuletu, 3. Sultánova žena

Debutový román nadějné autorky, který obsahuje historické prvky, romantiku, dobrodružství i prvky nadpřirozena, se odehrává ve dvou dějových rovinách - v přítomnosti a v 17. století. V přítomnosti se setkáme s postavou Julie Lovatové, majitelkou malého krejčovského obchůdku, která má milostný poměr s manželem své nejlepší přítelkyně, Michaelem. Ten se však rozhodne aféru skončit, a na rozloučenou své milence věnuje starou knihu o vyšívání. Julia zjistí, že se mezi vzory skrývají ručně napsané poznámky, které představují deníkové záznamy mladé devatenáctileté dívky Catherine ze sedmnáctého století, která sní o kariéře umělkyně. Po nájezdu pirátů se spolu s dalšími vesničany stane zajatkyní na lodi směřující do Maroka, kde mají být prodáni do otroctví. Julie je příběhem mladé Catherine zcela fascinována a je rozhodnuta, že toho musí o jejím osudu zjistit více. Vydává se tedy do Maroka.

 

9. Tajemství berberského amuletu – 2. díl

Jane Johnson

Série Moroccan: 1. Desátý dar, 2. Tajemství berberského amuletu, 3. Sultánova žena

Isabellin odcizený otec, archeolog, umírá a zanechává jí hádanku. V krabici nachází nějaké papíry a záhadný africký amulet. Spojitost s ní však zůstává nejasná, dokud se nevydá na cestu do Maroka, aby zjistila, jak se amulet dostal do rukou jejího otce. Když se amulet poškodí a Isabelle málem přijde o život, zvědavost ji úplně ovládne. Ale Taib, její zachránce, zná duny a jejich obyvatele a nabídne Isabelle, že jí pomůže odhalit výjimečnou minulost amuletu, v níž figuruje Tin Hinan – Ona ze stanů, která uskutečnila legendární cestu přes poušť – a její krásná prapravnučka Mariata. Přes dlouhé roky a žhnoucí pohyblivé písky se ve stopách solné stezky příběhy Isabelle a Taiba, Mariaty a jejího milence prolínají v souvislosti se záhadným amuletem. Je to příběh o duších poznamenaných dějinami a lásce vykvétající na vyprahlé zemi.

 

 

 

 

 

10. Inkognito

Sue Townsendová

Humoristický román populární britské spisovatelky. Vznikl v roce 2000 a autorka v něm použila originální zápletku – britský ministerský předseda Edward Clare (mimochodem manžel nejinteligentnější ženy Evropy, Adély Floretové–Clarové, autorky bestselleru Bůh je lesbička) se jednoho dne nervově zhroutí. Co vlastně v životě dokázal? Láska je pryč a lidé se od něho odvracejí – a přitom touží jen po tom, aby ho britský národ miloval a aby Clare byla šťastná. Jak má zjistit, co si o něm prostí občané myslí? Využije tedy pomoci se svého strážce, konstábla Jacka Sprata, a v převleku za ženu se vypraví na cestu napříč Velkou Británií…Nad stránkami Inkognita se budete hlasitě smát, ale najdete v něm i místa, která vás dojmou k slzám. Inkognito je nejcitlivějším nahlédnutím do života britské společnosti od vydání knihy Královna a já.

 

11. Zabíjení

Štěpán Kopřiva

Název mluví za vše. První necomicsový titul nakladatelství Crew, první samostatný román Štěpána Kopřivy, první kniha s obálkou Jiřího Gruse, první česká akční sci-fi s psychopatickým masovým vrahem v hlavní kladné roli, první dárek vaší milované babičce, pokud potřebujete urychleně dědit.

 

12. Jen jedna bude královnou – 4. díl                                          89,- Kč

Philippa Gregory

Série Cousins´War: 1. Bílá královna, 2. Červená královna, 3. Vévodkyně Lucemburská, 4. Jen jedna bude královnou

Isabela a Anna z Warvicku byly dvě sestry, které vlastní otec postavil proti sobě. Tak toužil, aby jeho rod vládl Anglii, že mu nebylo líto své dcery obětovat. A jeho sen se splnil. Anna využije svých půvabů, provdá se za Richarda III., kterého však provází pověst ukrutníka.

 

13. Vévodkyně Lucemburská – 3. díl                                           95,- Kč

Philippa Gregory

Série Cousins´War: 1. Bílá královna, 2. Červená královna, 3. Vévodkyně Lucemburská, 4. Jen jedna bude královnou

Jacquetta se tajně provdá a s manželem přijede do Anglie. Tam se z ní brzy stane blízká důvěrnice královny. Situace v království je napjatá a urozené panstvo má co dělat, aby se udrželo naživu, natož pak na výsluní. Jacquetta si není jistá, zda dokáže ochránit královnu, ale využije všechny schopnosti, aby zabezpečila zářnou budoucnost své dceři.

 

 

 

 

 

14. Lincolnův mýtus – 9. díl                                                          79,- Kč

Steve Berry

Série Cotton Malone: 1. Templářské dědictví, 2. Alexandrijská knihovna, 3. Benátská zrada, 4. Rukopis Karla Velikého, 5. Pařížská pomsta, 6. Císařova hrobka, 7. Jeffersonova šifra, 8. Královský klam, 9. Lincolnův mýtus, 10. Hrozba patriotů, 11. Čtrnáctá kolonie

Co když prezident Lincoln podepsal dokument, který ohrožuje současnou podobu Spojených států? A co když se ten dokument ocitl v nesprávných rukách?
Září 1861. Není všechno takové, jakým se jeví. Tento záhadný vzkaz a k němu připojené tajemství putovaly od jednoho amerického prezidenta k druhému, až skončily v rukou Abrahama Lincolna. Na pozadí krvavých střetů občanské války se musí Lincoln rozhodnout, jak s třaskavou informací naložit: má zachránit tisíce amerických životů, anebo zabránit tomu, aby se mladý národ nenávratně rozpadl na kusy?
Současnost. Vyšetřování dávných událostí z časů občanské války rozpoutá politickou bitvu mezi Bílým domem a vlivným utažským senátorem. Může s tím nějak souviset únos operativce amerického ministerstva spravedlnosti v Dánsku? Onen muž padl do rukou nebezpečného fanatika, který je posedlý božskou vizí, že právě on má uvést v život slova velkého mormonského proroka. Za daných okolností nezbývá šéfce zpravodajské služby nic jiného, než sáhnout po telefonu a zavolat svému bývalému agentovi do Kodaně.
Cotton Malone se znovu vydává na životu nebezpečnou misi, nad níž se vznáší stín dávného Lincolnova tajemství. Přestává být jasné, kdo je přítel a kdo nepřítel. Jisté je jediné: že v sázce je osud Spojených států amerických.

 

Detektivky:

15. Věčný neklid

William Boyd

Špionážní thriller držitele dvou prestižních literárních cen Costa Award.
Boyd již roky náleží mezi nejuznávanější britské autory. Román líčí příběh Ruth, která ve věku 28 let zjišťuje, že není dcerou typické anglické domácí ženušky, ale že její matka původně emigrovala z Ruska do Francie a v Anglii se za druhé světové války stala špiónkou a plnila tajné poslání v USA. V dramatickém ději se postupně odkrývá rodinná historie, která má k životu běžné britské domácnosti hodně daleko. Nakonec je i Ruth vtažena do víru událostí ve snaze najít otce, než bude příliš pozdě.

 

16. Dvanácté zlo – 12. díl                                                               89,- Kč

James Patterson

Série Ženský vyšetřovací klub: 1. První musí zemřít, 2. Druhá šance, 3. Každý třetí den, 4. Čtvrtý v pořadí, 5. Pátý jezdec, 6. Šestý cíl, 7. Sedmé nebe, 8. Osmé doznání, 9. Devátý soud, 10. Desáté výročí, 11. Jedenáctá rozhodne, 12. Dvanácté zlo, 13. Osudná třináctka, 14. Čtrnáctý hřích, 15. Patnáctý skandál

Výstřední profesor angličtiny má živé noční můry o vraždě, o níž tvrdí, že je skutečná. Nikdo mu nevěří – až do chvíle, kdy dojde k brutální střelbě, která jeho popisu odpovídá do posledního detailu. Případ se zdá jasný: hlavním podezřelým z vraždy mladé ženy je její přítel, ale platí to jen do doby, než tělo záhadně zmizí z márnice.

17. Prokletí brněnských řeholníků – 14. díl                                 149,- Kč

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté štoly, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajemství abatyše z Asisi, 13. Apage Satanas!, 14. Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu

Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty – krádež v klášteře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu navíc dostává od olomouckého biskupa rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, že jde o nesmírné vážnou záležitost. Toto podezření se záhy potvrdí. Ihned po jeho příchodu do Brna je brutálně zavražděn celerárius minoritského kláštera. Smrt hrozí i Oldřichovi a jeho pomocníkům panoši Otovi a veliteli Divišovi, neboť se ukáže, že ve hře je cosi velice znepokojivého.

 

18. Tváří v tvář                                                                             79,- Kč

David Baldacci

Největší jména světového thrilleru v jedné knize.

Ano, už to tady bylo: v jedné knize se sešly literární postavy, které se podle původní autorské představy sejít nikdy neměly. Jen namátkou: Michael Connelly nechal společně pracovat Bosche a Hallera, Jeffery Deaver dal dohromady Rhyma a Danceovou, McBain zase Carellu a Hopea.

Pokaždé ale šlo o postavy stvořené jediným autorem. V této výjimečné antologii je tomu jinak: tentokrát spojilo své tvůrčí síly třiadvacet autorů, kteří bez jakýchkoli pochybností představují absolutní špičku žánru. Ve dvojicích (a jedné trojici) napsali krimipovídky, v nichž po pachateli pátrají vskutku nečekaní parťáci: hrdinové nejúspěšnějších sérií za dvě uplynulá desetiletí.

Zajímá vás, jak dokáže vyjít Lincoln Rhyme s Lucasem Davenportem? Anebo jak probíhá pátrání, které vede tým ve složení Harry Bosch a Patrick Kenzie? Jaké záhadě se snaží přijít na kloub dvojice Cotton Malone a Gray Pierce? Bezprecedentní literární počin pod editorskou taktovkou Davida Baldacciho je pro milovníky detektivek a thrillerů takřka povinnou četbou. Protože kdo by si setkání těch nejlepších z nejlepších nechal ujít?

 

19. Klášterní madrigal                                                                  129,- Kč

Vlastimil Vondruška

Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru opuštěným. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do skriptoria Kláštera dorazí královská listina, podle níž se jedna z vesnic povyšuje na město. Nastane ovšem problém - která vesnice by to vlastně měla být?

20. Zapadákov - 4. díl                                                                   99,- Kč

Jeffery Deaver

Série Kathryn Danceová: 1. Spící panna, 2. Kříže u cesty, 3. Tvůj stín, 4. Zapadákov

Kdo říkal, že vrah musí mít vždy na rukou krev? Úplně stačí, když umí mistrně manipulovat s lidskou psychikou. Ten podnik se jmenoval Zapadákov. Stál sice u odlehlé silnice, ale protože měl i malý koncertní sál, sjížděli se do něho lidé ze širokého okolí. Nikdy tam nikdo neřešil žádný problém; do Zapadákova jako by vnější svět nepronikal. Taková oáza klidu, řeklo by se. To ale platilo jen do osudného večera, kdy při koncertu začínající kapely kdosi vykřikl: "Hoří!" Zpanikaření diváci se rozběhli ke dveřím, ale ty byly zamčené. Spousta návštěvníků byla zraněna, šest zemřelo. Nezabil je však oheň, ale panika. V Zapadákově nehořelo, jen tam kdosi vyvolal falešný poplach. Vyšetřování případu se ujímá agentka Kathryn Danceová. Jako uznávaná expertka na kinezickou analýzu velmi brzy zjistí, že panika byla vyvolána s chladným rozmyslem.

 

21. Vražda o narozeninách - 14. díl                                                       99,- Kč

Lee Harrisová

Série Případ bývalé jeptišky: 1. Vražda na Velký pátek, 2. Vražda na Den smíření, 3. Vražda na křtinách, 4. Vražda na Den svatého Patrika, 5. Vražda o vánocích, 6. Vražda na Den díkůvzdání, 7. Vražda o Velikonocích, 8. Vražda v Den svatého Valentýna, 9. Vražda na Silvestra, 10. Vražda na Den práce, 11. Vražda na Den otců, 12. Vražda na Den matek, 13. Vražda na apríla, 14. Vražda o narozeninách, 15. Vražda při bar micva, 16. Vražda o stříbrné svatbě, 15. Vražda na mexický svátek

Christine Bennettová žije se svou rodinou ve starém domě, který zdědila po tetě. Až potopa ve sklepě ji přinutí udělat pořádek v tetiných písemnostech a mezi nimi narazí na dvě podivná úmrtní oznámení. První z nich oplakává smrt mladíka, který se ztratil v lese poblíž Connecticutu, druhé vzdává hold místnímu bohatému podnikateli, který spáchal sebevraždu v den grandiózní oslavy svých padesátin. Proč se teta o těchto tragédiích, ke kterým došlo v podstatě ve stejnou dobu, nikdy nezmínila?

 

22. Apage Satanas! – 13. díl                                                         149,- Kč

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé Království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté štoly, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajemství abatyše z Asisi, 13. Apage Satanas!, 14. Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu

Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje dílna obklopená skalami a démon, který se necudně zmocňuje jejího těla. Její otec povolá exorcistu, jenže Ludmila ví, že Anna není blázen. Začne se vyptávat v okolí Bezdězu a záhy narazí na znepokojující fakt, že něco podobného zažily i jiné urozené dívky.

 

23. Vražda v Greenwich Village - 3. díl                                       99,- Kč

Lee Harrisová

Série Jane Bauerová: 1. Vražda v Hell´s Kitchen, 2. Vražda v Alphabet City, 3. Vražda v Greenwich Village

Jane Bauerová a její kolegové znovu otevírají odložený případ staré vraždy. Před deseti lety bylo nalezeno tělo mladého tajného policisty, Afroameričana Micaha Anthonyho, zastřeleného na Waverly Place. Vrah nezanechal na místě činu žádné stopy a tento zločin celé roky zůstává neproniknutelnou záhadou. Jasné jsou jen dvě věci: Anthonymu se podařilo infiltrovat do lukrativního obchodu se zbraněmi, který ve městě vzkvétal, a vypadalo to, že svého vraha znal a důvěřoval mu. A tak se rozbíhá vyšetřování, které Jane zavede od činžáků z hnědého pískovce ve Village do čtvrtí pro střední vrstvu v Queensu, bohatého Sutton Place i do zlověstných tunelů metra, kde na každém kroku číhá smrtelné nebezpečí.

 

24. Vražda na mexický svátek – 17. díl                                        99,- Kč

Lee Harrisová

Série Případ bývalé jeptišky: 1. Vražda na Velký pátek, 2. Vražda na Den smíření, 3. Vražda na křtinách, 4. Vražda na Den svatého Patrika, 5. Vražda o vánocích, 6. Vražda na Den díkůvzdání, 7. Vražda o Velikonocích, 8. Vražda v Den svatého Valentýna, 9. Vražda na Silvestra, 10. Vražda na Den práce, 11. Vražda na Den otců, 12. Vražda na Den matek, 13. Vražda na apríla, 14. Vražda o narozeninách, 15. Vražda při bar micva, 16. Vražda o stříbrné svatbě, 15. Vražda na mexický svátek

Když je Christine Bennettová pozvána na výlet do Arizony, využije příležitosti a těší se, že prožije nějaké dobrodružství. Cesta v ní ale vyvolá vzpomínky na dávného spolužáka ze střední školy, Heinze Grunera, který před dvaceti lety záhadně zemřel během pěší túry na Picacho Peak nedaleko Tucsonu. Byl zrovna svátek Cinco de Mayo. Chris se rozhodne kontaktovat Heinzovu matku, která si celé ty dlouhé roky láme hlavu, jak mohl její milovaný syn, zkušený turista, přijít o život. Jejím přáním je najít pravdu – ať už se jednalo o nehodu, jak vyplývá z policejního hlášení, nebo o vraždu.

 

25. Vražda v Alphabet City – 2. díl                                                       99,- Kč

Lee Harrisová

Série Jane Bauerová: 1. Vražda v Hell´s Kitchen, 2. Vražda v Alphabet City, 3. Vražda v Greenwich Village

Jane Bauerová, čerstvě povýšená na detektiva prvního stupně newyorského policejního oddělení, je po téměř fatálním střetu s vrahem zpátky ve službě. Zatímco ona je nadšená, že je v práci, její nový případ neslibuje příliš velkou šanci na vyřešení. Před osmi lety bylo nalezeno tělo Andersona Strattona. Jako příčina smrti bylo uvedeno vyhladovění. Na místě se nenašly stopy, které by nasvědčovaly, že by Stratton zemřel násilnou smrtí, a přestože nezanechal dopis na rozloučenou, případ byl uzavřen jako sebevražda. S tímto závěrem se však nikdy nesmířila Strattonova vlivná sestra Flavia Constantie a neustále se na policii obrací s žádostí, aby byl případ znovu otevřen. Během vyšetřování Strattonovy smrti Jane a její tým narazí na další sebevraždu – a pochopí, že mezi oběma může existovat spojitost.

Romány pro ženy:

26. Rychlá jízda – 12. díl                                                               119,- Kč

Julie Garwood

Série Buchanan-Renard (FBI): 1. Nebezpečná hra, 2. Slitování, 3. Vrať mi můj sen, 4. Vražda podle seznamu, 5. Křehká láska, 6. Tanec stínů, 7. Oheň a led, 8. Sykot, 9. Ideální muž, 10. Nemůžeš mě milovat, 11. Borec, 12. Rychlá jízda

Cordelii Caneovou od útlého dětství s láskou vychovával její otec, neboť matka zemřela při autonehodě. Když utrpěl těžký srdeční záchvat, Cordelii to velice zdrtilo. K jejímu žalu se navíc přidal zmatek, který ji zachvátil, jakmile odhalila šokující pravdu o matčině smrti. Chce se dovědět víc o ženě, která ji porodila, a protože zjišťuje, že odpovědi na své otázky by mohla nalézt v Sydney, rozhodne se tam vydat. Hotelový magnát Aiden Madison, bratr Cordeliiny nejlepší kamarádky, si neuvědomuje, že Cordelia je do něho už dlouho zamilovaná. Když se nabídne, že ji do Sydney dopraví firemním letadlem, netuší, že ohrozí její život ani, že rozpoutá vášeň, která oběma změní život.

 

27.. Šlechtična z pomezí – 3. díl                                                    98,- Kč

Amanda Scott

Série Berder Trilogy 2: 1. Svatba z donucení, 2. Mladá šlechtična, 3. Šlechtična z pomezí

Milostný historický příběh z konce 14. století.
Půvabná a nebojácná lady Sibylla Caversová odmítla před oltářem tři muže, mezi nimiž byl i respekt vzbuzující Simon Murray, zeman z Elishawu. Poté, co jí Simon pomůže zachránit dítě topící se v ledové řece, Sibylla zjistí, že pohledný lord je jiný, než si myslela, a změní na něho názor. Přestože Simona Sibyllino odmítnutí stále bolí a je rozhodnut ji přehlížet, tvrdohlavá dívka ho zároveň fascinuje a probouzí v něm vášeň. Zatímco se napětí na anglicko-skotském pomezí zvyšuje a křehké příměří s Anglií je ohroženo, Simon a Sibylla se snaží chránit vlast, kterou milují, a zároveň tím riskují své životy a společnou budoucnost.

 

28. Proměny srdce – 9. díl                                                            89,- Kč

Jude Deveraux

Série Edilean: 1. Levandulové ráno, 2. Zlaté dny, 3. Šarlatové nock, 4. Vůně jasmínu, 5. Splněná přání, 6. Měsíc za úsvitu, 7. Za svitu měsíce, 8. Pod maskou měsíce, 9. Proměny srdce

V Proměnách srdce Jude Deveraux rozvíjí příběh z oblíbených Vánočních příběhů o dvou dětech, které si hrají na dohazovače. Co se stalo s Elim a Chelsea, když vyrostli? A proč se Eliho matka Miranda zamilovala před všemi těmi lety do Franka? Jak to ovlivnilo jejich společnou budoucnost?
Eli a Chelsea se nevídali, dokud Eli nekoupil dům v rodném městě svého otce v Edileanu a nepozval Chelsea na návštěvu. Chelsea už má vlastní život a je si jistá, že z dětského přátelství nic víc být nemůže, ale přesto pozvání přijme – a s překvapením zjistí, že se Eli docela dost změnil. Dalším překvapením je pro ně záhada, na niž nečekaně narazí. Stejně jako v dětství musí spojit své síly, aby vyřešili obrovský problém. Otázka zní, co se stane, až tu záhadu vyřeší. Jsou úplně odlišní – mají vůbec společnou budoucnost?

 

29. Květy v poušti                                                                         89,- Kč

Elizabeth Haran

Arabella vystoupí z vlaku, ten se vzápětí rozjede – a ona se rázem ocitne sama uprostřed australské pouště. Před jistou smrtí ji zachrání skupina místních obyvatel. Rozmazlenou dívku ničí horko, domorodci ji děsí, neumí se o sebe postarat. Naštěstí je tu fotograf Jonathan, který je vždy ochoten pomáhat, a zlatokop Stuart, v jehož blízkosti se Arabelle podlamují kolena.

 

30. Co je tvoje, je i moje                                                                79,- Kč

Tess Stimson

Dvě sestry. Naprosté protiklady. A dohoda, která je spojí - anebo navždy rozdělí.
Grace Hamiltonová je dítě štěstěny. Na co sáhne, to se vydaří. Avšak to, po čem touží ze všeho nejvíce, mít nemůže: vlastní dítě. Tato nenaplněná touha se plíživě přemění v posedlost, která dokáže rozleptat i ten nejdokonalejší život. A pak se z Ameriky nečekaně vrátí její sestra.
Susannah je rozený smolař. Na co sáhne, to se zkazí. Ale děti mít může, dokonce je už i porodila – a dala k adopci. Šest let strávila v americkém tetovacím salonu a teď se vrací do Británie, aniž tuší, čím se tam vlastně bude živit. Už ani nevěří, že se jí podaří dělat něco smysluplného; spíše doufá, že zas nevytvoří nějaký další průšvih.
Setkání obou sester je zprvu jako setkání dvou bytostí z rozdílných planet. Přesto se dokáží shodnout na jedné věci: Susannah se stane náhradní matkou Graceina dítěte. Odnosí a porodí je, pak novorozeně předá jeho biologickým rodičům. Zádrhel nastane ve chvíli, kdy se Susannah rozhodne, že si dítě nechá.

 

31. Nebezpečná vášeň – 5. díl                                                                 89,- Kč

Jo Beverley

Série Rebelové: 1. Smluvený sňatek, 2. Zdráhavá nevěsta, 3. Andělská nevěsta, 4. Zakázaná láska, 5. Nebezpečná vášeň, 6. Zakázané kouzlo, 7. Dračí nevěsta, 8. Ďáblova dědička, 9. Hazard, 10. Vévoda, 11. Hvězdička, 12. Rebelův návrat, 13. Rebelova spása, 14. Rodové prokletí, 15. Sázka na věno, 16. Dáma v ohrožení
Irsko a Anglie, 1816
Felicity je krásná, vášnivá a za několik měsíců bude i velmi bohatá. Dokud však nedosáhne plnoletosti, nemůže se svým dědictvím nakládat, a proto je jí určen poručník jménem Miles Cavanagh. Ten se však svého úkolu ujímá jen s obrovským sebezapřením a ani Felicity k němu zprvu nechová právě vřelé city.
To, co začalo jako obapolná nenávist, se však záhy přetaví v lásku. Felicity však stále tvrdí, že se provdá za ovdovělého statkáře, který bydlí opodál. Miles nedokáže pochopit, proč se jeho krásná vyvolená hodlá vrhnout do náruče krutého a všeobecně nenáviděného muže. Odkud pramení její sebezničující odhodlání?
Miles svádí se svou umíněnou svěřenkou nelítostný boj, aby ji uchránil před neuváženým činem, a sám při tom upadá do osidel lásky. Až příliš pozdě si uvědomuje, že nebezpečná vášeň, jíž jedné žhavé noci popustil uzdu, je jako lavina, která se už nedá zastavit.

 

32. Zaváté stopy                                                                            89,- Kč

Nora Robertsová

Zatímco se všechny mladé herečky hrnou do Hollywoodu, Cilla utíká opačným směrem. Jako bývalá dětská hvězda si slávy užila vrchovatě a nyní touží jen po klidu. Usadí se na venkovském sídle své babičky a to se chystá opravit. Jednoho dne objeví dopisy staré několik desítek let, které neměla nikdy spatřit. Od té chvíle se kolem Cilly dějí hrůzostrašné věci.

 

33. Utajený vévoda – 10. díl                                                         79,- Kč

Jo Beverley

Série Mallorenovi: 1. Nespoutaná dáma, 2. Pokušení, 3. Hříšná dáma, 4. Tajemství noci, 5. Černý markýz, 6. Falešné zásnuby, 7. Nevhodný nápadník, 8. Tajemství dámy, 9. Tajný sňatek, 10. Utajený vévoda, 11. Neurozená hraběnka, 12. Nestoudná hraběnka, 13. Hedvábná smyčka

Kapitán Rose procházel ponurými přístavními uličkami, když náhle uslyšel zoufalý ženský výkřik vycházející z krčmy U Černé krysy. Vstoupil dovnitř, aby se stal svědkem potyčky mezi dvěma pobudy a krásnou dívkou, která by nepochybně skončila jejím zneuctěním. Jako správný gentleman rázně zakročil, za což se mu dívka odvděčila tím, že ukradla jeho koně a ujede kamsi do noci.  Uplynulo několik let a Arabella Barstoweová vede neutěšený život pod nesmlouvavým dohledem svého bratra. Nešťastné události, které vyústily v šarvátku U Černé krysy, vešly ve známost a zničily jí pověst i vyhlídky na manželství. Chmurnou řadu dní přeruší až nenadálé zjištění: dílem náhody Arabella zjistí, kdo za tím nevydařeným únosem stál.  Rozhodnuta pomstít se za všechna příkoří vyrazí Arabella hledat svého tajemného zachránce, který jí jako jediný může být nápomocen. Ostatně nikdy jí docela nevytanul z mysli, a možná i ona se mu zapsala do paměti i jinak než jako nevděčná zlodějka koní. V té chvíli ještě Arabella netuší, jaká překvapení má pro ni tajemný bukanýr ještě připravena.

 

34. Zakázané kouzlo – 6. díl                                                         89,- Kč

Jo Beverley

Série Rebelové: 1. Smluvený sňatek, 2. Zdráhavá nevěsta, 3. Andělská nevěsta, 4. Zakázaná láska, 5. Nebezpečná vášeň, 6. Zakázané kouzlo, 7. Dračí nevěsta, 8. Ďáblova dědička, 9. Hazard, 10. Vévoda, 11. Hvězdička, 12. Rebelův návrat, 13. Rebelova spása, 14. Rodové prokletí, 15. Sázka na věno, 16. Dáma v ohrožení
Meg Gillinghamová se ocitá v bezvýchodné situaci: po smrti rodičů zůstala se sourozenci v pronajatém domě téměř bez prostředků. Namísto poklidné oslavy Vánoc teď čelí vyhlídce, že brzy zůstanou úplně na mizině a bez přístřeší. Zachránit je může už jenom zázrak, a tak se Meg odhodlá požádat o pomoc prastarou sošku, která se v rodině její matky předává z generace na generaci. Soška prý umí splnit přání, ale žadatel musí vždy zaplatit nějakou cenu.
Meg by ani ve snu nenapadlo, že odpovědí na její zoufalou prosbu bude nabídka k sňatku od poněkud podivínského, avšak laskavého hraběte ze Saxonhurstu. I on potřebuje od osudu notnou dávku štěstí – pokud se totiž do druhého dne neožení, bude si muset vzít svou vlastní sestřenici, a to mu není vůbec po chuti.
 

35. Všechna jeho přání – 2. díl                                                     79,- Kč

C. C. Gibs

Série Všechno nebo nic: 1. Všechny jeho touhy, 2. Všechna jeho přání, 3. Všechny jeho sny

Neodolatelná přitažlivost, nebo nebezpečná posedlost?
Když se začal Katin vztah s uhrančivým miliardářem Dominikem Knightem vymykat veškeré kontrole, rozhodla se přetrhat všechny vztahy. Ano, nepředstavitelně to bolelo, ale kdyby to neukončila, možná by přišla o rozum.
Dominic ovšem není muž, který se jen tak vzdá. A když se s Kate setká v luxusním hotelu v Singapuru, stačí málo a jsou zase tam, kde byli. Jak dlouhé trvání ale může mít nadpozemská vášeň? Kate ví, že její milenec je lovec, který žije jen pro to, aby dostal každou kořist, které se mu zamane. Je toto nečekané setkání pouze začátkem definitivního konce, anebo se jí podaří nezkrotného Dominika zkrotit?

 

36. Jak být šťastný

Halina Pawlowská

Lehké poznatky, vyslechnuté osudy a rady, které si dávají kamarádky, kamarádi, rodiče, děti a známí. Neberte všechno, co je na papíře, vážně. Slova mají totiž skutečnou vážnost jen tehdy, když jde o petice, o závěť a o smlouvy.

 

37. Strašná nádhera

Halina Pawlowská

Nová kniha povídek známé spisovatelky, scenáristky a moderátorky vypráví o tom, že touha po lásce nesouvisí s věkem. Pořád totiž platí, že láska je ze všeho nejdůležitější, a že když se v mužských očích náhodou objeví jiskra, je neodpustitelným hříchem ji zdusit!

 

38. Klub cizoložníků

Tess Stimson

V domě mého otce je spousta pokojů. Kdyby ne, musel bych ti to povědět, vždyť tam pro tebe chci připravit místo.

 

39. Plyšová veš

Hana Hlavínová

Mateřství není v žádném případě důvod k panice. Jsou různé věci, které člověku změní život. Plíseň mezi prsty u nohou, smrt Vinetoua, drobné přehlédnutí v přijímacím testu na vysokou školu, Jizerská padesátka anebo svatba (především vlastní). A hlavně děti. Mateřství není v žádném případě důvod k panice. Příroda ho prozíravě zahajuje devítiměsíční přípravkou. Už těhotenství ženu obohatí. Na její tělo čeká spousta dosud nepoznaných zážitků: ranní zvracení, mdloby, křeče v lýtkách, pálení žáhy, otoky, křečové žíly a změna tělesných proporcí, která láme veškeré představy o nevkusu. Při úrovni našeho zdravotnictví přežije porod naprostá většina rodiček. Takže lze téměř s jistotou očekávat, že se na těle i na duchu zdevastovaná žena stane matkou. Zahájí tak to, co muži vzletně nazývají „poslání“.

 

40. Oddechový čas

Katie Ffordeová

Manželství mladičké výtvarnice Perdity a burzovního makléře Lucase Gillespieho se po několika měsících rozpadlo. Lucas odešel k jiné ženě. Perdita se zhroutila, ale posléze našla útočiště u své bývalé chůvy, staré a velmi originální dámy jménem Kitty, která si život zpestřuje občasnou skleničkou whisky a kouřením dýmky. Kitty se svými názory a životními zkušenostmi dokáže Perditu postavit na nohy nejen psychicky, ale pomůže jí i v začátcích podnikání. Z výtvarnice se stává zahradnice, dodávající zeleninu a bylinky do několika hotelů a restaurací. V citové oblasti si však Perdita stále vybírá oddechový čas. I když už se dokázala s krachem manželství vyrovnat, stále není schopna uvažovat o navázaní nového citového pouta. Jednoho dne naloží dodávku a vyjede do místního hotelu, kam právě nastoupil nový šéfkuchař. Perdita s plnou náručí přepravek dorazí do kuchyně, a tam stojí on - šéfkuchař, bývalý burzovní makléř a exmanžel Lucas Gillespie. A Perdita v tu ránu pochopí, že oddechový čas skončil.
 

41. Hrad vzpomínek

Ilona Ondráčková

Hrdinka románu pětačtyřicetiletá Leona hledá odpovědi na otázky kam, a proč se ve svém životě dostala a kam směřuje. Snaží se najít souvislosti a důvody toho, proč žila a prožívá takový osud, ze kterého hledá východisko a přeje si pochopit jeho smysl. Přeje si být dobrou matkou svým dcerám a prožívat láskyplné vztahy se svým okolím. Ale k tomu, aby to tak bylo, si nejdříve musí vzpomenout na to, jaká byla její vlastní matka a jaké vztahy byly v jejich rodině. Musí udělat to, před čím doposud utíkala a čemu se bránila - to je vzpomenout si na všechno to bolestivé a ošklivé, co ji v životě potkalo. Jedině to ji může pomoci začít žít normálně a přijmout se taková, jaká ve skutečnosti je. Teprve se všemi odhozenými maskami nasazovanými v průběhu jejího dospívání, manželství a mateřství je schopná objevit svou pravou tvář. Hrad vzpomínek je román o ženách pro ženy i pro muže. O tom, co jsou schopny obětovat pro spokojenost své rodiny a lidí, na kterých jim záleží. A také o tom, kam až jsou schopny zajít anebo kam se nechají zatlačit v zájmu "lásky". Je to příběh o ponížení, hanbě, výčitkách, hledání, bolesti, ztrátách a odpuštění. Leonino hledání se podobá loupání cibule. Odlupuje nejdříve nejsvrchnější tmavou slupku své přítomnosti a postupně směřuje k počátku všeho, kde to začalo, ke svému dětství. Pláče nad cibulí i nad svým osudem ale je odhodlaná dobrat se k samotnému jádru, k podstatě života - k lásce a víře sama v sebe.

 

Pro děti:

42. Fiorella a záhada mrtvého netopýra – 2. díl                                   129,- Kč

Vlastimil Vondruška

Série Fiorella: 1. Fiorella a Bratrstvo křišťálu, 2. Fiorella a záhada mrtvého netopýra, 3. Fiorella a hřbitov upírů, 4. Fiorella a dům ztracených duší

Detektivní příběh pro mládež z pera úspěšného autora historických detektivních románů pro dospělé. V hlavní roli dcera alchymisty Giovanna da Ponte, s níž se laskavý čtenář mohl seznámit již v první knížce z Prahy rudolfínské (Fiorella a Bratrstvo křišťálu). (druhý tajemný příběh alchymistovy dcery z Prahy císaře Rudolfa II.)

43. Na pokraji zkázy – 6. díl

Franklin W. Dixon

Série Hardy Boys: 1. Teror na kolejích, 2. Zlo a spol, 3. Kult zločinu, 4. Spiknutí Lazarus, 5. Stav ohrožení, 6. Na pokraji zkázy, 7. Sázka o život, 8. Tvrdě a bezohledně, 9. Geniální zločin, 10. Rukojmí nenávisti

Během předvolebního banketu newyorské honorace dochází k únosu Fentona Hardyho, otce Franka a Joea. Záhadný hlas v policejní vysílačce oznamuje své požadavky: Výkupné dvacet miliónů dolarů! Jinak bude Fenton Hardy - a spolu s ním celý New York - zasažen smrtonostným virem. Město se změní v betonový hřbitov! Bývalý kolega Fentona Hardyho, policejní šéf Sam Peterson, okamžitě zahajuje akci. jako první nařizuje bratrům, aby dali od případu ruce pryč. Avšak Frank a Joe musejí otce najít, zachránit mu život - do toho si od nikoho nenechají mluvit.

 

44. Pán pelyňku – 1. díl

G. P. Taylor

Série Pán pelyňku: 1. Pán pelyňku, 2. Pán proroctví

Kometa probouzí démony v hlubinách země. Nový román G. P. Taylora, autora bestselleru Pán přeludů (Shawomancer).

 

Naučná:

45. Petr Vok z Rožmberka

Anežka Svobodová

Populárně naučná monografie Petra Voka z Rožnberka, jedné z největších, byť kontroverzních postav naší historie. Knihu odborná kritika docela dost odsoudila pro věcné a faktografické chyby. Autor ji vydal pod pseudonymem Anežka Svobodová, měl v té době zákaz publikovat.

 

46. O kresbě – základy kreslířských technik

Karel Teissig

 

47. Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy

Milena Bartlová

Série Sborníky sjezdu historiků umění: 1. Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy, 2. Proměny dějin umění: akta druhého sjezdu historiků umění, 3. Tvarujete si sami?, 4. Umění a politika

Autory příspěvků v tomto sborníku jsou čeští historikové umění, působící na nejrůznějších místech. Vedle univerzitních profesorů a ředitelů institucí jsou mezi nimi i nedávní absolventi, soukromí podnikatelé i praktici z památkových ústavů, znalci aktuálního uměleckého dění i specialisté na středověké památky. Třetinu autorů tvoří ženy. Podobně široký je i rejstřík témat od filosofické analýzy přes metodologické spory až po aktuální výzvy k ochraně kulturního dědictví a otázky národní identity, od podílu na světové diskusi o "kritické teorii" až po specifickou otázku vývozu kulturních památek ze země.

48. Hormony a co o nich musí vědět ženy

Helga Vollmer

Kniha odpovídá na řadu otázek týkajících se hormonů, které ovlivňují prakticky všechny životní funkce, což pociťují obzvláště ženy.

 

49. Reflexní terapie tajemná řeč lidského těla

Jiří Janča

Jedna z nejúspěšnějších knih české léčitelské legendy je považována za stěžejní dílo v tomto oboru u nás. Shrnuje autorovy téměř čtyřicetileté zkušenosti s touto velmi účinnou metodou alternativní medicíny.

 

50. Vést nebo být veden

Don Fuller

Kniha přibližuje vědecké řízení práce na všech stupních - umění jednat z lidmi, problematika komunikace a sdělování, informativnost podniku, odpovědnost, kolektivní práce, vztahy vedoucích a podřízených, psychologie, sociologie.

 

51. Tajemný Delon

Bernard Violet

Vydání knihy o životě Alaina Delona (v originále Les mysters Delon) od francouzského novináře Bernarda Violeta způsobilo ve Francii poprask jako žádná jiná kniha o herci. Delon se pokoušel o nemožné a chtěl vydání skandální autobiografie zabránit. Každý Francouz se dnes touto knihou ve své knihovně chlubí. Autor knihy ve své výpovědi uvádí intimní detaily hercova života, které on sám chtěl před veřejností skrýt.
"Můj život byl tak složitý, že žádnému novináři by se nepodařilo napsat můj životopis…" Tento výrok francouzského herce Alaina Delona bere jako výzvu francouzský spisovatel a novinář Bernard Violet, autor knihy Tajemný DELON, který na základě četných dokumentů a neobvyklých svědectví předkládá čtenáři životopis složité hercovy osobnosti. Přibližuje nám hercovo neradostné dětství, složitá léta dospívání a dále léta dospělosti, naplněná krátkými a bouřlivými vztahy, ale i trvalými přátelstvími nejen se známými osobnostmi, ale i s mnoha lidmi pochybné pověsti. Ti všichni jsou součástí života tohoto "anděla a darebáka zároveň".
Alain Delon je herec, který po několik desetiletí zaujímal přední místo francouzské kinematografie. Nelze popřít, že představitel celé řady filmů, z nichž jmenujme alespoň ty nejznámější jako Rocco a jeho bratři, V plném slunci, Gepard a Samuraj, je jedním z nejnadanějších herců své generace. Herec, producent, režisér, dokonalý obchodník, člověk výjimečné kariéry a slavná hvězda v každém ohledu, kdo je tedy ve skutečnosti Alain Delon? Odpověď nalezne čtenář právě v této knize.
 

52. Lidský organismus ve zdraví a nemoci

Dolf Kunzel

 

53. Jak přežít

Joshua Piven

Jak: odhalit bombu, vyrazit dveře, zahnat žraloka, se bránit ráně pěstí a mnoho dalších praktických rad pro řešení všedních i nevšedních problémů, do kterých se můžete dostat i vy!

 

54. Šátky šály kravaty

Šárka Pavličová

Možná se to nezdá, ale šátky, šátečky i šály mají velkou moc - umí doladit, zjemnit, příjemně dotvořit a zaručeně oživit celkový vzhled oblečení. Umí také dodat eleganci a ženskost vašemu šatníku i podpořit vaši náladu. Jen jim to musíte dovolit... Jako doplněk lze používat šátky a šály nejen v různých barvách a vzorech, ale i různě velké a různě dlouhé – stačí je omotat kolem krku, pasu či hlavy a zvládnout různé způsoby vázání. A právě s naší knížečkou plnou inspirace a více jak třiceti ilustrovanými návody se to naučíte rychle a jednoduše a uvidíte, že jen málokterou z vás nechají šátky chladnou. Aby knížka plná módního uzlování byla kompletní, nezapomněli jsme ani na základní a nejpoužívanější způsoby vázání kravat a motýlka.

 

55. Nápady na podzim a zimu

Pavla Šmikmátorová

První část knihy, zabývající se podzimním obdobím, je zaměřená hlavně na výrobky z přírodních materiálů, které jsou snadno dostupné a poskytují nekonečné množství možností pro vlastní fantazii a kreativitu. Nechybí nápadité dekorace pro zkrášlení vašeho domova, maličkosti pro radost a zábavu, tvoření různými technikami. Zimní část je věnována jak jinak než adventu a Vánocům. Najdete v ní nejen originální nápady na dárky pro své blízké, ale také inspiraci pro netradiční vánoční výzdobu, která vytvoří ve vaší domácnosti tu správnou atmosféru a pohodu, jež k těmto svátkům neodmyslitelně patří. Nakonec nechybí zajímavý tip na netradiční silvestrovské pohoštění.

 

56. Dieta + 199 vašich otázek a mých odpovědí

Lenka Kořínková

Další možnosti a využití dělené stravy, sdělené tentokrát formou odpovědí na nejčastější otázky, které Lenka dostávala a stále dostává. Tradiční recepty S.P.L.K. samozřejmě nechybějí.

 

KNIŽNÍ NOVINKY DUBEN 2017

Pro děti:

1. Ruské čarodějné pohádky

Klasické ruské pohádky

 

2. Pověsti dávných časů

Alexej Pludek

Vyprávění, báje a ságy o bojích západních Slovanů před tisíci lety.

 

3. Sedm sněhuláků a jiné případy pro začínající detektivy

Svatopluk Hrnčíř

Zapeklité detektivní příběhy pro začínající detektivy se spoustou záhad, ale také stop, náčrtků či map, které vedou k rozuzlení případů. Pro děti kolem deseti let.
V jednotlivých krátkých příbězích budeme svědky všemožných detektivních případů. Ať už se bude řešit případ nalezené peněženky, či krádež vzácného obrazu, ztráty klíče, nebo určování, který pán patří ke kterému psovi, vždy bude zapotřebí důvtipu a pozornosti. Ověřit si úspěšnost detektivních schopností a nadání je v knize možno na konci, kde je uvedeno řešení všech úkolů.

 

4. Správná pětka a prázdniny v maringotkách – 5. díl

Enid Blytonová

Série Správná pětka: 1. Pětka na ostrově pokladů, 2. Pětka opět v akci, 3. Pětka na útěku, 4. Pětka na pašeráckém vršku, 5. Pětka a prázdniny v maringotkách, 6. Pětka znovu na ostrově, 7. Pětka jede na tábor, 8. Pětka v sovím doupěti, 9. Pětka už v tom zase lítá, 10. Pětka na vandru, 11. Pětka se má báječně, 12. Pětka u moře, 13. Pětka na tajemných blatech, 14. Pětka a únosci, 15. Pětka na stopě, 16. Pětka na záhadném vrchu, 17. Pětka v pasti, 18. Pětka na Finnistonské farmě, 19. Pětka na ďáblových skalách, 20. Pětka a tajemství šeptajícího ostrova, 21. Pětka a zloději

Julián, Dick, George, Anna a pes Tim tráví každé léto spolu. Tyhle prázdniny ale chtějí strávit jinde než v Kirrinu, a chtěli by se o všechno postarat sami, nemít nad sebou žádný dohled. Proč nežít aspoň nějaký týden jako cirkusáci, kteří se utábořili nedaleko městečka? Děti jsou cirkusem nadšené, spřátelí se s klukem Nobbym, co umí metat kozelce, a jeho šimpanzem Pongem, i když se na ně jeho strýc klaun nevrle utrhuje při každé příležitosti a děti se mu vůbec nelíbí. Rodičům se podaří pronajmout dvě maringotky, koně maringotky vyvezou nahoru do kopců a děti si mohou v kopcích nerušeně užívat svobody. Ale opravdu nerušeně? Dlouhán akrobat Ludva a ani klaun Dan je nenechávají na pokoji, slídí kolem maringotky, a dokonce chtějí otrávit Tima! Co kolem maringotky pohledávají?

 

5. Knoflíková válka

Louis Pergaud

Knoflíkovou válku napsal třicetiletý Louis Pergaud, původním povoláním venkovský učitel, v roce 1912 a světový ohlas jí přinesla především její filmová podoba. Bojové šarvátky dvou klukovských part ze sousedních vesnic Lovraňáků a Velraňáků, při nichž si protivníci odřezávají knoflíky, si jistě i dnes získají sympatie nejenom mladých čtenářů zejména proto, že jde o četbu klasickou a neobyčejně humornou.

 

6. Knížka pohádek Václava Říhy

Václav Říha

Zásluhou našich buditelů, jako byli Karel Jaromír Erben, Božena Němcová a další, máme zaznamenány lidové pohádky, které vznikaly v minulých staletích a které by jinak v moderní době pozvolna upadly v zapomnění. Pohádky však vznikají stále. Dokladem toho je tato kniha novodobých pohádek napsaných na staré náměty, asi tak, jako vznikají ohlasy lidových písní.
Pro čtenáře od 8 let.

 

7. Kluci, hurá za ním!

Václav Řezáč

Příběh z doby předmnichovské republiky o klukovské trojici, které neznámý zloděj ukradl ze skrýše rádio.

 

8. Moje matka se to nikdy nesmí dozvědět!

Johannes Mario Simmel

Co všechno způsobilo jedno špatné vysvědčení. Nebezpečné dobrodružství chlapce, který kvůli špatnému vysvědčení utekl z domova.

 

9. Uprchlíci, Michelangelo & zvědavá milionářka

E. L. Konigsburgová

Dobrodružství třináctileté americké dívky Klaudie a jejího mladšího bratra, kteří utekli z domova a za cíl své cesty si vybrali Metropolitní muzeum umění v New Yorku. Tam pátrají po tajemství záhadné milionářky.

 

10. Nejdelší velrybí píseň

Jacqueline Wilson

Může Ellina láska vzbudit mámu z kómatu? Ella se cítí bolestně osamělá. Její nejlepší kamarádka si našla jinou nejlepší kamarádku. Její nevlastní táta je unavený a nevrlý. A jejich nové miminko v jednom kuse řve. Nejhorší je ale to, že její máma leží v nemocnici v kómatu. Nemůže s Ellou mluvit, nemůže ji pohladit, nemůže ji obejmout. Školní projekt, který ve škole začali, vypadá zezačátku docela nudně, ale čím víc se toho Ella dozvídá o velrybách, tím víc ji okouzlují. Velryby dokážou zpívat celé hodiny - posílají si navzájem pod vodou své písně lásky. Může se velrybí píseň dostat až k mámě do jejího tak vzdáleného světa?
Pro čtenáře od 10 let.

 

11. Monster High. Kde je vlk, tam je hra – 3. díl

Lisi Harrison

Série Monster High: 1. Monster High, 2. Můj soused Ghúl, 3. Kde je vlk, tam je hra, 4. Příšerná parka je zpět

Clawdeen Wolfová byla vždycky trochu ve stínu všech svých šesti bratrů, ale teď se konečně dostane na výsluní díky oslavě svých sladkých šestnáctin. Ovšem po zveřejnění Mého souseda ghúla se rodina Wolfových musí schovat v lesích. A to Clawdeen ani trochu netěší, protože teď musí tvrdnout v rodinném penzionu se svými nudnými bratry, dokud se neobjeví Lala, aby jí dělala společnost. Ale zdá se jí to, nebo její kamarádka flirtuje s Claudem?!

 

12. Monster High. Příšerná parka je zpět – 4. díl

Lisi Harrison

Série Monster High: 1. Monster High, 2. Můj soused Ghúl, 3. Kde je vlk, tam je hra, 4. Příšerná parka je zpět

SOVáci jsou volní a Drakulaura s pýchou cení svoje tesáky. Ale její táta, slovutný pan D., ji poctí návštěvou a pak jde všechno z kopce. Ale Lala se nehodlá vzdát, a tak když se dozví o fantastické soutěži, ve které vítězná škola získá špičákovou šanci v mezinárodní kampani, rozhodne se do toho pořádně zakousnout. Z obyčejné šarvátky otec versus dcera se vyvine bitva o Salem a všechny studenty. SOVáky i normáky. A jak to dopadne?

 

13. Strýček Ludvík v honduraských stepích – 1. díl

Jannec Levi

Série Dobrodružství strýčka Ludvíka: 1. Strýček Ludvík v honduraských stepích, 2. Strýček Ludvík ve švýcarské poušti, 3. Strýček Ludvík v sibiřské džungli

Strýček Ludvík není jen tak nějaký obyčejný strýček, je to strýček pohádkový. A ani jeho příběhy nejsou obyčejné, protože strýček Ludvík se setkal s kouzelníky, na chvíli se stal šaškem v Opačném království, kde lidé chodí po rukou, a od jisté smrti ho zachránili jeho čtyři vlasy! A to není všechno! Tak pojďte společně se strýčkem Ludvíkem šplhat do oblak, kamarádit se s obry, bojovat se strašidly, a možná se i dozvíte pár důležitých věcí o životě.
V knižní sérii o neuvěřitelných dobrodružstvích strýčka Ludvíka doposud vyšlo pět knih, česky je tato první, ale ve všech strýček Ludvík, moderní ztělesnění barona Prášila, osloví děti, dospívající i jejich rodiče, především však čtenáře od čtyř do jedenácti let. A už brzy se můžeme těšit na druhou knihu, na Strýčka Ludvíka ve švýcarské stepi.

 

14. Strýček Ludvík ve švýcarské poušti - 2. díl

Jannec Levi

Série Dobrodružství strýčka Ludvíka: 1. Strýček Ludvík v honduraských stepích, 2. Strýček Ludvík ve švýcarské poušti, 3. Strýček Ludvík v sibiřské džungli

Co byste dělali, kdybyste se dostali do království, které je celé čokoládové? Anebo kdybyste našli lék na všechny nemoci na světě? A co kdybyste se setkali s rodinou oblud, které by si vás chtěly usmažit na pánvičce jako řízek? Že se to nemůže stát? Ale samozřejmě, že ano!

 

15. Strýček Ludvík v sibiřské džungli - 3. díl

Jannec Levi

Série Dobrodružství strýčka Ludvíka: 1. Strýček Ludvík v honduraských stepích, 2. Strýček Ludvík ve švýcarské poušti, 3. Strýček Ludvík v sibiřské džungli

Třetí volné pokračování příběhů strýčka Ludvíka

 

Naučná:

16. Lexikon správné holky

Petra Fantová

Kouzla a čáry pro správné holky!
Seznam se s novými kámoškami Katkou a Klárou, které pro tebe mají spoustu rad a nápadů jak být skvělá za každých okolností. Prozradí ti bezva tipy na krásu, poradí ti s první láskou, s kamarádstvím a naučí tě taky trochu čarovat. Čeká tě spousta testů, kde zjistíš, jestli je to opravdu ten pravý nebo jak se líbíš svému okolí. Ke knize jsou přiloženy věštecké karty.
 

17. Mimozemšťané v Čechách

Jitka Lenková

Seznamte se s podivuhodnými příběhy, které se přihodily obyčejným lidem. Všechny se odehrály zde, v České republice, a jsou zaznamenány přesně tak, jak je vylíčili ti, kteří je prožili. Řada příběhů je opravdu děsivá, jiné jsou spíše úsměvné, všechny však rozhodně stojí za to, aby o nich člověk popřemýšlel. Co doopravdy zažili lidé, kteří se autorům svěřili? Nemohlo jít o přeludy a halucinace? Všichni svědci jsou skálopevně přesvědčeni, že se jim přihodilo něco podivného a že líčí reálný zážitek.

 

18. Lucie: šrouby do hlavy

Honza Dědek

Zatímco "bokovka" Lucie, Wanastowi Vjecy, se své biografie dočkala už v roce 1993 (vyšla pod názvem "Divnoknížka"), vývoj její úspěšnější kolegyně byl důkladně zdokumentován až letos. Po mnoha odkladech a přepisování tak před nedávnem spatřila světlo světa kniha "Šrouby do hlavy" Honzy Dědka. Známý hudební publicista, který psal například do Rock & Popu či Elle, nyní je redaktor Reflexu, se úkolu chopil velmi dobře a výsledek stojí za to.
Dědek s celou kapelou mimo jiné strávil celý měsíc na Kostarice, kde společně připravovali podklady a mluvili a mluvili... Největší výhodou celé knihy je skutečnost, že se nezaměřuje pouze na Lucii, ale mapuje i Wanastowky, Pusu a většinu dalších projektů, jichž se jednotliví členové účastnili, takže čtenář má ucelený pohled na vývoj Lucie v kontextu vývoje jejích jednotlivých členů. Jde poznat, že si autor s její přípravou dal opravdu práci, nejedná se totiž o klasický přístup - tady máte nějaký příběh, jak kapela začala, fungovala a (případně) skončila, ale sestává z několika částí. První jsou profily členů, tedy Davida Kollera, Michala Dvořáka, Roberta Kodyma a P.B.Ch., za nimi navazuje onen příběh kapely a doplněn je nejen kompletní diskografií Lucie, ale i vedlejších projektů, filmových soundtracků, producentských počinů i hostování. Nevšední doplnění představuje i přehled koncertů, které Pusa, Wanastowky i Pusa odehrály od roku 1988 do současnosti.

 

19. Umění aromaterapie

Robert Tosserand

Podtitul: Domácí i odborná léčba vonnými esencemi rostlin. Kosmetika, omlazování, chronické i akutní nemoci
Aromaterapie je u nás dosud téměř neznámý obor tzv. alternativní léčby.
Kniha Roberta Tisseranda je v Evropě uznávaná jako jedna z nejlepších příruček tohoto oboru. Je pojata komplexně, tj. zabývá se historií aromaterapie, její filozofií, praktickými návody, jak léčit i jak vyrábět jednotlivé lektvary a kosmetické prostředky doma.

 

20. Všechno pro chlapce

Roger Coote

Informace o sportu, přírodě, táboření, fotografování, zeměpise apod. jsou doprovázeny ilustracemi, tabulkami, přehledy. V závěru knížky jsou uvedeny jednotky měření, morseovka, brailovo písmo, abeceda znakové řeči a jiné užitečné informace.

 

21. Z mé domácí lékárny

Maria Treben

 

22. Táborsko

Petr Mareš

Vícejazyčná foto publikace

 

23. Můj život v politice

Jiří Paroubek

Mnoho desetiletí na vrcholu aktivní činnosti člověka za život nepotká. Tato kniha zahrnuje desetiletí publikační činnosti člověka ve vrcholné politice státu. Jiří Paroubek píše články do novin skoro denně. Myšlenky některých, v posledních deseti letech publikovaných, jsou stále aktuální, jiné v tématech, která odnesl čas, jsou dokumentem jakoby nenápadně konstatujícím: Tak jsme žili. V konfrontaci s pod čarou uváděným kronikářským souhrnem jednotlivých roků, historických mezníků i pomíjejících kuriozit, dostávají články další rozměr. Pohled do zpětného zrcátka desetiletí, kdy krajina za námi ubíhá v jiném úhlu, než jakou jsme ji viděli před sebou. Ale stejně je to ona. Jen překročila práh přítomnosti ke skutečnostem právě minulým.

 

24. Feng-šuej rychle a prakticky

Selena Summers

Kniha radí, jak mít víc energie a sil. Více harmonie a lepší zdraví, bohatství, štěstí a radost. Aby domov byl místem pohody. Formou nejjednodušší a nejpraktičtější metody - feng-šuej dračích dveří. Stanovil ji velmistr Wu původem z Hongkongu, zásady této metody jsou velmi účinné.

 

25. Včelařství

David Cramp

Tato obsáhlá příručka vás provede včelařstvím krok za krokem. Poradí vám, jak včelstva vybrat, kde je získat, jakým způsobem je převézt a usadit do úlu, doporučí, jak se v průběhu roku nejlépe o včelstva i úly starat, a pomůže vám zvládnout medobraní. V knize se dozvíte, jaké květiny, stromy i hospodářské plodiny jsou pro včely nejlepším zdrojem pylu a nektaru. Ocitnete se ve fascinujícím světě složitého včelího společenstva. Na více než 400 fotografií vás kniha seznámí se všemi aspekty života včel a dovolí vám nahlédnout do tajemného světa včelí kolonie. V neposlední řadě naleznete v knize postupy k předcházení nejrůznějším problémům, ať už jde o choroby a škůdce včel, nedostatečnost či ztrátu matky a mnohé další.
•pracovní postupy krok za krokem doplněné návodnými fotografiemi
•přehled včelomilných rostlin
•souhrnné tabulky
•poznámkový aparát – informace týkající se českého prostředí
•přehledná záhlaví pro snadnou orientaci v knize
•rejstřík

 

26. 1000 hradů, zámků a tvrzí

Petr David, Vladimír Soukup

Již Karel Hynek Mácha si evidoval „hrady spatřené“ a tato romantická záliba nás od 19. století provází dodnes. Hrady, zámky, tvrze či tajemné zříceniny, to jsou jednoznačně nejčastější turistické cíle, jichž jsou na našem území tisíce. V této publikaci je výběr těch nejvýznamnějších, nejcennějších a nejvyhledávanějších památek tohoto druhu. Každá z nich je představena barevnou fotografií a textem, připojeny jsou informace o aktuálním dění. Většina z těchto památek je přístupných, jinde je třeba se na návštěvě domluvit, některé můžeme obdivovat pouze zvenčí. Karlu Hynku Máchovi přidělil osud jen zlomek průměrného života. Kdyby se dožil stáří, jistě by tisícovku hradů a zámků na svých toulkách zvládl. Nezkusíte to společně s knížkou vy?

 

27. Vládci českých zemí. Od Soběslava po Karla Habsburského

Vladimír Liška

Unikátní společné vydání tří publikací od erudovaného historika a zkušeného publicisty Vladimíra Lišky. Autor se v knize věnuje dějinám vládnoucích rodů v českých zemích od Přemyslovců po Habsburky a jejich nejvýznamnějším knížatům a králům. Co rozdělovalo nevlastní bratry Václava IV. a Zikmunda Lucemburského? Jaké překážky musel překonávat reformátor Josef II.? Víte, že český král a římský císař Karel IV. po dvaatřicet let své vlády nezapletl zemi do války, a naopak ji dovedl k největšímu rozkvětu? Dějinné mýty a tradice jsou nedílnou součástí naší historie, mohou však být i zavádějící, neboť mnohé z nich vznikly jako výslednice zjednodušených pohledů na určité výseky minulosti.

 

28. Naše hrady. Mýty a legendy z Čech a Moravy

Vladimír Liška

Poznejte stavby známé a dodnes obývané, ale i zapomenuté, restaurované nebo opuštěné zříceniny, zbytky paláců a opevnění, dnes pokryté bujnou vegetací. Některé jsou na snadno přístupných místech, v rovinách, údolích, na kopcích, k některým vedou náročné turistické stezky. Co je navzájem spojuje? Vážou se k nim nejrůznější mýty a pověsti. Publikaci doplňují zeměpisné souřadnice a fotografie pořízené speciálně pro tuto knihu.

 

Beletrie:

29. Čtverylka pro tři muže

Inna Mirovská (Rottová)

Román z české současnosti vypráví příběh několika žen a mužů, jejichž osudy se navzájem proplétají v usilovné snaze najít lidské štěstí a porozumění partnera.

 

30. Schizofrenické evangelium

Bohumil Hrabal

Šest kratších próz, které patří k raným autorovým textům.
Texty vznikaly v letech 1949 – 1952, některé vyšly samostatně soukromým nákladem, ve strojopisu nebo později přepracovány v jiných Hrabalových knížkách (povídka Kain jako Legenda o Kainovi v Morytátech a legendách, poté jako součást Ostře sledovaných vlaků). Inspiračním zdrojem literárního mistrovství je tu autorův legendární strýc Pepin – buď vystupuje v roli vypravěče (Utrpení starého Werthera), nebo jako hlavní postava příběhu (Lednová povídka), případně mu je celý text věnován (Schizofrenické evangelium); název textu závěrečného zní Protokol aneb Příspěvek k renesanci, sepsaný s mým strýcem Josefem.

 

31. Vítězný oblouk

Erich Maria Remarque

Příběh německého emigranta pobývajícího v Paříži, antifašistu, vynikajícího chirurga dr. Ravica, který zde může vykonávat svou profesi pouze ilegálně. Žije bez dokumentů, ze dne na den, pronásledován úřady, a má už jen jedinou touhu: najít gestapáka, který kdysi dohnal k smrti jeho snoubenku. Střetnutí s ním i Ravicův plán odplaty, stejně jako osudové setkání s Joan Madouovou, která je jako on bez vlasti a bez domova, a průběh jejich vášnivé i tragické lásky, tvoří hlavní dějovou linii románu, jenž se stal záhy po svém vydání bestsellerem a dosáhl úspěchu i na filmovém plátně. Jedna z nejznámějších autorových knih zachycuje mnoho z vlastního osudu Remarqua i jeho generace, lidí, jejichž mládí poznamenala 1. světová válka a později nastupující nacismus. Vítězný oblouk napsal Remarque na počátku 2. světové války v Kalifornii, kam se uchýlil, když už se před postupující hitlerovskou mocí necítil dost bezpečný ani ve Švýcarsku, ani ve Francii.

 

32. Drž hubu a pádluj!

Série Kennyho Volej: 1. Drž hubu a pádluj!, 2. Trosečníci řek, 3. Říční polobozi

Patnáct povídek deseti různých autorů na výhradně vodácká témata, které zvítězily v prvním ročníku (2010–2011) literární soutěže Kenyho VOLEJ. Obsahuje pestrý výběr toho nejlepšího, co naše současná vodácká literární tvorba nabízí. Mozaika obsahuje příběhy tvrdě prožité i plné fantazie. Ťukání pádel o boky lodí se mísí s kouřem a zpěvem od večerního ohně, letní lásky i hloupé náhody řádí jako černá ruka a nad ďáblovým ostrovem se právě začala stahovat mračna. Vyčerpaný vodák táhne loď bažinou. A stmívá se. Skvělé čtení na dlouhé zimní večery, i na ukrácení chvil a patřičné naladění při čekání na ostatní vodáky v kempu! Více než polovina povídek již byla oceněna v literární soutěži Trapsavec. Tři z povídek napsal Jiří Nosek, syn spisovatelky Věry Noskové.

 

33. Zlatá pavučina

Simon Gandolfi

Agent Trent se dostává do sítě intrik kubánské zpravodajské služby – DGI, americké protidrogové DEA a CIA na straně jedné, na druhé s mafií. Bojuje nejenom proti nim, ale i proti nástrahám přírody, mezi které patří podmořské zemětřesení, ale i teplé vody podél pobřeží Kuby zamořené žraloky.

 

34. PoloSvět. Jaro – 2. díl

Rod Rees

Série PoloSvět: 1. Zima, 2. Jaro, 3. Léto

Mraky nad PoloSvětem se začínají stahovat. Heydrichova vojska v jednom šiku obsazují Paříž a dávno zapomenuté zlo Lilith se znovu probouzí. Norma nemá na vybranou, musí se postavit do čela hnutí odporu. Ztracená v děsivé noční můře PoloSvěta musí vzít na sebe obrovskou zodpovědnost a vyrovnat se s tím, že její přátelé teď stojí jako úhlavní nepřátelé na druhé straně barikády. Aby v tomto surreálném kyber světě zvítězila, musí dokázat mnohem víc, než si kdy myslela, že zvládne… jinak zahyne. Tentokrát se děj odehrává v hédonistickém středomořském sektoru Medi. Autor vtahuje do děje řadu nových postav, z nichž nejdůležitější je slečna Odetta Arocová – rozložitá a velmi svérázná dívka z pařížského tržiště. Objevuje se i markýz de Sade a Nikolaj Kondratěv, ruský ekonom a autorův oblíbenec. Při čtení tohoto příběhu se můžete cítit, jako byste se vydali do neznámého města. Odhalujete, co a jak spolu souvisí a jak je v PoloSvětě všechno dokonale promyšleno, a krok za krokem prožíváte spoustu fascinujících příběhů. Chce to jen důvěřovat autorovi, nechat se od něho trpělivě vést a nespěchat.

 

35. PoloSvět. Léto – 3. díl

Rod Rees

Série PoloSvět: 1. Zima, 2. Jaro, 3. Léto

Události v PoloSvětě nabírají na dramatičnosti. Heydrich, hnán touhou ovládnout celý PoloSvět, vyhlašuje válku dalšímu sektoru – Sabatii. Její vládkyně, císařovna Wu, má podobný záměr, přičemž spoléhá na supertajnou zbraň, s jejíž pomocí chce vyhladit „nepohodlnou“ polovinu lidstva. Lady IManual, dříve Ella Thomasová, v podobě reinkarnovaného prastarého zla Lilith, za nimi nezaostává a světovlády chce dosáhnout magií. Do cesty jí však vstupuje její bratr Billy vyslaný z reálného světa profesorem Bolem, jenž má své vlastní plány nejen ohledně vývoje v PoloSvětě, ale především na ovládnutí reálného světa prostřednictvím tajemných gřigořů. A obyčejní obyvatelé PoloSvěta doufají, že je spasí Mesiáš. Adeptů je však několik a nikdo přesně neví, kdo z nich je ten pravý…
Děj třetího dílu série se odehrává převážně v čínsko-japonské feministické Sabatii, do níž se stahují ti, co uprchli před Heydrichem z ostatních sektorů či jsou nedobrovolně přivedeni, jako například daemon Norma Williamsová a její přátelé z normalistického hnutí. Velikášské záměry vůdců jednotlivých sektorů, nečekaná mocenská spojenectví, rychle se měnící politická situace, zákulisní intriky, proradnost údajných přátel a vynucená spolupráce s dřívějšími nepřáteli – taková je realita PoloSvěta v horkém létě roku 1005.
I třetí díl nabízí příběh s dramatickým spádem a množstvím nečekaných zvratů. Na povrch vyplouvají další indicie skutečného důvodu, který stojí za vytvořením PoloSvěta. V něm se však věci vyvíjejí zcela nečekaně a hlavně odlišně od plánů jeho stvořitelů. Komplikovaný propletenec postav a událostí nabývá na jasnosti, ale je všechno opravdu tak, jak se na první pohled zdá?
Ponořte se do fascinujícího virtuálního světa v dalším pokračování příběhu, který vás určitě nebude nudit a hlavně navnadí na závěrečnou část, jež přinese strhující vyvrcholení.

 

36. Tajemství porodní báby – 1. díl

Sabine Ebert

Série Tajemství porodní báby: 1. Tajemství porodní báby, 2. Osudy porodní báby, 3. Rozhodnutí porodní báby, 4. Kletba porodní báby, 5. Sen porodní báby

Hradní pán Wulfhart chce dát mladé porodní bábě Martě useknout ruce a nohy, protože se jeho syn narodil mrtvý. Na poslední chvíli se dívce podaří uprchnout z rodné vesnice. Aby na útěku přežila, přidá se k výpravě kolonistů směřující na východ země, do dnešního Saska. Osadníci si tam chtějí zúrodnit půdu a vybudovat nový, svobodný život. Vede je statečný a čestný rytíř Christian, kterého Marta okamžitě okouzlí. Ale její krása a léčitelské schopnosti vzbudí pozornost také proradného rytíře Randolfa, Christianova úhlavního nepřítele. V Christianově vesnici jsou navíc objevena bohatá naleziště stříbra.

 

37. Osudy porodní báby – 2. díl

Sabine Ebert

Série Tajemství porodní báby: 1. Tajemství porodní báby, 2. Osudy porodní báby, 3. Rozhodnutí porodní báby, 4. Kletba porodní báby, 5. Sen porodní báby

Sasko v roce 1173 Porodní bába Marta a její manžel Christian by mohli žít šťastně a spokojeně, ale přichází špatná zpráva: Randolf, Christianův úhlavní nepřítel, se vrátil z cesty do Svaté země. A navíc se ve vesnici objeví medikus, jemuž je Marta se svou schopností léčit lidi už dávno trnem v oku. Okamžitě se chopí příležitosti, aby porodní bábu udal. Christian chce manželku odvést do bezpečí, ale je pozdě. Marta se musí před církevním soudem zodpovídat z nařčení, že je čarodějnice.

 

38. Rozhodnutí porodní báby – 3. díl

Sabine Ebert

Série Tajemství porodní báby: 1. Tajemství porodní báby, 2. Osudy porodní báby, 3. Rozhodnutí porodní báby, 4. Kletba porodní báby, 5. Sen porodní báby

Magdeburg v roce 1179 Na dvorském sněmu císař Fridrich Barbarossa hodí rukavici Jindřichu Lvovi. To znamená válku a Christian s Martou každým dnem očekávají, že zasáhne i jejich vesnici. Nakonec markrabě míšeňský, Oto z Wettinu, vezme s sebou Christiana jako velitele svého vojska do boje a Marta musí čelit jiné obtížné výzvě. Oto po dobu válečného tažení předal velení nad christiansdorfským hradem nejstaršímu synu Albrechtovi posedlému mocí. Tomu je Marta se svými zvláštními schopnosti už dávno trnem v oku.

 

39. Citadela – 3. díl

Kate Mosse

Série Languedoc: 1. Labyrint, 2. Hrobka, 3. Citadela

Carcasonne, rok 1942. Odvážná a energická dívka Sandrine zjistí, že ji události vtáhly do odboje proti německé okupaci. A stane se součástí odbojové organizace s krycím označením „Citadela“, složené z obyčejných žen odhodlaných nasadit všechno a dovést do konce děsivý boj stínové války zuřící všude kolem nich. Jih Francie je sice „svobodná zóna“ a Němci jej neobsadili, ale Pétainova vláda ve Vichy s nimi kolaboruje a nikdo vlastně pořádně neví, kdo je přítel a kdo nepřítel.
Válka se nevyhnutelně blíží ke svému krvavému a strašnému závěru a Sandrine zjistí, že její osud je spojen se třemi velice odlišnými muži. Kdo je ale skutečný nepřítel? Od koho hrozí největší nebezpečí? A kdo je tím pravým strážcem pradávných tajemství, jež už po celá pokolení přitahují do podhůří Pyrenejí mnohé pátrače?
Sandrine hledá nejen pravdu sama o sobě a svou lásku, ale také prastarý text, který, i když to zní neuvěřitelně, by snad mohl změnit osud války.
V Citadele vytvořila Kate Mosse nesmírně citlivý a uchvacující příběh plný milostného citu, zrady a napětí, jak to od tohoto žánru čekáme. Ale zároveň je na jejích knihách poznat, jak hluboce miluje tento kraj, jeho historii a báje, a jak mistrovsky umí popsat stínovou zónu, kde se realita a legendy prolínají.

 

Romány pro ženy:

40. Lépe je být pošetilý

Fan Vavřincová

Příběh manželství ztřeštěné dívky a konzervativního manžela je plný komických situací a konfliktů. Štěpán Baron se o dovolené seznámí s temperamentní a prostořekou dívkou Tony, jenž je přesným opakem jeho budoucí ženy. Přesto se s ní ožení a odveze k sobě domů, kde žije se dvěma svéráznými tetami. Jejich soužití bude ale plné neshod a vzniknou problémy.

 

41. Čtyřicítka-no a co?

Mary Bardová

Úsměvný román Čtyřicítka – no a co? navazuje na její román Slasti a strasti života s doktorem. Zde se s Mary setkáváme už jako s matkou tří neposedných a vynalézavých holčiček a manželkou věčně zaměstnaného lékaře. A co víc, najednou je jí čtyřicet a má pocit, že má právo a všechny důvody k sebelítosti, chuť zavrtat se do postele a nejméně dvacet let nevylézt. Vždyť mládí je to tam a před sebou vidí jen životní pustinu. Každodenní úprk od jedné povinnosti ke druhé však rozhoduje za ni, a tak se nakonec Mary nad svou depresí zvítězí. V tomto poklidném, vpravdě rodinném románu není nouze o nejrůznější vtipné situace, které dávají nahlédnout i do dalších zajímavých osudů. Je to vyprávění o životě docela obyčejném, a přesto výjimečném tím, že se autorka přes všechny trable dokáže přenést s humorem.

 

42. Svatební noc

Sophie Kinsella

Sestry Lottie a Fliss Graveneyovy jsou si blízké jako málokteří sourozenci, jedna druhé jsou oporou i spolehlivou vrbou, do níž mohou našeptávat svá trápení. Starší a usedlejší Fliss právě prochází ne zrovna snadným rozvodem, kdy se ještě nedokáže smířit se zradou bídáka, který byl jejím manželem a otcem jediného děcka, a kdy je právě malý, bujnou fantazií obdařený Noah jedinou kotvou v nebezpečných vodách beznaděje.
Lottie se vznáší v růžovém oparu představ blížícího se zasnoubení s Richardem a nevidí nic než úžasnou společnou budoucnost. V jediném okamžiku se jí tenhle domeček z karet zhroutí a ona jako mnohokrát předtím čelí nepřízni osudu tím, že si začne narychlo budovat další domeček, daleko větší a úžasnější, než byl ten předchozí, a zapomíná při tom, že základy téhle stavby musí být zákonitě vratké.
Realisticky uvažující Fliss se marně snaží její úsilí překazit, události se hrnou jedna po druhé a kromě erotického náboje s sebou přinášejí nejednu komickou situaci. Ben, Richard, Lorcan, Noah, Sára, Arthur, Nico a řada dalších aktérů zdařile sekundují v babylonu vztahů dvěma hlavním protagonistkám a spolu s nimi přinášejí čtenářům příběh plný napětí, zvratů a lásky – skutečné i kašírované –, který vyvrcholí na jednom z řeckých ostrovů v paprscích zapadajícího slunce tak, jak se na román Sophie Kinselly sluší.

 

 

 

 

43. Zrzka se odhaluje – 2. díl                                                                 49,- Kč

Alice Clayton

Série Zrzka: 1. Kdopak je ta zrzka?, 2. Zrzka se odhaluje, 3. Zrzka všem učaruje

Grace jde všechno, jako po másle. Zkouší svou vysněnou roli v muzikálu
na Broadwayi a telefon jí zaplavují „žhavé“ textovky a fotky od jejího miláčka
Jacka Hamiltona, kluka, na kterého si brousí zuby snad každá ženská od západu po východ. Bože, vždyť Jack je filmová hvězda a na vrchol dokáže
neomylně dovést nejen Grace, ale i svou kariéru.
Co na tom, že Grace žije v New Yorku a Jack v Kalifornii? Jenže idyla netrvá dlouho. Vztah na dálku je pěkná dřina, stejně jako nutnost udržet ho před neodbytnými novináři pod pokličkou. Společných víkendů, byť sebevášnivějších, je žalostně málo a Jackovy fanynky? Tak ty jsou jako utržené ze řetězu — nedají mu chvilku pokoj. Kromě toho si na Grace už dlouho dělá zálusk její dávná láska Michael, jenž jí kdysi zlomil srdce a teď ji chce získat zpátky. A když se začne proslýchat, že Jackovy city k nádherné, nohaté bývalce dosud nevyhasly, Grace zapochybuje. Dokáže jejich vzájemné pouto vyvážit nevýhody vztahu na dálku, nebo dá Grace přednost klidu a jistotě, kterou jí nabízí Michael?

 

Detektivky:

44. Královna moří – 9. díl

Jessica Fletcherová a Donald Bain

Série To je vražda, napsala: 2. Vražda v Manhattanu, 3. Rum a břitva, 5. Zlatá brána, 6. Rozsudek smrti, 9. Královna moří, 11. Malý vánoční zločin, 12. Smrt na ranči Powderhorn

Jessica Fletcherová se tentokrát setká s vraždou uprostřed oceánu, na luxusní zámořské lodi.

 

45. Hon na lovce - 4. díl

Ken Blake

Série Profesionálové: 1. Kde končí džungle, 2. Riziko podnikání, 3. Hlídání kuželek, 4. Hon na lovce

Přepis známých britských detektivek na čele s Georgem Cowley, Raymondem Doylem a Williamem Bodiem. Detektivové CI5 se svým šéfem jsou postrachem londýnského podsvětí.

 

46. Sestřička – 5. díl

Raymond Chandler

Série Ohil Marlowe: 1. Hluboký spánek, 2. Sbohem buď, lásko má, 3. Vysoké okno, 4. Dáma v jezeře, 5. Sestřička, 6. Loučení s Lennoxem, 7. Případ naruby, 8. Případ z Poodle Springs, 9. Krvavý sen, 10. Černooká blondýnka

Hlavní protagonistkou detektivního příběhu známého autora drsné školy je mladá nesmělá žena, marně pátrající po údajně zmizelém bratrovi. Ačkoliv nabízí směšný honorář, Marlowovi se jí zželí a případu se ujme. Samozřejmě netrvá dlouho a narazí na bratrovy stopy. Při té příležitosti se mu připletou do cesty další nebezpečně krásné a ne nedostupné mladé ženy i několik mrtvol. Podezřelých přibývá, policie skřípe zuby a vše směřuje do jednoho místa - do Hollywoodu.

47. Ďábel – 8. díl                                                                            99,- Kč

Ken Bruen

Série Jack Taylor: 1. Vraždy na molu, 2. Vraždy bez trestu, 3. Padlé mučednice, 4. Dramatik, 5. Kněz, 6. Kříž, 7. Svatyně, 8. Ďábel

Amerika – země příležitostí, místo, které vábí svou ekonomickou prosperitou – to ale neplatí pro soukromého detektiva Jacka Taylora, jehož tam jednoduše nepustí.
Jack se vrací ke svému starému životu v Galwayi. Když mu zazvoní telefon a má se pustit do vyšetřování bestiální vraždy studenta, vzpomene si na setkání s až příliš přátelským cizincem na letišti.
S pohledným, dobře oblečeným cizincem, který – jak se zdálo – ví o Jackovi víc, než by měl.
Po několika dalších vraždách a příliš mnoha rádoby náhodných setkáních Jack uvěří, že čelí svému úhlavnímu nepříteli.
Proč si ale vybral jeho? A mohl by mít opravdu co do činění se samotným Ďáblem?

 

48. První rodina – 4. díl                                                                          49,- Kč

David Baldacci

Série Sean King a Michelle Maxwellová: 1. Ve zlomku vteřiny, 2. Hrátky o hodinu, 3. Chytrému napověz, 4. První rodina

Začalo to jako obyčejná oslava dětských narozenin. Sešli se kamarádi a rodina. Nafukovaly se balónky, podávaly dorty, hrály se hry a rozdávaly dárky. Jenže tahle oslava se v jedné věci zásadně lišila od stovky jiných: probíhala v Camp Davidu, v prezidentské rezidenci. A skončila únosem, který se stal pro národní bezpečnost noční můrou. Agenti Sean King a Michelle Maxwellová mají před sebou nelehký úkol: zachránit nevinné dítě a Spojené státy.

 

49. Tajemství mrtvých                                                                  89,- Kč

Tom Harper

Vraždil ve starém Římě – a dnes se kvůli němu zabíjejí jiní.
Jedinou stopou k objasnění dávné záhady je zlatý přívěsek s křesťanským symbolem z doby římského císaře Konstantina. Abbyin přítel Michael zjistil, k čemu slouží. Jenže nebyl sám, kdo chtěl při pátrání uspět, a jeho protivníci se teď nezastaví před ničím.
Abby Cormacová strávila deset let tím, že se snažila shánět důkazy proti nejhorším válečným zločincům dneška. Když svoji práci vyčerpaná opouští, věří, že nechává všechno za sebou – dokud s ní neotřese brutální násilný čin: v luxusní vile na pobřeží Jaderského moře je zavražděn její milenec Michael a ona sama při útoku téměř zemře.
Vyděšená a osamělá Abby přísahá, že požene Michaelova vraha před spravedlnost. Když ale při pátrání zkříží cestu jednomu z nejznámějších balkánských gangsterů, pochopí, že Michael nebyl tím, za koho jej považovala. Odhalil tajemství sahající do dávné historie římské říše... Klíčem k němu je šperk, který před sedmnácti sty lety pomohl Gaiovi Valeriovi Maximovi splnit úkol, jímž ho pověřil císař Konstantin – vypátrat, kdo zavraždil Konstantinova životopisce biskupa Alexandra.

 

 

50. Srdce africké krásky – 3. díl                                                   79,- Kč

Alexander McCall

Série Precious Ramotsweová: 1. První dámská detektivní kancelář, 2. Žirafí slzy, 3. Srdce africké krásky, 4. Písařská škola v Kalahari

Zakladatelka První ženské detektivní kanceláře má opět plné ruce práce. Tentokrát s ní odhalíme, kdo chce otrávit významného státníka, nebo jak vypadá pozadí soutěže krásy v Africe. Hlavně jí však budeme držet palce v rodinném životě, který se významně změní.

 

KNIŽNÍ NOVINKY BŘEZEN 2017

Naučná:

1. Zakopaný pes

Bedřich Fučík

Obsah knihy Zakopaný pes výmluvně vystihuje její podtitul: „O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví“. Autoři v ní vytvořili přehledný a přitom čtivý soupis těch nejokřídlenějších úsloví a příměrů, většinou biblické a antické provenience. Mimořádná erudice a svěží, lehké podání tématu.

 

2. Antonín Hudeček

Ludmila Karlíková

Hudeček Antonín reprodukce barevné celostránkové, jeho životopis .Barevných reprodukcí 46 a text .

 

3. Česko-anglický slovník výpočet techniky

Oldřich Minihofer

 

4. Všichni jsme děti bohů

Erich von Däniken

Další ze spekulací oblíbeného autora, zastávajícího názor, že naše civilizace vznikla zásahem vesmírných bytostí. Vychází z archeologických nálezů v Orientě, především v Palestině, Jordánsku, severním Jemenu a Saúdské Arábii. Je Palestina skutečně biblickou zemí? Kde jsou hroby Mojžíše, Árona, a dalších biblických proroků? Kde je reálný základ biblických zázraků? Na tyto a další otázky hledá odpověď tato kniha.

 

5. Muzeum přízraků a sbírka lékařských kuriozit Hnryho Wellcoma

Hildi Hawkinsová

Přes milion předmětů dokumentujících historii lidského těla ve zdraví i v nemoci nashromáždil antropolog a filantrop Sir Henry Wellcome a vytvořil tak jednu z nejtajemnějších sbírek, jež nemá ve světě obdoby. Výběr z této sbírky mohla v 2003 poprvé spatřit londýnská veřejnost v Britském muzeu. Sklepení Muzea přízraků vydala nejrůznější předměty, počínaje neolitickými nádobami a řeckořímskými votivními dary, přes středověké amulety, první brýle, protézy, anatomické modely až po chirurgické nástroje a mikroskopy. Před otevřením výstavy pozvali organizátoři do muzejních sklepení pět vnímavých autorů, aby se nechali oslovit libovolným předmětem. Tak vznikla kniha Muzeum přízraků, jehož exponáty promluvily: skalp dobrodruha, který hledal indiánské zlato, dívčí kadeř ve smutečním šperku, kus ženské kůže s vytetovaným námořníkem, plukovníkova dřevěná noha jen tak namátkou, a také příběh agenta, který pro Sira Henryho hledal tyto kuriozity po celém světě. „Předkládáme je nikoli jako memento mori, ale spíše jako monumentum vitae,“ napsali organizátoři výstavy, kteří jsou zároveň vydavateli této neobyčejné knihy povídek a příběhů.

 

6. Dominik Hašek: Chytám svůj život

Robert Záruba

Osobní zpověď českého reprezentačního brankáře a jednoho z nejlepších světových hokejistů.
Ze "spojení sil" populárního televizního komentátora a jednoho z nejlepších současných světových sportovců vznikla kniha, jež je autobiografickou zpovědí v současné době asi nejpopulárnějšího českého sportovce. Chronologicky řazené vyprávění o dětství, hokejových začátcích, působení v čs. hokejové lize i v kanadsko-americké NHL je ilustrováno množstvím především barevných fotografií. Skutečně kvalitní autobiografie, jejíž uvedení na trh bylo spojeno s mohutnou reklamní kampaní.

 

7. Cesta šamana. Jak probudit svůj vnitřní potenciál

Michael Harner
Dnes již klasické dílo o šamanismu a nejpřednější zdroj informací, který razil cestu šamanské renesanci na Západě. Antropolog a praktikující šaman Michael Harner nám nabízí nepřekonatelnou učebnici praktického šamanismu, v níž s hlubokým vhledem vysvětluje, co je šamanismus, odkud přišel a jak z něj můžeme i my učinit součást svého života.
"Zasvěcený a praktický průvodce uměním šamanského léčení a technologie posvátna. Michael Harner není jen antropolog, který studoval šamanismus, je to skutečný bílý šaman." Stanislav Grof, autor Dobrodružství sebeobjevování.
 

8. Úspěch není náhoda

Alena Čechová

Také se vám stalo, že jste s úsměvem i povzdechem bezmocně sledovali, jak se váš obchodní partner, či ještě hůře, rodinný příslušník, z kterého se stal novopečený podnikatel, systematicky ztrapňuje a znemožňuje v situacích, které mají vliv na jeho další obchodní styky a prosperitu? Říkali jste si, jaká je škoda, že takový schopný, pracovitý člověk neumí uhlazeně společensky vystupovat, příšerně se obléká, neumí jednat s obchodními přáteli a sdělovacími prostředky - prostě nedokáže o sobě a své firmě vytvořit před veřejností správný obraz, který by si výsledky jeho práce zasloužily? Tato publikace je určena českým podnikatelům - od majitele malého obchodu, vedoucího zemědělského družstva až po ředitele velké firmy. Zkušená novinářka se v ní vypořádala zasvěceně a vtipně s nešvary, které kolem sebe denně vidíme. Její rady jsou věcné, užitečné a ještě nás četba pobaví a rozesměje. Dozvíme se, jak si zorganizovat práci, jak máme vést obchodní jednání, jak se chovat k zaměstnancům, jak budovat svou image. V knize najdeme pokyny, jak se dobře oblékat a jak vytříbeně stolovat. Cenné jsou rady z praxe - prezentace firmy na veřejnosti, inzerce a reklama, jednání se sdělovacími prostředky. A protože řada českých podnikatelů pronikla na zahraniční trhy, přijdou jim jistě vhod zkušenosti z jednání s příslušníky různých národů a jejich zvyklosti. Opomenuta není ani životospráva, odpočinek a rodinný život podnikatele.
Praktické poučení najdou v této knize nejen podnikatelé, ale všichni, kdo mají vedoucí postavení v zaměstnání a při své práci přicházejí do styku s veřejností.

 

9. Jak si poradit skoro se vším

Kolektiv autorů

Rychlé a originální řešení každodenních problémů. Praktický pomocník do vaší domácnosti.

 

10. Cesta kabaly

Z´ev Ben Shimon

Cesta kabaly je studií o starobylém vnitřním učení judaismu, přizpůsobeném universálním potřebám člověka. Pojednává o hledání a nalezení duchovního učitele, tedy o uvedení do teorie a praxe kabalistického vědění. Podrobné rozbory příslušných cvičení ukazují, jak výcvik metodami činu, zbožnosti a kontemplace vede k mystériu výstupu do vyšších světů přes sedm stupňů kabalistické cesty.

Obsah:
1. Tradice
2. Jazyk
3. Velký strom světa Acilut
4. Dílo stvoření
5. Přírodní Adam: Tělo
6. Přírodní Adam: Psychika
7. Otroky v Egyptě
8. Země zaslíbená
9. Jákob a Ezau
10. Cadik
11. Kabala
12. Objektivní vědění
13. Skupiny
14. Složení skupiny
15. Dynamika skupiny
16. Schůzka
17. Pryč z Egypta
18. Příprava
19. Věcné
20. Alegorické
21. Metafyzické
22. Vůle
23. Nižší a vyšší stavy
24. Nešama: Duše
25. Kavana: Vědomý záměr
26. Příprava
27. Přístup činu
28. Přístup zbožnosti
29. Přístup komletace
30. Výstup

 

11. Borek Bayer – malíř, sochař

Borek Bayer

Autobiografie

 

12. Aktuální otázky trestněprávní ochrany společnosti před korupcí

Petr Hulinský

 

13. Angličtina v cestovním ruchu

Zuzana Míšková

 

14. Kterak železo z moře do Rokycan přišlo

Martin Lang

Říkání o horách železných a jejich rudách v Klabavě a Ejpovicích, ale nejen o nich.

 

15. Mizerná medicína

Nick Arnold

Série Děsivá věda

Který děsivý chirurg ukradl obří mrtvolu? Proč někteří šílení lékaři ochutnávali moč svých pacientů? K čemu používali starověcí Egypťané želví mozky? To jsou jen tři z mnoha otázek, na něž najdete odpovědi, zatímco před vámi budeme postupně odkrývat mizerný svět medicíny. Mimo jiné si budete moct vyzkoušet odporné léčebné kúry z minulých dob, navštívíte pár opravdu děsivých nemocnic a vyzkoušíte si vlastní chirurgické schopnosti na melounu! Díky vtipným obrázkům a zábavným kvizům je Mizerná medicína přesně to, co by vám s radostí předepsal každý rozumný lékař! Věda nikdy nebyla tak děsivá!

 

16. Život ve 14. století – 3. díl

Vlastimil Vondruška

Třetí díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 14. století. I nadále autor vychází z dostupných historických pramenů a spojením odborné erudice a svého vypravěčského umění vytvořil ojedinělé dílo, které všem zájemcům přehledně a současně zajímavě přiblíží jedno z nejvýznamnějších období českých dějin. Text opět doprovází řada fotografií, kreseb, plánků a ukázek z dobových pramenů.

 

Pro děti:

17. Moře, sníh a velkoměsta

Jack London

Soubor povídek z celého světa. V povídkách je obsažena nejen mnohá životní příhoda,ale také zkušenosti autora a jeho životní filosofie.

 

18. Fiorella a hřbitov upírů – 3. díl 

Vlastimil Vondruška

Série Fiorella: 1. Fiorella a Bratrstvo křišťálu, 2. Fiorella a záhada mrtvého netopýra, 3. Fiorella a hřbitov upírů, 4. Fiorella a dům ztracených duší

Fiorella je nejen dcerou alchymisty císaře Rudolfa II., ale v převleku za chlapce je i jeho učedníkem. Už rok žije v Praze a se svými kamarády Martinem a Lukášem několikrát prokázala mimořádný důvtip, když rozluštila záhady, na které rozum dospělých nestačil. Jenže hrozí nové nebezpečí. Tělo mrtvého muže, které se našlo na předměstském hřbitově, má na krku otisky upířích zubů. O týden později se objeví další tělo, a kdosi dokonce zahlédl upíra v černém plášti. Místní farář je učený muž a nevěří na síly pekla, je však povinen povolat inkvizici. Současně požádá o pomoc Fiorellu. A tak začíná dobrodružné pátrání nejen v křivolakých staroměstských uličkách, ale také v temném podzemí. Záhy se totiž ukáže, že stopy vedou právě sem.

 

19. Všude žijí zvířata

Luděk Fiala

 

Detektivky:

20. Striptýzová královna

Bohumil Lipert

Skutečné kriminální případy

 

21. Vášeň plná zrady

Aleš Pivoda

Skutečné kriminální případy

 

22. Muž, který zemřel dvakrát

Antonín Jirotka

Skutečné kriminální případy

 

23. Mstila se mužům

I. M. Jedlička

Skutečné kriminální případy

 

24. Zakletý svědek vraždy

Kristýna Pivodová

Skutečné kriminální případy

 

25. Měsíční svit ti sluší

Mary Higgins Clarková

Maggie Hollowayová jásala. Po letech odloučení se konečně shledala se svou milovanou nevlastní matkou. A ta ji navíc pozvala, aby s ní strávila dva týdny v půvabném přímořském letovisku. Ovšem sotva tam Maggie zavítá, učiní objev, z něhož jí tuhne krev v žilách. A potom už se nepříjemná překvapení valí jedno za druhým.
Prozářené podzimní dny v malebném městečku ... elegantní vily u moře ... příležitost navázat na dávný blízký vztah a najít nové přátele. Kdo by mohl mít Maggie za zlé, že se tak těší na krásný čas dovolené v Newportu?
Že by všechno bylo jinak?

 

26. Jménem krále

Vlastimil Vondruška

Případ, který rozřešil Oldřich z Chlumu, zástupce krále Přemysla II. Otakara a správce hradu Bezdězu, odjíždí z pověření svého panovníka na hrad Vartemberk.
Mají se zde konat slavnostní zásnuby rytíře Beneše z Dubé a krásné Ludmily z Vartemberka, jimiž má být potvrzen mír mezi znepřátelenými šlechtickými rody. Během cesty narazí na mrtvolu kupce, kterého přepadli a oloupili. Po stopách lupičů pošle svého panoše Otu, ale vrahům se podaří uniknout. V té době ještě nikdo netuší, jak tento zločin ovlivní slavnost, která se má spolu s turnajem konat následujícího dne. Jenže ještě téhož večera se na slavnostní tabuli na hradě Vartemberku objeví citrony, které vrazi uloupili z kupeckého vozu. A vzápětí je zavražděn purkrabí Jošt. Ale není to poslední mrtvý.

 

Beletrie:

27. Kafe @ cigárko

Marie Doležalová

Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou? Jak přetavit spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní ohlas? Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle.
Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: důvěrně znát svět, o kterém píšete. Psát tak, aby se všichni aktéři popisovaných příhod poznali, a cítili se polichoceni či pobaveni, nikoli dotčeni. Musíte být vtipná a inteligentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, kteří by za jiných okolností žádný blog ani historky z hereckého zákulisí nikdy nečetli (ze zásady). A hlavně – musíte umět shodit sama sebe a dělat to s takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby a trapasy budou čtenáři milovat. Zkrátka a dobře: musíte psát jako Marie Doležalová.
 

28. Proč jsem nechodil na Alexandrovce

František Nepil

Knížka sestavená z autorovy pozůstalosti. Obsahuje dosud neznámé literární začátky, fejetony, sloupky i povídky z let 1946 - 1993, které z větší části dosud nebyly nikde publikovány.

 

29. Zítra bude po všem, Shodou okolností, Vražda krále Tuta, Flétny a spitfiry

Lee Child, Louise Shafferová, James Patterson, Alexander McCall Smith

Edice Nejlepší světové čtení

Lee Child: Zítra bude po všem – Sebevražedné útočníky lze snadno rozpoznat, když víte, po čem se dívat. Jack Reacher jako bývalý vojenský vyšetřovatel tenhle seznam znaků zná moc dobře a všechny do jednoho odhalil ve dvě ráno v newyorském metru u jedné ze spolucestujících. Co ale teď s tím? Má zasáhnout? Nebo si jí snad nemá všímat? Žena je připravená rozloučit se se životem, ale Reacher se s takovým scénářem smířit nechce. Rozhodne se v několika vteřinách, s tak dalekosáhlými důsledky ale v žádném případě nepočítal.

Louise Shafferová: Shodou okolností – Carrie své matce nikdy moc nerozuměla a nyní, po jejím pohřbu si uvědomila, že ji vlastně ani neznala. Při vyklízení jejího bytu najde staré výstřižky z novin, které její zvědavost ještě přiživí. Na babičku, bývalou operetní primadonu, se Carrie obrátit nemůže, protože vztahy s ní byly odjakživa na bodu mrazu. Vyhledá tedy prastrýce a ten ji svým vyprávěním o italské prababičce, která se kdysi jako šestnáctiletá přijela do Ameriky vdát, navede na cestu rozplétání potemnělé historie tří generací.

James Patterson: Vražda krále Tuta – Tutanchamon usedl na trůn egyptských faraonů v pouhých devíti letech. Od té chvíle musel čelit zášti a pletichám svých rádců. Po deseti letech vlády náhle zemřel a jeho jméno bylo na celá staletí a tisíciletí vymazáno z egyptské historie. Jeho časná smrt zůstává dodnes obestřena nesrovnalostmi Archeolog Howard Carter si za svou životní misi uložil objevit neporušenou hrobku tohoto chlapeckého krále a roku 1922 se mu to konečně podařilo. Dodnes ovšem badatelé pátrají po tom, jakou smrtí Tutanchamon zemřel a jak vlastně žil.

Alexander McCall Smith: Flétny a spitfiry – Píše se rok 1939 a Leva utíká z Londýna, nikoli před německými bombami, nýbrž před vzpomínkami na nezdařené manželství. Poklid vesnice v hrabství Suffolk, kde se usadí, má hojivé účinky. S postupem války si však Leva usmyslí udělat něco, co lidem dodá duševní vzpruhu, neboť válka neničí životy jen na bojištích. Založí tedy amatérský orchestr složený z místních a z vojáků nedaleké základny Královského letectva. Mezi ně patří i tichý záhadný Polák Feliks, k němuž Leva vzplane dávno zapomenutými city.

 

30. Obyčejné ženské blues

Erica Jongová

Román je příběhem ženy, která se snaží vymanit ze své sexuální závislosti na mužích. Čtyřicetiletá přitažlivá žena, nadaná a úspěšná malířka Leila Sandová, se sice nevyhýbá žádným milostným zkušenostem, ale vztah k mladšímu muži ji nakonec přivedou na samý okraj duševních i tělesných sil.

 

31. Znamení, Steve a já, Krasojezdkyně, Zatvrzelci

Raymond Khoury, Terri Irwinová, Jojo Moyesová, William G. Tapply

Edice Nejlepší světové čtení

Raymond Khoury: Znamení
Na obloze nad jižním pólem se objeví záhadná záře a miliony lidí po celém světě tento jev fascinovaně sledují v televizi. Je to přírodní úkaz, nebo jde o něco nadpřirozeného? Gracie Loganová a její filmový štáb jsou odhodláni znamení sledovat, ať je zavede kamkoli.
 

Terri Irwinová: Steve a já
V roce 2008 tragicky zemřel neohrožený „lovec krokodýlů“ Steve Irwin. Jeho žena Terri vypráví, jak se s pohledným Australanem sršícím energií seznámila, jak se do sebe zamilovali a vydali se na společnou cestu životem naplněným vášnivou láskou k přírodě.
 

Jojo Moyesová: Krasojezdkyně
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý drezurní jezdec Henri Lachapelle svou vnučku Sarah a svého koně „vzdorovat gravitaci“ tak, jak to sám kdysi dělal v elitní jezdecké škole ve Francii. Do jejich života zasáhne katastrofa a čtrnáctileté Sarah nezbývá nic jiného, než se životem protloukat sama.
 

William G. Tapply: Zatvrzelci
Bostonský právník Brady Coyne má v rozvodovém řízení zastupovat válečného fotoreportéra v Iráku Guse Shawa. Situace se zkomplikuje Gusovou smrtí, která vypadá jako sebevražda, ovšem Brady ani Gusova sestra, Bradyho dávná láska Alex, si nejsou jistí, zda Gusovi na onen svět někdo nepomohl.

 

32. Muž se dvěma levýma nohama

P. G. Wodehouse

Soubor povídek známého anglického autora.
Tato kniha obsahuje povídky z období autorovy tvůrčí zralosti. Dominantním tématem humorných povídek je láska a její úskalí, které hrdinové po cestě za jejím naplněním musí překonávat.

 

33. Papírová města

John Green

Hrdinou příběhu je Quentin Jacobsen, normální, tak trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další dny ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy. Znal vlastně Margo? A co jsou papírová města, s nimiž se nyní stále setkává?

 

34. Nebeská věž, Francouzský zahradník, Temnota, Devět lekcí golfu

William Kent Krueger, Santa Montefiore, Robert Crais, Kevin Alan Milne Edice Nejlepší světové čtení

Svazek obsahuje zkrácené verze čtyř úspěšných románů oddychových žánrů od renomovaných angloamerických autorů. Jednotlivé tituly jsou doplněny stručnými informacemi o jejich tvůrcích.

William Kent Krueger: Nebeská věž
Když v nepřístupné oblasti Skalistých hor zmizí malé letadlo, na jehož palubě je kromě indiánské delegace i právnička Jo, zapojí se do pátracích akcí také její manžel Cork. Vše ztěžuje nejen sněhová bouře, ale i podezřelé vztahy v místní indiánské i bílé komunitě.

Santa Montefiore: Francouzský zahradník
Miranda a David se z Londýna odstěhují do překrásného venkovského domu, ale venkovský život jim nepřipadá tak idylický, jak si představovali. Objeví se však neznámý Francouz, který se nechá najmout za zahradníka a se zahradami jako by křísil k životu i obyvatele domu.

Robert Crais: Temnota
Losangeleský soukromý detektiv Elvis Cole se ocitl v nepříjemné pozici. Před několika lety přispěl svými důkazy k osvobození člověka podezřelého z vraždy prostitutky, ovšem nynější důkazy nasvědčují tomu, že propustili skutečného vraha, který posléze neváhal vraždit dál …

Kevin Alan Milne: Devět lekcí golfu
Golf je život a život je golf. Otec Augusta Wittea to tvrdil vždycky a August ho za to nenáviděl. Ale teď se má sám stát otcem a na novou roli se ani trochu necítí. Je vůbec možné, aby mu cenné rodičovské rady dal muž, kterého tolik let považoval za nejhoršího otce na světě?

 

35. Přemyslovská epopej. Král rytíř Přemysl II. Otakar – 3. díl

Vlastimil Vondruška

Série Přemyslovská epopej: 1. Velká král Přemysl Otakar I., 2. Jednooký král Václav I., 3. Král rytíř Přemysl II. Otakar, 4. Král básník Václav II.

Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví ne úprosný osud proti sobě. Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1440. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn, jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.

 

36. Husitská epopej. Za časů krále Václava IV.  – 1. díl

Vlastimil Vondruška

Série Husitská epopej: 1. Za časů krále Václava IV., 2. Za časů hejtmana Jana Žižky, 3. Za časů císaře Zikmunda, 4. Za časů bezvládí, 5. Za časů Ladislava Pohrobka

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě.

 

37. Husitská epopej. Za časů císaře Zikmunda - 3. díl

Vlastimil Vondruška

Série Husitská epopej: 1. Za časů krále Václava IV., 2. Za časů hejtmana Jana Žižky, 3. Za časů císaře Zikmunda, 4. Za časů bezvládí, 5. Za časů Ladislava Pohrobka

Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1440. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn, jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.

 

38. Husitská epopej. Za časů bezvládí  - 4. díl

Vlastimil Vondruška

Série Husitská epopej: 1. Za časů krále Václava IV., 2. Za časů hejtmana Jana Žižky, 3. Za časů císaře Zikmunda, 4. Za časů bezvládí, 5. Za časů Ladislava Pohrobka

Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst.

 

KNIŽNÍ NOVINKY ÚNOR 2017

Naučná:

1. Domácí chov zvířat

Havlín a kolektiv

 

2. Můj život a hudba

Jakub Jan Ryba

Faksimile rukopisu Jakuba Jana Ryby obsahuje životopisné údaje a přehled skladatelské tvorby, o které byl Ryba požádán tehdejším knihovníkem Kláštera premonstrátů a ředitelem kůru Bohumírem Janem Dlabačem.
Vlastní životopis napsal Jakub Jan Ryba v roce 1801, tedy v době, která představovala zřejmě šťastnější etapu jeho života. Z obsahu je patrna láska k rodině, přátelům i dobrodincům, láska k hudbě, hluboká víra, úcta ke své vlastní práci a obdiv k hudebním velikánům své doby. Dokázal však projevit i negativní emoce. Jazykem textu je bezchybná němčina, je však zřejmé, že autorovým rodným jazykem nebyla. Životopis je částí fondu Strahovské knihovny. Podnětem k jeho vydání bylo 240. výročí skladatelova narození a 190. výročí jeho úmrtí. Publikace má formu vědecko-populární edice. Ke každé stránce faksimile originálu, který je psán v jazyce německém, je na protější straně uveden německý přepis a pod ním český překlad. Konec textu je opatřen jmenným rejstříkem.
 

3. Malá čarodějka

Marcela Košanová

Líbí se ti nějaký kluk? Nerozumíš si s mámou? Pohádala ses s kamarádkou? Chceš se s někým usmířit? Možná jen zaplašit noční můru? Nebo zmírnit trému? Vyrob si svůj amulet, který ti pomůže dosáhnout všeho, co si přeješ. Nauč se vykládat karty a čarovat na lásku a přátelství. Využij sílu, kterou v sobě nosíš - umožní ti splnit si jakékoli přání.

 

4. Náhodné objevy

Larry Verstraete

Předměty každodenní potřeby, bez kterých bychom si často už ani nedokázali náš život představit, ať už to jsou věci zásadního významu, jako třeba očkování, dalekohled nebo chinin, ale třeba i drobnosti - suchý zip, zmrzlina na klacíku či stříkací pistole, v mnoha případech vznikaly neplánovaně při vynalézání něčeho docela jiného nebo úplně náhodou.
Kanadský učitel Larry Verstraete shromáždil příběhy o podobných objevech, na které se přišlo jakoby mimochodem, do této knížky, která jistě zaujme všechny zvídavé kluky i holky.

 

5. Úplná příručka triků a kouzel pro začátečníky

Walter B. Gibson

Tato klasická příručka o magii, ze které se učily tisíce kouzelníků, zaručeně pobaví mládež a dospělé a umožní jim ovládnout více než sto neuvěřitelných triků.

 

6. Kniha pro správné holky. Jak oslnit kdykoliv a kdekoliv -  4. díl

Juliana Foster

Edice Jak být ve všem nejlepší: 1. Kniha pro správné holky. Jak být ve všem jednička, 2. Kniha pro správné kluky. Jak skvěle zvládnout každou situaci, 3. Kniha pro správné kluky. Jak být ve všem jednička, 4. Kniha pro správné holky. Jak oslnit kdykoliv a kdekoliv, 5. Kniha pro správné kluky. Jak přežít cokoliv a kdekoliv, 6. Kniha pro správné holky. Jak skvěle zvládnout každou situaci

Pokračování oblíbené knihy pro všechny správné holky! Tentokrát se dozvíš, jak udělat dobrý dojem hned na první pohled, jak si vytvořit svůj osobitý styl nebo jak se připravit na veřejné vystoupení. Řada jednoduchých receptů na krásu a užitečných rad ti zaručeně pomohou stát se jedničkou.

 

7. Kniha pro správné holky. Jak skvěle zvládnout každou situaci – 6. díl

Juliana Foster

Edice Jak být ve všem nejlepší: 1. Kniha pro správné holky. Jak být ve všem jednička, 2. Kniha pro správné kluky. Jak skvěle zvládnout každou situaci, 3. Kniha pro správné kluky. Jak být ve všem jednička, 4. Kniha pro správné holky. Jak oslnit kdykoliv a kdekoliv, 5. Kniha pro správné kluky. Jak přežít cokoliv a kdekoliv, 6. Kniha pro správné holky. Jak skvěle zvládnout každou situaci

A je tady další knížka, kterou by měla mít každá správná holka! Tentokrát se dozvíš, jak připravit pohoštění nebo vyrobit malé dárečky pro kámošky, která barva se k tobě hodí nejlépe, jak co nejrychleji uklidit svůj pokoj a spoustu dalších zajímavých a užitečných rad a návodů. Podle této knížky si můžeš taky zahrát se svými kamarádkami řadu her, které ještě neznáš, a zpestřit si tak třeba oslavu narozenin jedné z vás.

 

8. Střípky ze života světových muzikantů

Jan Šula

Kniha, která v únoru 2012 v nakladatelství a vydavatelství Oftis vychází, na více než 200 stranách s osobitým nadhledem, vtipem a laskavým humorem přibližuje čtenářům všech věkových kategorií životní osudy a dílo téměř padesáti největších a nejvýznamnějších světových hudebníků – skladatelů, dirigentů, zpěváků, instrumentálních sólistů nebo hudebních pedagogů. Publikace zcela vědomě nemíní být tzv. suchým výčtem pouhých vědeckých faktů a pojmů. Právě naopak. K líčení životních osudů velkých světových muzikantů záměrně přistupuje čtivou, populární formou okořeněnou neotřelým slovním humorem i vtipnými ilustracemi a karikaturami ušitými přímo „na tělo“ jednotlivým světovým hudebníkům. Jejich autorem je opět zlínský kreslíř a ilustrátor Radek Steska, který s autorem Janem Šulou spolupracuje pravidelně.

 

9. Pro šikulky bez telky

Nany Blakeyová

Více jak 100 nápadů, jak vyzkoušet své dovednosti a přitom ještě udělat někomu blízkému radost třeba pěkným dárkem, čím si zpestřit narozeninovou party atd.

 

10. Kniha pro správné holky. Jak být ve všem jednička – 1. díl

Juliana Foster

Edice Jak být ve všem nejlepší: 1. Kniha pro správné holky. Jak být ve všem jednička, 2. Kniha pro správné kluky. Jak skvěle zvládnout každou situaci, 3. Kniha pro správné kluky. Jak být ve všem jednička, 4. Kniha pro správné holky. Jak oslnit kdykoliv a kdekoliv, 5. Kniha pro správné kluky. Jak přežít cokoliv a kdekoliv, 6. Kniha pro správné holky. Jak skvěle zvládnout každou situaci

Nepostradatelná kniha pro všechny správné holky! Naučte se, jak být ve všem nejlepší! Jak vysvětlit ve škole pozdní příchod, jak vypadat skvělě na fotkách, jak číst z ruky a spoustu dalších věcí. Být NEJ teď pro vás bude hračka. A navíc se při čtení zaručeně pobavíte.

 

11. Velká kniha o koních

Elwyn Hartley Edwards

Jedinečná encyklopedie uvádí vybrané zástupce jednotlivých plemen, podává jejich základní znaky, původ, rozlišení chodů, chování a komunikace, vývoj hříběte, zbarvení, celkovou stavbu a pojednává o všech stránkách péče o koně. Obsahuje neocenitelné údaje o závodním jezdectví, drezúře, westernovém ježdění, úloze koní v pólu.

 

12. Objasněné záhady – tajemství paranormálních jevů

Hans. J. Eysenck

Zde se autoři snaží podat nejlepší a nejzávažnější důkazy o existenci psi (psychických schopností lidí). Součástí tohoto souboru je i velké množství svědeckých případů, jež nelze zamítnout jako podvody nebo omyly.
Kniha obsahuje kapitoly jako: co jsou paranormální jevy?, mysl a hmota, hypnóza a jiné změny stavu vědomí nebo život po smrti.

 

13. Vegetariánská kuchařka pro dospělé

Drahomíra Červená, Karel Červený

 

14. Kátké hry pro dlouhé chvíle

Nanon Gardinová

Nehlučné hry a činnosti bez nároku na velký prostor, které pomohou dětem od 2 do 10 let přečkat nepříjemné nebo nudné chvíle.
Hry proti nudě současně rozvíjejí fantazii dětí, jejich smysl pro logiku, rozšiřují jejich znalosti a cvičí pozorovací schopnosti a paměť. Uplatňuje se tu jak dětská soutěživost, tak i schopnost respektovat druhé a přizpůsobit se situaci.

 

15. Víc než jen hlas

František Novotný

Díla nejslavnějších světových písničkářů v jednom svazku.

 

16. Tipy a triky pro zlobivé holky

Ute Ehrhardtová

Pokračování bestselleru Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtějí. Užitečná kniha pro ženy, které už nechtějí hrát druhé housle. Nabízí návody, jak se prosadit a pozvednou si sebevědomí a jak úspěšně hájit svůj názor. Obsahuje testy, abyste zjistili, co děláte dobře a v čem se můžete dále zlepšovat.

 

17. Spiritualita Findhornu

Eileen Caddy

Kniha poskytuje pohledy do autorčina života a obsahuje poučení od jejího "Boha uvnitř", abychom hledali božskou podstatu sami v sobě a nebyli ovlivněni výzvou materialismu a sobectví světa.
Již více než třicet let je Findhomská komunita demonstračním a vzdělávacím centrem duchovního života, který je základem přirozenosti světa.
Zvláště Eileen Caddy přispívá svou vlastní duchovní cestou k tomu, aby lidé hledali božskou podstatu sami v sobě.
První část této knihy poskytuje krátké pohledy do Eileenina života a zmiňuje se o dramatické duchovní cestě, kterou podstoupila.
Druhá část představuje některá poučení, která jí byla dána od "Boha uvnitř" během prvních let existence Komunity.
Pokud čtete Eileenina slova tiše a vnímavě, a především pokud je podřídíte opravdové zkoušce - zkoušce činu a praxe - objevíte ke svému překvapení a možná i pohoršení, že jste přizváni, abyste začali nový způsob života.
Je to způsob života, který je nejen výzvou materialismu a sobectví světa, ale posiluje ve vás novou chuť a hlubší smysl pro cíl.

 

18. Co dítě sděluje, když nakreslí svou rodinu

Tomáš Novák

Dětské kresby Naše rodina, tj. zobrazení rodinných příslušníků, a Začarovaná rodina, tj. nakreslení rodiny v podobě zvířat, se staly populární metodou psychologické diagnostiky u dětí školního věku. Tyto kresby využívají psychologové v situacích, kdy se rozhoduje o svěření dítěte do rodičovské péče po rozvodu, a při práci s dětmi trpícími výchovnými problémy. Dětská kresba není samospasitelná, neexistují k ní pevně standardizované a závazné normy, vyžaduje ze strany psychologa či jiného odborníka notnou dávku empatie a individuální přístup. Proto autor, renomovaný český psycholog, v knize shrnuje svoje odborné zkušenosti i zkušenosti dalších psychologů (mimo jiné také Z. Matějčka). Text doplňují okomentované ukázky 49 dětských kreseb Naší i Začarované rodiny. Na závěr je uvedena vhodná literatura k danému tématu. Knihu mohou využí také laici (rodiče, příbuzní) pro práci s dětmi.

 

19. Sapfo v Hollywoodu

Diana McLellanová

Biografie, která spojuje osudy Marlene Dietrichové, Grety Garbo a Tallulah Bankheadové a popisuje jejich lesbická přátelství. Kniha je čtivě napsaná, nechybí velké množství zajímavých historek a detailů, které autorka čerpá i z osobní korespondence, dlouhou dobu utajované v archivech FBI. Netradiční biografie, která dává nahlédnout do soukromého života největších hollywoodských hvězd.

 

20. Světová náboženství

Michael Keene

Kniha popisuje hlavní rysy největších a významných světových náboženství.
Předkládá všechny informace, které je třeba k pochopení těchto náboženství znát. Seznamuje s články jejich víry, svatými knihami, projevy zbožnosti i hlavní filozofií a doplňuje je výkladovým slovníkem i fotografiemi charakterizujícími jednotlivá náboženství.

 

21. GPS od A do Z

Ivo Steiner, Jiří Černý

4. aktualizované vydání.
Autorům knihy GPS od A do Z se podařilo srozumitelným jazykem popsat k čemu a jak se dají využít GPS navigační přístroje. Kniha si rozhodně nebere za cíl zabíhat do hloubky teorie fungování satelitních navigačních systémů, ale spíše jednoduchou formou popsat to, co většina uživatelů marně hledá v uživatelských příručkách. Celou knihu provází množství názorných obrázků, které napomáhají srozumitelnosti textu.
Knihu jistě ocení nejen stávající uživatelé GPS přijímačů, kteří se v ní dozví řady nových možností využití svého přístroje, ale i ti, kteří teprve uvažují o koupi navigačního přístroje a mají problémy se v široké nabídce přístrojů na trhu orientovat. Titul GPS od A do Z popisuje všechny běžné typy navigačních přístrojů (auto-moto, turistické, námořní nebo letecké navigace), včetně výčtu dostupných značek na českém trhu.

 

22. Nebýt Golema

Benjamin Kuras

Britsko-český spisovatel Benjamin Kuras prochází spisy pražského rabína Jehudy Lowa, přináší z nich čtenáři nejeden postřeh - a hlavně poukazuje na souvislosti, které mají rozhodující význam i pro dnešní společnost.

 

23. Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva

Vladimír Plecitý

 

24. Skončeno a podepsáno. Drama Pražského povstání

Zdeněk Roučka

Strhující dokument o konci druhé světové války v Praze. Uvidíte zde 500 originálních fotografií s informativními popisky. Dozvíte se vše o Jaru 1945, útocích Waffen SS, politických rozporech, podpisu německé kapitulace, příjezdu Rudé armády a o dalších důležitých faktech a souvislostech druhé světové války.

 

25. Čimelice regionální historie

 

26. Z historie fotbalu na Březových Horách v zrcadle dobových materiálů

Karel Kučera

 

27. Strunkovice nad Blanicí od pravěku do novověku

Jaroslav Kudrnáč

 

28. Káva. Putování za tajemstvím kávových specialit

Juraj Liška

 

29. Počítač pro ženy

Tereza Dusíková

Počítače už zdaleka nejsou jen záležitostí mužů, ale stále častěji je využívají ženy, ať už ke studiu, práci či zábavě. Autorka v knize nevynechává žádné činnosti, jež ženy na počítači obvykle provádějí - od práce ve Windows, tvorby pozvánek či přání veWordu přes výpočty domácího rozpočtu v Excelu až po úpravu fotografií, plánování času a využití Internetu či telefonování pomocí programu Skype.

 

30. Přežijeme?

Laurie Garrettová

Velmi zajímavě, poutavě a srozumitelně napsané příběhy nás přivádí do míst, kde se v posledních padesáti letech odehrávaly stěžejní bitvy globální války lidí se zhoubnými původci chorob. Autorka popisuje epidemie nově objevených nemocí, epidemie nemocí šířících se do nových teritorií, nemoc, jejichž nebezpečnost prudce vzrůstá s vlivem nových technologií a nemoci šířící se na člověka ze zvířecích a hmyzích původců. Zkoumá příčiny vedoucí k propuknutí nových epidemií - sociální a ekologické změny probíhající po celém světě, nevyhovující hygienu, špatnou výživu a nedostatek pitné vody, nesprávné používání antibiotik, lokální konflikty a hromadné migrace uprchlíků. Autorka ale také nabízí možná řešení, která by mohla vést ke zdravější budoucnosti.

 

31. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv

 

32. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Milan Holub a kolektiv autorů

 

33. Slovník veřejného práva česko-slovenského – 1. sv. A - CH

 

34. Bohové starých Mayů

Christian Ratsch

1.vydání, podle opraveného 2. vydání v Německu z r. 1993.
Kniha obsahuje popisy i ilustrace jednotlivých mayských bohů. Nepředstavuje však vyváženou syntézu poznatků o mayské víře, protože prameny vztahující se k této kutuře jsou nevyvážené a rozdílné svým charakterem a vztahují se na různé skupiny obyvatel.
Naše poznatky o náboženství Mayů jsou útržkovité, v této knize se podařilo sestavit fragmenty, které jsou k dispozici na základě dlouholeté vědecké práce tak, aby si čtenář mohl vytvořit představu o náboženství Mayů, které nám často připadá temné a hrozivé.
 

35. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie

Jeremy Black

Ilustrovaný slovník nabízí pohled do života dávné říše a seznamuje čtenáře s jejími božstvy, démony, ale i magií a mýty.

 

36. Slitování a šibenice

Bronislaw Geremek

Základní práce polského medievalisty, disidenta a dnešního ministra zahraničí věnovaná dějinám chudoby, nouze a žebráků v evropských dějinách v období mezi 13.-20. stoletím. Hlavními postavami Geremkových dějin jsou prostitutky, mrzáci, žebráci, tuláci, zloději i vrazi, kteří se během staletí dostávali stále více na okraj společnosti, která je deklasovala, marginalizovala a stále více kriminalizovala. Geremkův svět je světem ponížených, zatracených, ve skutečnosti však i vlastním způsobem žijících a myslících lidí.
 

37. Trestní zákoník I. § 1 - 139

Pavel Šámal a kolektiv

 

38. Trestní zákoník II. § 140 - 421

Pavel Šámal a kolektiv

 

39. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře

Roger Scruton

Inspirativní sbírka esejů předkládá teorii moderní kultury a obhajobu kultury v její vyšší a kritičtější podobě. Kniha plná přesných a břitkých formulací i suchého britského humoru.

 

40. Sekundy a setiny. Můj život v rychlosti. Kristian Ghedina

Gianluca Trivero

Autobiografie slavného italského sjezdaře.

 

41. Obecné správní právo

Vladimír Sládeček

Publikace se zabývá stěžejními otázkami obecné části správního práva jako výukového předmětu na právnických fakultách v České republice. Kniha vymezuje základní pojmy oboru věnuje pozornost mj. pramenům správního práva, tvorbě práva ve veřejné správě, správním aktům, procesním postupům při vydávání správních aktů, veřejnoprávním smlouvám, správnímu právu trestnímu, správnímu dozoru a kontrole veřejné správy. Publikace detailně mapuje organizaci veřejné správy v České republice, zvláštní pozornost se soustřeďuje např. na tzv. nezávislé správní úřady nebo na veřejné bezpečnostní sbory. Kniha je jako studijní pomůcka určena především posluchačům právnických fakult, zároveň ale poslouží praxi veřejné správy a vůbec právníkům (včetně advokátů), kteří přicházejí se správním právem do styku.

 

42. Česko ruský slovník nové a problémové ruštiny

Petr Dvořáček

 

43. Dialog křesťanů a židů

Milada Divišová

Příspěvky představitelů křesťanství a judaismu na téma vzájemného vlivu a obohacování těchto dvou náboženství. Knihy je rozčleněna do čtyř tematických celků: Židovská a křesťanská tradice, Dialog a konfrontace, Vize a reflexe, Komentáře a recenze.

 

44. Hugo Haas

Valerie Sochorovská

Publikace sleduje vývoj Hugo Haase od postav milovníků až po velké charakterní role, v nichž vykristalizovalo jeho umění komiky s tragickou strunou.

 

45. Dějiny ruské revoluce

Richard Pipes

Syntetická práce amerického historika polského původu detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku v letech 1900 až 1923. Pipes v ní shrnul závěry několika svých předchozích prací o ruských a sovětských dějinách konce 19. a první poloviny 20. století. V Dějinách ruské revoluce Pipes sleduje tři základní vývojová období: agónii starého carského režimu, bolševické dobytí moci v Rusku a počátky bolševického režimu - občanská válka, NEP, bolševická propaganda v Rusku a vývoz komunismu do zahraničí. Pipesova kniha je především vynikajícím historickým esejem o moderních ruských dějinách, o pádu carského impéria a o vzniku ve světových dějinách jedinečného totalitního státu.

 

46. Kniha motocyklových závodů a soutěží

Jiří Wohlmuth

Encyklopedie výsledků silniční závody, motokros, enduro, trial, plochá dráha

 

47. Generologie. Jak ovlivnit vlastní osud

Věra Slavíková

Generologie® je založena na dvou předpokladech: i) naše osobnost je tvořena třemi částmi - fyzickým tělem, emocemi a myšlenkami, ii) naše osobnost se neustále vyvíjí a proměňuje.
Generologie® pracuje s naším datem narození a s daty narození našich rodičů. Číslice se zapisují do generologického trojúhelníku®, kde každá odvěsna reprezentuje jednu ze tří částí osobnosti. Tímto se stává, oproti ostatním numerologickým metodám, které pracují pouze s datem narození jedince (číslice zapisují do tabulky), mnohem komplexnější - zohledňuje pro náš vývoj tak důležitý vliv rodičů.

 

48. Bronzové Euro 2004

Josef Káninský

 

49. Umění tradiční thajské masáže

Nootnapha Charoenwiang,  Radek Šanda

Výuka thajské masáže

 

50. Písecké hory známé i neznámé

Jiří Frohlich

Publikace o rozsáhlém lesním komplexu táhnoucím se od města Písku JV směrem až k řece Vltavě, který od nepaměti patřil českým králům.

 

51. Špička ledovce

David Hutchens

Podnázev: řízení skrytých sil, které boří nebo tvoří vaši organizaci. Metaforický příběh o tučňácích ilustruje následné vysvětlení principu organizačního chování a systémového myšlení.

 

52. Slušný rozvod

Bohumila Průchová

Ocitlo se vaše manželství v krizi, ze které už není návratu k dřívějšímu manželskému soužití, ale při pomyšlení na rozvod máte obavy z mašinérie vleklého a nepříjemného soudního řízení? Hledáte rychlé, levné a co nejméně bolestivé řešení? Chcete sebe i své děti ušetřit stresu, který rozvodové řízení přináší? Poslední velká novela zákona o rodině, účinná od 1. srpna 1998, takovou možnost nabízí. Tato publikace se snaží být vašim průvodcem, pokud se právě pro tento způsob řízení, označovaný běžně jako "rozvod dohodou", rozhodnete.

 

53. Chorvatské pobřeží

Marek Podhorský

Průvodce na cesty

 

54. Cesta ke stříbru

Dušan Uhrin

Bývalý trenér české fotbalové reprezentace Dušan Uhrin popisuje naši cestu do finále Mistrovství Evropy v kopané 1996.
Fotbalová pohádka, na kterou budou vzpomínat celé generace fotbalových fanoušků. Papírový outsider z České republiky se na mistrovství Evropy 1996 probojoval přes „skupinu smrti“ až do finále, kde smolně prohrál s Německem. Na skvělé období zavzpomínal těsně po turnaji trenér Dušan Uhrin starší.
Anglie 1996 – toto spojení přináší každému fotbalovému fanouškovi příjemné vzpomínky na turnaj, kde mladičká Česká republika dosáhla fantastického úspěchu. Tým s mladíky Patrikem Bergerem, Vladimírem Šmicrem, Pavlem Nedvědem nebo Karlem Pohorským dokráčel až do finále, kde dokonce sahal po mistrovském titulu.

 

55. Norsko

Marek Podhorský

Průvodce na cesty

 

56. Kréta

Josef Rančák

Průvodce na cesty

 

57. Na cestě za dítětem

Hana Konečná

Publikace v češtině první svého druhu pojednává o otázkách spojených s neplodností, poskytuje informace o příčinách neplodnosti, diagnostických metodách a terapeutických postupech, jejich psychické, fyzické, časové, finanční a jiné náročnosti, dále o formách náhradní rodičovské péče a otázkách spojených s adoptivním rodičovstvím... Práce se opírá o konkrétní materiál, shromážděný autorkou při výzkumu mezi nedobrovolně bezdětnými páry. (dvě malá křídla)

 

Detektivky:

58. Případ zamilované tety – 69. díl

Erle Stanley Gardner

Série Perry Mason

V Případu zamilované tety je klientkou Perryho Masona Lorraine Elmorová. Čtyřicetiletá žena, která ovdověla, se snaží ještě jednou najít lásku, padne však do rukou podezřelého individua. Když je obviněna z vraždy, obrátí se o pomoc k slavnému advokátovi.

 

59. Den, kdy je dobré zemřít – 2. díl

Simon Kernick

Série Dennis Milne: 1. Záležitosti kolem umírání, 2. Den, kdy je dobré zemřít

Dennis Milne ještě nedávno býval řádným londýnským policistou. Pak se mu nějak přihodilo, že zastřelil někoho, koho zastřelit neměl a nyní se skrývá v jedné zemi za mořem. Před zákonem, který měl původně hájit. A právě za mořem se tento bývalý policista jednoho dne dozví o smrti svého přítele, kterého v Londýně zlikvidovalo podsvětí. A tak se Milne rozhodne k nejriskantnějšímu kroku svého života - navzdory nebezpečí se vydá zpět do staré vlasti, aby přítele pomstil. Změněn několika plastickými operacemi a s dokonale osvojenou brutalitou gangsterského zabijáka věří, že by to mohlo vyjít.

 

60. Nešpory – 42. díl

Ed McBain

Série 87. revír

Drsný příběh začíná jednoho krásného májového večera, kdy je ve své zahradě brutálně zavražděn mladý katolický kněz. Kostel, kde se odehrávají vášnivé satanské mše, je nedaleko a kdosi nakreslil na vrátka farní zahrady rudé znamení Satana. Všude kolem panuje tvrdá rasová nenávist, bují obchod s drogami. Neuznávají se tu zákony, ztroskotávají veškeré naděje. Detektiv Steve Carella a jeho tým mají před sebou skutečně zapeklitý případ. Šest téměř dokonalých alibi, spoustu matoucích stop a město, kde je korupce, vydírání a smrt na denním pořádku. Snad poprvé ve své kariéře propadají beznaději. McBainovy Nešpory je nejen vynikající detekltivka, ale především věrný, byť nepříliš lichotivý obraz současné Ameriky.
 

61. 13x zločin od třinácti nejlepších autorů detektivního žánru

 

62. Císař táhne do války – 7. díl

Jan Bauer

Série V tajných službách Otce vlasti: 1. Král zvedá meč, 2. Arcibiskupův noční host, 3. Smrt na jazyku, 4. K výšinám císařského trůnu, 5. Pád císařova zetě, 6. Svatý grál, 7. Císař táhne do války, 8. Až bude smrt mou paní

Koncem roku 1370 náhle umírá v Avignonu papež Urban V. a na jaře následujícího roku na Karlštejně těžce onemocní císař Karel IV. Jeho nejbližší už mají vážné obavy o jeho život. Dominikán Pavel se domnívá, že oba případy spolu souvisejí a jsou dílem neznámého traviče. Ale než může dokončit svoje pátrání, využije Ota Braniborský zrodu Wittelsbachů situace a hodlá na smrt nemocného císaře zbavit jeho říšského trůnu. A dominikán Pavel, tento středověký James Bond, musí na stará kolena zachraňovat, co se dá.

 

63. Neznámý soupeř

James Patterson

Matthew najde během chaotického útoku na nádraží tašku plnou diamantů. Už si plánuje bezstarostný život s přítelkyní a vůbec mu nedojde, že se právě stal lovnou zvěří. Nájemní vrazi Diamantového syndikátu se rozhodně nechovají jako partička kamarádů.

 

64. Vražedná mše – 13. díl

Jan Bauer

Série Rychtář Jakub Protiva a mnich Blasius: 1. Pražský rozparovač, 2. Vampýr z koňského trhu, 3. Číše jedu pro krále, 4. Císařova poslední vůle, 5. Výkupné za krále, 6. Krvavý cejch, 7. Dárek pro mistra kata, 8. Klášter kostlivců, 9. Zachraňte krále, 10. Král nezná bratra, 11. Rožmberské dědictví, 12. Jihlavský zlý duch, 13. Vražedná mše, 14. Smrt na Karlštejně

V Kutné Hoře se schází zemský sněm. Na úvod se v chrámu svatého Jakuba koná mše svatá, v jejímž průběhu nečekaně dojde k vraždě Jana z Hradce. Nikdo neví, kdo ji spáchal, teprve na konci mše lidé kolem klečícího šlechtice zjistí, že ho kdosi probodl dýkou. Ještě téhož dne je v jednom z kutnohorských hostinců nalezeno mrtvé tělo dalšího zúčastníků sněmu Markvarta z Riesenburku. Nejpodivnější ovšem je zjištění, že oba mrtví krátce před tím, než byli zavražděni, odkázali ve své poslední vůli veškerý svůj majetek jakémusi Bratrstvu svatého Josefa Pěstouna.

 

65. Případ klasické lásky – 8. díl

Stanislav Češka

Série Zločiny na Velké Moravě: 1. Případ úzké dýky, Případ odivného gombíku, 3. Případ hrozničkové náušnice, 4. Případ nitranské mince, 5. Případ zrazeného krále, 6. Případ kněze z Bojné, 7. Případ forchheimského rádce, 8. Případ klasické lásky

Po uzavření míru s Franky se poměry v Moravském království stabilizovaly. Svatopluk chce svou říši zvětšit a jako nástroj hodlá využít šíření křesťanské víry. Prvním cílem má být mocné Vislansko, cesta k němu však vede přes území Holasiců. Když se odtud vrací Slavomír se svými muži, zastaví se na hradišti Podobora, kde byl novým županem jmenován veligradský vladyka Provod. Krátce po Slavomírově příjezdu jsou však nalezeni zavraždění mladí milenci - Provodův mladší syn Křesa a dcera bývalého holasického pána Boreše Heda.

 

66. Případ forchheimského rádce  – 7. díl

Stanislav Češka

Série Zločiny na Velké Moravě: 1. Případ úzké dýky, Případ odivného gombíku, 3. Případ hrozničkové náušnice, 4. Případ nitranské mince, 5. Případ zrazeného krále, 6. Případ kněze z Bojné, 7. Případ forchheimského rádce, 8. Případ klasické lásky

Příběh se odehrává v letech 872–874. Po dvojí zradě se vlády na Velké Moravě ujímá Svatopluk. Celá země s novým vládcem v čele se musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených Franků. Po dvou letech bojů je však oběma stranám jasné, že válka nemůže mít vítěze. Na královskou falc do hornofranského Forchheimu tak přijíždí moravské poselstvo se Slavomírem a knězem Janem z Benátek, aby se s králem Ludvíkem dohodlo na míru.

 

67. Případ kněze z Bojné - 6. díl

Stanislav Češka

Série Zločiny na Velké Moravě: 1. Případ úzké dýky, Případ odivného gombíku, 3. Případ hrozničkové náušnice, 4. Případ nitranské mince, 5. Případ zrazeného krále, 6. Případ kněze z Bojné, 7. Případ forchheimského rádce, 8. Případ klasické lásky

Hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou opět Slavomír, kníže z mojmírovského rodu (skutečná postava) a jeho vikinský přítel Erik. Na jaře roku 871 přijíždí za Slavomírem posel z Bojné, mocné soustavy hradišť v Nitravském knížectví, s pozváním, aby se zúčastnil zádušní mše za Kosoru, zavražděného pána Bojné. Kosorův syn však Slavomíra žádá především o nalezení otcových vrahů, pak také o to, aby se spojili v boji proti Frankům, okupujícím Moravské království. Slavomír pozvání přijímá, přijíždí na Bojnou a dává se do pátrání po zločincích. Vražd však přibývá a Slavomír sám se ocitá ve vážném nebezpečí života.

 

68. Zabít Alexe Crosse – 16. díl

James Patterson

Série Detektiv Alex Cross: 1. A pavouk přichází, 2. Sběratel polibků, 3. Jack a Jill, 4. Kočka a myš, 5. Tanec smrti, 6. Spirála zločinu, 7. Chuť krve, 8. Čtyři slepé myšky, 9. Mistr zločinu, 10. Ve zlomku vteřiny, 11. Pošta od Mary, 12. Nedostatek důkazů, 13. Podraz, 14. Černý tygr, 15. Uvidíš, zemřeš, 16. Mistrovský tah, 17. Zabít Alexe Crosse, 18. Šťastné a veselé, 19. Posedlost, 20. Přímý zásah

Došlo k únosu prezidentových dětí, avšak nikdo nepožaduje výkupné. Alex dělá, co může, ale kdosi vysoce postavený se snaží udržet ho mimo případ. A šance, že se podaří najít děti živé, se zmenšují. Během emotivní soukromé schůzky požádá první dáma Alexe, aby její děti zachránil. On nemá jedinou stopu a učiní zoufalé rozhodnutí, které je v rozporu s tím, v co věří.

 

Beletrie:

69. Má zlatá maminko

Bradley Trevor Greive

Někdy se těžko hledají slova, jak říct mamince, co všechno k ní cítíme. Jak jí za všechno patřičně poděkovat? Tahle knížka pomůže dětem všech věkových skupin (obzvláště pak těm, kteří si říkají dospělí) vyjádřit tyto vzácné myšlenky a city něžnými a upřímnými slovy a obrázky.

 

70. Když se nic nedaří

Bradley Trevor Greive

Rychlokurs vylepšování nálady

Tahle obdivuhodná sbírka legračních a nápaditých snímků zvířat a vtipných textů zaručeně rozežene všechna černá mračna ohavných dnů. Každému, kdo má pusu, zaručujeme, že se při čtení nejméně jednou pousměje.

 

71. Les oběšených lišek

Arto Paasilinna

Humorný příběh tří svérázných uprchlíků, kteří se setkají v opuštěné chatě uprostřed laponské tajgy. Ve staré lovecké chatě v laponské pustině se setkají dva muži - vypočítavý lupič, který se snaží ukrýt před kumpány, s nimiž se nechce dělit o kořist, a násilnický důstojník, který roční dovolenou uprostřed přírody řeší své problémy s alkoholem. Oba antihrdinové po počátečních konfliktech nacházejí jakýsi způsob soužití až přátelství a když k nim později přibude třetí utečenec, domorodá stařenka prchající před státním domovem důchodců, stává se z opuštěného srubu div ne idylické hospodářství. To však brzy naruší jednak místní policista, jednak lupičův nebezpečný komplic. Další velmi dobrá autorova variace na téma útěku před civilizací a "terapie přírodou". Nechybí ani ochočené divoké zvíře, tentokrát liška, a humor v mnoha podobách, od situačního přes černý až po absurdní.

 

72. Noční vlak do Lisabonu

Pascal Mercier

Hrdina románu Raimund Gregorius je profesorem starých jazyků na gymnáziu v Bernu. Starší pán se svými návyky a zaběhlými rituály, od kterého nikdo nečeká, že by mohl svůj život ještě nějak změnit. Jednoho rána se však na mostě setká s tajuplnou ženou, jež stojí na zábradlí a trhá na malé kousíčky do řeky jakýsi dopis. Žena je pro celý příběh zdánlivě nedůležitá, ale díky ní vše začíná – ve chvíli, kdy na profesorovu zvědavou otázku, jaká že je její rodná řeč, odpoví portugues.

 

73. Když se zvěrolékař ožení

James Herriot

Série Zvěrolékař: 1. Zvěrolékař na blatech, 2. To by se zvěrolékaři stát nemělo, 3. Zvěrolékař má namále, 4. Zvěrolékař v chomoutu, 5. Zvěrolékař jde do boje, 6. Zvěrolékař v povětří, 7. Zvěrolékař opět v jednom kole, 8. Zvěrolékař a jeho přátelé, 9. Zvěrolékař a kočičí historky, 10. Zvěrolékař a psí historiky

Yorkshire je krajina s drsným podnebím a není zde místo pro změkčilce, tudíž mladý zvěrolékař byl nucen mnohokrát zalehnout pod telící se krávu okolo čtvrté hodiny ranní bez snídaně a pouze v lehké košili. Omnibus vydání zahrnující Zvěrolékař má namále a Zvěrolékař v chomoutu.

 

74. Zvěrolékař a kočičí historky – 9. díl

James Herriot

Série Zvěrolékař: 1. Zvěrolékař na blatech, 2. To by se zvěrolékaři stát nemělo, 3. Zvěrolékař má namále, 4. Zvěrolékař v chomoutu, 5. Zvěrolékař jde do boje, 6. Zvěrolékař v povětří, 7. Zvěrolékař opět v jednom kole, 8. Zvěrolékař a jeho přátelé, 9. Zvěrolékař a kočičí historky, 10. Zvěrolékař a psí historiky

Deset veselých i dojemných povídek o kočkách, které vybral autor ze svých dříve vydaných knih.

 

75. Zvěrolékař mezi nebem a zemí – 5. a 6. díl

James Herriot

Série Zvěrolékař: 1. Zvěrolékař na blatech, 2. To by se zvěrolékaři stát nemělo, 3. Zvěrolékař má namále, 4. Zvěrolékař v chomoutu, 5. Zvěrolékař jde do boje, 6. Zvěrolékař v povětří, 7. Zvěrolékař opět v jednom kole, 8. Zvěrolékař a jeho přátelé, 9. Zvěrolékař a kočičí historky, 10. Zvěrolékař a psí historiky

Děj knihy se odehrává na anglickém venkově v části Yorkshir. Spisovatel nás provází městy Darrowby, Scarborough a Windsor. Děj probíhá ve 20. století na začátku 2. světové války.
Hlavní postava je James Herriot. Jeho povolání je veterinář, ale knížkou nás provází jako člen Královského letectva.
Knížka je omnibus vydání zahrnující Zvěrolékař jde do boje a Zvěrolékař v povětří.

 

76. Když bolševici zrušili Vánoce

Jaroslav Hašek

Dodnes nebyly knižně vydány všechny humoristické a satirické texty, které nejznámější český spisovatel Jaroslav Hašek napsal. Kniha Když bolševici zrušili Vánoce obsahuje nejen Haškovy texty, které nebyly knižně dosud nikdy otištěny, a také některé texty, které už kdysi (zhruba před osmdesáti lety) knižně vyšly, ale v pramenném vydání Spisů z let 1955-1973 obsaženy nejsou. Haškovo autorství je u nich nesporné. Kromě toho jsou v knize obsaženy i některé texty, u nichž je Haškovo autorství možné a pravděpodobné.

 

77. Conan – Dcera pána mrazu

Kurt Busiek

Komiks

 

78. Peníze rodiny Prizziů

Richard Condon

V knize autor rozehrál komplikovaný příběh newyorské mafiánské rodiny, jejíž stavovská čest se zdá být ohrožena.

 

79. Žijeme ve skytu. Vyprávění rakouské Romky

Ceija Stojka

Příběh Ceijy Stojky otevírá dosud ignorované téma holocaustu Romů. Desetiletá Ceija byla v roce 1943 deportována s matkou a sourozenci do Osvětimi-Březinky a odtud později do dalších nacistických táborů, kde byla většina jejích příbuzných povražděna. Ceija však přežila a po válce se vrátila do Vídně, kde žije a tvoří dodnes.
Tato kniha je doplněna dvěma studiemi a rozhovory s autorkou, bohatým obrazovým doprovodem včetně fotografií jejích obrazů. Publikace vychází v rámci mezinárodní edice romských autorů, v níž se už čeští čtenáři mohli setkat s románem Matéa Maximoffa Sudba Ursitorů.

 

80. Hledá se Ten Pravý

Bradley Trevor Greive

Věřte nevěřte, úspěšný autor téhle líbezné knížky chápe (ano, opravdu chápe) odvěkou potřeby žen hledat svůj vysněný ideál. Vtipný a originální text zkombinovaný s vynikajícími, někdy k popukání legračními retrosnímky.

 

81. Stíny na kůži

Jennifer Johnstonová

Málokdo dokáže vyjádřit smutný osud Irska a skloubit ve své tvorbě soukromé problémy s politickými – navíc s humorem a bez náznaku sentimentality – jako Jennifer Johnstonová. Stíny na kůži jsou příběhem mladého Joa Logana, kterého trýzní neustálé požadavky jeho otce, někdejšího hrdiny a nyní slabého, vyčerpaného muže. Ve škole Joe jen sní v očekávání lepších časů, kdy utichne střelba a noci už nebudou plné děsivého strachu. Porozumění a kamarádství najde u Katheen, učitelky z nedaleké školy. Když se ale náhle vrátí z Londýna jeho starší bratr Brendan se zbraní a spoustou tajemství, pocítí Joe děsivou brutalitu války a jeho snům je provždy konec.

 

82. S cejchem vraha

Jan Bauer

Lukáš Trobl z Květnice, syn z nepříliš významného českého rodu, se po studiích na evangelické univerzitě v Heidelberku vrací do Čech a uchází se o místo na císařském dvoře. Upřímně řečeno se více než studiu suchopárných věd věnoval studiu šermu, v němž dosáhl značného mistrovství. V malostranské krčmě se dostane do hádky s vlašským alchymistou. Přes císařský zákaz soubojů se muži utkají a Lukáš svého soupeře lehce zraní. Druhý den ráno je Lukáš zatčen, neboť jeho protivník je nalezen mrtev.

 

83. Žárlivá císařovna

Hana Whitton

Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť, přesto se obává, že k ní manžel pociťuje pouhou vášeň, a ne hlubokou lásku, po jaké touží ona. Její obavy nerozptýlí ani narození syna Zikmunda. Naopak ji hluboce raní korunovace syna Václava z předchozího manželství, a navíc se Karel IV. chystá na cestu do Francie a Alžběty se zmocní žárlivost.

 

84. Strašák a Armáda zlodějů -  5. díl

Matthew Reilly

Série Shane Schofield: 1. Polární stanice, 2. Základna 7, 3. Strašák, 4. Pekelný ostrov, 5. Strašák a Armáda zlodějů
Na Dračím ostrově se kdysi vyvíjely zbraně bez jakéhokoli omezení. Nyní ho obsadila organizace, která si říká Armáda zlodějů. Má v úmyslu uvést do chodu zařízení, které je schopné zapálit atmosféru. Zabránit jim v tom má jednotka kapitána Shanea Schofielda zvaného Strašák. Jenže lovec lidí Renard, který má Schofielda zabít, na něj číhá právě tam.

 

Pro děti:

85. Když přijde láska – 3. díl

Veronika Kabátová

Série O Katce: 1. Tenhle kluk je můj, 2. Nová láska na obzoru, 3. Když přijde láska

Dívčí román o sedmnáctileté Kátě, která objeví novou lásku za dost neobvyklých okolností. Pro starší dívky a mládež.
V sedmnácti se člověk nenudí, Káťu čeká autoškola, ve škole se také stále něco děje, jen ten pravý ne a ne se objevit. Při jízdách se však náhodně Katka seznámí s Jirkou, kterého zná jen od vidění ze školy. Přerostou vzájemné sympatie v něco víc během školního poznávacího zájezdu do Irska?

 

86. Drobná vítězství – 1. díl

Zuzana Francková

Série Barča: 1. Drobná vítězství

Dětství je nejkrásnější část života, myslí si většina dospělých. Desetiletá Barča má ale trochu jinou zkušenost. Nejdříve ztratila svého milovaného tatínka a hned poté se její život změnil tak, že se veselá holčička změnila na úplně nešťastné stvoření. Trvalo pak celou řadu měsíců, než vybojovala řadu drobných vítězství a všechno se konečně začalo pomalu obracet k lepšímu.

 

87. Dívky v sedlech. Dvojčata – 32. díl

Bonnie Bryantová

Série Dívky v sedlech: 1. Kamarádky, 2. Láska ke koním, 3. Hříbě, 4. Šampiónka, 5. Nebezpečný terén, 6. Ranč, 7. Stáj v ohrožení, 8. Jezdecká přehlídka, 9. Dusot kopyt, 10. Jezdecký tábor, 11. Pony klub, 12. Rodeo, 13. Vánoční překvapení, 14. Zimní prázdniny, 15. Soupeřky, 16. Nejisté vítězství, 17. Únos koní, 18. Výprava do hor, 19. Filmová hvězda, 20. Zasněžená stezka, 21. Dostihový kůň, 22. Hon na lišku, 23. Zmatek ve stáji, 24. Přízrak, 25. Velký závod, 26. Prázdniny u moře, 27. Překvapení, 28. Náročná zkouška, 29. Kovbojské prázdniny, 30. Dobrý skutek, 31. Oslava narozenin, 32. Dvojčata, 33. Na válečné stezce, 34. Troufalé plány, 35. Divoký kůň, 36. Záchranná síť

Stefi si vždy ráda tropila žerty ze svých bratrů a nikdy si nedala ujít příležitost něco jim provést. Když bratr Alex vážně onemocní, Stefi se úplně promění: chce se stát dokonalou sestrou a všechen čas věnovat péči o sourozence. Kamarádky Carol a Lisa ji málem nepoznávají. Bude se Stefi ještě nějaká zábava? A bude vůbec mít čas na koně?

 

88. Brony a já

Miroslav Hule

Aničce se často zdává o koníkovi se světlou hřívou. A pak se jednoho dne opravdu setkají.
Dvanáctiletá Anička má laskavou maminku, veselého tatínka, brášku Jirku na invalidním vozíku a Bronyho - tříletého hřebečka z blízkých stájí. I když tomu ostatní třeba nevěří, Anička s Bronym si často povídají. Vypravují si navzájem příběhy ze života lidí i koní. Mluví o všem, co je společné dětěm a hříbatům.

 

89. Dívky v sedlech. Nejisté vítězství – 16. díl

Bonnie Bryantová

Série Dívky v sedlech: 1. Kamarádky, 2. Láska ke koním, 3. Hříbě, 4. Šampiónka, 5. Nebezpečný terén, 6. Ranč, 7. Stáj v ohrožení, 8. Jezdecká přehlídka, 9. Dusot kopyt, 10. Jezdecký tábor, 11. Pony klub, 12. Rodeo, 13. Vánoční překvapení, 14. Zimní prázdniny, 15. Soupeřky, 16. Nejisté vítězství, 17. Únos koní, 18. Výprava do hor, 19. Filmová hvězda, 20. Zasněžená stezka, 21. Dostihový kůň, 22. Hon na lišku, 23. Zmatek ve stáji, 24. Přízrak, 25. Velký závod, 26. Prázdniny u moře, 27. Překvapení, 28. Náročná zkouška, 29. Kovbojské prázdniny, 30. Dobrý skutek, 31. Oslava narozenin, 32. Dvojčata, 33. Na válečné stezce, 34. Troufalé plány, 35. Divoký kůň, 36. Záchranná síť

Stefi je nenapravitelný případ. Má vysněného kluka, ale pořád s ním chce soupeřit. Stále chce být lepší než on. Tentokrát chce být lepší v Pólokrosu. Stačí malá lež po telefonu a může dojít k dost velkému ztrapnění a prohře, která se dost horko těžko nese. Následuje odveta, při které to skončí. No nechte se překvapit.

 

90. Malé věci, velké věci

Martina Drijverová

Janě je čtrnáct a rozhoduje se, co dál. Má jít na gympl, jak si přeje máma, nebo se jí tam vlastně nechce? S kluky je to těžké, Petr ze stájí je sice fajn, ale přece jenom o dost starší, toho nemůže zajímat. A jako by to nestačilo, rodičům to v poslední době moc neklape. Roztočí se kolotoč událostí a změn, které Janě sice leccos vezmou, ale taky jí do života přinesou někoho nového, kdo jí přiroste k srdci víc než by čekala.
Příběh čtrnáctileté Jany, která pochopí, že i malé věci jsou někdy to nejdůležitější, co můžeme udělat pro druhé.

 

91. Dívky v sedlech. Pony klub– 11. díl

Bonnie Bryantová

Série Dívky v sedlech: 1. Kamarádky, 2. Láska ke koním, 3. Hříbě, 4. Šampiónka, 5. Nebezpečný terén, 6. Ranč, 7. Stáj v ohrožení, 8. Jezdecká přehlídka, 9. Dusot kopyt, 10. Jezdecký tábor, 11. Pony klub, 12. Rodeo, 13. Vánoční překvapení, 14. Zimní prázdniny, 15. Soupeřky, 16. Nejisté vítězství, 17. Únos koní, 18. Výprava do hor, 19. Filmová hvězda, 20. Zasněžená stezka, 21. Dostihový kůň, 22. Hon na lišku, 23. Zmatek ve stáji, 24. Přízrak, 25. Velký závod, 26. Prázdniny u moře, 27. Překvapení, 28. Náročná zkouška, 29. Kovbojské prázdniny, 30. Dobrý skutek, 31. Oslava narozenin, 32. Dvojčata, 33. Na válečné stezce, 34. Troufalé plány, 35. Divoký kůň, 36. Záchranná síť

Veronica diAngelová dostane nového koně, arabskou klisnu jménem Kráska. Lisa, Carol a Stefi pozorují nezodpovědnou jezdkyni s nedůvěrou. Lisini rodiče si myslí, že by si jejich dcera už zasloužila také vlastního koně. Lisa, ve strachu, že její kamarádky Carol a Stefi budou žárlit, jim o tom nepoví a navštíví pár majitelů koní. Mezitím Max Regner, majitel Borovicového údolí, založí pony klub s názvem Moudří jezdci, mezi jehož patrony patří i Carolin otec, plukovník Hanson.
 

92. Dívčí parta. Povedený večírek aneb past na kluky – 8. díl

Lisi Harrison

Série Dívčí parta: 1. Dívčí parta, 2. Nejlepší kamarádky? Ani náhodou!, 3. Pomsta bude sladká, 4. Láska je láska aneb rvačka o kluky, 5. Zkouška z líbání, 6. Žárlivost aneb to si vypiješ!, 7. Věčné soupeřky, 8. Povedený večírek aneb past na kluky

Dívkám z Módní policie se podařilo rozluštit záhadné indicie a na vlastní oči spatřit tajnou místnost. Jak ale zařídit, aby klíč k ní získaly již před prázdninami? Současná držitelka klíče Skye pořádá večírek na téma „slavné dvojice". Aby se ho holky mohly zúčastnit, musí si nejprve ulovit nějaký pánský doprovod.

 

93. Nečekaná hrozba – 16. díl

Joanna Campbell

Série Plnokrevník: 1. Hříbě jménem Naděje, 2. Otazníky kolem Naděje, 3. První velké závody, 4. Naděje vítězí, 5. Cesta za snem, 6. Zázrak v nebezpečí, 7. Navzdory nesnázím, 8. Vítězství na dosah, 9. Nesnadný návrat, 10. Poslední dostih, 11. Pomoc v pravou chvíli, 12. Na útěku, 13. Splněná přání, 14. Riskantní plán, 15. Vnitřní boj, 16. Nečekaná hrozba

Ze Skvosta, plnokrevníka Cindy Barkové, je skutečný šampion; vítězí v každém dostihu, jehož se zúčastní. S žokejkou Ashley letí po dráze jako blesk. Když v jednom důležitém závodu proběhne cílem s náskokem přes deset délek, dostihoví činitelé pojmou podezření, že jsou koni podávány nějaké prostředky pro zvýšení výkonu. Dopingový test v jeho krvi prokáže přítomnost nebezpečných látek a Skvost je diskvalifikován. Cindy má strach, že někdo chce ukončit Skvostovu kariéru. A ještě horší je, že by ho ta droga, díky níž běhal rychleji, mohla i zabít. Cindy musí zjistit, kdo se snaží Skvostovi ublížit. Ale jakmile začne pátrat, ocitne se v ohrožení i její život!

 

94. Popelčina kletba

Krystina Kuhn

Internát Havraní hnízdo, leží v odlehlém malebném údolí. Všechno je až příliš krásné – ovšem jen do okamžiku, kdy jedna ze studentek spadne dolů ze střechy zvonice a idyla se promění v noční můru. Proč to udělala a raději zvolila smrt? Jula, nová studentka internátu, začne pátrat, ale u spolužáků naráží jen na zeď naprostého mlčení. A pak se náhle začnou události strašidelně opakovat.

 

95. Příběh jedné lásky

Anika Pastoreková

Osmnáctiletá Lea tráví poslední prázdniny po maturitě na vesnici s rodiči a Martinem, se kterým ji odmalička spojuje pevné pouto. Jejich vzájemná náklonnost však v tyto horké letní dny nečekaně přeroste v lásku. Lea se tomuto citu zoufale brání, i když ji Martin čím dál víc přitahuje. Její zmatek ještě vzroste, když se jí podaří poodhalit dávné tajemství, které skrývá opuštěný dům u jezera. A když se její rodiče začnou chovat jaksi zvláštně, Lea už tuší, že jí všichni něco tají.

 

96. O Nesytovi a jiné pohádky

Božena Němcová

Kdo z nás by neměl rád pohádky. Klasické pohádky Boženy Němcové, které provázejí již několik generací, není třeba představovat. Při vzpomínce na dětství se jistě každému z nás vybaví tajuplné pohádkové bytosti, jako je lesní žínka, čerti, draci a mnohé další. Vybavíme si i řadu pohádek, které nás učily, že dobro vítězí nad zlem, moudrost nad hloupostí a na prvním místě by měla být pravda a spravedlnost. Připravili jsme pro vás drobný výběr pohádek a byli byhcom velmi rádi, kdybyste společně se svými dětmi strávili nad knížkou mnoho příjemných chvilek. K tomu jistě napomohou i půvabné ilustrace Hedviky Vilgusové.

 

97. Terčina bláznivá dobrodružství. Výprava do Najády – 2. díl

Iva Hlaváčková

Série Terčina bláznivá dobrodružství: 1. Tajemná země Minor, 2. Výprava do Najády, 3. Pravěká legenda, 4. Král obrů

Prožijte další neuvěřitelné příhody s Terkou a jejími kočičími kamarády! Po výpravě do pohádkové země Minor je Terka opět u dědečka Maxe. Záleží jen na ní, zda se vrátí domů, anebo ještě jednou pootevře dveře do říše snů. Také smutná víla Viktorie se chce vrátit ke své rodině, jenže její návrat záleží na Terce a jejím snu podívat se do elfí země Najády a stát se vílou. Kouzelné dveře do bájné země Terce otevře kočka Apolena, která ovládá i různá kouzla. Najáda je překrásná a nic nebrání tomu, aby se Terka stala vílou. Vypadá to, že Terku s Čertem čekají opět báječná dobrodružství.

 

98. Terčina bláznivá dobrodružství. Tajemná země Minor - 1. díl

Iva Hlaváčková

Série Terčina bláznivá dobrodružství: 1. Tajemná země Minor, 2. Výprava do Najády, 3. Pravěká legenda, 4. Král obrů

Prožijte neuvěřitelné příhody s Terkou a jejími kočičími kamarády! Terezka ráda sní a vymýšlí si svůj vlastní svět. Jednou ji malý kočičí nezbeda Čert zavede do záhadného domu, kde bydlí kouzelný dědeček Max a jeho sedm angorských koček. Podle dávné pověsti právě angorské kočky dokážou každému splnit jedno přání. Terka se s kočkou Amélií dostává do bájné země Minoru, kde vládne krásná královna Hebera. Je z pohádkové země nadšená a těší se na nový, krásný život. Ale moudrá kočičí přítelkyně Amélie ji varuje, že všechno v Minoru možná není tak, jak se zdá.

 

99. Greenwichské letopisy. Kazičasové – 1. díl

Val Tylerová

Série Greenwichské letopisy: 1. Kazičasové

V Greenwichi, kudy prochází nultý poledník, nežijí jen lidé – pod zemí se rozkládá tajemný svět obývaný špinavými, otrhanými a zlomyslnými bytostmi Kazičasy. Nahoře zase žijí Strážci, jejichž úkolem je strážit čas pro všechny, a proto občas musí sestrojit nový Chronometr, když starý už dosluhuje. Kazičasové se rozhodnou sestrojení nového chronometru překazit a ukrást Tikot.

 

100. Můj kamarád Shiloh – 1. díl

Phyllis Reynoldsová Naylorová

Série Shiloh: 1. Můj kamarád Shiloh, 2. Čí je vlastně Shiloh, 3. Shiloh je náš

Co byste dělali, kdyby vás očima prosil o pomoc zatoulaný pes? Přesně to se stalo jedenáctiletému Martymu Prestonovi, hlavnímu hrdinovi a vypravěči tohoto příběhu. Bígl, kterého chlapec potkal na nedělní toulce s loveckou puškou, ho překvapil svou plachostí. Určitě se s ním špatně zacházelo! Miloval zvířátka a hned by se ho ujal, jenže pes patřil známému pytlákovi ze sousedství a byla by to krádež. Přesto Marty udělá pro malého utečence, co může: dá mu jméno Shiloh, tajně mu postaví úkryt v lese, dělí se s ním o jídlo a chodí si s ním hrát. Jak to všechno skončí? Poutavý příběh americké spisovatelky zdobí prestižní cena - Zlatá medaile Johna Newberyho. Byl rovněž zfilmován a v roce 1996 v Chicagu na Mezinárodním festivalu filmů pro děti hodnocen jako Nejlepší film.

 

101. Tereza, terč pomsty

Věra Řeháčková

Patnáctiletá Tereza, dcera věhlasného neurochirurga, prochází údobím puberty se všemi jevy pro toto období typickými: nerozumí si s rodiči, chce volnost, společnost a především kluka. Holky ze školy, Terezu nevyjímaje, šílí po školním krasavci Davidovi. Tereza prodělá úraz. Na počest uzdravení pořádá ve vile rodičů párty. Večírek dopadl neslavně. Od té doby se dějí podivné věci. Někdo otrávil Terezina koně, vykradl vilu Tynklových. Dva dny před Vánocemi byla Tereza unesena. Tereza prožívá hrůzné dny ve sklepní místnosti. Během šesti dnů strávených o samotě, v nejistotě, děsu a nevědomosti, zda vůbec přežije následující den, zcela přehodnotí svůj názor na život a změní dosavadní žebříček hodnot.

 

102. Jak to chodí: 8 oblíbených povolání

Josef Švarc

Jak to chodí …u hasičů, u popelářů, na železnici, na policii, na stavbě, na letišti, v přístavu, na statku
Děti předškolního věku se pomocí veselých obrázků Josefa Švarce a doplňujících otázek doví, co dělají hasiči a co je třeba udělat, když zjistíme, že někde hoří, nebo na koho se obrátíme, když se stane dopravní nehoda či někoho zloděj okrade. Doví se taky, jak pomáhají policistům psi a podle čeho poznáme policejní auto. A jak to chodí na stavbě? Stavba velké budovy a stanice metra postupuje na obrázcích krok za krokem od výkopu až po dokončení. Nebo se děti doví, co by bylo, kdyby nebylo popelářů. Asi by všechny brzy zavalila hora odpadků. Každý ví, kam mizí smetí z popelnic - odvezou je velká auta. Ale víte kam? Všechno dětem názorně ukáže tato knížka, která je plná jednoduchých i náročnějších úkolů.

 

103. To se dělá, Sedmikrásko?

Daniela Řezníčková

Sedmikráska je veselé a bezstarostné telátko, ale ještě neví, že k přírodě kolem se musíme chovat ohleduplně. Šlape po květinách na louce, po zeleninových záhoncích a neuvědomuje si, kolik péče rostliny potřebují. Nechává puštěnou vodu a vůbec netuší, že vodou se musí šetřit. Dokonce neví, že odpadky se musí před vyhozením roztřídit.
Koza Líza, kamarádka Sedmikrásky, se rozhodne ji naučit, jak chránit přírodu. A ví, že kravička si nejlíp všechno zapamatuje, když ji to učení bude bavit.
Díky těmto malým příběhům z edice Poznáváme svět se děti naučí respektovat přírodu a být k ní ohleduplnější.
Kniha je určena nejmenším čtenářům, které se teprve učí číst

 

104. Netiketa

Zofia Staniszewska

Ovládá vaše dítě zásady slušného chování na internetu? Dokáže se pohybovat ve virtuálním světě a současně se v něm chovat taktně? Umí vaše dítě bezpečně používat internet?
Kniha Netiketa ? Dobré mravy na internetu je průvodcem dětí a mládeže po internetovém světě. Zábavnou a srozumitelnou formou zasvěcuje do tajemství netikety, tedy pravidel slušného chování na internetu, učí je, jak kultivovaně blogovat a psát příspěvky na sociálních sítích, jak používat smartphony a tablety, ukazuje rizika kyberšikany a způsoby jak ji řešit, aby se internet stal bezpečnějším místem.
? Test pro internetové dámy a džentlmeny
? Pravidla netikety
? Veselé příhody Franty, který se učí dobrým mravům
? Rady rodičům k bezpečnému užívání internetu dětmi

 

Romány pro ženy:

105. Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy budou

Halina Pawlowská

Halina Pawlowská citáty nejen ráda používá, ale také sbírá a v téhle knížce komentuje nejznámější a své oblíbenější výroky - výroky o erotice, alkoholu, lžích, literatuře, manželství, dětech, rodičích a výchově.

 

106. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Halina Pawlowská

Třetí vydání úspěšné prvotiny známé autorky a scenáristky o čtyřicetileté ženě, s níž se rozvedl manžel a ona je nucena řešit novou životní situaci. Kniha srší nápady a návody, jak překonat komplexy a citové a rodinné trable a jak relativizovat pojem zoufalosti. Je to kniha plná humoru, laskavosti a životního optimismu.

 

107. Pád – 1. díl

Maya Banks

Série Bez dechu: 1. Pád, 2. Chlad, 3. Žár

Když Gabe Hamilton spatřil Miu Crestwellovou na galavečírku při příležitosti otevření jeho nejnovějšího hotelu, okamžitě věděl, že za to, po čem touží, skončí v pekle. Mia je přece mladší sestřička jeho nejlepšího přítele, jež vyrostla v překrásnou ženu. A Gabe čekal už tak dlouho.Mia o Gabeovi sní už od doby, kdy se coby dospívající dívka zamilovala do nejlepšího kamaráda svého bratra. Co na tom, že je Gabe o čtrnáct let starší? Mia ví, že je naprosto mimo jeho ligu, ale přesto ji přitahuje stále víc. Nyní je dospělá a nemá sebemenší důvod, proč své nejtajnější touhy neuskutečnit.Gabe ji vtáhne do svého provokativního světa a Mia si uvědomí, že mnoho neví ani o něm, ani o tom, jak vzrušující jeho požadavky mohou být. Jejich vztah je intenzivní a vášnivý, ale ve chvíli, kdy překročí hranici dělící tajný poměr od něčeho mnohem hlubšího, hrozí, že se jejich vztah dostane na veřejnost – zradou mnohem intimnější, než si oba kdy dokázali představit.

 

108. Chlad -  2. díl

Maya Banks

Série Bez dechu: 1. Pád, 2. Chlad, 3. Žár

Jace s Ashem se vždy o vše dělili – i o ženy. Když se seznámí s Bethany, Jace začíná cítit něco, co nikdy předtím nepoznal: žárlivost a silnou touhu, která ho naprosto ovládá – a vzrušuje více, než je schopen zvládnout.
O Bethany se dělit nechce – s nikým. Je odhodlaný být jediným mužem jejího života, což ohrožuje jeho dlouholeté přátelství s Ashem. Bethany bude jen a pouze jeho. I kdyby se měl obrátit zády ke svému nejlepšímu příteli.

 

109. Pýcha a rozkoš

Sylvia Day

Eliza Martinová, bohatá dědička, je vítaným soustem pro zlatokopy. Některý z jejích nápadníků spřádá ďábelské plány, jak ji dostat k oltáři, Eliza si to však nemíní nechat líbit. Potřebuje muže, který zloducha vypátrá, a lovec zločinců Jasper Bond je schopný, prohnaný a nebezpečný. Kdo by řekl, že by někdo takový mohl Elizu zajímat? Pro Jaspera je ovšem důležité, aby klientka byla spokojená – ve všech směrech.

 

110. Žár - 3. díl

Maya Banks

Série Bez dechu: 1. Pád, 2. Chlad, 3. Žár

Ash McIntyre má při sexu ve zvyku pustit uzdu své divoké stránce – extrémní a nesmlouvavé. Vyžaduje kontrolu. A dává přednost ženám, které preferují totéž. Ženám, které sdílel se svým nejlepším přítelem Jacem. Jace je ale nyní zadaný a o svou ženu se dělit nechce. Dokonce i Gabe je šťastný ve vztahu s ženou, který mu dává vše, po čem touží. Ash je tak jediný, jehož touhy zůstávají neuspokojeny. Pak ale pozná Josie, která se zdá imunní vůči jeho kouzlu i jeho bohatství. To v něm probudí zájem, je rozhodnutý, že Josie nenechá odejít.

 

111. Svatba v jehličí

Jeanne Allanová

Harlequin

 

112. Dobrovolnice

Hana Hindráková

Amélie objeví inzerát na práci dobrovolnice v uprchlickém táboře Kakuma v Keni. Zaplatí poplatek, ale po příletu zjistí, že naletěla podvodníkům. Začne pomáhat ve slumech, kde panují otřesné podmínky. Navíc zde někdo unáší děti. Amélie zkusí pátrat, netuší však, jaké nebezpečí jí hrozí. Jednoho dne procitne v chýši v zakrváceném oblečení a vůbec nic si nepamatuje.

 

113. Navěky – 2. díl

Jude Deveraux

Cyklus Nevěsty z Nantucketu: 1. Pravá láska, 2. Navěky, 3. Šťastně až navěky

Svatba Alix Madsenové a Jareda Montgomeryho je velkolepou událostí konající se v elegantní malé kapličce v lese, následovaná večeří a tancem zalitém romantickou měsíční září. Zatímco se většina hostů věnuje šťastnému páru, Jaredův bratránek Graydon nemůže odtrhnout oči od jedné z družiček, Toby Wyndamové. Neohromuje ho jen její tichá krása nebo způsob, jak ho dokáže rozesmát. Toby má neuvěřitelnou schopnost rozeznat Graydona od jeho identického dvojčete Roryho. A podle rodinné legendy z ní takový dar činí Graydonovu pravou lásku.
Graydon však ví, že neexistuje způsob, jak by mohli být spolu, protože je dědicem lanconianského trůnu a musí se oženit s urozenou dívkou, jež mu byla vybrána. Přesto Toby požádá, aby mu pomohla ukrýt se na Nantucketu po jeden týden, aby unikl svým královským povinnostem. Výměnou za to jí pomůže naplánovat přepychovou svatbu světoznámé spisovatelky Victorie Madsenové. Jelikož vědí, že spolu nemohou být, slíbí si, že budou pouze přáteli.

 

114. Nebezpečná maškaráda

Barbara Cartland

Ola McNewtonová, dcera náčelníka klanu, žije poklidný život po boku svého otce v zapadlé skotské vísce, odkud nikdy nevytáhla paty. Proto se nesmírně těší na výlet do Londýna, kde mají spolu s otcem vzdát hold královně Viktorii na oslavě připomínající, že je královnou již padesát let.  Když Olin otec nečekaně zemře, dívka se rozhodne plány neměnit a do Londýna dorazí pouze se svou komornou. Aby si svou první cestu opravdu užila, rozhodne se předstírat, že je balkánskou princeznou. Díky této maškarádě pronikne až do Buckinghamského paláce, kde se jí ujme pohledný vévoda z Camborne.
Ola se do okouzlujícího vévody zamiluje – a vytuší, že mu také není lhostejná. Jak by mu teď ovšem mohla prozradit, že lhala o svém původu?  Ola ovšem netuší, že si nebezpečně zahrává, a to, co jí zprvu připadalo jako povedený vtip, se jí málem stane osudným.

 

115. Druhá šance pro lásku

Barbara Cartland

Na plese, který má změnit její život, potká Rona Traffordová tajemného harlekýna. Zamiluje se do něj na první pohled – i když má tvář zahalenou maskou. Díky němu také odhalí, že muž, za něhož ji chce provdat její otec, ji chce pojmout za ženu pouze kvůli penězům.
Tak ráda by se dozvěděla víc o tajemném harlekýnovi, ten však beze stopy zmizí.
Nešťastná dívka, kterou otec proti její vůli nutí do manželství, se rozhodne utéct – a v přestrojení za slečnu Johnsonovou se stane guvernantkou v rodině hraběte Lancinga.
S rodinou svého nového zaměstnavatele odjíždí do Francie, kde má ve své nové žačce roznítit touhu po studiu jazyků. Záhy se k nim přidává také švagr lorda Lancinga, který se chová velice podivně. Dokáže Rona odhalit, co je příčinou jeho zvláštního chování?
Dívka netuší, že tajemství, které skrývá, se může stát osudným nejenom jí, ale také lásce, po níž touží. Ve snaze odhalit harlekýnovu pravou tvář se bude muset Rona nejenom zachovat statečně, ale navíc i ublížit někomu, kdo ji miluje. Dokáže sáhnout po lásce, která je umně skrytá za maskou?

 

KNIŽNÍ NOVINKY LEDEN 2017

Naučná:

1. Rodinná encyklopedie alternativní medicíny

Encyklopedie nabízí přehled netradičních možností léčby nemocí jako alternativu ke klinické léčbě.

 

2. Jak na to? Renault Megane/Scenic

H. R. Etzold

Údržba a opravy automobilů

 

3. Kuchařka pro dokonalé matky

Gisela Krahlová

Pro maminky, které chtějí hravě uvařit svým malým labužníkům a požitkářům a přitom je zabavit i pobavit.

 

4. Domácí lékař

Michael Peters

Jak léčit doma více než 150 běžných onemocnění. Základy první pomoci. Léky od A do Z

 

5. Dokonalý make-up

Jemma Kidd

Málokterá žena ví, jak správně nanést make-up, jaké volit odstíny na tvář, jak vhodně upravit řasy, víčka, jak zdůraznit rty, nebo dokonce nehty. Kniha si klade za cíl naučit současnou generaci dívek a žen, jak používat kosmetické prostředky a techniky líčení, aby co nejvíce vynikla jejich přirozená krása. Nabízí profesionální líčení pro jakoukoli příležitost, bez ohledu na věk, barvu pleti a životní styl. Předkládá výběr modelů líčení krok za krokem pro všední den, večer i slavnostní chvíle.

 

6. Poselství věčnosti

Erich von Daniken

Znamení planety Nazca
Čemu sloužily gigantické linie a obrazce na odlehlé planině Nazca v Peru? Světoznámý badatela archeolog Erich von Däniken, díky němuž tajemné kresby vešly ve známost, informuje o nejnovějších objevech, které učinil přímo na místě. Nazco, jedna z největších a nejstarších záhad lidstva, je před rozuzlením. Text provází 150 jedinečných, dosud neuveřejněných barevných snímků záhadných úkazů.

 

7. Hovory u Spejblů

Pavel Grym

 

8. Svět jasnozřivé kartomantie aneb řeč karet

Věra Kubištová-Škochová

Autorka knihy se věnuje výkladům z hracích mariášových karet a piketových hracích karetních soustav, k nimž je v této knize zájemcům poskytnut přesný a podrobný návod s příslušnými náležitostmi V příručce jsou obsaženy i obrázky a fotografie karet.

 

9. Učebnice sebelásky

Lucie Kolaříková

Pojem "sebeláska" má stále nádech nadávky, ezoterního blouznění, nebo se používá místo slova "masturbace". Tato kniha přináší "selské" úvahy i psychologický pohled na sebelásku a ukazuje, jak potřebné a normální je mít sám sebe rád, důvěřovat svému názoru a jednat především podle svých vnitřních hodnot. Popisuje, jak důležitá je sebeláska pro kvalitní vztahy a celkově podporuje lásku jako stav bytí. Kniha obsahuje 15 praktických cvičení a 10 meditací k pěstování sebelásky ve všedním dni. Je určena všem, kdo se chtějí naučit milovat sebe sama, a také koučům, lektorům a terapeutům, kteří chtějí v rozvoji sebelásky podpořit své klienty.

 

10. Mým divákům. Rozhovor s Ladislavem Smoljakem

Blanka Čechová

Kniha unikátních, dosud nepublikovaných rozhovorů s Ladislavem Smoljakem přináší zajímavý pohled na všestrannou osobnost známého režiséra a herce. Vzpomínky na své vlastní začátky i na začátky Divadla Járy Cimrmana, úvahy o herectví a humoru, ale také o nešvarech v politice či o inflaci slov v médiích, o svých důvodech k eurooptimismu či o sisyfovském boji proti komunistům - to vše je doplněno o řadu komických postřehů a historek, a o výňatky korespondence s autorkou. Jak se Ladislav Smoljak, ocitl na prknech divadla Semafor? Jak vznikala hra České nebe? Co je největším argumentem proti demokracii? Jak se Ladislav Smoljak zpětně díval na svůj podpis pod tzv. Antichartou? Proč odmítl nabídku kandidatury do Senátu? Jaké knihy Ladislavu Smoljakovi doporučoval k četbě profesor Vojtěch Cepl?

 

11. Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec

Jiří Lederer

Knihu tvoří dva sborníky věnované Janu Werichovi a Jiřímu Voskovcovi.
První sborník (Když se řekne Werich) původně vznikl jako dárek k Werichovým sedmdesátinám a existoval pouze v jediném exempláři. V r. 1981 pak knihu vydalo exilové nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem. A tak se dostala do rukou nemnoha šťastlivců, kteří si ji zařadili na čestné místo v knihovně.
Druhý sborník (Když se řekne Voskovec) vznikl už zcela zákonitě na základě premisy "Když se řekne A, musí se říci i B". Vyšel v r. 1982 opět v nakladatelství Index.

 

12. Hovory za oponou

Jiří Žák

Kniha obsahuje dvanáct rozhovorů s významnými divadelními osobnostmi (Věra Galatíková, Boris Rösner, Zdeněk Hedbávný, Jiří Kodet, Jiří Menzel, Jan Grygar, Filip Blažek, Otakar Brousek, Otakar Brousek ml., Pavel Dostál, František Němec, Viktor Preiss). Pozvání za divadelní oponu, do podivuhodného prostoru, v němž „jeden živý člověk je nejen schopen pro druhého živého člověka vytvořit iluzi jakéhokoli světa, ale navíc mu umožní do tohoto světa vstoupit a v prchavém okamžiku vzájemného porozumění jej i opravdově prožít“, jak divadlo v knize definuje režisér Jiří Menzel. Autor Jiří Žák – herec, spisovatel, překladatel z francouzštiny a publicista – se svými přáteli, jejichž umění, moudrost i osobní životní postoje obdivuje, hovoří také o budoucnosti českého i světového divadla, vývoji vztahu divadla a filmu, zkušenostech a možnostech herecké výchovy, o talentu, psychice herce, tradicích předávaných generacemi a úctě k profesi. Zprostředkovaně ve všech rozhovorech vystupuje také divák, člověk, který vědomě přišel do divadla sdílet tajemství vteřiny a jehož si i velmi mladí herci váží.

 

13. Bolek Polívka v hlavní roli

Miloš Štědroň

Teatrológ a muzikológ, skladatel Miloš Štědroň, sesbíral celou řadu svědectví z Polívkova okolí, která doplnil vlastními originálními komentáři, doplněnými fotografiemi Jefa Kratochvíla a kresbami Dušana Ždímala.

 

14. Werichovo Divadlo ABC

Vladimír Just

Výjimečná a pro všechny, kdož v té době v divadle působili, nezapomenutelná jsou léta Werichova uměleckého šéfování v Divadle satiry /v r. 1957 přejmenovaného na Divadlo ABC/. Publicista a teatrolog V. Just připravil čtenářům knižní lahůdku, která z osobních vzpomínek herců i z dobových recenzí a kritik skládá obraz této šťastné kapitoly z dějin českého divadla. Výtvarný doprovod knížky tvoří ilustrace, karikatury a návrhy plakátů J. B. Novotného, tehdejšího grafika ABC, známého pod pseudonymem Jebenof. /Esej o jeho tvorbě napsal Jan Schmid, šéf Studia Ypsilon/.

 

15. Prokletá válka – Afghánistán – moskevský Vietnam

Jiří F. Šiška

Debakl Sovětské armády ve válečném konfliktu v Afghánistánu 1979 - 1989. První padlí byli pohřbíváni tajně a o skutečnosti, že zahynuli v regulérní válce, nebyly v SSSR zpočátku zveřejňovány žádné informace. Byli dokonce pohřbíváni mimo svá rodiště a byla vyvíjena maximální snaha, aby se zamezilo šíření zpráv o mrtvých mezi veřejností. Příbuzní byli klamáni, že jejich synové, manželé a otcové zahynuli v průběhu vojenských cvičení, při kterých jednotky SA tradičně mívaly vysoké procento ztrát, s nimiž velení předem počítalo. Tak se zpočátku dařilo maskovat složitou válečnou situaci, avšak nemohlo to trvat do nekonečna.

 

16. Zpívat srdcem

José Carreras

Autobiografie známého španělského operního pěvce.

 

17. Základy sociologie - Učební text pro střední školy

Eduard Urbánek

 

18. Základy politologie - Učební text pro střední školy

Jindřich Fibich

 

19. Základy filozofie – Učební text pro střední školy – 1. část

Jaroslava Schlegelová

 

20. Základy filozofie – Učební text pro střední školy – 2. část

Jaroslava Schlegelová

 

21. Základy filozofie – Učební text pro střední školy – 3. část

Jaroslava Schlegelová

 

22. Pearl Harbor 1941

Carl Smith

Velké bitvy historie 2

 

23. Válka v Zálivu 1991

Alastair Finlan

Velké bitvy historie 4

 

24. Mluv se mnou… mám ti co říct

Jacques Salomé

Jak odstraňovat překážky mezi partnery a zlepšovat partnerskou komunikaci.
Proč se partnerské vztahy, které byly založeny na společných životních plánech a dlouhodobě rozvíjeny na základě sdílení životních situací i citových vazeb mnohdy promění ve vztahy, v nichž převládne nedorozumění, napětí, mlčení, bloky a vzájemné odcizení? Mezi partnery vznikají situace, které svou podstatou nemusí být závažné ani dramatické, ale pokud se neustále opakují, postupně vedou k trvalému zhoršování vztahů a vzájemné komunikace. Hlavní roli v těchto situacích hrají nevyslovená očekávání, přání a představy o tom druhém a o společném životě. Známý francouzský sociální psycholog přivádí čtenáře k tomu, jak vzájemnou komunikací neustále stavět vztah, který je vlastně setkáváním rozdílností. Vede je k zamyšlení nad otázkou, co je základem trvalosti vztahu mezi partnery.

 

25. Jak se líhne smích a pláč

Alois Joneš

Tvorba a výroba celovečerních filmů

 

26. Mluvíme tělem

Erhard Thiel

Řeč těla prozradí víc než tisíc slov
Naše gesta, mimika a držení těla představují komplexní jazyk, jenž prozradí o člověku pravdu. Tato nonverbální komunikace má mnoho vyjadřovacích možností: jde o znamení, která vyzradí myšlenky a motivy, úmysly, přání i pocity, i když člověk říká slovy něco docela jiného. Ruce řeknou víc než celá kniha, nohy nedovedou lhát a pohyby a gesta mají větší cenu než tisíc slov. Chcete-li vědět, na čem u svého partnera či kolegy opravdu jste, je třeba si všímat jeho oblečení, způsobu, jak sedí, jak skládá paže, jak si hraje s prsty či s brýlemi. Nikdy bychom ale neměli hodnotit jednotlivá gesta samostatně. Řeč těla má svou vlastní gramatiku a interpunkci. Teprve celá věta, složená z nevědomých signálu a zrádných znamení podá pravdivé a úplné poselství této řeči beze slov. Pomocí mnoha příkladu a ilustrací odhaluje kniha E. Thiela stručně, jasně a přehledně tajný kód řeči těla. Naučte se interpretovat i ty signály, které vám byly dosud utajeny!

 

27. Vademecum dokonalé sekretářky

Josef Dvořák, Vlasta Šedivá

Kuchařka pro sekretářky a asistentky. Umění komunikovat se šéfy, vztah mezi šéfem a sekretářkou, jak vyjít se spolupracovníky, organizace práce, denní rutina, jak organizovat porady a schůze, sjednávat a přijímat návštěvy.

 

28. Alkohol jako lék

Filip Jenč a kolektiv

Vlastnosti alkoholu, jeho účinky a možnosti použití ve farmacii, kosmetice a léčitelství, receptář na výrobu piva, vína a různých druhů domácích lihovin.

 

29. Získejte lidi na svou stranu

David Novak

Jeden z nejlepších byznysmenů světa zakládá firemní kulturu na důvěře v lidi David Novak, mimořádně úspěšný generální ředitel firmy Yum! Brands (Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut a Taco Bell) přichází s jednoduchými, přesto vysoce efektivními pravidly leadershipu, které může aplikovat každý, od ředitele velké společnosti až po majitele malé firmy. Úspěšnost gigantu Yum! Brands dokazuje, že Novakovi se podařilo vytvořit tým lidí, kteří se dokážou pro vizi svého leadera nadchnout a odhodlaně pracují na tom, aby změnili plány v realitu. Chcete-li se stát skvělým leaderem, povzbuzujte své lidi na každém kroku, dívejte se na svět z jejich perspektivy, nebojte se velkých cílů, netvařte se, že vždycky všechno víte, neříkejte „zkusme to“, ale „my to zvládneme“, zbavte se cyniků, kteří neustále pochybují.

 

30. Rehabilitace dětí v pojetí tradiční medicíny

Milada Barborková

 

31. Záhady nad záhady

Peter Krassa, Reinhard Habeck

Edice Největší záhady světa

 

32. Fotbal na prodej

Jaroslav Houška, Vladimír Zemánek

 

33. Kam zmizel zlatý poklad republiky

Stanislav Motl

O tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. Reportér televize NOVA odhaluje spletité osudy zlatého pokladu československého státu od vzniku až po jeho rozprodej.
Rekapitulace začíná národní sbírkou na zlatý poklad republiky a prostřednictvím širších historických souvislostí (např. Mnichov, působení exilové vlády, hrdinství příslušníků zahraničního odboje) naznačuje pozici Československa po skončení 2. světové války. Znovuobjevený zlatý poklad se v průběhu studené války stal předmětem nekonečných politických jednání, která vyvrcholila návratem zbytku zlata do Československa v roce 1982. Motl odhaluje šokující skutečnost: USA a Velká Británie v rámci vzájemného vyúčtování snížili hodnotu navráceného zlata o náklady na uniformy a výzbroj příslušníků našeho západního odboje. Zaměřuje se rovněž na události roku 1998, kdy tehdejší vedení ČNB vyměnilo drtivou většinu zlatého pokladu s Německem za dluhopisy. Jeden ze státních symbolů tak nenávratně zmizel.

 

34. Pevné objetí

Jiřina Prekopová

Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně. Terapeutické setkání lze považovat za úspěšné teprve tehdy, když se mezi oběma zúčastněnými znovu rozproudí vzájemná láska. České vydání autorka aktuálně doplnila některými novými metodickými postupy při terapeutické praxi, na jejichž vývoji mají zásluhu také čeští a slovenští terapeuti. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče. Dr. Jiřina Prekopová je dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu, kde patří stejně jako u nás mezi uznávané odborníky. V nakladatelství Portál vyšly její knihy: Když dítě nechce spát, Malý tyran, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Neklidné dítě a Prvorozené dítě.

 

35. Valdštejn a jeho doba

Josef Janáček

Autor v obsáhlé biografii představuje Albrechta z Valdštejna od protestantského mládí na málo významné tvrzi východočeského šlechtického rodu, přes osudové okamžiky v podobě katolické konverze, výhodného sňatku s moravskou šlechtičnou, až ke kariéře vojáka, která vyvrcholí okamžikem, kdy stane v čele armády jako její generalissimus a nepostradatelný císařův člověk.

 

36. Zábavné kvízy pro každý věk

Jitka Suchá

Kniha obsahuje řadu kvízů na nejrůznější témata. Jedná se především o kvízy znalostní, zaměřené na dlouhodobou paměť, se střední úrovní obtížnosti. Odborník na dané téma se tak nebude cítit podceňován a laik naopak zaskočen, zároveň se čtenáři mohou dozvědět něco nového, doplnit si drobné mezery ve všeobecném přehledu a pobavit se. V závěru knihy je připojen klíč k řešení kvízů, popř. další vysvětlení nebo doplňující informace.
Jitka Suchá je trenérka paměti III. stupně. Pracovala jako vedoucí denního stacionáře pro seniory, nyní tamtéž jako ergoterapeutka denního stacionáře. Vede přednášky, kurzy, školení (zejména pro pracovníky v sociálních službách) a tréninky paměti. V Portále vyšly její knihy Cvičení paměti pro každý věk (2007), Trénink paměti pro každý věk (2008), Trénujte si paměť (2010), Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku (2012), Hry a činnosti pro aktivní seniory (spolu s I. Jindrovou a B. Hátlovou, 2013), Trénink slovní zásoby pro každý věk (2014).

 

37. Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Vanessa Rogers

Zábavné hry a aktivity jsou určené pro děti ve věku 7–13 let a jejich cílem je pomoci dětem zkoumat, chápat a pozitivně vyjadřovat vlastní pocity. Jednotlivé aktivity se zabývají např. vztahy mezi vrstevníky, navazováním přátelství, ale i šikanou nebo žárlivostí. Jejich cílem je podpořit u dětí zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich ambice a motivaci a pomoci jim, aby se v kolektivu cítily dobře a bezpečně. Každá aktivita je jasně vysvětlená, její popis zahrnuje cíl, jehož má být dosaženo, pomůcky, jež jsou k tomu zapotřebí, a celkový průběh.

 

Romány pro ženy:

38. Angelika. Markýza andělů – 1. díl

Anne a Serge Golonovi

Následuje: Cesta do Versailles, Angelika a král, Nezkrotná Angelika, Angelika se bouří, Angelika a její láska

Historický dobrodružný román o bouřlivém životě mladé a nespoutané šlechtičny na pozadí dramatických událostí Francie 17. století.
Po takřka idylicky prožitém dětství na zámku Monteloupu a dospívání v klášteře se Angelika vrací do rodného domu. Otec jí oznamuje, že ho o její ruku požádal bohatý hrabě de Peyrac. Pro Angeliku se tak definitivně uzavírá jedna etapa jejího života.

 

39. Jsem v tom

Jane Green

Julia, Maeve, Sam. Tři ženy, jejichž život se začal točit kolem dítěte.
Julia po něm touží. Žije ve svazku bez lásky s Markem a věří, že právě dítě by jejich vztah napravilo. To ovšem nepřichází. Tak dlouho, až Julia Marka opouští a zjišťuje, že na mateřství ještě vůbec připravená není. Maeve je přesvědčená, že je alergická na jakýkoli závazek. Zvykla si žít sama a nehodlá na tom nic měnit - klidně až do konce života. Jenomže prožije jednu vášnivou noc s Markem. A otěhotní.
Sam už těhotná je, přestože dítě nijak neplánovala. Ale žije v pevném manželském svazku a těhotenství bere jako další životní etapu. Jenže po porodu malého a samozřejmě geniálního George zjišťuje, že její manželství možná zase tak pevné nebylo.

 

40. Leotina zahrada

Francine Riversová

Psychologický román pro ženy vypráví o tragickém omylu v životě staré ženy, která na sklonku života vzpomíná na svůj nelehký úděl. Čtyřiaosmdesátiletá hrdinka žije opuštěná, odkázaná na pomoc sociální péče a těžce nese zkázu zahrady, která byla celý život její jedinou radostí a útočištěm a o kterou se už nedokáže starat. Vlastní úspěšné děti o ni neprojevují zájem, přestože ona stále doufá, že se situace změní. Nečekaná návštěva vnučky, která po odchodu z domova touží babičku poznat, prozáří hrdinčin život a je pro ni příslibem, že se dočká i smíření s vlastními dětmi. Vzájemné vztahy v rodině jsou však těžce narušeny mnohaletým mlčením a mladá citlivá dívka musí vynaložit nesmírné úsilí, aby přiměla svou matku podívat se na minulost jinýma očima.

 

41. Muži a dívky

Joanna Trollopeová

Jaké jsou osudy dvou odlišných žen, jež spojuje jediný prvek - obě jsou podstatně mladší než jejich partneři?
Julia Hunterová a Kate Bainová našly, jak se zdá, skutečné štěstí s muži, kteří by mohli být jejich otcové. Bezchybná Julie organizuje svého muže Hugha, televizní celebritu, stejně zdatně jako jejich milovanou domácnost a andělská dvojčata. Kate žije už osm let s Jamesem Mallowem, učitelem v důchodu a ačkoliv si ho odmítá vzít, je zřejmě, že ho zbožňuje. Hugh a James jsou celoživotními přáteli a nyní po šedesátce se cítí jako v nebi. Ale věkové rozdíly nemohou být ignorovány navždy. James srazí z kola při své roztržité večerní jízdě deštivým Oxfordem slečnu Beatrici Bachelorovou. Ve chvíli, kdy tato excentrická a velmi nezávislá stará panna vstoupí do jejich života, spustí se řetězec událostí, během kterých vyjde najevo nespokojenost a mnoho frustrací. Kate začne vyhledávat přátele v jejím věku, zatímco Julia najde rozkvět své kariéry přesně v době, kdy její manžel začíná přirozeně upadat. Poklidné životy těchto mužů a dívek jsou silně narušeny novými vztahy a starými pocity úzkosti, které vyplývají na povrch. Cítí, že to už nikdy nebude stejně poklidné jako dřív.

 

42. Mladá šlechtična – 1. díl

Amanda Scott

Série Border Trilogy 2: 1. Mladá šlechtična, 2. Šlechtička z pomezí

Dobrodružný romantický příběh ze 14. století, jehož dějištěm je neklidná hranice mezi Skotskem a Anglií. Amalie Murrayová je mladá šlechtična na vdávání, přesto však trvá na tom, že do manželství nikdy v životě nevstoupí. Není divu, že její ženský půvab i kurážná povaha na první pohled upoutají královského rytíře sira Gartha Napiera. V den korunovace nového skotského krále Amalii přistihne, jak potají naslouchá za dveřmi místnosti, kde spřádají své plány nebezpeční muži. Garth, plný hněvu na její neuváženou smělost a zároveň touhy po ní, se vrhne k odvážné dívce a odveze ji do bezpečí. Intriky bezohledného člena královské rodiny, toužícího za každou cenu po vládě, a to, co Amalie odhalila, pro ni mohou znamenat smrtelné nebezpečí. Ví, že ji Garth chce chránit, ale zároveň si uvědomuje, že jestliže mu svěří svá tajemství, může ho navždy ztratit.

 

43. Porodní bába na Syltu

Gisa Pauly

Dvě děti a jedno nebezpečné tajemství. Geesche je jediná porodní bába na Syltu. Když se jedné bouřlivé noci objeví na prahu jejího domku dvě těhotné ženy, které neodkladně potřebují její pomoc, učiní Geesche rozhodnutí, které změní celý její další život. Dramatický příběh se odehrává na pozadí historických událostí – stavby ostrovní železnice a počátků turistického ruchu na jednom z nejoblíbenějších pobaltských ostrovů.

 

Beletrie:

44. Deník strážného anděla

Carolyn Jess-Cooke

 „Byla jsem zpátky na zemi. Belfast, Severní Irsko. Zdálo se mi, že může být červenec, ale jakého roku, jsem neměla nejmenší tušení.“ Tak popisuje návrat na zem Ruth, strážný anděl, v něhož se změnila Margot Delacroix po své předčasné smrti. Ruth má božský příkaz znovu prožít život plný osudových zvratů a omylů Margot Delacroix a pokusit se jej změnit a tím zabránit i její náhlé smrti. Ruth se vrací na zem v okamžiku svého narození a rozpoznává záblesk svých nadpřirozených andělských schopností. Jimi obdařena je schopná změnit tragický běh svého života. Když si uvědomí, že synův pád do společenské propasti mezi narkomany, končící vraždou, je následek jejích vlastních neuvážených činů, uzavře Margot smlouvu s ďáblem a vzdá se svého místa v nebi výměnou za možnost zachránit svého syna. Změní tedy běh osudu, ale změny, které učiní, mají neblahé a nečekané následky.
„Někteří strážní andělé jsou posláni zpět, aby dohlíželi na své sourozence, děti a lidi, kteří v ně věří. Já se vrátila k Margot. Jsem svůj vlastní strážný anděl, písař v klášteře trpělivě zaznamenávající život a nekonečnou lítost. Klopýtám ve svých vzpomínkách a unáší mě vír dějin, který nedokážu změnit.“
Spolu s Margot – Ruth prožíváme vizuálně barvitý příběh plný překvapivých a bolestných zvratů, odzbrojující lidskosti a mystérií spirituálního světa. Je v něm láska, lítost, odpuštění, naděje a touha utkat se s protivenstvím.

 

45. Byerley Turk. První plnokrevník

Jeremy James

Kniha přináší pravdivý příběh o zakladateli linie anglických plnokrevníků Byerley Turkovi. Tento kůň se narodil na Balkáně v roce 1678 a při obléhání Budína byl roku 1686 zajat Angličany. Projel přes celou Evropu a zúčastnil se porážky vojsk Jakuba II. v bitvě u Boyne v roce 1690. Poté vyhrál Královský pohár v Severním Irsku. Když jeho majitel, plukovník Byerley Turk, odešel do výslužby, stal se jeho hřebec zakladatelem linie závodních plnokrevníků. Jeho krev koluje v žilách koní na dostizích po celém světě. Příběh se čte jako nádherný historický román.

 

46. Moji milí fóristé aneb Divoké pivo

Karel Štorkán

Vyprávění o městečku Lipovec a jeho občanech, snažících se proměnit zapomenuté lázničky v druhé Las Vegas a prožívajících svérázným způsobem polistopadové dny.

 

47. Pravda někdy bolí a jiná erotika

David Lodge

Novela Pravda někdy bolí je erotická satira z intelektuálního prostředí.
Ze všech britských humoristických autorů, a je jich nemálo, je David Lodge snad ten nejvtipnější. Čeští čtenáři znají řadu jeho satirických a parodických děl z českých překladů: Den zkázy v britském muzeu, Hostující profesoři, Svět je malý, Pěkná práce a další. Autorův bestseller, novela ''Pravda někdy bolí'', je erotická satira z intelektuálního prostředí.
 

48. Pěkná práce

David Lodge

Volně navazuje na prózy Hostující profesoři a Svět je malý. Pěkná práce velmi volně navazuje na Lodgeovy oblíbené prózy Hostující profesoři a Svět je malý. Znovu se v ní setkáváme s Philipem Swallowem a Morrisem Zappem, i když krásná rudovláska Robyn, mladá univerzitní lektorka a specialistka na anglický industriální román 19. století, je zcela zastíní. Patrně to bude vina Stínového schématu, velkolepého projektu sbližování univerzit s dělným světem průmyslu. Tahle akce patřičně vytočí nejen ji, ale i jejího „stínového“ partnera, manažera a technokrata Vika, člověka absolutně nedotčeného vnímáním a chápáním světa skrze literaturu. Jak si ti dva, kterým byla tato absurdita vnucena, mají porozumět?

 

49. Kantořina – těžká dřina

Miroslav Buberle

Humoristický román, jehož vypravěčem a zároveň hlavním hrdinou je čtyřicetiletý učitel základní školy, laskavě a s nadhledem líčí trable a peripetie dnešního kantora a jeho rodiny. Příběh plný trapasů a omylů přesně vystihuje pořekadlo, že život je změna a změna je život.

 

50. Apokalypsa – 1. díl

Mario Giordano

Série Apokalypsa: 1. Apokalypsa, 2. Apokalypsa II.

Řím. Vzpoura ve Věčném městě. Papež Jan Pavel III. abdikuje a beze stopy zmizí. Nikdo neví, kde se nachází, ani zda je naživu. Současně jsou bestiálně vražděni jeho nejbližší důvěrníci. Zatímco se chystá konkláve, jež má zvolit novou hlavu církve, vatikánský reportér Petr Adam se vydává hledat zmizelého papeže. Stopa vede k mysterióznímu řádu, jenž po staletí v ilegalitě bojuje proti církvi a jeho stoupenci se opírají o středověké proroctví. Nadchází čas Apokalypsy? A přinese naplnění věčného snu lidstva, nebo zánik světa?

 

51. Apokalypsa II.  – 2. díl

Mario Giordano

Série Apokalypsa: 1. Apokalypsa, 2. Apokalypsa II.

Novinář Petr Adam se probouzí v Kolíně nad Rýnem a nevzpomíná si, co se dělo v posledních dnech. Kolem něho se zvedá dlažba jako při zemětřesení a lidé začínají hořet. Započal čas Apokaypsy?

 

52. Strážci úmluvy – 2. díl

Tom Egeland

Série Bojrn Belto: 1. Konec kruhu, 2. Strážci úmluvy, 3. Luciferovo evangelium, 4. Nostradamova závěť, 5. Třináctý učedník

Archeolog Bjorn Belto, s nímž se měli čtenáři možnost setkat v úspěšném Egelandově románu Konec kruhu, stojí před úkolem odhalit tajemství záhadného svitku pergamenu uloženého roku 1306 před Kristem ve faraonově hrobce a později uloupeného Egypťanům vikingy. Vodítkem k němu je jeho koptský překlad uchvácený ve Vatikánu a Codex Snorri, sbírka textů, map, šifer a okultních symbolů slavného středověkého velmože a vypravěče ság Snorriho Sturlusona, objevená na Islandu Beltovým přítelem biskupem Magnusem. Ten však v zápětí záhadně umírá. Snaha o rozluštění Snorriho zakódovaných zápisků, které zřejmě zachycují zprávy důležité pro budoucnost lidstva, zavede mladého specialistu na středověk na Island, do Norska, Egypta, Vatikánu, americké Kongresové knihovny a do Dominikánské republiky. Zdá se, že vysvětlení spočívá v nalezení souvislosti mezi egyptským znakem ankh, staroseverskou runou ty a křesťanským křížem. Bjorn však nehledá sám, někdo ho pronásleduje a pokouší se ho předejít.

 

53. Utrpení mladého Boháčka

Eduard Verner

Tragikomický příběh o námluvách mladého mechanizátora, známý ze stejnojmenného filmu.
Tonda Boháček, trochu těžkopádný, ale dobrosrdečný vesničan z pohraničí, není schopen si sám obstarat nevěstu. Jeho matka chce být co nejdřív babičkou, a tak píše za syna inzeráty, díky nimž opravdu syna ožení. Filmový scénář autor rozšířil o řadu motivů, kterými postavy i děj získaly na humoru i životnosti.

 

54. Rodina

Mario Puzo

Puzův poslední román je historickou romancí o rodině Borgiů, kterou slavný autor Kmotra vidí jako předchůdkyni všech pozdějších italských mafiánských klanů. Příběh začíná v roce 1492, kdy kardinál Rodrigo Borgia zakládá dynastii, proslavenou v dějinách travičstvím, krvesmilstvem a intrikami. Autor se soustředí zejména na životní osudy dvou Rodrigových dětí, Cesareho a Lukrécie, jejichž životy poznamenala silná oboustranná vášeň. Zatímco otec Rodrigo se stává papežem Alexandrem, duchovním vůdcem katolické komunity, a jeho snem je získat pro křesťany nazpět Svatou zemi, jeho děti se věnují světským vášním.

 

55. Konec kruhu – 1. díl

Tom Egeland

Série Bojrn Belto: 1. Konec kruhu, 2. Strážci úmluvy, 3. Luciferovo evangelium, 4. Nostradamova závěť, 5. Třináctý učedník

Může jediný archeologický objev doslova převrátit naruby pohled na světové dějiny křesťanství, na kulturní kořeny naší civilizace? Tom Egeland se nás ve svém strhujícím románu Konec kruhu snaží přesvědčit, že ano. Skupina norských archeologů, kteří ve spolupráci s britskými kolegy provádějí vykopávky na území starého kláštera Vaerne v okolí Oslofjordu, objeví vzácný nález, na nějž - jak se zdá - jako by část vědecké veřejnosti dlouho čekala. Oním objevem je schránka obsahující 2000 let starý rukopis s převratným poselstvím. Britové se snaží zabránit tomu, aby byl nález předán do místních depozitářů. Mladý norský archeolog Bjorn Belto, jehož albinismus a nejistota v přístupu k ženám z něj zrovna nečiní typického protagonistu napínavého žánru, ji proto schová a na vlastní pěst se snaží vypátrat, proč je o ni takový zájem. Stopy jej vedou k tajné učenecké společnosti v Londýně, do severní Afriky, na středověký křižácký hrad.

 

56. Temná aréna

Mario Puzo

První román světoznámého prozaika Maria Puza se odehrává v poválečném Německu, v čase, kdy se uprostřed neodklizených ruin měst vrací život pozvolna do normálních kolejí. Je to nejen doba norimberských procesů a okupačních zón, ale také doba nových příležitostí a možností lidi poctivé i podnikavce bez skrupulí. Americký voják Walter Mosca se tak, jako ostatní jeho kolegové obohacuje obchodem na černém trhu. Válka udělala z tohoto třiadvacetiletého mladíka drsného muže spoléhajícího jen na vlastní sílu. Jediným člověkem, na kterém lpí, je něžná milující Hella, s níž má syna; když ji však tragicky ztrácí, nezadrží jej již nic na cestě násilí, na kterou se dal. Nepřekvapí, že německá kritika označila Temnou arénu za nejlepší americký román o životě v poválečném okupovaném Německu. Vždyť Mario Puzo v něm vykreslil události moderní historie i osudy svých hrdinů nebývale realisticky a přesvědčivě, a osvojil si tak literární postupy, které později využil při psaní slavného Kmotra.

 

57. Kmotr – 1. díl

Mario Puzo

Série Kmotr: 1. Kmotr, 2. Poslední kmotr, 3. Sicilián, 4. Omerta

Slavný román Maria Puza Kmotr se opět vrací k českému čtenáři. Když v roce 1969 vyšel v Americe poprvé, figuroval celých dvaadvacet týdnů na první příčce v seznamu bestsellerů. Znamenité, sugestivní dílo o bossovi všech bossů, jehož vliv sahal od policie až po finanční magnáty, si získalo popularitu především proto, že zachytilo klasickou mafii v konkrétní době a v místech, kde existuje dodnes. Tajemství rodinných svazků a zločinu vyvolalo zájem velkého množství čtenářů, podpořený i filmovým zpracováním, jež s Marlonem Brandem a Al Pacinem v hlavních rolích natočil Francis Ford Coppola. "Americká sága" newyorského podsvětí detailně odkrývající přísně dodržovaná pravidla znovu oživuje historii krvavé války klanu Corleonů proti čtyřem dalším famigliím. Don Corleone, před nímž se třesou i ti nejmocnější, drží pevně všechny nitky vedoucí ke světu pašeráků, vyděračů i hazardních hráčů, kteří si podali ruku se zločinem a zákonem krevní msty.

 

58. Sicilián – 3. díl

Mario Puzo

Série Kmotr: 1. Kmotr, 2. Poslední kmotr, 3. Sicilián, 4. Omerta

Michael Corleone stojí v palermském přístavu. Jeho dvouletý pobyt na Sicílii končí, ale Kmotr ho ještě pověřil úkolem. Do Ameriky se nemá vracet bez muže jménem Salvatore Giuliano. Giuliano - to je legenda, živý idol všech obyvatel Sicílie. Bojuje proti římské vládě, ale skutečný souboj na život a na smrt svádí se šéfem sicilské mafie, donem Crocem. A tento boj musí skončit definitivní porážkou jednoho z nich.
Slavný spisovatel Mario Puzo ve svém románu na základě skutečného osudu sicilského bandity vytvořil mistrovský příběh o hrůzných a neúprosných pravidlech mafiánského světa.

 

59. Impérium – 1. díl

Robert Harris

Série Římská trilogie: 1. Impérium, 2. Lustrum

Když v jedno chladné listopadové ráno zabouchal na dveře římského senátora Marka Tullia Cicerona - brilantního mladého právníka a vyhlášeného řečníka - vyděšený cizinec, rozpoutal tím vlastně nejdramatičtější proces v historii. Ten cizinec pocházel ze Sicílie a stal se obětí vyděrače - samotného vládce ostrova, římského guvernéra Gaia Verra. Cicero byl rozhodnutý vystoupat na politickém žebříčku co nejvýše - a kdyby se ujal obhajoby cizince proti Verrovi, své sny by mohl navždy pohřbít. Z historie víme, že Cicero se stal konzulem, jedním ze dvou nejmocnějších mužů Říma a vůdčí postavou literárního světa. Skvělý vypravěč Robert Harris zvolil vděčnou historickou epochu a ještě vděčnější téma - a ačkoli jej při psaní omezovaly historické mantinely, podařilo se mu napsat skvělý román plný napětí a překvapení!

 

60. Dcery Říma

Tanja Kinkelová

Historický příběh dvou rozdílných mladých žen, trpasličí otrokyně a urozené dívky, se odehrává ve starověkém Římě.
Učenlivá a houževnatá trpaslice Andromeda slouží Julille, vnučce panovníka Augusta. V prostředí plném intrik si obě ženy chtějí prosadit své vlastní cíle a získat od života co nejvíce: moc nad ostatními, či v případě Andromedy pouhé přežití a snad i svobodu. Když je pak za nevěru Julilla svým dědečkem poslána do vyhnanství, s otrokyní ji spojí jedno velké tajemství. Barvitý román z nadmíru strhujícího prostředí Říma v sedmém roce po Kristu, mezi jehož hrdiny autorka zařadila i básníka Publia Ovidia Nasa.

 

61. Claudius Bůh a jeho žena Messalina – 2. díl

Robert Graves

Ve druhé knize historického románu (první díl: Já, Claudius) přibližuje Robert Graves čtenářům neobyčejně zasvěceně i poutavě, s vtipem a ironií, formou fingované Claudiovy autobiografie jedno z nejzajímavějších údobí světových dějin. Vlasatec pátý, jenž zotročí stát, zotročí stát proti své vůli. Hlupák to bude, jímž zhrdají všichni. Bude mít vlasů bohatou kštici. Římu dá vodu a na zimu chleba. Zemře pak rukou své ženy neženy ve prospěch svého syna nesyna pravila prastará sibylská věštba, již pro její zlověstnost sice už císař Augustus nezařadil do oficiálních římských sbírek proroctví, jež se však přesto splnila. Pátý římský císař Claudius se stal vládcem z donucení, proti svému republikánskému přesvědčení. A tak se alespoň snažil panovat moudře a spravedlivě samozřejmě v mezích dobového pojetí spravedlnosti napravovat státní aparát, zkorumpovaný senát a soudnictví, vymycovat zlořády, dbát o veřejný blahobyt a leccos se mu dařilo; jeho bystrost a důvtip se osvědčily i ve vojenské strategii, například při tažení proti Británii. Méně už se Claudiovi dařilo v osobním životě; nakonec ho zradili i ti, jimž nejvíc věřil: jeho dlouholetý přítel, židovský král Herodes Agrippa, a jeho nejmilovanější manželka, krásná Messalina. Zavražděním Claudia v roce 54 našeho letopočtu, jímž se uvolnil trůn pro nového císaře, Claudiova adoptivního syna Nerona, uzavírá Graves druhou knihu svého románu fiktivního Claudiova vlastního životopisu.

 

62. Přežít

Dean Koontz

Příběh Joea Carpentera začíná přesně rok po leteckém neštěstí, při kterém zahynuly jeho manželka Michelle a dcery Chrissie a Nina. Ztráta nejbližších a tolik milovaných osob Joea vykořenila ze společnosti. Let číslo 353 změnil jeho život. Neschopný vykonávat své dosavadní zaměstnání investigativního novináře v deníku Post, ztracený ve vzpomínkách a bolestivém stesku, Joe jen přežívá a jediné, co dokáže vzbudit jeho zájem, jsou myšlenky na vlastní smrt. To všechno až do okamžiku, kdy v den výročí tragické nehody potká na hřbitově krásnou a záhadnou ženu jménem Rose. Podivné okolnosti setkání v Joeovi vzbudí zájem, a on brzy zjistí, že Rose tenkrát byla na palubě letadla letu číslo 353.
Je Rose jediná z cestujících, kdo přižil leteckou katastrofu? Co se stalo s Michelle, Chrissie a Ninou? Joe se vydává po stopách naděje a postupně odkrývá všechny spletité okolnosti případu.

 

63. Já, Claudius – 1. díl

Robert Graves

 

64. Antonius a Kleopatra – 7. díl

Colleen McCulloughová

Série Římská sága: 1. První muž Říma, 2. Koruna z trávy, 3. Přízeň Fortuny, 4. Caesarový Římanky, 5. Caesar, 6. Říjnový kůň, 7. Antonius a Kleopatra

Sedmý díl Římské ságy líčí události období let od roku 40 př. n. l. do roku 27 př. n. l., tedy velký zápas o moc mezi Antoniem a Octavianem, později zvaným Augustus. Božský Caesar si zvolil poslední vůlí za svého nástupce velmi mladého Octaviana. Řím upadl do rozpaků, neboť byl přesvědčen, že pouze Antonius může být vůdcem. Politická i vojenská střetnutí těchto rivalů vrcholí v bitvě u Aktia a v Alexandrii, kde Antonius umírá vedle egypského faraona Kleopatry, již bezmezně miloval.

 

65. Biologický úder  – 4. díl

Tom Clancy

Série Power Plays: 1. Špinavá hra, 2. Bez milosti, 3. Stínová hlídka, 4. Biologický úder

Když jednoho slunného dne Roger Gordian, šéf nadnárodní telekomunikační společnosti UpLink, při práci na zahradě své dcery omdlí, všichni v jeho okolí si nejprve myslí, že jde o následky přepracování. Teprve Gordianův neustále se zhoršující zdravotní stav ostatní přesvědčí o vážnosti a naléhavosti situace. Současně přestane do práce docházet předák ranní úklidové směny Palardy. Po několika dnech je nalezena Palardyho mrtvola a v jeho e-mailové schránce v UpLinku pracovníci společnosti objeví šifrovanou zprávu, kterou si tam poslal on sám. E-mail se podaří dekódovat a na jeho základě vyjde najevo, že Palardy Gordiana infikoval zkázonosným virem, vyvinutým v prostředí nebezpečné teroristické skupiny. Rozbíhá se skutečný závod o život šéfa UpLinku, jenž vyústí do tvrdých bojů vysoko v kanadských horách. Politické vraždy, genetické laboratoře, supermoderní technologie a neprůhledné struktury teroristických organizací - to jsou hlavní ingredience, jimiž autorský tým Toma Clancyho okořenil nyní již čtvrtý díl úspěšné série Power Plays.

 

66. Třináct relikvií

Michael Scott, Colette Freedman

Třináct prastarých relikvií, tajuplných, nesmírně mocných magických předmětů, které dokážou vykonat zázraky, ať už v dobrém, či ve zlém, bylo naposledy pohromadě za časů krále Artuše. Tehdy byly používány k vyhnání pokolení démonů z tohoto světa a k uzavření průchodu, který svět lidí a svět démonů spojuje. Boj s démony stál krále Artuše život.
Čas statečných rytířů pominul a relikvie byly rozděleny mezi Strážce, potomky původních držitelů relikvií. Jejich rodiny střežily posvátné předměty přes dva tisíce let. Nyní však potomky těchto rodin kdosi začal bez milosti vraždit a snaží se relikvie opět shromáždit. Jedna ze Strážkyň před smrtí svěří tajemství Sarah, mladé bankovní úřednici, a pověří ji, aby zprávu předala Owenovi, který se má stát příštím Strážcem. Nepodaří-li se Sarah a Owenovi Strážce shromáždit a zachránit relikvie, nastane konec světa a démoni se vrátí na tento svět.

 

67. Dny, kdy se hroutil svět

Alex Preston

Společenský román s ozvuky slavného filmu Wall Street. Z pohledu ambiciózního investičního makléře Charlese zblízka sledujeme první kolaps světových trhů v roce 2007, kdy se zdálo, že něco jako celosvětová krize není možné. Hamižnost a pýcha bankéřů je vystřídána sebevraždami, akcie za miliony liber raketově ztrácí cenu. Příběh o vzletu a pádu jednoho člověka i generace, která vyrostla v luxusu a pocitu nezranitelnosti, je působivou zprávou autora, který sám coby makléř danou dobu zažil.

 

68. Největší špeky 1986 - 1996

Petr Urban

humor

 

69. Cesta sněžných ptáků – 1. díl

Robert Lyndon

Série Cesta sněžných ptáků: 1. Cesta sněžných ptáků, 2. Císařský oheň

Velkolepý, zcela moderně psaný román se odehrává v 11. století a provází čtenáře téměř celým tehdejším světem. Francouzský žoldák přijme od anglického šlechtice nabídku, aby se vydal do Konstantinopole zachránit jeho syna, který je tam držen jako rukojmí. Mladý rytíř bude propuštěn výměnou za šest mimořádných dravých ptáků, bílých sokolů. Ze všeho nejdříve Vallon míří se svými společníky do Norska, pak putuje přes Grónsko a Rusko k svému cíli. Na dlouhé cestě ho provází řada výrazných postav, například sokolník se schopností porozumět divokým zvířatům nebo nebývale vzdělaný student lékařství, který s sebou tajně nese dokumenty, jež mají vést k objevení pátého evangelia. Vynikající dobrodružný příběh je napsaný svižně a s fantazií. Skvělý děj dokáže udržet čtenáře v napětí až do poslední stránky.

 

70. Císařský oheň – 2. díl

Robert Lyndon

Série Cesta sněžných ptáků: 1. Cesta sněžných ptáků, 2. Císařský oheň

Uplynulo dlouhých devět let a hrdinové knihy Cesta sněžných ptáků se opět setkávají. Píše se rok 1081 a ctižádost byzantského císaře je bezmezná. Hodlá získat „ohnivou směs“ Východu, zázračný vybuchující prášek, který údajně mají na druhém konci světa v Číně. A tak se Vallon s přáteli vydává po Hedvábné stezce. Robert Lyndon dokázal to, co se podaří málokdy: pokračování historické ságy je opět strhující. Hlavní postavy prošly proměnou a přibyly k nim další; především záhadný mladík Lucas, který má své osobní důvody, proč se k Vallonovi připojit. Atmosféra děje vtáhne čtenáře do tehdejšího světa, vylíčeného s úžasnou barvitostí.

 

71. Doktore, poplach, jde o všechno! - 9. díl

Patrick Taylor

Série Irish country: 1. Doktore, fofrem, jde o život, 2. Doktore, teď to chce klid!, 3. Doktore, šťastný a veselý, 4. Doktore, to byste se divil!, 5. Doktore, bacha na ženský!, 6. Doktore, ne tak zhurta!, 7. Doktore, to je ale kotrmelec, 8. Doktore, tak na zdraví!, 9. Doktore, poplach, kde o všecko!, 10. Doktore, to se teda povedlo, 11. Doktore, hlavu vzhůru

Vítejte znovu v malebném irském městečku Ballybucklebo mezi jeho bodrými obyvateli, jejichž radosti i trable humorně a s láskou líčí Patrick Taylor. Opět se setkáváme s Fingalem O’Reillym, svérázným a občas drsným, ale obětavým doktorem, za nímž pacienti chodí nejen s neduhy, ale i s osobními trampotami. Teď se ale doktor ohlíží do mladých let, kdy se chtěl jako čerstvý absolvent lékařské fakulty oženit s půvabnou porodní asistentkou Deirdre Mawhinneyovou. Jeho plány tehdy překazila válka; on narukoval jako vojenský lékař na bitevní křižník a Deirdre. Vzpomínky na dobu, kdy odpovídal za zdraví dvanácti set členů lodní posádky a léčil mnoho zraněných, už naštěstí vybledly a života v městečku se dávno netýkají. Doktor a jeho mladší kolega se ale i tak musejí vypořádat s náročnými úkoly – zastavit epidemii zarděnek nebo potlačit výskyt podivné tropické nemoci. A pak jsou tu problémy, které do medicíny rozhodně nespadají, třeba nesmiřitelný boj účastnic soutěže o nejlepší domácí ovocný koláč nebo spor otce a syna, v němž jde o synovu budoucnost.

 

72. Doktore, to byste se divil! – 4. díl

Patrick Taylor

Série Irish country: 1. Doktore, fofrem, jde o život, 2. Doktore, teď to chce klid!, 3. Doktore, šťastný a veselý, 4. Doktore, to byste se divil!, 5. Doktore, bacha na ženský!, 6. Doktore, ne tak zhurta!, 7. Doktore, to je ale kotrmelec, 8. Doktore, tak na zdraví!, 9. Doktore, poplach, kde o všecko!, 10. Doktore, to se teda povedlo, 11. Doktore, hlavu vzhůru

Čtenáři románů Patricka Taylora znají Kinky Kincaidovou jako pohodovou hospodyni, která se stará o dva často velice přepracované doktory. Příhody, které prožívá v malebném irském městečku Ballybucklebo, jsou tak opravdické, jako by tady žila odjakživa.
Zdání však klame. Naše milá Kinky se narodila a vyrůstala jako Maureen O'Hanlonová na farmě v hrabství Cork v Irsku. Jako malá měla hlavu plnou snů, velké romantické srdce a k tomu zdědila po své matce zvláštní dar vidět, za hranice života', do říše tajemných sil - dobrých i zlých duchů a jiných kouzelných bytostí, jejichž srdceryvný nářek zaslechla kdysi poprvé za jedné zasněžené noci. Z dívenky vyrostla mladá sebevědomá slečna, která se nechce kvůli lásce vzdát svých snů a plánů. Roztáčí se napínavý příběh, ve kterém svou roli sehrají i staré irské legendy a pověry, příběh, který dívku nakonec dovede k poznání.

 

73. Doktore, tak za draví! – 8. díl

Patrick Taylor

Série Irish country: 1. Doktore, fofrem, jde o život, 2. Doktore, teď to chce klid!, 3. Doktore, šťastný a veselý, 4. Doktore, to byste se divil!, 5. Doktore, bacha na ženský!, 6. Doktore, ne tak zhurta!, 7. Doktore, to je ale kotrmelec, 8. Doktore, tak na zdraví!, 9. Doktore, poplach, kde o všecko!, 10. Doktore, to se teda povedlo, 11. Doktore, hlavu vzhůru

Fingal Flahertie O´Reilly – svérázný vtipný, někdy bručivý, ale vždy obětavý doktor – dál dojímá a rozesmává milovníky rozverných příhod z malebného irského městečka Ballybucklebo. Po nedávné svatbě se svou studentskou láskou Kitty by se nejraději oddal rodinnému životu, jenže kolem se pořád něco děje: jednou je tu úraz po pádu z koně, jindy podezřelý srdeční záchvat, milostné vzplanutí hospodyně Kinky, předsudky místních proti mladé lékařce Jenny nebo dokonce podvodné machinace při chrtích závodech. Doktor Fingal se musí s potížemi svých pacientů prát stejně, jako když před třiceti lety začínal v ambulanci pro nemajetné v Dublinu. Obětavostí i mladickým nadšením si získal uznání místních obyvatel, ovšem někteří z nich pak od něj očekávali příliš mnoho. Doktorské povolání ho zpočátku tak pohltilo, že se stalo příčinou rozchodu s jeho velkou láskou Kitty.
 

74. Španělsko panovníkům – 2. díl

Jean Plaidy

Série Isabela a Ferdinand: 1. Kastilie pro Isabelu, 2. Španělsko panovníkům, 3. Dcery Španělska

Když se Izabele, po mnoha útrapách a zklamáních, podaří vdát se za Ferdinanda, překonává všechna nebezpečí ve víře ve vlastní osud. Po pokoření Portugalska je královský dvůr svědkem vzestupu Tomase de Torquemady a vzniku obávané inkvizice. Avšak také příchod Kolumbova, který opouští svou lásku, aby mohl vyplnit své sny. Ambiciózní a nespolehlivý Ferdinand touží jen po tom, aby mohl vést své voje proti maurským pevnostem. Izabela je přesvědčena, že spolu dokáží zformovat a sjednotit celé Španělsko a vtisknout mu slavnou budoucnost.

 

75. Rudá v černé

K. J. Beneš

 

Detektivky:

76. Ochránce – 1. díl

David Morrell

Série Cavanaugh: 1. Ochránce, 2. Na ostří

Román zavádí čtenáře do atraktivního prostředí profesionálních ochránců osobní bezpečnosti významných a bohatých prominentů, kteří si mohou dovolit špičkové služby, jež dalece přesahují pouhou tělesnou stráž.

 

77. Manželka Ronalda Sheldona – 9. díl

Patrick Quentin

Série Petr Duluth: 2. Záhada pro herce, 3. Záhada pro loutky, 4. Záhada pro boháče, 6. Záhada pro poutníky, 8. Záhada pro černou vdovu, 9. Manželka Ronalda Sheldona

Americký autor, který používal pseudonym Patrick Quentin, napsal řadu poutavých a úspěšných knih. Jeho příběhy se obvykle odehrávají v komorním rodinném prostředí a jsou poznamenány pocity úzkostné podezíravosti lidí si nejbližších a pokrevně spřízněných. Tak je tomu i v detektivním příběhu, v němž se odhalují spletité rodinné vztahy, zejména otce k synovi, obžalovanému z vraždy známého a bohatého majitele nakladatelství.

 

78. Střižna smrti

Jilliane Hoffman

Tělo mladé studentky, jež zmizela z floridského nočního klubu, je nalezeno v odpadním kontejneru. Je to děsivá scéna, ale nic v porovnání s tím, co si dívka musela vytrpět před svou smrtí. Byla zdrogována a mučena – a všechno bylo nafilmováno, aby se to mohlo promítat pro zvrhlá individua v jakémsi snuff klubu.
Detektiv Manny Alvarez pracuje na vyšetřování vraždy spolu s mladou asistentkou státního zástupce Dariou DeBianchiovou. Reflektory médií se zaměří na obviněného, pohledného muže, který byl spatřen, jak odchází s mladou dívkou z nočního klubu. Ale bez pádného důkazu musejí oba zapátrat hlouběji, aby případ vyřešili.
Vyšetřování odhalí děsivé spojení mezi množstvím nevyřešených vražd a únosy odehrávající se po celé zemi. Jediné vodítko vede před nechvalně proslulého sériového vraha Williama Bantlinga alias Amora, který zná dotyčný snuff klub a tajemství, která se tam skrývají, více než dobře. Ale Bantling nechce dát svou hlavu lacino – chce se dostat z cely smrti. Pro Mannyho a Dariu noční můra teprve začíná. A jediná věc, která se ničivější než historie celého případu, je to, co leží před nimi.

 

79. Prachy – 29. díl

Ed MacBain

Série 87. revír

V tomto románu z poloviny 70. let McBain vyzrál k vrcholu autorských schopností, za něž bývá oceňován: jeho zápletky v té době zhutněly, stal se suverénním pánem nad stále narůstajícím počtem vedlejších zápletek a motivů, v úsporném, jakoby telegrafickém stylu jiskří dialogy jak elektrizované a postavy vystupují plasticky z papíru, aby ukázaly, že mají duši, mozek, ale i lehký, leč nezanedbatelný smysl pro humor.
Už je zase srpen, v Isole je opět vedro k zalknutí, o to větší panuje v neklimatizované služebně 87. okrsku. A do toho přijde ten požár. Šťastnější jsou ti z detektivů, kteří mají dovolenou. Steve Carella a Cotton Hawes k nim nepatří, Andy Parker ano. To on má na starosti vyšetřování požáru skladiště se zásobami za půl milionu, na jehož urychlení naléhá majitel. Pojišťovna mu prý v opačném případě odmítá vyplatit pojistnou částku.

 

80. Provokatér, Poldové, Není hluchý, jako hluchý

Ed MacBain

3 příběhy z 87. revíru.
Postavu zdánlivě nepolapitelného zločince Hluchého představil Ed McBain celkem třikrát. Stalo se tak v době, kdy jím smyšlené zločiny a bezmocná neohrabanost policie nápadně připomínaly skutečnost: americká veřejnost byla traumatizována atentáty na vysoce postavené státní úředníky a politiky a popularita policie se pohybovala hluboko pod bodem mrazu.

 

81. Soukromé očko

Co člověku vytane na mysli, když se řekne soukromý detektiv? Někomu možná Sherlock Holmes. Častěji asi Phil Marlowe, drsný, cynický samotář s nemírným sklonem k pití, který – slovy jeho duchovního otce Raymonda Chandlera – brázdí zlé ulice velkoměsta. Anebo možná Lew Archer slavného Rosse Macdonalda, Blockův Matthew Scudder a desítky dalších tvrdých mužů. Jenže jak čas plynul, společenství soukromých oček se rozhojňovalo o nové, dříve nevídané přírůstky. Ukázalo se, že i McBainův Milt Davis, jednoruký intelektuál Dan Fortune či soběstačné hrdinky Sue Graftonové dokáží čelit „zlým ulicím" a nástrahám osudu se stejným švihem jako jejich starší kolegové - a navíc okoření bezdeché napětí tu špetkou sexu, jindy zas svérázným smyslem pro humor.
Zkrátka a dobře, drsný život soukromých oček patří k detektivkám odjakživa a čas jim na přitažlivosti nic neubral. Čtyřiadvacet povídek v této antologii patří k nejlepšímu, co během uplynulého půlstoletí v tomto žánru vzniklo. Co zbývá? Otevřít knížku, pro jistotu si ve všech místnostech rozsvítit a zkontrolovat, jestli jsou zavřená okna a začít číst.
Výbor zahrnuje povídky:
- Raymond Chandler: Nesprávná oběť (The Pencil)
- Fredric Brown: Než přijde smrt (Before She Kills)
- Howard Browne: Tma jako v pytli (So Dark for April)
- Gault William Campbell: Ukradená hvězda (Stolen Star)
- Ross Macdonald: Za všechno můžou blondýnky (Guilt-Edged Blonde)
- Henry Kane: Spáchat sebevraždu se nesluší (Suicide is Scandalous)
- Richard S. Prather: Moment prozření (Dead Giveaway)
- Joseph Hansen: Surf (Surf)
- Michael Collins: Důvod zemřít (A Reason to Die)
- Ed McBain: Let smrti (Death Flight)
- Stephen Marlowe: Chtěná i nechtěná (Wanted-Dead and Alive)
- Edward D. Hoch: Není očko jako očko (The Other Wye)
- Stuart M. Kaminsky: Zlomené květy (Busted Blossoms)
- Lawrence Block: Pád z okna (Out the Window)
- John Lutz: Projížďka a blesku (Ride the Lightning)
- Sue Grafton: Nepřišla domů (She Didn't Come Home)
- Ed Gorman: Proč? (The Reason Why)
- Stephen Greenleaf: Iris (Iris)
- Bill Pronzini: Zachřesti hnáty, kostlivče (Skeleton Rattle Your Mouldy Leg)
 

82. Černá věž – 5. díl

P. D. Jamesová

Série Adam Dalgliesh: 1. Zahalte ji tvář, 2. Případ pro psychiatra, 3. Z příčin nikoli přirozených, 4. Rubáš pro slavíka, 5. Černá věž, 6. Smrt kriminalisty, 7. Pachuť smrti, 8. Plány a touhy, 9. Vraždy v nakladatelství, 10. Vím, že jsi vrah, 11. Smrt v sutaně, 12. Vraždy podle návodu, 13. Maják, 14. Soukromá pacientka

Klasická detektivka anglické autorky je založená na napínavém pátrání po pachateli surové vraždy v uzavřeném okruhu možných pachatelů.
Autorka s velkým smyslem pro psychologii postav vypráví příběh o záhadných vraždách mezi pacienty luxusního soukromého sanatoria na mořském pobřeží. V pozadí příběhu, který byl u nás televizně zpracován, stojí jako prvotní motiv lidská chamtivost a fanatismus, který se nezastaví před ničím.

 

83. Kniha mrtvých – 15. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Kniha mrtvých, tak se označuje márniční katalog, do něhož se zapisují všechna přijatá těla. Pro Kay Scarpettovou však tento výraz dostane i nový význam. Sotva se vzpamatovala z ošklivé bitvy s psychopatem na Floridě, rozhodla se změnit nejen prostředí, ale také způsob života. Přestěhovala se do historického Charlestonu v Jižní Karolíně a otevřela si neobvyklou soukromou forenzní patologickou praxi, jejíž služby nabízejí spolu s věrným Petem Marinem a neteří Lucy zdejším kriminalistům a koronerovi. Zdálo by se to jako ideální poklidný život, kdyby ovšem nemusela odjet se soudním psychologem Bentonem Wesleym do Říma, kde bylo objeveno tělo zmučené a zavražděné vycházející americké tenisové hvězdičky. A kdyby se v opuštěných bažinách nenašla mrtvola utýraného malého chlapce. A další zavražděná žena v milionářském sídle na pláži. Benton má mezitím plné ruce práce s prominentní pacientkou, která se nechala přijmout do nemocnice, kde působí jako psychiatr. Pacientkou, která už do jejich životů také zasáhla. Scarpettová tak stojí před zdánlivě nekonečným řetězcem navzájem propletených úmrtí. Kniha mrtvých se zaplňuje dál a dál, až se nakonec ztratí i Marino.

 

84. Scarpettová – 16. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Kay Scarpettová opustila soukromou forenzní patologickou praxi v Charlestonu a odjela do New Yorku, protože ji místní policie požádala, aby vyšetřila jednoho zraněného pacienta na psychiatrickém vězeňském oddělení v nemocnici Bellevue. Spoutaný Oscar Bane si vymohl osobně ji. Sotva se ho dotkne, začne Bane mluvit – a Scarpettová vyslechne jeden z nejbizarnějších příběhů, s jakým se kdy setkala. Ke zraněním přišel Bane v den vraždy – tu však podle všeho nespáchal. Scarpettová je na pochybách: Má co do činění s šílencem, který je na ni fixovaný? Anebo je jeho paranoidní historka pravdivá a skutečně ho sleduje pravý vrah? Jisté je pouze to, že někdo mučil a pak zabil mladou ženu – a brzy následují další úmrtí. Ať má tyto vraždy na svědomí kdokoli, ví na minutu přesně, kde se cíle jeho zločinů právě nacházejí. Vše ostatní jsou však pouhé dohady: Je to jeden člověk? Má v tom prsty vláda? A spojuje oběti vůbec něco? Společně s manželem Bentonen Wesleym, soudním psychiatrem, a neteří Lucy, která si nedávno založila vlastní firmu na forenzní zkoumání počítačů a počítačových sítí, se Scarpettová tentokrát pouští do kyberprostoru i možná až příliš živých ulic města za odhalením zprvu nevysvětlitelné a poté o to děsivější pravdy.

 

85. Výjimečný trest – 4. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Případ se odvíjí od pitvy brutálního zločince, popraveného za vraždu televizní moderátorky. Po jeho popravě se vyskytnou další případy, provedené stejným způsobem, a zpochybňují tak totožnost odsouzeného pachatele. Hrdinka zjistí, že záhadným způsobem zmizela veškerá dokumentace k tomuto případu a že se ani ve vlastním úřadě nemůže spolehnout na všechny spolupracovníky. Vědomí, jak nebezpečné individuum se beztrestně pohybuje po městě, jí dává sílu vyřešit obtížný případ přes všechny překážky ze strany oficiálních míst.

 

86. Let do nebezpečí

Arthur Hailey

Námětem novely je dramatický let a přistávání dopravního letadla, řízeného v krajní nouzi nekvalifikovaným pilotem, někdejším válečným stíhačem.

 

87. Predátor – 14. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

V dalším ze svých vzrušujících příběhů tentokrát soudní patoložka Kay Scarpettová spolupracuje s Národní forenzní akademií na Floridě. Rozplétá nejpodivnější případ, jaký kdy zažila, setkává se nejen s velmi neobvyklými fyzickými důkazy, ale také se znepokojivými náznaky, které ukazují, že přímo uvnitř Akademie působí vychytralý a zákeřný sabotér. Společně se svým týmem Scarpettová postupně odhaluje souvislosti mezi několika hrůznými zločiny a pravděpodobnými pachateli. Na Floridě vyšetřuje záhadné zmizení čtyř osob, které kdosi unesl z jejich poklidného domova. Vzápětí její kolega Marino nedaleko objeví brutálně zavražděnou stařenu. Zatímco uvězněný psychopat - a současně pokusný subjekt v rámci speciální výzkumné studie nazvané Predátor - Scarpettovou provokuje doznáními, která můžou být smyšlená, ale také pravdivá, počet úchylných vrahů pobíhajících na svobodě jako by neustále narůstal. Jde o náhodu, nebo jsou jednotlivé události vzájemně propojené? A dokáže moderní výzkum lidského mozku prozradit něco o metodách stále unikajícího psychopata?

 

88. V ohrožení – 1. díl

Patricia Cornwellová

Série Winston Garano: 1. V ohrožení, 2. Bez rizika

Vyšetřovatel massachusettské státní policie Win Garano je náhle odvolán ze studia na Národní akademii forenzních věd v městečku Knoxville v Tennessee - je pověřen, aby za pomoci moderních kriminalistických metod objasnil případ vraždy Vivian Finlayové, která byla spáchána před dvaceti lety, ne náhodou právě v Knoxville. Ačkoli je mu více než jasné, že vyřešení tohoto zločinu má pouze posloužit jeho nadřízené, státní zástupkyni Monique Lamontové, aby získala větší slávu a moc, netuší, že jej coby úspěšného a schopného, ale zároveň neústupného a tak trochu záhadného policistu zneužije ke svým cílům nejen tato přitažlivá, sobecká a ctižádostivá žena. Ještě dříve, než se ujme přiděleného případu a začne na něm pracovat společně s kolegyní Delmou Sykesovou, stává se sám svědkem zločinu a jeho nechtěným spoluaktérem. Čí životy jsou v této zjevně nečisté hře o politické posty v sázce? A kdo všechno v ní bude obětován? Win hledá viníky a odkrývá jejich motivy, nalezne je však i mezi těmi, které považoval za své přátele. Detektivní novela Patricie Cornwellové V ohrožení tentokrát vybočuje ze seriálové řady autorčiných příběhů, byť zůstává věrná forenzním disciplínám a kriminalistice. Dává nahlédnout do zákulisí politických machinací - do světa, který se neštítí využít zločinu pro zvýšení popularity a odstranění nepohodlných konkurentů, do světa, kde důvěra a poctivost jsou pouze prázdné pojmy. Sebestřednost a cyničnost jeho hlavních protagonistů se však kdykoli může obrátit proti nim samotným.

 

89. Kalné vody – 7. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Poslední den v roce není vždy spojen s bujarým veselím a nadějnými vyhlídkami. Právě na Silvestra je nalezeno mrtvé tělo investigativního novináře Teda Eddingse, zpravodaje agentury Associated Press. Bizarní, přísně střežené prostory loděnice, kam vojenské námořnictvo odkládá svá vysloužilá plavidla, ukrývaly tělo muže v potápěčské výstroji, který evidentně nezemřel nešťastnou náhodou. Na místo vraždy přijíždí doktorka Kay Scarpettová, hlavní soudní lékařka státu Virginie a zároveň poradkyně FBI pro soudní patologii. Nález antibible pravicového křídla militantního hnutí zvaného Noví sionisté v pozůstalosti mrtvého muže nasměruje vyšetřování do sféry národního a celosvětového významu. Akce se ujímá šéf Útvaru zvláštního kriminálního vyšetřování FBI Benton Wesley a jeho regionální partner v Richmondu Pete Marino, oba blízcí přátelé Kay Scarpettové.
Intenzivně připravovaná teroristická akce má jediný cíl, jemuž je podřízeno všechno úsilí Nových sionistů - získat ve prospěch jisté politicky rizikové země štěpný materiál k výrobě atomových zbraní. Je jasné, že zfanatizovaní teroristé se nezastaví před ničím, překotný vývoj událostí hrozí dalekosáhlou katastrofou. Ve chvíli, kdy všechno ostatní selhává, vstupuje do akce doktorka Scarpettová, aby spolu se svou neteří Lucy - počítačovou expertkou a zvláštní agentkou FBI - sehrála klíčovou roli a dokázala zdánlivě nemožné.

 

90. Posmrtný přístav – 18. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Poslední den šestiměsíčního školení na vojenské základně v Doveru se pro doktorku Kay Scarpettovou nevyvíjí podle plánu. Místo aby zapomněla na ranní nařčení z rasismu i znovu připomenuté dávné zážitky z Jižní Afriky a plně se soustředila na účinkování v CNN, kde má znovu vystoupit v prestižním televizním pořadu, ocitá se na palubě soukromého vrtulníku a naplno se už tam ujímá funkce ředitelky Cambridgeského forenzního centra. Nebyly to jen záhadná krutá vražda malého chlapce a stejně záhadné přiznání vraha, co donutilo její nejbližší spolupracovníky, aby se odhodlali k tak razantnímu kroku. Není normální, aby v márniční lednici začalo krvácet tělo muže, který během procházky se psem zemřel údajně na infarkt.

 

91. Stopa – 13. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Kay Scarpettová je nečekaně pozvána do Richmondu, odkud musela před pěti lety za nepříliš důstojných okolností odejít. Nový, nedávno jmenovaný virginský hlavní soudní lékař ji žádá o pomoc při objasňování záhadného úmrtí čtrnáctiletého děvčete. Okamžitě po příchodu na své bývalé pracoviště však Scarpettová zjistí, že celá věc je mnohem složitější. Navíc zažívá zklamání a šok, neboť instituci, kterou kdysi sama vybudovala, nachází v žalostném stavu. Nový šéf je intrikánský alibista podléhající politickým tlakům, vyšetřování komplikuje i FBI, richmondská policie zatím neprovedla ani nejzákladnější úkony, prostě je třeba začít úplně znovu a pozvolna rozplétat síť zdánlivě spolu nesouvisejících skutečností. K nim patří případ, který v jiné části Spojených států současně řeší Benton Wesley a neteř Scarpettové Lucy.

 

92. Ohnisko požáru – 9. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Další z napínavých detektivních příběhů, v nichž hlavní roli hraje šarmantní soudní patoložka Kay Scarpettová, se začíná odehrávat v okamžiku, kdy se Kay rozhodne vyrazit se svým přítelem Bentonem na romantickou dovolenou. Kay dostává tajuplný a hrozivý vzkaz: dopis podepsaný Carrií Grethenovou, nebezpečnou vražedkyní, kterou v jedné z předchozích knih Kay pomohla umístit do vězeňské psychiatrické léčebny. Benton je přesvědčený, že se Carrie - která bývala milenkou Kayiny neteře Lucy - chystá vrátit. Ještě než Kay stačí odjet, musí se podílet na vyšetřování úmyslně založeného požáru na jednom ranči. Carrii se zatím podaří uprchnout z léčebny a ocitá se mnohem blíž, než Kay a její přítel tuší.

  

93. Slyšte! – 54. díl

Ed McBain

Série 87. revér

Ten člověk, který spáchal vraždu, nosí naslouchadlo. Je hluchý - Policie mu přezdívá - Hluchý. Je to chytrý a inteligentní vrah. Posílá policii na 87. revír anonymně dopisy, ve kterých používá anagramy! Později posílá verše a úryvky z divadelních her W.Shakespeara. Posílá různé číselné kombinace, naznačuje. Vytváří své vlastní záhady, hraje si s policií a náramně se baví! Hluchý vrah něco chystá a chce na sebe upozornit. Chce být slyšen!

 

94. Poslední útočiště – 11. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

V Posledním útočišti zažívá Kay Scarpettová, populární hrdinka románů Patricie Cornwellové, těžký otřes. Virginská hlavní soudní lékařka a neúnavná bojovnice proti zlu je nejprve přepadena mezinárodně hledaným sériovým vrahem, který si říká Vlkodlak, a vzápětí se sama musí bránit podezření, že zabila vysoce postavenou představitelku richmondské policie. Během pátrání se postupně objevují stopy vedoucí k mocné a rozvětvené zločinecké organizaci. Dochází k dalším děsivým vraždám. A Scarpettová je neúprosně konfrontována s otázkami zasahujícími do jejího nejintimnějšího soukromí i do její minulosti.  Stejně jako předešlé autorčiny knihy i Poslední útočiště nabízí atmosféru plnou napětí a samozřejmě ani tentokrát nechybějí pozoruhodné detaily z oblasti soudní patologie. Na konci příběhu se ukáže, že vyřešený případ pro Kay Scarpettovou znamená zásadní zlom a že její život už nikdy nebude takový jako dřív.

 

95. Černý oběžník – 10. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Další z příběhů slavné americké autorky opět přivádí na scénu Kay Scarpettovou. Šarmantní soudní patoložka se začíná vzpamatovávat z tragických událostí ve svém okolí a věnovat se více své práci; její nový případ tedy může znamenat i povzbuzení. Jenomže nebude vůbec jednoduchý. Ve skladišti v přístavu byla nalezena mrtvola muže. A na ní divné chlupy. A nápis: Šťastnou cestu, vlkodlaku. Zdá se, že není možné jasně určit příčinu smrti, natož pak oběť identifikovat. Tím ovšem problémy zdaleka nekončí. Ve vedení policejního oddělení se totiž mezitím ocitla velmi ambiciózní zástupkyně velitele, která si s sebou přivedla vlastní tým. Detektiv Marino, Kayin přítel a pravidelný spolupracovník, je odstaven. Její neteř byla postřelena v akci. A v úřadě proti ní někdo útočí, dokonce se ji pokouší očerňovat i na ministerstvu. Vše vrcholí, když se k ní někdo opakovaně pokusí vloupat. Teprve postupně přichází Kay na to, že všechny tyto události spolu až příliš souvisejí. Vyřeší tajemnou vraždu? Ubrání se proti útokům ve svém úřadě? A dokáže konečně překonat svůj smutek?

 

96. Mrtvá beze jména – 6. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Vánoce, svátky klidu a míru. A do nich... strach! Ve vzduchu se vznáší podivný opar těžkého zločinu. Mnohonásobný, mimořádně brutální vrah Temple Brooks Gault znovu zaútočil. Obětí je mladá žena, jejíž zohyzděné tělo bylo nalezeno v zapadlém koutě zasněženého newyorského Central Parku. Rukopis vraha nenechává zasvěcené na pochybách, že jde o další ze série zločinů muže, který zabíjí nejen pro zvrácené ukojení sadistických pudů, ale usiluje o mnohem více. Stále troufalejší a okázalejší demonstrace vlastní převahy nad vším a všemi, provokativní sebevědomí a nezvladatelné nutkání předvést se světu - a zejména soudní patoložce Kay Scarpettové - znásobují Gaultovu touhu volit ještě drastičtější a brutálnější prostředky k fyzické likvidaci všech, o jejichž smrti, ať promyšleně či spontánně, rozhodne.
Scarpettová nepochybuje, kdo je na řadě nyní. Je pouze otázkou času, kdy psychický teror rafinovaného zločince vyústí v další smrt nevinného člověka. Karty jsou rozdány a cestující podzemní dráhy netuší, co se v jejich bezprostřední blízkosti odehrává.

 

97. Za řekou Styx – 5. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Vražda jedenáctileté dívenky Emily, jejíž mrtvé a zohavené tělo je nalezeno na břehu jezera, rozruší snad poslední oázu klidu a bezpečí Severní Karolíny - ospalé, poklidné městečko Black Mountain. Jeho obyvatelé si zakládají na své spořádanosti a mírumilovnosti, a pokud se mají vyznat v něčem tak nepochopitelném, jako je vražda v jejich okolí, jsou schopni šmahem odsoudit i zcela nevinného člověka. Vyšetřování se ujímá místní policie, která na pomoc přizve trojici odborníků - doktorku Kay Scarpettovou, hlavní soudní lékařku státu Virginie, Petea Marina, šéfa oddělení vražd z Richmondské policie, a předního specialistu FBI Bentona Wesleyho. Právě jim se totiž podařilo odhalit mnohonásobného vraha, jehož zločinecký rukopis se nápadně podobá novému případu. Vše nasvědčuje tomu, že hledaný a spravedlnosti stále unikající muž tentokrát zavítal i do Black Mountain. Sotva se však rozběhne vyšetřování, objeví se za podivných okolností další mrtvola. Napětí eskaluje, pravděpodobná vyšetřovatelská verze dostává značné trhliny, kupí se nové poznatky a důkazy, vrahovy stopy získávají stále jasnější kontury. Zavedou nás až na vysoce specializované pracoviště, do výzkumného ústavu, v odborných kruzích bizarně přezdívaného Umrlčí farma.

 

98. Moucha – 12. díl

Patricia Cornwellová

Série Kay Scarpettová: 1. Postmortem, 2. Předmět doličný, 3. Příčina smrti, 4. Výjimečný trest, 5. Za řekou Styx, 6. Mrtvá beze jména, 7. Kalné vody, 8. Nakažlivá smrt, 9. Ohnisko požáru, 10. Černý oběžník, 11. Poslední útočiště, 12. Moucha, 13. Stopa, 14. Predátor, 15. Kniha mrtvých, 16. Scarpettová, 17. Faktor Scarpettová, 18. Posmrtný přístav, 19. Krvavá mlha, 20. Naleziště, 21. Prach, 22. Vlastní krev

Kay Scarpettová se vrací. Začala nový život. Odešla z virginského úřadu lékařské vyšetřovatelky, přestěhovala se na slunnou Floridu a začala působit jako soukromá poradkyně v oboru soudního lékařství. Dokonce si i pořídila psa, ale poklidný život v soukromí stále nepřichází. Scarpettová se pořád nedokáže vyrovnat s Bentonovou ztrátou ani s Vlkodlakovým útokem. Jednoho dne jí zavolá koroner z Baton Rouge kvůli jakémusi nevyřešenému případu zavražděné ženy. Scarpettová je ochotna mu pomoci; ví, že v Baton Rouge dochází k podivným zmizením mladých žen, která zůstávají nevyřešena, a že by tato vražda mohla s dalšími případy souviset. Jenže jí zatím nedochází, jak moc spolu vše souvisí doopravdy.

 

99. Vražedná léčba – 3. díl

Leonard Goldberg

Série Joanna Blalocková: 1. Vražedný lék, 2. Smrtící praxe, 3. Vražedná léčba, 4. Smrtelná žatva, 5. Smrtelné odhalení, 6. Smrtící prostředky, 7. Vražedné procedury, 8. Mozkové vlny, 9. Virus

Soudní patoložka Joanna Blalocková je zaskočena dvěma zdánlivě banálními případy - mladá studentka práv umírá těsně před transplantací kostní dřeně a stejný osud stihne i postarší ženu, kterou čekala podobně náročná operace. Současně stojí před řešením dalšího složitého úkolu - za pomoci počítačové technologie musí sestavit tvář oběti vraždy, jíž pachatel zničil obličej a uřízl konečky prstů, aby zabránil identifikaci. Kousek po kousku se začíná rýsovat portrét zavražděného a Joanna si s hrůzou uvědomuje souvislost mezi touto obětí a případem úmrtí dvou pacientek. Netuší však, že svým pátráním ohrožuje někoho, kdo zabil ne jednou, ale mnohokrát.

 

100. Pacient číslo jedna

Leonard Goldberg

Nový thriller z lékařského prostředí od bestselleristy tohoto žánru, tentokrát s politickou zápletkou. V Los Angeles probíhá schůzka amerického a ruského prezidenta, setkání státníků tradičně doprovází série slavnostních obědů a večeří. Na ruské recepci se podává výborný kaviár, nikdo z hostů – včetně obou vládců světových mocností – ale netuší, že společně s ním polyká i nebezpečný toxin… Prominentí pacienti s žaludečními problémy jsou bezodkladně převezeni do místní nemocnice, tam však číhá další nebezpečí – po zuby ozbrojení čečenští teroristé. Jejich požadavky jsou nesplnitelné, jejich hrozby čím dál znepokojivější. A stav americké hlavy státu, postižené navíc vzácnou chorobou, se rychle zhoršuje. Jedinou nadějí na odvrácení všech nebezpečí se nakonec stanou dva členové místního personálu, bývalý vojenský lékař David Ballineau a odvážná sestra Carolyn Rossová.  

 

101. Smrtící praxe – 2. díl

Leonard Goldberg

Série Joanna Blalocková: 1. Vražedný lék, 2. Smrtící praxe, 3. Vražedná léčba, 4. Smrtelná žatva, 5. Smrtelné odhalení, 6. Smrtící prostředky, 7. Vražedné procedury, 8. Mozkové vlny, 9. Virus

Osazenstvo renomované losangeleské nemocnice Memorial zachvátil strach. Řádí zde totiž nebezpečný vrah a šílenec. První lékař umírá v bolestech a bezmocné hrůze připoután na operační stůl. Druhý podléhá surovým ranám ostře nabroušené sekery. Třetího čeká podobně hrůzný konec ve výzkumné laboratoři. I jeho, stejně jako oba předchozí, vrah po smrti odborně vykastruje. Kdosi trpí chorobnou záští vůči doktorům z nemocnice - někdo natolik zkušený a sadistický, aby dokázal proti každé ze svých obětí použít metod její lékařské specializace. Soudní patoložka Joanna Blalocková stojí tentokrát tváří v tvář dvěma zásadním problémům: Kdo je ten prohnaný, posedlý a až k zbláznění nepolapitelný vrah? A jakou smrt si připravuje pro ni.

 

102. Virus – 9. díl

Leonard Goldberg

Série Joanna Blalocková: 1. Vražedný lék, 2. Smrtící praxe, 3. Vražedná léčba, 4. Smrtelná žatva, 5. Smrtelné odhalení, 6. Smrtící prostředky, 7. Vražedné procedury, 8. Mozkové vlny, 9. Virus

Na pánských toaletách v odletové hale losangeleského mezinárodního letiště je nalezen zavražděný neznámý cestující a policie brzy odhalí, že zřejmě šlo o teroristu. Ovšem otázka, kdo a proč ho zabil, znepokojivě zůstává bez odpovědi. FBI požádá soudní patoložku Joannu Blalockovou, aby v přísném utajení provedla pitvu. Doktorka Blalocková ani její partner, detektiv z oddělení vražd Jake Sinclair, dlouho netuší, co všechno se za vraždou skrývá.
Potom sanitka přiveze do nemocnice Memorial pacienta s příznaky smrtelně nebezpečné formy neštovic. Umírající muž nakazí přítomný zdravotnický personál včetně Joanny. Obětí přibývá, ze života v izolovaných podzemních prostorách Výzkumného virologického centra se stává noční můra. Ovšem i tento děs je pouze varováním a předzvěstí mnohem horší katastrofy.

 

103. Trojice

Sarah Lotzová

Čtyři letecké katastrofy na čtyřech kontinentech během jednoho jediného dne. Svět je v šoku a na pokraji paniky. Vyšetřovatelé vylučují jednu příčinu za druhou – za pády letadel nestojí ani teroristické útoky, ani nepřízeň počasí. Jako zázrakem je přežily tři děti a jistý náboženský fanatik došel skálopevného přesvědčení, že ti tři – novináři je nazvali Trojice – zvěstují apokalypsu. A že bude třeba začít se připravovat na soudný den. Co když má pravdu? A byli opravdu jen tři? A může za jejich podivné chování skutečně jen šok z prožitého traumatu a neutichající zájem médií?

 

104. Smrtící prostředky – 6. díl

Leonard Goldberg

Série Joanna Blalocková: 1. Vražedný lék, 2. Smrtící praxe, 3. Vražedná léčba, 4. Smrtelná žatva, 5. Smrtelné odhalení, 6. Smrtící prostředky, 7. Vražedné procedury, 8. Mozkové vlny, 9. Virus

Rezidenční čtvrtí Los Angeles otřese zničující exploze, při níž zahyne řada teroristů, ale také nevinných lidí, kteří měli tu smůlu, že bydleli v blízkém okolí. Na místo činu je povolána doktorka Joanna Blalocková, soudní patoložka, která má za úkol prozkoumat to málo, co z obětí výbuchu zbylo. Zpočátku se zdá, že k explozi došlo při chybné manipulaci s plastickou trhavinou. Záhy se však nečekaně objeví souvislosti s jiným zločinem - s již dříve spáchanou a dosud neobjasněnou vraždou. Joanna postupně získává usvědčující důkazy nejen díky mravenčí práci v laboratoři, ale především úzké spolupráci s Jakem Sinclairem, detektivem z oddělení vražd. Společně odhalují děsivé spiknutí jisté teroristické skupiny, jejíž vůdce má však mnohem ambicióznější plán, než si původně mysleli. Rozhodl se zavraždit samotného prezidenta Spojených států amerických. Aby Joanna s Jakem přišli věci na kloub a teroristy zastavili, pustí se do nemilosrdného souboje s neúprosně běžícím časem. S nasazením vlastního života se snaží zachránit prezidenta, zabránit škodám a obětem v Los Angeles, a tím vlastně ochránit celý národ.

 

105. Mozkové vlny – 8. díl

Leonard Goldberg

Série Joanna Blalocková: 1. Vražedný lék, 2. Smrtící praxe, 3. Vražedná léčba, 4. Smrtelná žatva, 5. Smrtelné odhalení, 6. Smrtící prostředky, 7. Vražedné procedury, 8. Mozkové vlny, 9. Virus

V Institutu pro výzkum mozku (BRI) Memoriální nemocnice v Los Angeles je zavražděna významná vědecká pracovnice, neuroložka, která vymyslela katetrové zařízení opatřené senzory, jež slouží k rozpouštění mozkových trombů, a zároveň odbornice na vláknovou optiku, Karen Crandellová. Při vyšetřování, které vede poručík z losangeleského oddělení vražd Jake Sinclair a s nímž mu značně pomáhá jeho přítelkyně, nadto forenzní patoložka z téže nemocnice, Joanna Blalocková, vyjde najevo, že se Karen podílela na tajném výzkumu pro CIA v oblasti přenosu mozkových vln a jejich převádění do obrazů, které představují projekci z paměťové banky dané osoby. Výzkumných dat se touží zmocnit kolegové z BRI, kteří jsou v mnoha ohledech na jejím výzkumu závislí.

 

106. Prostá pravda

David Baldacci

Kriminální thriller se odehrává ve Spojených státech dnešních dní.
Když doživotně odsouzený černý vězeň získá důkazy o své nevině a podaří se mu je propašovat z vojenského vězení až k Nejvyššímu soudu, začíná napínavá hra o jeho život a o dopadení pravých viníků. Mladý úředník soudu totiž tyto důkazy zcizí a poté, co začne pátrat na vlastní pěst, je zavražděn. Do hry je vtažen úředníkův bratr John, kolegyně od soudu, FBI, policie i JAG. Napínavý román zaujme i popisem práce u Nejvyššího soudu USA.

 

107. Dálkové ovládání – 1. díl

Andy McNab

Série Nick Stone: 1. Dálkové ovládání, 2. Zásah v krizi, 3. Spálený sníh, 4. Soumrak, 5. Den osvobození, 6. Temná zima, 7. Temná čerň, 8. Agresor, 12. Průstřel

V roce 1988 opouští Nick Stone Zvláštní letecké služby a brzy nato se zaplete do přestřelky vyvolané třemi teroristy IRA v Gibraltaru.Začíná pracovat pro britskou tajnou službu ve Washingtonu a odhalí zdánlivě nesmyslnou vraždu kolegy a jeho rodiny. Tu přežije jen přítelova sedmiletá dcerka Kelly. Nick ji vezme k sobě a spolu prchají před neznámými pronásledovateli. Stone je mistr svého řemesla, vynalézavý a nemilosrdný. Kdyby byl sám, bylo by všechno jednodušší. Starost o malou Kelly je pro něj velkou přítěží. Přesto spolu pronikají do temného světa násilí a korupce, ve kterém nelze rozlišit přítele od nepřítele. Když strhující příběh vrcholí k nečekanému závěru, odhalí Stone šokující pravdu o politicích, terorismu a obchodu. Pojítkem všeho je bezmezná lidská chamtivost.

 

108. Běh naslepo

Desmond Bagley

Napínavý román o britském agentovi, kterému se zdánlivě jednoduchý úkol na Islandu promění na boj o život. Alan Stewart, agent britské tajné služby, přilétá na Island, aby doručil nepatrnou zásilku. Do cesty se mu však staví nejrůznější překážky, napadení, sledování, vraždy. Stewart brzy pochopí tyto hry tajných služeb, agentů, mezi nimiž jsou zrádci. Rozhodne se poodhalit tajemství a od té doby se stává psancem, nepřítelem nejen pro ruskou rozvědku, ale i pro své bývalé spolupracovníky. Atraktivnosti dodává celému příběhu drsná islandská krajina, kterou autor popisuje s nebývalou znalostí.

 

109. Živá investice

Dick Francis

Tim Ekaterin je nadaný mladý bankéř. Tráví své dny v poklidném a veskrze solidním prostředí finančního ústavu, jediné dobrodružství slibují rozhodování o tom, komu úvěr dát a komu ne, a přece se mu dostane hned několika příležitostí dokázat svá slova: „Já se v životě nesetkal se situací, která by ve mně vzbudila strach o život." Tim totiž disponuje i výrazným smyslem pro čest a cítí za své činy osobní zodpovědnost. A protože to byl on, kdo bance doporučil poskytnout mimořádně vysokou půjčku na chovného hřebce, když se jeho od počátku riziková živá investice začne jevit katastrofálně, on sám se rozhodne zachránit, co se dá. Brzy pak může zvážit, jak je to s jeho přesvědčením, že není smrtelný.

 

110. Kola

Arthur Hailey

Moderní výroba a obchod s automobily, to jsou avantgardní technika, složité marketingové strategie, konkurenční boj už na vývojových pracovištích. Hailey strhujícím způsobem dává nahlédnout do mamutího koncernu a na osudech hlavních hrdinů i dělníků na páse ukazuje, jak člověk, lidské schopnosti a charakter i city ovlivňují chod společnosti a ta naopak vstupuje do jejich životů.

 

111. Osvícení – 2. díl

Stephen King

Série Osvícení: 1. Osvícení, 2. Doktor Spánek

Hotel Overlook je považován za nejkrásněji položené horské letovisko na světě, ale nový zimní správce Jack Torrance, jeho žena Wendy a jejich pětiletý syn Danny v něm spatřovali víc než jeho krásu. Jack viděl v Overlooku příležitost, zoufalý způsob, jak uniknout životní smůle a zoufalství, Wendy zase kýženou samotu, která by mohla být poslední příležitostí k zachování narušené rodiny, a Danny?
Danny, požehnaný i prokletý náhlým osvícením, darem předvídavosti, viděl věci, které přesahovaly chápání malého kluka. Ve sto deseti prázdných pokojích Overlooku viděl skryté zlo, které číhalo jen na ně. Podle tohoto románu natočil Stanley Kubrick film Shining s Jackem Nicholsonem v hlavní roli.

 

112. Kouřová clona

Dick Francis

Bývalého jezdce, teď hvězdu dobrodružných filmů Edvarda Lincolna požádá stará přítelkyně o službu: v Jihoafrické republice má několik koní, jejichž výsledky v poslední době neodpovídají jejich kvalitám. Mohl by se na to podívat a poradit jí? Ráda vy věděla, co odkazuje svým dědicům. Link právě skončil náročné natáčení, chtěl by si užít rodinu, ale Nerissu má rád, a tak se vydá do Jižní Afriky. Netuší, že dobrodružství, které ho ta čeká, nebude filmové, ale skutečné. A půjde v něm o život.

 

113. Konečná diagnóza

Arthur Hailey

Román Konečná diagnóza, vydaný v roce 1959, se stal prvním skutečným Haileyho bestsellerem. Autor svůj román umístil na oddělení, po jehož vyslovení většině z nás naskočí husí kůže na patologii. V dramaticky se rozvíjejících a vzájemně se prolínajících příbězích jednotlivých hrdinů plasticky ukazuje klíčový význam tohoto oddělení nikoli jen jako místa, kde se pitvají nebožtíci, ale především jako pracoviště, jehož hlavním úkolem je stanovit diagnózu pacientů a určit tak i jejich úspěšnou léčbu. Každý omyl může vyústit v tragédii končící mnohdy smrtí Hlavním hrdinou je starý doktor Joseph Pearson, primář patologie v nemocnici Three Counties, jenž svému oddělení, kterému vládne pevnou rukou, zasvětil celý svůj profesní a po úmrtí manželky i osobní život. Jak se vyrovnává starý rutinér s novými metodami medicíny, jak se mu daří sledovat a aplikovat nové profesní trendy to jsou klíčové otazníky, které zasahují i do osudů jeho nejbližších spolupracovníků mladého sekundáře Mika Seddonse a jeho snoubenky žákyňky Vivian Loburtonové či laboratorního technika Johna Alexandera, jeho manželky a jejich dosud nenarozeného dítěte Jak dopadne od počátku tušený střet dosluhujícího primáře s mladým ambiciózním doktorem Colemanem? Vždyť nakonec snaha všech pracovníků patologického oddělení je určena jedním cílem stanovit správnou konečnou diagnózu.

 

114. Smrtící nesmrtelnost – 3. díl

J. D. Robb

Série Eva Dallasová: 1. Smrtící nahota, 2. Smrtící sláva, 3. Smrtící nesmrtelnost atd.

Poručík Eva Dallasová, která má právě před svatbou se svým snoubencem, miliardářem Roarkem, je pověřena vyšetřováním smrti top-modelky Pandory. Hlavní podezřelou se shodou nešťastných náhod stává její přítelkyně, svérázná zpěvačka Mavis. Zdá se, jako by svět špičkového modelingu pod svým třpytivým povrchem skrýval ještě jednu, už ne tak elegantní tvář - tvář plnou násilí, chamtivosti a touhy po moci. Stopy ukazují na možného pachatele, avšak Evě její neomylný instinkt napovídá, že skutečná pravda se může skrývat někde docela jinde. Tam, kde by ji nikdo nehledal.

 

Pro děti:

115. Krakonoš a lyžníci

Jan Knitlová

Novela napsaná podle stejnojmenného filmu.

 

116. W. I. T. C. H. – 100 čarodějnických způsobu, jak zjistit všech o přátelství

Kolektiv autorů

Série Witch – Tajné knihy

Dobrodružná cesta na planetu přátelství s pěti magickými kamarádkami.

 

117. Jaká je Cornelia

Giulia Conti

Série Witch – Tajné knihy

Cornelia vypráví o sobě: od katastrof s Lilian po vzpomínky na Caleba, od strašlivých situací s vizáží po krasobruslařské úspěchy i nezdary. Nové příhody a spousta zajímavostí o čarodějce, která je nejvíc ,,trendy".

 

118. Čarodějky W. I. T. C. H. – Komiks 1 - 6

Elisabetta Gnone

Poslechněte si příběh, příběh o začátku věků. Kdysi před dávnými časy, kdy svět byl ještě mladý, žili duchové i tvorové pod jedním nebem. Existoval jen jeden Svět, jedna velká říše, ovládaná harmonií přírody. Jednoho dne však do království proniklo Zlo a zabydlelo se v srdcích duchů i tvorů. Jediný Svět se roztříštil na mnoho kousků. Říše se rozdělila na ty, kteří si přáli klid, a ty, kteří chtěli ovládat druhé a páchat zlo. Na ochranu a obranu dobra ve Světě byla vytvořena uprostřed nekonečna.

 

119. Jak se rodí bráškové

Jaroslava Paštiková

Knížka vtipnou formou popisuje život malé holčičky Aničky, které se narodí malý bráška.

 

120. Zlato bohů – 1. díl

Bear Grylls

Série Mise přežít: 1. Zlato bohů, 2. Cesta vlka

Mise přežít je jedinečná knižní řada pro děti od 10 let. Zahrnuje čtyři napínavé a poučné příběhy: Zlato bohů, Cesta vlka, Poušť škorpionů a Stopy tygra. Rychlý sled vzrušujících dobrodružství nabízí také spoustu použitelných praktických tipů a rad, jak přežít nejen v divočině.

 

121. Cesta vlka – 2. díl

Bear Grylls

Série Mise přežít: 1. Zlato bohů, 2. Cesta vlka

Ztraceni na Aljašce! Beck Granger a jeho strýc antropolog jsou na cestě do vesnice Anakat, kde žijí původní obyvatelé Aljašky. Vtom se jejich malé letadlo zřítí do aljašské divočiny. Strýc je při pádu letadla těžce zraněn a Beck ví, že nemůžou jen tak nečinně čekat, až je někdo zachrání. Musí si pomoci sami – a to rychle!
Se svým novým kamarádem Tikaanim putuje Beck krajinou divokých medvědů a poté do nehostinných hor, za nimiž teprve leží civilizace. Cestou musí přebrodit nebezpečnou řeku, shánět jídlo, aby nepadli únavou a přežili tuhé mrazy, a přečkat bouři ve vlastnoručně vyhloubené sněhové jeskyni. Beckova strhující dobrodružství jsou jako obvykle protkaná spoustou praktických tipů a rad, jak přežít v divočině a nejen tam.

 

122. České pohádky

Ivana Pilařová, Alexandra Niklíčková

Edice První čtení

 

KNIŽNÍ NOVINKY PROSINEC

Romány pro ženy:

1. Upálena zaživa

Souad

Souad vyrůstala v jordánské vesnici, kde panují doslova středověké poměry a v rodině má hlavní slovo otec. Ženy platí za méně než dobytek, jsou denně bity pro sebemenší maličkost, nemají nárok na vlastní názor, na vzdělání, na jediné slovo. Mohou pouze sloužit a být absolutně poslušné. A pokud se jen podívají na cizího muže, vyřknou nad sebou ortel smrti. Souad tento řád porušila: zamilovala se. Její štěstí však netrvalo dlouho, a když otěhotněla, mladík ji opustil. Dívka těhotenství tajila, protože věděla, co ji čeká. Sama zažila, jak byla z důvodu "cti" zavražděna její sestra. Nakonec rodina rozhodla - děvče se nemůže vdát, je bezcenné, proto je třeba ho odstranit. Úkolu se ujal švagr, který měl popravu provést. Když nazítří prala Souad na dvoře rodného domu prádlo, polil ji benzinem a škrtl zápalkou. Jenže dívka přežila. Ocitla se v nemocnici, ale lékaři i ošetřovatelky ji zanechali jejímu osudu, proto pomalu umírala. Nakonec se však přece jen dočkala pomoci: o její případ se začala zajímat pracovnice humanitární organizace, která ji po nekonečných peripetiích odvezla do Švýcarska. Po mnoha operacích a dlouhém léčení se Souad naučila znovu žít. Dokonce založila i rodinu. Nyní, po dvaceti letech, se rozhodla o svých zážitcích napsat. Nikoho neodsuzuje, uvědomuje si, že takový je prostě život tamějších lidí, kteří nepoznali nic jiného. Chápe, že matka vraždí své dcery, chápe, že její bratr zavraždil sestru, dlouho měla pocit, že i její "trest" byl zasloužený. Tato kniha je burcující výpovědí ženy, která se rozhodla porušit tabu nesnesitelného mlčení a promluvit za všechny, které podobné svědectví už vydat nemohou.

 

2. Jak milují ženy

J. B. Brabo

Život každého z nás je občas obdařován nečekanými zvraty, které, alespoň na první pohled přinášejí neřešitelné problémy a těžkosti. Autor si však v této knize více všímá těch příjemnějších změn, týkajících se něhy, lásky a citů. Ve svých povídkách ukazuje, že mnoho životních zvratů velmi často způsobují právě nenaplněné touhy a milostné prožitky. V knize vnímavý čtenář s velkou pravděpodobností najde něco, co by sám rád prožil nebo alespoň jednou za život vyzkoušel. Velká část příběhů je napsána na podkladě skutečných událostí. A protože jsou příběhy hrdinek situovány podle profesí, najdete v nich v mnoha případech známé prostředí, ve kterém možná právě vy žijete nebo pracujete. Životní a milostné situace, do kterých se naše hrdinky dostávají, jsou sdělovány zcela otevřeně, nezastřeně, tak jako naše myšlení, vyjadřování a jednání odpovídá jednadvacátému století. Není bez zajímavosti, že autor mistrně navozuje láskyplné, emotivní, líbezné až dráždivé situace, které čtenáře přimějí číst jednotlivé příběhy doslova jedním dechem.

 

3. Vznášedlo

Irena Obermannová

Nová kniha Ireny Obermannové přináší zbrusu nové povídky, napsané výhradně pro tuto sbírku, doplněné několika dalšími, které již vyšly časopisecky. Povídky jsou tak trochu artistický výkon, krasojízda na bílém koni, pirueta. Čím jsou kratší, tím je těžší je napsat. Vydat knihu povídek je pro autora vždycky výzva.

 

4. Rajská zahrada

Katie Ffordeová

O Nel, cudně žijící vdovu, jejíž život se od manželovy smrti točí v podstatě jen kolem tří odrůstajících dětí, domu plného psů a koček a práce v komunitě, kde organizuje farmářské trhy a snaží se pomáhat nemocným dětem, která trpí pocitem, že má celulitidu a nadváhu a marně se snaží s ní bojovat, se uchází veskrze atraktivní a hmotně zajištěný právník Jake. Evidentně o ni stojí, ona se však citu, jenž se rodí i v ní, dlouho tvrdošíjně brání. Oboustranná náklonnost přerůstá v boj o důvěru, z nějž nakonec Jake vychází jako vítěz a rytířský hrdina, jehož dobývání Nel po nekonečných peripetiích ráda podlehne.

 

5. Lži

Táňa Keleová-Vasilková

Viola a Viktor mají na první pohled téměř ideální manželství. Milují jeden druhého, dcerku Nikolku, svou práci. Viola je úspěšná módní návrhářka a Viktor novinář, momentálně na mateřské dovolené. Pro své přátele a známé jsou zajímavý pár, všichni je obdivují a závidí jim. Ale zdá se, že jejich vztah má přece jen trhliny. Jde o Viktorovy lži a přetvářky, které časem náhodou vyplavou napovrch. Viola je šokovaná, i když i ona má své dosud nepřiznané tajemství. Najednou neví, co dál.

 

6. Mladá, sexy a připravená na všechno – 1. díl

Susanne Frohlich

Následuje Oblíbené kousky. Vtipně, pohotově a uvolněně vypráví Susanne Fröhlich o blázinci všedního dne s „úplně čerstvým“ dítětem.

 

7. Noci s nepřítelem

Nancy Priceová

Manžel hrdinku, která ho z počátku milovala, fyzicky týrá a ta je ochotna udělat cokoliv, aby unikla jeho surovostem. Při vhodné příležitosti předstírá vlastní smrt, odjíždí do jiného státu a s vymyšlenou totožností touží normálně žít. Novou existenci a rozvíjející se citový vztah provází neustálý strach z odhalení a z manželovy pomsty. Hrdinčiny nejhorší obavy se naplní, dojde ke vzájemnému setkání, které jen zásahem náhody nekončí smrtí mladé ženy a jejího přítele.

 

8. Na útěku

Barbara Cartlandová

 

9. Město dívek – 1. díl

Patricia Scanlan

Série Město dívek: 1. Město dívek, 2. Město žen, 3. Město života

Začtěte se do příběhu tří mladých žen žijících v prostředí ovlivněném katolickou morálkou a neuznávající rozvod či svobodné mateřství, žen, které se musejí vypořádat se všemi problémy, jež jim přináší život, a právě v těch nejtěžších okamžicích oceňují magickou moc vzájemného přátelství.

 

10. Jejich láska

Vlasta Pittnerová

Čtyři povídky, ve kterých autorka zdůrazňuje kladné charakterové vlastnosti svých hrdinek.

 

11. Staré panny

Vlasta Pittnerová

Soubor pěti mravoličných povídek o údělu neprovdaných stárnoucích žen z venkovského a maloměstského prostředí na přelomu 19. a 20. století.
Povídky se soustřeďují většinou na neradostný a tíživý život neprovdaných žen na vesnicích a malých městech, kde byly vystaveny velmi často opovržení a ústrkům nejen od svých sousedů, ale často i od vlastní rodiny. Jiná situace ovšem nastala, pokud byly zámožnější, nebo časem zdědily majetek, který jim zajistil určitou samostatnost a odvrátil od nich pokořující závislost na příbuzných.

 

12. Žhavá zóna – 3. díl

Amanda Quick

Série Rainshadow: 1. Ztracená noc, 2. Zátoka lží, 3. Žhavá zóna,

Harmonie je svět plný záhad a jednou z nich je i ostrov Rainshadow. Přímo pod povrchem skrývá bludiště katakomb nebezpečné tajemství.
Halloween – se svými radostmi i starostmi – je pro každého prachového králíčka jako splněný sen. Jen se zeptejte Lylea, oddaného parťáka Sedony Snowové. Pro Sedonu je to však období plné nočních můr. I když jí nová práce správkyně malého hotýlku a restaurace na Rainshadowu pomáhá zapomenout na tragickou minulost, bizarní katastrofa v katakombách přivede do jejího podniku partičku neurvalých lovců duchů.
Na ostrov navíc dorazí Sedonin bývalý s tím, že ji chce získat zpátky, právě když se o ni silně zajímá jeden z nově příchozích - Cyrus Jones, který je novým šéfem Bratrstva ve městě. Se Sedonou má vlastní úmysly, ale i ty nejpropracovanější plány se nemohou měřit s vášní, která se na Rainshadowu rozhoří.

 

13. Pokřivená zrcadla

Amanda Quick

Leo, jestli čteš tyto řádky, jsem už mrtvá. Podvodnice a svůdnice Meredith Spoonerová žila na plné obrátky – a zemřela mladá. Teď se zdá, že za její zločiny bude platit Leonora Huttonová. Když od Meredith obdrží e-mail, dozví se, že na ni na jistém zahraničním účtu čeká spousta peněz a klíček k bezpečnostní schránce už je na cestě. Leonora nechce mít s těmi penězi nic společného, už tak stačí, že ji z krádeže obvinil Thomas Walker – zřejmě oběť Mereditina podvodu a svádění. Leonora se chce očistit, a tak se rozhodne mu peníze vrátit. V bezpečnostní schránce však najde další dvě věci. Jednou z nich je knížka o Zrcadlovém domě – sídle plném starožitných zrcadel, kde Meredith naplánovala svůj poslední podvod. Druhá věc jsou výstřižky z článků o třicet let staré vraždě, jež se tam odehrála – a do dnešního dne zůstala nevyřešená.Leonora Thomasu Walkerovi nabídne, že mu předá peníze, pokud jí pomůže zjistit, co se stalo. Meredith jí totiž Thomase Walkera popsala jako „muže, jemuž může věřit“.

 

Beletrie:

14. O lásce a jiných běsech

Gabriel Garcia Márquez

Jednoho říjnového dne se vypravěč příběhu stává svědkem odkrytí dvě staletí starého hrobu mladičké dívky. Poté, co spatří nádherný proud vlasů, to jediné, co z dívky zbylo, vzpomíná na pověst, již slýchal od svých předků. A my se tak v románu O lásce a jiných běsech vracíme do minulosti, do kolumbijské Cartageny konce 18. století. Když Siervu Maríi, jedinou dceru markýze de Casalduero, pokousal v den jejích dvanáctých narozenin pes nakažený vzteklinou, a ona přežila, byla označena za posedlou. Katolická církev, nekompromisní a zkostnatělá tehdy jako dnes, zná jediný úspěšný prostředek proti všem představitelným nemocem: vyhánění ďábla neboli exorcismus. V klášteře svaté Kláry, kam byla Sierva María uvržena, však začíná osudná milostná zápletka dvanáctileté dívky s šestatřicetiletým knězem, pravou rukou biskupa místní diecése, který namísto Satana objevuje lásku. Gabriel García Márquez popisuje nádherný, nicméně nenaplněný vztah dvou lidí - Sierva María a monsignore Cayetano Delaura nepředstavují latinskoamerickou podobu evropských "tajných milenců", protože platonická láska muže církve a mladé dívky posedlé ďáblem se jeví čistší, hlubší i marnější. Láska je podle Márqueze jistým druhem šílenství a šílenství bývá trestáno smrtí.

 

15. Řez do živého

Abraham Verghese

Strhující sága vzdává hold náročné práci chirurgů a umožňuje zblízka nahlédnout do života lidí, kteří své úsilí zasvětili poslání lékaře. Marion a Shiva Stoneovi jsou dvojčata narozená z tajného vztahu krásné indické jeptišky a britského lékaře v etiopské misijní nemocnici. Mezi chlapci vládne výjimečná duševní spřízněnost a spojuje je i zájem o medicínu, i když u každého se projevuje jinak. Bolestněji než skalpel je však rozdělí láska k ženě.

 

16. Bruno – Román psa

Julius Matis

 

17. Kapitán Nemo – 2. díl - Rozkazy z éteru

J. M. Troska

Trilogie Kapitán Nemo: 1. Nemova říše, 2. Rozkaz z éteru, 3. Neviditelná armáda

V druhém dílu trilogie Kapitán Nemo pokračuje dobrodružná cesta účastníků Farinovy výpravy. Poznávají tajemství mořského dna – a zbytky zničené Atlantidy, tvory na povrchu Země dávno vyhynulé, i podivuhodné bytosti mimozemského původu.

 

18. Město zmařených snů

John Cheever

John Cheever je považován za jednoho z nejerudovanějších amerických spisovatelů dvacátého století. Psal převážně povídky, v nichž se zabývá životem amerického maloměšťáka, který není schopen dostát americkému snu. Občas se sice jakoby osvobodí patetickou vzpourou, ale nakonec opět vyhasne a vrátí se do vyjetých, sterilních kolejí. Tématem povídek bývá nejčastěji manželský nebo rodinný život a vzpoura proti zajetému pořádku, následné vyhasnutí a rezignovaný návrat do vyjetých sterilních kolejí. Kromě shovívavosti prokazuje Cheever velký smysl pro prvky grotesky, absurdity a hororu.

 

19. Zloději hvězd

Nicole Mtawa

Nicole se rozhodne splnit si svůj životní sen: pomáhat potřebným v Africe. V Tanzanii poznává skutečnou pohostinnost, užívá si nekonečný obzor Indického oceánu a potkává lidi, jejichž osudy se jí hluboce dotýkají. Její srdce si především získá černošský mladík Juma, který za svým zářivým úsměvem skrývá zraněnou duši. Od svých sedmi let totiž žije na ulici a nemá vlastní rodinu ani domov. Mezi oběma se záhy vyvine něžný milostný vztah.

 

20. Zlatodějové. Tajemství císařské Prahy

Jan Bauer

Kdesi v Praze je prý od časů Karla IV. ukryt recept na lapis philosophorum, kámen mudrců. Pátrají po něm všichni alchymisté, včetně učeného Angličana Johna Deeajeho přítele Edwarda Kelleyho, tajemný hrabě Bragadino, císařský antikvář Jakub de Strada i tajný agent Tovaryšstva Ježíšova. Rudolfínské Čechy se stávají dějištěm dramatických událostí, v nichž jde až příliš často o život. Je onen alchymistický recept pouhou legendou, nebo skutečností? Kdo z těch, kteří o něj usilují s leckdy ne právě chvályhodnými úmysly, se ho nakonec zmocní?

 

21. Nindža

Eric van Lustbader

 

22. Znesvěcený hrob – 2. díl

Zuzana Koubková

Série Bratr Zdislav: 1. Ztracený templářský poklad, 2. Znesvěcený hrob

Bratr Zdislav, někdejší templář, nyní člen řádu johanitů, se zabydlel v Uhříněvsi a právě se usilovně zabývá jejími opravami, když jej osloví rychtář blízkého města Kostelce nad Černými lesy. Tentokrát jej nesužují obávaní lupiči, kteří se ukrývají v okolních hvozdech, nýbrž záhadná vražda, k níž došlo na místním hřbitově. Kdo rozkopal hroby nepokřtěných dětí, pohřbených za hřbitovní zdí? A proč je vjednom z nich nalezen zavražděný hrobník? Kostelecký rychtář se obává nejhoršího – totiž řádění pekelných sil, a i proto se obrátí na zbožného rytíře johanitu.

 

23. Polibek půlnoci – 1. díl

Lara Adrian

Série Půlnoční rasa: 1. Polibek půlnoci, 2. Polibek šarlatu, 3. Procitnutí půlnoci, 4. Nástup půlnoci, 5. Závoj půlnoci, 6. Popel půlnoci

Polibek půlnoci je první díl upírské milostné ságy americké spisovatelky Lary Adrian. Autorka ve svém poutavém románu stvořila temný svět, v němž se mistrně mísí napětí se scénami plnými spalující vášně. Kniha, která byla přeložena do několika jazyků, si získala příznivce po celém světě.
Tajemný přitažlivý cizinec pozoruje hlavní hrdinku, mladou fotografku Gabrielle, v přeplněném tanečním klubu. Dívka se později stane svědkyní brutální vraždy a děj nabírá nečekané obrátky. Gabrielle je uvržena do světa, o němž doposud neměla tušení - do světa plného stínů, kde žijí upíři, jejichž existenci si běžní lidé vůbec neuvědomují, a kde hrozí vypuknutí krvavé války. Lucan Thorne je upír, jehož posláním je už po staletí chránit nic netušící lidstvo před hrozbou zvrhlých upířích soukmenovců, kteří propadli zhoubné závislosti na krvi. Když potká půvabnou Gabrielle, jeho život se rázem změní. Ve chvíli, kdy si Gabrielle vyberou za terč jeho nepřátelé, pouští se sám do boje o její záchranu
- USA Today bestseller 2007
- Award Winner 2007 - Borders Books Bestselling Debut Novel (nejprodávanější kniha v druhém největším řetězci knihkupectví v USA)
- Evokující, svůdný, smyslný, vstupte do upířího světa a budete okouzleni.

 

Naučná:

24. Poker – Jak hrát a vyhrát

Lou Krieger

Poker je nejpopulárnější karetní hrou na světě. Pojí se v něm znalosti taktických pravidel se štěstím, pravděpodobností, schopností rozpoznat karty soupeře a kroky, které s nimi zamýšlí podniknout, a také s odvahou, schopností věřit si a podle svého úsudku investovat peníze. Tato kniha je přehlednou příručkou i studijním průvodcem, a tak se k ní můžete vracet, aniž byste ji četli od začátku do konce. Znáte-li již všechna pravidla a chcete se dozvědět více o pokročilých taktikách, nebo jestliže chcete určit nejlepší startovní kombinace pro každou běžnou variantu pokeru, nalistujte příslušnou kapitolu.

 

25. O matkách, dcerách a krizi střednho věku. Pomóóóc! Měním se ve svou matku

Gina McKinnonová

 

26. Jak lidé umírají

Sherwin B. Nuland

Odnepaměti je pro nás smrt čímsi děsivým, neznámým a záhadným, něčím, o čem raději nemluvíme. A přece jediný způsob, jak se zbavit strachu z konce, je pokusi se téma smrti odtabuizovat. Existuje nepřeberné množství odborných pojednání o smrti, ale jen málokdo se dosud pokusil střízlivě a objektivně popsat proces umírání. Důvěrné vylíčení toho, jak nás různé nemoci připravují o život tak jak je popsáno v knížce  Jak lidé umírají, nemá za cíl vyvolávat u čtenářů hrůzu, nýbrž spíše odbájnit proces umírání a pomoci nám od úzkosti.
Ačkoli cesty vedoucí ke smrti - stáří, infarkt, nehoda, Alzheimerova choroba nebo mrtvice jsou si podobné, každý z nás zemře odlišným a neopakovatelným způsobem. Za každou smrtí je příběh.  V knize Jak lidé umírají, vypráví Sherwin B. Nuland, chirurg a vysokoškolský učitel, různé příběhy o umírání, které poučují o tom, proč a jak umíráme, a naznačují možnosti, jež před námi stojí při úvahách o konci, jež nás nemine.

 

27. Skandál v Čechách/A Scandal in Bohemia

Sir Arthur Conan Doyle

Zrcadlový anglicko-český text.
Detektivní příběh Sherlocka Holmese jistě získá pozornost českého čtenáře svým zeměpisným určením. Leč je třeba ho hned na úvod zklamat: Čechy zde nepředstavují zemi Rakousko-Uherského mocnářství, ale jakýsi pohádkový útvar. Už jen proto, že žádný český král tehdy nepanoval. Nicméně příběh o milostném příběhu panovníka a prohnané Ireně Adlerové je napínavý a zajímavý už jen proto, že A. C. Doyle byl znám svým rezervovaným postojem k ženám s jedinou výjimkou, kterou byla právě zpěvačka Irena Adlerová ze Skandálu v Čechách.

 

28. Mazarinův drahokam/The Adventure of the Mazarin Stone

Sir Arthur Conan Doyle

Další z případů Sherlocka Holmese v bilingvním vydání.

 

29. Ďáblovo kopyto/The Adventure of the Devil´s Foot

Sir Arthur Conan Doyle

Bilingvní nezkrácené texty. Česko anglická verze.

 

30. Umírající detektiv/The Dying Detective

Sir Arthur Conan Doyle

Bilingvní česko-anglický nezkrácený text s komentářem.

 

31. Tři případy Sherlocka Holmese/Three Case sof Sherlock Holmes

Sir Arthur Conan Doyle

Bilingvní vydání tří povídek Arthura Conana Doyla s Sherlockem Holmesem v hlavní roli - Šplhající muž, Lví hříva a Podnájemnice v závoji. Na levé stránce text v originálu - na stránce pravé český překlad. Opatřeno komentářem.
- autentický text jako motivační element

 

32. Hlava Caesarova/The Head of Caesar

G. K. Chesterton

Katolický kněz G. K. Chesterton (1874–1936) patří mezi nejplodnější anglické spisovatele první poloviny 20. století. Je autorem mnoha literárních děl i náboženských pojednání. Nesmrtelně se zapsal do literatury jako autor neobvyklého detektiva otce Browna, svérázné, poněkud směšné postavičky v kněžském rouchu, jenž na rozdíl od svého „kolegy“ Sherlocka Holmese neřeší případy za pomoci chladné dedukce, nýbrž díky hluboké znalosti lidské povahy a psychologie. Výbor Neviditelný muž obsahuje tři povídky: Neviditelný muž, Zvláštní zločin Johna Boulnoise a Hlava Caesarova.

 

33. Upír v Sussexu/The Adventure of the Sussex Vampire

Sir Arthur Conan Doyle

Bilingvní nezkrácené texty. Česko anglická verze.
Kniha obsahuje 3 případy Sherlocka Holmese: Upír v Sussexu, Na starém zámku v Shoscombe a Barvíř na penzi.

 

34. RAW kuchařka

Dunja Gulin

Syrová strava je ještě něco víc než jen smoothies a strouhané mrkve. Stále více a více lidí se obrací na syrovou stravu, aby jim dodala energii, posílila imunitní systém, vyčistila jejich kůži, pomohla zhubnout a zůstat štíhlými. Zahrňte syrovou stravu do svého života.
Existuje množství různých pokrmů a způsobů práce se syrovou stravou k vytvoření zajímavé, udržitelné potravy, aniž byste museli složitě shánět přísady nebo trávit hodiny přípravou. Tato přátelská kuchařka je ideálním průvodcem pro začlenění syrové stravy do vašeho života a pro pochopení, jak mohou být některé ingredience nejen chutné a atraktivní, ale také velmi prospěšné pro vaše zdraví. Nejen zdravá strava, ale také pochutnání si.
V kapitolách o smoothies, snídaních, polévkách, salátech, hlavních jídlech, svačinkách a dezertech najdete něco na každý den, pro každou příležitost i při chuti na něco k jídlu. Zkuste gazpacho vyrobené ze zralých rajčat, fenyklové a cuketové carpaccio marinované v dresinku z octu a hořčice, sladké třešňové pokušení s pomletými ořechy a sušenými třešněmi nebo fantastické brownie kostky s kešu polevou. Budete se divit, čeho můžete dosáhnout v rámci zásad syrové stravy a jak dobře se budete cítit – i když ji jen čas od času zahrnete do vaší pravidelné obvyklé stravy.

 

35. Darebáci v rouchu

Tomek Lehnert

Interní kronika současných čínsko-tibetských intrik v linii Karma Kagjü buddhismu Diamantové cesty. Popisuje hledání následovníka šestnáctého Karmapy.

 

36. Emília Vášáryová – Stále ma cestě

Marie Reslová

Biografie herečky E.Vašáryové se vyznačuje vysokou faktografickou hodnotou, čtivostí a bohatou fotografickou přílohou.

 

37. Učebnice angličtiny

Milena Vodičková

 

38. Chováme exotické ptactvo

Petr Podpěra

 

39. Panovníci českých zemí ve faktech, mýtech a otaznících – 3. díl

Vladimír Liška

Série Rozluštěná tajemství: 1. Vládci českých zemí, 2. Vládci českých zemí 2, 3. Vládci českých zemí 3

Vladimír Liška se vrací s již třetím dílem úspěšných medailonků významných českých králů a knížat. Tentokrát nám důkladně představí Soběslava I., Vladislava II., Soběslava II., Jindřicha Korutanského, Karla IV., Vladislava II. Jagelonského, Maxmiliána Habsburského a Karla VI. Erudované texty doplňuje bohatý ilustrační materiál.

 

40. Hranice světů – 2. díl

Philip J. Imbrogno

Série Záhady kolem nás: 1. Mlha, 2. Hranice světů

Philip J. Imbrogno více než třicet let působí jako vědec a odborník na paranormální jevy. Vyšetřoval nebo byl přímo svědkem neuvěřitelných fenoménů, které posunují hranice reality. V knize Hranice světů předkládá ty nejvíce šokující případy své kariéry, doplněné o výpovědi očitých svědků. Kniha obsahuje pečlivě zdokumentovaný výzkum toho nejpodivnějšího z podivného – únosy, blízká setkání, spatření yettiho, mořské obludy i krvežíznivou chupacabru. Imbrogno rozebírá zprávy o poltergeistech, mimozemských stvořeních, humanoidech, děsivých světlech, hlasech duchů a džinech. Pomocí posledních výzkumů v oblasti kvantové teorie nabízí vědecké analýzy toho, jak se mohou tyto fantómy času a prostoru zhmotňovat v našem světě. V řadě případů se jedná o poprvé publikované události.

 

41. Čtení o noži a mačetě

Zdeněk Kratochvíl

 

42. PODBRDSKO  XXIII/2016

V tomto čísle najdete mimo jiné články a studie:

Věra Smolová: K počátkům Příbrami – 800 let od první písemné zmínky

Jiří Pešta: Vražda v žežické myslivně roku 1816

Kristýna Doležalová: Osudy příbramské rodiny Wallensfelsů

Josef Velfl: 130 let příbramského muzea

Pavel Hynčica: Břekova Lhota na Sedlčansku v díle Jaroslava Habra

Hana Pátková: Poznámky k historii jízdního odboru Sokola v Příbrami

Martin Jindra: Stvba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách

František Bártík: Tábor Vojna na počátku 50. Let minulého století

Jan Dvořák: Z historie příbramské MHD

Martin Lang: Ke zrušení Vojenského újezdu Brdy - dokončení

… a mnoho dalšího zajímavého čtení.

 

43. Krásy naší země

Petr Dvořáček

Edice Naše země

 

44. Šátky a šály

Věra Brusnická

45 modelů, 5 technik v samostatných lekcích vázání šál a šátků

 

45. Rok s krtkem

Miroslava Sloupová

Hra a prožitek představují nejefektivnější způsob předávání informací a osvojování si nových poznatků. Princip učení hrou vyzdvihuje také tato publikace, nabízející ve 23 kapitolách konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi podle čtyř ročních období a na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Každá kapitola má cíl odpovídající RVP PV a je uvedena jedním z krtkových dobrodružství. Po poslechu motivačního příběhu následují rozmanité aktivity – řízená diskuze na cíleně volená témata, artikulační a grafomotorická cvičení, řešení drobných rébusů, jednoduché didaktické hry, výtvarné činnosti a tvoření z rozličných materiálů, pohybové hry s doprovodem písničky či básničky apod. Knihu ocení učitelky v MŠ, pracovníci mateřských center a vychovatelé předškolních dětí v dětských domovech, inspiraci v ní najdou i studenti pedagogiky a rodiče.
Miroslava Sloupová pracuje 25 let jako učitelka MŠ v Českých Budějovicích. Absolvovala střední pedagogickou školu, obor učitelství v MŠ.

 

46. Neobyčejný rok předškoláka

Markéta Mlčochová

Hry pro předškolní děti s kalendáriem významných událostí.
Knížku tvoří soubor her a aktivit inspirovaných dny, které připomínají významná výročí spjatá především s dětským světem. Můžeme tak s dětmi oslavit hrou den prvního úspěšného letu vrtulníkem, den ptactva, vody nebo zdravého spánku, den bez aut, den stromů, den výživy, den Země, připomínku prvního metra na světě nebo prvních lyží v Čechách. Toto dětské kalendárium dětem přirozeně prohloubí znalosti o světě, navrhované činnosti potom kladou důraz na podporu vztahu ke knihám, na rozvoj výtvarného a hudebního cítění, jemné motoriky, grafomotoriky, fonematického sluchu, na učení prožitkem. Připomínání výročí a dnů významných v českém i světovém kontextu dětem umožní objevit příběhy vzniku věcí a jevů, které jsou jim důvěrně známé a které mají rády (boty, panenky, hračky, loutky, dopravní prostředky…), zároveň jde o příležitost, jak dětem přirozeně přiblížit dosud vzdálenější témata. Kniha obsahuje i návrhy pracovních listů.

 

47. Dramatická výchova v kurikulu současné školy

Radek Maruščák a kolektiv

Autoři objasňují současné místo dramatické výchovy ve školním vzdělávání a její pojetí v období probíhajících změn vzdělávacích trendů. Objasňují její jedinečnost, principy a základní strategie i metody. Úvod knihy je praktickým průvodcem možnostmi dramatické výchovy ve škole. Jádro publikace tvoří příklady lekcí, v nichž se výrazně uplatňují metody dramatické výchovy. Jde o lekce s dětmi již realizované, uspořádané podle pedagogické náročnosti a uplatňovaných metod. Autoři upozorňují čtenáře i na možná rizika, která se při práci se žáky mohou vyskytnout. V závěrečné části zobecňují postupy modelu a různými náměty inspirují pedagogy k vlastní tvorbě podobných lekcí. Kniha je určena učitelům a studentům pedagogických fakult.

 

48. Vývojová psychologie

Kateřina Thorová

Kniha si klade za cíl podat srozumitelný výklad vývoje člověka v průběhu celého životního cyklu od početí po smrt. Chce vyvolat zájem o obor, ilustruje jeho zajímavost a pestrost. Snaží se seznámit čtenáře s novými teoriemi a zajímavými výzkumy, předložit kontroverzní témata a rekapitulovat kritické názory. Poukazuje na rozdílnost různých pohledů, varuje před přílišnou unifikací a stereotypizací a snaží se vyvracet různá frekventovaná mylná přesvědčení a mýty, které jsou v oblasti vývojové psychologie v České republice rozšířené i mezi odborníky. Nabízí shrnutí nových vědeckých poznatků a snaží se čtenáře nasměrovat k otevřenému a kritickému myšlení.

 

49. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Igor Tomeš

Definice subjektů a objektů sociální politiky, vysvětlení základních pojmů a pojetí. Vysokoškolská učebnice.

 

50. Cesta životem, vývojová psychologie

Pavel Říčan

Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt.
Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů. Opírá se přitom zejména o koncepci tzv. biodromální psychologie, o poznatky psychoanalytiků a sociálních psychologů (koncepce E. Eriksona o vývojových stadiích a úkolech), ale pochopitelně nepřehlíží ani poznatky biologicky nebo kognitivně orientovaných badatelů. Výsledkem je kniha, která je víc než jen fundovaným a čtivým uvedením do jednoho vědního oboru - je průvodcem čtenáře po jeho vlastním životě a pomocníkem v jeho utváření.

 

51. Základy sociální práce

Oldřich Matoušek a kolektiv

Publikace nabízí základní orientaci v problematice sociální práce. Obsahuje úvodní teoretickou a hlavní výzkumnou část, která se věnuje názorům odborníků na sociální práci v kontextu současnosti.
Původní česká učebnice základů dynamicky se rozvíjejícího oboru seznamuje s historií i současnými přístupy v sociální práci. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Podrobně se věnuje významným současným paradigmatům a teoriím sociální práce (mimo jiné přístupy humanistickému, existenciálnímu, systemickému, kognitivně-behaviorálnímu, antiopresivnímu, sociobiologii). Autoři rovněž analyzují různé modely v práci s menšinami a ilustrují je příklady z praxe u nás i v zahraničí.
Kniha je určena studentům sociální práce, sociální pedagogiky a příbuzných oborů na univerzitách a vyšších odborných školách, sociálním pracovníkům v praxi, odborníkům v oblasti sociální politiky a státní správy.

 

52. Poruchy osobnosti

Ján Praško a kolektiv

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.Práce uvádí přehled ustavených skupin poruch osobnosti (paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histriónská, anxiozní - vyhýbavá, závislá, narcistická) i některé skupiny, které jsou výzkumem teprve navrhovány. Zabývá se vývojem poruch osobnosti od dětství a v průběhu dospělosti a možnostmi léčby. Protože problematika poruch osobnosti (psychopatií) má závažné sociální souvislosti, práce osloví nejen psychiatry, psychoterapeuty a klinické psychology, ale i sociální pracovníky, kriminology, etopedy a výchovné poradce a také studenty příslušných oborů. Práce je doplněna řadou kazuistik.

 

53. Slavíme s dětmi

Dagmar Šottnerová

Od narození až do pozdního věku se setkáváme s oslavami našeho života, našich narozenin i jmenin. Kniha se věnuje těmto radostným událostem. Jednak z pohledu tradic a zvyků, které doprovázejí narození člověka, včetně vysvětlení původu jmen, básniček, ukolébavek.. Jednak z praktického pohledu jako jsou hry, dárky, pohoštění, blahopřání.

 

54. Čeština poklepem a poslechem

Pavel Eisner

Rozmarný slovník, v němž se autor probírá spisovnou i lidovou češtinou, vyhledává výrazy s tajemným zvukovým nebo citovým pozadím a srovnává je s jinými jazyky.

 

55. Ve stínu královny

Lotfí Ben Chrouda

Bývalá kadeřnice Ben Ali Leila, manželka tuniského diktátora, označovaná Královna Kartága, prakticky sama tvrdě řídila stát. Černá magie, svévolné žalářování, záhadná zmizení: vše jí bylo dobré, jen aby se zbavila lidí stojících v cestě. Svědectví o její nevzdělanosti, hamižnosti a bezohlednosti šokuje. Myslíte-li si, že revolucí se vše změnilo, budete velmi překvapeni.

 

Detektivky:

56. Případ nastražené návnady, Případ nevlastní dcery

Erle Stanley Gardner

Další z detektivních příběhů Perry Masona, v němž mu záhadná klientka s maskou nechce prozradit svou totožnost.

 

57. Pravda a jiné lži

Sascha Arango

Henry je úspěšný spisovatel. Elegantní, velkorysý a nebezpečný muž.
Vede příjemný život – dokud mu jeho milenka nesdělí, že s ním čeká dítě. Je načase přiznat se své ženě. Ale musí jí opravdu říct všechno? Mnohem jednodušší je odklidit milenku z cesty.
A právě při tom se Henrymu přihodí fatální nehoda.
 

58. Hotel

Arthur Hailey

Co se může skrývat za zdmi luxusního hotelu? Na první pohled nic zajímavého, ale po chvíli bude čtenář překvapen, jaká velká i malá dramata se zde odehrávají.  Proč je najednou vévodkyně tak nezvykle nervózní a hysterická? Kam se poděl hlavní hotelový detektiv? Přijíždí majitel celosvětové sítě americky vedených hotelů jen na přátelskou návštěvu, nebo něco chystá? Prožijte pět dní ve vyhlášeném hotelu v New Orleans očima hostů, vedení hotelu i konkurence.

 

59. Černé peníze

Ross MacDonald

Příběh se odehrává v atraktivním prostředí kalifornského lázeňského městečka, v kterém se rekreují záhalčiví boháči. Mladý Peter Jamieson pověí detektiva Archera, aby odhalil skutečnou totožnost záhadného cizince, vystupujícího pod jménem Martel, který se zničeho nic zjevil v městečku s kupou peněz a popletl hlavu jeho snoubence Ginny.

 

60. Pach strachu a další kriminální příběhy

Krimi Signál

 

61. Záhada – 26. díl

Jonathan Kellerman

Série Alex Delaware: 1. Svědkyně, 2. Krevní test, 3. Nad propastí, 4. Moje druhé já, 7. Diabolský tanec, 8. Špatná láska, 9. Sebeobrana, 11. Klinika v Beverly Hills, 13. Monstrum, 14. Doktor Smrt, 15. Z masa a kostí, 16. Kniha vražd, 17. Ledové srdce, 18. Terapie, 19. Spasitel, 20. Únos, 21. Posedlost, 22. Impuls, 23. Kosti, 24. Důkaz, 25. Klam, 26. Záhada, 27. Oběti, 28. Vina, 29. Zabiják, 30. Motiv

Dlouhá léta býval hotel Fabourg místem jejich romantických schůzek, ale nyní tam Alex a Robin přišli naposledy. Hotel se zavírá, a tak se v jeho luxusních prostorách dnes večer sešli stálí hosté, aby při koktejlech zavzpomínali na vše hezké, co tady společně zažili. Ze všeobecného veselí se vymyká jediná osoba: uhrančivě krásná mladá žena, která za slunečními brýlemi marně skrývá smutek. Alex se neubrání úvahám, kdo to může být, co ji sem přivedlo - a jestli má něco společného s bodyguardem, který postává před hotelem. Když ho o dva dny později osloví Milo se žádostí o pomoc při vyšetřování děsivé vraždy, Alex ke svému zděšení ve zmasakrované oběti pozná ženu, která osaměle popíjela šampaňské. Zdá se, že v hotelu Fabourg strávila poslední hodiny svého života… Byla záhadná zaživa, a zůstala záhadná i po smrti. Jen velmi pomalu přicházejí Milo s Alexem na stopy hrůzného zločinu, jehož vyřešení je bude možná stát mnohem víc, než si dokázali představit.

 

62. Mlýny osudu – 4. díl

Johan Theorin

Série Oland: 1. Mlhy Olandu, 2. Smršť, 3. Zkamenělá krev, 4. Mlýny osudu, 5. Na velké planině

Uprostřed noci zabuší na dveře bývalého námořníka Gerlofa Davidssona dvanáctiletý Jonas Kloss a s hrůzou mu vypráví o tom, že na moři viděl loď, na jejíž palubě byli umírající námořníci a šílenec se sekyrou. Na Ölandu se zatím rozbíhá hlavní turistická sezóna, přijíždějí sem tisíce lidí, ne všichni tu ale chtějí strávit dovolenou nebo obdivovat krásy ostrova. Starý muž jménem Aron Fredh se vrací po mnoha letech z ciziny na Öland s jediným cílem: pomstít se. Vysvětlení je třeba hledat jak v minulosti, tak v přítomnosti, a především v bohaté rodině Klossových, která na ostrově vlastní přepychové rekreační středisko. Jediný Gerlof začíná tušit, kdo by mohl Fredh mohl být; zdá se, že se s ním dokonce kdysi dávno setkal.

 

63. Falešné alibi

Krimi Signál

 

64. Mrtvá váha

John Francome

Stájová jednička Phil Nicholas se po těžkém pádu sice uzdravil, ale pocit nebezpečí ho při dostizích zmrtvuje v sedle. Když se mu s pomocí psycholožky začíná dařit strach překonávat, objeví se šílenec, který si vylévá zlost na lidech kolem dostihů. Ve svém krvelačném tažení neváhá zavraždit i nevinnou dívku. Phila vyburcuje k neobyčejně odvážnému činu zpráva, že vrah unesl i jeho ženu.

 

65. Tak trochu šílení

Jeffery Deaver

Podle autorova mínění název vystihuje řadu postav knihy. A pokud prý někdo shledá, že vystihuje i samotného autora, je rozhodnut považovat to za lichotku. Když spatříme jméno Jeffery Deaver, okamžitě se nám vybaví nervy drásající thriller plný nečekaných zvratů, které postaví na hlavu veškeré naše detektivní dedukce, na které jsme byli tak pyšní. Bylo by ovšem nanejvýš nespravedlivé opomenout Deaverovy detektivní povídky, které autor označuje za svou "literární lásku". A ze sbírky Tak trochu šílení autorská radost přímo čiší. Podobně jako v předchozích Deaverových antologiích se i tentokrát setkáváme s panoptikem barvitých postav: pokřivenými asociály, zhrzenýými partnery, zdánlivě uťáplými agresory. Všichni aktéři si bezpochyby zaslouží nálepku, jakou jim autor přidělil v samotném názvu. Ano, jsou tak trochu šílení – což je přesně ten důvod, proč si jejich příběhy vychutnáme jako skutečnou krimilahůdku o třinácti chodech. A abychom nezapomněli: kdykoli nabudete dojmu, že v dané povídce už bylo řečeno vše a žádné další překvapení na vás nečeká, čtěte dál. Protože jedině tak zjistíte, jakou hru s vámi hraje Jeffery Deaver tentokrát.

 

66. Muž bez psa – 1. díl

Hakan Nesser

Série Inspektor Gunnar Barbarotti: 1. Muž bez psa

Prosinec v Kymlinge. Členové Hermanssonovy rodiny se scházejí, aby oslavili dohromady stopětileté výročí – otec Karl-Erik slaví 65 a nejstarší dcera Ebba 40 let. Nic se ale nedaří tak, jak to bylo naplánováno. V noci před „velkým dnem“ si Robert, černá ovce rodiny a nechvalně známá „celebrita“ z reality show „Zajatci z ostrova Koh Fuk“, vyjde na procházku a už se nikdy nevrátí.
A příští noc zmizí beze stopy Ebbin syn Henrik. Jedná se o zvláštní případ, kterému má přijít na kloub italsky vyhlížející kriminální inspektor Gunnar Barbarotti. Může to být náhoda, že dva lidé ze stejné rodiny odejdou pouhý den po sobě z téhož místa? Nebo se to děje podle plánu? Existuje mezi událostmi nějaká souvislost?

 

67. Soukromá jatka – 2. díl

Christina Larsson

Série Ingrid Bergmannová: 1. Pátá kniha Mojžíšova, 2. Soukromá jatka, 3. Neunikneš, 4. Silueta

Zaměstnanec sběrného dvora v městečku Sävenäs najde jednoho dne mezi odloženými předměty nový mrazák – a navíc plný balíčků mraženého masa. Rozhodne se, že ho odveze ke svému bratru Lennartovi, který má račí líheň a mohl by maso použít jako krmivo. Když však Lennart po několika týdnech jeden z balíčků rozmrazí, najde v něm mužskou nohu. Vyděšení bratři se rozhodnou, že se mrazáku co nejrychleji zbaví, a odvezou ho na vzdálené parkoviště, kde je vzápětí znovu objeven.

 

68. Kdo je vinen?

Josef Kratochvíl

Malá škola kriminalistiky

 

69. Posmrtná spravedlnost

Michael Baden

Thriller z amerického prostředí.
Světově uznávaný patolog a protřelý Newyorčan doktor Jake Rosen, zástupce hlavního koronera, se dává dohromady se svou kontroverzní partnerkou Philomenou „Manny“ Manfredovou, vytrvalou obhájkyní lidských práv a fanatičkou v nakupování, aby společně vyřešili sérii hrůzných útoků sužujících město. Útočník, jenž své oběti pronásleduje, uspává a potom prchá s ampulkami s jejich krví, si vyslouží přezdívku Upír. Manny zároveň obhajuje jednoho studenta prestižní soukromé střední školy – obviněného z uložení bomby do poštovní schránky, jejíž výbuch těžce zranil federálního soudce. Manny cítí, že jejímu klientovi je neprávem připisována vina, zatímco jeho parťák se jako syn velvyslance schovává za imunitu. Manny a Jake analyzují krevní vzorky a horečně pracují na rozluštění případu.
Dvě zápletky, zpočátku zdánlivě na sobě nezávislé, se nakonec protnou v napínavý příběh, v němž nechybí intriky a napětí, stejně jako vzájemně se prolínající láska, paličatost a profesionalita v humorně vylíčeném vztahu mezi hlavními hrdiny.
 

70. Oběť – 9. díl

Arnaldur Indridason

Série Erlendur: 2. Růže smrti, 3. Severní blata, 4. Dech smrti, 5. Hlas, 6. Jezero, 7. Mrazivá noc, 8. Seance smrti, 9. Oběť, 10. Propasti, 11. Chlad, 12. Duel, 13. Noc nad Reykjavíkem

V jednom bytě v Reykjavíku je nalezen muž s podříznutým hrdlem. Zdá se, že pachatel i oběť se znali, neboť nic nenasvědčuje násilnému vniknutí. Komisařka Elinborg spatří pod postelí kašmírový šál, který vydává podivnou vůni, a v kapse oběti je rovněž nalezena tzv. "znásilňovací droga". Erlendurova kolegyně tuší, že vražda byla odplatou za brutální zločin, který nebyl nikdy potrestán. Zatímco se komisař Erlendur snaží ve fjordech vyrovnat s traumatickými zážitky z dětství, vyšetřuje Elinborg vraždu, která otřese nejenom jí.

 

71. Záměna – 9. díl

Ken McClure

Série Steven Dunbar: 1. Dárce, 2. Úskok, 3. Diagnóza, 4. Experiment, 5. Havraní oko, 6. Neviditelný nepřítel, 7. Bílá hrozba, 8. Ve vyšším zájmu, 9. Záměna, 10. Tajemství

Steven Dunbar zjistil, že pacienti s beznadějnou diagnózou dostávají místo léků neúčinné placebo, aby zemřeli dřív a nezatížili tolik státní rozpočet. Během vyšetřování případu dojde k teroristickému útoku islámských radikálů. Ti nakazí obyvatele několika domů cholerou. Epidemii se podaří rychle zvládnout, pachatelé jsou zatčeni, jenže Stevenovi je to podezřelé.

 

72. Vražedná vášeň

Markéta Harasimová

Rodící se milostný vztah Liliany a Artura krutě poznamená hrůzný zločin. Oba pracují pro laboratoř vyvíjející revoluční lék proti rakovině - a právě o ten má zájem neznámá skupina zločinců, která se nezastaví před ničím. Vzrušující momenty, které Lil a Artur prožívají, nejprve naruší záhadné zmizení jejich kolegy, jenž za své vědomosti zaplatí životem. Sympatický, byť občas poněkud neortodoxní policejní komisař Ivan Hokr začíná pátrat po bestiálním vrahovi, který je však vždy o krok napřed. A krátce nato je unesen i Artur. Liliana se zmítá ve strachu o život milovaného muže, zatímco Hokr s kolegy bezvýsledně hledá pachatele. Smrtelné nebezpečí ovšem číhá také na Lilianu - a ten, který zpovzdálí tahá za nitky, je možná blíž, než by ji vůbec kdy napadlo…
Dostane osudem těžce zkoušená dvojice šanci naplno prožít svou lásku a vášeň?

 

Pro děti:

73. Gaston 1 – Z packalských archivů

André Franquin

Gaston je všehoschopný a všudypřítomný pomocník a poslíček v kanceláři, který je bezmezně oddaný své práci. Je pro své šéfy pravým požehnáním nebýt toho, že jej provázejí ty největší katastrofy a průšvihy, jaké si stěží dovedeme představit. Komiksový hrdina Gaston baví francouzské čtenáře již víc jak 50 let. Vymyslel si jej belgický kreslíř André Franquin zprvu jen proto, aby zaplnil prázdné půlstrany v časopise Spirou. Jeho hrdinu si však rázem oblíbili všichni čtenáři bez rozdílu věku, a dnes bychom marně hledali ve světovém komiksu většího popletu a smolaře, než je Gaston. Českým čtenářům se představuje chronologicky ve svých prvních stripech a těší se, že získá jejich přízeň stejně, jako se to podařilo jeho rozpustilému kolegovi Leonardovi.

 

74. Prázdniny ve hvězdách

Marie Grubhoferová

Je to příběh náctiletých studentů, kteří se vydali na dovolenou na Venuši, kde zažijí četná dobrodružství.

 

75. Modrá sojka

Max Brand

 

76. Zálezák

Zane Grey

Zálesák Milt Dale, vytržený z poklidného života v tichu horských lesů Divokého západu, se stane iniciátorem i svědkem vzrušujících událostí. Pomáhá přátelům v boji proti banditům a desperátům, překonává nejrůznější komplikace a nástrahy a přitom řeší vnitřní spor: Má se vrátit do společenství lidí, nebo zůstat při svém samotářském způsobu života v nezkrotné přírodě? Sugestivní líčení přírody potvrdilo autorovu výbornou znalost Divokého západu i lidí, kterým tento kraj učaroval.

 

77. V červeném údolí

G. F. Unger

Když Kate Meredithová přijíždí do arizonského kraje, aby se stala ženou důstojníka, je dostavník, kterým cestuje, přepaden Apači. Kate je jejich vůdcem zajata a darována jako odplata za dluh Johnu Morganovi, texaskému rančerovi Červeného údolí. I přes veškeré problémy si nádherné, ale kruté a nemilosrdné údolí zamiluje, a u Morganova hrobu přísahá, že jej ochrání pro svého nenarozeného syna. A to i za cenu vlastního života.

 

78. Biggles od 266. letky

W. E. Johns

Třináct povídek pilota Biggleswortha bojujícího u 266. letky u Royal Flying Corps, usídlené ve francouzském Maranique. Příběh se odehrává za první světové války.

 

79. Inspektor Biggles zasahuje

W. E. Johns

 

80. Biggles a jeskyně tisíce buddhů

W. E. Johns

Další Bigglesův případ se odvíjí v daleké poušti Gobi během poválečného období, kde se v Jeskyních tisíce Buddhů od konce 2. světové války schovává několik lidí a Biggles je má vyzvednout. Protože u oázy Nan-hukde je i Jeskyně, není vhodná přistávací plocha, Biggles s Bertiem odlétají a ostatní zatím upravují přistávací plochu. Dochází zde k mnoha komplikacím s čínskými vojáky a jejich velitelem Ma Changem a také s místními kočovníky. Nakonec vše ale dopadne dobře.

 

81. Biggles a záhada uloupeného zlata

W. E. Johns

Biggles a jeho přátelé řeší záhadu zmizení zlata, které bylo převáženo z australského dolu přes poušť do Port Darwinu. V poušti byl nalezen pouze jeep, kterým bylo zlato převáženo a mrtvá posádka. Stopy zločinců končí v poušti na jednom místě a dál nepokračují.

 

82. Biggles a rudá hvězda

W. E. Johns

Světem vládne studená válka. Čínu brzy zcela ovládnou komunisté a Sovětský svaz horečně rozvíjí jaderný program. Biggles dostává úkol vysvobodit skupinu vědců, které kdosi unesl na záhadné místo v Mandžusku. Tajný úkol, záhadný nepřítel, naprosté utajení. Pokud něco selže, nikdo Bigglesovi a jeho přátelům nepomůže.

 

83. Biggles proti drogové mafii

W. E. Johns

V Arábii se objevil nový druh drogy, zvaný Gurra a Biggles je poslán, aby ji zničil. Když přiletí na místo, kde rostla, vše bylo spáleno. Semena rostlin ale někdo odnesl a začal ji pěstovat jinde. Biggles začíná čelit šéfovi Nicolu Ambrimosovi a s pomocí Araba Zahara nalézá místo, kde se droga pěstuje - El Moab. Biggles s Gingerem jsou ale v El Moab zajati Ambrimosem, a tak drogu ničí Bertie se Zaharem. Biggles s Gingerem nakonec o chlup unikají oběšení.

 

84. Biggles - Černý kondor

W. E. Johns

Nevzrušivý život po 1. světové válce, který Bigglese i Algy, po pravdě řečeno, nudí, je náhle vystřídán děsivými událostmi a smrtelným nebezpečím, které prožijí s Dickpou, Bigglesovým strýcem, při hledání ztraceného pokladu Inků.

 

85. Biggles na vlastní pěst

W. E. Johns

Biggles je na dovolené v malebné vesničce Polstow. Zprvu poklidný pobyt ve vesnici se radikálně změní, když zde zahyne mladá dívka a několik dní poté i její hospodyně. Superinteddant Smalle, který je vyšstřováním případu pověřen, požádá Bigglese o pomoc, a ten se hned pouští do soukromého vyšetřování. Protože zde není služebně, nemusí se držet obvyklých postupů při vyšetřování, což v tomto případě přinese své výsledky. Biggles prověřuje každou, i tu nejméně pravděpodobnou možnost smrti obou žen. A právě při prověřování té nejnepravděpodobnější narazí na záhadnou věc. Spojí se se svýmy kolegy v Londýně, pak jde již najisto a odhalí vraha obou žen.

 

86. Derviš – 1. díl

Karel May

Cyklus Třemí díly světa: 1. Derviš, 2. Královna pouště…

Děj se odehrává dílem v Cařihradě a v Tunisu. Seznamujeme se s bohatým anglickým lordem Davidem Lindsayem a mladým malířem Vallertem a Paulem Normanem, kteří chtějí unést z harému Ibrahima Paši neprávem držené otrokyně Čitu a Zykymu. Začíná dobrodružný příběh plný překvapení. Na pomoc přichází také Kara ben Nemsi a tak se po mnoha útrapách podaří osvobodit alespoň Čitu. Zykyma však stále zůstává v zajetí.

 

87. Biggles Návrat velbloudích stíhaček

W. E. Johns

Biggles, Algy, Henry Watkins a několik dalších letců, letí nad město Duneville, kde byly zpozorovány tři německé balóny a devět stíhaček zvaných fokkery. Britská letadla Sopwithe (mezi letci známá jako velbloudi) se vydali k balónům. Henry Watkins, kterému se přezdívalo profesor vymyslel prostý plán, jak se zbavit neměckého pozemního dělostřelectva. Několik letadel spustí z výšky prázdné láhve, které budou dělat takový hluk, že to bude vypadat jako padající bomby. Fokkery se zaměří na tyto letadla, a Biggles, Algy a Watkins zatím zničí balóny. Všechno se daří podle plánu, jen musí Bigglesovi přijít na pomoc další letadla. Po přistání zjišťují, že velbloud Henryho Watkinse byl sestřelen. Biggles je z toho smutný.

 

88. V propastech stínů – 4. díl

Karel May

Cyklus V říši stříbrného lva: 1. V zemi černých stanů, 2. Vězeň bagdádský, 3. Tajemství babylónské věže, 4. V propastech stínů, 5. Ahriman Mirza, 6. Růže ze Šírázu, 7. V bažinách Ardistanu, 8. Na hoře Alláhově

Kara ben Nemsi a hadži Halef dva nerozluční přátele pokračují ve své dlouhé cestě do Persie. Neplánována odbočka hlouběji do Kurdistánu je zavádí až do oblasti,kde lze sehnat vzácny preparat-mast,zabranující stárnutí pleti-hadži Halef chce získat pro svou ženu Hanne omlazující mast a Kara ben Nemsi se přispůsobuje.Oba se dostávájí do společnosti skupiny Hamavandiů kurdského kmene,která vedena zakuklenou vůdkyni chce osvobodit jejich vlastní soukmenovce,kteří upadly do zajetí jejich nepřátel Davuhdijehů.

 

89. Tajemství babylónské věže – 3. díl

Karel May

Cyklus V říši stříbrného lva: 1. V zemi černých stanů, 2. Vězeň bagdádský, 3. Tajemství babylónské věže, 4. V propastech stínů, 5. Ahriman Mirza, 6. Růže ze Šírázu, 7. V bažinách Ardistanu, 8. Na hoře Alláhově

 

90. Biggles v džungli

W. E. Johns

Zmizení tří bělochů v džungli, nejasné zprávy o gangu Krále džungle, o bájném pokladu v rozvalinách dávných měst do sebe zapadají s obdivuhodnou přesností - ovšem až po napínavém pátrání a střetech, v nichž jde i neprůstřelným bigglesovcům o život.

 

91. Ahriman Mirza – 5. díl

Karel May

Cyklus V říši stříbrného lva: 1. V zemi černých stanů, 2. Vězeň bagdádský, 3. Tajemství babylónské věže, 4. V propastech stínů, 5. Ahriman Mirza, 6. Růže ze Šírázu, 7. V bažinách Ardistanu, 8. Na hoře Alláhově

 

92. Růže ze Šírázu – 6. díl

Karel May

Cyklus V říši stříbrného lva: 1. V zemi černých stanů, 2. Vězeň bagdádský, 3. Tajemství babylónské věže, 4. V propastech stínů, 5. Ahriman Mirza, 6. Růže ze Šírázu, 7. V bažinách Ardistanu, 8. Na hoře Alláhově

 

93. V bažinách Ardistanu – 7. díl

Karel May

Cyklus V říši stříbrného lva: 1. V zemi černých stanů, 2. Vězeň bagdádský, 3. Tajemství babylónské věže, 4. V propastech stínů, 5. Ahriman Mirza, 6. Růže ze Šírázu, 7. V bažinách Ardistanu, 8. Na hoře Alláhově

 

94. Na hoře Alláhově – 8. díl

Karel May

Cyklus V říši stříbrného lva: 1. V zemi černých stanů, 2. Vězeň bagdádský, 3. Tajemství babylónské věže, 4. V propastech stínů, 5. Ahriman Mirza, 6. Růže ze Šírázu, 7. V bažinách Ardistanu, 8. Na hoře Alláhově

 

95. Poslední upír – 2. díl

Christopher Pike

Alisa a její miláček Ray věří, že jsou posledními upíry. Vtom však v jedné oblasti Spojených států dochází k sérii brutálních vražd, které nemohl spáchat nikdo jiný než další upíři. Kdo mohl nové upíry stvořit? Kdo je zastaví?

 

96. Tygři, želvy, štěňata…

Kolektiv autorů

Edice tlapky

 

97. Babička

Božena Němcová

Babička je nejznámějším dílem Boženy Němcové. Jedná se o novelu, kterou psala v době, kdy jí umíral syn. Autorka zde zachycuje dění na venkově se všemi zvyky.
Nejslavnější klasické dílo spisovatelky Boženy Němcové není třeba dlouze představovat. Malebný příběh z venkova 19. století nám vypráví o životě a hodnotách prostých lidí i vrchnosti. Kdo by mohl zapomenout na babičku a její nejoblíbenější vnučku Barunku, paní kněžnu a její schovanku Hortensii či Viktorku a černého vojáka

 

98. Medvídek Pů - Den oslíků

Walt Disney

Ijáček se mračil jako kakabus. Celý den pršelo, a dokonce i lahodné bodláky byly nasáklé vodou. Od soboty nepřišel Ijáčka také vůbec nikdo navštívit. Zvířátka se ale domluvila a připravila pro Ijáčka velké překvapení!

 

99. Poznáváme dinosaury

Věděli jste, že dinosauři žili na Zemi po dobu 160 milionu let, že někteří z nich vážili jako dvacet slonu dohromady, že tyranosaura často bolely nohy, že štíty na hřbetě stegosaura mohly měnit barvu do ruda, aby zastrašily nepřátele, a že žádný člověk živého dinosaura nikdy nemohl vidět? Pokud vás zajímají tyranosauři, triceratopsové a další vyhynulí obři, pokud chcete vedet, jak žili, jak vypadali a proč vyhynuli - je tato kniha určena právě vám. Vydejte se v ní na objevnou cestu časem, dozvíte se spoustu zajímavých faktu a poodhalíte roušku tajuplného světa dinosauru. Originální pojetí této knihy úspěšně kombinuje poutavý text s působivými realistickými ilustracemi, ale i odlehčenými zábavnými kresbami. Úvodní strana knihy je doplněna měnícím se hologramovým obrázkem strašlivých dinosauru, který každého jistě zaujme na první pohled.

 

100. Soví kouzlo – Zlaté tajemství

Ina Brandtová

Flóra je rozzlobená: právě se s rodinou stěhuje na venkov. Jsou tam nekonečné lesy, staré mlýny a tajemné zříceniny hradů - ale bohužel také několik nepřátelských dívek. Jak si tu má najít nové přátele? Jednoho dne v lese potká malou sovu, která ji sleduje na každém kroku! Její volání nemůže dostat z hlavy. Od chvíle, kdy objeví dopis pojednávající o zlatém tajemství, si je jednou věcí jistá: nová kamarádka jí chce něco sdělit. Podaří se jim společně tuto záhadu vyřešit?

 

101. Soví kouzlo – Záchrana Stříbrné tlapky

Ina Brandtová

Flóra má štěstí: Goldwing, malá kouzelná sova, se stala její kamarádkou! Konečně má někoho, s kým si může povídat. Například o tom, že paní Timmigová krade věci z ordinace jejího tatínka. A také o tom, jak se po večerech plíží do tmavé kůlny za domem. Když Flóra a Goldwing odhalí tajemství paní Timmigové, nevěří vlastním očím. Vše se brzy vyjasní: paní Timmigová potřebuje pomoc! Teď už všechno závisí jen na Goldwing a její kouzelné moci.

 

102. Tafík a Štětečkova vzduchoplavba – 2. díl

Julia Boehme

Tafík se má skvěle! Našel totiž ve Štětečkovi nejlepšího kamaráda, který ho vždycky ochrání! Přesto se ale stane něco, čemu ani Štěteček nedokáže zabránit: Tafíka unese orel Mistr Gogo! Naštěstí však Štěteček sebere všechnu odvahu a nápady a pustí se do riskantní záchranné akce. Vysoko v mracích nad savanou.

 

103. Pařby a lektvary – 4. díl

Sarah Mlynowska

Série Šprndy a košťata: 1. Šprndy a košťata, 2. Žáby a francouzáky, 3. Kouzla a spacáky, 4. Pařby a lektvary

A nebylo by plesu bez čarodějů. Pohledných čarodějů. Jako je Adam, který by si s Rachel rád dal nějaký ten ploužák nebo by si s ní zalyžoval na školním výletě do Rockies. Rachel je samozřejmě šíleně zamilovaná do svého přítele Rafa. Tak proč se tedy nemůže odhodlat říci Adamovi, tomu zábavnému, okouzlujícímu Adamovi, že existuje jistý Raf?

 

104. První mezi trapáky       - 4. díl

H. N. Kowitt

Série The Loser List: 1. Vítejte v Klubu trapáku, 2. Pomsta trapáků, 3. Prokletí trapáků, 4. První mezi trapáky

Danny Shine se snaží vyhnout rvačce v tělocvičně. Zamíří proto raději na informační schůzku ohledně volby nového předsedy třídy. Sice se nechá přemluvit k účasti ve volbách, ale ani za mák netouží uspět. Všichni přece dají svůj hlas skvělé Chantal, to je jasné! Jenže Chantal je nečekaně diskvalifikovaná a... Danny ji má zastoupit. Teď by se konečně mohl vyšvihnout a postavit do čela třídy. Zjišťuje však, že výhra s sebou někdy přináší i pěkné nepříjemnosti!

 

105. Mobilmánie v pohádkové říši

Lenka Rožnovská

Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd jako počítačový expert? Proč by ne?! I pohádky jdou s dobou. Jedno se ale nemění ani v sebemodernější pohádce - vítězí, co zvítězit má, žádná technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za svým snem. Pro děti od 5 let. Jan Hloupý chce být spisovatel. Jeho příběhy ale redaktoři odmítají, a tak zkusí štěstí jako prodavač mobilních telefonů. Setká se při tom s Dědem Vševědem, který ho pouhým stiskem kláves Ctrl X na svém počítači pošle do pohádky. A tak Honza zkouší prodat mobily ježibabě, loupežníkovi nebo vodníkovi, a díky tomu získá úžasné zkušenosti. Nakonec zatouží po mobilu i pan král, který za něj nabídne Honzovi princezninu ruku. To už ale Honzovo srdce bije na poplach. Svatba s nemilovanou princeznou!? Jen to ne! Naštěstí opět zasáhne moudrý Děd Vševěd, jeho počítač, ale hlavně Honzova moudrost. A umoudří se koneckonců i jeden redaktor, který Honzův pohádkový příběh vydá, a vy si ho teď můžete přečíst. Moderní pohádku Lenky Rožnovské skvěle ilustroval výtvarník a oceňovaný knižní ilustrátor Milan Starý, z jehož dílny pocházejí mimo jiné také ilustrace ke knize Dům za mlhou (2013), nominované na Zlatou stuhu 2014 za výtvarný počin roku.

 

106. Barevné pohádky a hříčky

Zdeňka Braumová

Knížka prostřednictvím souboru původních pohádek doprovázených množstvím otázek, úkolů a nápadů na činnosti seznamuje předškolní děti či čerstvé školáky se světem barev. Vedle procvičení znalosti o barvách ve světě kolem nás úkoly hravou formou podporují soustředění, grafomotorické dovednosti, rozvoj mluvního projevu a rozvoj tvořivosti.

 

107. Pod vodní hladinou

Ludmila Selingerová

Zprostředkujte dětem předškolního a mladšího školního věku pohádkovou formou svět vodních živočichů. Získají tak hlubší zájem o přírodu. Poselství jednotlivých pohádek v dětech probouzí zásady slušného chování a morálky. Dítě se může vžít do jednotlivých pohádkových hrdinů v podobě zvířat - konfrontací s jejich životními situacemi a svými vlastními zkušenostmi může nalézt řešení mnoha svých všednodenních problémů. Jednoduchá témata nabízí možnost k další hravé činnosti či pokračujícímu rozhovoru.

 

108. Záchranář Burák 

Burák vypráví Bleskovi další neuvěřitelný příběh, tentokrát o tom, jak byl členem hasičského sboru.

 

109. Příšerky s. r. o.

Walt Disney

Věděli jste, že kromě lidského světa existuje také svět příšerek? Ty bydlí ve městě Monstropolis a v noci navštěvují dětské pokojíčky. Příšerky si ale musejí dávat velký pozor, aby se dětí nedotkly, protože se bojí, že děti jsou jedovaté a nebezpečné. Jen si představte tu hrůzu, kdyby se některé dítě dostalo až do světa příšerek! Co by si příšerky počaly? O tom se dočtete na stránkách této knížky.

 

110. Příběhy na dobrou noc 2

V dalších pěti příbězích se vypravíme za mašinkami nejen na ostrov Sodor, ale i na Mlžný ostrov, kde zažily nečekané dobrodružství.

 

111. Říkání pro radost

Vladimíra Gebhartová

Knížka říkadel, básní a pohádek udělá radost nejen malým dětem, kterým je určena, ale i maminkám, tátům či učitelkám předškolních i školních dětí. Klasická říkadla a vyprávění, které se učily už naše maminky, se tu prolínají a doplňují s verši současnými a jsou vybrány tak, aby si je po přečtení dospělým mohly říkat i děti samy.

 

112. Hledá se NEMO

Walt, Diseny

Kniha podle filmu Nemo je malá rybka která se nemůže dočkat školy jenomže jí ukradne zubař a táta Nema pude Nema hledat zatím co zubař má s Nemo nehezké plány.

 

KNIŽNÍ NOVINKY LISTOPAD

Detektivky:

1. Pendragonův prapor – 2. díl

Sylvian Hamiltonová

Série Sir Richard Straccan: 1. Obchodník s kostmi, 2. Pendragonův prapor, 3. Roslyn, potulná pěvkyně

Dobrodružný detektivní a fantasy román ze středověké Anglie v době vlády krále Jana. V temných kulisách žebráckých čtvrtí opevněných měst, studených hradů, vypálených vesnic, nebezpečných hvozdů a ostrovů malomocných hledá obchodník s ostatky svatých, sir Richard Straccan, na králův příkaz relikvii nesmírné ceny – prapor, který vyšívala vlastními zlatými vlasy královna Guinevere pro krále Artuše. Potíž je, že zálusk na něj si dělá nejen král… Příliš mnoho zájmů příliš mnoha pánů se střetne v krvavé řeži. Ctižádost vede k intrikám, nevědomost a strach z božího trestu se stávají účinnými nástroji v rukou bazilišků neštítících se vraždit děti ani služebníky boha a využití k prosazení svých cílů temných sil. Pomalu přestává být jasné, kdo je spojenec, a kdo protivník, přítel, nebo nepřítel.

 

2. Co se ztratilo

Catherine O´Flynnová

Nákupní centrum Zelené doubí se svými nablýskanými obchody i desítkami kilometrů obslužných betonových chodeb je Mekkou pro ztracené duše, které se snaží zaplnit vakuum prázdných víkendů, vztahů, životů. Někteří v něm našli zaměstnání. Například Lisa, frustrovaná zástupkyně vedoucího obchodu s hudbou. Anebo Kurt, malomyslný příslušník ostrahy. Ale vždycky to takové nebylo. Hned po otevření bylo Zelené doubí hřištěm pro desetiletou Kate Meaneyovou, tichou chytrou holčičku, která si bolest ze ztráty obou rodičů kompenzuje hrou na detektiva. Vyzbrojená zápisníkem, fotoaparátem a diktafonem pátrá spolu se svým parťákem (vycpanou opičkou Mickem) po potencionálních vrazích a bankovních lupičích. A pak se jednoho dne ztratí.

 

3. Mazaný medvídek – 3. díl

John. J. Lamb

Série A Beard Collector´s Mystery: 1. Smutný medvídek, 2. Medvídek s falešným srdcem, 3. Mazaný medvídek, 4. Medvídek na klíček, 5. Proradný medvídek

Vysloužilý policejní důstojník ze San Franciska Brad Lyon se usadil se svojí ženou Ashleigh v horách ve Virginii, aby zde vedli poklidný život a věnovali se své největší zálibě - sbírání a výrobě plyšových medvídků. Ale i v malém zapomenutém městečku se dějí věci. Klid Shenandoah Valley je narušen, když vetřelec vnikne do domu Lyonových a odnese si starožitného medvídka Farnell Alpha - jednoho z nejproslulejších plyšáků v historii, kterého Brad dal Ashleigh k dvacátému výročí svatby. Později, když už se zdá, že se život vrací do zaběhnutých kolejí, způsobí ve městě pozdvižení trojice japonských gangsterů a ředitel místního muzea je nalezen mrtev. Brad ví, co praví o vraždě kalifornský trestní zákon, a proto se vydá po stopách vraha.

 

4. Štědrý večer v 87. revíru

Ed McBain

Je Štědrý večer a detektiv Steve Carella sedí ve služebně 87. revíru úplně sám. Místnost tone v tichu a také na ulicích je nezvyklý klid. Zdá se, že ho čeká nenáročná služba, poznamenaná pohodou vánočních svátků Vtom se však ve dveřích objevuje zakrvácený detektiv Cotton Hewes a s sebou vleče dva zadržené kriminálníky. Zakrátko se služebna začne plnit dalšími detektivy, ale také delikventy. V místnosti je náhle rušno jako jindy, ale přesto se dnešní večer vymyká běžným zvyklostem, všechno se začíná točit kolem dítěte, které se dere na svět.

 

5. Sanctus – 1. díl

Simon Toyne

Sére Ruinská trilogie: 1. Sanctus, 2. Klíč, 3. Věž

Mysteriózní thriller o hrůzyplném tajemství, které střeží podivný mnišský řád sídlící v tisíce let staré svatyni v nitru hory – a které je nyní blízko prozrazení. Celý svět totiž skrze televizní kamery přihlíží, jak neznámý mladý mnich vyšplhá na vrcholek citadely, stojí zde několik hodin s rozpaženýma rukama, a potom skočí. Na co chtěl svou smrtí upozornit? Proč se mniši snaží chránit své tajemství, svůj Sakrament, jakýmikoliv prostředky? A co je oním Sakramentem, který obyvatelům hory záhadně prodlužuje život? Odpověď sahá až do časů stvoření světa.

 

6. První dámská detektivní kancelář – 1. díl

Alexander McCall Smith

Série Precious Ramotsweová: 1. První dámská detektivní kancelář, 2. Žirafí slzy, 3. Srdce africké krásky, 4. Písařská škola v Kalahari

První díl z úspěšné série detektivních příběhů zachycuje období, kdy sympatická Precious Ramotswe zakládá první ženskou detektivní agenturu v Gaborone, hlavním městě Botswany. Nejenže se dokáže vypořádat s podvodníky, najít zmizelého manžela nebo zkrotit neposlušné dcery ustaraných rodičů, ale nabídne také pohled do duše národa, jenž obývá oblast na prahu pouště Kalahari. Když se Precious nakonec vrhne po stopách zmizelého dítěte, riskuje vlastní pověst a možná i život. Alexander McCall Smith okouzlil čtenáře netradiční hlavní hrdinkou i jejím chytrým humorem. Je vynikajícím vypravěčem a jeho text čtenáře spolehlivě přenese do prostředí odlišné africké kultury. Není bez zajímavosti, že režisér známých filmů Anglický pacient a Talentovaný pan Ripley Anthony Minghella natočil podle této literární předlohy detektivní seriál.

 

7. Žhář

Torkil Damhaug

Lillestrom je postižen sérií požárů. Nejdřív uhoří téměř třicet koní a v následujících týdnech zhasnou i lidské životy. Souběžně s těmito tragédiemi se odvíjí příběh Karstena, který se kvůli náklonnosti spolužačky z pákistánské rodiny ocitne ve víru dramatických událostí. Strach z pomsty ho přivede do skupiny, kterou spojuje jediný cíl: bránit západní kulturu proti všemu, co vnímají jako islámskou hrozbu. Do této skupiny patří také žhář.

 

8. Záhada Berniniho busty – 3. díl

Iain Pears

Série Jonathan Argyll: 1. Případ Raffael, 2. Záhada Tizianovy fresky, 3. Záhada Berniniho busty, 5. Případ Giotto, 6. Uloupená Madona

Britský historik umění Jonathan Argyll právě prodal jednomu americkému muzeu menší Tizianův obraz za velice atraktivní cenu. Když pak spokojeně čeká pod kalifornským sluncem na peníze, dojde k nepředvídaným obtížím - vlastník muzea, známý multimilionář, je zavražděn, pochybný obchodník s uměním zmizí a Berniniho busta, patrně propašovaná z Itálie, je nezvěstná. Jonathan začíná být dokonce ohrožován vrahem a stále se zhoršující situace volá po pomoci jeho italských přátel, generála Bottanda a Flavie di Stefano z oddělení pro vyšetřování krádeží uměleckých děl.

 

9. Kroky v temnotě

Michelle Paverová

Píše se rok 1937. Nad Londýnem zahaleným v mlze se sbírají mraky. Osmadvacetiletý Jack je chudý, osamělý a příliš zoufalý, než aby dokázal změnit svůj život. A tak když se mu naskytne šance stát se radistou na arktické expedici, skočí po ní. Na lodi vládne vzrušení a nedočkavost, když opouští Norsko: pět mužů a pět psů cestuje napříč Barentsovým mořem za svitu půlnočního slunce. Konečně doplují k zapadlému, neobydlenému zálivu, kde mají strávit celý příští rok. Gruhuken. Jenže arktické léto je krátké. Když se noc vrací, aby se znovu chopila vlády nad zemí, Jack pociťuje zvláštní neklid. Jeho druhové jsou postupně, jeden po druhém, nuceni odejít. I on se musí rozhodnout. Zůstat, nebo jít. Brzy spatří poslední paprsky slunce a pak na celé měsíce pohltí tábor polární noc. Brzy dosáhne bodu, z nějž už není návratu – to když moře zamrzne a znemožní mu útěk. A Gruhuken není tak neobydlený. Jack není sám. Něco se potuluje temnotou.

 

10. Jupiterův mýtus – 14. díl

Lindsey Davidová

Série Marcus Didius Falco: 1. Ztracené stříbro, 2. Bronzové stíny, 3. Měděná Venuše, 4. Železná ruka, 5. Poseidonovo zlato, 6. Poslední dějství v Palmýře, 7. Čas odejít, 8. Soumrak v Cordubě, 9. Tři ruce ve fontáně, 10. Šelmy v aréně, 11. Jedna panna navíc, 12. Óda na bankéře, 13. Mrtvola v lázni, 14. Jupiterův mýtus, 15. Žalobci, 16. Zločin nemá dovolenou, 17. Vidět Delfy a zemřít, 18. Saturnálie, 19. Alexandrie, 20. Bohyně odplaty

Falco s rodinkou se za pobytu v Británii vypraví do Londinia na návštěvu Heleniných příbuzných. Ještě se ani neohřál, a hned ho čeká nepříjemný úkol: je povolán k vyřešení hnusné vraždy. Oběť, bohatý hodnostář, je nalezen ve špinavé krčmě utopený, strčený hlavou dolů do studny, jejíž stěny tvoří vysoká vinná bečka. Odtud se rozvíjí spletitý děj a Falco i jeho rodina a přítel Petronius se dostávají do zapeklitých situací. Jde po nich nebezpečná tlupa. Přívětivý vyspělý Řím je v nedohlednu a v drsné zaostalé provincii na březích mohutné řeky Thamesis jde o život.

 

11. Mrtvola v lázni – 13. díl

Lindsey Davidová

Série Marcus Didius Falco: 1. Ztracené stříbro, 2. Bronzové stíny, 3. Měděná Venuše, 4. Železná ruka, 5. Poseidonovo zlato, 6. Poslední dějství v Palmýře, 7. Čas odejít, 8. Soumrak v Cordubě, 9. Tři ruce ve fontáně, 10. Šelmy v aréně, 11. Jedna panna navíc, 12. Óda na bankéře, 13. Mrtvola v lázni, 14. Jupiterův mýtus, 15. Žalobci, 16. Zločin nemá dovolenou, 17. Vidět Delfy a zemřít, 18. Saturnálie, 19. Alexandrie, 20. Bohyně odplaty

Falco s Helenou si upravují svůj nový domov, v němž však stavaři nedokončili lázeň a zmizeli. S nimi ovšem nezmizel příšerný zápach. Co asi ukryli pod kachlíčkovou podlahou? Má se za to, že oba výtečníci odjeli do Británie, a tak Falconovi s rodinou (včetně dvou malých holčiček a jejich chůvou) nezbývá než se vydat za nimi. Současně dostane za úkol zjistit, jak pokročila výstavba nového paláce, který chce císař Vespasián věnovat tamějšímu králi, věrnému spojenci Říma.
Stavba samozřejmě vázne, kdekdo se na ní přiživuje a je velmi nebezpečné zaplétat se do čachrů místních gangsterů. Británie není pro Falcona tak docela cizinou, strávil tam delší dobu jako mladý legionář a tam se vlastně také seznámil s Helenou, když pobývala v domě svého strýce, finančního prokurátora provincie. Falco uvítá příjezd svého nejlepšího přítele Lucia Petronia, zkušeného vigila a svou oporu, takže budou řešit zlodějny, a dokonce i vraždy, spolu. Jenže vraždy hrozí nejednou i jim.

 

12. Vladař – 3. díl

C. J. Sansom

Série Matthex Shardlake: 1. Rozpuštěný, 2. Temný oheň, 3. Vladař, 4. Zjevení, 5. Trofej, 6. Lamentace

Na podzim roku 1541 zamířil anglický král Jindřich VIII. na velkolepou královskou vizitaci do Yorku, aby zde zastrašil vzpurné poddané. Poté, co bylo v hrabství Yorkshire odhaleno spiknutí, jež ho mělo zbavit trůnu, vladař se rozhodl vyrazit s tisícovkou vojáků, pátou manželkou Catherine Howardovou a vybranými nejvyššími dvořany na sever, aby zde od místních šlechticů přijal symbolický hold. Do Yorku cestuje i právník Matthew Shardlake se svým pomocníkem Jackem Barakem. Kromě právní pomoci při sepisování peticí, jež mají být předloženy králi, plní navíc tajné poslání, které jim svěřil arcibiskup Cranmer – zajistit bezpečnost důležitého a nebezpečného vězně, jenž má být převezen k výslechům do Londýna. Nic však neprobíhá tak hladce, jak by si Shardlake přál. Vražda yorského skláře spustí řetězec událostí, jimiž se právník zaplétá do tajemných souvislostí, sahajících nejen k vězni na hradě, ale dokonce k samotné královské rodině. Právě v době vladařovy návštěvy ve městě narazí Shardlake a Barak na tajné dokumenty, které by v konečném důsledku mohly otřást i samotným trůnem Tudorovců.

 

13. Mezi touhou léta a chladem zimy – 1. díl

Persson

Série Severské mysterium: 1. Mezi touhou léta a chladem zimy, 2. V jiném čase, v jiném životě, 3. Volně padat jako ve snu

Stockholm, listopadový páteční večer. Americký novinář John Krassner spadl z patnáctého patra studentské koleje. Jednalo se o sebevraždu, nebo jej někdo shodil? Pro spěšně přivolanou policii je věc jasná: muž se dobrovolně rozloučil se životem, navíc zanechal nanejvýš poetický vzkaz na rozloučenou – prožil prý svůj život mezi touhou léta a chladem zimy. Je to sice poněkud tajemné sdělení, nicméně případ se zdá být jednoznačný a záležitost je odložena. Jeden z nejvyšších policejních úředníků, kriminální ředitel Lars M. Johansson, však oficiálnímu závěru vyšetřování nevěří. Na té historce mu něco nesedí, zdá se až příliš jednoznačná. Když je pak v podpatku Krassnerovy boty nalezen ještě lístek s tajnou soukromou Johanssonovou adresou a poznámkou „nejčestnějšímu policistovi“, rozhodne se Johansson záležitost prošetřit, třebaže v průběhu svého vyšetřování si bude několikrát přát, aby se rozhodl jinak.

 

14. Temný oheň – 2. díl

C. J. Sansom

Série Matthex Shardlake: 1. Rozpuštěný, 2. Temný oheň, 3. Vladař, 4. Zjevení, 5. Trofej, 6. Lamentace

Je parné léto roku 1540 a londýnský právník Matthew Shardlake se souhrou okolností ocitá ve žhavém středu mocenských sporů mezi nejvyšší anglickou šlechtou. Jeho úkolem je najít ztracený recept na řecký oheň, nebezpečnou hořlavinu, s jejíž pomocí by se Anglie snadno vypořádala s jakýmkoli nepřítelem. Není proto divu, že o jeho tajemství usilují i mnozí další.

 

15. Dinosauří peří

Sissel-Jo Gazanová

Nejlepší dánská krimi posledního desetiletí o rodičích, dětech a tajemstvích, která jim ztrpčují život. Anna se zlobí. Na svou matku, na život, na svou diplomovou práci a taky na svého vedoucího práce, který se podle ní chová už půl roku „nemožně“. Ale je nalezen mrtev a vše nasvědčuje tomu, že se mu někdo snažil pomstít. Nebyla to Anna? Kriminalista Søren chce Anně uvěřit, pokud mu pomůže rozkrýt hrůzné okolnosti vraždy a nahlédnout do světa přírodovědců, kteří jsou hnáni touhou po moci a slávě a pro svůj osobní prospěch jsou ochotni obětovat téměř cokoliv. Anna se ocitá ve víru událostí, které dlouhými nitkami souvislostí zabíhají hluboko k podstatě její diplomové práce o vývoji dinosaurů a ještě hlouběji ke kořenům jejího a Sørenova osobního života.
Dinosauří peří je kriminální román z vědeckého prostředí, milostný příběh a psychologické drama zároveň. Román byl vyhodnocen jako nejlepší dánský kriminální román posledního desetiletí – cena Zlatý sekáček na maso.

 

16. Případ Ludvík

Oliver Potzsch

Zašifrovaný deník starý přes sto let znamená pro mnichovského antikváře Stevena Lukase úžasný nález. Autorem záhadného textu je důvěrný přítel krále Ludvíka II., bavorského pohádkového krále, a deník možná odhaluje pravdu o jeho legendami opředené smrti. Ale Steven není jediný, kdo chce hádanku rozluštit. Zatímco se společně s historičkou umění Sarou Lengfeldovou pokouší text rozšifrovat, jsou jim v patách záhadní zakuklenci. A jistý fanatik je ochotný jít dokonce přes mrtvoly.

 

17. Román o růži – 9. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté štoly, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajemství abatyše z Asisi, 13. Apage Satanas!, 14. Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu

Již devátý díl historických detektivních románů, které se odehrávají v časech panování krále Přemysla II. Otakara. Příběh se vrací do doby, kdy královský prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich z Chlumu zabil v souboji syna Hynka Berky z Dubé a uchází se o krásnou Ludmilu z Vartemberka. Kdosi zavraždí bezdězského purkrabího Jindřicha a vzápětí je Oldřich královským komořím obviněn, že zpronevěřil peníze na výstavbu hradu. Oldřich je nucen pátrat v přestrojení za obyčejného vojáka, zatímco jeho panoš Ota je omylem zajat, neboť věznitelé ho považují za královského prokurátora. A nutí ho, aby se oženil.

 

18. Vražda v ambitu – 6. díl

Vlastimil Vondruška

Série Hříšní lidé království českého: 1. Dýka s hadem, 2. Zdislava a ztracená relikvie, 3. Záhada zlaté štoly, 4. Adventní kletba, 5. Znamení rožmberské růže, 6. Vražda v ambitu, 7. Olomoucký bestiář, 8. Strážce boleslavského, 9. Román o růži, 10. Znamení Jidáš, 11. Pečeť smrti, 12. Tajemství abatyše z Asisi, 13. Apage Satanas!, 14. Prokletí brněnských řeholníků, 15. Podivná svatba na Lichnici, 16. Králův dluh, 17. Msta písecké panny, 18. Smrt ve Vratislavi, 19. Ďáblův sluha, 20. Zločin na Bezdězu

Tři detektivní příběhy, odehrávající se v polovině 13. století, se vracejí do doby mládí Oldřicha z Chlumu. Vysvětlují některé události, předcházející románům publikovaným v edici Hříšní lidé Království českého.
První příběh vypráví o tajemné vraždě, jíž se Oldřich z Chlumu stane nechtěným svědkem při svém studiu v Magdeburku. Tajemný vrah usiluje o jeho život a jediná cesta k záchraně je odhalit pravdu. Druhý příběh se odehrává v době, kdy mladý Oldřich z Chlumu poprvé přichází na Pražský hrad. Zde vstoupí do jeho služeb panoš Ota ze Zástřizlí, jehož dostane z ošemetné situace a za své zásluhy je jmenován královským prokurátorem.

 

19. Hodinář – 7. díl

Jeffery Deaver

Série Lincoln Rhyme: 1. Sběratel kostí, 2. Tanečník, 3. Prázdné křeslo, 4. Kamenná opice, 5. Iluze, 6. Dvanáctá karta, 7. Hodinář, 8. Rozbité okno, 9. Hořící drát, 10. Pokoj smrti, 11. Sběratel kůží, 12. Ocelový polibek

Za mrazivé prosincové noci, kdy na černé obloze nad New Yorkem září úplněk, jsou brutálně zavražděni dva lidé. Jejich trýznivou smrt doprovází cynická pachatelova vizitka: hodinky s ciferníkem ve tvaru měsíce, které odtikávají poslední minuty života obětí. Vyšetřování se ujímá Lincoln Rhyme se svým týmem. Na dopadení šíleného „Hodináře“ má jen několik hodin, poněvadž pachatel dal jasně najevo, že další útok je otázkou striktně vymezeného času. Rhyme ví, že vraha je nutné brát v tomto ohledu vážně, protože právě posedlost časem ho nutí plánovat příští masakry s přesností jemného hodinového strojku. Lincoln postupně zjišťuje, že Hodinář možná není jen šílenec oddávající se vražednému běsnění, nýbrž mnohem úskočnější zločinec, než si kdo dokázal představit. V souboji dvou geniálních mozků čeká na čtenáře více zápletek a nečekaných zvratů než v předchozích Deaverových knihách – a také střetnutí s nejděsivějším a nejuhrančivějším zločincem, jakého kdy tento autor stvořil.

 

20. Sběratel kůží – 11. díl

Jeffery Deaver

Série Lincoln Rhyme: 1. Sběratel kostí, 2. Tanečník, 3. Prázdné křeslo, 4. Kamenná opice, 5. Iluze, 6. Dvanáctá karta, 7. Hodinář, 8. Rozbité okno, 9. Hořící drát, 10. Pokoj smrti, 11. Sběratel kůží, 12. Ocelový polibek

Smrt je jeho umění.
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová: kvadruplegický kriminalista se schopností geniální dedukce a začínající policistka. Poprvé se setkali před více než deseti lety při pátrání po Sběrateli kostí a vytvořili legendární tým. Nynější případ je pro ně ale něčím výjimečný – hledají totiž vraha, který se Sběratelem kostí zjevně inspiroval.
Jeho plán je vycizelovaný do nejmenších podrobností; jeho vražedná metoda paralyzuje hrůzou celý New York. Své oběti zavleče do podzemní kobky, kde nožem a tetovacím strojkem vytváří na jejich tělech šifrované vzkazy. Místo inkoustu ale používá jed, který obětem přivodí tak kruté bolesti, že smrt vnímají jako vytoužené vysvobození.
Rhyme a Sachsová vědí, že je jen otázkou času, kdy Sběratel kůží udeří znovu. Podle jakého klíče své oběti vybírá? Jaké sdělení skrývají vytetované vzkazy? Jakou šílenou misi se pachatel vlastně snaží svým počínáním naplnit? Odpovědi na všechny otázky je třeba najít dřív, než vrah zaměří svou pozornost na další oběť – anebo dokonce na samotného Rhyma a Sachsovou.

 

21. Sběratel kostí – 1. díl

Jeffery Deaver

Série Lincoln Rhyme: 1. Sběratel kostí, 2. Tanečník, 3. Prázdné křeslo, 4. Kamenná opice, 5. Iluze, 6. Dvanáctá karta, 7. Hodinář, 8. Rozbité okno, 9. Hořící drát, 10. Pokoj smrti, 11. Sběratel kůží, 12. Ocelový polibek

V západní části New Yorku začal řádit šílený vrah, který své zohavené oběti pohřbívá typicky morbidním způsobem. Záměrně za sebou nechává drobné stopy, které dokáže rozluštit jedině zkušený kriminalista. Ten však leží trvale na lůžku, paralyzován od krku až po prsty na nohách. Z tohoto důvodu se spojí s mladou ambiciózní policistkou Amélií, která se vlastně stává rukama a nohama svého ochrnutého kolegy.
Ochráncům zákona se pomalu daří utahovat smyčku okolo krku neznámého pachatele. Sběratel kostí, jak mu začnou říkat, má však své vlastní plány a postupně se mu daří zbavit se smrtícího sevření a přehodit ho na své pronásledovatele. Počet zohavených obětí mezitím stále vzrůstá.

 

22. Pokoj smrti – 10. díl

Jeffry Deaver

Série Lincoln Rhyme: 1. Sběratel kostí, 2. Tanečník, 3. Prázdné křeslo, 4. Kamenná opice, 5. Iluze, 6. Dvanáctá karta, 7. Hodinář, 8. Rozbité okno, 9. Hořící drát, 10. Pokoj smrti, 11. Sběratel kůží, 12. Ocelový polibek

Robert Moreno, americký občan žijící v Jižní Americe, se stane na Bahamách obětí kulky profesionálního odstřelovače. Vraždu si objednala americká vláda na základě informace tajné služby, že Moreno připravuje teroristický útok. Ta informace byla ovšem mylná: Moreno chystal nevinný protest, nikoli útok. Vyšetřováním alarmujícího případu jsou pověřeni Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová. Zatímco Sachsová sleduje Morenovy stopy v New Yorku, Rhyme se navzdory svému postižení vydává na místo činu. Ocitá se tak v nebezpečné blízkosti odstřelovače – muže, který je zvyklý eliminovat jakékoli důkazy o svých činech. Včetně živých svědků, pochopitelně. Postupně vycházejí najevo další znepokojivé okolnosti a Rhyme se Sachsovou zjišťují, že nic není takové, jak se jim zpočátku mohlo zdát. Podaří se jim dosáhnout spravedlnosti, aniž by za to museli zaplatit vlastním životem?

 

23. Zahrada bestií

Jeffry Deaver

New York, rok 1936. Američan německého původu Paul Schumann je mafiánským hrdlořezem, jenž proslul svou geniální taktikou a zásadou přijímat pouze „spravedlivé“ zakázky. Poté se mu však jedna nájemná vražda nezdaří. Schumann je dopaden a postaven před nelítostnou volbu: buďto zabije Reinhardta Ernsta, nacistického pohlavára blízkého samotnému Hitlerovi, nebo jej americká spravedlnost pošle do Sing-Singu a odtud na elektrické křeslo. Sotva se Paul ocitá v Berlíně, strhává se vražedná honička, při níž nebezpečí a zrada číhají na každém kroku. Během následujících osmačtyřiceti hodin Schumann vytrvale pronásleduje Ernsta, zatímco po něm zběsile pátrá bezpečnostní aparát Třetí říše v čele se zarputilým důstojníkem kriminální policie. V románu figuruje plejáda dokonale vykreslených postav, zčásti skutečných a zčásti smyšlených.

 

24. Prázdné křeslo – 3. díl

Jeffery Deaver

Série Lincoln Rhyme: 1. Sběratel kostí, 2. Tanečník, 3. Prázdné křeslo, 4. Kamenná opice, 5. Iluze, 6. Dvanáctá karta, 7. Hodinář, 8. Rozbité okno, 9. Hořící drát, 10. Pokoj smrti, 11. Sběratel kůží, 12. Ocelový polibek

Věhlasný kriminalista Lincoln Rhyme přijíždí se svou spolupracovnicí Amélií Sachsovou do Severní Karolíny, aby se zde podrobil operaci, která by mu mohla navrátit hybnost. Krátce po příjezdu se na Rhyma obrátí šerif nedalekého městečka a prosí jej o pomoc při řešení zapeklitého případu. Proti němu však tentokráte nestojí profesionální zabiják, ale nevyzpytatelný šestnáctiletý chlapec, vysmívaný pro svůj vzhled a chorobnou posedlost hmyzem. Nejzdatnějším Rhymovým soupeřem se ovšem nakonec nestává "Hmyzoun", nýbrž protivník z nejsilnějších: Amélie Sachsová. Ta se totiž pouští do velmi riskantního pátrání na vlastní pěst, při kterém postupně vycházejí najevo nové okolnosti. Oba hlavní hrdinové tak nyní stojí proti sobě. Avšak zvítězit může pouze jeden.

 

25. Rozbité okno – 8. díl

Jeffery Deaver

Série Lincoln Rhyme: 1. Sběratel kostí, 2. Tanečník, 3. Prázdné křeslo, 4. Kamenná opice, 5. Iluze, 6. Dvanáctá karta, 7. Hodinář, 8. Rozbité okno, 9. Hořící drát, 10. Pokoj smrti, 11. Sběratel kůží, 12. Ocelový polibek

Můžeme se ubránit člověku, který o nás ví úplně všechno? Svět se přehoupl do 21. století a ze sběratelů kostí se stali sběratelé dat. Klíč k penězům a moci drží ten, kdo disponuje největším počtem informací o našich kreditních kartách, zdravotní dokumentaci nebo nákupních zvyklostech. Může to být komerční firma, může to být slídivá vláda... a může to být i vraždící psychopat. Ten muž získal přístup do databází největší informační společnosti v Americe a využívá získaných informací k tomu, aby pronikl do života vytipovaných obětí, které zavraždí a vinu následně svalí na nevinné občany. Vše nasvědčuje tomu, že nalezl recept na dokonalou vraždu, jenže pak se jedním z jeho obětních beránků stane bratranec kriminalisty Lincolna Rhyma. Rhyme se uvolí zoufalému bratranci pomoci a postupně začne rozplétat zločinnou pavučinu upředenou pachatelem posedlým touhou sbírat: pouličním haraburdím počínaje a intimními detaily cizích životů konče. Během tří dnů zažije kriminalista desítky zápletek, zádrhelů a zvratů a odhalí bezpočet šokujících informací o krádežích totožnosti a obchodování s daty. Proti němu tentokrát stojí pachatel nového věku: muž vyznávající vizi, že nejspolehlivější smrtící zbraní jsou informace.

 

26. Spící panna – 1. díl

Jeffery Deaver

Série Kathryn Danceová: 1. Spící panna, 2. Kříže u cesty, 3. Tvůj stín, 4. Zapadákov

Agentka Kathryn Danceová, odbornice na kinezickou analýzu, dokáže odhadnout lež a vytušit myšlenkové pochody vyšetřovaného s takovou jistotou, že si vysloužila i uznání věhlasného newyorského kriminalisty Lincolna Rhyma. Nyní Danceová řeší závažný případ v rodné Kalifornii: Daniel Pell, několikanásobný vrah, jenž dokáže ostatním snadno vnutit svou vůli, utekl pomocí geniálního triku z vězení a začíná realizovat svůj zrůdný plán. Chce-li Kathryn Danceová dopadnout Pella dříve, než zmaří další životy, musí získat ke spolupráci lidi z jeho minulosti: trojici žen, které žily pod jeho sadistickou vládou v sektě, a zejména malou holčičku přezdívanou Spící panna. Ta byla jediným člověkem, kterému se podařilo přežít, když Pell ve svém běsnění povraždil celou jednu rodinu. Podaří se Pellovi, tomuto velmistrovi v manipulaci s okolím, realizovat své hrůzné záměry? Anebo zvítězí pronikavý úsudek a dokonalý pozorovací talent Kathryn Danceová a jejích kolegů? Na to si, jak je už u Jefferyho Deavera obvyklé, budeme muset počkat až do úplně poslední stránky.

 

27. Zvrat – 8. díl

John Lutz

Série Frank Quinn: 1. Temnější než noc, 2. Na zabití, 3. Noční vraždy, 4. Potřeba zabíjet, 5. Mistr X. 6. Série, 7. Pulz, 8. Zvrat, 9. Šílenství, 10. Skládačka

Když se z lovce stane kořist. Frank Quinn se stal živoucí legendou. Jako vyšetřovatel newyorské policie se specializoval na sériové vrahy a i teď, když má vlastní detektivní kancelář, bývá povolán k případům, které se nedaří oficiálně vyřešit. Tentokrát se však na něj s prosbou o pomoc neobrátili pouze bývalí kolegové, ale také vlastní neteř. Kdosi ji pronásleduje a policii se ho nedaří zastavit. Už to samo o sobě je dostatečně děsivé, ale Carliin strach umocňuje ještě další skutečnost: jako blonďatá modrooká kráska přesně zapadá do typologie obětí sériového vraha, který poslední dobou děsí New York. Ten zabiják má pečlivě promyšlený každý krok svého brutálního scénáře – vyhlédnuté dívky spoutá, dá jim roubík a pak je mučí s precizností zvrhlého operatéra. Quinn ví, že pokud chce Carlii před tímto hrůzným osudem ochránit, musí nastražit dokonalou past. Jenomže pak do té pasti bude muset najít dokonalou návnadu.

 

Beletrie:

28. Vášnivá a nespoutaná: Osudy královny Eleonory

Cecelia Hollandová

Barvitý román vypráví o královně Eleonoře Akvitánské – nejpozoruhodnější ženě středověku. Byla samostatná a cílevědomá; proslula svou krásou, nespoutaností, inteligencí a odvahou. Už jako francouzská i anglická královna, provdaná za francouzského krále Ludvíka VII. a matka dvou dcer, se seznámila s mladým Jindřichem Plantagenetem. Vznikl vášnivý vztah, který živila nejenom touha, ale i vidina, že by se spolu mohli stát nejsilnějším vládnoucím párem tehdejšího západního světa. Ponořte se do příběhu z časů, kdy Eleonora opouští francouzský dvůr a snaží se získat divokého normandského vévodu, do něhož vkládá veliké naděje – a sny o získání další koruny.

 

29. Bestseller

Alessandro Gallenzi

Jim Talbot, věčný smolař, jenž se svými literárními pokusy u nakladatelů ne a ne pochodit, je ochoten kvůli vytouženému úspěchu obětovat duši i nemocnou matku. Charles Randall naopak ztělesňuje svérázného starosvětského vydavatele, který byl právě odejit po třicetileté službě kvalitní literatuře jen proto, že parta finančních šíbrů hodlá z jeho nakladatelství učinit ukázkově výdělečnou položku nesourodého podnikatelského konglomerátu. V ovzduší plném intrik se tito dva vášniví zastánci psaného slova tu a tam míjejí, ale nestřetnou. Prvotřídní britská satira, kterou autor pojal jako tragikomedii mravů, je zároveň zoufalou fraškou nakladatelského podnikání pronásledovaného červenými čísly a věčným čekáním na bestseller. Gallenzi, jenž sám patří k hrstce bojovníků na poli nekomerční literatury, líčí s ironickou škodolibostí britský jarmark marnosti, pro nějž se kniha stala výhradně zbožím, vždyť průměrně se v této světové vydavatelské velmoci prodá od titulu pouhých třicet výtisků. Každý druhý Brit přitom touží napodobit autorku Harryho Pottera a sní o pohádkovém jmění, jež získá sepsáním vlastní knihy; mnozí kvůli tomu absolvují kurzy tvůrčího psaní a pak spisují ostošest. Autorský úspěch na poli literatury je ovšem mimořádně vrtkavá záležitost, a stejně tak úspěch nakladatelský. Anglický humor a vtip zato konkurenci nemá.

 

30. Požár v klášteře – 1. díl

Marie Cristenová

Série Flanderská sága: 1. Požár v klášteře, 2. Hodina Benátčana, 3. Flanderská pečeť, 4. Dámský mír

Bekyně byly středověkým společenstvím žen, které bylo samostatné jak svým myšlením, tak i působením. Řídily se klášterními pravidly, ale neskládaly žádný slib. Mohly tak vyučovat, provozovat obchod, a dokonce i opustit řád, když se chtěly provdat nebo vrátit ke své rodině. Není divu, že byly zanedlouho všem trnem v oku: papeži, králi i bohatým obchodníkům.
V bekyňském dvoře v bruggském Weingartenu se píše rok 1309. Třebaže malé sirotě Ysée přijde často zatěžko přizpůsobit se přísnému životu pracovitých bekyní, snaží se řídit jejich předpisy. Klášter je jejím domovem. Když vyroste v krásnou dívku, ucházejí se o ni tři muži: bohatý obchodník se suknem, mladý cisterciácký mnich Simon, jenž cestuje z pověření papeže, a rytíř Mathieu, který má pro svého krále, francouzského panovníka Filipa Sličného, vyšetřit příčinu obchodního sporu mezi bekyněmi a cechy.
Ysée je nechtěně zatažena do mocenského boje státu a církve. Odvážně se snaží udělat si jasno ve svém životě a následovat svou lásku, když tu nastanou pro bekyně zlé časy. Za vzájemné nevraživosti církve, královského dvora a měšťanstva je ženský spolek zničen a v případě Ysée už najednou nejde pouze o lásku, nýbrž i o život a o to, aby dokázala čelit svému původu.

 

31. Dámský mír – 4. díl

Marie Cristenová

Série Flanderská sága: 1. Požár v klášteře, 2. Hodina Benátčana, 3. Flanderská pečeť, 4. Dámský mír

Paříž 1529. Francie už příliš dlouho válčí. Nutně potřebuje mír, jinak je odsouzena k zániku. Matka francouzského krále se proto rozhodne, že bude v největší tajnosti vyjednávat se svou úhlavní nepřítelkyní z habsburského domu. Mladá Benátčanka Simona Contariniová se na cestě do Flander pouhou náhodou ocitne v blízkosti pařížského dvora. Netuší, jak moc se její nadání vládcům hodí. Nepotrvá dlouho a začne urputný boj o její svobodu, nejhlubší přesvědčení a velkou lásku.

 

32. Hodina Benátčana – 2. díl

Marie Cristenová

Série Flanderská sága: 1. Požár v klášteře, 2. Hodina Benátčana, 3. Flanderská pečeť, 4. Dámský mír

Rivalita mezi Anglií a Francií, v níž se Flandry musí stále znovu prosazovat, vrcholí. Kanály lemují výstavní obchodní domy, obchodníci soupeří se šlechtou o moc. Pro vdovu Aiméee Cornelisovou je však každá rada drahá: Po tragické smrti svého muže je odkázána sama na sebe. Kdysi mocný obchodní dům, do něhož se s takovými nadějemi přivdala, stojí před bankrotem. Ale ona se nevzdává. Chce dokázat, že i žena může mít v obchodě úspěch. Nikdo jí nevěří, až na záhadného benátského bankéře Domenica Contariniho, právě toho muže, který by mohl Aimée zničit.

 

33. Tajemství letního paláce – 2. díl

José Freches

Série Opiová válka: 1. Říše slz, 2. Tajemství letního paláce

Měsíční kámen, Laura, Vonný jasmín, princ Tang, Irina Datčeno, John Bowles, vůdce povstalců Chung či reverend Roberts. Jejich dramatické osudy se splétají s osudem Číny a vytvářejí obraz neklidné doby. Najdou svoje místo a blízkou duši v zemi zmítané lidovým povstáním, bezohledným zápasem západních mocností o co největší kus toho tak lákavého a obrovského koláče zvaného Čína?

 

34. Město stínů

Adriana Franklinová

Kulturní město poznamenané válkou… Tajemství emigrantky z východu s velkou jizvou na tváři… Mladá žena, která tvrdí, že je ruská velkovévodkyně… Chytrý bezostyšný brutální vrah… Detektiv hnaný smyslem pro spravedlnost i touhou po odplatě… Hrůzu nahánějící politická uskupení, která získávají stále větší moc… Toto je Berlín v roce 1922.
Ester Solomonová patří ke stále početnější skupině emigrantů, již se usadili v neklidném městě. Přežívá v těžkých podmínkách jen díky tomu, že pracuje jako sekretářka u elegantního bezcharakterního majitele kabaretu „knížete Nikolaje“. Nikolaj zaplete Ester proti její vůli do svého nového plánu.

 

35. Modlitba za matku

Kjung-suk Šin

Když se So-njo ztratí uprostřed davu na nástupišti metra v Soulu, pouští se ostatní členové rodiny do zoufalého pátrání po své matce. Čím hlouběji se do něj ale noří, tím více dlouho zamlčovaných rodinných tajemství i soukromých trápení se objevuje. A čím dál častěji si zbytek rodiny musí klást otázku, jak dobře vlastně tu, kterou nazývali „matka“, znali.
Poetická románová mozaika, ve které se ve vyprávění střídají dcera, syn, otec a nakonec i „ztracená“ matka, je autentickým obrazem současného života v Koreji a nadčasovým příběhem rodinné lásky, jež byla v roce také 2011 oceněna prestižní Man Asian Literary Prize.

 

36. Jak jsme se nedali aneb kapitoly z dějin národního úpění

Zdeněk Šmíd

Humorně laděný pohled na mýty české historie a českého vlastenectví od středověku až po současnost aneb Jak to vlastně bylo. Autor úsměvně glosuje nejen staré české pověsti, ale i písemně doložené události našich dějin, a zasvěceně polemizuje s českou historiografickou tradicí, které mnohdy zdůrazňuje v českých dějinách prohry, místo aby oslavovala četná vítězství na poli válečném, politickém i kulturním.

 

37. Země divů

Ann Patchettová

Doktorka Marina Singhová sdílela malou laboratoř ve farmaceutické společnosti Vogel se svým spolupracovníkem Andersem Eckmanem celých sedm let. Když ovšem přijde zpráva, že Eckman zahynul, změní se život nejenom jeho manželce Karen a třem malým potomkům, ale i Marině. Je třeba se vydat do tajemných brazilských pralesů a zjistit, co se Andersi Eckmanovi vlastně stalo.
Kromě pravdy o mužově osudu však zelená amazonská flóra, tamní nebe, vody a říční břehy skrývají ještě jedno velké tajemství, díky němuž by civilizovaná společnost mohla překročit své dosavadní možnosti. Stojí za ním záhadná a nevyzpytatelná doktorka Annick Swensonová, která vyvíjí svůj ambiciózní, přelomový lék, a to i za cenu překročení hranic lékařské etiky. Marina, někdejší studentka charismatické, ale autoritativní a despotické doktorky, musí opakovaně čelit nástrahám smrti. Bude si muset poradit s nebezpečnou anakondou i s kanibalským kmenem amazonských indiánů.
Příběh inspirovaný orfeovským mýtem vypráví o sestupu do pralesní říše stínů a o snaze vyvést odsud člověka, který údajně zemřel na hadí uštknutí. Místo cesty za gnostickým poznáním jsme svědky vědeckého výzkumu, jehož metody jsou možná v tuto chvíli ještě omezené, což ale neznamená, že jednou třeba neumožní dojít k pochopení zatím neprozkoumaných zákonů přírody.
Kniha byla vybrána redaktory Amazon.com mezi dvacet nejlepších knih roku 2011, záhy po vydání se také stala bestselerem New York Times.
 

38. Dynastie orla – 1. díl

Duncan Sprottt

Série Ptolemaiovský kvartet: 1. Dynastie orla, 2. Dcera krokodýla

Strhující příběh velikána světových dějin, Ptolemaia, řeckého vojáka a egyptského faraóna, před námi otevírá dveře do světa již dávno přeživšího; staneme se svědky bolestného přerodu muže, který se stal legendou dvou odlišných světů. Musel se vzdát svých bohů, svých tradic, svého jazyka i jídla, které byl zvyklý jíst. V roce 332 př. n. l. skončila s příchodem vojsk Alexandra Velikého druhá perská okupace Egypta. Sám Alexandr byl Egypťany vnímán téměř jako Boží syn. Egyptská kultura jej nesmírně přitahovala, v nilské deltě založil nové hlavní město Alexandrii, z něhož chtěl udělat metropoli celé své říše. Po Alexandrově smrti si jeho přátelé mezi sebou rozdělují obrovskou říši. A tady začíná naše vyprávění: Egypt, zemi s tisíciletou tradicí, dostává Ptolemaios. Nejen Alexandrův blízký přítel, ale též vynikající vojenský stratég, založil v Egyptě novou vládnoucí dynastii. Vládl jako Ptolemaios I. pečlivě dbal na dodržování tradiční role faraóna jako poslušného služebníka bohů a podporoval studium staroegyptských dějin a náboženství; za jeho vlády začal kněz Manéthó ze Sebennytu sestavovat svou slavnou historii egyptských králů Aegyptiaca, která se stala pro pozdější historiky důležitým pramenem. Pěstoval podporu chrámového kněžstva, zejména v jižním Egyptě, kde zahájil ambiciózní program chrámové výstavby. Skvěle napsaný román popisuje Ptolemaiův příchod do Egypta, jeho sžívání s lidem, jemuž měl vládnout, s kněžími, jejichž radami se měl řídit, se zvyky, jimž se musel podrobovat. Na pozadí fascinujících historických událostí se rozvíjí osobní příběh muže ne příliš šťastného, ale odhodlaného čelit svému osudu.

 

39. Sny stříbrné labutě

Eva Rolečková

Píše se rok 1418 a z Prahy se začínají šířit na venkov zvěsti o klíčící nové víře a prvních přívržencích přijímání podobojí.
Náboženské boje brzy rozdělují zemi i jednotlivé rodiny. Zasáhnou i Švamberky, rod se stříbrnou labutí v erbu. Kateřina ze Švamberka opouští rodinu kvůli kalichu, její bratr Bohuslav je jeho krutým nepřítelem. Bojů přibývá, husitské hnutí vojensky sílí s každým dalším vítězstvím: v Praze, u Nekmíře, u Sudoměře, na Vítkově... Sílu však brzy začíná obracet do vlastních řad a příliš svobodomyslní kazatelé jako svérázný moravský kněz Martin Húska jsou spolu se svými stoupenci násilím umlčováni. Někdejší ideály uplývají v krvi, vzplanou hranice, na nichž jedni bratři upalují druhé. Rozčarovaná Kateřina Tábor opouští, ale tím příběh bratrovražedných bojů zdaleka nekončí.
 

40. Dřevěná mysl

Ludvík Vaculík

Další výběr z vaculíkovské publicistiky, navazující na výbor fejetonů z Lidových novin z r. 1989-2001, který vyšel pod názvem Poslední slovo.

 

41. Marie Stuartovna

Stefan Zweig

Románová biografie Marie Stuartovny, proslulé skotské královny, jejíž tragické osudy se staly námětem mnoha románů i historických studií. Autor se snaží na podkladě historiografického materiálu podat co nejvýstižnější charakteristiku a nejobjektivnější obraz této osobnosti, o níž se historické prameny diametrálně rozcházejí. Na pozadí velkého střetnutí Marie Stuartovny s anglickou královnou Alžbětou líčí dětství Stuartovny, její mládí ve Francii a sňatek s francouzským králem, i spletité a temné události z doby její vlády ve Skotsku. Kniha vrcholí líčením královnina zajetí v Anglii a smrtí na popravišti. Jako všechny Zweigovy románové biografie je i tato kniha dramatická a čtenářsky působivá.

 

42. Dcera krokodýla - 2. díl

Duncan Sprottt

Série Ptolemaiovský kvartet: 1. Dynastie orla, 2. Dcera krokodýla

Ptolemaiovská dynastie vládla Egyptu bezmála tři sta let. Strhující epická rekonstrukce řecké nadvlády v zemi od příchodu vítězného Alexandra Velikého až po pád Kleopatry zobrazuje ptolemaiovskou dynastii v celé její slávě a velikosti a skvěle vystihuje i její nešťastný konec, k němuž neodvratně míří svými incesty, vraždami, matkovraždami a otcovraždami... stále rostoucími potoky své vlastní krve. Ve druhém díle Ptolemaiovského kvartetu nás vypravěčka tohoto příběhu, bohyně Sešet, zavede na dvůr Ptolemaia Filadelfa, jeho syna Ptolemaia Euergeta a vnuka Ptolemaia Filopatóra. Ptolemaios Filadelfos se nejprve oženil s Arsinoé Alfou, kterou prý velmi miloval. Jenomže na scéně se objevila Arsinoé Beta, které se zachtělo stát se egyptskou královnou. Lstí a intrikami přiměla bratra, aby uvěřil jejím lžím a svou milující a milovanou manželku zapudil a podle egyptských zvyků se oženil s ní, svou vlastní sestrou.

 

43. Šaty pro faraona

Irena Závacká

Starověký Egypt, jeho mysteria, nástrahy každodenního života i lesk královského paláce... Právě v těchto kulisách se odvíjí příběh mladé Ijnet, která naivně očekává, že se naplní její předem daný osud, jaký prožívají stovky egyptských žen. Manželství se strýcem Verenachtem se však rozhodně neodehrává podle jejích představ a nečekané zjevení Verenachtova nemanželského syna Kemneta k rodinnému souladu také nepřispěje. O to víc Ijnet zaskočí, když se z nesnesitelného Kemneta vyklube osudová láska. Dokáže se zamilovaná Ijnet vypořádat s Kemnetovým odchodem, neplánovaným těhotenstvím a smrtí manžela? Naštěstí jí bohové sešlou věrné přítelkyně, nečekaný poklad a skvělý nápad. Úspěch a bohatství ale nezaručují to nejdůležitější, po čem Ijnet tajně touží. A tehdy se znovu potkává s Kemnetem, ovšem za poněkud temných okolností.

 

44. Pád Anne Boleynové

Alison Weirová

Renomovaná historička Alison Weirová se v nejnovější knize Pád Anne Boleynové vrací k začátkům své vědecká dráhy. Královně Anně se věnovala v obsáhlých pracích Šest žen Jindřicha VIII. a Jindřich VIII.: Král a dvůr, tentokrát se však soustřeďuje na poslední čtyři měsíce královnina života a vykládá ústřední problém Jindřichova panování, totiž bezpodmínečnou nutnost mužského potomka a dědice trůnu v situaci, kdy nejistá nástupnická práva Tudorovců bez něho nadále hrozila krvavou občanskou válkou. Autorka se věnuje rovněž pronikání protestantismu do Anglie a souvislostem Jindřichovy mezinárodní politiky kolísající mezi spojenectvím s císařem Karlem V., německými protestantskými panovníky a francouzským králem Františkem I. Předností knihy v porovnání s různými filmovými a televizními zpracováními tématiky, je autentičnost vycházející výhradně z interpretace dobových dokumentů, která se úzkostlivě vyhýbá vnášení dnešních představ do světa 16. století. Uvěznění a poprava královny Anne Boleynové, která byla druhou ženou Jindřicha VIII., v květnu roku 1536 neměly nikdy předtím v anglických dějinách obdobu. Staly se ve své době senzací a dodnes bezmezně fascinují mysl historiků, autorů románů, dramatiků, básníků výtvarníků a filmařů. Annu dovezli do vězení v Toweru 2. května 1536 a už 15. téhož měsíce ji soudili a shledali vinnou z velezrady. K jejím údajným zločinům patřily cizoložství s pěti muži, z nichž jeden byl její vlastní bratr, a zosnování spiknutí, jehož cílem byla králova smrt. Okolnosti vedoucí k jejímu zatčení zůstávají zahaleny rouškou tajemství. V té souvislosti se vnucují následující otázky: Nařídil Jindřich VIII., který se mezitím Anně odcizil, svému vrchnímu sekretáři Thomasu Cromwellovi, ať zfalšuje důkazy, aby se jí sám mohl zbavit a oženit se s Jane Seymourovou? Nebo soudní proces s Annou a jejími stoupenci zosnoval ze svých vlastních důvodů Cromwell a poté králi předložil přesvědčivé důkazy? Anebo snad Anna byla opravdu vinná, jak to stálo v obžalobě? Nikdy předtím nebyla napsána kniha, která se věnuje výhradně Anninu pádu. Alison Weirová znovu zvážila důkazy, vyvrátila řadu romantických mýtů i populárních představ a ještě jednou vylíčila průběh Annina pádu, přičemž vytvořila dokumentárně bohatě podložený a působivě podrobný portrét posledních dramatických dnů jedné z nejvlivnějších a nejdůležitějších postav anglických dějin.

 

45. Tajné dobrodružství Charlotte Bronteové – 1. díl

Laura Joh Rowlandová

Série Tajné dobrodružství Charlotte Brontëové: 1. Tajné dobrodružství Charlotte Brontëové

Legendární autorka Laura Joh Rowlandová v hlavní roli epického trilleru.
Tajné dobrodružství Charlotte Brontëové je epickým thrillerem s legendární autorkou 19. století v hlavní roli. Tato kniha vás vezme na jízdu po viktoriánské Anglii od nejhlubší žumpy po navoněné paláce, a to s hrdinou, který v sobě kombinuje pana Rochestera a agenta 007, a padouchem, jehož ďábelské plány ohrožují britské impérium v samotných základech. Charlotte Brontëová je vržena po hlavě do vzrušujících dobrodružství a vášnivé lásky, jež ve skutečnosti nikdy nepoznala, ale tajně po nich bažila.

 

46. Svlečeni bohyněmi

Petr Frank

Osudy rodinných předků zpracované jako historicko-společenský milostný román s filosofickými přesahy, reflektující i aktuální současnost. Podle antické pověsti svlékly tři nejkrásnější bohyně boha války Marta, aby zabránily bitvě mezi svými oblíbenci. Osudové ženy stály za vzestupy a pády většiny hrdinů tohoto románu, včetně autora/vypravěče. Příběh začíná i končí v současnosti: vstupujeme do velmi osobních okolností, za nichž a díky nimž se autor do sepsání románu pouštěl, jak k příběhu "dozrál" a kdo jej psaním provázel. Vše mezi tím je dramatický a barvitý příběh autorových předků od prapraděda Andrease Franka, vojáka krále Viléma I., včetně zajímavé zmínky o velmi vzdáleně příbuzném nacistovi K. H. Frankovi. Jejich osudy autor propojuje až k příběhu vlastnímu - od dětství poznamenaného neblahým příjmením a neblahými osudy rodičů až po osudový konec své velké lásky. I při zaujatém líčení zůstává autor jako komentátor nad příběhem, vstupuje do něj svými poznámkami, a tak se sám s osudy svých pradědů a dědů spojuje a nachází v nich osudovou předurčenost, což je autorovo základní téma.
 

47. Nebezpečí, jaké je tvé jméno?

Tereza Brdečková

Chytré, ironické a často smutné fejetony o věcech, které se týkají každého z nás.

 

48. Boží oko – 9. díl

James Rollins

Série Sigma Force: 1. Písečná bouře, 2. Mapa z kostí, 3. Černý řád, 4. Jidášův kmen, 5. Poslední orákulum, 6. Klíč soudného dne, 7. Ďáblova kolonie, 8. Rodokmen smrti, 9. Boží oko, 10. Šestý zánik, 11. Labyrint z kostí

Sigma řeší jeden z dosud nejobtížnějších případů: Zřícení vojenské výzkumné družice Spojených států do odlehlé divočiny v Mongolsku spouští výbušné pátrání po cenném nákladu, který satelit nese – datech z přísně tajného fyzikálního projektu spojeného se studiem temné energie, která je svázaná se zrodem vesmíru. Poslední rozmazaný snímek, který padající satelit pořídil, zachycuje děsivý výhled do naší budoucnosti, výhled na trosky východního pobřeží USA v plamenech. Ve Vatikánu se do rukou vedoucího papežského odboru dávných studií dostává tajemný balíček od kolegy, který před deseti lety beze stopy zmizel. Zásilka obsahuje dva podivné předměty: lebku popsanou starou aramejštinou a knihu vázanou v lidské kůži. Testy DNA odhalí, že lebka i kůže kdysi patřily Čingischánovi, osm set let mrtvému mongolskému králi, jehož dosud neobjevená hrobka údajně skrývá rozsáhlé poklady a znalosti dávno zaniklé říše.
Velitel Gray Pierce a Sigma se spolu s dvojicí vatikánských historiků snaží co nejrychleji odhalit pravdu související s pádem Římské říše, se záhadou sahající k počátkům křesťanství a s dávno ukrytou zbraní, která představuje klíč k osudu lidstva.

 

49. Pasti ze záhrobí – 2. díl

Charlaine Harris

Série Harper Connelly Mysteries: 1. Šepoty ze záhrobí, 2. Pasti ze záhrobí, 3. Mráz ze záhrobí, 4. Tajemství ze záhrobí

Harper Connellyová je dívka nadaná zvláštní schopností odhalovat místa, kde spočívají těla mrtvých osob, a určovat, jakým způsobem zemřeli. Neumí však určit, kdo zavinil jejich smrt. Na starém hřbitově v Memphisu vycítí tělo, které leží v nesprávném hrobě. Postupně vyjde najevo, že jde o ostatky oběti únosu - dvanáctileté pohřešované dívky Tabithy Morgensternové, kterou se Harper neúspěšně snažila najít už o dva roky dříve v Nashvillu.
Policie usoudí, že Harper a její nevlastní bratr bratr Tolliver, který je sestřiným spolupracovníkem a zároveň osobním strážcem, jsou do zločinu nějak zapleteni. Ve snaze očistit své jméno se oba mladí lidé pouštějí do pátrání po skutečném vrahovi na vlastní pěst.

 

50. Šestý zánik – 10. díl

James Rollins

Série Sigma Force: 1. Písečná bouře, 2. Mapa z kostí, 3. Černý řád, 4. Jidášův kmen, 5. Poslední orákulum, 6. Klíč soudného dne, 7. Ďáblova kolonie, 8. Rodokmen smrti, 9. Boží oko, 10. Šestý zánik, 11. Labyrint z kostí

Vojenská výzkumná stanice v odlehlém pohoří Sierra Nevada v severní Kalifornii vyšle nouzové volání zakončené mrazivou žádostí:
„Tady je sierra, vítěz, whisky. Došlo k prolomení bezpečnosti. Aktivována pojistka. Bez ohledu na výsledek: Zabijte nás, všechny nás zabijte.“
Když na místo dorazí pomoc, nenajde nikoho živého – a mrtví nejsou jen výzkumníci, ale všechny živé organizmy v okruhu sta čtverečních kilometrů: zvířata, rostliny a dokonce i bakterie. Půda je dokonale sterilní – a zkáza se šíří.
Jen jeden tým na světě má potřebné vědecké znalosti a vojenské zkušenosti, aby zvládl takovou misi: velitel Gray Pierce a Sigma. Mrtví výzkumníci pracovali na tajném projektu, který se zabýval studiem zásadně odlišných forem života na Zemi, forem, jež mohou změnit naše chápání biologie a podstaty lidství. V laboratoři ale došlo k výbuchu a Sigma se musí vypořádat s apokalyptickými následky.
Má-li zabránit nevyhnutelné záhubě, musí rozluštit futuristickou hrozbu a kořeny ve vzdálené minulosti – v časech, kdy Antarktida byla zeleným kontinentem a pozemský život balancoval na ostří nože. Sigma se vydá po stopách z prastaré mapy ze zaniklé Alexandrijské knihovny a nakonec dospěje k šokujícímu odhalení o prehistorickém světadílu a nové formě života a smrti pohřbené pod kilometry ledu. Gray Pierce a jeho obětavý tým musejí projít dávné historické epochy i vzdálené kontinenty, aby dešifrovali tisíciletí stará tajemství a vyřešili záhady ukryté v nejtemnějších džunglích současnosti – jedině tak zastaví šesté vymírání, které se týká celého lidstva.
Ale není už příliš pozdě?

 

51. Fantom hlubin

James Rollins

Svět nad hladinou je v plamenech
V ten den se všechno navždy změnilo. První zatmění slunce v novém tisíciletí vrhá na Zemi temný stín. Vzápětí udeří katastrofa.
V ten den bylo zahájeno odpočítávání.  Sluneční aktivita vyvolala sérii kolosálních přírodních pohrom: zemětřesení a požárů. Počet mrtvých stoupá nepředstavitelnou rychlostí. A uprostřed chaosu zmizí z oblohy Air Force One s prezidentem na palubě.
V moři je skryto tajemství.  Bývalý příslušník jednotky SEAL Jack Kirkland nachází po vynoření z podmořského průzkumu potopeného vraku okolní svět v plamenech a Spojené státy na pokraji jaderné apokalypsy. Kirkland se na palubě své oceánské výzkumné lodi Deep Fathom vydává na zoufalou misi, která ho přivede k ohromujícímu objevu hluboko pod hladinou. Na světlo světa totiž byla vynesena ničivá tajemství a síly, jež nedokázaly zkrotit ani dávné civilizace - a tato moc nyní ovlivňuje svět, který překotně směřuje k sebezničení.

 

52. Pekelný ostrov – 4. díl

Matthew Reilly

Série Shane Schofield: 1. Polární stanice, 2. Základna 7, 3. Strašák, 4. Pekelný ostrov, 5. Strašák a armáda

Kapitán Schofield zvaný Strašák má se svým družstvem přistát na mateřské letadlové lodi Nimitz, s níž velitelství ztratilo kontakt. Krátce po přistání na tým zaútočí nejnovější tajná zbraň vyvíjená na Pekelném ostrově – živé bojové stroje. Jenže Strašák netuší, že tohle je pouze zahřívací kolo a že teprve pak zjistí, co je to opravdový nepřítel.

 

53. Krvavé evangelium – 1. díl

James Rollins

Série Sangvinisté: 1. Krvavé evangelium, 2. Nevinná krev, 3. Pekelná krev

Zemětřesení v izraelské Masadě zabije stovky lidí a odhalí hrobku v srdci hory. Trio vyšetřovatelů – seržant Jordan Stone, vojenský forenzní expert, otec Rhun Korza, kněz z Vatikánu a doktorka Erin Grangerová, brilantní, ale rozčarovaná archeoložka – jsou vysláni, aby prozkoumali děsivý objev, podzemní chrám ukrývající ukřižované tělo mumifikované dívky. Ale po brutálním útoku na naleziště musí uprchnout a vypukne závod o to, aby vrátili, co bylo kdysi ukryto v sarkofágu hrobky: knihu napsanou prý vlastnoručně Ježíšem Kristem, která má obsahovat tajemství jeho božství. Avšak nepřítel, který jim je v patách, není jako ostatní, jde o moc prastarého zla, které ovládá vůdce s neúměrnými ambicemi a nevypočitatelnou lstivostí. V rozpadající se hrobce i v okázalých chrámech musí Erin se svými společníky bojovat s minulostí vedoucí tisíce let zpět do doby, kdy v temných koutech světa lovily nečisté stvůry, až k okamžiku, kdy Kristus přinesl svou zázračnou oběť, smlouvu o spasení pro ty, kdo by jinak byli na věky zavrženi.

 

54. Královský klam – 8. díl 

Steve Berry

Série Cotton Malone: 1. Templářské dědictví, 2. Alexandrijská knihovna, 3. Benátská zrada, 4. Rukopis Karla Velikého, 5. Pařížská pomsta, 6. Císařova hrobka, 7. Jeffersonova šifra, 8. Královský klam, 9. Lincolnův mýtus, 10. Hrozba patriotů

Bývalý agent Cotton Malone se na vlastní kůži přesvědčil, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Původně jen chtěl vzít syna na prázdniny do Dánska, ale nedokázal odmítnout přátelskou službu své bývalé nadřízené: slíbil ji, že s sebou vezme také patnáctiletého kapsáře Iana a na londýnském letišti ho předá policii.
Po přistání se z údajných policistů stanou únosci a oba chlapci zmizí. Zoufalý Malone pochopí, že se znovu nedobrovolně zapletl do vysoké zpravodajské hry - tentokrát ovšem nejde jen o geopolitickou moc, ale také o šokující tajemství z tudorovských dob, které by mohlo otřást současnou podobou Británie. Co když skutečně existuje dokument, který by Angličany přinutil opustit Severní Irsko? Co když skutečně lze napadnout legitimitu poslední tudorovské královny Alžběty I.?
Odpovědi na tyto otázky zajímají především CIA, která jich hodlá zneužít k vydírání britské vlády. Do čela tajné operace Královský klam je jmenován Blake Antrim, který ovšem při plnění úkolu sleduje i své osobní, ryze sobecké cíle.

 

Naučná:

55. Gejša

Liza Dalbyová

Liza Dalbyová, americká antropoložka specializující se na japonskou kulturu a vynikající spisovatelka, se jako první cizinka stala skutečnou Gejšou. V osmadvaceti letech vstoupila do společenství gejš v Kjótu, do tajemného uzavřeného světa žen, jejichž povoláním je bavit muže, do vzrušujícího světa tradic, půvabu, krásy a erotiky, pro Evropany odedávna opředeného tajemstvím a romantikou. Poznala líc i rub tohoto života a po návratu napsala strhující výpověď o této oblasti japonské kultury.

 

56. Trůn a popraviště

Sylvia Jurewitz - Freischmidtová

Životní osudy dvou nejznámějších britských královen ALŽBĚTY I. a MARIE STUARTOVNY se propojily dramatickým způsobem. Rivalita mezi oběma ženami nevyplynula z rozdílu jejich povah, nýbrž z rodinných antagonismů, které zdědily. Jeden životní příběh podmiňuje druhý, každá změna v životě jedné z královen nutí druhou k reakci. Žádná z nich přitom nehodlá ve sporu o dědičná práva ustoupit ani o píď. Vnější okolnosti nakonec doženou obě k duelu, který nemůže skončit jinak než smrtí jedné z nich.

 

57. Nejkrásnější vystřihovánky

Marie Brahová

 

58. Písnička II

Oblíbený zpěvník je určen nejen jako doplněk hudební výchovy pro druhý stupeň základních škol, ale všem, kteří si s přáteli rádi zazpívají. Jednotlivé písně, které jsou upraveny pro zpěv, kytaru a dvě zobcové flétny, jsou ve zpěvníku rozděleny do tří částí: lidové písně, umělé písně a vánoční koledy.

 

59. Otázky a odpovědi pro holky

Petra Hirscher

Otevřené odpovědi na všechny otázky, které jsou v průběhu dospívání důležité! Jak se mám vyznat ve svých pocitech? Měla bych svým rodičům říkat všechno? Musím se stydět za své tělo? Jak působím na kluky? Jak zjistím, jestli to se mnou myslí vážně? Co ode mne může požadovat můj přítel? Která antikoncepce je pro mě nejvhodnější? Co zažívá žena při sexu? Co mám dělat, když otěhotním? Co je v sexu a ve vztazích v pořádku a co ne?

 

60. Já & písnička 1

1. část oblíbených zpěvníků určených nejen jako doplněk hudební výchovy pro žáky základních škol.

 

61. Život snů a skutečnosti

Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund

50 otízek po 50 letech

 

62. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund

S dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

63. Zápisy z cest

Václav Klaus

Během své politické dráhy procestoval Václav Klaus v různých politických, státních a profesorských funkcích pět kontinentů. Při svých cestách si pozorně všímá všech zajímavostí, jedinečných zvyklostí a obyčejů, významných či neobvyklých detailů. Své postřehy dokáže poutavou formou přiblížit čtenářům a všechny jeho cestovatelské záznamy mají své kouzlo. Ve svých zápiscích z cest přibližuje čtenářům neopakovatelnou atmosféru z přijetí významného politika, později hlavy státu naší republiky v jednotlivých navštívených zemích za posledních 17 let. Dozvíme se mnoho zajímavostí o cizokrajných místech i o setkáních s významnými osobnostmi. Objevíme i celou řadu zajímavých souvislostí vztahujících se nejen k naší minulosti, ale i k naší současnosti.

 

64. Christiane F. - Můj druhý život

Christiane F.

Osud Christiane F. znají miliony čtenářů po celém světě. Vyrůstali s drásavou výpovědí třináctileté německé narkomanky o pekle závislosti na heroinu a prostituci. Kniha My děti ze stanice ZOO a stejnojmenný film z ní udělaly celebritu a změnily zásadně její život. Po pětatřiceti letech se Christiane Felscherinow nechala přesvědčit novinářkou Sonjou Vukovic, aby vyprávěla, co bylo potom. Procházíme spolu s Christiane jejím bojem se závislostí na drogách, pobytem ve vězení, ale také setkáními s legendami amerického rocku a evropské literatury, šťastnými roky v Řecku a největším darem – narozením syna Philippa.
 

Pro děti:

65. Zlatovláska a jiné pohádky

Karel Jaromír Erben

Obsahuje známé pohádky jako Zlatovláska, Rozum a štěstí, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Obuchu, hýbej se!, O třech přadlenách, Otesánek.

 

66. Ze skvostů českých pohádek – I.

Pojďte s námi do pohádky… Obsahuje známé pohádky jako Pohádka o perníkové chaloupce, Pohádka o Smolíčkovi, Pohádka o kůzlátkách, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pohádka o Červené karkulce, Pohádka o Budulínkovi, Pohádka o Koblížkovi, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda.

 

67. Cesta kolem světa

Benoit Delalandre

Atlas pro nejmenší. Jednoduchý, názorný obrázkový atlas pro nejmenší děti, pro které je opravdická příručka ještě příliš složitá, seznamuje hravou formou se základními geografickými pojmy.

 

68. Neviditelné město – Akta Joshua – 1. díl

Maria G. Harrisová

Série Případ Joshua: 1. Neviditelné město – Akta Joshua

Napínavý příběh pro dospívající čtenáře, oživený blogovými záznamy, fiktivními výstřižky z tisku i zajímavými fakty z mayské historie, je založen na prastarém mayském proroctví, obsaženém v Ixově kodexu, o zkáze světa, která má nastat v prosinci roku 2012. Josh, syn známého odborníka na historii Mayů, vede docela obyčejný život – do doby, než se dozví, že jeho otec zahynul při pádu sportovního letadla v Mexiku. Byla to ale opravdu jen nehoda? Proč se otcovo letadlo odchýlilo od plánované trasy? V hloubi mexické džungle, s najatým vrahem v patách, se Josh snaží zjistit pravdu o svém otci a odhalit neuvěřitelné tajemství dávno ztracené civilizace – a přitom zůstat naživu.
Pro děti od 12 let

 

69. Dášenka čili život štěněte

Karel Čapek

Jedna z nejoblíbenějších českých dětských knížek vznikla už před 70 lety. Autor, který ji pro děti "napsal a zakusil", si pořídil do domu na Vinohradech nejprve airdala, pak drsnosrstého teriéra Iris, mámu Dášeňky. Tahle krásná knížka kromě Života štěněte obsahuje i kapitoly Jak se fotografuje štěně a Pohádky pro Dášeňku, O psích zvycích nebo třeba O lidech.

 

70. Bratři Lví srdce

Astrid Lindgrenová

Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, cti a věrného přátelství, které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci Jonatán a Karel zvaný Suchárek. Až ho dočtete, pochopíte, že oba jsou skutečně hodni jména bratři Lví srdce.

 

71. Případ Hluchavka – 18. díl

Hergé

Série Tintinova dobrodružství:

V napínavém příběhu se vše točí kolem geniálního, i když trochu potřeštěného vědce Hluchavky. Náhle se totiž ztratí a Tintin se musí vydat po jeho stopách. Při krkolomném pátrání zjistí, že byl Hluchavka unesen cizí mocností, která se na něm snaží vymámit cenný objev a využít jej pro vojenské účely. Jako vždy záleží jen na Tintinovi, zda zachrání svého přítele i svět před nezodpovědnými vládci. Komiksovým albem z roku 1956 se otevírá poslední období Hergého tvorby charakteristické dokonalou kresbou, pečlivými rešeršemi.

 

72. První kroky na Měsíci – 17. díl

Hergé

Série Tintinova dobrodružství:

Další z komiksových dobrodružství proslulého Tintina je přímým pokračováním titulu Míříme na Měsíc. Slavného reportéra Tintina jsme opustili ve chvíli, kdy se společně se svými přáteli vydává v raketě k Měsíci. Netuší, že na palubě je černý pasažér, který má jediný úkol - zneškodnit posádku a raketu i se všemi technickými vymoženostmi dopravit na Zemi na území nepřátelské mocnosti. A jako vždy, úspěch celé výpravy záleží na Tintinovi a jeho věrném psu Filutovi. Komiks je proslulý reálným vykreslením přistání a pohybu na Měsíci, který byl tehdy ještě pouhou utopií.

 

73. Co se děje o Vánocích

Anne Suessová

Na vánočním trhu, při pečení cukroví, pod vánočním stromečkem i v zasněženém lese – všude se dá najít mnoho zajímavého k prohlížení a objevování. Poutavé ilustrace s velkým množstvím detailů dětem představí vánoční cukroví a ozdoby, rozzářený vánoční stromeček, sáňkování i krmení zvířátek v lese a spoustu dalších činností a věcí. Holčičky a kluci předškolního věku se tak mohou ponořit do kouzelného světa Vánoc a učit se pozorovat.

 

74. Kladenské Pohádky

Luděk Švorc

Sedmnáct pohádkových příběhů inspirovaných krajinou, pověstmi a historií Kladna a jeho nejbližšího okolí, kterými se prolíná příběh dvou nezbedných myšáků Chloupka a Zoubka a jejich strejdy Šediváka.

 

75. Zajíček Strakaté Ouško

Jindřich František Bobák

Zajíček Strakaté Ouško je milá dobrodružná pohádka pro děti každého věku. Líčí osudy malého zajíčka, který přišel na svět jiný, než jsou ostatní - jedno ouško měl strakaté a velmi se pro ten nedostatek trápil. Jenže postupem času, jak vyrůstal v dospělého zajíce, se ukázalo, že mnohem důležitější než vzhled je ušlechtilost srdce, v němž nechybí pokora a láska, a osobní statečnost, s jakou dokážeme překonávat překážky a pomáhat těm, kdo se ocitli v nesnázích.

 

76. Jak se krotí krokodýli

Marie Poledňáková

Jedna z nejlepších komedií Marie Poledňákové v knižní podobě.

 

77. Povídám povídám pohádku

Kolektiv autorů

Náruč nejkrásnějších českých lidových pohádek, písniček, přísloví a říkadel – O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce, O Budulínkovi, O Červené karkulce a mnoho dalších.

 

78. Pijou mi krev – 1. díl

Kimberly Pauley

Série Pořád mi pijou krev: 1. Pijou mi krev, 2. Pořád mi pijou krev

Mina vyrůstá ve zdánlivě normální rodině. Její rodiče chodí do práce, na nákupy, platí účty a sledují televizní zprávy jako jiní. Ale přece je na nich něco zvláštního - přejí si, aby byla Mina mrtvá, tedy spíš neživá. Rodiče jsou totiž upíři a Mina dostane měsíc na rozmyšlenou, jestli chce opustit kamarádky z nudné střední školy a přejít na upírskou akademii.
 

Romány pro ženy:

79. Princezna Sultana a její dcery – 2.díl

Jean Sassonová

Volné pokračování knihy Tajemná princezna.

Je říjen roku 1992 a já, princezna Sultana as-Saúd, hraji jednu z hlavních rolí v příběhu, který nic nezamlčuje, líčí události tak, jak probíhaly. Horečné vzrušení se ve mně mísí se zoufalstvím. Vím, že každý z popsaných osudů bude čtenářům připadat neuvěřitelný, pokud nevezmou v úvahu barbarství, s jakým naši muži zacházejí se ženami. Jak přijme mocná rodina As-Saudů mé svědectví? Další osudy princezny Sultany a jejích dcer.

 

80. Bezdětná královna – 3. díl

Jean Plaidy

Série Dynastie Tudorovců: 1. Nejistá koruna, 2. Panenská vodva, 3. Bezdětná královna, 4. Královské tajemství, 5. Královské vraždy, 6. Král a kancléř, 7. Šestá žena, 8. Královnin milenec

Historický román o Jindřichu VIII. a jeho první manželce Kateřině Aragonské. Román sleduje období, kdy tento velký anglický král dospívá z chlapce v muže a kdy se teprve tvoří jeho základní charakterové rysy. Příběh jeho prvního, nepříliš šťastného manželství,je podán jako typicky ženská četba.

 

81. Sladká jako hřích – 2. díl

Shannon Drake

Série No Oher: 1. Ten pravý, 2. Sladká jako hřích, 3. Na křídlech touhy

Drsné noci na skotské Vysočině jsou pro lady Shawnu MacGinnisovou prokletím. Pronásledují ji děsivé sny, v nichž se znovu a znovu vrací k nejhorším chvílím svého života. Nemůže zapomenout, že to byla ona, kdo v zájmu rodové cti svedl Davida Douglase - a že těch několik okamžiků vášně stálo Davida život. Zdálo by se, že už to nemůže být horší, ale i v tomto odhadu se Shawna mýlí. Po dlouhých pěti letech se jakoby zázrakem David znovu objeví. Je živý a zdravý, zároveň však zahořklý, plný zloby a slibuje pomstu všem, kteří ho zradili. Jako duch se vkrade do Shawniny ložnice a žádá, aby za svůj dávný nerozvážný čin zaplatila svým tělem i duší. Osud s ním ale má jiné plány: pomstychtivý David brzy zjistí, že Shawna je jediná žena, která mu může pomoci znovu nabýt rodovou čest - a především poznat skutečné kouzlo lásky.

 

82. Tajemství dámy- 8. díl

Jo Beverly

Série Mallorenovi: 1. Nespoutaná dáma, 2. Pokušení, 3. Hříšná dáma, 4. Tajemství noci, 5. Černý markýz, 6. Falešné zásnuby, 7. Nevhodný nápadník, 8. Tajemství dámy, 9. Tajný sňatek, 10. Utajený vévoda, 11. Neurozená hraběnka, 12. Nestoudná hraběnka, 13. Hedvábná smyčka

Nestává se často, aby člověk potkal v malém francouzském hostinci jeptišku, která vztekle kleje. Když však tento zřídkavý úkaz spatřil hrabě Robin Fitzvitry, nepohoršil se, ba právě naopak: rozhodl se přijít záhadě na kloub. A protože trocha rozptýlení přijde vždy vhod, Robin nabídne sestře Immaculatě doprovod během cesty do Anglie.
Petra d´Averilo sice strávila spoustu let v italském klášteře, ale do jeptišky má věru daleko. Jen zvolila tento převlek, aby ukryla svou totožnost a mohla se skrývat před svými pronásledovateli. Po matčině smrti čelí neustálému nebezpečí, a tak se vypravila za svým otcem, anglickým lordem, který však nemá o její existenci nejmenší tušení.
Když ji osud svede dohromady s mladým šlechticem, vidí v něm šanci, jak přestát nebezpečnou cestu. Zprvu je pevně odhodlána využít pouze nabízené pomoci a odolat Robinovým svodům. Nebude však putování příliš dlouhé a nástrahy příliš nebezpečné, aby Petra dokázala uchránit svou čest, city i bedlivě střežené tajemství?

 

83. Vášeň – 2. díl

Nicole Jordan

Série Liga pekelníků: 1. Smyslnost, 2. Vášeň, 3. Touha, 4. Extáze, 5. Pán rozkoše

Lady Aurora Demmingová učinila zoufalý krok: provdala se za krásného cizince Nicolase Sabina, který byl za vraždu a pirátství odsouzen k smrti. Chtěla se tak vyhnout nucenému sňatku s mužem dvakrát starším, neurvalým a lakomým. Aby byla kvapná svatba právně nezpochybnitelná, musela Aurora prožít i svatební noc, která se v Nicolasově zkušené náruči stala nocí nezapomenutelnou.
Mladá vdova se vzápětí vrací do Londýna s Nicolasovou nevlastní sestrou, která jí byla svěřena do poručnictví. Smířená s životem bez lásky se snaží splnit slib, který dala manželovi v předvečer popravy – uvést jeho krásnou sestru do vysoké společnosti a zajistit jí výhodný sňatek.
Jaké je však Aurořino překvapení, když se před ní jednoho dne objeví její „mrtvý“ manžel a dožaduje se naplnění manželského slibu! Dovolí mu Aurora, aby ji připravil o těžce získanou svobodu a aby ji příslibem lásky a zakázaných slastí vytrhl z železného sevření konvencí? Může vůbec Nicolas uniknout svému trestu a krásná Aurora jeho svodům?

 

84. Na růžích ustláno – 2. díl

Nora Roberts

Série Svatební quartet: 1. Sen v bílém, 2. Na růžích ustláno, 3. Kouzlo okamžiku, 4. Zákon přitažlivosti

Emma od muže svých snů očekává spoustu květin, romantické večeře, věčnou lásku. Ctitelů má fůru, přesto, stále vyhlíží prince na bílém koni. Až pak si uvědomí, že toho pravého má na dosah. Jenže. Jack rozhodně není romanticky založený a na lásku moc nevěří.

 

85. Planoucí eukalypty

Elizabeth Haran

Abby je milá a krásná dívka, která si maluje svou budoucnost v růžových barvách. Její krása ale bohužel učarovala i Ebenezeru Masonovi. Ten dává svůj zájem nepokrytě najevo, ale Abby o něj nestojí a dokonce jím zcelého srdce pohrdá. Ebenzer je ovšem muž, který se nenechá jen tak odbýt a když něco chce, umí se postarat, aby to dostal.
Protože ho mladá dívka očividně nechce vyslyšet, rozhodne se, že najde jiný způsob, jak dosáhnout svého. Účel světí prostředky, a tak se Ebenezer dostane Abby podvodem. Dívku nadroguje a zařídí rychlý sňatek, dokud omámená Abby nemůže pořádně reagovat.
Když se probere z drogového spánku, je ráno, proběhla svatební noc a její novomanžel je mrtvý. Abby neví, co se stalo, ale když zjistí, že z jeho vraždy chtějí obvinit právě jí, zpanikaří a uteče.
Časem zjistí, že ji Ebenezer nechal památku - je těhotná. Také jí ale zanechal celý svůj obrovský majetek. Jenže ještě je tu jeho syn, kterému se nastálá situace ani trochu nelíbí a nehodlá ji nechat jen tak. Jestli je po otci, má se Abby na co těšit.

 

86. Čarovný princ

Julie Garwood

Pouze milovaná babička Taylor Stapletonové věděla, jak si dívka zoufala, když její snoubenec dal přednost Taylořině sestřenici. Teď stará bohatá dáma umírá. Ale ještě musí dát do pořádku záležitosti své vnučky i dalších členů rodiny. Aby osamělá Taylor nebyla svěřena do poručnické péče svého bezohledného strýce, provdá se formálně za Lucase Rosse, amerického rančera. Partneři jsou dohodnuti, že po příjezdu do amerického Bostonu se rozejdou. Taylor bude mít totiž ve Státech další úkol: vyhledat děti své nedávno zemřelé starší sestry a postarat se o ně. Ale už během daleké plavby začíná uvažovat o své budoucnosti jinak.

 

87. Borec – 11. díl

Julie Garwood

Série Buchanan-Renard (FBI): 1. Nebezpečná hra, 2. Slitování, 3. Vrať mi můj sen, 4. Vražda podle seznamu, 5. Křehká láska, 6. Tanec stínů, 7. Oheň a led, 8. Sykot, 9. Ideální muž, 10. Nemůžeš mě milovat, 11. Borec, 12. Rychlá jízda

Mina vyrůstá ve zdánlivě normální rodině. Její rodiče chodí do práce, na nákupy, platí účty a sledují televizní zprávy jako jiní. Ale přece je na nich něco zvláštního - přejí si, aby byla Mina mrtvá, tedy spíš neživá. Rodiče jsou totiž upíři a Mina dostane měsíc na rozmyšlenou, jestli chce opustit kamarádky z nudné střední školy a přejít na upírskou akademii.
 

88. Ideální muž – 9. díl

Julie Garwood

Série Buchanan-Renard (FBI): 1. Nebezpečná hra, 2. Slitování, 3. Vrať mi můj sen, 4. Vražda podle seznamu, 5. Křehká láska, 6. Tanec stínů, 7. Oheň a led, 8. Sykot, 9. Ideální muž, 10. Nemůžeš mě milovat, 11. Borec, 12. Rychlá jízda

Doktorka Ellie Sullivanová, která právě ukončila rezidenturu v městské nemocnici, si vyšla zaběhat do blízkého parku. Náhle uslyšela ránu a ke svému úžasu zjistila, že se ocitla v blízkosti prchající dvojice, muže a ženy, které pronásleduje několik agentů FBI. Vzápětí stíhaný kriminálník postřelí jednoho z policistů. Ellie se svými bohatými zkušenostmi z praxe na traumatologii okamžitě přispěchá na pomoc a spolu se záchrankou se postará o zraněného. Její role v této záležitosti však neskončila. Je totiž jedinou osobou, jež viděla hledanému zločinci do tváře. Tak se dostává jako svědkyně do centra vyšetřování případu, který přebírá agent Max Daniel. Přestože strohý právník není podle Elliiných představ ideální muž, z nevysvětlitelných důvodů ji přitahuje a zdá se, že jejich původně čistě pracovní vztah přeroste v něco mnohem silnějšího.

 

89. Sykot – 8. díl

Julie Garwood

Série Buchanan-Renard (FBI): 1. Nebezpečná hra, 2. Slitování, 3. Vrať mi můj sen, 4. Vražda podle seznamu, 5. Křehká láska, 6. Tanec stínů, 7. Oheň a led, 8. Sykot, 9. Ideální muž, 10. Nemůžeš mě milovat, 11. Borec, 12. Rychlá jízda

Julie Garwood, autorka bestsellerů New York Times, opět rozehrává úchvatný příběh vášně, napětí a intrik a ve svém dalším vzrušujícím thrilleru přivádí na scénu přitažlivou, bystrou a odvážnou hrdinku Lyru Prescottovou. Studentka Lyra by se měla rozhodnout, co bude dělat po ukončení školy. Přijme-li zaměstnání v místním televizním studiu, možná se už nikdy nedostane k vysněné filmařské práci. A tak se místo rozhodování raději pouští do své závěrečné práce – zpracování dokumentu o kdysi krásném parku. Tento úkol se však zvratem osudu mění v horor ze skutečného života. Náhodou se stane svědkyní podivné scény, kdy rozzlobená, silně rozrušená žena vyhazuje z domu hromadu věcí. Aby Lyra zachránila cenné knihy, které mezi nimi jsou, sebere je a spolu s nimi několik DVD. Krátce nato zmíněná žena zastřelí svého manžela i sebe. Lyra netuší, že místo sleduje úkladný vrah, jehož cílem bylo a dosud je získat něco, co měl muž u sebe. A nyní se domnívá, že by to mohla mít právě Lyra. Jakmile je jasné, že jí hrozí nebezpečí, obrací se Lyra na svoji spolubydlící Sidney Buchananovou. Jejím přičiněním vstupuje do Lyřina života odvážný a nebezpečně hezký agent FBI Sam Kincaid, který se snaží záhadný případ vyřešit a zároveň dívku ochránit. S tím, jak se kruh nebezpečných intrik stahuje, rodí se ve vztahu mezi Lyrou a Samem nebezpečná vášeň. Je třeba, aby se Lyra oprostila od nedůvěry, začala spoléhat na své instinkty a šla za svým srdcem – přestože to vyvolá bouři citů i smrtící nebezpečí.

 

90. Oheň a led – 7. díl

Julie Garwood

Série Buchanan-Renard (FBI): 1. Nebezpečná hra, 2. Slitování, 3. Vrať mi můj sen, 4. Vražda podle seznamu, 5. Křehká láska, 6. Tanec stínů, 7. Oheň a led, 8. Sykot, 9. Ideální muž, 10. Nemůžeš mě milovat, 11. Borec, 12. Rychlá jízda

V nové knize Julie Garwoodové se čtenáři opět setkají s některými postavami známými z jejího oblíbeného románu Vražda podle seznamu. Patří k nim především Sofie Roseová, odhodlaná a neúnavná reportérka, dcera uhlazeného a bystrého právníka Bobbyho Rosea, po němž v důsledku jeho rafinovaných machinací pátrají různé instituce. Sofie je v souvislosti s otcovými problémy nucena přijmout místo v malém deníku a zabývat se drobným místním zpravodajstvím. Tak se dostane k samolibému vítězi běžeckých závodů 5K, který se mimo jiné chlubí červenými ponožkami, jež pro uvedený závod používá. A právě tyto ponožky, v jedné, z nichž se nalezne Sofiina vizitka, jsou to jediné, co po Williamu Harringtonovi zbude. Za nevysvětlitelných okolností se totiž stane, že ho krátce po setkání se Sofií zabije v aljašské pustině lední medvěd. Sofie dychtí tuto záhadu odhalit, a protože je jasné, že klíč nalezne daleko na severu, vydává se právě tam. Neuvědomuje si, že ji při cestě na Aljašku může provázet nebezpečí. Po útoku na její život v Chicagu, který přičítala některému z otcových nepřátel, dostává pro jistotu na cestu ochránce, poněkud arogantního, ale velmi hezkého pracovníka FBI Jacka MacAlistera. Při smrtelně nebezpečných situacích v nehostinných severních končinách se mezi Sofií a Jackem vytváří křehký vztah.

 

91. Pirátská nevěsta – 8. díl

Shannon Drake

Série Malory Family: 1. Miluj pouze jednou, 2. Něžná rebelka, 3. Bouřlivé objetí, 4. Okouzlení, 5. Řekni, že mě miluješ, 6. Tajomný dar, 7. Zamilovaný ničema, 8. Pirátská nevěsta

Mladičká Gabrielle Brooksová se po smrti matky rozhodne vyhledat svého otce. Myslí si, že je kapitánem na obchodní lodi, a proto ji překvapí, když zjistí, že se z něj stal pirát. Poté, co s ním na moři stráví tři roky, ji otec požádá, aby odjela do Londýna a našla si tam vhodného manžela. Do společnosti má Gabrielle uvést otcův starý přítel James Malory a jeho žena.
Gabrielle se v Londýně seznámí s bratrem paní Malloryové, okouzlujícím americkým námořním kapitánem Drewem, a okamžitě se do něj zamiluje. Drew se ale vdavekchtivým ženám zdaleka vyhýbá. Den před odjezdem z Londýna se mu ovšem podaří Gabrielle zaplést do skandálu a dívka se mu chce pomstít. Otcovi pirátští kamarádi jí pomohou zajmout Drewovu loď a mladý kapitán se tak stane Gabrielliným vězněm. Po čase však přestává být jasné, kdo z těch dvou je žalářník a kdo vězeň.

 

92.  Očarovaná

Hana Hindráková

Kateřina odlétá do Keni čerpat inspiraci pro nový román. Jenže uvidí, něco co neměla, a tím nad sebou vynese rozsudek smrti. Sandra tuší, že se sestře přihodilo něco zlého. Vydá se na stejně nebezpečnou cestu a upadne do pasti kmenových tabu, kouzelných rituálů a mocných kleteb.

 

93. Kacířka

Lucie Šitinová

Alžběta má zemřít jako kdysi její děda i matka v plamenech hranice, a to jen z pomsty rychtáře Hynka, protože Alžbětinu matku mu kdysi odmítli dát za manželku. Nebyla to však láska, ale majetek, o který mu šlo. Jedině Jan, pán hradu, by mohl Alžbětu ochránit, musel by ji ovšem provdat – a to ona tvrdohlavě odmítá.

 

KNIŽNÍ NOVINKY ŘÍJEN

Naučná:

1. (Ne)milostivé léto L. B.

Vera Vogeler

Na počátku vzniku této unikátní knihy byla, jak to už u výjimečných literárních událostí bývá, náhoda. Berlínský novinář Otto Mugrauer se před několika lety, víceméně náhodou, dostal k deníku své tety Hildy Korberové, manželky známého německého herce 30. let Veita Harlana. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se tento pár v letech 1934–1938 nespřátelil s Lídou Baarovou, která v té době začínala svou kariéru filmové hvězdy německé UFY. Hilda Korberová se stala důvěrnou kamarádkou Lídě Baarové a společně s ní prožívala nejen její filmové úspěchy, ale i všechny ostatní okolnosti jejího berlínského pobytu, včetně vztahů s další německou filmovou superstar Gustavem Fröhlichem a později i s Josefem Goebelsem. Deníky Hildy Korberové zaznamenávají SKUTEČNÝ život Lídy Baarové, včetně přesných citací jejích pocitů a charakteristik obou fatálních vztahů v tehdy ještě vesele prosperujícím a naplno žijícím Berlíně. Tedy nikoliv to, co ona sama později pod tlakem událostí cenzurovala ve svých pamětech a čeho se drží i její další životopisci.
Otto Mugrauer se na základě dochovaných deníků začal zajímat o život Lídy Baarové v Berlíně v letech 1934 až 1938, navštívil dokonce její pražský pohřeb, ale téma zpracoval pouze v několika reportážích. Všechny dostupné podklady však poskytl německé publicistce s českými kořeny Vere Vogeler, která je zpracovala do literární podoby v žánru na pomezí mezi literaturou faktu a románem faktu a příhodně ji nazvala (Ne)milostivé léto L. B. V Německu kniha vyjde teprve v příštím roce, takže její české vydání v překladu Jindřicha Brože bude světovou premiérou.

 

2. Český špion Erwin van Haarlem

Jaroslav Kmenta

Tato kniha popisuje skutečný život jednoho z nejtajnějších špionů, kterého jsme tu měli. Ve skutečnosti se jmenoval Václav Jelínek a pocházel z pražských Kunratic. Rozvědka ho připravovala na vycestování na Západ. A vybrala si pro to legendu opravdového kluka, který se narodil za války v Holandsku, ale kterého jeho matka odložila a odvezla do dětského domova poblíž Teplic. Tady si skutečného Erwina van Haarlema po pěti letech adoptoval bezdětný pár manželů z pomezí Čech a Moravy a dali mu úplně jiné jméno i příjmení. Jméno Erwin van Haarlem tak bylo úředně volné a tajná služba toho využila a tuto identitu dala svému špionovi Jelínkovi. A vymyslela mu k tomu věrohodnou legendu, jak se protloukal životem a jak se nakonec rozhodl emigrovat. Špion si pak v klidu špionoval v Londýně Ale kdo by čekal, že se po třiceti letech objeví ve skutečné matce Erwina van Haarlema v Holandsku mateřský cit a začne své dítě po letech hledat.

 

3. Nevěry po česku

James Kent

Tato zcela výjimečná kniha odhaluje všechna "temná" a "záletnická" zákoutí duší českých osobností, které se v poslední době dopustily nevěr, které neušly očím veřejnosti. Kdo začal první s nevěrou v manželství režiséra Jiřího Menzela a Olgy Menzelové? Je nedávno narozené dítě skutečně režiséra Jiřího Brabce? Jak velkou potupu musela po boku svého manžela Miroslava Macka zažívat půvabná Jana Macková, když na ni z novin "koukaly" palcové titulky a fotografie manžela s milenkou? Jednoho rána se probudila tanečnice Libuše Vojtková se zjištěním, že už není jedinou ženou v životě zpěváka Josefa Vojtka. Dostala se do úplně stejné pozice jako kdysi před lety Vojtkova Sabina Laurinová. Mohla to tedy čekat? Modelka Petra Faltýnová je skutečnou rekordmankou. Jen pár měsíců po velkolepé svatbě s podnikatelem Simonem Šteklem se provalilo, že je svému manželovi nevěrná s hercem Jiřím Langmajerem. Jak se Simon o potupné nevěře dozvěděl? Kolik milenek má vlastně prezident Václav Klaus? Je letuška Petra Bednářová jedinou "kněžkou lásky" v jeho životě? A jaká je pravda o rozpadu manželství populární herečky Zlaty Adamovské a Radka Johna? Na tyto a další otazníky kolem devíti největších nevěr, které otřásly Českem, najdete odpovědi právě v této knize.

 

4. 101 nejkrásnějších domovních znamení Prahy

Martin D. Antonín, Soňa Thomová

V ediční řadě Má vlast zamířili tentokrát autoři do Prahy, lépe řečeno do jejích starodávných částí. V centru pozornosti však nebudou nádherné pražské výhledy, honosné paláce, malebná zákoutí či vznosné věže a chrámy, ale především starobylé měšťanské domy ozdobené domovním znamením. Tento originální architektonický prvek rozhodně stojí za pozornost – skrývá v sobě nespočet barvitých příběhů, tajemných symbolů a jinotajů. Snímky renomovaných fotografů vám přiblíží nejen 101 pražských domovních znamení, ale i samotnou podobu domů, které prošly rozličnými stavebními epochami od dob románských po dnešek. Dýchá z nich nálada i nesporný genius loci rušných pražských ulic i odlehlých zákoutí. Autoři textů vás provedou stavební historií domů, seznámí vás s jejich obyvateli i pověstmi a událostmi, kterými jsou opředeny. Domovní znamení umístěná na průčelí starobylých budov ke svébytné atmosféře Prahy nesporně patří. Dávala domu jméno, sloužila jako orientační body a propůjčovala mu charakteristickou tvář. Pro lepší orientaci jsme pro vás knihu uspořádali jako procházku podél slavné Královské cesty s několika odbočkami. Cestu vám usnadní dvě barevné mapky, které objevíte na předsádkách a také přehledný rejstřík.

 

5. Kombinovaná strava

Ursula Summ

Redukční dieta dr. Haye

 

6. Opravy automobilů Felicia, Felicia combi, Pickup

Jiří R. Mach

 

7. Dějiny Anglie

André Maurois

Dějiny Anglie od nejstaršího období, kdy v zemi žili Keltové, přes vládu francouzských králů, stoletou válku, Tudorovce a Cromwellovského období.

 

8. Kompletní průvodce každodenním životem s cukrovkou

Kolektiv autorů

 

9. Herbář od anděliky k žindavě

Jaroslava Bednářová

Již od vynálezu knihtisku v 15. století se nejrůznější herbáře, bylináře a knihy lékařské těšily velké oblibě a hned vedle Bible byly součástí domácností a rodinného dědictví. Zdobily je stále dokonalejší ilustrace, které se v průběhu 18. a 19. století staly díky malířské a tiskařské technice opravdovými uměleckými díly. Z obdivu ke starým herbářům, z úcty k pozorovacím schopnostem předchozích generací vznikl i Herbář aneb od anděliky k žindavě. V knize ožívá na mistrných vyobrazeních 161 bylina využívaná v tradiční medicíně k léčení. Vedle estetického zážitku přináší kniha řadu zajímavých rad, tipů a praktických doporučení, učí léčivky poznávat, sbírat a užívat, snaží se probudit hlubší zájem o vlastní fyzické i psychické zdraví v souladu s přírodou. Součástí publikace jsou přehledné tabulky: co, kdy a jak sbíráme, použitelné recepty i mnohdy bizarní úryvky ze starých herbářů.

 

10. Tajemství pokladů. Poklady v Čechách a na Moravě

Slavomír Ravik

Poutavé příběhy o pokladech a jejich hledačích v Českých zemích, plné napětí, tajemství a záhad, které ve vás vzbudí touhu okamžitě všeho nechat a vyrazit.

 

Detektivky:

11. Poslední případ

Kolektiv autorů

Skutečné případy krimi

 

12. Jak mě zabila láska

Kolektiv autorů

Skutečné případy krimi

 

13. Osudná představa a další kriminální příběhy

Signál 3/1996

 

14. Risk

Dick Francis

Amatérský jezdec Roland Britten právě vyhrál cheltenhamský Zlatý pohár. Místo oslav životního úspěchu se stal obětí únosu. Asi pomsta, soudí Roland, v civilu daňový poradce, účetní a spolumajitel revizní kanceláře, jehož přičiněním se už jistě pár lidí dostalo za mříže. Jenomže u jednoho únosu nezůstane, ten druhý je brutálnější, a následují další nepřátelské akce. Roland pátrá po iniciátorovi a dochází k zničujícímu řešení. Krutě si ověří, že když člověk dráždí chřestýše, chřestýš ho uštkne.

 

15. Divocí koně

Dick Francis

Po třicítce je Tom Lyon na začátku kariéry úspěšného filmového režiséra. V Newmarketu, srdci dostihového světa, natáčí příběh o smrti mladé manželky jednoho trenéra, k níž došlo před šestadvaceti lety - a nikdy se nevysvětlila. Byla to sebevražda, nebo vražda? Ani Tomův scenárista, autor románu inspirovaného stejnou událostí, na to neodpověděl. Filmovým divákům však nelze předhodit neznámé příčiny, tím méně neznámého pachatele. Především proto začíná Tom pátrat, jak to tehdy bylo, jací byli smutní hrdinové dávného dramatu - a proč ti žijící nemají zájem na tom, aby se minulost oživila. Ke všemu se na film lepí smůla, při exteriérech dojde k atentátu, v novinách se objeví pomluvy, producenti hrozí zastavit přítok peněz. Tomova práce je v ohrožení. A brzy někdo zaútočí i na jeho život.

 

16. Úděsný zločin

Karel Štorkán

Skutečné případy krimi

 

17. Vražda při únosu

Jiří Kropáček

14 nejzajímavějších případů

 

18. Smrt favorita

Dick Francis

V závěru dostihu na závodišti v Maidenheadu se amatérský jezdec Alan York stane svědkem smrtelného pádu svého nejlepšího přítele majora Billa Davidsona, vynikajícího dostihového jezdce. Policie tragický pád uzavře jako nešťastnou náhodu, Alan však nepochybuje o tom, že šlo o vraždu. Surovost a podlost činu v něm navíc vzbudí hluboký, strašlivý hněv, proto se rozhodne najít pachatele stůj co stůj. Brzy zjistí, že se nemýlil a že se v dostihovém světě skutečně odehrává cosi nekalého. Na seznamu podezřelých se náhle objeví řada Alanových přátel, kolegů a známých. Mezi nimi je bohužel i půvabná Kate, jejíž koně Alan jezdí a do níž se zamiloval. Alan přesto ve svém úsilí nepolevuje, dokonce ani tehdy, když nebezpečný násilnický gang začne nemilosrdně usilovat o jeho život.

 

19. Smrtící zkouška

Dick Francis

Randall Drew jezdil překážkové dostihy, ale bez brýlí nevidí, a s nimi nesmí v této kariéře pokračovat. Poklidně farmaří a do Moskvy se mu vůbec nechce. Ale rozumí koním a lidem kolem nich a cítí občanskou zodpovědnost. A jeden člen královské rodiny chce na blížících se olympijských hrách bojovat o zlato v jezdecké soutěži. Z fám po smrti mladého německého jezdce však lze soudit, že vysoce postavenému sportovci možná hrozí nebezpečí. A tak se amatérský špion vydává do předolympijské Moskvy rozptýlit pochybnosti a především vyhledat jakéhosi Aljošu. Patří snad Aljoša ke KGB? Kdo by jinak stál za surovými útoky na Randallův život? A proč? Z nejasností vyplývá, že proti němu stojí profesionálové.

 

20. Poslední šance – 1. díl

Dick Francis

Série Sid Halley: 1. Poslední šance, 2. Bič, 3. V nemilosti, 4. Rozkazem

Sid Halley býval šampionem, pří pádu v dostihu se zmrzačil, pak se stal - podle všeobecného i vlastního mínění pouze z milosti - poradcem Radnorovy detektivní agentury. V průběhu banálního vyšetřování málem přišel o život, ale to už se události řítí jedna za druhou a stejně jako stará i nová přátelství Sidovi vracejí sebedůvěru. Ve střetu s lidmi, kteří v honbě za ziskem likvidují dostihová závodiště ji bude moc potřebovat, a s ní i nemalou inteligenci a proslulou halleyovskou tvrdost. Zločinci bezohlední k ostatním lidem netuší, jak bezohledný umí Sid Halley být sám k sobě.

 

21. Bič – 2. díl

Dick Francis

Série Sid Halley: 1. Poslední šance, 2. Bič, 3. V nemilosti, 4. Rozkazem

Sid Halley byl překážkový šampion, pak mu koňská kopyta rozdrtila zápěstí a on našel nový smysl života jako soukromý detektiv. A stále se pohybuje především v prostředí milovaných dostihů. Daří se mu, práce má až nad hlavu, jeden úkol teď sice je ryze privátní a druhý mlhavý a těžko splnitelný, ale Sid ve spolupráci a jadrným Chikem dělá, co je v jeho silách.
Třetí vyšetřování slibuje spolupráci s Jockey Clubem, to je velké uznání.

 

22. Souboj v letu

Dick Francis

Henry Grey je mladý, sympatický a poněkud netypický anglický aristokrat. Nedbá na svou vznešenou rodinu, na živobytí si vydělává jako každý smrtelník. Ve volném čase jezdí překážkové dostihy, sám však říká, že jako lži-amatér, a občas uvažuje, jestli by se neměl profesionalizovat. Jenomže mezi profesionály by se sotva dostal na špičku, a pak, má ještě jednu velkou vášeň, sportovní létání. I z té by se mohlo stát víc než pouhý koníček. Zatímco přemýšlí, co dál s kariérou, přestane být řadovým úředníkem a začne pracovat jako doprovod při mezistátní přepravě koní. Spřátelí se s pilotem Patrickem, potká dívku Gabrielu, do které se na první pohled zamiluje. A za dramatických okolností zjistí, že jeho zaměstnavatelská firma nepřepravuje pouze koně. A lidský život pro ni nemá žádnou cenu.

 

23. Křížová palba

Dick Francis a Felix Francis

Další společná kniha Dicka a Felixe Francise. Thomas Forsyth se vrací z mise v Afgánistánu domů, kde je nevlídně uvítán jen svou matkou, trenérkou koní. Ukáže se, že neznámý vyděrač ji nutí působit svým koním náhodná zranění. Poslední společná kniha Dicka a Felixe Francise. Thomas Forsyth je důstojníkem britských vojenských sil v Afgánistánu, ale po vážném úrazu jeho kariéra rychle skončí. Po návratu do Anglie je nevlídně uvítán jen svou matkou, trenérkou koní. Po sérii podivných nehod se ukáže, že jeho matka je nucena působit svým vlastním koním zdánlivě náhodná zranění, protože ji k tomu nutí neznámý vyděrač.

 

24. Dražby

Dick Francis

Jonas Dereham býval překážkovým jezdcem, teď prodává koně. Samozřejmě přitom chce a musí vydělávat, ale jenom v rámci pravidel fair play, nepoctivých obchodů se nemíní účastnit. Zjišťuje však, že to není snadné, možností jak okrádat kupce je mnoho, podvodných praktik dokonce přibývá. A ten, kdo za nimi stojí, dává všemožně najevo, jak moc mu Jonasovy zásady vadí. Jak moc mu záleží na tom, aby Jonase zlomil. Už nejde pouze o poctivost, už jde o život.

 

25. Mrtvý dostih

Dick Francis a Felix Francis

Max Moreton je vycházející kulinářskou hvězdou. Jeho restaurace U sítě se senem poblíž newmarketského závodiště si záhy získala velký věhlas a stálou klientelu. Zdá se, že Maxově kariéře nestojí v cestě naprosto nic. Zdání ale klame. Po prestižní party v předvečer významného dostihu 2000 Guineas je Max nařčen z toho, že jídlem otrávil značné množství hostů, a restaurace je soudním příkazem uzavřena. On přesto dodrží závazek a zajistí občerstvení pro vybranou společnost, která dostih sleduje z luxusní lóže. Slavnostní atmosféru umocněnou Maxovými vybranými lahůdkami však násilně přeruší výbuch nastražené nálože. Výsledkem je spoušť a plno mrtvých a zraněných. Max jen zázrakem přežije.

 

26. Hra na fanty

Dick Francis

James Tyron, dostihový zpravodaj skandálního týdeníku Sunday Blaze, se vždy objevuje tam, kde se něco zajímavého děje. Jednoho dne zemře na Fleet Street jeho kolega a přítel Bert a krátce poté, co od něho Tyre dostal vážně míněnou radu, aby neprodával svou rubriku. Vzápětí se dozvídá o podivném odhlašování koní z dostihů. A tak se novinář utká s bandou podvodníků, kteří své zájmy prosazují tím nejtvrdším způsobem. Ocitá se v nebezpečném soukolí zločinu a navíc se musí vypořádat se složitými problémy svého manželství i riskantní známostí s krásnou a chladnou oděvní návrhářkou míšenkou Gail.

 

27. Pomsta za nevěru

TOP KRIMI 2007

 

28. Mezi koly

Dick Francis

Freddie Croft býval překážkovým jezdcem a svou práci miloval. Nastal však čas odejít, skončit s životem plným nesčetných nebezpečí, zvolit něco klidnějšího. Rozhodl se pro přepravu dostihových koní a teď má podnik, který ho sice dál svazuje s minulostí, ale pro muže mezi třiceti a čtyřiceti se přece jen víc hodí. Co do dobrodružství a vzrušení jsou velké přepravní boxy zkrátka nuda. Jenomže to platí pouze do chvíle, kdy se v jednom z nich ocitne mrtvý stopař - a pod vozem se objeví tajemná schránka.

 

29. Oheň a bič

Dick Francis

Anglickému dostihovému sportu hrozí nebezpečí nezjistitelného dopingu. Australský majitel hřebčína Daniel Roke si sice myslí, že jeho vlasti ani osoby se to netýká, ale nenadálou nabídku zkusit vypátrat, co se vypátrat dá, přijme. Cítí ji jako možnost uniknout z otěží svého příliš klidného života, plynoucího v péči o podnik a mladší sourozence. Těm obětoval plánovanou právnickou kariéru, a oni budou co nevidět dospělí. Lov na škodnou jistě nebude nudný. V tom se Daniel rozhodně nemýlil, i když netušil, jakých zločinů se jeho protivník dokáže dopouštět na koních i na lidech, a jak osaměle a riskantně se mu bude žít v roli soukromého detektiva, jak přežije ponižování, jestli vůbec přežije.

 

30. Motiv koní